Januari 2004

Achteruit in de tijd gaan
Houd de zijdeuren in de gaten

Van de Groep

De Groep:

Groeten van Thuis,

Ah, hier zijn we dan weer, klaar om ons met jullie te verbinden. We kijken naar jullie energie en zien hoe magisch jullie zijn. Dit is zo opwindend, maar daar kunnen jullie je geen voorstelling van maken. Weten jullie echt wie jullie zijn? Begrijpen jullie de magie die jullie bezitten? Het is begonnen, lieverds. Het is nu begonnen en jullie zullen zien hoe het Speelbord van de Vrije Keuze vooruit gaat. Want de tijd is nu aangebroken om naar voren te treden. Wij willen jullie een klein beetje laten delen in hoe dit eruit kan zien, want wij weten dat mensen heel bang worden om af te stappen van wat het einde van het pad lijkt te zijn, en de onzekerheid in te gaan.

Op de brug stappen

Ja, jullie naderen het eind van het pad waar volgens jullie de brug moet zijn, maar jullie kijken in de afgrond en zien daar niets, er is geen brug. Die wordt pas werkelijkheid als jullie je voet in beweging brengen om de eerste stap te zetten. Die handeling creëert de brug onder je voeten. Door die daad van vertrouwen kunnen jullie van de ene naar de andere kant. Op dat punt zijn jullie nu aangekomen, lieverds, en daar gaan jullie bij de eerstvolgende stap naartoe. Jullie hebben een nieuwe verbinding met de Universele Energie. De sluier is dunner geworden en hoewel jullie niet weten hoe dat er op dit moment uitziet, kunnen wij jullie vertellen dat het opwindender is dan jullie in je stoutste dromen ooit hebben gedroomd.

Jullie hebben het script hiervoor geschreven met je eigen ganzenveer; jullie hebben de mogelijkheden geschreven voor de grootste en hoogste verbinding met je hoger zelf en nu dat is dus nu in gang gezet. Nu is het begonnen. Kunnen jullie je voorstellen hoe opwindend dat voor ons is om naar te kijken? Jullie hebben ons in beweging gezet ter voorbereiding op wat jullie nu dagelijks doen. Het werd nooit verwacht dat jullie dit niveau van vooruitgang zelfs maar zouden bereiken, en daar zijn jullie. De magie is echt begonnen want jullie hebben een heel nieuw niveau van gevoeligheid bereikt waarover we het in deze boodschap willen hebben.

Spirit verbindt zich door passie

Voor velen van jullie is dit nogal een probleem geworden omdat jullie deze veranderingen hebben gevoeld door je emoties. Het voelt allemaal zo persoonlijk. Hoewel het soms pijnlijk kan zijn, vragen wij jullie om deze gevoeligheid alsjeblieft niet af te sluiten. Het is een geschenk. Je eigen verbinding met spirit via je hoger zelf creëert deze gevoeligheid. Want alle verbindingen met het hoger zelf ontstaan door je passie. Daarin ligt nu de sleutel. Als je je passie voelt, ben je op je ware pad. Daarom hebben wij de maanden geleden zo veel over passie gesproken.

Dat is het nieuwe paradigma. Jullie zullen dit niet langer bereiken door hard te werken. Het gaat nu om succes te boeken door in je passie te komen. Jullie zijn daar al mee begonnen. Dat is in feite een indicatie dat jullie je echt met spirit verbinden via je hoger zelf, want dat wekt het gevoel van passie op. Het gevoel van blijdschap creëert voor jullie de verbinding via je hoger zelf en op datzelfde moment wordt de sluier dunner. Passie en blijdschap vormen nu de sleutel tot het leven op de Nieuwe Aarde.

Objectieve gevoeligheid meester worden

Daarom vertellen we jullie nogmaals dat het voor jullie belangrijk is om jezelf toe te staan deze gevoeligheid te voelen. In werkelijkheid is het een nieuw soort gevoeligheid en hoewel mensen alles persoonlijk oppakken, vragen wij jullie om een stapje terug te doen en jezelf gewoon toe te staan om dit te voelen als objectieve gevoeligheid. Als je dit kunt voelen als objectieve gevoeligheid in plaats van persoonlijke gevoeligheid, wordt het een gereedschap in plaats van een belemmering. Daarom vragen wij jullie om een stapje terug doen en je gevoeligheid objectief te voelen en dan manieren te vinden om dat gereedschap te gebruiken voor het proces van meesterschap.

