September 2005

Unieke Schoonheid
De Lichtcyclus

Van Steve

We hebben allemaal gehoord dat we naar eenheid en eenheidsbewustzijn gaan. Maar wat betekent dat nu precies? Betekent het dat we onze identiteit verliezen en alles tot een geheel samensmelt? In deze boodschap vertelt de Groep hoe dat werkt en wat dat voor ons betekent. Ze zeggen dat het niet mogelijk is naar eenheid te gaan voordat een ieder van ons onze uniciteit erkent en accepteert. Dat unieke deel van God dat een ieder van ons is, is de reden waarom we hier zijn. De Groep noemt dit Unieke Schoonheid. En het tot uitdrukking brengen van je Unieke Schoonheid is niet alleen je geboorterecht maar ook je verantwoordelijkheid.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes,

Steve Rother
Woordvoerder voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Lieverds, jullie hebben een gelegenheid gecreëerd om in het licht bij elkaar te komen. Jullie zijn bij elkaar gekomen om in elkaar’s ogen te kunnen kijken en een prachtig spiegelbeeld te creëren, want een ieder van jullie draagt een stukje unieke schoonheid die met geen pen te beschrijven is. Die unieke schoonheid is een deel van God; het is het deel van God dat in jou is. Door die prachtige sluier voor je gezicht te doen, is je unieke schoonheid iets dat goed verborgen is voor je eigen waarneming. Je kijkt in de spiegel en zegt: “Oh, ik vraag me af hoe ik aan dit merkteken kom” of “Waar zijn die bruine vlekken vandaan gekomen?” Je vindt in je spiegelbeeld allerlei onvolmaaktheden, maar wij zeggen je dat deze onvolmaaktheden juist je unieke schoonheid vormen en jou bijzonder maken. Vandaag willen we het hebben over jullie unieke schoonheid. Maar eerst willen we een ander begrip uitleggen dat zal meehelpen om wat later in deze boodschap het verband tussen dit alles te zien.

Wat is licht en wat is lichtwerk?

We willen het hebben over het licht zelf. Momenteel kijken jullie naar een reflectie van licht; het licht dat jullie waarnemen is in werkelijkheid energie. Wanneer wij het hebben over het woord “licht”, is dat niet alleen het licht dat jullie zien van de zon en van die kunstmatige lichten die jullie elektrische lampen noemen. Licht is een energie die wordt overgebracht tussen jullie en alles waar jullie naar kijken. Elk deel van jullie straalt licht uit. Jullie zijn echt lichtwerkers van de Nieuwe Energie. Dat is wat jullie zijn. Dit is niet wat jullie hier kwamen doen. Dit is niet iets wat jullie hebben gestudeerd of tot stand gebracht. Dit is de essentie van wat jullie zijn – door gewoon te zijn. Laten we het daarom hebben over licht, want jullie zien licht als iets dat uitstraalt. Wat gebeurt er werkelijk met een lichtstraal die wordt uitgezonden vanaf de Aarde. Jullie zien licht als een straal die het universum ingaat, zijn limiet bereikt en dan verdwijnt. Want als jullie in een donkere nacht een zaklantaarn gebruiken zal het licht daarvan over een bepaalde afstand uitstralen waarna het lijkt te verdwijnen. Wat gebeurt er met dat licht? Waar gaat het naar toe?

Laat ons jullie eerst vertellen dat het zich nooit in de rechte lijn beweegt die jullie denken. Die lijn is gebogen en de boog van wat jullie licht noemen, wordt uitgezonden via elk energiedeel dat jullie zien. Lineaire tijd, in de illusie waarvan jullie je spel spelen, is ook gebogen. Maar ook wat jullie beschouwen als verleden, heden en toekomst is geen rechte lijn. Het is in plaats daarvan een gebogen lijn. Als jullie je ver genoeg terugtrekken, zullen jullie zien dat al deze gebogen lijnen bij elkaar komen en enorme cirkels vormen. Daarom zou je kunnen zeggen dat ze in feite lichtcirkels zijn. Maar zoals we al hebben gezegd, is licht energie en energie heeft vier basiseigenschappen. De eerste is dat energie “is”. Ze kent geen begin en sterft nooit, ze verandert alleen maar van vorm. De tweede eigenschap is dat energie dynamisch is en moet bewegen om te bestaan. De derde is dat energie altijd de weg van de minste weerstand kiest. En de vierde is dat alle energie is gebaseerd op het universele energieveld dat aan alles ten grondslag ligt.

