Oktober 2004

Gamus Interruptus
(Spelonderbreking)

Van Steve

Afgelopen maand hebben we het experiment met het Liefdesnetwerk gedaan en dat was krachtiger dan zelfs ik me had voorgesteld. Naar schatting hebben 200.000 lichtwerkers over de hele wereld hun harten met elkaar hebben verbonden om een nieuwe vorm van communicatie open te stellen. De wetenschappelijke resultaten samen met de aankondiging wanneer we deze wereldwijde verbinding de volgende keer gaan doen, zullen op de Web of Love segment van espavo.org bekend worden gemaakt zodra ze beschikbaar zijn. Zoals de Groep in het begin van de Bakens van Licht zo graag zei: “Als jullie elkaar’s hand vasthouden met een gemeenschappelijke intentie, dan veranderen jullie de wereld.” Alle gastheren en – dames, Barbara, ik zelf en de hele staf van Lightworker bedanken jullie voor het vasthouden van onze handen nu we allemaal met elkaar de toekomst tegemoet gaan.

Na het experiment presenteerde de Groep een live boodschap. Ze zeiden dat dit de eerste was van een nieuwe reeks gechannelde boodschappen, de Practical Magic (Toegepaste Magie) serie genaamd. Ik was heel opgewonden over deze eerste boodschap en wilde die publiceren als de Bakens van Licht van deze maand. Dat alles veranderde op de dag vóór de presentatie van ons seminar in Vancouver, Canada toen ze me vroeg in de ochtend wakker maakten. Ze vertelden me dat de Practical Magic serie een maand later zou beginnen, omdat ze nu een belangrijke boodschap wilden uitsturen. Terwijl Barbara nog sliep, stond ik op en ging naar de andere kamer, ging achter mijn laptop zitten en schreef de volgende boodschap. Het is me een eer om deze nu hier met heel veel liefde te presenteren.

Steve Rother
Woordvoerder voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Lieverds, vol trots kijken wij toe hoe het Spel dat jullie spelen, jullie steeds meer tot mensen maakt die volledig in hun kracht staan. Vlak voor jullie liggen echter enkele cruciale momenten en jullie zullen er goed aan doen om die zorgvuldig te overwegen. Zoals we jullie al vaak hebben gezegd zijn er geen verkeerde keuzen op het pad dat voor jullie ligt. Maar als doelbewuste scheppers en in je kracht staande mensen, is het belangrijker dan ooit dat jullie de verantwoording nemen voor je werkelijkheid door je eigen pad te kiezen in plaats een pad dat je wordt gegeven omdat je in gebreke bent gebleven een keuze te maken. Daarom wensen wij de normale structuur van onze boodschappen te onderbreken om een paar belangrijke punten goed onder jullie aandacht te brengen. Zoals altijd zullen we jullie nooit proberen te vertellen welke weg jullie moeten gaan of wat jullie moeten denken, want daarmee zouden we alleen jullie kracht maar wegnemen. Maar als we de ontwikkelingen op jullie Speelbord bekijken, denken we dat het nuttig zou kunnen zijn om onze kijk op enkele zich ontvouwende gebeurtenissen, met jullie te delen.

Opnieuw is het belangrijk om jullie eraan te herinneren dat het niet mogelijk is om de toekomst te voorspellen, want die moeten jullie nog schrijven. We bieden jullie hier een kijk op de richting die jullie collectief als mensheid opgaan. Als jullie van richting willen veranderen, let dan nu goed op. Of, als jullie op dezelfde koers willen blijven, doe dat dan doelbewust als de scheppers die jullie zijn.

