Mei 2005

De vijfde levensfase
Praktische magie serie

Van Steve

In deze boodschap neemt de Groep ons mee op een reis die drie maanden duurt. Aan het einde van ons laatste boek “Spirituele Psychologie” maakten we de lezers deelgenoot van wat naar onze overtuiging de volgende stap in de menselijke evolutie zou zijn. In dit bericht laat de Groep geen tijd verloren gaan om ons te laten zien wat dat nu precies betekent voor een ieder van ons op een heel persoonlijke basis.

Een stevige GROEPSomhelzing

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Je bewust worden van de reis in plaats van de bestemming
Op jullie verzoek komen wij vandaag bij elkaar, niet om jullie te vertellen welke kant jullie opmoeten of om jullie te vertellen dat wat jullie doen goed of verkeerd is, maar om jullie een spiegel voor te houden zodat jullie kunnen zien wie je werkelijk bent. Her-inneren jullie je wie je bent? Wij wel. Wij zijn gekomen met de speciale bedoeling om jullie te helpen met het gaan zien wat je hier kwam doen en hoever je op die reis bent gevorderd. Nu vragen jullie: “Hoe kan ik de hogere vibraties ingaan en hoe kan ik mijn doel vinden als bewuste schepper? Ah, maar daar houdt het niet mee op, want velen van jullie hebben je doel gevonden. Velen van jullie hebben je passie gevonden of op zijn minst een deel ervan. Denk eraan dat het niet gaat om in je passie te komen, het gaat om de richting van je passie op te gaan, want je bewust worden van de reis in plaats van de bestemming is jullie natuurlijke evolutie en de reden waarom jullie hier zijn. In dat opzicht kunnen we zelfs zeggen dat het hele leven gaat over het leren genieten van de reis.

Het is wellicht interessant voor jullie om te weten dat jullie allemaal naar dezelfde plaats gaan. Jullie komen weer thuis… maar niet eerder dan wanneer jullie Thuis creëren op Aarde. Dat is de belangrijkste reden waarom jullie hier naartoe gekomen zijn. Wij hebben ons best gedaan om jullie suggesties te geven om jullie jezelf te laten zien vanuit een ander perspectief zodat jullie de vergeten delen van jezelf kunnen her-inneren. Vandaag willen we daarin een stap verder gaan. Praktische magie is onze passie. Al de informatie die de Hoeder uitstuurt, alle boeken, seminars en DVD’s waar hij zo graag mee speelt, zijn slechts ideeën die in de lucht hangen. Die ideeën hebben geen enkele betekenis totdat iemand iets daarvan oppakt en gebruikt in een praktische toepassing om zijn of haar leven wat beter te maken. Dat is praktische magie.

Een nieuw perspectief op de zeven levensfasen
Vandaag geven wij jullie een volgend stukje praktische magie, maar dat zal voor jullie verder gaan dan onze boodschap van dit moment. Het zal zich uitstrekken over een periode van drie maanden. Eerst willen we graag een beeld van jezelf met jullie delen vanuit het perspectief van de spirit die naar de mens kijkt. Wij hebben de Hoeder veel van de informatie die hij “spirituele psychologie” noemt, gegeven, en wij willen de volgende stap in die ontwikkeling graag met jullie delen. Er zijn zeven levensfasen. Jullie gaan stap voor stap door elke fase met het doel om specifieke gelegenheden op te pakken en die meester te worden. Deze fasen worden niet bepaald door jaren, maar door de ontwikkeling van jullie vibratie. Mensen evolueren. Jullie zijn niet langer de laagvibrerende mensen die jullie nog maar kort geleden waren. Jullie reiken nu naar hogere waarheden om de hogere vibraties te ondersteunen. Naarmate jullie evolueren van het ene niveau naar het volgende, beginnen jullie nieuwe ideeën te begrijpen; beginnen jullie op een andere manier naar jezelf te kijken. Wij willen jullie vandaag een suggestie geven hoe jullie de komende drie maanden naar jezelf kunnen kijken. Het is een spel, maar per slot van rekening is het hele leven een spel, dus geven wij jullie een nieuw spel en een nieuwe manier om naar de laatste drie fasen van je leven te kijken. De vijfde, zesde en zevende levensfase kunnen nu in een nieuwe tijdlijn worden bekeken. Ook als jullie je ontwikkelen, zullen er toch geen nieuwe fasen meer worden toegevoegd. In plaats daarvan zullen jullie opnieuw beginnen in hetzelfde lichaam. Jullie zullen wedergeboren worden in hetzelfde voertuig; de verbinding met spirit zal een nieuwe aanzet krijgen en jullie zullen in staat zijn om door een nieuw leven te gaan in hetzelfde fysieke lichaam.

