Juni 2005

De zesde levensfase
Praktische magie serie

Van Steve

De Lichtbaken voor deze maand werd live gepresenteerd in Zeist. We hadden besloten de internetuitzending die deze channeling bevatte live vanuit Nederland aan te bieden zodat we de lichtfamilie in verschillende landen konden bereiken. Daardoor bevat deze Lichtbaken een aantal vragen uit het publiek van circa 300 deelnemers en de antwoorden daarop van de Groep. De denkbeeldige lijnen die landen van elkaar scheiden zullen ons niet weerhouden te weten dat we één hart zijn in het licht.

Een stevige GROEPsomhelzing

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep

Voorspeld alarm:

De Groep had het onlangs over de veranderingen in de Aarde die ons te wachten staan. Een van de vragen hieronder heeft te maken met een voorspelling die zij hebben gedaan. Ze hebben ook gezegd dat we moesten letten op de seismische en vulkanische activiteiten onder water in de Grote Oceaan. Vandaag hadden we een 7.2 aardbeving voor de kust van noord Californië.

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Het doet ons heel veel plezier jullie vandaag hier bij jullie te zijn want nu zitten wij in de aanwezigheid van meesters. Jullie, die op dit speelbord hebben gespeeld en het hebben aangedurfd om je meesterschap, je erfdeel en je koninklijke afstamming te vergeten. Jullie bereidheid daartoe heeft een heel evolutieproces in gang gezet dat nog nooit eerder had plaatsgevonden. Wij zitten aan jullie voeten en eren jullie. Weten jullie wie jullie zijn? Wij weten het. Vandaag willen wij slechts onze vleugels voor jullie uitspreiden zodat jullie een klein beetje het gevoel krijgen wat het is om deze energie van Thuis te bezitten. Telkens wanneer een van jullie je passie in je hart sluit en een stap vooruit zet in je eigen ontwikkeling, komen jullie daar allemaal een beetje dichterbij. Jullie doen dat zelfs nu want naarmate je eigen ontwikkeling voortgaat, zul je veranderingen zien optreden in je eigen proces van de zeven levensfasen.

De laatste levensfase

Het is nog maar een maand geleden dat we jullie vroegen om jezelf door de vijfde levensfase te zien gaan en het proces van meesterschap te ervaren zoals dat ervaren wordt in de levensfase die volwassenheid wordt genoemd. In plaats van de grote zoeker te zijn, werden jullie de verlichte zoeker. Toen een ieder van jullie dat ging doen, begonnen jullie te begrijpen wat werkelijk belangrijk is in je leven, want er komt een moment waarop je bezittingen bezit nemen van jou. Je wordt dan afgeleid van je hoofddoel, je eigen passie en je eigen vreugde. De moed om doelbewust door verandering te gaan, opent de deur om alle geschenken van de vijfde levensfase te ontvangen. Nu jullie dat de afgelopen dertig dagen hebben ervaren, willen wij jullie de zesde levensfase binnenleiden, want daarvoor zijn jullie vandaag hier.

In de serie die wij de Praktische Magie noemen, willen wij jullie inzicht geven in wat het is om door de laatste drie levensfasen te gaan, maar daar dan niet te stoppen. Het is geen geheim om te vertellen dat jullie in de derde en laatste maand de uitdaging krijgen om het script voor je volgende leven te schrijven, om in de volgende nieuwe jij te stappen die je doelbewust zult creëren. Elk moment dat je voet de grond raakt, creëer je het gras onder je voeten. De weg wordt pas vlak voor je gecreëerd omdat je die richting op gaat en verwacht dat er een weg is. Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Is dat geen interessante vergelijking? Nu zullen we daar nog wat verder in gaan en dieper op de potentie en de mogelijkheden in gaan die nu voor jullie liggen. Laten we het hebben over de zesde levensfase. We willen jullie laten zien wat dit proces kan zijn omdat het zo onbeschrijflijk mooi is.

