September 2003

Het is begonnen
De portalen zijn open aan het gaan

Van Steve

Reeds enkele maanden had de Groep het erover dat het midden van augustus 2003 een bijzondere tijd zou zijn. Onlangs zeiden ze dat de Kristalenergie die via de zonnevlammen binnenkomt, in juni en juli toegenomen was om voldoende energie in de Aarde op te slaan om ons voor te bereiden op wat er midden augustus zou plaatsvinden. Ik had echt het idee dat ze ons in de boodschap van vorige maand zouden vertellen wat er stond te gebeuren en waar we op zouden moeten letten. Die boodschap ging echter over het “Grijze Gebied” en zei niets specifieks over deze mysterieuze augustusgebeurtenis en als ik er rechtstreeks naar vroeg gaven zij slechts korte, geheimzinnige antwoorden. Zij wilden slechts zeggen dat een belangrijk portaal aan het opengaan was en dat we voldoende kristalenergie nodig hadden om ons aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden die dat met zich mee zou brengen.

Toen, in het midden van augustus, deden zich verschillende bijzondere gebeurtenissen voor die met energie te maken hadden. Barbara en ik waren van 7 t/m 13 augustus in Edmonton, Canada en daar traden heel krachtige elektrische stormen op. Ons hotel werd ten minste één keer door de bliksem getroffen. Deze elektrische stormen hielden aan en waren de oorzaak van verscheidene, verwoestende bosbranden. De dag daarop werd de Oostkust getroffen door het uitvallen van de elektriciteit. Mensen belden op en schreven honderden e-mails om te vragen wat de Groep over deze elektriciteitsstoring te zeggen had. Weer was de Groep geheimzinnig stil. Ik heb deze stilte van hen eerder gehoord aangezien zij vaak op vele dimensionale niveaus met dezelfde woorden tot mensen spreken. Timing is daarbij heel belangrijk.

Onze volgende reis bracht ons naar Toronto, waar ze nog steeds kampten met elektriciteitsproblemen en we waren er tot op het laatste moment zelfs niet zeker van of de conferentie wel door zou kunnen gaan. In onderstaande live channeling legt de Groep uit dat zij wilden dat ik het portaal zou voelen voordat ik erover zou gaan spreken. Dat gebeurde in Toronto.

De conferentie verliep goed, maar terwijl we daar waren traden er weer hevige elektrische stormen op. Toen begon de Groep te spreken over wat er gebeurde. Zij hadden het over het opengaan van interdimensionale portalen waardoor de komende jaren alles zal veranderen. Zij zeiden dat deze openingen door zouden gaan totdat het eerste energieniveau geacclimatiseerd zou zijn. Een paar dagen later werd St. Petersburg, Rusland zonder aanwijsbare reden donker. Weer een paar dagen later zat een groot deel van Londen in het donker. De Groep waarschuwde ons dat dit slechts het begin was en dat er nog veel meer zou komen.

Sinds deze boodschappen in februari 1996 begonnen, is de manier waarop ze doorkomen geleidelijk veranderd. Eerst kwamen ze door als maandelijkse meditaties maar in de loop der jaren hebben ze verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Onderstaande boodschap was de eerste “live” Bakens van Licht Her-inneringen van Thuis. De Groep wilde een boodschap live brengen die dan later ook als Bakens van Licht zou worden uitgestuurd.

Op 30 augustus presenteerden we deze live boodschap in de nieuwe Lightworker Family Room. Zij spraken over het opengaan van interdimensionale portalen en op welke manier dat op vele verschillende niveaus invloed op ons allemaal zou hebben. Zij zeiden heel duidelijk dat de aanpassing daaraan in onze wereld het eerst ervaren zou worden als elektrische storingen. Het was grappig dat terwijl we deze boodschap live brachten een enorme elektrische storm niet alleen de Oostkust maar ook het Internet trof. Veel mensen konden daardoor deze channeling niet horen zoals we hadden gehoopt.

Ik herinner me dat ik bij mijzelf dacht dat dit geen probleem zou zijn aangezien ik de channeling opnam in mijn eigen opnamestudio zodat ik die later op het Internet zou kunnen zetten. Toen begon de Groep erover dat veel elektrische apparaten zich moesten aanpassen aan deze nieuwe energie en zij vertelden me dat mijn eigen opname-apparatuur de channeling niet zou opnemen. Ik kreeg deze channeling dan ook van verschillende mensen die hem hadden opgenomen via hun Internet verbinding. Maar het origineel is toch nog te beluisteren op de Lightworker site, hoewel enigszins bekort.

