Mei 2004

De Derde Aarde
Een nieuw hologram voor de Aarde

Van Steve

De boodschap van deze maand is een climax van de boodschappen van de afgelopen maanden. De boodschappen van de Groep worden zelden in een bepaalde volgorde gepresenteerd. Maar als je naar de laatste zeven maandelijkse Bakens van Licht bekijkt, zul je zien dat er een duidelijke volgorde is opgebouwd naar het scheppen van de Derde Aarde. De laatste boodschappen hebben ons inzicht gegeven in energiekolken en portalen, de kristalenergie, onze relatie tot tijd en de Universele Energie. Al deze boodschappen gaan erover dat wij op de drempel staan van een nieuwe werkelijkheid. Afgelopen maand vertelde de Groep ons over de dood van een ster met daarbij het verhaal van een familie op de planeet Akarru. Dit verhaal ging over de manier waarop deze familie omging met het nieuws dat hun zon en hun planeet stervende waren. Het was een prachtig, maar droevig verhaal over hoe het leven zou zijn als wij net zouden hebben gehoord dat wij, alles en iedereen om ons heen en onze planeet op het punt staan te sterven. Een interessant punt daarbij was dat na de eerste schok en reactie de mensen van Akarru heel spiritueel werden en alleen nog waren gericht op de dingen in hun leven die echt belangrijk waren.

Nu we iets meer weten van de Kristalenergie, weten we dat energie nooit sterft. Aangezien ook wij energie zijn, veranderen wij in onze eigen dood gewoon van energie, van de ene energievorm naar een andere. Deze transformatie wordt mogelijk gemaakt door de Universele Energie. Daarom is de dood van Akarru en Leilu, Amarah en Trudge voor ons een geschenk, omdat de keerzijde van hun dood de mogelijkheid schept voor een wonderbaarlijke geboorte. Daarom zei de Groep dat we een verhoging van de levenskrachtenergie zouden voelen die via onze zon binnenkomt. De meeste mensen voelen dit als Kundalini of seksuele energie.

Onze eigen zon laadt onze planeet nu al meer dan drie jaar op met Universele Energie. Kort geleden, in november van vorig jaar, hadden we de grootste Coronal Mass Ejection of zonnevlam ooit op onze zon. In feite vragen onze wetenschappers zich af of onze zon bezig is met haar stervensproces. De Groep zegt dat onze zon een portaal is voor de Kristalenergie die ons zal helpen naar een hogere dimensie te gaan. Zij zeggen dat het geschenk van de mensen van Akarru waaronder Leilu, Amarah en Trudge, via onze zon naar ons wordt toegestuurd. Die energie zullen wij gaan gebruiken voor de geboorte van de Derde Aarde.

Onlangs presenteerden we in België het seminar: de 8 heilige kamers. Onze seminars gaan altijd gepaard met veel omhelzingen. Terwijl ik een bijzondere vrouw omhelsde keek ze naar me op en zei me dat ik haar zojuist een “Trudge-omhelzing” had gegeven. Op dat moment begreep ik dat Trudge ons allen een prachtig geschenk had gegeven en dat hij waarschijnlijk over mijn schouder meekeek terwijl ik haar omhelsde. Aangezien de Derde Aarde als hologram zal beginnen en een verzamelpunt zal zijn voor onze hoogste verlangens voor de vijfde dimensie, is mijn eerste bijdrage aan de Derde Aarde een geweldige Trudge-omhelzing voor iedereen die ik ontmoet!

Van de Groep

Groeten van Thuis,

Ah, hier zitten we dan Thuis en kijken met verbazing hoe jullie in onze aanwezigheid Thuis creëren. Jullie zijn magische wezens. Jullie dragen de energie van alles wat we in de hemel hebben gedaan, en die energie brengen jullie nu op Aarde. Weten jullie wel hoe magisch jullie zijn? Begrijpen jullie de essentie wel van de ware wezens die jullie in werkelijkheid zijn? Vanaf vandaag zullen jullie een nieuwe rol op je nemen en het is heel erg belangrijk dat jullie die rol begrijpen. Daarom zijn wij hier om jullie te helpen her-inneren. Jullie beelden nu een heel nieuw scheppingsniveau uit dat op geen enkele andere manier mogelijk was. Jullie hebben bij het spelen van het Spel de mogelijkheid tot stand gebracht om iets hogers te creëren dan wat ooit was gedroomd. En nu zitten jullie op de hoogste top van het klif en kijken uit over de hele vallei om te bepalen waar jullie naar toe zullen gaan.