Van verlichte zoeker naar verlichte “weter”
Het proces van wedergeboorte en naar het volgende niveau gaan kan vandaag beginnen. Laat ons jullie vertellen hoe jullie naar de volgende drie fasen van je leven kunnen kijken. In de vijfde fase, die van volwassenheid, beginnen de dingen voor je te veranderen. Je zoekt niet langer buiten jezelf naar de waarheid maar begint voor het eerst te accepteren dat de waarheid in jezelf ligt. In plaats van de zoeker te zijn, word je de “weter”. De ontwikkeling van die vijfde levensfase bied je de gelegenheid om te begrijpen dat je God bent, dat je een schepper bent en dat je de verantwoordelijkheid hebt tegenover Alles-wat-is om die scheppingskracht te gebruiken.

Ja we weten het. Het is moeilijk om dat te bevatten. Wij weten dat je ego jullie in de weg staat en dat jullie proberen die te weerstaan en dat het daardoor moeilijk voor jullie wordt om te zien wie je bent. Wij weten ook dat jullie problemen hebben met het begrijpen van het verschil tussen wanneer je moet creëren en wanneer je moet toelaten. We zullen jullie een heel eenvoudige oplossing geven voor die vraag, hoewel het allemaal maar woorden zijn, want zelfs een toestand van zijn is in feite een creatie. Laat ons jullie een eenvoudige suggestie geven. Wanneer je moet creëren en wanneer je moet toelaten wordt beantwoord door een simpele vraag: ben je gelukkig met waar je bent? Als je dat bent, ben het dan ook. Als je dat niet bent, durf dan opnieuw te kiezen en een andere werkelijkheid te creëren. Wij zeggen jullie domweg dat alle verandering tot iets beters leidt. Ja, we weten het. Mensen houden niet van verandering. Ze verzetten zich daar heel sterk tegen; maar elke verandering leidt tot ontwikkeling.

De vraag van de vijfde fase: Wat is werkelijk belangrijk?
Op een bepaald punt in je ontwikkeling begin je waarheid te begrijpen op zielsniveau. Op dat moment begin je richting te geven aan je eigen verandering en je eigen veranderingen en creaties te activeren. Wat we jullie nu bieden is een mogelijkheid om dat in praktijk te brengen. Dan worden jullie scheppers die de verantwoording nemen voor je eigen geluk en je passie. Dan worden jullie van het hoogste nut voor het universum. Daarin ligt de magie. De vijfde levensfase gaat over het vinden van die waarheid in jezelf. De vraag die aan iedereen in de vijfde levensfase wordt gesteld is: Wat is werkelijk belangrijk? De zoekers beginnen al te zoeken in de derde levensfase. Het vinden van de waarheid in jezelf en het worden van een verlichte weter gebeurt over het algemeen niet eerder dan in de vijfde levensfase. Het vinden van dat verbindingspunt, dat vermogen om te creëren, die gelegenheid om de verantwoording te nemen voor je eigen creaties en het vasthouden van dat kleine gevoel van vrede liggen vandaag voor jullie. Wij vragen jullie in overweging te nemen om je intentie te stellen om nu in die levensfase te stappen, ongeacht waar je bent. De zeven levensfasen zijn de algemene koers die elke ziel neemt in een ontwikkelingsreis tijdens binnen elk leven. We stellen nu voor om doelbewust de komende drie maanden, samen met ons door de laatste drie fasen te gaan. Deze oefening zal gevorderde zielen mogelijkheden geven om bewust het creëren te ervaren.