De eenvoud van universele waarheid

Als een baby zijn intrede in de wereld doet in de eerste levensfase, bezit hij of zij de herinneringen en de vibraties van Thuis. Als kleuter, probeer je je aan te passen aan de vibraties en cellulaire herinneringen van de Aarde. Het is alsof je met één been in beide werelden staat. De zesde levensfase is vergelijkbaar, want dit is een tijd om je op de overgang voor te bereiden door eenvoudig te worden. De vijfde levensfase is bedoeld om te bepalen wat werkelijk belangrijk is in je leven, dus om je voor te bereiden op het vereenvoudigingsproces in de zesde fase. In de dagen van Lemurië gingen jullie als gemeenschap zo sterk vooruit dat jullie allemaal kinderlijk waren. Dat is alleen mogelijk als je alles vereenvoudigt. Bovendien is het alleen mogelijk om eenvoudig te worden als je je bewust bent van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. In de dagen van Lemurië had de collectieve vibratie van alle Lemuriërs een evolutiefase bereikt waarin jullie in eenvoud leefden. De complicaties van het leven zijn een bijproduct van de sluier die jullie dragen. Weet alsjeblieft dat alle waarheid in zijn zuiverste vorm eenvoudig is. Stel je voor dat er veel verschillende begripsniveaus zijn en daardoor verschillende niveaus van de waarheid zoals jullie die kennen. De sleutel naar een hoger begripsniveau is altijd gelegen in het vinden van de eenvoud in waarheid. Om toegang te krijgen tot het volgende niveau van begrip en waarheid die door heel het universum wordt gedeeld, zal de collectieve vibratie van de mensheid op een natuurlijke manier eenvoudiger worden naarmate die collectieve vibratie zich ontwikkelt.

God is eenvoud

Er was een tijd dat de Hoeder ons om antwoorden vroeg. Hij deed dat vaak. Hij vroeg ons eens: “Waar gaat het allemaal om? Laat me zien hoe alles werkt.” Hij dacht dat het een interessante uitdaging voor ons was, en wij gingen erop in. Hij zat opeens op een wolk en keek neer op planeet Aarde en het speelbord van de Aarde. Terwijl hij er naar keek begon hij te begrijpen wat hij zag. Hij doorgrondde alles wat hij kon waarnemen en begreep hoe alle verbindingen werden gemaakt. Op dat moment keek hij naar ons op en zei; “Jullie laten me dat alles niet her-inneren, hè?” En wij zeiden: “niet op de gebruikelijke manier.” Toen begon hij met ons te onderhandelen, wat wij zo vindingrijk vinden. Hij zei: “Laat me één stukje mee terugnemen dat me zal her-inneren aan alle andere stukken en hoe alles in elkaar past. Ik wil alleen maar her-inneren hoe eenvoudig het allemaal is.” Zelfs tot op de dag van vandaag kan hij zich alleen maar her-inneren hoe eenvoudig alles is. Het leven is zó eenvoudig dat het de meeste mensen zou vervelen en daarom proberen we het net voldoende gecompliceerd te maken dat jullie je ermee bezig houden. We delen met jullie vaak meer de versieringen rondom te waarheid dan jullie gewoon de waarheid te geven. Op de planeet van de vrije keuze kunnen jullie alleen je eigen waarheid vinden en dat wordt bereikt via de illusie van complexiteit. Complexiteit is de sluier die jullie dragen om het spel te spelen. Naarmate jullie je ontwikkelen wordt alles eenvoudiger.

Maak alles eenvoudig en je wordt als een kind. Maak alles nog eenvoudiger en je wordt goddelijk.

Vanwege jullie recente vooruitgang als collectief, hebben jullie de complicaties van de sluier niet meer nodig op de manier waarop jullie die vroeger nodig hadden.