Nieuwe vermogens om opnieuw de Hemel op Aarde te scheppen
Jullie hebben allemaal gaven die jullie niet volledig beseffen, toch beginnen jullie daarvan nu iets te begrijpen. Ja, jullie weten dat jullie stuk voor stuk een belangrijk en uniek deel van de puzzel bezitten. Daarom noemen wij jullie de magiërs van het Speelbord. Daarom creëren jullie vandaag nieuwe energie. En die magie gaat nu naar alle, nieuwe niveaus. De Harmonische Convergentie en de Harmonische Concordantie hebben jullie de capaciteiten gegeven waarvan in het begin zelfs niet werd gedroomd. Daarover willen we het vandaag met jullie hebben.

Lieverds, wij kunnen jullie niet zeggen welke opwinding er hier in de Hemel heerst nu we jullie dit vertellen. Wij kunnen niet goed uitleggen welke mogelijkheden er nu voor jullie in het verschiet liggen wanneer jullie in de kracht van je eigen, individuele creaties stappen. Jullie wisten niet dat om de volgende stap in de evolutie van een ziel te creëren, jullie nu de Aarde zullen herscheppen. Wij zullen jullie een ander perspectief geven. We geven jullie geen finaal beeld van iets, maar het doel van ons engelen is om jullie te helpen jezelf te zien vanuit een andere zienswijze, de zienswijze van de engelen. Deze zienswijze willen wij jullie vandaag geven.

De Tweede planeet van de Vrije Keuze
Mens – Menselijke Engel – Engel
Jullie zijn je bewust dat jullie tot voor kort de enige Planeet van Vrije Keuze waren. Nu is er een Tweede Planeet van Vrije Keuze die in beweging is gezet op een afzonderlijke tijdlijn en zich snel ontwikkelt. Jullie eigen ontwikkeling gaat van die van mens naar Menselijke Engel en uiteindelijk naar het engelenrijk. En als jullie alle energie hebben opgenomen die wij jullie proberen te geven, zullen jullie in de rol stappen die wij hebben gespeeld, want jullie zullen de engelen van de Tweede Planeet van Vrije Keuze worden op praktisch dezelfde manier als waarop wij de engelen van de Eerste Planeet van Vrije Keuze zijn geweest. Daarom zijn jullie hier. Intussen worden jullie de Menselijke Engelen want een ieder van jullie vindt manieren waarop je een ander mens kunt aanraken. Wij vinden het heerlijk als jullie je hart openstellen en elkaar aanraken, want dat is precies wat wij steeds maar weer voor jullie hebben gedaan. Nu jullie het vermogen hebben engelenhandelingen uit te voeren, vragen wij jullie dat vermogen op te eisen en te gebruiken. Als engelen in opleiding vragen wij jullie dat vermogen voor elkaar te gebruiken. Een Menselijke Engel is iemand die de verplichting aangaat om op het juiste verbindingspunt van tijd en ruimte te worden geplaatst om een ander mens te helpen. Uiteindelijk zullen jullie deze vermogens dan gebruiken om een engel te zijn voor de bewoners van de Tweede Planeet van Vrije Keuze. Dat is de bedoeling van de portalen die op Aarde zijn opengegaan. Die zullen niet alleen andere dimensionale werkelijkheden voor jullie openstellen, maar zullen jullie uiteindelijk ook toegang verschaffen tot de wezens van de Tweede Planeet van Vrije Keuze.

In het eerste begin hebben wij het gehad over verschillende kookpunten, of “hot spots” op Aarde, die zich over de hele wereld met elkaar zouden verbinden als jullie je zouden verbinden met je hoger zelf. Dat gebeurt nu. Jullie creëren dat zelf. Het is niet het land. Het is niet het portaal. Jullie zijn het. Jullie zijn degenen die dit in gang hebben gezet door jullie intentie voor het creëren van gelegenheden om je met andere zielen te verbinden. De lichtcentra die jullie hebben gecreëerd, hebben op Aarde al voor verandering gezorgd. Daarom dromen zo velen over een helingscentrum. Alleen door die droom in je hart vast te houden waren jullie in staat de lichtcentra te creëren die jullie nu zullen gebruiken voor de volgende schepping.