Binnenkort zullen we meer live Bakens doen, dus houd de Lightworker site in de gaten voor details. Per slot van rekening is onze apparatuur nu geacclimatiseerd.


Van de Groep

Groeten van Thuis!

Wij begroeten jullie dan weer, lieverds, nu jullie je intentionele netwerk creëren op het Speelbord van de Vrije Keuze. Wij weten wie jullie zijn. Begrijpen jullie de essentie van de wezens die jullie zijn? Begrijpen jullie wat jullie hier aan het doen zijn? Wij willen jullie vandaag vertellen wat er op dit moment allemaal op jullie planeet gebeurt, zodat jullie dat beter kunnen begrijpen.
We hebben jullie al eerder verteld dat veel veranderingen die nu staan te gebeuren in de tweede helft van augustus zouden beginnen. Vanaf midden augustus 2003 hebben jullie een nieuwe relatie gekregen met tijd en ruimte. Weten jullie wat er gebeurt? De portalen zijn aan het opengaan. Jullie zijn vijfdimensionale wezens aan het worden terwijl wij het erover hebben.


De energiekolken worden portalen

Veel portalen die nu in beweging zijn, draaiden vroeger alleen maar rond als energiekolken. De energie die vanaf de zon binnenkomt, de kristalenergie die hier is geplaatst, is voor jullie nu heel belangrijk. Door wat er gebeurt begint veel van de energie die op dit moment binnenkomt, nu te acclimatiseren in de aarde zelf. Terwijl dat gebeurt gaat de draaiende beweging van de energiekolken beginnen. Als die draaiende beweging van de energiekolken in het universum doorgaat en zich herhaalt op de planeet, dan gaat die een wisselwerking aan met de aarde zelf – de magnetische netwerken van de Aarde – en alles verandert. Dat is wat er nu gebeurt.


Veranderingen in het door mensen gemaakte intentionele netwerk

Wij hebben jullie reeds eerder verteld dat jullie een intentioneel netwerk aan het bouwen zijn. Dat begon als jullie eigen telefoonlijnen die jullie in beweging zetten en waarover jullie zelfs nu contact hebben, want deze lijnen kruisen elkaar op heel belangrijke plekken op Aarde die nu een vijfdimensionale werkelijkheid binnengaan. En dat is de magie van wat er gebeurt. Als die energie ontstaat worden er verschillende processen in gang gezet die de dingen klaarmaken voor jullie volgende dimensionale werkelijkheid.
Een van de belangrijkste dingen die jullie moeten begrijpen is dat deze interdimensionale verbindingen, die wij “portalen” noemen, in feite een dunner worden van de sluier zijn; en wanneer de sluier dunner wordt, wanneer de energie verandert, wanneer rechts en links als één geheel bij elkaar komen, dan vindt de magie plaats. Dat heeft jullie proces tot stand gebracht. Op die manier verbinden de magnetische netwerken van de Aarde zich nu met de magnetische netwerken van de Universele Energie.


Het verband tussen Mars en het eerste portaal

Er zat een sluier op zijn plek. Jullie hebben die sluier stevig over je gezicht getrokken zodat jullie het Spel konden spelen. En nu begint die sluier dunner te worden. Die sluier verbindt zich nu via het portaal met de Universele Energie zelf. Vijf dagen geleden passeerde Mars de Aarde op zeer korte afstand en zette daarbij meer dingen in beweging dan jullie ooit hebben gezien, want hij kwam het dichtst bij de Aarde sedert 26000 jaar. Dat veroorzaakte een magnetische rimpeling waardoor dit eerste portaal volledig kon opengaan. Velen van jullie hebben de gevolgen daarvan gezien, want dit eerste portaal, deze eerste verbinding met interdimensionale werkelijkheden, ging open in een plaats die jullie Cincinnati, Ohio noemen. Dat zette een kettingreactie van gebeurtenissen in beweging die jullie elektrische storingen veroorzaakten.
Maar er komt nog meer. Jullie zijn nog niet klaar met deze energie. Jullie zullen er nog minstens twee zien. Of ze ook daadwerkelijk het uitvallen van de elektriciteit zullen veroorzaken kunnen wij op dit moment niet zeggen, want dat bepalen jullie. De manier waarop jullie je aanpassen aan deze energie maakt het verschil en dat wordt bepaald door: jullie eigen hart, jullie energie, hoe jullie deze energie oppakken en in de hogere vibraties van de mensheid brengen. Jullie hebben de essentie van de Aarde in handen. Ja, jullie zijn de scheppers. Jullie zijn degenen die deze energie vanaf het begin in beweging hebben gezet; en nu hebben jullie de gelegenheid om je kracht als schepper vast te houden terwijl het hele proces naar een volgend niveau gaat, want dat zal bepalen wie jullie zijn en hoe jullie aanpassing verloopt.