Het binnenkomen van de Kristalkinderen
De nieuwe kinderen die op de Aarde worden geboren, eisen meer van jullie aandacht dan ooit tevoren. Nu de eerste nieuwe kinderen volwassen worden, zijn nieuwe overzichten nodig om een juist inzicht te krijgen. In de eerste boodschap over deze kinderen en de boodschappen die daarop volgden, hebben wij altijd een belangrijke waarschuwing toegevoegd voor deze hoogontwikkelde zielen. De mensheid bezit één eigenschap die voor alle “nieuwe mensen” heel destructief kan en zal zijn in de dagen die voor jullie liggen en dat is jullie natuurlijke geneigdheid tot spirituele rivaliteit. Spirituele rivaliteit is de fundamentele overtuiging dat het ene vibratieniveau beter is dan het andere. De menselijke evolutie van de laatste tienduizend jaar is van lagere naar hogere vibraties gegaan. Jullie herinneren je echter niet dat jullie eeuwen en eeuwen daarvoor, als spirits in een constante evolutie bezig waren om doelbewust je vibratie te verlagen om het Spel op Aarde te kunnen spelen. Deze langdurige ontwikkeling naar hogere vibraties heeft jullie echter de fundamentele overtuiging gegeven dat een hogere vibratie op de een of andere manier beter is dan een lagere. Met die fundamentele overtuiging stevig gevestigd zijn jullie in staat geweest jullie vibratieniveau in een verbazingwekkend hoog tempo omhoog te brengen.

Nu breekt er in jullie evolutie een tijd aan waarop jullie opnieuw zullen ontdekken dat je waarheid verandert. De tijd is aangebroken waarop die fundamentele overtuiging die jullie in het verleden heeft geholpen, jullie evolutie nu in de weg staat. Jullie hebben wellicht opgemerkt dat we veel hebben gesproken over kristalkinderen en wat dat voor de mensheid heeft betekend sinds we hen enkele jaren geleden voor het eerst introduceerden. We hebben doelbewust het woord kristalkinderen gebruikt om hen te onderscheiden van de kinderen met andere eigenschappen, inclusief de indigo’s. We hebben ook gezegd dat geen van de kristalkinderen op Aarde geïncarneerd is met alle kristaleigenschappen. Dat is nu aan het veranderen. Zoals het er op dit moment voor staat zullen de eerste kristalkinderen die alle kristaleigenschappen in zich hebben, tegen het eind van 2005 jullie Spel binnenkomen. Ze zullen uit het zicht worden gehouden door hun liefdevolle ouders, net zoals dat met veel kinderen met gedeeltelijke kristaleigenschappen is gebeurd.

Dit is een moment waarop het nodig is dat we jullie herinneren aan onze eerste waarschuwing. Wellicht is het jullie opgevallen dat wij de afgelopen twee jaar weinig over de kristalkinderen hebben gesproken. Dat komt doordat zo veel anderen gehoor hebben gegeven aan de oproep en hun eigen kanalen hebben geopend en zo waardevolle informatie hebben doorgegeven om het inzicht in de menselijke evolutie als geheel te verruimen. Nu spreken we er opnieuw over om jullie te vertellen dat de eerste kinderen met volledige kristaleigenschappen het Spel gaan betreden. Daarbij moeten we het nu ook hebben over het belang om juist nu die etiketten die hun binnenkomst hebben aangekondigd, te verwijderen. Die etiketten zijn nuttig geweest om duidelijk te maken dat het omhulsel van spirit, wat het menselijk lichaam wordt genoemd, zich ontwikkelt en dat de binnenkomst van de nieuwe kinderen een belangrijk bijproduct van die ontwikkeling is. De laatste jaren hebben jullie een samensmelting gezien van de verschillende eigenschappen en de kinderen zelf bezitten nu gemengde eigenschappen. De ware schoonheid van de mensheid is zodanig dat die de natuurlijke samensmelting van de Universele Energie weerspiegelt. Daarbij komt nog dat degenen onder jullie die geboren zijn voordat de eerste indigokinderen binnenkwamen, zelf de indigo- en kristaleigenschappen ontwikkelen. Daarom zullen wij voortaan de kinderen van de nieuwe aarde gewoon de “Nieuwe Mensheid” noemen. Het is tijd om terug te keren naar de tijd waarop jullie kinderen, gewoon kinderen noemden. Het is goed om niet te vergeten dat ze in eerste instantie kinderen zijn. Welke eigenschappen ze ook bezitten, ze hebben jullie liefde, ondersteuning, leiding, discipline en waarden nodig. Leer hen hoe ze hun hart voor al die fantastische eigenschappen die ze bezitten moeten openstellen en doe je best om ruimte te maken voor hen allemaal. Heb respect voor hen, maar zet hen niet op een voetstuk. Zoek manieren om hen bij elke gelegenheid die zich voordoet in hun kracht te zetten en moedig hen aan om hun eigen kracht op te pakken en die te gebruiken. Jullie eigen wereld zal worden versterkt als gevolg daarvan en jullie zullen in de dagen die voor jullie liggen, zien dat de mensheid als geheel grote sprongen in bewustzijn maakt.