In de nabije toekomst zullen jullie beweging gaan zien via deze portalen, zoals contact met “ruimtewezens”, zoals jullie dat noemen. Wij vinden dat heel humoristisch aangezien de wezens van de Tweede Planeet van Vrije Keuze op een bepaald moment júllie zo zullen noemen. Wij vinden jullie ideeën over ander leven in het Universum prachtig, hoewel ze zelden accuraat zijn. Er zijn interdimensionale werkelijkheden die zich in jullie eigen tijd en ruimte bevinden en waar veel wezens die jullie “bezoekers uit de ruimte” noemen, altijd al aanwezig zijn. Zij wachten slechts op de juiste tijd. O ja, sommigen zijn veel verder gevorderd in technologie dan jullie. En ja, sommigen hebben lange tijd gewacht wetend dat zij niet alleen waren in het universum. Sommigen zijn jullie eigen voorouderlijke rassen. Sommigen zullen jullie herkennen, anderen niet. Als de tijd er rijp voor is zullen zij door de portalen komen en zich meer dan ooit in jullie werkelijkheid laten zien. Maar het gaat nog veel verder. Dat is slechts het eerste deel van het proces. Op de Eerste Planeet van Vrije Keuze besloten jullie om op een heel unieke manier de sluier voor te doen zodat jullie je scheppingsvermogens volledig zouden vergeten. Jullie zouden in de overlevingsmodaliteit worden geduwd waar jullie je niet meer zouden kunnen her-inneren hoe jullie je kracht moesten gebruiken. Jullie hebben het heel goed gedaan door je Thuis te her-inneren en je kracht op te pakken terwijl jullie nog in een fysieke vorm zijn. Daarom zeggen wij dat jullie het Spel al hebben gewonnen. Daarom is de Tweede Planeet van Vrije Keuze van start gegaan. Maar daar houdt het niet bij op want als geavanceerde wezens zullen jullie als volgende stap de Aarde zelf gaan herscheppen.

De Derde Aarde ~ Een nieuw Hologram voor de 5e dimensie
Daarom laten wij jullie zien hoe wij als engelen met jullie hebben gewerkt; want jullie zullen in de toekomst deze gereedschappen exclusief gebruiken zodra jullie zelf engelen zijn. Het zal voor jullie belangrijk zijn om eerst in jullie eigen wereld als Menselijke Engel interactief en zo doeltreffend mogelijk te werken, want dat is de manier waarop jullie je blijdschap zullen verspreiden. Dat is de manier waarop jullie je eigen passie zullen leren kennen en waarvoor jullie hier naartoe gekomen zijn. Want hoewel jullie daar op dit moment kleine stukjes van kunnen vinden, zal dat belangrijker worden naarmate de tijd verstrijkt, want er gebeurt hier iets waar we het vandaag over hebben. In het begin was er de Enige Planeet van Vrije Keuze. Nu is er de Tweede Planeet van Vrije Keuze… en nu hebben we het over de schepping van de Derde Aarde.