Het samensmelten van de tegengestelde polen van de dualiteit

Lieverds, weten jullie wie jullie zijn? Wij weten dat. En wij vertrouwen erop dat jullie voor deze energie zorgen. Wij vertrouwen erop dat jullie die bij elkaar houden en de portalen met elkaar verbinden. Begrijp alsjeblieft dat veel van jullie magnetische energie van pool verandert, want zodra deze portalen zich met elkaar verbinden zullen jullie licht en donker, het positieve en het negatieve zien samensmelten op manieren die jullie nog nooit eerder hebben gezien. Het is die samensmeltende beweging die de oorzaak is van de elektrische storingen die jullie op aarde zien. O, maar dit gebeurt niet alleen in jullie elektrische systemen, dit gebeurt in feite ook in de systemen van jullie eigen essentie en de systemen die jullie de “elektrische onrust” van de planeet noemen, want jullie zullen dit zelfs zien in de bliksem. Wij zeggen jullie dat de essentie waaruit jullie eigen ionosfeer bestaat, begint te veranderen om jullie te helpen de sluier dunner te maken. Deze nieuwe energie zal jullie helpen om te leven in een dun-gesluierde omgeving die zich in dit opzicht weer aanpast zodat jullie als krachtige mensen volledig in je eigen kracht kunnen stappen. Wij bieden jullie enige suggesties, want jullie zullen meer portalen voelen opengaan. Wij maken onze excuses aan de Hoeder, want wij weten dat deze vraag hem vele malen is gesteld. Velen hebben hem e-mails gestuurd en gevraagd om iets te vertellen over het uitvallen van de elektriciteit, iets te vertellen over de verschillende dingen die op dit moment gebeuren. En wij hebben ons afzijdig gehouden totdat wij hem mee konden nemen naar een plaats die jullie “Toronto” noemen, want toen hij daar naar toeging, kon hij het portaal voelen dat was opengegaan. Jullie zullen meer van dit soort dingen (portaalopeningen) gaan zien, want het zal op verschillende plaatsen over de hele aarde gebeuren, en wanneer het magnetische netwerk zich nu aanpast om ruimte te maken waardoor deze portalen door kunnen komen, zullen er veranderingen optreden. Wanneer het licht en het donker, het positieve en het negatieve zijn samengesmolten, is er de nodige ravage aangebracht aan jullie elektrische systemen. Maar heb alsjeblieft niet het gevoel dat er iets niet goed is, lieverds, want dit is niet het enige wat er gebeurt. Want velen van jullie die heel emotioneel zijn ingesteld, die met heel emotionele energieën verbonden zijn met de Aarde, voelen deze energie ook. Wij zeggen jullie dat er de laatste weken meer wanhoop op deze planeet is geweest dan ooit tevoren. Wees er niet bang voor. Weet wat het is; ken de essentie van wat dit werkelijk is. Het is de verandering. Omarm het, houd het vast, help elkaar er doorheen. Wees een menselijke engel en raak elkaar aan wanneer ook maar mogelijk. Laat de ander weten dat het goed is.


De dunner wordende sluier

De sluier is dunner aan het worden, lieverds. Jullie hebben reeds heel lang naar dit moment uitgekeken. Nu gebeurt het. Het is net begonnen. Jullie staan aan het begin van dit proces. Wij hebben ons net zo goed als jullie moeten voorbereiden, want wij zeggen jullie dat het niet altijd zoals jullie denken. Jullie hebben uitgekeken naar het dunner worden van de sluier. Jullie zeggen: “Waarom kan ik Thuis niet zien?” Maar als jullie dat zouden kunnen, zouden jullie verdrietig zijn. Jullie zijn je Thuis gaan her-inneren, maar omdat jullie niet Thuis zijn, missen jullie het. Weet waar jullie naar toe gaan, want wanneer jullie je aanpassen aan steeds meer energie van Thuis, wanneer jullie deze energie in jezelf creëren, zullen jullie Thuis creëren aan jullie kant van de sluier. Jullie zullen Thuis creëren op de plek waar je nu leeft. Dat is de magie die jullie allemaal voor jezelf in gang hebben gezet. Dat is wat hier gebeurt.