Het Liefdesnetwerk dat jullie zojuist hebben geopend, zal een belangrijk onderdeel zijn bij het maken van deze planeet tot een welvarend oord van bekrachtiging voor de hele Nieuwe Mensheid. Leer dit netwerk te gebruiken en verbind je hart vaak met anderen. Weet dat wij telkens wanneer jullie een ander hart aanraken, met heel veel trots en liefde glimlachten. Onze definitie van een “goede dag” is een dag waarop je een ander hart aanraakt of door een ander hart wordt aangeraakt.

Verkiezingen
Jullie in de Verenigde Staten leven met de komende verkiezingen in een belangrijke tijd. Veel andere delen van de wereld zullen spoedig een soortgelijke gelegenheid krijgen. Laat ons jullie er allereerst aan herinneren dat jullie niet beperkt worden door de leiders die jullie kiezen om jullie land te “besturen”. Jullie werkelijkheid wordt bepaald door je eigen gezichtspunt en de daden die je kiest. Wij zullen jullie Spel nooit binnenkomen en jullie zeggen te stemmen op die of die persoon. Wat wij hiermee willen zeggen is dit: gebruik bij het bepalen van je keuze alsjeblieft een hogere kijk op de dingen en houd het grotere beeld dat wij met jullie hebben gedeeld, in gedachten.

De Derde Aarde is een collector van gedachten en hoop voor jullie hoogste droombeeld van de nieuwe Aarde. Elke keuze die van nu af aan wordt gemaakt, zal worden opgeslagen in dat hologram en gebruikt om het oorspronkelijke hologram van de Aarde te overschrijven en zo de nieuwe werkelijkheid in te luiden. Maak een goede keuze, lieverds, en weet dat niet het resultaat maar jullie eigen individuele keuzen vastgelegd worden. Bij het maken van deze keuzen brengen wij jullie in herinnering dat de Universele Energie constant bezig is met samensmelting. Alles wat zich verzet tegen dat samensmelten zal uit zijn evenwicht raken en tegenstand ondervinden. Alles wat die eenheid en het samengaan bevordert, zal ondersteund worden.

Weet bij het maken van keuzen voor de Verenigde Staten dat jullie niet alleen op deze planeet zijn. De daden en idealen van de grondleggers die jullie land tot een sterke natie hebben gemaakt, worden nu gebruikt om een tegengestelde richting op te gaan. Elke dag nemen jullie steeds meer het standpunt van afscheiding in. Jullie natie is gebouwd op het samengaan van alle mensen en een algemene tendens van erbij horen. Die tendens is nu veranderd omdat jullie ervoor hebben gekozen je steeds meer af te zonderen van de landen om je heen. De toekomst van jullie natie als economische, leidende macht op Aarde voor de komende acht jaar wordt wellicht in de komende verkiezingen bepaald. Het tegenwicht van macht is verantwoordelijkheid en dat omvat alle naties… want jullie hebben de keuze. Jullie kunnen handelen vanuit angst en afscheiding of vanuit liefde en eenheid. Als jullie een kandidaat voor een positie beoordelen, gebruik dit dan als leidraad. Op dit moment worden mensen doorgaans meer beïnvloed door angst dan door liefde. Daardoor zullen ze meer gemotiveerd zijn om zichzelf tegen het gevaar te beschermen dan om blijvende oplossingen te vinden door het samenbundelen van bewustzijn. Van nature wordt er meer over Angst gesproken dan over Liefde. Deze factor is de ondergang geweest van veel grote beschavingen. Alles wat men nodig heeft om gekozen te worden is het creëren van een sterke angst en het dan aanbieden van een sterke oplossing. Bij het maken van jullie keuze vragen wij jullie te luisteren naar de liefde in plaats van de angst. In deze verkiezingen is niemand goed en niemand verkeerd, toch moeten jullie beslissen voor je eigen werkelijkheid en de richting bepalen van een grote natie. Zal die richting angst of liefde, afscheiding of eenheid zijn? Dat is de maatstaf die we jullie vragen te gebruiken wanneer jullie je stem uitbrengen. Maak gebruik van je recht om een speler te zijn en laat de stem van liefde gehoord worden.