Als jullie van het ene vibratieniveau naar het volgende en het daarop volgende gaan, is het belangrijk om te begrijpen dat jullie een Spel hebben gespeeld dat oorspronkelijk begon als een hologram. Zelfs jullie klassieke menselijke geschriften spreken over de schepping van de Aarde als een denkvorm van God die werd geschapen in zes dagen. Deze etherische denkvormen zijn in feite hologrammen van licht. Vandaar dat jullie moeten weten dat de Aarde, hoewel ze een levend, liefhebbend en bewust wezen is, haar incarnatie begon als een gedachte van God, als een hologram. De Aarde is het toneel waarop jullie de drama’s van jullie levens opvoeren. Jullie staan ’s ochtends op, poetsen je tanden, kammen je haar, stappen in de auto en gaan naar je werk. Jullie spelen een fantastisch spel, jullie doen alsof jullie mens zijn, terwijl jullie in feite spirits zijn die een spel spelen in menselijke vorm. Jullie creëren vaak de grond onder je voeten pas als jullie een stap vooruit doen. Jullie creëren elke seconde van elke dag je werkelijkheid volgens je eigen verwachtingen en overtuigingen. De Aarde is een heel edelmoedige gastvrouw geweest waarop jullie je Spel konden spelen nadat jullie de sluier hadden voorgedaan. Zij is een deel van jullie en jullie zijn een deel van haar. Maar zelfs als levend, bewust wezen, moet ook de Aarde nog heel veel evolutie ondergaan om de dimensionale verandering volledig te ondersteunen en ruimte te maken voor de mens die volledig in zijn kracht staat. Jullie evolutie van de derde naar de vijfde dimensie is al begonnen, maar er zijn nog steeds aanpassingen nodig om de eigenschappen van de vijfde dimensie volledig te kunnen opnemen.

Om deze aanpassingen te vergemakkelijken zullen jullie nu een nieuw hologram voor de Nieuwe Aarde creëren. En weer zal dat in het etherische beginnen als een denkvorm van God, alleen zal deze creatie zich manifesteren vanuit de God in een ieder van jullie.

Jullie zullen het hologram van de Derde Aarde opbouwen met de hoogste intentie die jullie willen overbrengen naar jullie volgende evolutionaire stap. Wanneer het beeld dan compleet is, zal het hologram van de Derde Aarde zich over de Eerste Aarde heen leggen. In dat stadium zal er iets unieks gebeuren, want alle vibratieniveaus zullen zich als een geheel in beweging zetten. Dat is wat jullie ascensie noemen. Dat is nu in ontwikkeling. Ja, we weten dat dit hele hologramidee voor sommigen van jullie moeilijk te bevatten is. Laat ons proberen het eenvoudig te maken. Stel je een heilige ruimte voor waarin je je terugtrekt om te verjongen. Dat is jouw speciale ruimte. Je kunt een lievelingsplek hebben onder een walnootboom die aan de rand van een meer staat. Je kunt een kamer hebben met precies in het midden een gouden stoel waarin jij je kracht opeist. Wat of waar het ook is, jullie hebben allemaal van tijd tot tijd gebruik gemaakt van zo’n plek om je energie op peil te brengen. Als je dan de kalmte die deze heilige plek je biedt, hebt opgenomen in je hart, neem je deze energie bij het verlaten van deze speciale plek met je mee. Dat is de plek die jullie creëren in de Derde Aarde. Dat is de uniciteit die jullie in het mentale beeld brengen en dat beeld zenden jullie nu uit om dit hologram te creëren. Het is niet zo dat jullie op een bepaald moment op de Derde Aarde zullen gaan leven, maar meer dat die naar jullie toe zal komen en over het huidige beeld van de Aarde heen gaat liggen. Dat zal op een effectieve manier het oorspronkelijke hologram herprogrammeren en voor de volledig in hun kracht staande mensen ruimte maken om een nieuw spel te beginnen.

Dus hebben we de Eerste Planeet van Vrije Keuze, de Tweede Planeet van Vrije Keuze en nu ook de Derde Aarde. Ja, natuurlijk wil jullie geest daar meer over weten: “Waar bevindt ze zich? In welk deel van welk kwadrant van het Universum bestaat ze? In welke dimensionale werkelijkheid bestaat ze?” Wij vinden deze vragen heerlijk en toch lachen wij ons slap als jullie ze stellen, want hoe kunnen wij jullie de exacte locatie vertellen van een denkpatroon? Hoe kunnen wij jullie uitleggen wat de coördinaten in het melkwegstelsel zijn van jullie dromen? Want daarmee creëren jullie dit, lieverds. Het is nu tijd om je gedachten meester te worden, want de hele Aarde is bezig met een grootse schepping.

