September 2004

Schoonheid in de duisternis

Van Steve

Onderstaande boodschap werd kort geleden gepresenteerd in San Diego, Californië tijdens een Overlight Spirituele Psychologie training. We gebruiken het hier omdat het een belangrijk onderwerp behandelt waarover de Groep het al eerder heeft gehad. Onze visie op Licht en Donker is aan het veranderen en daardoor wordt het voor ons steeds belangrijker om het denken in polariteit achter ons te laten en over te gaan op denken in eenheid. Door de Schoonheid van de Duisternis te begrijpen en te accepteren, kunnen we onze werkelijkheid veranderen. Misschien kunnen we dan ophouden met bang te zijn voor het donker.

Voorspoedige schepping!

Steve Rother
Woordvoerder voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Opnieuw verandert de energie in de zaal om plaats te bieden aan de vibraties van Thuis. Jullie hebben dit op een heel unieke manier in werking gezet want nu slaan velen van jullie een nieuwe weg in, door als schepper in je kracht te stappen terwijl jullie nog in die leuke, kleine ‘bellen van biologie’ zijn. Jullie zwerven rond, botsen tegen elkaar en proberen uit te vinden wat jouw weg naar Huis is en wat je hier aan het doen bent. Jullie denken dat jullie alleen zijn. Jullie denken dat jullie uniek zijn. Jullie denken dat jullie van elkaar gescheiden zijn maar dat zijn jullie niet. Jullie zijn niet alleen op een heel unieke manier een deel van elkaar, maar jullie zijn ook een deel van ons. Dat is de relatie die wij met jullie hebben. Dat is het deel van de puzzel dat jullie naar plaatsen zoals deze heeft toe getrokken om te spreken, niet zo maar tot ons, maar tot ons via je eigen hoger zelf. Het ligt in jullie aller vermogen om via je eigen hoger zelf contact te maken met Thuis. Dat is de schakel tussen Thuis en de fysieke ‘bel van biologie’ die jullie bewonen.

Veranderingen in het Spel
Ergens onderweg kregen jullie een idee. Jullie zeiden: ‘Laten we een Spel gaan spelen. We zullen onszelf de illusie geven dat we eindig zijn. We zullen onszelf gaan definiëren door de illusie van een lineair tijdkader binnen te gaan met een verleden, heden en toekomst. Daar zullen we een fantastisch Spel spelen als spirits die oneindig zijn maar zichzelf manifesteren in een lineair tijdkader.’ Wat een interessant Spel. En jullie gingen rond, vertelden het aan je vrienden en het idee groeide en groeide en groeide. Iedereen dacht dat dit een heel uniek idee was. Maar het Omniversum zit vol met wezens die zulke spellen spelen. Jullie hebben er heel wat gezien. Sommigen noemen jullie E.T.’s. Van de meeste spellen hebben jullie echter geen idee, maar ze zijn overal. Ze worden echt overal gespeeld want één ding is zeker… jullie zijn niet alleen in het Universum. Jullie gaan dat begrijpen als er nog meer planeten worden ‘ontdekt’ in de dagen die voor jullie liggen.

Het Omniversum bevat zo veel meervoudige Universums dat er in elk Universum letterlijk vele dimensionale niveaus zijn waar evenwijdig aan elkaar lopende draden doorheen lopen. Het oneindige een plaats geven in een lineair tijdkader is een moeilijke taak. Om dat te kunnen doen moesten jullie met een paar heel unieke denkbeelden op de proppen komen en die ideeën waarmee jullie het spel begonnen, willen wij vandaag met jullie delen. Door je te her-inneren hoe het begon, kunnen jullie het volgende niveau van het spel wellicht opnieuw definiëren met hetzelfde unieke denkbeeld waarmee jullie dit niveau hebben ontworpen. Jullie zijn nu gekomen op een knooppunt waar jullie in wezen opnieuw beginnen. De mensheid creëert letterlijk een nieuw Speelbord op dezelfde plaats waar het oude bestond. Dit is de creatie van de Derde Aarde en het nieuwe holografische patroon dat jullie nu creëren voor de Aarde. Dit is alleen mogelijk vanwege jullie unieke vibratieverhoging, vanwege jullie vooruitgang en de evolutionaire stappen die jullie hebben genomen. Dit zijn geen gewone evolutionaire stappen, maar meer een soort kwantumsprongen in bewustzijn. Het gebeurt in een mum van tijd. Velen van jullie wachten op een bepaalde dag of een bepaald moment waarop een gebeurtenis jullie wereld zal veranderen. Ga die dag vieren en ervan genieten. Doe de dingen die je wilt doen om het unieke denkbeeld van de Hemel op Aarde te vieren, want het is aan de gang, maar wacht niet op die dag want deze dingen zijn nu al mogelijk. Voor nu vragen wij jullie al het mogelijke te doen om te gaan steunen op de kracht die jullie als oneindige wezens in eindige vorm in je hebben. Die handeling zal het oneindige hier brengen en meehelpen de eigenschappen te creëren van de Hemel op de Derde Aarde die jullie nu aan het scheppen zijn.

