December 2003

De Last verlichten
Klaar voor een kosmische ADSL verbinding?

Van Steve en Barbara

Wij naderen alweer het einde van het jaar. Terugkijkend zien we dat we in het jaar 2003 steeds meer verbinding hebben gemaakt met spirituele familie over de hele wereld. Wij kunnen onze dankbaarheid naar iedereen die ons helpt de spirituele familie weer bij elkaar te brengen, niet sterk genoeg uitdrukken. Wij zijn zo gezegend om de rollen te kunnen spelen die wij spelen in dit grootse spel en wij zijn heel dankbaar dat jullie allemaal in ons leven zijn. Als wij elkaar’s hand vasthouden, creëren we wonderen!

De Lichtbakens van deze maand helpt ons geweldig bij het acclimatiseren van de energieverandering die begon in november 2003 tijdens de Harmonische Concordantie. Ik wil deze gelegenheid te baat nemen om iedereen te informeren over een paar belangrijke veranderingen bij Lightworker. Wij zijn begonnen de maandelijkse Lichtbakens live te presenteren op Internet. Je kunt er live naar luisteren op de aangegeven tijd of de audiofile downloaden en er naar luisteren wanneer het jou uitkomt. Onderstaande boodschap was de tweede live presentatie van de Lichtbakens. De live boodschap voor de maand januari zal gepresenteerd worden op 27 december 2003 om 11 uur v.m. pacific time. Zie de “schedule page” op http://www.espavo.org/schedule.shtml voor meer details.

Vanwege de nieuwe “streaming technologie” en de steeds hoger wordende belasting van onze server zal de Lightworker server naar een andere plaats worden overgebracht. Dit is een behoorlijke klus en gedurende korte tijd zullen de interactieve programma’s inclusief de message board en de chat rooms uitgeschakeld zijn. Wij vragen een beetje geduld terwijl wij deze gelegenheid nemen om te groeien. Alle diensten zullen waarschijnlijk begin volgend jaar weer hersteld zijn, zo niet eerder.

Er zijn verschillende nieuwe projecten in de maak inclusief het “Virtual Light Project” en het opzetten van de website “CrystalChildren.com”. Het Virtual Light Project is een plaats waar veel mensen hun smaak van de waarheid kunnen presenteren. Master Healers (Meester genezers), Divine inspiration (Goddelijke inspiratie), Empowerment (Bekrachtiging), Human Angels (Menselijke Engelen), Transition Teams (Overgangsteams), (Science of Light (Lichtwetenschappen), Writings in the Light (Lichtteksten), The Channel Channel en the Others of E-Vibration (de Anderen van B

[bekrachtigings]-vibratie zijn allemaal onderdelen die wij zullen presenteren. Om materiaal aan te leveren of je als vrijwilliger aan te melden ga naar http://www.espavo.org/~virtuallight/VLPDream.htm

De web site “CrystalChildren.com” zal een open informatiebron zijn voor kinderen, leraren, ouders en al degenen die deel willen hebben aan onze toekomst via de opvoeding van kinderen. Dit zal voor de kinderen van elke vibratie die tot nu toe aanwezig is een duidelijk omlijnde informatiebron zijn over Kristalkinderen. Als je artikelen of meningen hebt of op een andere manier wilt meehelpen, neem dan contact op met redacteur en webmaster Sue via: editor@crystalchildren.com. De site zal snel open zijn dus let op de aankondiging op de voorpagina van espavo.org.

Barbara en ik wensen iedereen het allerbeste voor deze bijzondere Kersttijd. 2004 zal voor ons allen een jaar zijn om vooruit te gaan. Als wij elkaar’s hand vasthouden kunnen we die rit veel gemakkelijker maken.


Van de Groep

Lieverds, jullie hebben een belangrijke stap vooruit gezet want jullie zijn je persoonlijke werkelijkheid binnengegaan en door heel wat moeilijke situaties gegaan, maar jullie zijn er nog steeds. Jullie kijken om je heen en proberen uit te vinden wat de volgende stap zal zijn; proberen uit te vinden wat er gebeurt en wat je energie nu weer zal gaan doen. Jullie hebben geen idee van het applaus dat aan onze kant van de sluier opklinkt omdat jullie nog steeds op Aarde zijn. Vele malen hebben jullie de gelegenheid gehad om naar Huis te gaan. Vele malen hebben jullie de gelegenheid gehad om af te nokken. En als jullie dat gedaan zouden hebben, zouden jullie met open armen ontvangen zijn. Maar jullie zijn er nog en vragen: “Wat kan ik nu gaan doen? Hoe kan ik meehelpen? Hoe kan ik mijn passie vinden?” Velen van jullie denken nog steeds dat het egoïstisch is om al over je passie te denken. Maar als je in je passie bent, ben je van het grootste nut voor het Universum. En wij zeggen: zoek die passie. Zoek naar een manier, het doet er niet toe welke, om in die passie te komen en creëer dat, zelfs nog vandaag.

Lieverds, vanaf dit moment vindt er elke dag een integratie van polariteit plaats want dat zal jullie naar de volgende stap in jullie eigen evolutie brengen. Dit is belangrijker dan jullie beseffen en daarom willen we het daar vandaag over hebben. Hoe kan polariteit geïntegreerd worden? Polariteit is de illusie waarin jullie al je levens op Aarde hebben geleefd. Jullie hebben altijd begrepen dat er zwart en wit bestaat, boven en beneden, liefde en angst, goed en slecht. Toch zeggen wij dat deze begrippen gewoon illusies van polariteit zijn, want ze zijn niet echt. Het enige wat echt is, is de integratie van dat alles. Er bestaat geen zwart noch wit. Er bestaan alleen maar grijstinten. Er bestaat geen liefde noch angst. Er bestaat alleen maar energie, de basisenergie die jullie liefde noemen.