Het weer in verbinding komen met de voorouderlijke rassen
Het energetische mechanisme dat heeft meegeholpen de sluier te creëren, functioneert al heel lang en omdat de sluier dunner wordt, beginnen jullie dat nu op te merken. Jullie oren ontwikkelen zich tot een niveau waarop velen van jullie steeds meer beginnen te horen van dit mechanisme dat achter de sluier heeft bestaan om die in stand te houden. Velen van jullie zullen mechanische geluiden horen die jullie nooit eerder hebben gehoord. Velen van jullie zullen dingen horen die niet van je eigen lichaam zijn, maar in feite horen jullie het mechanisme dat leven blaast door Alles Wat Is. Jullie zullen de Universele Energie horen die door jullie heen pulseert en jullie met de Aarde verbindt.

Als dat gaat gebeuren, zal dat vele voorouderlijke rassen oproepen die massaal zullen gaan verschijnen. Zij houden heel veel van jullie en zullen alles doen om jullie niet in de weg te staan zodat jullie Spel rustig en op natuurlijke wijze naar het volgende niveau kan gaan. Enkelen zouden jullie echter met grote vrijpostigheid kunnen benaderen en zeggen: “Hier zijn we. Wij zijn terug. Wij zijn hier om jullie vooruit te helpen.” Blijf in je eigen kracht staan, lieverds. Hoewel jullie vanuit jullie natuurlijke nieuwsgierigheid, contact met hen willen hebben, hebben jullie geen hulp nodig. Jullie beschikken over veel meer kracht dan jullie je voor kunnen stellen. Zijn zij de schurken? Natuurlijk niet. Zij zijn jullie ouders op dezelfde manier als sommige landen in eerste instantie zijn opgericht door andere landen. Heb respect voor hen en probeer te weten te komen wat zij hebben te bieden, maar vergeet niet dat hun hoogste hoop bij het creëren van een mensenras was dat dit ras in zijn menselijke vorm in eigen kracht zou staan.

Zij zullen met geavanceerde technologie naar jullie toekomen. Zij zullen met geavanceerd intellect naar jullie toekomen. Zij zullen met kennis van het universum naar jullie toekomen wat jullie geweldig zal helpen. Sommigen zouden jullie kunnen vertellen dat zij hier zijn om de slag voor jullie te winnen en om de mensheid naar het volgende niveau te brengen. Begrijp alsjeblieft dat zij gewoon hier zijn om te kijken, want jullie hebben de slag al gewonnen. Jullie hebben zelfs hun werkelijkheid veranderd. En hoewel de meesten op de achtergrond zullen blijven en rustig zullen afwachten totdat er een beroep op hen wordt gedaan, zullen anderen direct op de voorgrond treden en een denkbeeldige overwinning opeisen. Maar jullie zijn degenen die de overwinning hebben gecreëerd. Verlies dat nooit uit het oog. Geef alsjeblieft je kracht aan niemand weg, want jullie zullen die kracht nodig hebben om het hologram van de Derde Aarde te creëren.

De Kristalenergie zal worden gebruikt om het hologram te creëren
Via de portalen die nu op Aarde open gaan, zullen jullie direct worden verbonden met andere werkelijkheden en jullie zullen waarschijnlijk nooit weten in welk kwadrant van het universum die liggen, noch zal dat er iets toe doen, want jullie zullen in deze ruimte het beeld van de Centrale Zon creëren.

De Centrale Zon is de eerste plaats van herkomst van het fysieke leven. Het is de eerste plaats waar de oneindige energie eindig wordt. Jullie zijn bestempeld met de kristalenergie die via de zon binnenkwam door wat jullie kennen als zonnevlammen. Die energie wordt al enige jaren in de Aarde opgeslagen. Ze nam in kracht toe en zal jullie nu het materiaal verschaffen om dit nieuwe hologram voor de intentionele schepping van de Nieuwe Aarde tot manifestatie te brengen. Dit zal jullie en de Aarde helpen om kristallijnen lichamen te gaan vormen. De Kristalkinderen zullen de Aarde spoedig bevolken. Zij dragen de stempels van dat kristallijnen lichaam al in hun DNA. Jullie DNA ontwikkelt zich in diezelfde richting. Telkens wanneer jullie de meestergetallen zien op jullie digitale klokken, telkens wanneer jullie bepaalde stempels zien, telkens wanneer jullie het cijfer acht of het oneindigheidsteken zien, is dat een inprenting en een reactiestarter voor je eigen DNA om zich weer aaneen te gaan sluiten. Dat is onvoorstelbaar opwindend want jullie groeien naar die kristallijnen vorm toe. Die kristallijnen vorm zal het jullie mogelijk maken om naar het volgende niveau te gaan en je eigen stempels te creëren. Het hologram dat jullie nu in gedachten creëren, is de Derde Aarde die het nieuwe toneel zal scheppen voor de “nieuwe jullie”. Het interessante daarbij is dat sommigen van jullie dit zullen zien en anderen niet. Want dat nieuwe toneel zal van een dusdanig vibratieniveau zijn dat degenen die een voldoende hoge vibratie hebben om het te zien, zich snel zullen aanpassen. De rest zal het op dit moment niet helemaal zien. Dat vraagt tijd, maar jullie beginnen daarmee door het eerst te creëren. Jullie beginnen daarmee door eerst het proces te begrijpen en anderen te helpen zich daaraan aan te passen. Dat zijn de handelingen van een Menselijke Engel.