Van oneindig naar eindig ~ van licht naar donker
Wij geven jullie deze ideeën in de wetenschap dat het als eindige wezens zelfs niet mogelijk is om het begrip oneindigheid volledig te bevatten. In werkelijkheid is het voor jullie te eenvoudig om te kunnen begrijpen. Daarom zullen we jullie een paar denkbeelden geven die jullie kunnen helpen om de verschillen te begrijpen zodat elke keuze die jullie maken, gemaakt kan worden vanuit het perspectief van een oneindig wezen. We gebruiken vaak het woord hart als we via de Hoeder spreken, want dat is een woord dat de meeste mensen begrijpen, maar er zijn andere woorden die we gebruiken die voor een ieder van jullie Thuis vertegenwoordigen. Licht is er een van. Jullie gaan naar het licht als jullie uit je fysieke lichaam stappen. ‘Naar het licht gaan’ is meer dan alleen maar een gezegde. Vanwege dit populaire gezegde gaan velen over in de verwachting het leidende licht te zien en erin opgenomen te worden. De werkelijkheid is, dat dit geen licht is op de manier zoals jullie mensen denken. Lichtheid is een staat van zijn die oneindigheid weergeeft. Als jullie nu begrijpen dat het licht in feite een weergave is van Thuis die in de oneindigheid tot uitdrukking wordt gebracht, dan kunnen jullie misschien begrijpen dat wat jullie hier in eindige vorm bezoeken ook duisternis genoemd kan worden.

Daarom willen we jullie deelgenoot maken van een klein deel van onze visie op iets dat jullie duisternis noemen. Het is belangrijk dat jullie de schoonheid begrijpen van de dingen die jullie duisternis noemen, want in een eindige tijdlijn waar jullie verleden, heden en toekomst hebben, waar jullie jezelf manifesteren in de illusie van dat intense licht, licht alleen maar te preciseren is door het ervaren van duisternis. Maar nu komt het leuke ervan. Jullie zijn van die magische scheppers. Telkens wanneer jullie een gerichte gedachte langer dan zeven seconden in je hoofd vasthouden, verschijnt die in jullie werkelijkheid. Slechts zeven seconden zijn daarvoor nodig en in de komende drie jaar wordt dat vijf seconden. Jullie gaan zo snel dat het voor ons fantastisch is om naar te kijken, want jullie eisen je scheppingskracht op terwijl jullie nog in een fysieke ‘bel van biologie’ zijn. Jullie beginnen je kracht op te pakken als oneindige wezens terwijl jullie nog steeds het Spel spelen in de lineaire tijdlijn, en dat is zo mooi dat er geen woorden voor zijn.

De definitie van licht
In het begin van het Spel werd de mensheid aangetrokken door het licht. Ze aanbeden de zon als bron van alle dingen. Toen kwam de tijd waarop ze naar de grond keken en hun schaduw zagen. Ze waren daar bang voor, net zoals velen van jullie nu nog steeds bang zijn voor het donker. Duisternis of het donker is slechts een illusie en een gebrek aan licht. Het is slechts een kwestie van definiëring, want binnen een veld van polariteit kan licht niet waargenomen worden zonder het contrast van duisternis. Dus als jullie de schoonheid van de duisternis gaan accepteren, kunnen jullie in feite hogere vormen van licht zien. En dan wordt het gemakkelijker om je oneindige zelf tot uitdrukking te brengen in een eindige wereld.

