Maart 2004

Het Weefsel van God
Je verbinden met de Universele Energie

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Lieverds, weten jullie wel welke luister jullie weerspiegelen? Weten jullie welke energie jullie op dit moment het Universum insturen? Als we jullie maar een glimpje konden laten zien van jullie reflectie, zouden jullie stomverbaasd zijn. Jullie zijn de heldere lichten van het Universum. Jullie hebben ervoor gekozen om de sluier over je gezicht te trekken zodat jullie je God zouden kunnen her-inneren, zodat jullie “Al Dat Is” zouden kunnen ervaren en definiëren. Door jullie experiment worden niet alleen alle paradigma’s (denkpatronen) herschreven, maar zijn jullie zelf opnieuw aan het veranderen.

“Wat is de zin van het leven?”
Jullie verbinding met ‘Al Dat Is’ wordt nu sterker, want er heeft een hereniging plaatsgevonden met het hoger zelf. Het verbindingspunt tussen het hoger en lager zelf is de plek waar de sluier zit. Het was belangrijk dat jullie je bij je komst naar deze planeet niet konden her-inneren wie jullie waren, niet je luister of vermogen tot scheppen konden her-inneren. In plaats daarvan speelden jullie het spel en uiteindelijk kwam de vraag in jullie op die wij zo graag van jullie horen: “wat is de zin van het leven?” O, jullie hebben er geen idee van hoeveel plezier wij hebben als we die vraag horen. Jullie hebben er geen idee van wie jullie zijn. Jullie zijn God die zich verbergt achter een sluier en zijn eigen reflectie niet ziet. Gezien vanuit ons perspectief is dat alsof God vraagt hoe God er uitziet.

Universele Energie ~ Het weefsel van God
Nu jullie sluier dunner begint te worden, willen wij dit aan de orde stellen, want jullie eigen verbinding met “Al Dat Is” wordt steeds sterker, steeds directer. Om jullie te helpen deze verbinding te begrijpen, willen we het eerst hebben over de energie die alles met elkaar verbindt tot één geheel. Het is iets dat we in het verleden de “Universele Energie” hebben genoemd. In feite is dit het weefsel van God, want God bestaat uit draden Universele Energie die zich weven tussen alle wezens en dingen die overal bestaan. Ja, deze energie verbindt jullie met elkaar in volledig Eenheidsbewustzijn.

Eenheidsbewustzijn is iets om je nu van bewust te zijn, want het is de eerste stap naar het hoger vibrerend bestaan van de vijfde dimensie. Het is veel meer dan de verbinding tussen jou en de persoon naast je. Het is Eenheidsbewustzijn met het gras onder je voeten, met de bomen die in je achtertuin staan, met het grind en de stenen waarvan de straten zijn gemaakt. Die dingen, die jullie vanwege de sluier als op zichzelf staand hebben gezien, snakken ernaar om volledig verbonden te worden met hun hoger zelf net zoals jullie. Zij snakken naar een verbinding met jullie.

Lieverds, weten jullie wie jullie zijn? Wij wel. En het is onze taak om jullie daaraan te her-inneren. Dat is het doel van het engelenrijk. Dat is het engelendoel van de Familie van Michaël. Want als wij naar voren stappen, verkondigen we de hoogste waarheid voor iedereen, want nu, meer dan ooit, kunnen jullie die waarheid accepteren.

Kristallen portalen, kristalenergie, kristalkinderen
Tot op dit moment was jullie verbinding met de Universele Energie voor jullie verborgen, want jullie waren niet in staat je eigen creaties te zien. Maar wij zeggen jullie nu dat jullie interacties met de kristallen portalen nieuwe mogelijkheden hebben geopend; mogelijkheden om interactief te zijn in de “nu tijd” of de “rondgaande tijd” waar verleden, heden en toekomst één zijn. Als jullie de sluier van vergetelheid nog verder opzij trekken, zullen jullie je ware aard ervaren als oneindige wezens in rondgaande tijd.