Orkanen en vulkanen: de energiekolken van de Aarde
De energiekolken op Aarde, bekend als orkanen en vulkanen, zijn snel bezig de energetische structuur van de Aarde te veranderen. Dit zijn energiekolken die ontstaan in een grotere energiekolk die zelf weer in een nog grotere energiekolk zit. Zo’n drievoudige energiekolk zorgt ervoor dat dit plaatsvindt. De veranderende patronen van het weer en de aardkorst vertellen jullie dat ze zullen optreden op specifieke plaatsen en in een bepaald tijdsbestek. De intensiteit van de binnenste energiekolken is recentelijk toegenomen. Dit komt voornamelijk door de activiteit van de zon die de activiteit van de energiekolken op Aarde de afgelopen drie jaar heeft versterkt. De ontstane energiekolken op de zon die zijn uitgebarsten in zonnevlammen, hebben een overeenkomende trilling doen ontstaan wat geresulteerd heeft in deze patronen. Als jullie leren leven in harmonie met de aarde, zullen jullie aanpassingen maken waardoor jullie gemakkelijker met dit proces kunnen werken. Maar, in het begin van deze veranderingen zullen jullie de vernietiging en moeilijkheden zien die velen de afgelopen maanden hebben doorstaan. Er komt nog meer, toch zal de manier waarop jullie daarmee omgaan de komende jaren veranderen. Op den duur zullen jullie ontdekken dat deze schijnbaar vernietigende energiekolken in feite de energetische structuur van de aarde zelf herordenen.

We hebben verteld dat de aarde begon als een gedachtepatroon van God en jullie kennen dat als een lichthologram. Zoals eerder gezegd, zijn jullie op dit moment bezig de Derde Aarde te creëren. Dit is een nieuw hologram dat de hoogste intentie draagt van de geëvolueerde aarde en de nieuwe mensheid. Zodra dat hologram compleet is, zal het over het oorspronkelijke hologram van de aarde schuiven en dat langzaam herprogrammeren. De huidige herordening van de aarde door orkanen en vulkanen, is daar een voorbereiding op. In feite zullen de eerste verbindingspunten liggen in de gebieden die het meest zijn getroffen door deze rampzalige gebeurtenissen. Juist daarom zullen de meeste mensen die hun huis hebben verloren ervoor kiezen om te blijven en te herbouwen in plaats van te verhuizen naar veiliger gebieden. De wetenschap dat ze de komende jaren voor soortgelijke situaties kunnen komen te staan, zal hen niet afschrikken zoals dat de afgelopen jaren het geval is geweest. Zij zullen sterk het gevoel hebben dat hun leven daar een bedoeling heeft. In feite houden ze de impressies van de mensheid vast in het binnenste van de energiekolk. Zegen hen en houd hen in ere voor het werk dat zij doen. Stuur hun liefde en ondersteuning wanneer bij elke gebeurtenis de hulp en de geschenken van de mensheid op gang komen.

Een van de effectiefste manieren om te werken met de aanpassing van deze energie, is het sturen van liefde en energie naar de energiekolk zelf. Wij vinden het prachtig hoe jullie de orkanen menselijk hebben gemaakt door ze namen te geven en menselijke eigenschappen toe te dichten. Wij vragen jullie om nog een stap verder te gaan, aangezien er nog minstens twee komen om het herstructureringsproces te voltooien. Wij vragen jullie om niet alleen de mensen in die gebieden liefde en zegeningen te sturen maar ook de orkanen zelf voor het werk dat ze doen. De komende twee jaar zullen jullie nog meer veranderingen van de aarde zien. Daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Ze geven de evolutie van de mensheid weer, aangezien de aarde zelf nu ook moet veranderen om een hogere vibratie vast te kunnen vasthouden.