Meesterschap is een eenvoudig proces. Het is gewoon het oppakken van iets dat in je leven negatief is geworden en daar een positief gebruik voor te vinden. Dat is het proces wat wij meesterschap noemen. Dat is alles. En als je manieren kunt vinden om die negatieve dingen in je leven om te keren tot iets positiefs, zal je niet alleen meesterschap vinden in de primaire levenslessen maar op elk gebied van je leven.

Het leven op Aarde hoeft niet moeilijk te zijn, lieverds. Het hoeft geen worsteling te zijn. Dat is een persoonlijk keuze. Als jij je op een bepaald moment niet gelukkig voelt met je keuze of je werkelijkheid, vragen we je alleen de moed op te brengen om opnieuw te kiezen. Want daarin vindt de ware magie plaats. Het een stapje terug zetten en het opeisen van objectieve gevoeligheid kan een van de belangrijkste stukjes van de puzzel voor je zijn.

De Universele Energie en overvloed

Als jullie je nú verbinden met de Universele Energie is dat een andere verbinding. Wanneer je die nu ervaart via je hoger zelf, is de Universele Energie heel gewoon. Het is de energie die in alle dingen doordringt en ze met elkaar verbindt. Niet alleen mensen met elkaar, maar ook met rotsblokken, dieren, vissen, insecten, planten en wezens uit alle dimensies, inclusief met ons. De Universele Energie is de verbinding die jullie voelen zoals jullie ons voelen. Op dit moment voelen jullie de verbinding met Thuis. Jullie voelen de kracht van de Universele Energie in je hart. De basis van alle energieën is de Universele Energie en vertaald in de menselijke ervaring wordt die “liefde” genoemd, want zo voelen jullie haar. Dat is de manier waarop jullie je verbinden met de Universele Energie. “Goed, nu voel ik liefde, nu begrijp ik waar jullie het over hebben,” zeggen jullie, “Maar, wat moet ik ermee doen? Hoe voel ik dat? Hoe gebruik ik dat voor iets constructiefs en praktisch?”

Eerst her-inneren we jullie eraan dat geen enkele energie ooit sterft, ze verandert alleen van vorm, dus elke vorm van energie begint met de Universele Energie van liefde. Dat is de puurste vorm van Universele Energie en nu de sluier op dat gebied dunner wordt, zullen jullie dat voelen als een sterker gevoel van liefde. O ja, velen van jullie hebben op dit gebied nog steeds beperkingen. Velen van jullie hebben moeite met ontvangen. Want de kunst van het gracieus accepteren is geen gemakkelijke les. Daarom is het een van de twaalf primaire levenslessen. Wanneer jullie iets vragen en het ontvangen, dan circuleert de energie om jullie heen. Zo is het een weerspiegeling van de Universele Energie zelf die ervoor zorgt dat het gebeurt en je in staat stelt je volledige overvloed te ontvangen. Wij zeggen jullie dat wanneer jullie de Hemel op Aarde willen creëren, jullie je prettig moeten gaan voelen met overvloed. Er bestaat geen grotere overvloed dan in de Hemel. Denk er alsjeblieft aan dat de nieuwe verbinding die je nu hebt sterker is dan ooit. Daardoor is ook je verbinding met je eigen overvloed en de kunst van gracieuze acceptatie sterker. Als jullie je nu nog doelbewusr verbinden met de Universele Energie, zullen jullie ontdekken dat er magie in je leven komt. Glimlach alleen, accepteer het en het zal heel opwindend zijn.

Opengaan voor channeling

Velen van jullie zijn een beetje gaan stoeien met channeling, hoewel wij dat woord veel te mysterieus vinden voor wat jullie in feite doen. Velen van jullie beginnen zich met deze energie te verbinden en die op een directere basis te gebruiken. Jullie zullen ontdekken dat jullie meer vermogens hebben dan ooit. Want alles wat jullie op dat moment doen is je verbinden met de Universele Energie via je hoger zelf. Als jullie deze Universele Energie aanboren is het noodzakelijk dat je dat doet via je hoger zelf. Dat is het proces om Spirit te bereiken. Wanneer jullie via je hoger zelf contact maken met Spirit en er komt energie door, voelen jullie dat als passie, als blijdschap.