Op dit moment hebben jullie als eindige wezens een begin en een einde; daardoor is het niet mogelijk om je zelfs maar een voorstelling te maken van wat oneindigheid is. Dat komt door de sluier; maar met jullie nieuwe relatie tot tijd en ruimte, zullen jullie een nieuwe verbinding gaan zien met wat wij “rondgaande tijd” noemen. De energie die afkomstig is van de Centrale Zon en via de zonnevlammen van jullie eigen zon binnensijpelt, is de kristalenergie die dit mogelijk heeft gemaakt. Deze zonnevlammen hebben de Aarde opgeladen en geactiveerd met de energie die nodig is om jullie naar het volgende niveau te brengen. Jullie zullen in de nabije toekomst nog meer van deze activiteit zien.

Houd de zon in de gaten. Die is recentelijk wat rustiger geworden. Maar het is nog niet over, er komen nieuwe infusies van de kristalenergie die jullie nodig zullen hebben voor wat er het laatste deel van dit jaar komen gaat. Als deze kristalenergie de Aarde binnenkomt, verandert ze jullie potentieel want ze verbindt jullie directer met de Universele Energie. Deze sterkere verbinding maakt het voor jullie mogelijk om je creaties naar je toe te trekken. Daarom hebben wij jullie gevraagd om te experimenteren met de kristallen portalen die jullie zullen verbinden met je toekomstige en je vorige zelven.

In de komende drie jaar zullen jullie een grotere instroom van Kristalkinderen zien dan ooit tevoren. De Kinderen met Kristallen Vibratie staan klaar om binnen te komen. Hoewel sommigen tot op heden zijn binnengekomen met gedeeltelijke vermogens, zal het niet lang meer duren voordat zij komen met volledige vermogens. Als dat gebeurt, zullen jullie ontwikkelde mensen zien die als kinderen leven. Zij zullen je aandacht en begrip nodig hebben, want hun vermogens worden heel vaak verkeerd begrepen. Hun onverstelbare gevoeligheid vloeit voort uit hun volledige verbinding met de Universele Energie. Vanwege deze sterke verbinding, zullen zij jullie nieuw inzicht geven in rondgaande tijd en hoe portalen precies werken.

Hun magische vermogens zijn een direct gevolg van hun gave om zich te verbinden met het weefsel van God dat alles en iedereen tot één geheel verbindt. Zodra mensen hun angst voor vreemde, nieuwe kinderen hebben overwonnen, zullen de Kristalkinderen jullie alle mogelijkheden laten zien van het hebben van de kracht van God in een fysiek lichaam. Deze kracht ligt diep in jullie allemaal verborgen. Dit is het weefsel van God want dat lijkt op vele draden die harten met elkaar verbinden, geweven tot een tapijt van tijd en ruimte.

Jullie nieuwe relatie tot die Universele Energie veroorzaakt in deze tijd de verhoging in spiritueel contact. Wij hebben jullie verteld dat nu dit actief is geworden en deze portalen zijn opengegaan, velen zullen gaan channelen. Veel meer mensen zullen Spirit rechtstreeks gaan horen via hun hoger zelf en in staat zijn om dat in hun innerlijk te interpreteren. In feite vragen wij jullie om zorgvuldig te luisteren, erop te vertrouwen en mogelijkheden te vinden om de dingen onder woorden te brengen. Die sterkere verbinding, mogelijk gemaakt door een sterkere verbinding met de Universele Energie, is alles dat jullie nodig hebben om het volgende niveau te bereiken.

De verenigende beweging van de Universele Energie
Dus, als jullie je verbinding met de Universele Energie verbeteren, zou het nuttig zijn om er meer van te weten. De Universele Energie zelf is als een laken dat op de waslijn hangt. Als je er aan de ene kant tegen duwt, ontstaat er aan de andere kant een uitstulping. Dit weefsel is de drager van de Akasha kronieken, de motor van karma en de reden van oorzaak en gevolg. De grotere waarheid over de Universele Energie is dat ze een grote uitstulping bevat die werd gecreëerd toen het Spel van de Vrije Keuze begon; vandaar dat de natuurlijke activiteit van de Universele Energie bestaat uit het weer verenigen van wat schijnbaar gescheiden was om de illusie van de dualiteit te creëren waarin jullie het spel hebben gespeeld. Het begrijpen van die activiteit tot hereniging kan voor jullie heel nuttig zijn wanneer jullie als doelbewuste scheppers verder gaan. Als jullie begrijpen dat door jezelf in harmonie te brengen met de Universele Energie jullie de wind in de rug krijgen, dan zal het lijken alsof het weefsel van God zelf je creaties en je handelingen nu steunt.