Opnieuw beginnen zonder te sterven
We zullen jullie een paar heel eenvoudige suggesties geven, maar voordat we dat doen willen wij jullie meenemen verder op het pad, want jullie vinden het heerlijk om achteruit te lopen in de tijd. Laat ons jullie vertellen waarover we het zo de komende drie maanden zullen hebben. Elke levensfase heeft een specifiek doel voor de ontwikkeling van de ziel. Dat gaat niet altijd in de volgorde die wij hebben aangegeven, en ook worden niet alle fasen in elk leven voltooid. Het is gewoon de algemene levensrichtlijn die je spirit in elk leven heeft uitgezet voor je ontwikkeling. Wanneer we jullie door de laatste drie levensfasen leiden, elke maand één, kan het nuttig voor jullie zijn om te weten wat er zal gebeuren na die reis. Hoe gaat zich dit ontwikkelen en waar eindigt het? Dat is heel simpel. Het eindigt namelijk niet; je begint gewoon weer aan het begin. Fase één is de planningsfase waarin de meeste contracten worden gemaakt voordat de incarnatie plaatsvindt. Kunnen jullie je voorstellen wat het zou zijn om je volgende incarnatie te plannen terwijl je in dit fysieke voertuig blijft? We gaan jullie de gelegenheid bieden om te zien hoe dit nu, in je dagelijkse leven in de praktijk kan worden gebracht, ongeacht in welke levensfase je momenteel bent. Als we jullie door de toepassingen leiden om deze delen te integreren, zal dat jullie ertoe brengen om je spel te herschrijven – om opnieuw te beginnen, wedergeboren te worden en op te bloeien als een nieuwe bloem. Dat zal jullie de mogelijkheden geven om door het evolutieproces te gaan, wat jullie ascensie noemen. Vandaag hebben we het met jullie over het niveau van volwassenheid, over het grijpen van een kans om de essentie van je wezen en wat werkelijk belangrijk is te vinden.

Bepalen wat belangrijk is
Een van de suggesties die wij jullie willen geven is om te doen alsof alles van je is afgenomen. Als je familie belangrijk is voor je, doe die dan even weg. Als je baan belangrijk is en je helpt iemand te zijn, doe die dan even weg. Als je bezittingen waaraan je je zo wanhopig vastklemt belangrijk zijn, doe ze dan even weg. Wat is er dan nog over? Dat is de vraag die wij je vragen om aan jezelf te stellen gedurende de komende 30 dagen, want het door de vijfde levensfase gaan zal de deur openen voor de hele rest om vooruit te gaan en voor jou om vandaag in je eigen evolutieproces te stappen. Omdat het niet nodig is om deze dingen fysiek te verwijderen, vragen we je om energetisch je gehechtheid aan al de dingen die je als belangrijk beschouwt, met liefde los te laten. Dan en alleen dan kun je echt bepalen wat werkelijk belangrijk is vanuit zielsniveau. Wij houden zo van spelletjes. Wij hebben heel intens naar dat van jullie gekeken en gespeeld wanneer dat maar mogelijk was. Wij vinden het heerlijk om met jullie spel mee te doen wanneer jullie ons daartoe uitnodigen. Dat doen we nu, maar het is jullie spel. Wij zijn hier als de spiegel om ervoor te zorgen dat jullie niet vergeten wie je werkelijk bent. Wij zijn hier om jullie zo af en toe van de grond op te rapen en jullie aan je grootsheid te her-inneren. Wij zijn hier om het stof weg te blazen zodat jullie je eigen licht kunnen zien, het effect begrijpen dat jullie op anderen hebben en je verantwoording om te creëren. Dat is de rol van de engelen – het weerspiegelen van de grootsheid van mensen. Wij vragen jullie vandaag om jezelf de vijfde levensfase in te sturen, om jezelf vooruit te brengen en te pretenderen dat jullie hier in een situatie in je leven zijn waar alles opnieuw geëvalueerd moet worden. Alles wat jullie hebben moet bekeken worden of het werkelijk belangrijk is in je leven.