De roetsjbaan van persoonlijke drama’s

Als jullie je eigen mannelijke en vrouwelijke delen in evenwicht brengen, kunnen jullie je veel sneller aan deze energie aanpassen. Maar in die tussentijd is er emotionele strijd en velen van jullie hebben de afgelopen 4 à 6 weken de emotionele spanning al gevoeld. De emoties liepen heel hoog op. Jullie hebben het gevoel in een roetsjbaan te zitten en dat is ook zo. Maar een ritje in de roetsjbaan kent een geheim: het gaat er niet om de leuning nog wat steviger vast te pakken zodat je goed vast zit, het gaat erom te leren genieten van de rit. Het gaat erom dat je kunt leren de opwinding te voelen wanneer je over de volgende hobbel gaat, dat je kunt leren van elke gelegenheid gebruik te maken. In de weken en maanden die voor jullie liggen, is het verlichten van de last, meer dan iets anders, de gemakkelijkste manier om je aan te passen aan deze roetsjbaanrit.

Wij hebben het daar de laatste keer over gehad en wij hebben jullie toen gevraagd om alsjeblieft je persoonlijke drama’s zorgvuldig in de gaten te houden; want die bevatten sleutels tot de last die je met je meedraagt. Je persoonlijke drama’s komen voort uit de rol die je graag speelt. We gebruiken nu het woord “drama” anders dan wat de meeste mensen daaronder verstaan. De meesten denken dat een drama iets verschrikkelijks is en zeggen: “Wij hebben geen behoefte aan drama’s in ons leven”. Maar wij zeggen jullie dat mensen zich heel sterk aangetrokken voelen tot drama. En waarom zouden jullie je niet aangetrokken voelen tot drama, jullie spelen toch het Grote Verstoppertjesspel? Jullie spelen op een fantastisch toneel. Wij vragen jullie alleen te begrijpen dat een drama veranderd kan worden en dat jullie het naar eigen keuze kunnen veranderen, want dat is het belangrijker deel ervan. En in deze tijd zijn er voor jullie mogelijkheden om je last te verlichten. Want jullie zullen gaan begrijpen dat de fysieke massa in feite de opwinding creëert die je emoties beroert wanneer jullie in deze roetsjbaan, die jullie leven noemen, een bocht doorgaan of stijl omhoog en omlaag gaan. Als er dus een manier is om die massa lichter te maken, kan de rit comfortabeler zijn. Daarom vragen we jullie nu om resoluut naar je eigen drama’s te kijken. Kijk naar alle dingen in je leven die zich steeds maar weer voordoen en kijk waar je iets aan hebt en wat in feite afbreuk aan je doet. Want nu meer dan ooit bestaat de mogelijkheid om die last lichter te maken. Dit kan een tijd zijn waarin je als schepper de leiding neemt; want jullie voeren niet alleen het beheer over je eigen werkelijkheid, maar bepalen ook de energie om je heen en die helpt mee om de werkelijkheid van anderen te creëren. Jullie zijn niet alleen. Jullie zijn een deel van een groter geheel. Jullie zijn een deel van het Eenheidbewustzijn en als iedereen verbonden is met iedereen, wordt elke gedachte die je ooit hebt gehad, gelijktijdig door iedereen op de planeet opgevangen; want die gedachte komt terecht in de Universele Onderbewuste Geest en baant zich een weg door de Universele Energie. Als je dus emotionele spanning ondervindt, komt dat omdat je soms te stevig verbonden bent met deze energie. Je houdt je zo stevig vast aan de leuning van de roetsjbaan dat het moeilijk wordt. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn, lieverds.