Ja, er zijn mensen die naar de Hoeder komen en willen weten of voodoo, zwarte magie en bezweringsformules echt werken. En het antwoord is telkens hetzelfde, natuurlijk werken ze, alleen al omdat zij de vraag stellen. Dat kleine tekort aan begrip is precies genoeg gebrek aan licht om het donker te creëren waar jullie zo bang voor zijn. Jullie hoeven er niet bang voor te zijn. Integendeel, wij vragen jullie om het te accepteren. Zoek de schoonheid in zowel het licht als de duisternis, in alles wat jullie ervaren, en jullie zullen alles vooruit brengen. Jullie gaan nu het volgende niveau van elkaar helpen in, nu jullie in de rol van Menselijke Engel stappen. Dit is een nieuwe manifestatie van het licht en daarom kan het nuttig zijn om een nieuw begrip te hebben van de duisternis die het definieert. Het duurt niet lang meer voordat jullie de rol van engelen voor de Tweede Planeet van Vrije Keuze oppakken. Lieve hemel, zullen wij dan even plezier gaan beleven, want we krijgen dan dezelfde frustraties te zien die wij met jullie hebben meegemaakt. En als jullie dat mysterieuze gelach boven je schouder horen, denk dan aan wat we hier hebben gezegd. Weet dan dat wij het zijn en van jullie houden.

Gebruik maken van de duisternis om het licht te manifesteren
Laat ons jullie daarom het beeld geven van wat er in het begin gebeurde, want het zou voor jullie interessant kunnen zijn om het perspectief te begrijpen van waar jullie met het Spel begonnen. Als jullie het idee begrijpen dat jullie gewoon terugkeren naar Huis en terugkeren naar het licht, dan moeten jullie begrijpen dat licht de oneindige expressie van energie is. Dus werd in het begin de vraag gesteld: ‘Hoe definiëren we het oneindige in een eindige wereld?’ Hoe creëren we licht in een ruimte waar dat normaliter niet bestaat? De enige manier om licht te creëren in een eindige wereld is via het contrast van de duisternis. Op dat moment creëerden jullie de eerste negatieve energie. Jullie creëerden letterlijk het tegenovergestelde van wat jullie wilden laten bestaan in de dualiteit van het spel. Want Thuis bestaat negatieve energie niet. Daarom gedijen mensen op positieve energie en vinden het heerlijk om zich te ontdoen van negatieve energie. Weldra begonnen jullie veel manieren te zien om licht te definiëren door gebruik te maken van de duisternis. Een tijd lang waren de meest fantastische creaties in het vroege Spel, creaties van duisternis want die maakten de manifestatie van licht mogelijk. En alle wezens in de Hemel keken naar het spel en zeiden: ‘Wow. Wat een fantastische creatie. Wij zouden daar nooit aan gedacht hebben.’ Het gebrek aan licht, tot uitdrukking gebracht in energie, is negatieve energie en jullie gebruikten die negatieve energie elke dag van je leven om leven te schenken aan het licht. Het is een prachtige menselijke manifestatie van het oneindige.

Zelfs vandaag pulseren de lampen die deze zaal verlichten, tussen positieve en negatieve energie, 120 keer per seconde. Ze doen dat om de positieve en negatieve energie in gelijk evenwicht te houden in de vorm van elektriciteit. Dat kan zichtbaar worden als Hemel en Aarde bij elkaar komen. Deze energiebalans werd voor het eerst in gebruik genomen door een kristalkind, genaamd Nicola Tesla. Toepassingen van de negatieve energie zullen steeds belangrijker worden als jullie evolutie verder gaat en jullie negatieve energie in jullie veld gaan gebruiken door je visie erop te veranderen. Op het moment dat jullie een gebrek aan iets zien, zelfs een gebrek aan licht, creëren jullie een vacuüm dat zal worden opgevuld. Daar komt de illusie van angst en kwaad vandaan. Als wezens in de allereerste beginfasen, toen jullie in feite bang waren voor je eigen schaduw, groeide die angst want zelfs in die vroege stadia was dat een definitie van licht. Dus toen jullie groeiden, groeide jullie manifestatie van die negatieve energie. Door de eeuwen heen kwamen jullie met de meest onmogelijke dingen om bang voor te zijn, en jullie ontdekten daar veel angst in. Net zoals angst slechts een gebrek is aan liefde, zo is duisternis slechts een gebrek aan licht. Het zal nuttig zijn om te weten dat jullie een parallelle werkelijkheid hebben gecreëerd die bestaat om de dualiteit met betrekking tot licht in evenwicht te houden. In feite bestaat er een heel parallel universum dat is ontworpen is om licht en donker in evenwicht te houden in alles wat jullie doen. In feite kwam het idee van wisselstroom voort uit deze plaats. Als kristalkind was Tesla in staat om te reizen tussen de interdimensionale werkelijkheden van beide werelden. Jullie beginnen glimpjes te zien van dit parallelle universum nu jullie je vibratie verhogen. Meer hierover zal beschikbaar komen in de dagen die voor jullie liggen, maar weet voor nu gewoon dat het bestaat en dat in dat universum licht donker en donker licht is.