Als nu energie nooit sterft en licht energie is, wat gebeurt er dan met het licht dat je de duisternis in schijnt en zijn bestemming niet bereikt? Het licht transmuteert in andere vormen van energie. Zelfs de lichten die je ziet in de kamer waar je bent, zijn letterlijk een conversie van de ene energievorm in een andere, in dit geval warmte en fotonen. Daardoor transformeert licht dat lijkt te verdwijnen in de duisternis in feite in andere vormen van energie. Het licht dat jullie gebruiken om je huis te verlichten, is slechts een heel kleine brandbreedte van licht dat het volledige spectrum bevat. Licht in zijn zuiverste vorm draagt energie die, zodra getransmuteerd, jullie belangrijke voedingsstoffen geeft die bevorderlijk zijn voor je ziel. Dit zijn de voedingsstoffen van Thuis die jullie in staat stellen precies genoeg te her-inneren om het spel op te zetten en te pretenderen dat jullie gescheiden zijn van Thuis. De energie die echt licht bevat creëert de omgeving waarin jullie wonen. Als jullie nalaten je wezen te voeden met licht, zullen jullie ophouden te bestaan op het aardse vlak.

Als nu een lichtstraal die het volledige lichtspectrum bevat het universum ingaat, lijkt ook die te verdwijnen in de duisternis, bijna alsof hij door de duisternis geabsorbeerd wordt. In zekere zin is dat waar, maar omdat licht energie is kan het nooit sterven en transformeert gewoon zodat het op andere manieren gebruikt kan worden. Zodra licht dat het volledige spectrum bevat van vorm verandert, volgt het net als energie de weg van de minste weerstand. Waar jullie je over het algemeen niet bewust van zijn, is dat licht dat het volledige spectrum bevat interdimensionaal is en vaak naar een andere dimensie verdwijnt als het lijkt te verdwijnen in de duisternis van jullie werkelijkheid. In feite is een van de dimensies die jullie getransmuteerde licht ervaren, de dimensie waarin wij bestaan en de dimensie die jullie Thuis noemen. Op precies dezelfde manier sturen wij vaak licht naar jullie wereld. Jullie kennen dit als het Licht van Thuis en het voedt jullie ziel op manieren waarvoor jullie geen woorden hebben. Het hoofdportaal dat wij voor dat licht gebruiken is wat jullie de zon van jullie zonnestelsel noemen. Zodra het Licht van Thuis de mensheid bereikt, gebeurt er iets magisch. Een van de voedingsstoffen van Thuis waarin licht van vorm verandert bij de binnenkomst in mensen, is liefde. Liefde is getransmuteerde lichtenergie in een vorm die gebruikt kan worden door spirits die het spel spelen van pretenderen afgescheiden te zijn. Dit is het spel dat jullie het menszijn noemen. Als mensen voelen jullie licht als liefde; als jullie daarom licht willen weerspiegelen doen jullie dat door liefde. Het is nu duidelijk waarom zo vaak wordt gezegd dat je liefde licht is of dat liefde de expressie van God is en dat liefhebben goddelijk is. Jullie doen dat door je eigen liefde en je weerspiegeling van liefde. Er zijn twee manieren om met licht te werken. Je kunt het licht zijn of je kunt het licht weerspiegelen. Jullie zullen stuk voor stuk beide doen en beide vormen van lichtwerk zijn expressies van je goddelijkheid. Daarom is lichtwerker een titel die gegeven wordt aan iedereen die er bewust voor kiest dat licht te verspreiden.

Het andere deel, het belangrijkste, is liefde voor het zelf, want dat is de werkelijkheid van wie je bent. Liefde voor het zelf is voor jullie de moeilijkste weerspiegeling om te zien. Het moeilijkste deel voor jullie om te begrijpen is dat liefde voor het zelf in feite de liefde voor God is. Het is het grootste ding dat door alles wat is heengaat en hèt deel dat jou verbindt met alle andere wezens. Wat we jullie dus vandaag bieden is tweeledig: hoe je eerst die unieke schoonheid in je zelf vindt en hoe je anderen kunt helpen om hun eigen unieke schoonheid te vinden.