Hogere waarheden ter ondersteuning van hogere vibraties

Wij hebben jullie al zo vaak gezegd dat als jullie van het ene niveau naar het andere gaan, er momenten kunnen zijn waarop jullie pijn ervaren. Jullie zijn je dat bewust. Maar weet alsjeblieft, lieverds, dat ellende een optionele ervaring is. Jullie hoeven niet vast te blijven zitten in een drama dat de herhaling van die pijn steeds maar weer steunt. Het loslaten van dat deel van je drama’s wordt een van de belangrijkste dingen die je kunt doen om de polariteit te integreren. Dat is het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën en dat is een grote hulp bij de overgang naar het volgende stadium van je leven. Om je leven comfortabeler te maken en makkelijker in je passie te komen, is dat iets wat jullie boven alles kunnen doen. Jullie weten dat er overtuigingen zijn die jullie ervan weerhouden naar nieuwe creaties te gaan, maar jullie worden heel goed in het herevalueren van die overtuigingen. Als jullie je vibratie verhogen, gebeuren er verschillende dingen en één daarvan is dat jullie naar hogere waarheden gaan reiken om die hogere vibratie te ondersteunen. Daarbij maken jullie keuzen. Jullie creëren je werkelijkheid vlak voordat je voet de bestrating raakt en vlak voordat je andere voet de volgende stap zet, creëren jullie de bestrating voor je. Vanaf onze kant van de sluier is dat in hoge mate boeiend om naar te kijken. Wisten jullie maar hoezeer jullie de leiding hebben, dan zouden jullie de manier waarop jullie de dingen doen, totaal veranderen. Maar om het Spel op een gemakkelijke manier te spelen, is het voor jullie nodig dat er een tijdsverloop bestaat. Het is noodzakelijk dat jullie je eigen creaties niet direct zien. En om dat te realiseren, is het voor jullie heel gewoon om volledig op te gaan in je persoonlijke drama’s. Op die manier wordt het steeds maar weer je eigen creatie. Het probleem daarbij is dat jullie niet geloven dat het je eigen creatie is. Jullie zien niet dat jullie je eigen werkelijkheid creëren. Jullie begrijpen dat niet en daardoor denken jullie dat iets je overkomt en roepen jullie je vrienden en buren en zeggen: “Waarom zijn de energieën op dit moment zo moeilijk?” Ah, maar zijn ze dat werkelijk? Is het feit dat jullie drama willen creëren in feite niet het creëren van werkelijkheid? Ach ja. Geen drama’s creëren is het gemakkelijkst om te zeggen maar het moeilijkst om te doen. Maar wij stellen jullie nu voor om niet alles uit elkaar proberen te rafelen zodat je elk klein stukje ervan kunt begrijpen, want dat is niet belangrijk. Wel belangrijk om te weten is dat je elk moment de leiding hebt en dat je opnieuw kunt kiezen als je niet gelukkig bent met je werkelijkheid. Het is de integratie van spirit in een ieder van jullie die meehelpt de polariteit in je te integreren en dat gebeurt nu. Het verandert erg snel.

Juiste ommekeer bij de Fantoomdood

Het ligt in je menselijke aard om naar patronen in je eigen leven te kijken en manieren te bedenken om die te veranderen. En dan kijken jullie naar veranderingen van 180 graden. Jullie zeggen: “Hoe kan ik dit veranderen? Hoe kan ik alles in mijn leven veranderen?” Op die manier zijn velen van jullie door de Fantoomdoodervaring gegaan. Dat was een gelegenheid waarbij jullie de kans hadden om de planeet te verlaten. Dat was een uitgang voor jullie. Als jullie op die ervaring terugkijken, zullen jullie zien dat die ruimschoots de gelegenheid bood om 90 graden te draaien en je werkelijkheid heel snel te veranderen. Ja, lieverds, die gelegenheid hadden jullie. En jullie kijken terug en zien hoe eenvoudig en gemakkelijk het was, maar op dat moment leek het zo moeilijk. Op dat moment leek er zoveel spanning te zijn. Iedereen dacht dat je gek aan het worden was. Al je vrienden vroegen zich af wat er aan de hand was met de persoon die ze kenden en waarvan ze hielden. Het grappige ervan is dat nadat je de juiste ommekeer had gemaakt, veel van die mensen nu je vrienden niet meer zijn. Die zijn gewoon langzaam maar zeker naar een andere werkelijkheid gegaan, heel dicht bij die van jou, maar een werkelijkheid die de jouwe niet langer geregeld kruist. Jij bent een ander mens geworden. Jij bent veranderd.

Toen jullie van het ene vibratieniveau naar het andere sprongen, is heel jullie energie veranderd. Ach, maar dat is het niet alleen, want jullie springen niet altijd van ene niveau naar het volgende, jullie springen acht niveaus tegelijk en dat is nu precies wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben een mogelijkheid gecreëerd om acht niveaus met één grote sprong te nemen. Dat is er gebeurd. En nu kijken jullie om je heen en proberen te functioneren in dezelfde wereld als voorheen. Maar jullie zijn niet meer dezelfde en daarom kunnen jullie jezelf niet langer zien, daarom kunnen jullie het niet voelen en daarom is het zo verschrikkelijk emotioneel.

Vergeet alsjeblieft niet dat jullie erom hebben gevraagd om in deze tijd hier te zijn. Velen van jullie zijn Aboriginal (oorspronkelijke) genezers die erop staan om voorop te lopen. Jullie zijn degenen die erop staan om als eersten door de deur te gaan zodat jullie die deur voor anderen kunnen openhouden. Jullie zijn de grootste genezers, want jullie hebben door je toewijding en gerichte intentie voor planeet Aarde de mogelijkheid gecreëerd om deze stap te zetten. En daarvoor verdienen jullie applaus, lieverds. Jullie hebben er geen idee van wat jullie hebben gedaan. Maar door die gelegenheid te creëren om als eerste door de deur te gaan en die voor anderen open te houden, creëren jullie voor jezelf een reis die meer op een rit in een roetsjbaan lijkt. Weet daarom dat de sleutel tot het hele proces ligt in het leren genieten van de reis. Dat zullen wij het “verankeren van het wonder” noemen.

De Engelenaanraking

We hebben het al vele malen over dat verankeren gehad, maar laten we het er vandaag nog eens over hebben. Door je lichaam loopt een buis. Die loopt vanaf de bovenkant van je hoofd, vlak voor je ruggengraat langs naar beneden en eindigt in de Aarde zelf. De grootste bedoeling van deze buis is om dingen uit de ether op te nemen en ze via die buis in de Aarde te brengen. Vanuit menselijk perspectief gezien is dat het scheppingsproces. Jullie weten dat dingen uit het etherische rijk geen substantie hebben. Als je dingen via deze buis in de Aarde brengt, geef je ze substantie. Wellicht begrijpen jullie dat verankeren het wonder is om dingen die geen substantie hebben, op te pakken en substantie te geven.