Fenomeen ~ Wat te verwachten

Weten jullie wie jullie zijn? Wij weten het. Lieverds, wij zeggen jullie dat het een heerlijke gebeurtenis is, want jullie begrijpen de essentie niet van wat jullie hebben gecreëerd. Jullie zullen dingen zien, want jullie zullen elektrische onregelmatigheden zien, niet alleen in jullie elektrische systemen maar ook in jullie huizen. Jullie zullen elektrische ladingen zien in jezelf die nu hun invloed zullen hebben op verschillende dingen. Neem alsjeblieft de tijd om jezelf op vele niveaus te gronden, inclusief het elektrische niveau, want dat zal verschil uitmaken. Begrijp alsjeblieft dat jullie op dit punt volledig belast zijn met je eigen werkelijkheid. Wij vragen jullie ook om aandacht te schenken aan heel ongebruikelijke geuren die af en toe je neus zullen binnenkomen, want je neus is een van de punten die voorbereid zijn voor deze verandering. Als jullie in gebieden terechtkomen waar jullie deze portalen en openingen in het tijd-ruimte continuüm kunnen ervaren, zullen jullie dat in feite ontdekken met je neus. Dus houd dat in de gaten en als je zo’n gebied vindt, wees blij en deel het met elkaar.
Wij zeggen jullie dat nog een ander deel van de puzzel steeds belangrijker wordt, want wanneer jullie vooruit gaan beginnen de dingen die jullie op de planeet hebben gecreëerd in elkaar over te gaan. De Universele Energie zelf begint op een andere manier te bestaan, want die begint zich tot één geheel te verenigen. En wanneer dat gebeurt, verandert alles. Wanneer dat gebeurt zeggen wij jullie dat veel van deze verbindingen via het fysieke en emotionele lichaam zullen gaan en dat het spirituele lichaam met het geheel verenigd wordt. Daarom bereiden wij ons voor op wat jullie ervaren. Daarom hebben wij jullie verteld om de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf zo veel mogelijk in evenwicht te brengen, want dat zal deze overgangsperiode veel gemakkelijker maken.


Bezoekers via de portalen

Wij zeggen jullie ook dat jullie je van elkaar hebben afgescheiden door van die prachtige, imaginaire lijnen in het zand te trekken. Wij vinden het van zo veel fantasie getuigen om zomaar ergens een lijn te trekken en dan te zeggen dat dit het ene land is en dat het andere. Wij zeggen jullie dat het niet lang meer zal duren voordat jullie bezoekers krijgen, want dat wordt mogelijk gemaakt door deze portalen. En zodra jullie dat meemaken, zullen jullie wereldburgers worden. Pak die energie nu reeds op. Zoek naar manieren om met elkaar in contact te komen, via dit soort ontmoetingsplaatsen (Lightworker Family Room), via jullie intentionele netwerk dat begon als jullie telefoonlijnen die nu lichtlijnen worden. Dat zal doorgaan als magnetische lijnen en een netwerk van het hart creëren, want dat is de energie die jullie naar het volgende niveau zal brengen en alle dimensionale niveaus in elkaar zal laten overgaan. Zo werkt een portaal: het opent een ruimte om de energie te creëren tussen alle dimensionale werkelijkheden tegelijkertijd. Dat is er aan het gebeuren. Daarom zien jullie verschillende verbindingen. Daarom zien jullie dat in vele verschillende delen van de wereld jullie elektrische systemen als nooit tevoren getroffen worden door elektrische impulsen. Er komen er nog twee. Kijk daar naar uit. Verheug je. Wanneer je ze ziet optreden, zul je ook merken dat ze in intensiteit zijn afgenomen. Daar is een reden voor, want zodra mensen zich heel snel aanpassen aan deze energie, is er minder energie nodig. Dit zijn de triggers die in beweging zijn gekomen. Jullie zullen zien dat elektrische storingen blijven optreden. Jullie zullen ongewone bliksem blijven zien, want de problemen die jullie ondervinden komen voort uit het feit dat jullie een vorm van elektriciteit gebruiken, die “wisselstroom” wordt genoemd. Energie die 120 keer per seconde heen en weer beweegt tussen positief en negatief past niet in de Universele Energie. En in het aanpassingsproces ondervinden jullie problemen met jullie elektrische systemen. Begrijp alsjeblieft dat dit zal veranderen, want dat is nu aan de gang. Dit aanpassingsproces heeft in feite ruimte gemaakt in de Universele Energie voor jullie schepping op Aarde.