Oefening voor de zesde fase:

Dertig dagen van eenvoud

Wij dagen je de komende dertig dagen uit. Als je het spel dat wij je aanbieden wilt meespelen, probeer dan manieren te vinden om alles wat je beleeft te vereenvoudigen. Vind gedurende dertig dagen manieren om eenvoudig te worden en je zult begrijpen dat alle levenservaringen die je tot op dat moment hebt gehad, terug te brengen zijn tot slechts enkele dingen. Kijk gedurende de komende 30 dagen naar de energie. Volg haar want ze zal je vertellen waar je eenvoud vindt. Energie in al haar vormen is eenvoudig. Elke vorm van energie zoekt de weg van de minste weerstand. We hebben het gehad over het goddelijke water. We hebben het gehad over de goddelijke stroming, want water is een vorm van energie. Het sterft nooit. Het is nooit gecreëerd. Het verandert slechts van de ene vorm in de andere. Als jij die weg van de minste weerstand kunt volgen in je eigen keuzen, je eigen leven, je eigen waardebepaling van je relaties, kortom in alles wat je doet, zul je de eenvoud in je leven vinden. Bekijk hoe de energie in je leven stroomt en je zult de motivatie blootleggen van wat er achter de energie schuilt. Als je dat begrijpt, wordt alles eenvoudig. Wij vragen je om de komende dertig dagen op een soortgelijke manier in alles de weg van de minste weerstand te zoeken. Dat zal je helpen de gewoonte aan te nemen om alles eenvoudig te doen. De zesde levensfase in de menselijke ervaring is belangrijk om de zevende levensfase het meeste effect te laten hebben.

Eenvoud is gelijk aan ware schoonheid

Zodra je de eenvoud vindt, wordt het de volgende keer wanneer je iets gecompliceerds ziet gemakkelijker om dat terug te brengen tot zijn ware essentie. Het vinden van de ware essentie in alles stelt je in staat om in alles de ware schoonheid te zien. Glimlach veel gedurende de komende dertig dagen want dat zal je helpen alles eenvoudig te maken. Het zal de energie om je heen helpen om alleen de kernessentie te brengen. Geniet van de rit.

Vragen en antwoorden van de Groep

Op dit moment hebben we ruimte gemaakt voor de vragen die velen van jullie hebben.

Vraag: Waarom is het zo belangrijk om de mannelijke en vrouwelijke energie in je innerlijk in evenwicht te brengen?

De Groep: Dat is heel eenvoudig. Aan de andere kant van de sluier bestaat geen scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk. Er bestaat geen scheiding tussen individuen. Wel hebben jullie nog een kernpersoonlijkheid die uniek is. Neem nu een deugniet die zijn hele leven grappen uithaalt met mensen. Iemand die het heerlijk vindt om te lachten en iedereen in de maling te nemen. Dan sterft hij en gaat naar de andere kant van de sluier. Telkens wanneer jij iets ziet waarmee hij een grap zou kunnen hebben uitgehaald, denk je aan hem en hangt hij vlak boven je schouder. Ook al is hij aan de andere kant van de sluier, hij bezit nog steeds dezelfde kernpersoonlijkheid. De realiteit is dat hij ook in de hemel nog steeds dezelfde grappen uithaalt. Hij heeft daar plezier in, dus behoudt hij dezelfde kernpersoonlijkheid maar hij verliest wel de tegenstellingen van de illusie van polariteit.

Om het Spel van het eindig zijn te kunnen spelen terwijl je in werkelijkheid oneindig bent, kun je dat alleen maar doen in een veld van polariteit. Polariteitsbewustzijn geeft je de illusie van gescheiden zijn. Het brengt je ertoe te denken dat er een boven en een beneden is, een goed en een kwaad, een juist en een verkeerd en een zwart en een wit. Die dingen bestaan niet. Er bestaat alleen een kernpersoonlijkheid (ziel) die zich manifesteert in een veld van polariteit. Elk leven nemen jullie een taak op je en komen naar de Aarde om dit Spel te spelen in de ene sekse of de andere. Jullie doen dat om de energie in evenwicht te houden. Op Aarde spelen jullie in een veld van polariteit en die polariteit komt in de menselijke vorm tot uitdrukking als mannelijk en vrouwelijk. Dus naarmate jullie je ontwikkelen om weer terug te gaan naar spirit, ontwikkelen jullie je geleidelijk tot het volgende levensniveau en het volgende evolutionaire proces. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie zal jullie helpen bij je ontwikkeling en het nastreven van Thuis. Het doet er niet toe wie je bent of welke sekse je fysieke lichaam heeft aangenomen, het in evenwicht zijn van de mannelijke en vrouwelijke energie zal jullie helpen gemakkelijker en comfortabeler naar de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde te gaan.