Jullie zijn oneindige wezens in een eindige, fysieke vorm. Je spirit is oneindig en dat weten jullie, maar begrijp alsjeblieft dat jullie ware gave en schoonheid bestaan uit het feit dat jullie lichaam eindig is. Het is stoffelijk en heeft een begin en een einde én het heeft substantie. Hoewel velen van jullie de last, ook wat betreft het fysieke lichaam, aan het verlichten zijn, zeggen wij dat het fysieke lichaam onbeschrijflijk mooi is. Het is een manifestatie van spirit in fysieke vorm en het kan dingen doen die spirit niet kan. Begrijp dus alsjeblieft dat jullie gaven hebben die zelfs wij in de engelenrijken niet hebben. Wij vragen jullie alleen om die gaven te gebruiken voor je hoogste doel, om je passie te vinden en manieren te bedenken om met die energie te werken.

Integratie van polariteit is de manier om hoger in het engelenrijk te komen. Dat is de manier om te ascenderen. Nee, het gaat niet over het achterlaten van het lichaam. Het is gaat niet over het verlaten van de fysieke vorm en rechtstreeks het Lichtlichaam in te gaan, zoals jullie dat noemen. Jullie zijn je bewust dat dit de richting is die jullie opgaan, maar als jullie daar morgen in zouden springen, zou het Spel snel afgelopen zijn. Jullie zouden dan niet in staat zijn om de volgende bestaansniveaus te bereiken en dat is nu juist waaraan jullie werken. Dus mensen, jullie hebben gaven. De allermooiste gave dat jullie hebben is dat jullie elkaar kunnen aanraken, niet alleen met je woorden, niet alleen met je liefde, maar ook met je fysieke aanraking. Om je hand uit te kunnen steken en de hand van een ander in de jouwe te nemen is een belangrijk deel van de menselijke communicatie. Je hand te kunnen uitsteken en iemand’s hartchakra aan te raken met de Engelenaanraking is heel magisch en jullie beschikken over dat vermogen. Wij niet.

De energiebuis is de zetel van je emoties

Begrijp dat de ethers hierboven zijn. Zij hebben geen massa, ze hebben geen substantie en geen fysieke vorm. De manier waarop jullie creëren is door dingen uit het etherische rijk door deze buis te brengen en ze vorm te geven. Het brengen van etherische dingen door deze energiebuis geeft er substantie aan. Nu heeft die buis een interessante taak, want die moet de kloof overbruggen tussen het oneindige spirituele zelf en het eindige fysieke zelf. Die moet de kloof overbruggen die zowel in het etherische als het fysieke rijk bestaat. De enige manier om dat te doen is via energie. De buis zorgt voor een energetische plaats in je wezen en daar ligt de verbindingsmogelijkheid. Laten we dus voor het moment gewoon zeggen dat dit etherische deel je hoger zelf is en dat het lagere deel je lagere fysieke zelf is. Het is duidelijk dat er een verbindingspunt moet zijn tussen je hoger zelf en je lagere zelf. Er moet iets zijn dat de kloof tussen hen beide overbrugt en dat is de energiebuis zelf en die is tegelijk de zetel van je emoties. In werkelijkheid biedt de buis je de mogelijkheid om je emoties als mens tot uitdrukking te brengen. Daardoor zal elke verandering in de vibratie van je lagere of je hogere zelf emoties losmaken. In de afgelopen maanden hebben jullie die hele structuur veranderd. Dat was voor jullie belangrijk. Maar nu zeggen wij jullie dat deze recente veranderingen jullie begrip ver te boven gaan. Velen van jullie wisten dat jullie dingen uit de etherische gebieden door deze buis heenbrachten en ze in je werkelijkheid creëerden. Een eenvoudige manier om dit te omschrijven is, dat alles wat door mensen is gemaakt, is begonnen als een gedachtevorm. Een gedachtevorm bestaat in het etherische rijk en heeft geen substantie. Als je die door de buis brengt, creëer je iets dat substantie en massa heeft.

Nu vragen wij jullie om te begrijpen dat energiestempels bestaan uit menselijke ervaringen die hun energie op je gestempeld hebben. Deze ervaringen zijn in feite op de buitenkant van de energiebuis gestempeld en gaan je hele leven met je mee. Het waren levenservaringen die je hebben geholpen om je primaire levenslessen te vergemakkelijken en speciaal als die ervaringen negatief van aard waren. Weet alsjeblief dat er elk moment van de dag energie door die buis stroomt. Stel je nu voor dat er plotseling een energiestempel op de buitenkant van je buis wordt gedrukt. Je zou dat kunnen vergelijken met het stappen op een tuinslang, wat de energiestroom door de slang beperkt. Elke keer als je energie door de buis stuurt, doet dat een beetje pijn. En omdat de energiebuis de zetel is van het emotionele lichaam, voel je dat in je emoties.