De lichtcyclus

We willen jullie graag iets vertellen over wat wij de Lichtcirkel of de Lichtcyclus noemen, want wanneer die transmuteert van de ene vorm in de andere kunnen er verschillende dingen gebeuren. Aangezien licht interdimensionaal is, weerspiegelt het licht wanneer het je wezen binnenkomt, vele dimensies van je ziel. Laat ons jullie mee terug nemen naar de allereerste dagen van de mensheid en de eerste 500 zielen die de Aarde bezochten en de her-inneringen daaraan bij jullie terugbrengen. Jullie zijn allemaal een directe afstammeling van een van de 500 oorspronkelijke zielen op Aarde. Er zijn slechts 500 prototypes waaruit jullie allemaal voortkomen. Maar hoe zat het dan met die eerste 500? We zeggen jullie dat het voor elk van deze 500 zielen belangrijk was om anders te zijn en de illusie van gescheiden zijn tot uitdrukking te brengen door uniek te zijn. Elk van hen zou het licht van Thuis op een andere manier reflecteren. Op die manier kon God zichzelf zien. De eerste 500 zielen waren de verwezenlijking van God in eindige vorm en om dat tot stand te brengen was het nodig dat elke ziel anders was. De Universele Energie is de basisenergie die altijd bezig is met gelijkmaking. Zodoende heeft de Universele Energie als natuurlijke reactie om jullie terug te willen trekken in de eenheid toen jullie jezelf in de afscheiding brachten door een unieke expressie van God te zijn. Het hervinden, her-inneren en tot uitdrukking brengen van je eigen unieke schoonheid gaat nu het belangrijkste deel van het spel worden. Sinds het begin van de mensheid heeft de Universele Energie jullie geholpen met het vinden van de gemeenschappelijke kenmerken in elkaar, met het vinden van de overeenkomsten in jullie unieke expressies van God. Dat is niet gemakkelijk; het is een van de grootste problemen in het menszijn. In feite is het menszijn een van de moeilijkste rollen die in Alles wat is gespeeld kunnen worden, want het is geen gemakkelijke les om de sluier voor je gezicht te doen en je grootsheid te vergeten. Het wordt de grootste uitdaging van Alles wat is. Wat wij jullie willen zeggen is dat wanneer het gemakkelijk zou zijn, iedereen mens zou zijn.

In het begin was die afscheiding ontzettend belangrijk en eeuwen lang hebben jullie gezocht naar de overeenkomsten die jullie weer bij elkaar zouden brengen. Eeuwenlang zijn jullie culturen, energieën, scholen, kerken, jullie hele samenlevingen gebaseerd op jullie gemeenschappelijke kenmerken. Wij zeggen jullie dat dit voor jullie allemaal heel nuttig is want dat brengt jullie terug naar het eenheidsbewustzijn. Maar dat betekent niet dat jullie je unieke schoonheid hoeven te verliezen om eenheid tot uitdrukking te kunnen brengen. In feite is het tegendeel waar. In eenheid stappen is alleen mogelijk door je unieke schoonheid zo volledig mogelijk tot uitdrukking te brengen.

Het probleem is dat mensen, doordat ze leven in een veld van polariteit, de neiging hebben de een of de andere weg te gaan en het begrip eenheid zelden in evenwicht brengen met het begrip unieke schoonheid. Beide moeten aanwezig zijn om de volgende stap in jullie evolutie te zetten. Nu, meer dan ooit, zal er een algemene poging komen om overeenkomsten tussen mensen te vinden. Kijk niet naar jullie leiders om dat voor jullie te creëren, maar gebruik de instrumenten die jullie hebben en maak die verbindingen zelf. De nieuwe communicatietechnieken hebben de deur voor jullie geopend om vrij en open met elkaar te praten. Als jullie communicatie gebruiken om unieke schoonheid te ontdekken door het vinden van overeenkomsten, verspreiden jullie in feite het licht over jullie planeet. Wij zeggen jullie dat er op Aarde geen oorlog zal zijn wanneer jullie hele aandacht gericht is op jullie overeenkomsten in plaats van de dingen die jullie scheiden. Mensen zijn bang voor de dingen die ze niet begrijpen. Telkens wanneer zij iemand zien met eigenschappen die ze niet volledig begrijpen, worden ze bang. Aangezien angst alleen een gebrek aan informatie is, kan men óf op zoek gaan naar het begrip dat men mist óf reageren op de angst. Dit is de basis geweest voor iedere oorlog op Aarde en wij zeggen jullie dat jullie nu niet langer dezelfde noodzaak hebben voor dit soort oorlogen.