Magiërs van het Speelbord

Lieverds, weten jullie wie jullie zijn? Jullie zijn de magiërs van het Speelbord, jullie zijn de meesters van het Speelbord en jullie beschikken over de energie om alles wat is te creëren. Want de keuzen die jullie hebben gemaakt op de planeet van de Vrije Keuze hebben een verandering teweeggebracht in alle Spelen in het hele Universum. Begrijpen jullie nu waarom wij zo veel respect voor jullie hebben? Begrijpen jullie nu waarom wij zo’n eerbied voor jullie hebben? Jullie zijn degenen die de vrije keuze hebben gehad, degenen die hier zijn en op welke manier jullie maar kunnen met deze energie werken, hoewel jullie jezelf niet kunnen zien. Jullie dragen de sluier van vergetelheid. Jullie zwerven rond en proberen uit te vinden wie jullie zijn. Wij zijn hier om dat jullie te vertellen. Jullie zijn de scheppers. En hoewel jullie problemen hebben om dat in je innerlijk te voelen en te geloven, zeggen wij dat het waar is, want jullie hebben het hele proces van gebeurtenissen dat nu Alles wat is zal veranderen, in beweging gezet. Het is begonnen.


Het is begonnen

Aan het eind van elke “channeling”, zoals de Hoeder ze noemt, moeten de Hoeder en de hoeder van de Hoeder

[Barbara] een titel bedenken. Deze keer zullen wij de titel geven: “Het is begonnen.” Weet dat als jullie stuk voor stuk deze energie in jezelf vasthouden, jullie de energie van de nieuwe portalen die op Aarde opengaan, acclimatiseren. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie je allemaal een beetje anders voelen. Het is niet gepast om met grote spandoeken te gaan lopen waarop staat: “Kijk uit voor de emotionele energie want die zal een roetsjbaan worden”, maar wij weten dat het voor sommigen van jullie inderdaad zo zal zijn. Daarentegen zullen anderen het heerlijk vinden. Jullie zullen de opwinding van de nieuwe energie voelen. Jullie zullen de mogelijkheden voelen en de grootste verwachtingen hebben voor het volgende deel van het Spel.
Dat is echt wonderbaarlijk en wij staan te trappelen om te zien hoe jullie die energie in jezelf acclimatiseren. Maar aangezien jullie menselijke engelen worden, zullen jullie de verantwoording op je nemen om elkaar te helpen. Jullie zullen de verantwoording op je nemen om er te zijn en de deur voor anderen open te maken. Dus als je een Engel ziet vallen, steek je hand uit en help hem of haar opstaan. Wanneer je ziet dat een andere Engel problemen heeft met de energie, of problemen heeft met zijn/haar eigen emotionele energie, steek je hand uit en raak hem/haar aan. Op die manier ontstaat nu de werkelijke magie op planeet Aarde.


Acclimatisering ~ Schepping

Veel zal moeten gewennen aan deze nieuwe energie, en wij zeggen jullie dat jullie vandaag de energie van wat jullie noemen de “Spirituele Gemeenschap” [waar de Lightworker Family Room is gevestigd] hebben geacclimatiseerd. Want hoewel velen van jullie uit deze ruimte werden gegooid of er niet in mochten, heeft dit proces van verwijderd worden en van het hebben van deze elektrische problemen de energie zuiver gemaakt voor de volgende keer. O ja, wij zien jullie. Wij vinden jullie nogal humoristisch. Sommigen van jullie zijn uit deze ruimte gegooid en zeggen: “Wel, ik veronderstel dat het niet in de bedoeling lag dat ik daar was”. Maar door toe te staan dat dit gebeurde hebben jullie een geschenk ontvangen, want de volgende keer zal deze ruimte toegankelijk zijn voor meer mensen. Zien jullie, jullie elektrische netwerken, jullie communicatievormen en jullie eigen proces rondom het bouwen van het intentionele netwerk zijn oorspronkelijke opgezet om elektrische impulsen over te brengen. Nu gebruiken jullie ze om de energie van het hart over te brengen. Zelfs jullie eigen computers zijn oorspronkelijk niet gebouwd voor hartsenergie, daarom is een aanpassingsproces nodig. Voeg daaraan toe de opening van de portalen die nu de interdimensionale werkelijkheden met elkaar verbinden en jullie kunnen zien dat vele technische problemen nodig waren om dit te laten gebeuren. En dat gaat door. Maken jullie je daar nu niet ongerust over, lieverds, want dat kan deze energie heel snel veranderen. Jullie zijn de scheppers. Jullie zijn degenen die de scheppingsenergie in je hoofd dragen. Ah, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Jullie hadden verwacht dat wij “hart” zouden zeggen maar in plaats daarvan zeiden wij “hoofd”; want de energie die je toestaat in je hoofd te verblijven, die creëert je werkelijkheid. Zoek alsjeblieft naar manieren om alleen het hoogste en het beste voor jezelf te creëren. Zoek alsjeblieft naar manieren om met deze energie vanuit het hart te werken en om de hoofdenergie te laten samensmelten met het hart.