Wanneer de dingen die je bezit, bezit nemen van jou
Het is nog niet zo lang geleden dat de Hoeder en de Hoeder’s Hoeder zijn verhuisd. Zij hadden zevenentwintig jaar op één plek gewoond. Hij noemde zichzelf een verzamelaar en zij noemde hem een hamster. Hij verzamelde alles van enige betekenis en ‘dat hij later ergens voor nodig zou kunnen hebben’. Wij zeggen jullie dat er een tijd zal komen waarop je bezittingen bezit van jou gaan nemen en wij vragen je daar nu naar te kijken. We vragen je om niet alleen naar je bezittingen te kijken maar ook naar je relaties en alle dingen die belangrijk voor je zijn. Wanneer je de behoefte aan alle dingen buiten jezelf loslaat, kun je er wellicht zelfs meer van genieten, want alleen dan begrijp je de ware plaats ervan in je leven. Dat is het proces dat de deur opent, en wat over het algemeen wordt bepaald in de vijfde levensfase. Dat creëert voor jou de mogelijkheid om naar de zesde levensfase te gaan, waar je een echt Lemurisch bestaan kunt ervaren. Jullie gaan daar stuk voor stuk doorheen als jullie kinderlijk onschuldig beginnen te worden. Daar zullen we het de volgende maand over hebben. Want het is een belangrijk deel van het proces als menselijke wezen om geleidelijk weer terug te gaan naar de ziel en het lichaam los te laten. Het evolutionaire pad is: je komt binnen als spirit, springt in een lichaam en gaat door je hele leven op Aarde in een proces om datzelfde lichaam uiteindelijk weer te verliezen. In de vijfde fase proberen wij jullie alleen te helpen her-inneren wat werkelijk belangrijk is en wie je werkelijk bent.

Evalueer alles… gedurende dertig dagen
Wij vragen je om gedurende de komende dertig dagen alles wat je tegenkomt te bekijken op de ware betekenis ervan voor je spirit en uit te vinden wat werkelijk belangrijk is. Dit betekent niet dat je het los hoeft te laten. Dit betekent niet dat je alles weg moet geven. Dit betekent niet dat je twee afvalcontainers moet vullen zoals de Hoeder deed. Dit betekent dat je je werkelijkheid verandert door je eigen visie te veranderen. Zoek uit wat belangrijk is voor je door elke gehechtheid los te laten en je zult gaan begrijpen wat belangrijk is voor je spirit, die spreekt via je hoger zelf. De verbinding met je hoger zelf is veel directer dan je denkt. Veel van jullie levensbeslissingen zijn niet gemaakt door de lagerbewuste geest maar in samenwerking met het hoger zelf. Het doodsproces is in de meeste gevallen geen bewuste beslissing. Deze en vele andere belangrijke beslissingen worden gemaakt vanuit een verbinding tussen het hoger en het lager zelf. Wanneer die verbinding aanwezig is, bevrijdt je hoger zelf je van de noodzaak om in het lichaam te blijven. De vijfde levensfase is de eerste stap in die richting. Doorgaans is dat de afronding van het leven. Nu gaat het echter niet over vertrekken. Het gaat over de terugkeer naar spirit. Het gaat niet over het her-inneren van Thuis of het daar naartoe gaan. Het gaat over het creëren van Thuis waar je nu bent. Het gaat over het leren hoe te leven, leren hoe nu in je passie te zijn. Dat is het tonen van je goddelijkheid waarvoor je het talent hebt dat niemand anders heeft. Zelfs wij, de engelen in de hemel kunnen een paar fantastische dingen die alleen achter de sluier tot stand gebracht kunnen worden, niet doen. Wij kunnen iemand niet omhelzen. Dat is weggelegd voor jullie. Wij kunnen een ander leven niet aanraken. Wij kunnen een andere ziel niet in vuur en vlam zetten door in iemands ogen te kijken en haar of hem te helpen her-inneren wie hij of zij is door middel van een fysieke blik. Jullie kunnen dat en daarom zijn jullie hier – om te werken met jezelf en je eigen licht je ontsteken, je dan om te keren en in de ogen van iemand anders te kijken. Om dat te doen, vragen we jullie om naar je leven te kijken en alles wat er in je leven komt te doorgronden de komende dertig dagen en te zien wat werkelijk belangrijk voor je is. Het interessante daarbij is dat het er niet toe doet wat je beslist. Het is niet de uitkomst van je beslissing waar je ziel naar zoekt. Het is gewoon de ervaring van het beoordelen. Het gaat niet om de bestemming; het gaat om de reis.