Naarmate de tijd verstrijkt zal er een volgende ademhaling van God zijn. En op dat moment zal de Aarde zijn oorspronkelijke vorm aannemen en weer de bibliotheek van het Universum worden. Dat proces was al halverwege. In het begin was dat proces goed op weg, maar de Planeet van Vrije Keuze betekende vrije keuze voor iedereen en het spel nam een andere wending. Nu hebben jullie de gelegenheid om die bibliotheek alsnog te creëren. Daarvoor is alleen nodig dat jullie de zuivere gedachte daaraan in je hart vasthouden en die gedachte doelbewust naar het hologram van de Derde Aarde sturen.

De magie van Drie
Jullie zullen in de zeer nabije toekomst veel van het getal drie zien. Ja, velen zullen het hebben over de verschillende aspecten van de Derde Aarde. Weet alsjeblieft dat alles wat jullie zien, bestaat uit drieën. Het is het basisgetal van de schepping, aangezien alle dingen gebaseerd zijn op de drie-eenheid. Wij zijn niet de eersten die daarover spreken. Wij willen jullie alleen een ander perspectief bieden van hoe dit eruit ziet en met jullie onze opwinding, onze liefde en energie delen en onze vleugels voor jullie ophouden zodat jullie jezelf kunnen zien op de manier waarop jullie alleen maar gezien kunnen worden vanuit de hemel. Jullie zijn de meesters van het Speelbord, lieverds. Jullie hebben je stoutste dromen waargemaakt en nu beginnen jullie weer helemaal opnieuw. Er waren 6 dagen nodig om de Aarde te creëren en nu beginnen jullie achteruit te tellen in de tijd om de Derde Aarde te creëren. Het is begonnen. Jullie doen het en jullie doen het op een grootsere manier dat jullie ooit hadden gedroomd, want hier is de hand van God aan het werk. Droom je stoutste droom. Durf in die kamer met die gouden stoel te stappen. Durf onder die boom te gaan zitten en over dat meer te kijken. Durf gelukkig te zijn. Durf je volle overvloed te aanvaarden van alle energie en elk niveau je kunt. Draai je dan om en deel het, zend het uit en creëer de mooiste plek die je kunt creëren en je zult de Derde Aarde hebben. Het is begonnen. Ze kan worden gecreëerd als een intentionele schepping of ze kan je worden aangereikt bij gebrek aan beter. De beslissing is nu aan jullie. Het gaat sneller dan jullie wellicht kunnen begrijpen, want wij zeggen jullie dat de vele geschikte gelegenheden die zich zouden voordoen in 2012, jullie al zijn gegeven. Jullie hebben de tijden van Lemurië en Atlantis al overtroffen. Jullie hebben nu een hogere vibratie dan jullie voorouderlijke rassen ooit hadden kunnen dromen. De mogelijkheden zijn eindeloos, lieverds. Eis je kracht op. Kom naar voren bij elke gelegenheid. Weet dat zelfs de dingen die jullie zien als tumult en verwarring, geheeld kunnen worden door een glimlach op je gezicht, want jullie zijn verantwoordelijk voor je eigen werkelijkheid en niemand anders. Creëer die werkelijkheid eerst in je hart en dat zal haar overal om je heen en op de Derde Aarde creëren.