Problemen met de opname omdat Zij de apparatuur acclimatiseerden

Jullie acclimatiseren jullie eigen communicatielijnen, want het intentionele netwerk is nu veranderd. In feite was het zelfs voor de Hoeder belangrijk om te weten dat het de laatste keer dat hij een van deze channelings deed, nodig was om de energie en de structuur van zijn eigen computers, zijn eigen mengborden en geluidsapparatuur te veranderen om aangepast te worden aan deze energie. Dat is de reden die wij hem gaven waarom onze laatste sessie niet opgenomen werd. Wij zeggen jullie nu dat dit kanaal dezelfde problemen heeft, want hij heeft nieuwe apparatuur geïntroduceerd die ook afgestemd moest worden en ook die is veranderd. [Omdat de opname-apparatuur bij het opnemen van de laatste channeling weigerde, gebruikte ik deze keer nieuwe opname-apparatuur.] Want wij zeggen jullie dat zelfs met alle beveiligingen die hij erin heeft aangebracht, ook deze channeling niet wordt opgenomen. [Ik keek direct naar mijn recorder en zag dat het foutlampje knipperde en dat de recorder zichzelf uitschakelde.] Weet dat het goed zal zijn. Het is geen probleem, lieverds, want al deze energieën betekenen gewoon dat de apparatuur aan het veranderen is. Alles wat jullie aanraken en wat nu het een of andere probleem ondervindt, zal naar het volgende niveau gaan. Jullie zijn deze portalen aan het openen.


De werkelijkheid verandert van dualiteit naar trialiteit

Jullie laten het positieve en het negatieve in elkaar opgaan, jullie laten het licht en het duister in elkaar opgaan want jullie zijn van een werkelijkheid van dualiteit naar een veld van “trialiteit” gegaan. Daar laten jullie het Hogere Zelf en de lichte en donkere kant van jezelf in elkaar opgaan. Dat is de driehoek, want alle dingen op Aarde zijn opgebouwd uit drieën. Jullie hele Spel zelf is gebaseerd op het nummer drie, en jullie zijn dat nu aan het aanpassen aan vijf dimensies. Lieverds, dat is een portaal. Dat is de opening die zojuist is gecreëerd. Dat gebeurt alleen omdat jullie ver genoeg gevorderd zijn om dat nu volledig te ondersteunen. Dat is de enige reden waarom het er is, en jullie zijn degenen die dit hebben gecreëerd. Jullie zouden heel erg trots op jezelf moeten zijn. Wij zijn dat. Jullie weten niet wie jullie zijn. Jullie zitten in je kamer te huilen omdat jullie de energie niet kunnen voelen, en wanneer jullie de energie dan wel voelen zijn jullie er volledig door overweldigd. Maar toch, daar zijn jullie. Jullie zijn doelbewust de weg gegaan om hier te zijn precies op deze exacte samenloop van tijd en plaats. Weten jullie wie jullie zijn? Wij weten het. En het is onze taak om jullie te helpen dat te her-inneren.