Juist daarom her-inneren wij jullie eraan dat jullie succes in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde direct evenredig is aan de hoeveelheid vreugde en passie die je dagelijks kunt ervaren. Jullie proberen gewoon manieren te vinden om deze energie op een constructieve, praktische manier te gebruiken. Daarin ligt voor mensen op dit moment de magie. Wij zeggen jullie dat de mens die in zijn kracht staat, de Aarde zal erven. Nee, niet de Aarde overnemen, maar op een natuurlijke manier de Aarde erven. Jullie zullen haar erven van jullie leiders, want leiders zijn niet langer op dezelfde manier nodig als in het verleden. Wanneer jullie steeds verder in de krachtgevende eigenschappen van de vijfde dimensie stappen, zullen jullie stuk voor stuk begrijpen dat jullie de kracht hebben om je eigen werkelijkheid te creëren. Maar die kracht brengt de verantwoording met zich mee om eerst de hoogste werkelijkheid voor jezelf te creëren.

Wij vragen jullie om die verantwoording alsjeblieft serieus te nemen en om te beginnen iets in je leven te creëren waar je gepassioneerd voor bent. Iets wat je gelukkig maakt, iets wat energie creëert die je in staat stelt om wat meer van nut te zijn voor het universum. Als jullie de passie om je heen creëren dan worden jullie van het grootste nut voor het universum. Dan zullen de dingen zich moeiteloos voor je manifesteren.

Er ligt veel in het vooruitzicht, lieverds, want nu jullie dit tweede stadium van de harmonische concordantie gepasseerd zijn, is er een activeringsproces goed in beweging gekomen. En wij zeggen jullie dat dit zeker een behoorlijke tijd door zal gaan. Maar als jullie op deze tijd terugkijken, zullen jullie zien dat dit een keerpunt is geweest voor de hele mensheid. Een van de activeringen waar jullie gebruik van kunnen maken, is die van het opruimen van je eigen blokkades en beperkingen via je hoger zelf. Want dat is je persoonlijke verbinding met de Universele Energie.

Dat is het dunner worden van de sluier die nu plaatsvindt. Ah, maar jullie leven op de planeet van de vrije keuze, hè? En daardoor kunnen jullie kiezen of je deze energie gebruikt of verwerpt. Het is helemaal aan jullie wat je ermee doet en wij hebben daar geen oordeel over. Begrijp alsjeblieft dat er geen goed of verkeerd bestaat want die illusies bestaan alleen in de driedimensionale werkelijkheid die jullie nu verlaten. Begrijp dus dat wat je ook kiest, het jouw keuze is en dat elke keuze gerespecteerd wordt. Maar begrijp ook dat als je vooruit wilt gaan en je voelt beperkingen, dat komt omdat je ervoor kiest die beperkingen te voelen waar je je voordeel mee kunt doen. Zoek dus het voordeel erin. Zoek het geschenk in de beperking en dan is de beperking niet langer een beperking maar een geschenk. Zoals bij alle geschenken kan het alleen behouden worden als het wordt weggegeven. Op dat moment vindt het proces van meesterschap plaats. Op dat moment begin je dingen die negatieve energieën in je leven waren, te gebruiken voor positieve doeleinden. Op dat moment wordt het leven magisch en dat is nu precies wat er voor jullie in het vooruitzicht ligt.

Jullie staan op dit moment op het punt om meer van deze energie te gaan gebruiken dan jullie ooit hebben gedaan. Jullie zullen nu mogelijkheden zien om andere levens aan te raken. Ja, sommigen van jullie zullen dat channeling noemen; sommigen zullen het een vorm van kunst noemen. Anderen zullen boeken schrijven. Weer anderen zullen er gewoon zijn om te fungeren als kosmische verbinder die precies op de juiste tijd op de juiste plaats is om een menselijk wezen aan te raken met het juiste woord of de engelenaanraking om hen vertrouwen te geven. Dat zijn de handelingen van een Menselijke Engel.