Het Lucifer experiment
Op een bepaald punt in jullie ontwikkeling, raakte de mensheid zo gefascineerd door het negatieve en de illusie van angst, dat het voor ons nodig was om in de Hemel de illusie van polariteitsbewustzijn te creëren. Geen gemakkelijke taak want duisternis is een creatie van dualiteit en bestaat niet in de Hemel. Toch was het voor ons in het engelenrijk zelfs nodig om aan de andere kant van de sluier de illusie van duisternis te creëren, om jullie grootsheid te kunnen weerspiegelen. En zo begon het Lucifer Experiment.

Lucifer was een geweldige engel; een engel van liefde en zijn energie was dusdanig dat hij over kon schakelen op iets dat de illusie van negatieve energie was. Hij was de enige engel die sterk genoeg was om de illusie van duisternis in de Hemel vast te houden. Probeer je eens voor te stellen wat het is als alle wezens op Aarde met afkeer naar je kijken en jouw image gebruiken voor hun motivatie. In feite was hij de engel die meehielp het licht te definiëren, door zijn bereidheid om die rol te spelen. Toen die negatieve energie van angst bij hem binnenkwam, was hij in staat om die met de grootste liefde te manifesteren tot wat jullie nu duisternis noemen. En hij deed dat vanuit volledige opoffering, heel goed wetend dat deze energie naar alle wezens op Aarde zou worden uitgezonden en dat hij niet zou worden geëerd maar gehaat en gevreesd. Wat een geschenk. Wat een schoonheid van duisternis. Dus werd hij en wordt hij nog steeds de prins van duisternis genoemd. Dat geschenk van duisternis maakte het mogelijk dat de kloof werd opgevuld en het was nodig om met de illusie van het Lucifer experiment eeuwen en eeuwen lang door te gaan op jullie speelbord. Lucifer’s geschenk van duisternis stelde jullie in staat om duidelijk het licht te zien. Ook al gingen jullie elke dag een klein stukje vooruit, ging dat toch heel erg langzaam. Maar nu is daar verandering in gekomen want jullie zijn nu begonnen van die kwantumsprongen in de evolutie te maken. Jullie zijn begonnen op eigen benen te staat en in de tweede golf van bekrachtiging te stappen. Nu jullie dat doen, verandert alles en is het werk van Lucifer voltooid. De energie van alles wordt nu gemeten als een manifestatie van licht. Zodra jullie dat begrijpen, definiëren jullie het allemaal in het hemelse veld want, zoals wij jullie vele malen eerder al hebben verteld, is Lucifer teruggekeerd naar Huis. Hij werd als een held begroet met een donderend applaus en open armen. Het Lucifer experiment was een succes en in het parallelle universum wordt hij duidelijk gezien als de engel van licht.

Dat spel wordt nu niet langer gespeeld. Het Lucifer experiment is niet langer nodig en wij vertellen jullie dat er daardoor liefde is in de hemel die nu kan worden gedeeld op Aarde. Daardoor zijn nieuwe vaardigheden mogelijk. Vanwege dat geschenk, is het voor jullie nu volledig mogelijk om het spel te spelen zonder de polariteit van wat jullie altijd hebben gekend als goed en slecht. Dat is voor mensen geen gemakkelijke stap, want jullie hebben je wereld rond deze begrippen opgebouwd. Maar om de Hemel op Aarde te creëren is het noodzakelijk, want dit zijn menselijke begrippen die veroorzaakt zijn door de illusie van polariteit en die niet bestaan in de Hemel. Jullie beginnen nu licht op een heel nieuwe en unieke manieren te definiëren. Welkom Thuis.