Nu jullie naar een staat van hogere vibratie gaan, krijgen jullie de gelegenheid om jezelf als schepper te begrijpen. Wij vragen jullie om als bewuste schepper gewoon de gelegenheden te zoeken om je eigen unieke schoonheid te ontdekken en je daarin prettig te voelen en tijdens het zoeken naar de overeenkomsten, te begrijpen welke band je hebt met alle dingen om je heen. Zoek naar de gelegenheden om een weerspiegeling van je unieke schoonheid te vinden in alles wat je ziet. Dit is het creëren van de NIEUWE Lichtfamilie. Daarin ligt de magie. Daarom zijn jullie hier naartoe gekomen en jullie doen het heel goed.

Unieke schoonheid

Jullie moeten begrijpen dat jullie het spel al gewonnen hebben. Jullie kijken om je heen en vragen: “Wat kan ik doen? Hoe kan ik meehelpen? Wat is de volgende stap in onze evolutie zodat ik daarvoor de zaden kan uitzaaien?” En wij applaudisseren voor jullie lieverds, en wachten altijd naast jullie op een gelegenheid om jullie licht te reflecteren. Jullie komen om in onze energie te zitten. Jullie lezen onze boodschappen. Jullie kijken naar de films en de uitzendingen op Internet om je Thuis te kunnen her-inneren en je te kunnen opladen. Wat jullie niet begrijpen is dat wij hetzelfde doen met jullie. Dit is het Licht van Thuis dat vrijelijk tussen onze dimensie en die van jullie stroomt. Wat jullie wellicht niet begrijpen is dat het voor ons een grote eer is om in jullie nabijheid te zijn. Jullie zijn de schitterende wezens die de moed hebben gehad om de sluier van vergetelheid voor te doen en te vergeten wie je bent zodat God een glimp op kan vangen van God. Jullie zijn degenen die Alles wat is hebben gecreëerd op een nieuw en hoger niveau. Elke dag wordt het voor jullie belangrijker om je ware plaats in het Universum te begrijpen. Elke dag wordt het belangrijker dat jullie begrijpen dat jullie een uniek deel van God in je hebben dat niemand anders heeft. Vind, in plaats van je te schamen voor de tekortkomingen die je volgens jullie religies in je hebt, een manier om in je uniciteit te staan en maak die tot je schoonheid. Het verschil tussen schoonheid en wat jullie lelijkheid noemen is slechts een kleine verandering van inzicht.

Zelfs de uiterlijke schoonheid die jullie zien in tijdschriften in wat jullie beschouwen als knappe mensen, is gewoon een compositie van gedachten die jullie bij elkaar hebben gebracht toen jullie op zoek waren naar een definitie van schoonheid. Telkens wanneer je naar iets kijkt wat je mooi vindt, berg je dat beeld ergens op en maakt er een harmonieus geheel van totdat er in je achterhoofd één samengestelde knappe persoon bestaat. Vaak zal een visueel ingesteld mens een getrouw evenbeeld van dit samengestelde beeld vinden en denken dat ze de persoon van hun dromen hebben gevonden om nadat hij/zij ermee getrouwd is uit te vinden dat het anders is. Telkens wanneer je naar iemand kijkt beoordeel je hem of haar ten opzichte van de knappe persoon die je in gedachten hebt. Dat is jouw definitie van schoonheid. Wij zeggen je, dat naarmate je vibratie hoger wordt, naarmate je je eigen goddelijke schoonheid nog meer tot uitdrukking brengt, je die mensen niet langer zult beoordelen naar het beeld dat je in gedachten hebt. Je zult hen in plaats daarvan beoordelen naar het beeld dat je in je hart draagt. In werkelijkheid is de schoonheid van je eigen hart gebaseerd op de unieke schoonheid van God die je met je meedraagt. Daarom wordt het steeds belangrijker om het beeld van jezelf te veranderen, om die schoonheid te vinden en er trots op te zijn.