Zijn jullie je bewust dat alle oorlogen op planeet Aarde veroorzaakt werden door een onbalans in de mannelijke en vrouwelijke energie? Dat is niet moeilijk te zien als je even de tijd neemt om daarover na te denken. Of die oorlogen nu in het heden of diep in de oudheid werden gevoerd, ze zijn allemaal terug te voeren tot dezelfde onbalans. Momenteel staat jullie samenleving onder mannelijke invloed en dominantie. Dat is aan het veranderen. Maar er zijn ook tijden op de planeet geweest waarop de vrouwelijke energie dominant was. En dat zorgde voor net zo veel problemen als jullie nu meemaken. Het gaat er niet om dat de vrouwelijke energie sterker wordt en de boel weer overneemt. De vrouwelijke energie wordt sterker om jullie planeet in balans te brengen. Dat is de taak van Merlia, het vrouwelijke deel van Merlijn, want zij is terug. Zij is hier om haar kracht met jullie te delen want jullie hebben haar uitgenodigd om een deel van jullie energie te worden. De vrouw zal ook haar mannelijke kant in evenwicht moeten brengen zodat er een evenwichtige energie is om in te leven. Dat zal gedaan worden met de hulp van Merlijn en Merlia. Dit zijn magische tijden. Nodig de magiërs weer terug. Speel met de energie. Vind je eigen evenwicht en geniet van de rit. Wij danken je voor deze vraag.

Vraag: Ik zou de Groep iets willen vragen over de veilige plek die wij gisteren creëerden. Die plek bestond al in andere dimensies en wij hebben die in 3D gebracht omdat wij die hier wilden realiseren. We hadden het gevoel dat de Groep daarbij aanwezig was. Is er iets dat jullie daarover kunnen vertellen?

De Groep: Ja, je gaat heen en weer tussen dimensionale werkelijkheden. Er zijn niet alleen elf dimensies van tijd en ruimte er zijn ook elf dimensies van jou. Die zijn een deel van jou en je maakt in elke dimensie net even andere keuzen. Vier van je dimensies waren gisteren onder die boom aanwezig en maakten net even een andere keuze. Wij zeggen je dat er gelegenheden zullen komen om heilige plaatsen te creëren om alle elf dimensies van tijd en ruimte met elkaar te verbinden. Dat is wat jullie gisteren deden. Jullie noemen dat vaak portalen, energiekolken of dimensionale tijdverschuivingen. Maar welke naam je er ook aan geeft ze vormen een veilige, comfortabele ruimte. Als jullie van het leven in de derde dimensie, van een veld van polariteit waar alles wit of zwart, boven of beneden en vooruit of achteruit moet zijn, naar een veld van eenheid gaan, kunnen de dingen voor mensen heel beangstigend worden. Degenen van jullie die deze grenzen beginnen te overschrijden, stappen in wat wij de heilige ruimte hebben genoemd. Dat is een plaats die jullie hebben gecreëerd voor degenen die uit een veld van polariteit stappen.

Deze verbindingen kunnen meer betekenen dan je ooit kunt weten. Er is namelijk meer. Er zijn op deze planeet veranderingen nodig en die veranderingen zijn niet verkeerd, niet catastrofaal. Jullie zagen daar kort geleden iets van met de tsunamie. We hebben het recentelijk gehad over de veranderingen die zullen plaatsvinden met de waterniveaus van de Aarde. Jullie hier in Nederland zijn in het bijzonder kwetsbaar, maar jullie leven op de planeet van de vrije keuze. Er zijn dingen die jullie kunnen doen en een daarvan is het creëren van een veilige ruimte/plaats. Als jullie in kleine groepen lichtwerkers bij elkaar komen, kunnen jullie een intentie zetten en die intentie verbinden met de Aarde. Jullie verbinding met de Aarde, op wat voor manier dan ook, via een boom, een labyrint of een energiekolk in je achtertuin, zal deze veranderingen verzachten en wijzigen. We zeggen jullie dat jullie de uitkomst al veranderd hebben want vier jaar geleden hebben we het over dezelfde gebeurtenissen gehad en intussen zijn die al minder dramatisch dan toen we het er de eerste keer over hadden. Jullie hebben het al veel, veel minder catastrofaal gemaakt dan dat het zou zijn.