Toenemende Vortex (energiekolk) energie

Sinds dit activeringsproces is begonnen, zijn er ook nieuwe dingen begonnen. Dus willen we daar iets over zeggen. Het is belangrijk dat jullie de rest van deze verbindingen begrijpen. Naarmate deze energie toeneemt, zal de sluier tussen jullie en de Universele Energie steeds dunner worden. Jullie zullen een grote toename zien van vortex energieën in je veld en hoe gaan jullie daarmee om. Jullie Aarde ervaart dit nu en past zich aan aan de dingen die komen gaan. Daarom is er een verhoogde seismische activiteit geweest op jullie planeet die wij twee jaar geleden hebben voorspeld samen met verhoogde vulkanische activiteit. Wij zeggen jullie dat dit korte tijd door zal gaan terwijl de Aarde zich aan deze vortex energie aanpast. Zodra zij gewend is aan de draaiende bewegingen die in haar innerlijk plaatsvinden in relatie tot de Universele Energie, zal ze dienovereenkomstig reageren en in deze beide uitlaatmogelijkheden spanning loslaten. Daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Nee, jullie doen niets verkeerd. Het is de Aarde zelf die zich aanpast aan de nieuwe verbinding die ook zij met de Universele Energie heeft. Jullie zijn een deel van de Aarde en zij is een deel van jullie. Ja, wij spreken over haar als een levend, ademend, bewust wezen omdat zij dat is, net zoals jullie dat zijn. De Universele Energie verbindt op die manier alle dingen met elkaar, inclusief jullie met de Aarde. Dus, als je eigen verbinding met de Universele Energie sterker wordt, wordt ook jouw verbinding met de Aarde sterker. Elk wezen dat deel uitmaakt van deze verbinding, zal nu een sterkere verbinding met je hebben. Dus vragen wij jullie om je verbindingen op dit gebied te herevalueren, om de mogelijkheden van je interacties op deze niveaus te herevalueren; omdat die nieuwe dingen voor nieuwe mensen betekenen.

De hal van lineaire tijd

Jullie veranderen. Jullie veranderen veel sneller dan jullie je kunnen voorstellen want jullie worden het veld van Menselijke Engelen in geslingerd. Jullie eigen keuze heeft dat in beweging gezet. Ja, we hebben jullie een idee gegeven wat dat betekent. We hebben jullie een idee gegeven waar jullie op moeten letten. We hebben jullie manieren gegeven om je met anderen te verbinden die dezelfde dingen ervaren en wij vragen jullie om die bij elke zich voordoende gelegenheid met elkaar te delen en op elke mogelijke manier samen te werken om dat worden van een Menselijke Engel eenvoudiger en makkelijker te maken. De volgende overgangsperiode zal belangrijk zijn. Maar als jullie in beweging komen moet je menselijk brein wel proberen uit te vinden waar je nu precies naar toe gaat. Jullie zullen een manier vinden om deze hal die jullie doorlopen te definiëren in termen die jullie kunnen begrijpen. In werkelijkheid reizen jullie door de hal van lineaire tijd.

Dat is de manier waarop jullie het leven zien omdat jullie zo de tijd meten. In deze hal is er een verleden, een heden en een toekomst. Wij zeggen jullie dat de hele hal een illusie is want er bestaat geen hal en geen verdeling in verleden, heden en toekomst. Het is een illusie die voor jullie nodig was om het Spel op de driedimensionale planeet te spelen. Maar dat is nu aan het veranderen en toch, hier zijn jullie met vermogens om overal te zijn waar je maar wilt en alles te doen wat je zou willen doen maar jullie denken nog steeds vast te zitten in dezelfde hal. Dus vragen wij jullie om uit te kijken naar een paar nieuwe eigenschappen van de hal. Als jullie dan door deze hal lopen zullen jullie nieuwe mogelijkheden zien die jullie niet helemaal begrijpen. Jullie zullen een nieuwe relatie tot tijd zien. En als jullie dat proberen te verklaren, gebruiken jullie daarvoor de oude eigenschappen van lineaire tijd. Begrijp toch dat je eigen menselijke evolutie doorgaat en dat dit de tekenen van verandering zijn.

Daarom zullen we jullie een illustratie geven. Als jullie door deze hal lopen, denken jullie dat je helemaal naar het eind van de hal gaat omdat dat de richting is waarin jullie reizen van verleden, via het heden naar de toekomst. In feite gaan jullie achteruit lopend door de hal, want jullie kunnen het verleden heel duidelijk zien, als jullie competent zijn kunnen jullie je bewust zijn van het heden, maar jullie kunnen niet in de toekomst kijken. Dus in werkelijkheid lopen jullie achteruit door deze hal. Als jullie door de hal lopen zullen jullie je spoedig bewust worden dat er wezens passeren die in tegenovergestelde richting gaan.