Leer het je kinderen

De begrippen van schoonheid die je had, heb je stilletjes overgedragen aan je kinderen. Jullie scholen en andere sociale bijeenkomsten gaan allemaal over aanpassing en aardig gevonden worden – hetzelfde gevonden worden – want daar kun je hen meten en hun groei stimuleren. De lichtcyclus ging tot dusver over het kinderen leren hoe ze eerst gelijk moesten zijn, om ze daarna als volwassenen te leren hoe ze verschillend moesten zijn. Over het algemeen beginnen kinderen zich pas als ze op het punt staan de school te verlaten, te realiseren dat het hun uniciteit waarin hun ware expressie van schoonheid ligt. Maar velen vinden die waarheid nooit. Als gevolg daarvan worden veel kinderen ruw wakker geschud als ze de werkelijke wereld binnenkomen omdat ze in hun jeugd niet voorbereid zijn om in hun eigen licht te staan. De kinderen van de Nieuwe Aarde hebben meer expressie van hun unieke schoonheid nodig om te kunnen floreren. Ze komen binnen met meer licht in hun wezen dan ooit eerder in menselijke vorm. Daarom wordt bij zo veel kinderen de diagnose gesteld dat ze “gestoord” zijn en daarom ontstaan er zo veel bijzondere scholen. Deze kinderen hebben in de vroege stadia van hun ontwikkeling meer expressie van hun eigen uniciteit nodig. Zodra ze eenmaal een stevige greep hebben op hun eigen schoonheid, kunnen ze als volwassenen effectiever zonder angst samengaan of samenwerken. Ze hebben nu de expressie van hun unieke schoonheid nodig. Ze moeten nu eerst weten hoe ze de waarde moeten vinden in de manieren waarop ze anders zijn en natuurlijk is de beste manier om hen dat te leren door het goede voorbeeld te geven. Dat zal de komende jaren voor enorm veel verschil zorgen op jullie planeet. In de dagen die komen gaan zal het tot uitdrukking brengen van je unieke schoonheid belangrijker worden dan ooit.

Dat begint vandaag, want jullie hebben niveaus bereikt waardoor veel omstandigheden om jullie heen beginnen te veranderen. Er treden veranderingen op in je dagelijkse leven die de deur zullen openmaken om je eigen unieke schoonheid te zien. Daarom hebben wij gewacht met hier zo uitgebreid over te spreken want nu kunnen jullie niet alleen schoonheid in elkaar zien maar ook schoonheid in jezelf. De waarheid is echter dat als jullie je eigen schoonheid niet kunnen vinden, jullie een wazig of onduidelijk beeld hebben van alle schoonheid. Wanneer jullie dan schoonheid ergens anders zien, kunnen jullie je bedreigd, bang, onzeker of angstig voelen, en dat zorgt er dan voor dat jullie nog meer de verschillen in elkaar willen zien in plaats van manieren te vinden waarop jullie schoonheid gelijk is. De waarheid is dat jullie allemaal expressies van God zijn en allemaal uit dezelfde bron voortkomen. Eer eerst dat spiegelbeeld in jezelf dan kun je dat overal om je heen herkennen.

Het binnengaan van het tijdperk van B(ekrachtiging)

Jullie zijn scheppers en door de eeuwen heen hebben jullie je ontwikkeld om de niveaus te bereiken die jullie nu hebben bereikt. Jullie zijn door eeuwen en eeuwen van tijd gegaan om het voor jezelf mogelijk te maken nu hier te zijn, wat prachtig is. God zegent jullie. Jullie zijn de scheppers en als jullie de les oppakken die voortkomt uit het naar buiten brengen van het innerlijk, dan kennen jullie je eigen creatieve vermogens en geloven jullie in wie je bent. Wij zeggen jullie dat jullie uniek zijn in je karakter. Jullie zijn uniek in je schoonheid. Jullie hebben het recht op je unieke expressie van God en je unieke schoonheid. Jullie hebben niet alleen het recht om dat prominent een plaats te geven in je wezen en je dagelijkse ervaringen, maar jullie hebben de verantwoording om dat te doen, want daarvoor zijn jullie hier naartoe gekomen. Wij kijken vol verwondering en ontzag toe hoe jullie niet alleen het spel dat voor jullie ligt creëren, maar hoe jullie dat nu naar het volgende niveau brengen.