Toch stijgen de waterspiegels nog steeds. Wees je daarvan bewust. Wees er niet bang voor. Dat is niet de reden waarom we het erover hebben. Het is om jullie te vertellen dat als jullie bij elkaar komen als lichtwerkers, jullie je werkelijkheid veranderen. Jullie laten de Aarde op een rustige in plaats van een ruwe manier veranderen. Dat ligt nu binnen jullie bereik door bij elkaar te komen in grote en kleine groepen. Het verbinden van harten door gezamenlijke intentie verandert niet alleen de werkelijkheid van jullie maar ook die van de Aarde.

Vraag: Kunnen jullie ons wat meer vertellen over walk-in’s?

De Groep: Walk-in’s. Heel interessant onderwerp. We zullen je daar iets van vertellen maar eerst vertellen we je dat ze heel echt zijn. Het is absoluut mogelijk dat een spirit een lichaam verlaat zonder dat het lichaam sterft. Het is pijnlijk en niet gemakkelijk voor de spirit. Die moet zich echt tot het uiterste inspannen om dat te doen. Als dat gebeurt moet de vertrekkende ziel door een periode van heling gaan om de energie tot rust te brengen. Er zijn momenten waarop het gemakkelijker is om met voorbedachten rade te vertrekken dan je door situaties heen te werken die ver uitgaan boven de problemen of uitdagingen die je voor jezelf hebt opgezet. Het is een uitvoerbare optie voor sommige mensen, maar het is niet gemakkelijk voor de nieuwe ziel om in dat lichaam te komen, zoals velen zouden denken. Als gevolg daarvan zijn er relatief weinig walk-in’s – veel minder dan je in eerste instantie zou denken. Omdat ze zo gevoelig zijn zullen walk-in’s zich heel rustig gedragen want slechts een enkeling zal het aandurven het podium te betreden. Het is voor hen moeilijk om hun eigen grenzen vast te houden. Het is voor hen moeilijk om hier op Aarde te zijn en toch de hoge vibratie vast te houden die ze moeten vasthouden. Sommigen zullen leraar worden, maar gewoonlijk zullen het rustige leraren zijn. Als je ze ontmoet stel je dan voor hen open. Je hoeft hun wereld niet op orde te brengen. Je hoeft niets voor hen goed te maken. Alles wat je hoeft te doen is te erkennen dat ze een echte ziel zijn, dat je hen ziet en dat je hen bedankt voor het werk dat ze doen, want zij helpen mee jullie werkelijkheid heel snel te veranderen. Zij zijn de fantastische, maar heel rustige leraren.

Vraag: Er is veel aan het veranderen in mijn familie. Dat roept veel depressie en angst in mij op. Komt dat omdat ik niet meega met de stroom of zijn het de moeilijkheden….

De Groep: Wij zeggen je dat in dit leven, familie een heel grote grondingsenergie voor je is geweest. Dat is een van de dingen waaraan je wilde werken en waarvoor je in dit leven kwam, maar als je werkt met de levensles “aanpassing”, is het probleem dat elke verandering in die energie heel erg moeilijk wordt. Ook al verandert er op dit moment heel veel in je familie, dat alles zal heel, heel veel vreugde geven – de mogelijkheden die door deze veranderingen op het punt staan naar boven te komen zullen de komende 6 tot 8 maanden zichtbaar worden en er zal nogal wat opwinding zijn rondom die mogelijkheden. Ja, we weten het, het is negatief en het is niet gemakkelijk om ernaar te kijken. We vragen je om geduld te hebben. Er is niets verkeerd. De dingen zijn op een pad van verandering en kunnen heel binnenkort prachtig worden. Verwacht een wonder en je zult het creëren.