040404 Vier het!

Jullie hebben een hele reeks gebeurtenissen in beweging gezet die nu verandering zal brengen tot aan 4 april van het volgende jaar. Wij noemen dat de “aftelling naar ascensie”. We hebben niets gezegd op 01/01/01 want iedereen vierde die dag toch reeds. En wij zeiden jullie de 02/02/02 te vieren. Dat was een magisch moment en jullie bemerkten de eerste verandering van de nieuwe energie. En toen de magnetische netwerken volledig op hun plaats zaten en klaar waren om naar het volgende niveau te gaan zeiden we jullie die dag te vieren, want dat was de 03/03/03. Kunnen jullie zien waar dat naar toe gaat? Maar natuurlijk.
Weet lieverds, dat jullie op 12/12/12 niet allemaal zullen ascenderen. Dat gebeurt nu reeds. Pak deze energie die voor jullie is, vandaag op en maak er gebruik van, en al die data, waarvan de volgende de 04/04/04 is, zal een acclimatisering van de energie zelf zijn, want dan zullen al die portalen stevig op hun plaats zitten op deze Aarde. En het enige wat wij jullie vragen is om dat op die dag te vieren. Organiseer een groots feest en wees blij. Want dit is de energie die jullie nu voelen; dit is het proces dat jullie in beweging hebben gezet; en dat is begonnen in het midden van augustus 2003. De kristalenergie die binnengefilterd is via de Zon, is opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde. Er is zo veel mogelijk in jullie atmosfeer gebracht zodat jullie daaraan konden gewennen. Maar er is veel meer opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde dan waaraan jullie je konden aanpassen. De magie is begonnen. Zijn jullie er klaar voor? Ga stapje voor stapje vooruit. Doe dat doelbewust. Weet dat je soms zult huilen zonder een bepaalde reden, omdat je eigen emotionele matrix zich weer afstelt om ruimte te maken. Weet dat er momenten zijn waarop je gefrustreerd bent en anderen afsnauwt zonder een bepaalde reden. Weet dat er momenten zijn waarop boosheid naar boven kan komen. Wij vragen jullie allemaal om een beetje toleranter voor elkaar te worden. Wees een menselijke engel en strek je hand uit om anderen in moeilijke momenten te helpen, want jullie gaan allemaal door dezelfde afstemmingsprocessen. Dezelfde processen vinden plaats in jullie elektrische systemen en veroorzaken het uitvallen van de elektriciteit. En als jullie het interessant vinden, wacht dan negen maanden en zie wat er gebeurt, want er zal dan een “baby boom” zijn, dat beloven we jullie. Jullie energie is aan het veranderen, lieverds. Jullie brengen Alles wat is naar het volgende niveau. Dat was niet eerder de bedoeling dan in het jaar 2012. Jullie hebben alles naar voren gehaald. Jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie zijn degenen die meer hebben gecreëerd dan jullie in je stoutste dromen voor mogelijk hielden, dan iemand aan deze kant van de sluier zich had kunnen voorstellen. Toen de energie begon als de Oneindige Energie, was dat in een zuivere kristallijnen vorm. Toen die door het centrale brandpunt reisde, wat wij genoemd hebben de “Centrale Zon”, splitste de energie zich in vele verschillende stralen die hun uitdrukkingsvorm vonden in verschillende kleuren. Lange tijd lagen alle kansen bij de blauwe straal, maar op het allerlaatste moment begon de gouden straal naar voren te komen, zijn eigen krachten te ontdekken en deze krachten als schepper op te pakken. En nu heeft de gouden straal van de Planeet van de Vrije Keuze zo veel in beweging gezet dat de tweede Planeet van de Vrije Keuze reeds onderweg is. Jullie zullen hem zien via het portaal dat nu opengaat. Daarom gaan jullie naar binnen en gewennen jullie je aan de energie.

Begrijpen jullie de schoonheid van wat er op dit moment gebeurt? Begrijpen jullie wat jullie hebben gecreëerd, zelfs nu jullie technische moeilijkheden ondervinden? Lieverds, jullie veranderen de kleur van de kristallen, niet alleen in jezelf en je eigen fysieke “bel van biologie” maar ook in je emotionele staat en in je elektrische kristallen. Dat zijn de vonken die jullie zien. Jullie creëren een hoger vibrerend bestaan op de plek waar jullie vandaag zijn. En jullie hebben het goed gedaan. Wij juichen jullie toe met een donderend applaus vanuit onze kant van de sluier wanneer jullie stuk voor stuk de nodige moeilijkheden ondervinden en emoties ervaren die ongebruikelijk voor jullie zijn.
Wij zeggen jullie dat er veel meer is dan jullie waarschijnlijk kunnen weten. Dat maakt geen verschil; want per slot van rekening hebben de meesters van het Speelbord van de Vrije Keuze dit in gang gezet. Kijk met verbazing toe hoe deze gebeurtenissen zich ontvouwen. Kijk vol opwinding en trots toe. Jullie zijn de magiërs die dit in gang hebben gezet doordat jullie bereid waren om de sluier van vergetelheid om te doen. Wij groeten jullie, lieverds, en houden meer van jullie dan jullie kunnen begrijpen. Vanuit ons eigen hogere doel om jullie eraan te her-inneren wie jullie werkelijk zijn, vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.


ESPAVO

De Groep


Van Steve

Tijdens de channeling toen de Groep enkele fenomenen beschreef die in de toekomst plaats zullen vinden, toonden ze mij bij de opening van elk portaal vonken van Licht. Zij lieten me dat zien door me mee te nemen naar een ervaring in mijn eigen her-innering. Zij lieten mij een film zien die ik prachtig vond. Dat was Het Philadelphia Experiment, over een schip dat de US regering probeerde naar een andere dimensie te brengen en weer te laten verschijnen op een andere plaats in de haven van Philadelphia. De Groep liet me een scène uit die film zien die ik volledig vergeten was. Die speelde zich af op het schip toen het een andere dimensie van tijd en ruimte inging. Er was bliksem, heel veel bliksem. Zij beschreven dat voor mij als een gewone gebeurtenis waarbij de energiematrix van alles wat een portaal binnenkomt opnieuw wordt bedraad. Ik denk dat mijn nieuwe digitale recorder nu klaar is voor vijfdimensionale opnamen.