Lieverds, jullie zullen de gelegenheden zien om deze informatie te gebruiken. Wij vragen jullie om alles wat je als individu doet – elke beslissing die je neemt, elke keuze die je maakt – te vergelijken met de natuurlijke beweging van de Universele Energie. Ben je aan het verenigen of ben je aan het afzonderen? Je zult dan een directe samenhang vinden tot de hoeveelheid steun die je voelt, speciaal nu, nu de nieuwe verbindingen zijn gemaakt.

Jullie verbinding met de Universele Energie is sterker en belangrijker om te begrijpen dan ooit tevoren. Ah, maar daarbij houdt het niet op, want jullie handelen niet alleen als individu maar ook als collectief. Er zal een tijd komen waarop alle bedrijven iemand in dienst hebben wiens enige taak het is om te kijken naar alle activiteiten en die te vergelijken met de natuurlijke beweging van de Universele Energie. Is het bedrijf bezig de dingen tot een harmonieus geheel te maken of is bezig met afzondering? Natuurlijk houdt het ook daarbij niet op, want dit zal ook gebeuren bij jullie wereldleiders en in de politiek, op alle niveaus en in alle landen.

Kundalini, liefde en angst, en politiek
We willen het nu hebben over de Universele Energie die zich met jullie individueel verbindt. Als jullie je ermee verbinden via je hoger zelf, wordt dat gevoeld als een emotie. De sterkste emotie waaruit alle dingen zijn ontstaan is de Universele Energie. Jullie voelen dat in je wezen als de emotie van liefde. Dus liefde is de “smaak” van Universele Energie die door je wezen stroomt en je hart verbindt met alle harten, overal. Liefde is de ware levenskrachtenergie.

Deze energie brengt vaak een reactie teweeg in je fysieke lichaam als ze de Kundalini activeert. Kundalini is in feite de basisenergie van de levenskracht in fysieke vorm. Als de Universele Energie dus door je lichaam pulseert, voel je dat als liefde; en als er beperkingen zijn, als er overtuigingen zijn, als er andere blokkades zijn die de stroom van de Universele Energie beperken of afsnijden, voel je dat als het tegenovergestelde van liefde, als angst. Dit is nog weer een andere maatstaf voor het in harmonie zijn met de Universele Energie. Is het resultaat liefde of is het angst? Dat zal je helpen je positie te bepalen in relatie tot de Universele Energie en het weefsel van God. Die relatie zal bepalen of je de wind in de rug hebt of dat je bij iedere stap die je zet weerstand ondervindt.

Alsjeblieft, lieverds, niemand veroordeelt je, nooit. Je keuzen zijn gewoon je keuzen, en er bestaat geen goed of verkeerd. Er bestaat echter wel oorzaak en gevolg en dat heeft een directe relatie met je positie ten opzichte van de Universele Energie. Dus om je geluk en je passie te vinden, om je vreugde op deze planeet volledige tot uitdrukking te brengen terwijl je hier in deze prachtige “bel van biologie” op bezoek bent, vragen wij je alleen om je plaats in te nemen en eenvoudig te letten op je relatie met de Universele Energie.

Nogmaals, het houdt hierbij niet op. Neem jullie politieke en zakelijke leiders eens onder de loep en vraag je af: “Is hun boodschap er een van liefde en is hun positie er een van samengaan, of is het een boodschap van afscheiding en angst?” Het moeilijke daarbij is dat jullie natuurlijke, menselijke aantrekkingskracht tot drama mensen sneller de angst in zullen trekken dan de liefde. Het is gewoon makkelijker om bang te zijn dan lief te hebben. Het is nu, meer dan ooit belangrijk om te begrijpen dat alle vooruitgang een directe relatie zal hebben met de Universele Energie; houd dat dus in de gaten. Als jullie politieke leiders kiezen die jullie vertegenwoordigen, en als jullie bedrijven kiezen om mee samen te werken, verzeker je er dan van dat ze handelen vanuit harmonieus samengaan en niet vanuit afscheiding; of vanuit liefde in plaats van angst. Als je angstaanjagende berichten hoort, sta er dan even bij stil. Is dit een relatie met de Universele energie of gaat dit er tegenin? En begrijp dat je vanaf dat moment elk moment van de dag je eigen werkelijkheid creëert. De dagen dat jullie sterke “wereldleiders” willen hebben, naderen hun einde wanneer jullie stuk voor stuk meer in je eigen kracht gaan staan.