Wij gaan jullie vragen om deze wezens te volgen en terug te gaan lopen in de tijd. Neem dat in je op, adem het in je wezen, probeer het niet te analyseren, laat het alleen maar zijn. Want jullie zullen heel snel leren om terug te gaan in de tijd. Dat is een geschenk dat jullie hebben verdiend door je nieuwe verbinding met de Universele Energie. De vortexenergie op Aarde creëert nu die mogelijkheid. Jullie zullen daarvoor je overtuigingen met betrekking tot tijd moeten herzien, maar het zal ook een instrument zijn om heel snel je werkelijkheid te creëren.


De zijdeuren

Nu jullie relatie tot tijd verandert zullen velen van jullie nu gaan zien dat veel in jullie wereld snel verandert. Jullie zullen merken dat jullie met een groter gemak door snelle veranderingen gaan dan ooit tevoren. Met deze nieuwe relatie tot tijd moeten jullie je bewust zijn dat er mogelijkheden voor je liggen die je onmogelijk kunt zien omdat ze achter de zijdeuren van de hal verborgen liggen. Als jullie vooruitkijkend door de hal van lineaire tijd gaan, denken jullie te weten waar je naar toe gaat en als jullie op zoek zijn naar mogelijkheden, worden jullie je bewust dat jullie langs veel deuren komen.
Wij zeggen jullie dat er magische zijdeuren zijn die jullie normaliter niet zien. Want alleen als jullie achteruit in de tijd gaan, kunnen jullie de zijdeuren volledig zien. Als jullie door deze hallen lopen beginnen jullie je bewust te worden dat er aan de zijkant veel, heel veel deuren zijn en hoewel jullie geloven dat je doel helemaal aan het einde van de hal ligt, zeggen wij jullie dat je doel vaak achter een zijdeur zal liggen.

OverLicht

Een deel van de verantwoording van het Engelenrijk was het zachtjes leiden van mensen naar de zijdeuren. Vaak beginnen jullie met een creatie en weten jullie niet waar die moet plaatsvinden. Jullie weten niet waar je hoogste mogelijkheden liggen. Dus vragen jullie aan Spirit om je te leiden. Dat noemen wij het OverLichtproces want wij overstralen jullie zachtjes met het licht van onze leiding. Wij laten gewoon ons licht boven je schouder schijnen wat meehelpt om jullie te leiden. Dat is het OverLichtproces. Het is een vriendelijk systeem van leiding dat jullie spoedig zullen leren als jullie de Menselijke Engelen worden.

Velen van jullie zullen je werk zien veranderen. Velen van jullie zullen zien dat je ergens anders gaat wonen als dit OverLichtproces plaatsvindt. Plotseling zal er een zijdeur opengaan die er daarvoor niet was. En als je gewoon van het pad durft af te stappen zonder te proberen te denken waar dat toe zal leiden, zal je een zijdeur binnengaan. Het wordt tijd om jezelf te zijn en je door Spirit te laten leiden. Want er zijn mogelijkheden om te creëren die je begrip op dit moment te boven gaan. En om die plekken van schepping en het geluk te vinden, is het belangrijk dat je niet te hard probeert. Voel alleen het licht boven je schouder maar.

Je hebt Spirit gevraagd om je te leiden. Je hebt je verbinding via je hoger zelf gevraagd om een directere rol in je leven te spelen. Nu vragen wij jullie om je greep op de teugels wat losser te maken. Het is belangrijk te begrijpen dat jullie altijd de baas zijn maar dat Spirit, als jullie dat wensen, jullie zal OverLichten totdat jullie hebben geleerd achteruit in de tijd te lopen.

Wij waarschuwen jullie dat veel zijdeuren in eerste instantie verraderlijk zijn. Want er zullen momenten zijn waarop je door deze hal loopt met het gevoel te weten waar je naar toegaat en dan zegt Spirit plotseling: “keer om en kijk naar de deur naast je”. Je kijkt ernaar en alle synchroniciteiten zijn er. De kosmische wenken zijn zodanig dat je er niet aan voorbij kunt gaan dat Spirit je juist naar deze deur heeft geleid. Dus je opent de deur en stapt moedig naar binnen, je kijkt om je heen en zegt “Dit is niet wat ik in mijn hoofd had. Dit is helemaal niet waar ik dacht te gaan doen.” Maar als dat gebeurt, stap dan toch alsjeblieft naar binnen. Want vaak is er binnen een andere deur die je niet kon zien voordat je van het pad de kamer in stapte. Die zijn alleen maar zichtbaar als je de moed hebt om verder te gaan en te vertrouwen op je verbinding via je hoger zelf, die je zult voelen als liefde. Dat is de energie die het jou mogelijk maakt te vertrouwen op je eigen channelingsproces en je goddelijke inspiratie, die jullie stuk voor stuk allemaal hebben op dit moment.