Water ~ De energie
Laten we nog een ander geheim met jullie delen waarover we het in toekomstige her-inneringen aan Thuis nog vaak zullen hebben. Er bestaat een eenvoudige energie die ontworpen is om negatieve en positie energie in evenwicht te houden. Jullie zien die elke dag van je leven want er bestaat één energievorm, gelijkend op de Universele Energie, die tussen alle dingen en alle dimensies van licht loopt. Die energie staat bekend als water. Water is in feite een vorm van energie die energie in evenwicht houdt. Het draagt een neutraal potentieel. In zijn natuurlijke staat, in oneindige vorm, heeft het geen negatieve of positieve lading. Daarom zal het je altijd terugbrengen naar een evenwichtige staat. Het is een levenskrachtenergie waar elk levend ding/wezen gebruik van maakt. Zelfs de stoel waarin de Hoeder zit, heeft water nodig om in zijn huidige vorm te kunnen bestaan. En het is het water dat alle dingen met elkaar verbindt. Dus, als er momenten zijn waarop je voelt dat iemand vast zit of dat je zelf vast zit in wat jullie zien als negatieve energie, of dat nu zijn negatieve emoties, negatieve ervaringen, negatieve gedachten of de cyclus die jullie depressie noemen, kijk eerst naar water. De zuiverheid van water die door je wezen gaat, kan meehelpen die energie heel snel te neutraliseren.

Voeg de magie van intentie toe aan het water dat je drinkt en je hebt grote kracht. Je kunt er een ceremonie omheen doen en het nut ervan verhogen. Zoals met alle vormen van energie, verandert water alleen van de ene vorm naar de andere. De realiteit is dat dit water hetzelfde is als de dinosaurussen dronken, dus is het heel vaak van energie veranderd. Kijk hiernaar als een verbinding met Thuis. Daarom ontdekken velen van jullie die spirituele communicatie tot stand proberen te brengen, dat dit werkt onder de douche; dat dit werkt als je de afwas of de was doet. Het gebeurt… ja, ook op het toilet… rond water gebeurt het, want dat is de plaats waar je je energie het zuiverst kunt neutraliseren en je spirit kunt toestaan om door te komen.

In de nabije toekomst zullen jullie dingen gaan ontdekken over de energievorm die jullie water noemen. Jullie zullen spoedig ontdekken dat als jullie de energie vrijmaken die in één kubieke centimeter water is opgeslagen, jullie de grootste steden gedurende drie jaar kunnen verlichten. Die energie zit erin omdat dit het knooppunt is tussen eindig en oneindig. Water. Zoek ernaar. Speel ermee. (Op dit moment neemt Steve een glas water dat naast zijn stoel staat, en gooit het over het tapijt.) Maak je eigen ceremonie er omheen. Zoek uit hoe je het wilt gaan gebruiken, want jullie zijn de scheppers. Wij geven jullie mogelijkheden om naar te kijken, maar wij zullen jullie niet vertellen welke kant jullie op moeten. Dat is niet onze taak. Onze taak is om jullie vanaf de achtergrond zachtjes te OverLichten en jullie de vele mogelijkheden te laten zien van de weg die voor jullie ligt. En telkens wanneer een van jullie over deze natte plek loopt, zullen jullie je dat her-inneren.

Tussen licht en donker
Uit die reeks van licht tot donker komen niet minder dan 144 primaire kleuren voort waarvan jullie allemaal een straal hebben opgepakt. Jullie vibreren allemaal in een bereik dat gelijk staat met een van deze 144 primaire kleuren en het zal niet lang meer duren voordat jullie dingen gaan zien waarvoor jullie geen woorden hebben, want jullie wereld is gebouwd op de illusie van 4 primaire kleuren. Er zijn er veel meer. Jullie zullen ze nu gaan zien, want als jullie vooruitgaan en in de hogere vibratie komen, zal je fysieke lichaam zich aanpassen en net zoals jullie nu nieuwe dingen beginnen te zien, zullen jullie nieuwe kleuren gaan zien. Een ander iets wat heel snel zal gebeuren als gevolg van al deze dingen waar jullie doorheen gaan, is dat jullie oren een volgende stap in de verandering zullen zetten. Sommigen van jullie zullen een gegons horen dat alsmaar door zal gaan. Accepteer het als een vibrationele inprenting want het betekent gewoon dat je vibreert in harmonie met een nieuwe parallelle werkelijkheid die heel dicht bij die van jou ligt. Het betekent ook dat je op het punt staat contact te maken met die parallelle werkelijkheid. Heel snel zal er een tijd aanbreken, die jullie hebben opgezet, waarop vele van deze tijdlijnen die nu netjes naast elkaar lopen, elkaar zullen kruisen. En in die magische ruimte zal elke tijdlijn die een andere lijn kruist een permanente inprenting achterlaten en verder gaan, en er komt een veelheid van tijdlijnen aan in de nabije toekomst. Dat is wat jullie het ascensieproces hebben genoemd, maar dat is al aan de gang. Veel kenmerken waar jullie in het ascensieproces naar hebben gezocht, zijn nu hier. Jullie hoeven slechts een manier te vinden om ze in jullie prachtige duisternis te brengen en om er in jullie wereld gebruik van te maken.