De tijd en ruimte van Universele Energie
Ah, maar er is zelfs nog meer, want wij zeggen jullie dat wat jullie kennen als lineaire tijd alleen bestaat in directe relatie tot de Universele Energie. Universele Energie, als het weefsel van God, wordt in jullie wereld ook wel genoemd het tijd/ruimte continuüm. De illustratie van het laken dat op de waslijn hangt verandert nu in een deken die plat op de grond ligt. Vanuit dit perspectief is te zien dat er vaak gebeurtenissen optreden die een rimpeling veroorzaken in het weefsel van tijd en ruimte. Op een bepaald moment voelt alles en iedereen die rimpeling. Er zijn kleine en grote rimpelingen die invloed hebben op alles en iedereen. Vaak veroorzaken wereldgebeurtenissen enorme rimpelingen in deze energie. En hoe moeilijk sommige daarvan ook kunnen zijn, ze verrichten een heel goede dienst door op een effectieve manier rimpelingen in de Universele Energie te veroorzaken die grote veranderingen in inzicht creëren.

Het grootste probleem daarbij is dat mensen precies willen weten waar iets vandaan komt en waar iets naartoe gaat. Jullie willen alles hebben verklaard, want jullie zijn de nieuwsgierigen in het universum; jullie zijn degenen die proberen God te definiëren terwijl jullie niet in staat zijn jezelf te zien. En toch heeft jullie verbinding met tijd en ruimte daar heel veel mee te maken. Het is voor jullie gemakkelijk om naar je eigen geschiedenis te kijken en te zien wanneer bepaalde rimpelingen in beweging werden gezet en wat ze hebben veroorzaakt. Vaak leek het erop alsof iemand het vloerkleed onder je vandaan trok om doelbewust alles in je wereld op zijn kop te zetten.

De Universele Energie bestaat echter niet alleen in jullie dimensionale werkelijkheid. Ze verbindt alle dingen in alle dimensies van tijd en ruimte met elkaar. Recentelijk hebben jullie een rimpeling gevoeld die niet werd veroorzaakt door een gebeurtenis in jullie dimensionale tijdlijn. Hoewel deze rimpeling jullie wereld heeft doen schudden, waren jullie niet in staat om de oorsprong ervan te traceren. Deze rimpeling ontstond in feite in een andere dimensie van tijd en ruimte en veroorzaakte een sterke rimpeling in deze energie; een rimpeling die door velen die deze woorden horen en lezen, werd gevoeld. In zo’n situatie is het voor jullie een beetje moeilijk om rond te kijken omdat jullie de oorzaak niet kunnen vinden. Jullie weten dat er iets is veranderd en jullie kunnen dat voelen, maar jullie weten niet waarom.

Op zo’n moment komen jullie hersenen in beweging en proberen uit te vinden wat jullie voelen en waarom. Het is heel frustrerend voor mensen om te proberen alle stukjes aan elkaar te passen. Dus daarom lieverds, nu jullie relatie met de Universele Energie sterker wordt, wordt succes bepaald door vertrouwd te raken met verandering. Het gaat erom om de energie door je heen te laten stromen en alles op te pakken wat ze je te bieden heeft, in plaats van te proberen uit te zoeken hoe het past in wat jullie “normaal” noemen. Wij zeggen jullie dat alle verandering tot iets beters leidt. Laat de rimpelingen in het weefsel van tijd en ruimte je leiden naar iets wat je zelfs niet verwachtte. Laat deze energie je naar een heel nieuw niveau brengen dat je nu de mogelijkheid biedt van een sterkere verbinding met je eigen spirit. Dat is nu aan de gang. Daarom zijn de kristallen portalen nu opengegaan en komt de kristalenergie via de zonnevlammen naar de Aarde. En daarom staan de kristalkinderen aan de andere kant in de rij en zeggen: “Wanneer kan ik komen?”