De menselijke engelen verschijnen
Lieverds. Weet dat we elke dag opgewonden toekijken hoe jullie bezig zijn de Hemel op Aarde te scheppen. Wij weten dat jullie je niet gemakkelijk herinneren dat dit een fantastisch spel naar eigen ontwerp is.

Wij zeggen jullie dat gedurende het volgende jaar de spanning die nu door de Aarde wordt gevoeld, zal resulteren in eenzelfde spanning in de mensen. De toename van terrorisme die de wereld nu ondervindt, is een direct gevolg van deze spanning. Dit zijn mensen die de hoop hebben verloren en denken dat ze die hebben teruggevonden door waar dan ook hun macht uit te oefenen.

Hoewel de meeste mensen deze spanning niet tot zo’n uiterste zullen drijven, zullen jullie het voelen. In de dagen die voor jullie liggen, zal deze spanning het eerst zichtbaar worden in relatieproblemen. Relaties zullen veranderen en de waarde ervan zal meer dan ooit beoordeeld worden omdat in ieder mens grote veranderingen plaatsvinden. Weet dat elke relatie slechts een weerspiegeling is. Wanneer jij verandert en groeit, zal je relatie met de mensen om je heen dat ook doen. Maak ruimte voor hen om te groeien of sta hen toe een stap opzij te doen om de ontluikende bloem in het innerlijk de vrijheid te geven.

Er zijn veel momenten waarop het zo hard en moeilijk lijkt om mens te zijn. De door jullie gecreëerde sluier is sterker dan jullie ooit zullen weten. Dat heeft een bedoeling. Weet dat deze problemen en dieptepunten vaak het moment zijn waarop de grootste menselijke vooruitgang wordt geboekt. De grootste problemen ontstaan wanneer zielen zo veel wanhoop doormaken dat ze het zicht op het licht verliezen. Ze verliezen dan de hoop.

Nu, meer dan ooit, herinneren we de menselijke engel aan het volgende: als je een engel ziet vallen… stop en help hem of haar overeind. De taak van een menselijke engel in de dagen die voor jullie liggen, zal zijn om de herinneringen aan het licht levendig te houden. Neem niet de taak op je om de problemen voor andere mensen op te lossen of ze te genezen. Raak hen liever aan met je licht en help hen anderen aan te raken als ze dat willen. Jij bent een “engel in opleiding” zelfs als jij je wanhopig voelt. Weet dat het nodig is de dieptepunten te ervaren om de hoogtepunten te kennen. Men moet de duisternis kennen om het licht te kunnen definiëren. Zegen de duisternis en gebruik haar om het licht te zien. Licht werkt aanstekelijk en het is jouw keuze om het wijd en zijd te verspreiden. Jullie zijn de Lichtwerkers van de Nieuwe Mensheid en wij zijn zo trots op het licht dat jullie laten schijnen.

We keren nu terug naar het Spel dat al aan de gang is met drie simpele geheugensteuntjes: Behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo.

de Groep


De hartverbinding
Waardering voor het leven


Van Barbara

Ik heb het gevoel aan een heel nieuw leven te zijn begonnen. Ik was heel gelukkig met mijn oude vertrouwde leventje, maar ik was het met mezelf eens geworden om mijn wereld eens goed op te schudden en een heel nieuwe start te maken. Steve en ik gaan ons steeds meer thuis voelen in ons prachtige nieuwe huis. Ik zou daarover niet verbaasd moeten zijn met het huis dat we hebben gecreëerd, maar dat ben ik wel. Het doet me beseffen hoe sterk we zijn als we onze zinnen op iets zetten. Ik kwam een lijst tegen van alles wat ik wilde creëren in ons nieuwe huis. Onderaan de lijst schreef ik “alles wat goed zou zijn voor mijn hoogste welzijn”. We hebben een huis dat al mijn plannen overtroffen heeft. Ik vertrouwde mijn hart en mijn leiding met deze verhuizing en wist dat onze verhuizing naar Las Vegas een stap vooruit was. Ik heb mijn innerlijke leiding gevolgd om de dingen gemakkelijk en blij te kunnen doen. Ik vind het heerlijk om naar mezelf te luisteren!