De liefde van Thuis is met jullie allemaal, stuk voor stuk. Weet dat jullie de meest magische scheppers zijn. Ook al zijn er momenten waarop je alleen bent en je afvraagt: ‘Waarom ben ik hier? Wat kwam ik hier doen? Er moet een hoger doel zijn.’ Weet dat wij jullie zien. Wij komen achter je en slaan onze vleugels om je heen en her-inneren je eraan wie je bent en de keren waarop je de weg kwijt was. Maar het is voor ons niet langer mogelijk om jullie wereld binnen te gaan want jullie, hier, hebben een hogere vibratie bereikt. Dus vragen wij jullie om niet zo veel naar interventie van engelen te zoeken maar meer naar de engel in jezelf, want dat is nu meer dan ooit mogelijk. Het Liefdesnetwerk dat alle harten met elkaar verbindt, wordt geactiveerd. Jullie doen dat zelf en terwijl jullie dat creëren, zullen jullie soms een ruk aan de energie voelen en dat zal bijna aanvoelen als een net. Dat net is op een dusdanige manier gemaakt dat de kruisende delen niet langer met elkaar zijn verbonden maar gewoon los zijn zodat als iemand aan het net trekt omdat hij of zij bang is in het donker, jullie hem of haar liefde kunnen sturen. Er zal altijd een groot reservoir liefdesenergie aanwezig zijn in dat netwerk. Dat is vandaag al beschikbaar. Dat is voor handen. Elke keer dat je dat doet, versterk je de verbinding met je hoger zelf en met Alles wat is. De Hemel is hier vandaag en jullie zijn de engelen die hem hier brengen. Hoeveel lichtwerkers zijn er voor nodig om het licht te ontsteken op de Aarde? Eén. Jij. Wees niet bang voor de duisternis. Overspoel het met liefde en verander het in de mooiste duisternis die je je maar voor kunt stellen, want op die manier creëer je Thuis. Daarvoor zijn jullie hier naartoe gekomen en jullie doen fantastisch werk. Wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie.

Jullie hebben stuk voor stuk een specifieke taak waarvoor jullie naar de Aarde zijn gekomen en ergens diep in je hart weten jullie dat. Weet dat jullie op het goede pad zitten. Vóór deze incarnatie waarin jullie nu zitten, brak er voor veel wezens een tijd aan om terug te keren en aan de andere kant van de sluier vormde zich een lange rij. Velen maakten zich klaar om naar de Aarde te gaan en zeiden: ‘Het ziet er naar uit dat het gaat gebeuren. We gaan allemaal naar de Aarde, nu.’ En alle wezens die dachten dat ze voor verandering konden zorgen, gingen in de rij staan, klaar om weer een tijdje in een ‘bel van biologie’ door te brengen. Toen gebeurde er iets heel magisch. We hebben jullie dit al eerder verteld maar we willen jullie er nog even aan her-inneren. Iemand vooraan in de rij keerde zich om, keek naar de persoon achter zich en zei: ‘Weet je, jij hebt een grotere kans om iets te bereiken dan ik. Ik doe een stapje opzij en vraag jou om vooraan in de rij te gaan staan.’ Want aan de andere kant van de sluier zijn jullie niet van elkaar gescheiden. Jullie zijn één. En die ziel deed een stapje opzij zodat de ander naar voren kon, en zo stapte de een na de ander opzij zodat degenen die de grootste mogelijkheden hadden om de Hemel op Aarde te creëren in de voorste gelederen konden komen. En hier zijn jullie nu. Het is jullie gelukt om naar de Aarde te komen. Het is onze taak om jullie eraan te her-inneren dat jullie die zielen zijn. Jullie zijn de magische wezens van Thuis waarvoor iedereen opzij stapte zodat jullie naar de Aarde konden gaan. Jullie hebben tegenover al die zielen die een stapje opzij deden, de verantwoording om het hoogste en beste voor jezelf te creëren. En jullie doen het zó goed. Espavo, lieverds. Espavo.