Uitzien naar de kosmische wenken

Als jullie het gewoon laten doorkomen en jezelf toestaan je daaraan vast te houden, zullen jullie mogelijkheden vinden om deze energie als nooit tevoren te creëren. Wanneer jullie daarop zullen terugkijken zullen jullie zeggen “Spirit heeft me daar naartoe geleid. Ik had nooit gedacht dat dit hiertoe zou leiden, maar hier ben ik.”

Ja, de Hoeder heeft een soortgelijk verhaal want hij verwachte niet wat er gebeurde. Maar die dag dat hij op het strand stond, de fakkel omhoog hield en zijn waarheid sprak tegen de opkomende zon, werd het in beweging gezet. Het gebeurde met hem en het zal met jullie gebeuren. Alles wat wij jullie vragen lieverds, is om jezelf te vertrouwen. Alles wat wij van jullie vragen is dat jullie allemaal jezelf toestaan de verbinding via je eigen hoger zelf te voelen.

Opleiding tot Menselijke Engel

Wij vragen jullie om aandacht te schenken aan de manier waarop je wordt geleid want er zal een tijd komen waarop jullie anderen zullen leiden diezelfde zijdeuren binnen te gaan. Jullie zijn in opleiding. Jullie zijn de Menselijke Engelen. Binnenkort zijn jullie degenen die het werk zullen doen wat wij nu met jullie doen. Jullie evolutionaire proces is veel sneller begonnen dan jullie je kunnen voorstellen. Wij leunen achterover en kijken met ontzag toe hoe jullie reuzensprongen nemen, niet alleen in je persoonlijke vibratie maar ook in de collectieve vibratie van de mensheid. Jullie hebben elke dag van je leven wonderen tot stand gebracht.

Nu gaan jullie daar zelfs nog verder in. Daarom vragen wij jullie om datgene wat belangrijk voor je is op te pakken en dat eerst te creëren. Creëer de gelegenheden om jezelf te zien als een mens die in zijn kracht staat, door jezelf in alle dingen op de eerste plaats te zetten. Dat zal de weg banen om achteruit door de tijd te gaan. Jullie zullen de energie van Merlijn oppakken en jullie zullen die dagelijks gaan gebruiken want dan, en alleen dan, zullen jullie zijn werkelijke eigenschappen begrijpen.

De tijd die jullie met elkaar hebben doorgebracht om je te verbinden met je oorspronkelijke spirituele familie, zal je in staat stellen om jezelf volledig te gaan zien. Het zal jullie in staat stellen om je de kunst van gracieuze acceptatie volledig eigen te maken. Het zal jullie in staat stellen om je via je hoger zelf te verbinden op manieren waarop jullie je nog nooit hebben verbonden. Het zal jullie in staat stellen om de energie die doorkomt te vertrouwen en die tot uitdrukking te brengen, in welke vorm dan ook. Als dat schrijven is, het zij zo. Als dat het maken van kunst is, het zij zo. Als dat counseling is, het zij zo. Als dat healing is in de een of andere vorm laat het dan zo zijn.

Gebruik maken van de vijfde dimensie

Neem de energie van alles wat je hebt gecreëerd en zet die vandaag in beweging door je uitgesproken intentie. Stel je intentie om vooruit te gaan. Doe een stapje achteruit en kijk hoe je terug begint te gaan in de tijd en je zult gaan zien wie je werkelijk bent. Probeer dit niet te overdenken of allemaal te begrijpen, laat het gewoon een deel van je worden en het zal gebeuren. Dit is nu allemaal meer mogelijk dan ooit tevoren.