Merlijn’s pad
Stap achteruit in de tijd en verander je werkelijkheid, want wanneer je dat doet, word je als Merlijn en loop je achteruit in de tijd. Je blik is gericht op je verleden. Als je heel erg in het heden bent, zal je bewustzijn zien waar je bent, maar je toekomst zie je niet, dus in feite loop je altijd achteruit in de tijd. Wanneer wij jullie zeggen om opzettelijk achteruit in de tijd te lopen, dan betekent dat je omkeren en je toekomst in lopen. Dat is nu wat je de komende dertig dagen doet. Op Aarde zijn nu meer capaciteiten beschikbaar dan ooit vanwege de collectieve stijging in vibratie, vanwege de energie die jullie delen. Ga die vanaf vandaag gebruiken en zie hoe de magie zich ontvouwt. Durf te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt en naar alles wat je meemaakt – naar elke persoon die je ontmoet, naar alles in je leven dat enige betekenis voor je heeft – en bepaal gewoon de werkelijke betekenis en het werkelijke nut ervan voor je ziel. Wij zullen jullie op een heel effectieve manier en heel snel door deze laatste drie fasen van het leven leiden zodat jullie kunnen beginnen aan een nieuwe planningsessie – de eerste levensfase. Het doelbewust schrijven van je script voor wat jullie ascensie noemen.

Lieverds, jullie zijn er voor elkaar. Steek vaak je hand uit. Houd je kracht vast. Geef die niet aan ons. Kijk niet naar ons voor de antwoorden op je vragen. Luister niet naar elk woord dat wij zeggen. Neem alleen die delen die je hart raken, want jullie zijn degenen die de kracht moeten vasthouden. Onderscheid wat goed is voor jou en creëer magie. Haal die overal vandaan waar je die maar kunt vinden en zie hoe je wereld ten goede begint te veranderen. Als je denkt dat dit niets anders is dan in vrede door het leven gaan met een glimlach op je gezicht, dan vragen we je er eens over na te denken of je dat misschien van plan was toen je naar deze planeet kwam.

Het is voor ons een grote eer hier bij jullie te kunnen zitten en her-inneringen van Thuis te kunnen geven. Wij hebben eeuwen en eeuwen op deze gelegenheid gewacht. Wanneer wij de spiegel kunnen voorhouden en het stof kunnen wegvegen zodat jullie een glimp van jezelf kunnen opvangen, hebben wij onze taak gedaan en zijn we in onze passie. Wij verlaten jullie nu met deze simpele geheugensteuntjes: behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want in feite zorgen jullie dan voor jezelf. En denk eraan dat dit een spel is en speel goed samen.