Wij zullen de maandelijkse Bakens van Licht live on line uitzenden zodra we ons reisschema kunnen aanpassen om dit iedere maand mogelijk te maken. Wij werken aan nieuwe technologie die het ons mogelijk maakt audio en video te stroomlijnen ter aanvulling op de nieuwe Lightworker Family Room. Ik ben heel blij dat velen van deze familie naar voren kwamen met technische hulp, gelddonaties en pure liefde om deze droom te verwezenlijken. Houd de voorpagina van Lightworker in de gaten want daar zullen wij melden zodra we het hebben kunnen regelen.

Het is mij een groot genoegen om boodschapper te zijn van deze prachtige liefde en deel uit te maken van deze fantastische familie.

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes,

Steve Rother

“de Hoeder”

De hartverbinding
Geniet van de Levensreis


Van Barbara

(Uit de live presentatie)
Welkom. Ik ben zo blij dat we hier allemaal weer bij elkaar zijn. Wat stemt deze tijd toch tot nadenken. Maar jullie weten dat het zo goed is. Ik denk dat met alles wat er met deze energie gebeurt, we alleen maar getest worden hoe we daar mee omgaan en hoe we met de levensstroom meegaan. Dit is een tijd van verandering. Het is een opwindende tijd. Het is nu september en wij, in ons deel van de wereld, gaan van de zomer naar de herfst. Velen van jullie gaan van de winter naar het voorjaar. Dit alles heeft te maken met soorten van overgang. Alles gebeurt met zo’n grote snelheid. Ik moedig jullie aan eens diep adem te halen en te weten als je weer uitademt dat het leven zich op de meest luisterrijke manier ontvouwt. Weet dat alles goed is.

Wanneer je leert je te ontspannen, stroomt het leven. Je bent dan in synchroniciteit met spirit. Geniet van je leven. Timing is alles. Zou jij er vijf jaar geleden voor klaar geweest zijn om de wonderen te accepteren die zich nu in je dagelijkse leven voordoen? Stel je dan nu maar eens voor waar je over vijf jaar zult zijn. Voel hoe je hartslag vol verwachting versnelt. We zijn allemaal gegroeid naar een punt waarop we de dingen die gebeuren op ons pad van spirituele groei, accepteren. Glimlach vol spiritueel zelfvertrouwen en wees iemand. Maak iedere dag tijd om je lichaam en geest te verzorgen met activiteiten die je stimuleren en waarin je vreugde en plezier vindt.

Stel je voor dat je in een roetsjbaan zit. Dat is de manier waarop ik graag naar het leven kijk. In de amusementsparken kun je van die fantastische ritten maken waarin je stijl omhoog klimt om dan weer met grote vaart naar beneden te spiraliseren waarbij je vervolgens in een bocht wordt gegooid en je heel stevig moet vasthouden. Ik vergelijk dat met het leven. Wanneer je instapt bent je vol verwachting. Je gelooft dat dit een plezierreisje zal worden. Dan begint het en je weet niet wat er voor je ligt. Je merkt dat je eerst naar beneden gaat en dat voelt een beetje angstig. Je houdt je stevig vast aan de leuning van je stoel. Je haalt kort adem en een gevoel van onbehagen komt naar boven. Je weet dat er geen weg terug is. Je hebt deze rit zelf gewild. Als de rit naar boven gaat word je door de beweging tegen de rugleuning van je stoel gedrukt. Steeds verder omhoogklimmend bereik je de hoogste top. Slechts een kort moment ben je op de top en je kijkt snel naar de schoonheid om je heen. Maar die verlies je uit het gezicht als je plotseling naar beneden wordt geslingerd. Haal diep adem en geniet van de rit. Gil als dat je helpt om je vrijheid los te maken. Jij hebt de leiding. Je handen laten nu hun greep op de leuning verslappen en je begint te ontspannen.

Je innerlijke stem zegt: “Dit is slechts een rit in het levensspel”. Je begint echt plezier te krijgen in deze roetsjbaan wanneer die naar beneden en steeds sneller door de bochten gaat. Elke bocht brengt je in een andere dimensie van je leven. Je merkt dat je begint te genieten van elk aspect van deze rit. Adem langzaam in en uit en laat alle spanning uit je lichaam verdwijnen. Voel hoe de wind langs je wangen en door je haar vliegt. Merkwaardig genoeg ontdek je dat je geniet van de rit, waar die je ook brengt in je leven. Onderzoek de onbekende mogelijkheden. Elke dag is een avontuur als je op deze manier naar je werkelijkheid kijkt. Geniet van je levensreis!

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.