Lieverds, jullie zijn al in de vijfde dimensie. Maar elke morgen wanneer jullie opstaan, kijken jullie naar buiten naar de auto op de oprit, maken jullie je klaar om naar je werk te gaan en zien jullie jezelf naar je werk rijden en je dag beginnen. En daarom creëren jullie precies datgene wat jullie je voorstellen. Meestal creëren jullie zo een driedimensionale werkelijkheid in de vijfde dimensie. Jullie hebben zoveel fantasie en zijn zo sterk. Gebruik die energie en creëer eerst voor jezelf. Open de mogelijkheid voor jezelf om iets nieuws en magisch te voelen. Doe daarmee een stap terug en voel de objectieve gevoeligheid, want dat is een deel van wie je bent en dat is een deel van je nieuwe instrumenten als mens die in zijn kracht staat. Neem de verantwoording die met die kracht gepaard gaat en begin met het creëren van je hartenwensen.

Jij hebt de verantwoording om hier op deze planeet gelukkig te zijn. Jij hebt de verantwoording om een levensstijl te creëren die voor jou comfortabel is. Jij hebt de verantwoording om je passie te vinden en erin te leven, zelfs al is dat in het begin nog maar een kleine beetje. Doe dat en je zult je verbinden met de objectieve gevoeligheid, die dan niet langer een belemmering zal vormen, maar een positief instrument dat je kunt gebruiken. Dat is het proces van meesterschap. Dat is de handeling om een Menselijke Engel te worden.


Let op de zijdeuren, lieverds, jullie zullen die sneller vinden dan jullie je kunnen voorstellen. Jullie zullen de komende maanden allemaal de gelegenheid hebben om ongebruikelijke dingen te zien, die jullie je niet hadden voorgesteld. Want de veranderingen in de Aarde zelf veranderen de hele tijdlijn. Daarom is er zo veel vaagheid geweest over het jaar 2012 en wat er dan precies gaat gebeuren. Want jullie hebben nog steeds het beheer over het veranderen van die tijdlijn. Hoe meer jullie jezelf toestaan achteruit in de tijd te gaan, des te meer zullen jullie gaan begrijpen waarover we het hebben. Sta het eenvoudig toe en sta jezelf toe dat concept te begrijpen, want dat zal het in beweging zetten.
Je hoeft geen speciaal ritueel te doen. Je hoeft geen verhoogde staat van zijn te bereiken. Jullie zijn daar al. Eis het nu op voor jezelf en kijk uit naar het Licht boven je schouder. Neem de verantwoording om dat te gebruiken op een manier die jezelf in jouw kracht en anderen in hun kracht zet, want dat zijn de geschenken en de handelingen van de Menselijke Engel. Jullie zullen de magie vandaag in beweging zetten en wij zijn zo dankbaar om daar naar te kunnen kijken. Jullie kunnen je het applaus aan deze kant van de sluier niet voorstellen. Als jullie stuk voor stuk verder in je eigen levenslessen komen en in je kracht gaan staan, schenken jullie dat nu aan anderen.

Jullie zijn de magiërs van het Speelbord. Jullie zijn de uitverkorenen. Kies goed, lieverds en weet dat de liefde die je voelt, recht uit het hart van de Michaëlfamilie komt. Want jullie zijn een deel van ons en wij een deel van jullie. Wij houden meer van jullie dan jullie waarschijnlijk kunnen begrijpen. Pak die energie op en verander die in iets magisch en het applaus zal oorverdovend zijn als wij met onze vleugels klappen om de mens die in zijn kracht staat, te huldigen.

Lieverds, we danken jullie voor de gelegenheid om op deze manier tot jullie te spreken en om het licht te kunnen verspreiden op een planeet die steeds sneller groeit in haar eigen evolutieproces. Wij danken jullie voor het oppakken van deze boodschap en die te gronden in de energie van Thuis. Weet dat jullie de Hemel op Aarde creëren bij elke stap die jullie zetten en wij zijn zo trots op jullie.

Het is voor ons een heel grote eer om jullie te vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo!

De Groep

De hartverbinding
Een stap terug doen om voorwaarts te kunnen gaan


Van Barbara

Tegen de tijd dat jullie dit lezen zijn Steve en ik weer op reis voor onze Lightworker evenementen in het nieuwe jaar. Ik ben zo vol verwachting om weer contact te leggen met spirituele familie en bekende en nieuwe plaatsen te zien. De avonturen die voor ons liggen, zijn opwindend en gegarandeerd het herinneren waard.