Ah, er zijn vele manieren waarop jullie daar in het verleden mee hebben afgerekend. Velen van jullie ontkennen het gewoon en kijken de ander kant op. Je kunt ervoor kiezen om geen energie meer door de buis te sturen; of om aan de buitenkant ervan kleine magische buisjes te creëren waardoor de energie wordt omgeleid en je niets met die emoties hoeft te doen. Maar anderen stappen er moedig in en doen wat ze moeten doen om ze te helen. Dat is het geschenk. Zo handelen de grootste scheppers. Op dit gebied hebben jullie het heel goed gedaan. Begrijpen jullie wel wie jullie zijn en wat jullie hebben gedaan? Als je alleen bent en huilt omdat je denkt helemaal alleen te staan en dat niemand iets om je geeft, weet je dan dat alle engelen naar je kijken en met hun vleugels fladderen als applaus? Weet je wel dat ze allemaal de achterkant van je hartchakra aanraken met hun Engelenaanraking? Over het algemeen zien jullie dat niet op die manier. Als het over je persoonlijke ervaringen gaat, is het voor jullie veel moeilijker om achter de sluier te kijken. Maar als jullie begrijpen dat het proces van de buis zelf het loslaten van emoties teweegbrengt, dan juichen jullie dat toe. Jullie zoeken naar mogelijkheden om dat op een veilige manier te doen. Jullie delen met anderen hoe jullie erdoor gekomen zijn zodat ook zij er gemakkelijker door kunnen komen. Daarin ligt de magie. Op zo’n moment vinden jullie je passie. Dan vinden jullie de dingen waarvoor jullie hier gekomen zijn en die jullie heerlijk vinden om te doen. Dat is nu jullie taak.

Het verankeren van het wonder

Er ligt een tijd voor jullie die gelegenheden zal creëren om de polariteit in je eigen leven te integreren. Dingen zullen nu plotseling voor je opduiken en je zult je afvragen waarom ze gebeuren. Als je gewoon naar beide kanten wilt kijken en vraagt: “Waar ben ik de dualiteit ingegaan? Waar ben ik het polariteitsbewustzijn ingegaan? En waar kan ik beide kanten integreren tot één geheel?”, dan zal deze tijd je heel veel kracht brengen. De energie is in beweging gezet, want de veranderingen in de Aarde en de kosmos zijn al begonnen. Nu integreren jullie al deze verandering in jezelf. Al deze dingen verankeren het wonder dat er gebeurt. Als het wonder in de kosmos plaatsvond en jullie zouden weer door de hele Harmonische Concordantie gaan en niemand zich zou erom bekommeren de energie te verankeren, dan zou die niet aanslaan. Jullie zijn de magiërs, lieverds. Jullie zijn degenen die Thuis creëren daar waar jullie nu zijn. Jullie hebben nu allemaal de gelegenheid om deze informatie zelf op te pakken en te verankeren en al deze prachtige energie via je buis in je leven te brengen.

O ja, het zal je emoties ondersteboven gooien, dat willen we jullie nu al wel vertellen. Sommigen zullen heel bang worden. Anderen zullen zich veel zorgen maken. Weer anderen zullen zich niet gesteund voelen. Sommigen zullen zich geheel alleen voelen. En wij zeggen eenvoudig: doe wat je kunt om eerlijk te kijken naar alle drama’s die zich in je leven afspelen. En probeer manieren te vinden om je last emotioneel en fysiek lichter te maken, want deze gelegenheden zullen zich nu steeds sneller voordoen. Dit is er gebeurd: tijdens het leven van je leven hebben jullie manieren bedacht om zonder pijn en emotionele problemen energie door je buis te sturen. Zo hebben jullie je energiestempels geheeld. Het interessante van energiestempels is dat wanneer je dat doet, de heling vooruit en achteruit in de tijd gaat. Je heelt niet alleen jezelf, je heelt je vader en zijn vader én je heelt je zonen en dochters. Maar het prettige van het proces is dat nadat je op dat punt weer energie door de buis stuurt, het geen pijn meer doet. Op dat punt ligt niet langer een beperking. Er zal echter altijd een kleine trigger achterblijven omdat er, zelfs wanneer je iets bij jezelf heelt, altijd een klein stukje littekenweefsel achterblijft. Zie dat littekenweefsel nu alsjeblieft niet als een probleem. Begrijp dat het littekenweefsel zelf de her-innering is aan de ervaring en het geschenk dat je is gegeven.

Sprongsgewijze optrekking van de energiebuis

Maar nu is er iets magisch gebeurd, want jullie nemen met één sprong vele vibratieniveaus tegelijk. En als jullie deze vibratieniveaus sprongsgewijs nemen, als jullie door vele niveaus tegelijk gaan, begint de energiebuis meer energie te verwerken dan ooit tevoren. Die buis moet dan worden opgerekt en als dat gebeurt, gaan jullie dat littekenweefsel voelen omdat het niet in dezelfde mate rekt als het gewone weefsel. Veel van je oude kwesties komen dan weer naar boven terwijl je dacht dat je daarmee had afgerekend. “Ja, ik heb me verbonden een Lichtwerker te zijn… Ja, ik ben in deze energie gesprongen… dus waarom komt al mijn oude rommel nu weer naar boven? Hoe komt het dat ik me daar nu weer mee bezig moet houden?” O, lieverds, weten jullie wel wie jullie zijn? Weten jullie wel wat voor magie er plaatsvindt?