De Aarde heeft vele eindpunten gekend. Jullie zijn vele malen door de fantoomdood gegaan om bij dit moment te komen. Er zijn vele momenten geweest waarop jullie het spel volledig konden beëindigen, maar jullie hebben dat niet gedaan. Hier zijn jullie nu en vragen aan elkaar: “Wat kan ik nu doen? Wat kan ik daarna doen?” De lichtcyclus neemt nu een wending, dus pak dat licht op, pak die verantwoording op om dat licht uit te stralen en de voorloper van liefde te zijn. Op dezelfde manier als jullie het zaad voordat je het uitzaait in je hand houden en zeggen: “Dit wordt een prachtige bloem”. Maar dat werkt alleen als jullie het in vruchtbare grond uitzaaien, het water geven en er licht op laten schijnen. Dit zijn de dingen die overgaan in de liefdesenergie die het die prachtige bloem mogelijk maken haar goddelijke expressie van unieke schoonheid te manifesteren. Jullie zijn het licht. Omarm het unieke mengsel van schoonheid en licht dat jullie zijn. Toon het vrijelijk aan iedereen, want dat is jullie volgende fase als schepper. Dat is wat jullie in gang hebben gezet en vanaf vandaag is het een unieke tijd voor jullie om dit welbewust te doen. Elke vraag die jullie het Universum stellen, wordt beantwoord met slechts enkele woorden… en zo is het. Zouden jullie, nu jullie het antwoord kennen, de vraag misschien willen herformuleren?

Jullie zijn het tijdperk van B binnengegaan. Het tijdperk van Bekrachtiging staat voor de deur. Houd de pen nu in je hand. Wat ga je opschrijven? Wat ga je vandaag doen om die unieke schoonheid in jezelf tot uitdrukking te brengen en het anderen mogelijk te maken om hun eigen unieke schoonheid te ontdekken? Wij kunnen bijna niet wachten om te zien wat jullie je hebben voorgesteld van je toekomst, want vanuit dat beeld zal je werkelijkheid voortkomen. Geniet van de rit en weet dat wij hier wachten, dat wij applaudisseren voor elke stap die jullie zetten en jullie aanmoedigen om verder te gaan. Want wij als engelen in de hemel hebben slechts één doel: onze vleugels uit te spreiden om jullie grootsheid als mens en jullie unieke schoonheid te weerspiegelen.


We willen nu enkele vragen beantwoorden.

Vraag: Verantwoordelijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat, als “verantwoordelijkheid” voor sommige mensen een schrikaanjagend woord is?

Antwoord: Ja het is schrikaanjagend, want verantwoordelijkheid is de voorloper voor ware kracht en kracht jaagt mensen angst aan. Wij vinden het heel interessant dat mensen traditioneel naar helderzienden en toekomstvoorspellers gaan om antwoord te krijgen op hun vragen en soms doen ze dat omdat ze bang zijn om de verantwoording te nemen om de antwoorden in henzelf te vinden. Wij zijn niet hier om jullie antwoorden te geven. Het is onze grootste wens dat jullie misschien deze kamer uit zullen lopen met meer vragen dan antwoorden, want dat is in je kracht gaan staan. Diep in jullie ligt het weten. Als wij dat deel van jullie kunnen wakker maken, hebben wij onze taak gedaan en dat is waar de verantwoordelijkheid naar voren komt. Wij zeggen jullie dat er veel gelegenheden zijn waarop jullie je verantwoordelijkheid kunnen her-inneren. Die verantwoordelijkheid is in eerste instantie voor jezelf. De grootste verantwoordelijkheid die je hebt is je eigen geluk. Niemand kan die verantwoording voor je nemen. Niemand kan op dat gebied iets voor je doen want het moment waarop je op een ander gaat leunen om die verantwoording te krijgen, duw je hen weg en verliezen jullie beiden je evenwicht. In het verleden waren veel relaties gebaseerd op wat wij noemen leunrelaties. In zo’n relatie gelooft iemand dat hij of zij slechts een halve persoon is en gaat op zoek naar een andere halve persoon om een relatie mee te hebben. Het probleem met leunrelaties is dat het moment waarop de één in beweging komt en gaat groeien, de ander valt. Wanneer twee mensen naast elkaar kunnen staan en niet op elkaar leunen maar gewoon hun leven met elkaar delen, wordt het magisch. Dat is verantwoordelijk zijn voor je eigen energie. Het is jouw verantwoording om hier te zijn en het beste licht en een zo goed mogelijke expressie van je goddelijke schoonheid te zijn.