De drie zusters: Mars, Aarde en Venus
Er is nog één andere gebeurtenis die we willen toelichten in relatie tot de Universele Energie. Door alle herverbindingen en nieuwe verbindingen met de Universele Energie zullen jullie alle verbindingen uit het verleden opnieuw evalueren en onderzoeken. Veel van wat jullie ondervinden, juist nu met de nieuwe eigenschappen van de kristallen portalen, zorgt ervoor dat jullie veel nadenken over je eigen verbinding met tijd en ruimte en wat dat nu eigenlijk is. Maar op grotere schaal staan jullie op het punt enkele dingen te ontdekken die vanuit wetenschappelijk standpunt op dit moment niet goed geclassificeerd kunnen worden. Wij zeggen jullie dat de levenskrachtenergie die bestaat op Mars, spoedig ontdekt zal worden. Jullie zullen leven op Mars aan het licht brengen. Jullie zullen niet alleen het bestaan van levensvormen op Mars in microscopisch kleine deeltjes aan het licht brengen, maar jullie zullen een geschiedenis van leven op Mars ontdekken. Wetenschappers zullen spoedig een ontdekking doen die duidelijk zal maken dat op Mars leven, zoals jullie dat op Aarde kennen, mogelijk was.

Lieverds, maar daar houdt het niet bij op, want in het begin waren er drie zusters, geen twee. De drie zusters – Venus, Mars en Aarde – ondersteunden op een bepaald moment allemaal leven. Er bestond een directe, heen en weergaande communicatie tussen de drie zusters. Bewijs van deze directe communicatie komt juist op dit moment aan het licht. Energie werd op een manier heen en weer werd gezonden die jullie tot op de dag van vandaag nog niet kennen.

Maar de reden waarom de kristalenergie nu van de Centrale Zon komt en via de zon van jullie zonnestelsel wordt opgeslagen in de tektonische platen, heeft veel te maken met het feit dat deze tektonische platen op alle drie de planeten voorkomen. Het feit dat sommige tektonische platen op Venus niet meer in beweging zijn, is de reden dat daar nu geen leven meer voorkomt in een vorm die jullie kennen; het planetaire levensbloed dat jullie kennen als carbondioxide, raakte op dat moment uit balans. Daardoor veranderde de energetische verbinding van elke planeet en werd alle energie geconcentreerd op de zuster in het midden, de Aarde. De energie was er vanaf dat moment volledig op gericht om alle energie en levenskrachtenergie samen te brengen voor het bouwen van een matrix rondom de Aarde.

Jullie zullen spoedig het nodige wetenschappelijke bewijs vinden dat in die richting wijst. Houd dat in de gaten. Ja, het zal op vele verschillende manieren worden geïnterpreteerd, maar als jullie naar het grotere scheppingsbeeld in het universum kijken, zullen jullie zien hoe alles in één richting was geconcentreerd. De verbinding met de Aarde zelf en de levenskrachtenergie in het ondersteunende netwerk, zorgden ervoor dat alle energie werd geconcentreerd op Aarde en dat beide andere zusters gewillig in een staat van winterslaap gingen. Het interessante daarbij is dat het niet lang meer zal duren voordat doelbewust leven weer wordt geplant op een van deze zusters. Zelfs in zijn kleinste vorm, zal een ontkiemend zaad over duizenden jaren een hele keten van reacties teweegbrengen. Dat zal dan een van de grootste door mensen teweeggebrachte creaties ooit zijn.