Opengaan voor channeling

Wij zeggen jullie dat er geen jaren van therapie meer nodig zijn om te gaan channelen. Het zal niet dezelfde energie meer vragen om energie vloeiend door je wezen te laten stromen. Het is nu anders. Nu zijn jullie degenen die de gelegenheid hebben om dit te creëren en dit polariteitsbewustzijn te integreren, want dat zal de energiebuis zelf veranderen. De verbinding tussen hoger en lager zelf wordt steeds sneller. Velen zullen gaan channelen, zich gaan verbinden met hun hoger zelf om informatie binnen te halen via hun eigen intuïtie. En doordat de energiebuis wordt opgerekt zal dat steeds meer gaan gebeuren. Als al die oude kwesties die je dacht afgehandeld te hebben, naar boven komen en je krijgt de gelegenheid om terug te keren en aan het littekenweefsel te werken, verwelkom dat dan met open armen. Kijk er naar als een gelegenheid om je gehele zelf naar het volgende niveau te brengen. Jullie zijn hier in een fysiek lichaam. Jullie zijn de allermooiste wezens die in staat zijn om als spirituele familie te dansen in de densiteit. Help elkaar. Probeer manieren te vinden om het voor de volgende persoon gemakkelijker te maken en help jezelf door jezelf op de eerste plaats te zetten. Zo zal je de polariteit heel snel gaan integreren.

Gedurende de tijd die voor jullie ligt, zullen velen mogelijkheden vinden om hun levensstijl te veranderen. Sommigen zullen hun fysieke levensstijl veranderen. Anderen zullen hun relatie tot de Aarde veranderen door hun relatie tot de magnetische structuur van de Aarde en zelfs tot de zwaartekracht te veranderen. Begrijp alsjeblieft, lieverds, dat als jullie deze dingen ervaren, ze in het begin heel erg aards en saai kunnen lijken, ze zullen echter wel een heel scala aan emoties teweegbrengen. Maar als je die emoties met open armen verwelkomt en begrijpt dat ze geen terugslag zijn, zal je gemakkelijker vooruit gaan. Dit is meer dan ooit een gelegenheid om vooruit te komen. Omarm het. Ach ja, wij weten dat er moeilijkheden zijn met dit proces. Als mens-zijn gemakkelijk zou zijn, zou iedereen het doen. Weet dat veel emoties die naar de oppervlakte komen, gericht zullen worden op de mensen om je heen waarbij dat veilig kan, zelfs al is dat niet je bedoeling. Maak door een goede communicatie duidelijk wat er gebeurt. Begrijp jezelf en luister naar jezelf, dan zal je veel te zien krijgen van de gelegenheden die voor je liggen.

Kosmische ADSL verbinding

De magie van het kunnen aangaan van een verbinding met je hoger zelf is tegenwoordig sterker dan ooit. Jullie zullen nu gebeurtenissen zien ontstaan die de deur openen voor nog veel meer dan voorheen. Die verbinding tussen je hoger en lager zelf zal je in direct contact brengen met de Universele Energie. Je zou je dat kunnen voorstellen aan de hand van je eigen computer – omdat de Hoeder in die termen denkt zullen we die analogie gebruiken – want velen hebben een computer en hebben daar veel plezier mee. Maar dan komt er een moment waarop je beseft dat je een snellere verbinding kunt hebben. Wel, jullie zijn zojuist van een 14,4 modem overgestapt naar een high-speed ADSL. Want dat is de verbinding met je hoger zelf. Die nieuwe verbinding is er. Hoe jullie die op dit moment gebruiken, is aan jullie.

Jullie hebben nu een kosmische verbinding via je hoger zelf en zodra die energiebuis opengaat worden als eerste de emotionele energieën opgerekt. Jullie zullen dat de komende weken en maanden gaan voelen, zelfs nog meer dan voorheen. Jullie zitten er middenin en het goede daarbij is dat jullie nog steeds hier zijn. Ach ja, lieverds, jullie zitten helemaal bovenaan in de roetsjbaan. Grijp nu de leuning niet nog steviger vast, leun gewoon achterover en geniet van de rit, want wij houden jullie vast. Jullie zouden niet kunnen vallen, ook al zouden jullie het proberen. Ja, en sommigen proberen dat nog steeds behoorlijk hard. Maar weet dat wat hier gebeurt niet alleen met jullie gebeurt. Jullie openen de deur voor iedereen die achter jullie aankomt. En als jullie stuk voor stuk bewust werken aan het integreren van je hoger zelf en aan het integreren van je mannelijke en vrouwelijke wezen, zullen jullie de energie laten stromen. Jullie zullen dan snel het verband tussen alle dingen gaan zien, want die buis wordt steeds wijder. Hij wordt ook korter waardoor de afstand tussen je hoger zelf en je lager zelf nu afneemt. Dat gaat heel erg snel. Probeer daarom manieren te vinden om er gebruik van te maken. Veranker het wonder, want dat wonder is hierboven in het etherische rijk en als je het niet doelbewust door die grondingsbuis brengt om het substantie te geven, zal het in het etherische rijk blijven.

O ja. Velen van jullie luisteren naar channelers, zoals de Hoeder hen noemt, velen van jullie lezen de boeken en zeggen: “Ik wou dat de Groep op mijn schouder zat. Ik wou dat ik op zo’n manier tegen mijn gidsen kon praten.” En jullie hebben er geen idee van hoe dichtbij jullie daar in werkelijkheid zijn. Jullie hebben er geen idee van dat wij vlak naast jullie staan. Jullie hebben allemaal een verbinding en hoewel de meesten van jullie niet de Groep zullen gaan channelen, hebben jullie stuk voor stuk een verbinding met de Universele Energie. Dat is de matrix die door alle dingen heen loopt en wanneer je daar contact mee maakt, krijg je je eigen speciale melange van magie. Als jullie die energie aanboren zullen jullie stuk voor stuk een andere smaak van de waarheid gaan voortbrengen. Maar als je die energie niet aanboort, hoewel die op jou ligt te wachten, zal die uiteindelijk verdwijnen. Weet dat jullie de magiërs zijn, lieverds. Jullie zijn degenen die omhoog kunnen reiken en die energie kunnen oppakken om die dan in je eigen leven te creëren. Maar als je niet omhoog reikt en de energie oppakt, zal die uiteindelijk weggaan. Zoek naar manieren om die energie door de buis te brengen. Zoek naar een manier, ook als dat voor jou bepaalde beperkingen met zich meebrengt, ook als dat voor jou de nodige emotionele veranderingen met zich meebrengt, doe dat dan bereidwillig en moedig. En maak het jezelf mogelijk om naar het volgende niveau te gaan. Want daar zijn wij en wij wachten op jullie met de grootste omhelzing die jullie je maar voor kunnen stellen.