Vraag: Ik leef in een heel liefdevol partnerschap met een prachtige, fantastische man die echter nog steeds een probleem heeft met alcohol waarover ik me heel veel zorgen maak. Vandaag kreeg ik sterk het gevoel dat mijn levensles “vertrouwen” is en dat ik op het punt sta naar “waarheid” te gaan, maar ik ben bang om hem in een positie van te grote kwetsbaarheid achter te laten waardoor hij zijn eigen kracht niet kan vinden en er wellicht uitstapt. Ik ben er niet zeker van dat ik daar klaar voor ben.

De Groep: Laten we het hebben over twee verschillende, maar aan elkaar gerelateerde onderwerpen. Ten eerste neem je verantwoordelijkheid die niet aan jou is. De mogelijkheid bestaat dat je wellicht door het beschermen van iemand in je omgeving, hem of haar in feite afhoudt van de les die hij of zij kwam leren. Wetenschappers hebben in de loop der tijd met insecten gewerkt om de natuur te verbeteren. Een van die experimenten was het maken van een cocon voor een rups, waardoor die heel snel zou kunnen groeien. Ze creëerden een kunstmatige cocon waaruit een rups gemakkelijker zou kunnen transformeren in de schoonheid die haar te wachten stond. De cocon bood weinig weerstand zodat meer energie gebruikt kon worden om zonder moeilijkheden te transformeren. Toen de dag aanbrak waarop de incubatieperiode over was maakten ze de cocon open. Op dat moment viel een zwakke vlinder op de grond die haar vleugels niet kon uitslaan omdat ze de kracht daarvoor nooit had opgebouwd. Soms houden de dingen die we doen om mensen te helpen, hen af van het werken aan hun eigen les. De enige manier om je evenwicht te controleren en te zien of je te sterk betrokken bent in de energie van iemand anders, is je af te vragen: dient het mij?

Ten tweede, begrijp alsjeblieft dat er een heel nutteloze menselijke emotie bestaat die maar voort blijft leven onder de mensheid en die emotie heet schuldgevoel. In de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde heeft die emotie totaal geen zin. Als je verder gaat werken in dat gebied, begin je te begrijpen dat je voor niemand verantwoordelijk bent. Je zet jezelf op de eerste plaats en iedereen om je heen zal doen wat ze moeten doen om naar het volgende niveau te gaan om aan hun levensles te werken. We eren je, want je gaat naar “waarheid” en dat is opwindend om te zien.

Lieve mensen, wij danken jullie dat jullie ons deze dag hebben opgeroepen, want wij zijn alleen bij jullie omdat jullie voor ons de ruimte hebben gecreëerd. Jullie hebben de ruimte gecreëerd door te vragen om Thuis te her-inneren. Het is voor ons een grote eer om aan die oproep gehoor te geven en hier te zijn om jullie grootsheid te reflecteren. Weten jullie wie jullie zijn? Wij weten het. Jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd. Het is voor ons een eer om jullie drie geheugensteuntjes aan te bieden. Behandel elkaar met respect van de hoogste orde. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want dan helpen jullie Alles Dat Is. En vergeet niet dat dit een prachtig Spel is en speel dat Spel goed samen.

Espavo.
de Groep


De Hartverbinding


Van Barbara

Hoeveel Steve en ik ook genieten van onze reizen door deze prachtige wereld, ben ik me bewust geworden dat het klokje nergens zo tikt als het thuis tikt, waar je dat thuis ook creëert. Vele jaren lang was San Diego ons thuis. Als we terugkwamen van een reis voelde ik me gezegend om terug te keren naar deze volmaakte plaats van rust. Grappig, hoe deze plek niet langer dezelfde vredigheid bezat toen ik voelde dat het tijd werd om te verhuizen. De plek was niet veranderd, maar ik was veranderd. Die ontevredenheid was mijn signaal om verder te gaan en de volgende stap te zetten. Met een hart vol vertrouwen vonden wij een nieuwe omgeving die ons verwelkomde. Het is interessant dat ik pas nadat ik door de opschudding van verandering was gegaan iets vond dat me paste. Dit is een les geweest om open te staan voor de levensstroom en te vragen om de geschenken die op ons liggen te wachten en die dan te accepteren.