Om het vast te houden… geef het weg
Vanuit een hoger perspectief gezien, lieverds, zijn alle ogen op jullie gericht, toekijkend hoe jullie de volgende stap op je pad creëren vlak voordat jullie je voet erop zetten. Jullie creëren elk moment van elke dag je toekomst en wij zijn zo ontzettend trots op jullie. De sluier is een heel klein beetje opgetild. Ja, voor sommigen is dat behoorlijk moeilijk, want het is niet makkelijk om je verbinding met “Al Dat Is” te begrijpen. De energie van de Universele Energie wordt in je lichaam gevoeld als liefde en dat kan soms overweldigend zijn. Er is maar een manier om die liefdesenergie vast te houden. Besef dat ze energie is en dat ze niet kan bestaan in een vacuüm; ze moet in beweging zijn om te kunnen bestaan. De enige manier daarom om haar vast te houden, is door haar weg te geven. Geef haar door. Raak anderen aan. Laat hen de vonk van levenskracht in je ogen zien. Laat hen je hoop zien. Laat hen je dromen zien. Laat hen je passie zien. En als jullie dat van de een naar de ander doorgeven, zullen jullie opnieuw het weefsel van God weven tot een nog grotere creatie.

Jullie vermengen dat alles tot een nieuwe energie en een nieuw weefsel, wat de Universele Energie naar een nieuw niveau zal brengen. Daar zijn jullie vandaag al mee begonnen en wij kijken met heel veel trots toe. Het was onze grootste intentie om onze vleugels te spreiden en mee te helpen de grootsheid van het menselijk hart te weerspiegelen. Jullie weten niet wie jullie zijn… maar wij wel. En het is onze bedoeling jullie aan je eigen grootsheid te her-inneren. Zodra jullie die voelen, vragen wij jullie om die energie onder elkaar te verspreiden. De grootste geschenken die jullie kunnen weggeven zijn de geschenken van de menselijke engel. Jullie kunnen nu de verantwoording nemen om anderen te helpen hun eigen grootsheid te zien. Dat is de taak die nu voor jullie ligt.

Velen van jullie kijken naar de sterren, naar de constellaties en proberen uit te vinden waarom de dingen op dit moment zo emotioneel zijn; waarom het ene zo moeilijk en het andere zo makkelijk is. Maar dat heeft heel vaak te maken met je interdimensionale relatie tot tijd en ruimte en de Universele Energie. Jullie kunnen dan niet altijd de rimpelingen zien die eraan komen, maar als jullie die oppakken en er zo goed mogelijk doorheen gaan, als jullie de verantwoording nemen om het allerbeste te maken van alles wat jullie richting uit komt, zullen jullie dansen in je passie en spelen in je blijdschap. Dan zijn jullie van het grootste nut voor het universum. Dan nemen jullie je plaats als scheppers in op planeet Aarde.

Jullie gaan gelegenheden binnen om dat leven in jezelf te creëren. Stap er doelbewust en moedig in en zet je hoogste intentie voor jezelf in beweging en kijk hoe de magie begint. Kijk hoe jij je eigen rimpelingen door de hele Universele Energie in beweging zet, want jouw vibratiepatroon is voelbaar voor de mensen om je heen. Zet het in beweging door je hoogste intentie, op dezelfde manier als waarop je de kristallen portalen hebt gebruikt. Sta jezelf toe te worden gevoeld, te worden gehoord, te worden liefgehad en het zal vandaag gebeuren.

Het is voor ons een heel grote eer om bij jullie te zijn. Het is voor ons een heel grote eer dat jullie ons toestaan gebruik te maken van dat deel in jullie wat rechtstreeks naar je hart gaat; want daardoor staan jullie ons toe die Universele Energie met jullie allemaal te verbinden, en daardoor ontsteken wij je hart. Als je die energie wenst te behouden, en dat vuur brandend wilt houden, pak haar dan op en deel haar met anderen. Laat hen je hart zien, en de energie zal in beweging zijn.

Het is voor ons een grote eer om vandaag met jullie samen te zijn, dat we onze energie in de Universele Energie van alle dingen overal hebben kunnen brengen. Jullie hebben ons deze gelegenheid geboden en daar zijn wij jullie eeuwig dankbaar voor. Wij verlaten jullie nu met drie korte reminders: Behandel elkaar alsjeblieft met het grootste respect, zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, denk eraan dat je een deel van het weefsel van God bent terwijl jullie goed samenspelen.