De magie ligt in jezelf. Het wonder ligt hier in het etherische rijk te wachten, net even buiten je bereik. En nu kom je tot de ontdekking dat er vlak voor je een ladder is. Probeer het te bereiken. Trek het uit het etherische rijk naar beneden. Breng het door je heen. Durf je hoogste werkelijkheid te creëren en vertrouw erop. Durf dingen in je leven te creëren die je een betere werkelijkheid en een hoger bestaan geven op Aarde, want alleen als je jezelf op de eerste plaats zet, zal je de polariteit volledig integreren. Door jezelf eerst in die energie te zetten maak je het mogelijk dat alle dingen op een gemakkelijke en magische manier in evenwicht komen. De weken die voor jullie liggen, zullen van vitaal belang zijn, lieverds. Ja, het kan spanning geven, maar het kan ook meer blijdschap geven dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie gaan nu een feestelijke tijd binnen. Wij vragen jullie om jezelf uit je drama’s te halen, om naar een hoger perspectief van je eigen leven te kijken, om zorgvuldig te kiezen welke drama’s je door laat gaan en welke je laat verdwijnen. Verlicht de last wanneer je in de roetsjbaan aan de rit naar beneden begint. Probeer, in plaats van je stevig vast te houden en je voor te bereiden op de moeilijkste rit van je leven, uit te vinden hoe je ervan kunt genieten; hoe je je vrienden, je buren en je kinderen gaat vertellen over de heerlijkste rit die je ooit hebt meegemaakt. Jullie zijn de magiërs van het Speelbord. Jullie zijn de meest fantastische engelen die ooit hebben geleefd en jullie gaan nu vooruit met de snelheid van de liefde. Laat het gebeuren. Deel het met jezelf en met anderen. Open de deur, maar ga er eerst zelf doorheen en houd de deur dan open voor de anderen, want daarin ligt de magie.

Lieverds, als het ons mogelijk zou zijn de sluier eventjes opzij te trekken om jullie het wonder te laten zien van wie jullie zijn, zouden we dat doen. Het probleem is dat als we dat zouden doen, jullie allemaal naar Huis zouden gaan en dat was niet jullie bedoeling. In plaats daarvan zullen we jullie hartchakra aanraken met de engelenaanraking. We zullen jullie zo af en toe aanraken om jullie eraan te her-inneren en we geven jullie deze her-inneringen aan Thuis. Niet om ieder woord blind op te volgen, maar alleen om jullie eraan te her-inneren waar jullie vandaan komen en waar jullie naartoe gaan. Jullie creëren Thuis aan jullie kant van de sluier. Dat is alleen mogelijk door de magie van wie jullie zijn en de buizen in jullie lichaam. Heet het welkom, breng het tot uitvoer. Wij vragen jullie om je passie te vinden, zelfs al is het maar voor een kort moment, want daarmee zal je overgang op de gemakkelijkste manier beginnen. Jullie zijn magie en dat gaat jullie begrip ver te boven en wanneer wij jullie Thuis krijgen zullen wij jullie omhelzen zo lang we maar kunnen en jullie weer in de familie brengen.

Het is ons een grote eer om vandaag tot jullie te spreken. Jullie komen bij elkaar om naar onze woorden te luisteren zodat jullie de energie van Thuis kunnen her-inneren en jullie je kunnen her-inneren wie jullie zijn. Maar jullie begrijpen niet dat ook wij bij elkaar komen. Wij komen bij elkaar om naar de magiërs van het Speelbord te kijken. Jullie veranderen niet alleen je eigen werkelijkheid, jullie veranderen in één klap werkelijkheden in alle dimensionale niveaus. Neem je kracht en maak er gebruik van. Wees niet bang om fouten te maken. Maak heel veel fouten en doe ook een paar dingen goed, want alleen dan zal je begrijpen dat er geen fouten bestaan. Stap naar voren. Pak je kracht en creëer deze dag. Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo.

de Groep

De hartverbinding
Viering


Van Barbara

Wat is dit een prachtige tijd van het jaar! Voor de meeste mensen is dit een feestelijke tijd. Naarmate de dagen voorbij gaan voel ik de opwinding stijgen. Elke dag groeit de verwachting. Het is een vreugdevolle tijd die duurt tot aan het begin van een prachtig nieuw jaar. Weten jullie nog hoe je deze tijd als kind beleefde? Ga op zoek naar het geluk van dat innerlijke kind dat diep in je verborgen ligt.