Ik denk dat Steve meer uitkijkt om weer op reis te gaan dan ik. Hij is wat je noemt een “opgeladen konijntje” dat maar doorgaat en doorgaat, nooit een pauze nodig heeft, hoewel ook hij heeft genoten van onze tijd thuis. Het heeft hem de gelegenheid gegeven om aan de vele details bij Lightworker te werken en in het bijzonder zijn boeken te schrijven. Ik heb de tijd gehad om ons programma voor 2004 op te zetten en de vele klusjes te doen die voor ons werk nodig zijn.

Wij beiden hebben de tijd die we met onze biologische familie hebben kunnen doorbrengen, erg gewaardeerd. Ik weet niet zeker waarom, maar ik moet eerlijk zeggen dat deze Kersttijd de beste van mijn leven was. Het is plezierig geweest om te delen in het leven van onze twee zonen die in de twintig zijn. De een heeft een nieuw huis gekocht, de ander was net terug van zijn eerste bezoek aan New York. Het leven is voor hen vol avontuur. Ik heb genoten van de mogelijkheid om hun vriendinnen beter te leren kennen. Ik heb altijd een dochter gewild en nu heb ik het gevoel dat ik er twee heb.

Het is ook leuk geweest om onze San Diego spirituele familie weer te ontmoeten. De meesten stellen hun tijd vrijwillig beschikbaar om Lightworker op de een of andere manier te helpen. Toen we begin november terugkeerden uit Europa hebben we een evenement in San Diego gepresenteerd. Het was mooi om onze Lightworker evenementen te beëindigen in onze eigen thuisstad. Op 1 januari hadden we een party ter ere van Nieuwjaarsdag en Steve’s verjaardag. Speciaal ik waardeer de dag waarop Steve werd geboren. Het was ook een viering van het einde van een prachtig jaar en het begin van een jaar dat belooft fantastisch te worden.

Wij zijn iets meer dan twee maanden thuis geweest en dat is bijzonder voor ons. Meestal zijn wij twee à drie weken van de maand op reis. Deze tijd is voor mij geweest. Ik ken mijzelf, ik moet eerst een stapje terug doen voordat ik vooruit kan. Ik heb deze tijd nodig gehad om alles weer op een rijtje te zetten. Ik heb me lekker kunnen gronden. Het was plezierig om de gewone dingen te doen, zoals koken, schoonmaken, rondom ons huis te werken, naar de gymnastiek te gaan, met onze hond Irie te praten en te vrijen met onze kat Marlijn en gewoon al die dingen om van ons huis een thuis te maken. We wonen al 27 jaar in ons huis. Het is onze basis. Als we na een reis onze voordeur binnenkomen, heb ik een heerlijk gevoel van comfort. Ik voel dat ons huis weerspiegelt wie Steve en ik zijn in ons gezamenlijke leven. Ik vind het heerlijk wanneer iemand op bezoek komt en zij de warmte voelen en zich gelijk thuis voelen. Ik waardeer dat nu zelfs nog meer nadat wij ons huis bijna verloren in de San Diego branden van oktober. Steve en ik voelen dat er een verandering aankomt, hoogstwaarschijnlijk naar de streek waar Las Vegas in ligt, maar de urgentie is er af.

De meesten van ons leven hun leven in het wilde weg en in een hoog tempo. We vliegen van hot naar haar, niet wetend dat de kracht van onze gedachten en woorden ons op sterke en directe manieren in beweging zet. Neem eens de tijd om stil te zijn, nu we aan dit opwindende nieuwe jaar beginnen. Ik moedig jullie aan een stapje terug te doen voordat jullie voorwaarts gaan. Wees dankbaar voor 2003 en al de prachtige lessen die het ons gaf. We hebben alle tijd van de wereld om onze verlangens waar te gaan maken. Ga voorwaarts als je er klaar voor bent, al creërend samen met je hoger zelf. Ga diep bij jezelf naar binnen, naar je centrum, en richt al je aandacht op wat je in 2004 wilt creëren. Op die manier doe je een stapje terug waarna je met passie voorwaarts kunt gaan.

Ik heb in de tijd dat ik thuis was afstand genomen van ons drukke programma. Voordat ik volledig vooruit ga, neem ik de tijd om te genieten van het heden. Dat is het geschenk van het leven. Ik moedig jullie allemaal aan om te genieten van dit geschenk van tijd.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.