Dit is echt een nieuw avontuur, een avontuur dat Steve en ik samen delen, maar we nemen ook tijd voor onszelf om ons steeds meer thuis te gaan voelen in onze nieuwe woonruimte. Dagelijks neem ik de tijd om mijn nieuwe omgeving te bewonderen. Ik word vroeg wakker, maak een wandeling in onze ruin en adem de frisse lucht van de nieuwe dag in. Ik zit in mijn kantoor dat uitkijkt over de fantastische bergtoppen die deze magische energiekolk omringen. Ik geniet van de nog niet ontdekte gebieden van mijn nieuwe omgeving. Ik voel me als een kind dat alles in zich opneemt en een en al opwinding is bij al dat nieuwe. De verwachting van elke nieuwe dag is een geschenk.

Af en toe heb ik het gevoel tegen het leven te moeten schreeuwen dat het een beetje langzamer moet gaan! Het lijkt alsof hoe meer ik ervoor kies om te vooruit te gaan, hoe drukker mijn leven wordt. Ik weet aan de ene kant dat ik de baas ben over mijn leven, maar aan de andere kant geef ik die controle op en heb ik ermee ingestemd te genieten van deze snelle rit door met de stroom mee te gaan. Ik weet dat ik de tijd kan veranderen door met mijn volle aandacht aanwezig te zijn in de dingen die ik aan het doen ben. Ik denk er echt aan om van elk moment te genieten in plaats van snel naar het volgende te racen. Als ik dat doe, kan ik, wanneer ik aan het eind van de dag in bed lig en de dag overdenk, zeggen dat ik de dag naar beste vermogen heb ervaren. Het is belangrijk om je gevoelens en intuïtie te volgen, want die zetten je in de hogere stroming van tijd.

Soms kijk ik naar het nieuws op de televisie en de situaties in de wereld. Ik stuur dan liefde naar de mensen die in de ellende zitten en ben dankbaar dat mijn leven zo vol vreugde is. Ik weet dat ik de situatie niet verbeter door me depressief te voelen over de triestheid in de wereld. Wel kan ik de wereld een klein beetje beter maken door mijn licht en blijheid te bewaren, en dat dan met andere mensen waarmee ik in aanraking kom, te delen. Dit is de boodschap die ik me heb voorgenomen mee te nemen naar Israël en Turkije. Op deze manier zet ik mezelf in mijn kracht en anderen in hun kracht bij alles wat ik doe en zeg. Ik ben me bewust van mijn energie en de effecten die andere mensen daarop hebben. Ik wil te allen tijde leven in het heden, altijd alert en bewust zijn op een hoog waarnemingsniveau. Het sturen van liefde transformeert de energie om me heen. Door mijn enthousiasme en liefde voor het leven te vergroten zal ik dat naar iedereen om me heen verspreiden.

Ik heb op dit moment zo’n hartverwarmend gevoel van waardering voor het leven. Ik ben echt gezegend met de wereld die ik voor mezelf heb gecreëerd. Ik wens iedereen dezelfde vreugde in hun leven. Ik kijk uit naar elk Lightworker evenement dat Steve en ik presenteren. Hoewel ik veel plezier heb met mijn nieuwe huis, verdubbel ik dat plezier door het te delen met alle spirituele familieleden die we tijdens onze reizen ontmoeten. Ik weet dat velen van jullie moeilijkheden hebben met deze alsmaar veranderende tijden. Geloof me alsjeblief als ik zeg dat mijn leven niet altijd over rozen is gegaan. Ik heb mijn manier van leven moeten leren. Het leven is vol hoogte- en dieptepunten. Ik kies er nu voor om een tijd van de hoogste vreugde te ervaren. Mocht er zich een verstorend probleem in mijn leven voordoen, weet ik dat ik dat aan kan door me de vreugde te herinneren die ik nu voel. Dat licht zal ik altijd in mijn hart dragen. Dit is mijn waarheid. Jullie kunnen kiezen hoe jullie tegen je leven aankijken. Ik kies voor blijheid. Zoek meer vreugde in je leven, lach meer en sta jezelf toe gelukkig te zijn. Op die manier delen we allemaal onze licht met de wereld.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.