Ik hoor sommigen nu zeggen: “Wat een optimist? Misschien is het leven voor haar goed maar voor mij niet”. Weet alsjeblieft dat ik me bewust ben van de emoties waar velen doorheen gaan. Ik heb dat van mensen gehoord die hun pijn en ongerustheid in deze overgangstijd deelden. Het leven bestaat uit het maken van keuzen. Het is aan jou hoe je naar je werkelijkheid wilt kijken. Het snel dichterbijkomende Nieuwe Jaar zorgt ervoor dat we weer eens beschouwend kijken naar onze werkelijkheid. Wanneer je ontevreden bent met hetgeen je uit het leven krijgt, maak dan de inventaris eens op en kijk wat je erin stopt. Een simpele intentie: “Ik kies voor geluk” kan je op weg helpen om dit gevoel te creëren. Onze toekomst is opgebouwd uit de stappen uit ons verleden waarmee we vooruitgang boekten. Elke stap is een les geweest die wij hebben geleerd. Maar zodra je de les eenmaal hebt ervaren, is het tijd om verder te gaan en er niet met wrok of schuldgevoelens bij stil te blijven staan of troost te vinden in de pijn. We bouwen op wat we geloven. Onze overtuigingen worden gevormd door onze gedachten en emoties, door de manier waarop we naar mensen, plaatsen en dingen in ons leven kijken. Onze toekomst is gebaseerd op wat onze waarheid is in onze werkelijkheid van alledag. Laat los wat geen nut meer voor je heeft. Behoud de gedachten die je volgende stappen opbouwen van wie je dag na dag aan het worden bent. Zie het leven als een zich ontvouwend avontuur en volg je hart, waarheen dat je ook leidt.

Ik vier deze tijd van het jaar. Ik waardeer dat ik in een gelukkige, vredige periode van mijn leven ben. Geloof me, ik heb in mijn verleden de bochten en hellingen van de roetsjbaan meegemaakt. Die zijn moeilijk geweest tot op het punt dat ik wilde opgeven en weglopen. Ik ben met geloof en vertrouwen in mezelf door die momenten heen gekomen maar bovenal door naar mijn hart te luisteren. Nu ik terugkijk op die moeilijk momenten, zie ik hoeveel ik ben gegroeid. Ik vier het leven en wie ik tegenwoordig ben. Die moeilijke momenten hebben me een kracht gegeven die me hebben doen beseffen dat ik alles wat er op mijn weg komt, aankan. Ik sta nu in mijn kracht. We zijn allemaal de scheppers van onze werkelijkheid. Ik herinner me een periode in mijn leven waarop ik zei: “God, hoeveel meer problemen kan je me nog geven?” En raad eens, Hij gaf me er nog meer! Ik gaf mezelf er nog meer. Let daarom op je woorden! Nu zeg ik: “God, dank je wel voor alle geschenken die je mij in mijn leven hebt gegeven.” En zo is dat! Ik moedig jullie allemaal aan om verder te gaan op je pad. Het is heel gemakkelijk om te denken niet verder te kunnen in de veronderstelling dat je geen andere keus hebt. Maar die keus heb je wel.

Eén ding is me opgevallen. Doordat ik een invoelend, sensitief mens ben en mijn leven nu zo soepel verloopt, schijnt mijn menselijke aard soms de drama’s van andere mensen op te pakken. Ik heb op dit moment geen drama’s van mezelf en dus probeer ik de drama’s van vrienden, mijn familie of van iedereen waar ik mee spreek, te lenen. Plotseling gaat mijn stemming dan naar beneden en begrijp ik niet waarom. Soms dringt het gevoel dat er iets mis is in mijn leven, mijn dagelijkse bestaan binnen. Ik realiseer me dan dat ik emotioneel de inventaris weer eens moet opmaken. Ik kijk dan naar wat van mijzelf is en wat ik van anderen heb overgenomen. Ik haal eens diep adem, centreer en hergroepeer waar het in mijn leven om gaat. Dat is interessant want als ik mijzelf op de eerste plaats zet in mijn eigen werkelijkheid, een stapje achteruit doe en mijn geluk accepteer, heb ik op een evenwichtige manier meer te bieden aan anderen.

Dit is een tijd om je hand uit te steken naar anderen, speciaal naar degenen die een helpende hand nodig hebben. Ik ben dankbaar voor mijn leven en de geschenken die ik daarin heb gecreëerd. Ik voel dat ik zo veel te bieden heb aan de mensen om me heen, doordat ik tijd voor mezelf heb genomen. Ik kijk er naar uit om in januari weer samen met Steve voor ons Lichtwerk te gaan reizen. Kijk terug naar iedereen die dit jaar belangrijk voor je is geweest, of dat nu probleemrelaties of vreugdevolle relaties zijn geweest. Huldig alle relaties. Maak vrede met degenen die je pijn hebben gedaan. Als je dat doet kan er vrede in je hart komen. Bedank degenen die je het geschenk van hun vriendschap hebben gegeven. Door je onderscheidingsvermogen te gebruiken kunnen we voor iedereen die in ons leven komt, waardering hebben.

Sta in je kracht en moedig iedereen aan dat ook te doen. Ik houd van het jaareinde. Het geeft ons de kans om terug te kijken op alle mensen die we hebben ontmoet en de gebeurtenissen die we hebben ervaren. Steve en ik zijn gezegend om met zo veel Lichtwerkers over de hele wereld verbonden te zijn. Wij kijken uit naar het jaar 2004 met al zijn wonderen die wij zullen creëren door ons met elkaar te verbinden als spirituele familie.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.