Espavo.

de Groep


De Hartverbinding
Verwachting


Van Barbara

Steve en de Groep hebben het erover gehad dat de komende drie maanden een vernieuwingsproces is, een tijd voor een fantastisch nieuw begin als wij gaan beoordelen wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Er hangt zo’n gevoel van verwachting in de lucht. Alsof dit jaar tot dusver al niet vol opwindende veranderingen zat, liggen er nu meer onvoorziene geschenken voor ons. Het is nu de tijd om het verleden los te laten en ons open te stellen voor het heden en de toekomst, te onderkennen wat belangrijk voor ons is in ons leven. Het is aan ons om met een open hart de nieuwe avonturen te accepteren. Natuurlijk kunnen we er altijd voor kiezen om ons te verzetten; de keus is aan ons. Soms heb ik het gevoel dat het leven te snel gaat. Ik weet dat ik het bewust wat kalmer kan laten gaan. Spirit geeft ons niet meer dan we kunnen behappen. Als we ons overweldigd voelen hoeven we alleen maar te vragen om het tempo wat te verlagen. Per slot van rekening creëren wij zelf onze werkelijkheid. Door eens diep adem te halen en ons leven in balans te brengen kunnen we de touwtjes weer in handen nemen. Denk erom, de touwtjes in eigen handen nemen betekent niet de controle in handen hebben. Controle beperkt de levensstroom. Sta in je kracht en laat het leven zich op een prachtige natuurlijke wijze ontvouwen. Het is belangrijk om te leren luisteren naar de seintjes van spirit die ons zachte duwtjes geeft om de volgende stap op ons pad te zetten.

We zijn net teruggekeerd van ons magische evenement op Hawaï. Zoals altijd werden er wonderen gecreëerd door de deelnemers. Onze gastvrouw en – heer Melainah en Michael Yee, creëerden de ruimte voor deze hemel op aarde. We kijken er naar uit om op 06/06/06 terug te keren en de “Praktische Magie” uit de Overlight serie te presenteren.
Dit was de derde keer dat we naar dit bijzondere eiland Hawaï kwamen. Om 130 lichtwerkers voor een week bij elkaar te brengen is echt wonderbaarlijk. Voor mij was dit een levensveranderende ervaring. Onze tocht door de regenbossen, langs watervallen en vulkanen en het luisteren naar de golven van de oceaan die op de lavarotsen buiten mijn kamer liepen, voegden een extra dimensie toe aan deze heerlijke tijd. We waren zelfs in de gelegenheid om een Hawaïaanse huwelijksplechtigheid bij te wonen van een paar goede vrienden Margaret en Richard James, die werd verricht door Michael en Melainah bij zonsondergang op het strand van de Place of Refuge (het toevluchtsoord).

Een van de meest bewogen dagen was mijn contact met de dolfijnen. Ik zwom alleen vlak bij de kust terwijl de anderen dieper water opzochten. Opeens was er een familie dolfijnen om me heen. Ik voelde me opgetild naar een andere dimensie van tijd en ruimte. Ik was een met deze groep. Al snel waren er ook dolfijnen onder me. Ik was er volledig door omringd. Later hoorde ik van Michael, die vanuit de boot naar me keek, dat er een dozijn of nog meer dolfijnen om me heen waren. Ik had het gevoel losgemaakt te zijn van mijn menselijke werkelijkheid en zette me in beweging om me aan te sluiten bij deze engelen van de zee. Ik was in zo’n staat van verrukking en vrede. Ik ben over het algemeen niet zo’n sterke zwemmer maar ik gleed gracieus door het water terwijl de dolfijnen me begeleidden. Opeens ontwaakte ik met een schok uit mijn droomstaat en werd bang. Het was alsof iemand had gezegd “Kom terug”. De dolfijnen voelden mijn aarzeling en respecteerden die; ze gingen plotseling zonder mij verder. Ik voelde iets van spijt, verdriet en boosheid op mezelf omdat ik bang was geworden.