Het is met de grootste eer voor jullie, de magiërs op het speelbord, dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo

de Groep


De hartverbinding
Durf te veranderen en voel de opwinding van het leven


Van Barbara

Wat een maand is het geweest! Steve en ik zijn op 19 augustus verhuisd van ons huis bij San Diego, Californië naar ons nieuwe huis in Las Vegas, Nevada. Het heeft ons een maand gekost om ons huis te verlaten, in een appartement te trekken, een nieuw huis te vinden en de vele details die dat proces met zich meebrengt, af te handelen. Te midden van dat alles gingen we naar North Bay, Canada om het seminar ‘De 8 Heilige Kamers’ te presenteren. Wat een prachtige streek is dat en zo veel prachtige mensen die aan dat seminar deelnamen. De Groep legde tijdens de live channeling uit waarom we ons aangetrokken voelden tot North Bay. Ze zeiden dat North Bay een van de zeven plaatsen in de wereld was waar het water echt zuiver is. Tijdens ons verblijf van een week vierden Steve en ik onze 32e trouwdag. Ik vertelde onze lichtwerkerfamilie op dit seminar hoe fijn het was om onze speciale dag in dit prachtige gebied te vieren en dat ik me gezegend voelde om zo veel te houden van de man waarmee ik al zo veel jaren getrouwd ben.

Verhuizen naar Las Vegas is voor ons een heel nieuw, opwindend begin. Ik kan me heel goed vinden in het onderwerp van licht en donker waar Steve en de Groep het over hadden. Hoewel we in ons hart wisten dat deze verhuizing goed voor ons was, waren mijn emoties elke dag als een roetsjbaan.

De avond voordat we verhuisden hebben we met onze hele familie een laatste avond doorgebracht in het thuis dat we 27 jaar lang hebben gecreëerd. Het was bitterzoet om met iedereen onze volgende stap vooruit te vieren en tegelijkertijd treurig om de vertrouwde plek te verlaten waar we zo’n lange tijd hadden doorgebracht en zo veel plezier hadden gehad. We wisten allemaal dat deze speciale herinneringen in ons hart zouden voortleven. Toen het verhuisbedrijf de volgende dag de verhuiswagen laadde was ik in staat om mijn emoties onder controle te houden. We waren van plan die avond vroeg naar Las Vegas te rijden. Ik vroeg Steve om even iets snels voor het avondeten te halen. Ik denk dat ik onderbewust onze kat langs me heen naar buiten liet glippen. Ik wist dat we ons huis niet zouden kunnen verlaten voordat hij weer binnen was. Op wonderbaarlijke manier verscheen Merlijn twee uur later alsof hij wilde zeggen dat het tijd was om te gaan. Terwijl hij buiten afscheid nam van zijn omgeving, nam ik afscheid van ons huis. Ik was blij dat ik nog een laatste keer het huis voor mijzelf had. Ik ging van kamer naar kamer om gedag te zeggen en beleefde weer opnieuw de vele herinneringen die in mij naar boven kwamen. Ik huilde en ik lachte. Toen Steve thuis kwam aten we snel en Merlijn begon wat rond te dwalen alsof hij wilde zeggen dat het tijd was om te gaan. We waren allemaal gereed. Ik ontdekte dat Steve zijn eigen ritueel van gedag zeggen tegen het huis al eerder had gedaan, toen ík weg was.

Toen we de volgende dagen ons tijdelijke appartement in aan het inrichten waren, sloeg mijn opwinding over ons nieuwe avontuur om. Ik heb zo’n depressief gevoel jaren lang niet meer gekend. Ik vroeg mij af waarom we zo’n drastische stap hadden gezet om zo ver weg te gaan van onze familie,ons thuis en onze vrienden. Ik heb altijd het gevoel gehad, dat ongeacht waar we met Lightworker naar toe gingen, ik altijd mijn vertrouwde huis had om naar terug te keren om me te gronden. Dat was nu allemaal weg. Steve wist dat hij me mee naar buiten moest nemen om onze nieuwe omgeving te verkennen. We gingen op huizenjacht. Nu was ik weer hooggestemd. Het zien van dit prachtige gebied, omringd door bergen, het voelen van de energiekolk die ons hier naar toe had getrokken, deden mij goed. De mogelijkheden om hier een heel nieuw leven te creëren, vrolijkten me weer op. Ik heb altijd gezegd dat thuis is daar waar het hart is. Ik creëer dat nu hier in deze stad van lichtjes.