ESPAVO

de Groep


De hartverbinding
Het verhelderen van de toekomst


Van Barbara

Daar waar wij wonen in San Diego, Californië, hebben we net zware regenbuien gehad. Dat was een zegen want we hadden hard regen nodig, maar tegelijkertijd was het een bedreiging vanwege mogelijke grondverschuivingen. Door de recente branden in ons gebied, waardoor veel bomen en struiken zijn verdwenen, is de grond nu in dermate zwakke staat dat ze door de regens zou kunnen worden weggespoeld. Ik besef nu dat zowel de branden als de regens ons gebied hebben gezuiverd en het hebben voorbereid op de dingen die voor ons liggen. Het is een vernieuwing van ons heden wat ons verder brengt. We kunnen ons daar allemaal mee verbinden als een reiniging in ons leven.

Met het laatste noodweer dat op ons afkwam voelde ik me als een kind zo opgewonden. Het komt niet vaak voor dat wij in ons gebied regen hebben, dus was een overvloed daarvan voor ons een welkome verandering. Het is nog zeldzamer als de buien die we hebben, vergezeld gaan met onweer en bliksem. Ik had het gevoel dat Moeder Natuur onze aandacht vroeg en zei: “word wakker en besef dat er veranderingen aan komen”. Ik voelde een diepe innerlijke vrede en zei tegen mezelf, ik ben klaar, want klaar of niet, ze komen eraan. We kunnen beter vrede sluiten met de veranderingen en meegaan met de stroom naar onze toekomst.

Stel je voor dat je op dit moment een lange periode van zware regens ervaart in je leven. Je associeert de regens met je problemen die nooit opgelost lijken te worden. Je vraagt je af: “zal deze periode van nattigheid ooit overgaan? Hoeveel regen zal God me nog geven?” Grappig, als je dit soort vragen stel, lijkt Spirit je er zelfs nog meer van te geven. Pas wanneer wij datgene wat er in ons leven is, accepteren en weten dat wij alles wat er op ons af komt, aankunnen, lijkt het noodweer minder te worden.

Vergeet niet om adem te halen. Je verlangt naar de terugkeer van de zon. Je gedachten creëren je werkelijkheid. Je doet een bewuste poging om je werkelijkheid te veranderen, en eindelijk heb je het gevoel je leven weer in de hand te hebben. Door je gedachten te concentreren, je te verbinden met je ziel, zie je een opklaring. De donkere wolken die maar boven je bleven hangen, verdwijnen nu snel en er waait een frisse, nieuwe bries. Voel hoe licht de lucht is. Hoor de vogels zingen. Neem de verwelkomende warme stralen van de zon op in je huid. Dit is een nieuw begin. Dit is de voorbereiding op de lente die in je leven komt.

Verwelkom dit nieuwe begin en weet dat de regens een zuivering van je verleden waren. Ongeacht welke problemen er in je gedachten waren, je bent klaar om ze los te laten. Verwelkom met open armen deze verandering en het gevoel van macht, macht over je eigen leven. Je bent klaar. Klaar om verder te gaan met je leven. Durf de volgende stap op je pad te zetten. Zie je verleden zoals het was, maar laat je emoties er niet door beïnvloeden. Bedank je verleden voor de vele lessen die het je heeft geboden en ga verder. In het verleden kan er vreugde geweest zijn of verdriet. Wat het ook was, wat je ook hebt doorgemaakt, het heeft je gebracht waar je nu bent. Soms ben je met babystapjes en soms met reuzenstappen je pad gegaan. Al deze ervaringen hebben je gebracht tot je wens voor een groter spiritueel bewustzijn.

Geef het verleden zijn eigen plaatsje in je geest en ga daar alleen op bezoek als je het nodig hebt om verder te kunnen. Als het verleden jou bezoekt met onafgewerkt verdriet, boosheid of spijt, keer dan terug naar je heden. Zie wie je nu bent. Je bent niet meer dezelfde persoon als toen. Je bent gegroeid. Je hebt geleerd om het verleden te bedanken voor zijn vele lessen en te zien hoe die je hebben gemotiveerd om te zijn wie je nu bent.

Je bent een fantastisch, spiritueel wezen dat verder zal groeien dan je eigen verwachtingen voor de toekomst. Je verleden, heden en toekomst zijn voortzettingen van de ongebroken levensketting – de cirkel van je levensenergie. Huldig alle delen van je leven. Geniet van wie je nu bent.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.