Lemurië is niet verzonken – Creëer eensgezind
De verhalen over Lemurië zijn voor de meeste mensen verwarrend. De geschriften spreken over Lemurië dat onder de zeespiegel verdwijnt en ophoudt te bestaan. Dat is niet zo, lieverds. Het is geascendeerd. Het was zo’n eenvoudige, vergevorderde samenleving dat wezens vooruitgingen naar het volgende vibratieniveau om de deur open te houden zodat anderen hen konden volgen. Het was een wonderbaarlijk, prachtig experiment. Het werkte echter niet op de manier waarop ze gehoopt hadden, want de deur sloot heel abrupt tijdens het verzinken van Atlantis. En hoewel het toch met heel hun hart en grote energie werd gedaan, werd de energie verkeerd gebruikt, want sommigen gingen vooruit en anderen bleven achter, en wij zeggen jullie dat dit nooit weer zal gebeuren. Hoewel het vanuit het hart gebeurde, droeg de handeling van onbaatzuchtigheid bij tot scheiding en niet tot eenheid. Als jullie naar de volgende fase gaan, moeten jullie allemaal naar de volgende fase. Daarom is er op dit moment tumult en verwarring op Aarde. De energie die aanwezig is, moet gedistribueerd worden zodat jullie allemaal een basis kunnen vinden waarop jullie een basis van liefde kunnen bouwen. Bekritiseer jezelf alsjeblieft niet omdat er oorlog is op jullie planeet. Dingen worden nu afgemaakt of beëindigd. Er zal een tijd komen waarop jullie op deze dingen terug zullen kijken en dan zullen zeggen: “God zij dank dat het is gebeurd. Wij zijn zo blij dat we daar niet nog eens doorheen hoeven.” Kom ermee naar voren. Sta in je waarheid. Creëer de Derde Aarde in liefde en harmonie en met alles wat jullie hebben geleerd van de negatieve energieën waar jullie doorheen zijn gegaan. Pak de negatieve energie die onder de lijn “normaal” is gezakt, op en gebruik haar op een positieve manier om de Derde Aarde te creëren. Dan zullen jullie een heilige ruimte hebben gecreëerd waarin de Kristalkinderen binnen kunnen komen. Zij zullen jullie helpen om comfortabel en snel naar de kristalenergie te gaan.

Lieverds, de taak ligt voor de hand. Jullie zijn ertoe in staat. Jullie schoonheid is met geen pen te beschrijven, want jullie staan pal als scheppers, de meesters van het Speelbord. Wij kunnen onze vleugels spreiden om jullie te laten zien wie jullie werkelijk zijn. Neem de energie mee die jullie hier vandaag hebben. Neem haar mee vanuit je heilige ruimte en laat haar zien aan anderen. Op het moment dat jullie ruimte de prachtige Derde Aarde omvat, nodigen jullie hen uit in jullie heilige kamer. Deel de droom.

Het is ons een grote eer om jullie hart te kunnen aanraken met slechts drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Denk eraan dat het een Spel is en dat er van je verwacht wordt dat je plezier hebt. Speel goed samen.

ESPAVO

de Groep


De hartverbinding
Geven en ontvangen


Van Barbara

Mijn hart is zo vol liefde op dit moment. Er stroomt een overvloedige stroom van liefde door heel mijn wezen. Overvloed betekent meer dan genoeg hebben voor jezelf zodat je met anderen kunt delen. Steve en ik hebben een weekeind seminar gepresenteerd in België en een hele week doorgebracht in Nederland met een OverLight evenement. Ik heb mijn hartchakra zo wijd geopend dat ik helemaal gloei. De liefde die ik heb gedeeld met al mijn prachtige, spirituele familieleden was overweldigend mooi. Ik heb het gevoel alsof ik zo veel liefde heb gegeven en ontvangen dat ik bijna niet kan wachten om dat delen van deze liefde voort te zetten.