Kort daarna vonden we het volmaakte huis. Al lang geleden had ik mijn lijstje gecreëerd voor mijn droomhuis. Een lieve vriendin van mij, Gemma, bracht naar voren dat als ik het steeds maar mijn droomhuis bleef noemen, het altijd een droom zou blijven en geen actuele creatie in mijn leven. Daarna veranderde ik het in het creëren van mijn werkelijke huis. Wij vonden inderdaad het volmaakte huis. Het is een huis waarin ik weet dat we veel nieuwe, prachtige herinneringen zullen creëren. Het heeft een enorme tuin vol bomen en bloemen en ruimte waar ik lekker mezelf kan zijn en kan genieten. Er is zelfs een achterhuis dat prachtig geschikt is voor het zakelijke deel van Lightworker. Tot mijn verrukking hebben we een vijver met een waterval. Ik denk dat Steve en ik steeds beter worden in het creëren van de dingen die wij verlangen! Voordat we hier naartoe verhuisden dacht ik dat Las Vegas niets anders was dan woestijn. Dat is absoluut niet waar. Het liet mij maar weer eens zien dat ik niet moest oordelen. Eigenlijk begrijpen we niets voordat we het hebben ervaren.

De zondag nadat we waren verhuisd, opperde Steve dat we een bijeenkomst zouden organiseren met onze Lightworker familie hier in Las Vegas. We richtten een open uitnodiging aan iedereen in de omgeving om een avond met ons door te brengen. We waren verrukt om 65 prachtige gezichten te zien, sommige bekend, andere niet. Ik dank hen stuk voor stuk dat ze ons zo verwelkomd hebben en ons het gevoel gaven zo speciaal te zijn. Wij hebben grote plannen voor deze plek.

Veel mensen hebben ons gevraagd hoe we ertoe gekomen zijn om van San Diego, Californië, wat bekend staat als een paradijs, te verhuizen naar Las Vegas, Nevada. Deze streek is magisch. Het heeft het licht en het donker overal om zich heen. Ik kan haast niet wachten om de vele gebieden die het te bieden heeft, te onderzoeken. De opwinding van de Strip met haar uitgebreide entertainment en de sereniteit van de bergen die dit land omringen en een energiekolk creëren, heb ik al ontdekt.

Gisterenavond reed ik alleen rond in Las Vegas om het gebied te verkennen en er vertrouwd mee te raken. Het was prettig dat ik mezelf een deel van deze stad begon te voelen. Terwijl ik reed gingen mijn gedachten terug naar toen ik twintig jaar was. Dat was de tijd waarop ik St. Louis, Missouri verliet, de plaats waar ik was geboren en twintig jaar in hetzelfde huis had gewoond. Ik had toen de moed om mijn hart te volgen en naar Californië te verhuizen om samen te zijn met Steve. Ik verliet mijn familie en alles wat me vertrouwd was. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Gisterenavond toen ik in een restaurant zat te wachten tot mijn bestelling zou worden opgenomen, raakte ik in gesprek met twee mooie meisjes van in de twintig die juist waren verhuisd van Indiana naar Las Vegas om het leven te verkennen. Ze hadden plannen om dan de komende zomer naar San Diego te verhuizen en van die streek te genieten. Natuurlijk vertelde ik hen over de bijzondere plekjes die er te zien zijn. Deze twee engelen werden in mijn leven gezet als herinnering om me weer te voelen als die twintigjarige die gereed was om de wereld in te gaan. Het leven is echt een wonder.

Zo veel mensen ervaren op dit moment verandering in hun leven. Of het nu gaat om een verhuizing naar een andere plaats, verandering van baan of het verlaten van een relatie, dit is een tijd om opnieuw te beginnen. Ook al blijf je wonen in de streek waar je woont, op vele manieren zal ook dat je leiden naar vele nieuwe, opwindende gebieden. We zijn niet meer de zelfde mensen. Dit is de tijd van verandering. Als we niets doen, stagneren we. Verandering leidt tot groei. De Groep zegt dat ‘alle verandering tot iets beters leidt’. Uit eigen ervaring kan ik eerlijk zeggen: volg je hart en vertrouw op jezelf. Het is goed om de hoogte- en dieptepunten, het licht en het donker van verandering te voelen. Voel hoe je levenskracht ontwaakt als je risico’s neemt. Ik wens dat wij allemaal elke dag mogen leven in onze nieuw ontdekte vreugde en passie.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.