Toen ik mijn ervaringen vertelde aan Kahu Fred Sterling, die een gastspreker was op ons evenement, legde hij uit me wat er met me was gebeurd. Ik had zo’n overweldigende liefde gevoeld en dat kon ik niet verwerken. De overvloed aan liefde was te veel voor me. Ik weet nu dat als ik het volgende jaar terugkeer naar de dolfijnen ik zeker in staat zal zijn al hun onvoorwaardelijke liefde te verwelkomen. Ze gaven me een geschenk dat zo veel bijdraagt aan mijn leven. Ik zal altijd die vredige staat herinneren waarin ik verkeerde toen ik bij hen was. Als ik me eens gespannen voel zal ik terugkeren naar die staat van rust. Ik zal deze overweldigende liefde die ik van hen kreeg ook oppakken en verspreiden naar iedereen om me heen.

De 05/05/05 was echt de magische tijd waarvoor we onze intentie hadden gesteld. We sloten ons ook op energetisch niveau aan bij verschillende groepen in de wereld. Alle deelnemers aan het seminar kwamen op het strand bij elkaar om deze fantastische dag te vieren en de Vijf Poelen van de Lemurische Initiatie mee te maken. Deze informatie was ons gepresenteerd in een channeling door Steve en de Groep op 04/04/04 tijdens ons voorlaatste evenement in Hawaï. Er waren vijf poelen die de angsten vertegenwoordigden die het leven beperken en wij vroegen de mensen die angsten los te laten. Wij wilden iedereen laten weten dat je niet vooruit kan gaan op je spirituele pad als je aan deze angsten blijft vasthouden. Angst is niets anders dan gebrek aan kennis. De Vijf-Poelen ceremonie vulde dat gebrek aan kennis in en bereidde de mensen voor om in hun kracht te stappen. Elke poel had twee begeleiders om mensen te helpen door het proces te gaan van in het water te stappen met de intentie om hun angst los te laten. Dit was de eerste stap van het voorwaarts gaan.

De eerste poel was de poel van het loslaten van schuld en wroeging. Hier moesten mensen elk schuldgevoel loslaten. Als je iets aan een situatie kunt doen, doe het dan. Zo niet, vergeef dan jezelf en ga verder. Schuld is een nutteloze emotie die een slot op je hart houdt.

De tweede poel was gebrek aan eigenwaarde. Zo velen van ons twijfelen aan zichzelf. Wanneer we ons herinneren hoe fantastisch we zijn en echt kunnen houden van onszelf, pas dan kunnen we die liefde verspreiden en met anderen delen. Het is prachtig wanneer je je eigen beste vriend kunt zijn en kunt genieten van je eigen gezelschap, alleen jij met jezelf.

De derde poel was de angst om te falen. We willen allemaal vooruit met ons leven, maar we proberen dat vaak niet eens omdat wij bang zijn om te falen. Vertrouw op jezelf en volg je hart. Zoals de Groep zegt, je kunt niet falen zelfs al zou je het proberen. Er bestaan geen fouten in het leven, alleen maar lessen die je leren hoe je vooruit moet komen.

De vierde poel was de angst voor succes. Die wordt vaak verward met de angst om te falen, maar is totaal anders. Succes kan je leven op een dramatische manier veranderen. Je voelt je niet langer op je gemak met datgene wat je in het verleden ervaren hebt. Je wereld gaat totaal veranderen en dat maakt sommige mensen stilletjes bang.

De vijfde poel is voor mij bijzonder want dat was de poel die Steve en ik begeleidden. Het is de angst voor creatie. Steve creëerde een ruimte voor de mensen om de angstzaden die zij vele levens lang in hun lichaam met zich meedroegen, los te laten. Ik hielp hen dan om hun kracht in te ademen en verder te gaan met hun creaties.

We beëindigden de dag met het kijken naar een fantastische zonsondergang boven de oceaan. Toen we die dag het strand verlieten voelden we ons herboren. Met dit door ons gecreëerde wonder waren we allemaal klaar om naar een nieuw krachtsniveau te gaan. Dit is de praktische magie die we vanaf deze dag zullen voortzetten.

Vandaag huldig ik de kracht die in mij is. Ik erken dat deze kracht klaar is om elke kwestie en elk probleem waar ik voor kom te staan aan te pakken. Ik huldig het leven en kijk uit naar de blijdschap.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.