Nu accepteer ik de uitdaging die de Groep ons allen heeft aangereikt. Ik sta open voor de eenvoud van het leven. De komende dertig dagen zal ik mijn leven minder gecompliceerd maken. Dit is daarvoor een perfecte tijd van het jaar omdat het zomer is en een tijd waarop mensen van nature bezig zijn om het rustiger aan te doen en tijd te nemen voor ontspanning. Als we onze werkelijkheid eenvoudiger maken kunnen we weer meegaan met de levensstroom die zich op een prachtige, natuurlijke manier ontvouwt. We gaan allemaal op in het hectische programma waar ons dagelijkse leven ons in kan brengen als we onszelf toestaan in deze chaos te vervallen. Het is een kwestie van keuze. De spanning kruipt ons bestaan binnen. Dat is een natuurlijke zaak. Het is aan ons hoe we daarmee omgaan. We kunnen de spanning de baas blijven, anders zal de spanning ons de baas zijn. Ook dat is weer onze keuze.

Ik vind het heerlijk om in deze energie te spelen. Ik stuur mijn intentie het universum in dat het leven zich op de meest volmaakte manier ontvouwt en dan ben ik zelf verbaasd als dat gebeurt! Gisterenavond is daar een voorbeeld van. Steve en ik waren net terug van twee weken Hawaï, een korte pauze en daarna drie weken België en Nederland. De afgelopen zes weken waren we maar zes dagen thuis geweest en die zes dagen zaten vol achterstand wegwerken en voorbereidingen treffen. Elk evenement heeft zijn eigen bijzonderheden in het contact met de lichtwerkerfamilie. Op zijn zachtst uitgedrukt een drukke agenda. Daardoor is het des te meer bijzonder om een poosje thuis te zijn. Ja, we zullen nog steeds druk bezig zijn met de vele details van het dagelijkse leven en Lightworker, maar dit is een tijd voor ontspanning en het accepteren van de eenvoudige geschenken. En hiermee beloof ik mezelf om spontaner te leven. We vinden het zo vaak nodig om ons leven tot op de minuut te plannen.

Een paar dagen geleden zei ik tegen Steve dat de Moody Blues een concert gaven in Las Vegas. Hij vond dat mooi en we haalden herinneringen op hoe we altijd hadden genoten van hun muziek. Geen van ons dacht er ook maar aan om er naar toe te gaan. Nadat ik de huidige boodschap van Steve en de Groep had gelezen besefte ik dat het belangrijk was eens de tijd te nemen om zoiets te doen. Een paar uur voor het concert zei ik tegen Steve: “Laten we naar de Moody Blues gaan!” Ik belde en er waren nog enkele plaatsten beschikbaar maar ver van het toneel af. Ook konden we de kaartjes niet eerder ophalen dan vlak voor het concert en bestond de kans dat ze dan uitverkocht zouden zijn.

Ik vertrouwde mijn hart echter. Steve en ik hadden een glans van verwachting in onze ogen en we besloten te gaan. Dit zou voor ons beiden een spontaan avondje uit zijn en we lieten de uitkomst ervan los. We zeiden tegen elkaar dat als de kaartjes uitverkocht waren we uit eten zouden gaan en tot plan B zouden overgaan, het verkennen van de stad. We voelden ons vrolijk en blij. We wisten dat hoe het ook zou uitpakken we zouden genieten van ons avondje uit. Enkele plezierigste momenten in mijn leven waren vooraf niet gepland. Toen we bij het loket kwamen waar ze de laatste kaartjes verkochten zei ik gekscherend tegen het jonge meisje: ”je allerbeste plaatsen alsjeblieft”. Zij zei daarop: “zou u twee plaatsen direct in het midden voor het toneel willen?” Steve en ik lachten om onze creatie. Het hoeft niet gezegd te worden dat we een spectaculaire avond hadden met het luisteren naar onze favoriete muziek en genietend van elkaar.

Dit was een herinnering aan de vreugde die het leven kan bieden. Laat het leven zich op de mooiste manier ontvouwen door je vreugde en passie te zoeken. Zoek je mogelijkheden door open te staan voor de eenvoudige genoegens van het leven. Geniet van het spel. Het kan een heel plezierig avontuur zijn!

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.