Door wat tijd vrij te maken om van de schoonheid van Nederland te genieten hebben Steve en ik een paar dagen gehad om terug te kijken op onze ervaringen van de afgelopen tijd. Wij zijn erg gezegend dat wij de gelegenheid hebben om meer in deze energie te zijn dan de meeste mensen. Soms vraag ik mij af wat er zou gebeuren als we altijd in de energie van spirituele familie zouden zijn. Hoogstwaarschijnlijk zouden we exploderen van al die liefde! We hebben genoten van onze tijd samen. Ik geniet ervan om mijn liefde met Steve te delen maar toch nemen we ook tijd om op onszelf te zijn als individu. Tijd voor jezelf is belangrijk om te centreren en te gronden. Over twee dagen vertrekken we naar Duitsland voor een eerste bezoek. Ik kijk er naar uit om meer leden van onze Duitse spirituele familie te ontmoeten. Ik hoop dat ze klaar zijn voor al die omhelzingen die wij hen te geven hebben.

Van alle instrumenten die wij in onze Lightworker seminars doceren, is mijn favoriet hoe wij Menselijke Engelen voor elkaar kunnen zijn. Dit gaat allemaal over geven en ontvangen. Je geeft aan een ander zonder iets terug te verwachten. De energiecirkel werkt op de volgende manier: wanneer je een ander iets geeft of een ander helpt, creëert dat een vacuüm wat op de een of andere magische manier naar je terugkeert. Het kan terugkomen van dezelfde persoon maar dat hoeft niet. Vaak komt het van iemand anders die je verrast. We hebben allemaal de aanraking van een Menselijke Engel nodig. We gaan door het leven en proberen sterk en onafhankelijk te zijn. Het is waar dat we niemand nodig hebben maar als een andere ziel de onze aanraakt, verwarmt dat ons hart en brengt ons weer in contact met onze spirituele groei. Dus moedig ik jullie aan om je hart open zetten, zelfs als dat betekent dat je kwetsbaar bent. Sta toe dat een andere engel je aanraakt en jullie zullen er beiden van profiteren. Zo velen van ons zorgen ervoor dat we er altijd zijn om onze liefde uit te stralen en om iedereen om ons heen te helpen, maar we staan anderen niet altijd toe ons iets te geven. Tenzij we er klaar voor zijn om te ontvangen, is de energiecirkel van liefde niet compleet. Het gaat allemaal over geven en ontvangen. Durf jezelf op de eerste plaats te zetten, dan heb je anderen meer te bieden. Als we voortdurend geven en niet open staan om te ontvangen, laten we de natuurlijke stroming van het leven niet toe. In het seminar “de 8 heilige kamers” dat we in België presenteerden, komt een ervaring voor die wij noemen “het ontwaken van de meester genezer”. Wij vragen dan de mensen om heling en liefde te geven aan en te ontvangen van andere mensen in de zaal. We moedigen de professionele helers onder hen aan om te gaan zitten en voor de verandering eens heling te ontvangen. Het is verbazingwekkend hoe moeilijk dat voor sommige mensen is. Zo velen van ons zijn constant bezig met geven zonder de tijd te nemen om te ontvangen. Het is belangrijk om niet te vergeten dat de energiecirkel van liefde zowel geven als ontvangen omvat.

Er zijn veel manieren om te geven. Je kunt geven van je tijd, je geld, je talenten of jezelf. Wanneer je in je hart voelt dat je in het leven van een ander wilt stappen om hen op de een of andere manier te helpen is dat een teken dat je een Menselijke Engel bent. De Groep definieert een Menselijke Engel als een persoon die erom vraagt om precies op het juiste verbindingspunt van tijd en ruimte geplaatst te worden om in de gelegenheid te zijn iets in het leven van een ander mens te betekenen. Dit geven dient onvoorwaardelijk te zijn. Op die manier geef je met heel je hart zonder er iets voor terug te verwachten. Als je geeft, wordt de energiecirkel van het hart opgestart. Hoe meer je geeft, des te meer je ontvangt. Streef ernaar om de hand van de ziel naast je beet te pakken. Als je anderen je liefde betuigt, zul je worden opgeheven naar een nieuwe staat van vreugdevol bewustzijn.

Ik vraag jullie allemaal open te staan voor de liefde die ik jullie heb te geven. Door dit te vragen voel ik de cirkel van liefde al in beweging komen. Geef het door aan iedereen die je aanraakt. Jullie zijn stuk voor stuk een Menselijke Engel.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.