Voor wie ben jij verantwoordelijk? Aan wie ben jij verantwoording schuldig? Wel, men zou kunnen zeggen dat je een deel bent van het geheel. In feite bestaat er geen scheiding tussen jou en de persoon die naast je zit. Jullie zijn een deel van elkaar. Daar jullie leven met de illusie van gescheidenheid en jullie geloven dat je maar één persoon bent en dat de persoon die naast je zit iemand anders is, willen we jullie daarover een verhaal vertellen. Er was een moment in de evolutie van de mensheid waarop jullie bij een punt kwamen waarop het spel van de vrije keuze beëindigd kon worden. Alles zou op dat moment beëindigd hebben kunnen worden en zou heel succesvol zijn geweest als dat was gedaan. In plaats daarvan verkozen jullie om van de eerste golf van bekrachtiging van “volg de leider” in de tweede golf van bekrachtiging van “volg jezelf” te stappen. Op dat moment veranderden de dingen. Jullie moesten de regels opnieuw vaststellen of herschrijven. Jullie gingen je eigen omstandigheden evalueren. Vanaf dat moment moest alles in jullie leven een nieuwe betekenis hebben. Aan de andere kant van de sluier was er een enorme commotie, want alle wezens die ooit hadden bestaan, kwamen aangesneld en stonden in een lange rij in de hoop om aan het spel deel te kunnen nemen. Iedereen zei: “Het lijkt erop dat de Aarde naar het volgende niveau gaat. Ik wil er naartoe en deel uitmaken van de verandering.”

Toen ontstond er een lange rij zielen die naar de Aarde wilden via relatief weinig geboorten. Het werd al heel snel duidelijk dat er veel meer zielen naar de Aarde wilden dan dat er mogelijkheden waren. Op dat moment gebeurde er iets interessants, want aan de andere kant van de sluier zijn we niet gescheiden van elkaar. De eerste persoon in de rij draaide zich om en keek naar de persoon achter zich en zei: “Weet je, jij hebt een grotere kans om voor verandering te zorgen dan ik. Met jouw instelling en jouw vorige levens en de informatie die je bezit kun je in feite voor veel meer verschil zorgen dan ik. Waarom kom jij niet vooraan staan en ga ik achter jou staan?” En er vond een enorme hergroepering van deze lange rij plaats want er bestaat geen concurrentie aan de andere kant van de sluier. Jullie zijn allemaal een deel van elkaar. Een voor een stond elke persoon in de rij met zijn/haar unieke schoonheid zichtbaar zodat de allerbeste goddelijke expressies de wereld konden ingaan.

En zo gebeurde het dat de hoogsten van de hoogsten en de besten van de besten voor in de rij kwamen te staan. En hier zijn jullie dan. Jullie hebben het gemaakt. En aan wie zijn jullie daar nu verantwoording voor schuldig? Wij stellen voor dat wanneer je het moeilijk hebt om verantwoordelijk te zijn voor je eigen blijheid en geluk je eens zou kunnen denken of je misschien verantwoordelijk bent tegenover al die zielen die een stapje opzij hebben gedaan zodat jij op dit moment op deze Aarde kunt zijn. Zij kijken elk moment over je schouder met je mee. Als jij in de spiegel kijkt en zegt: “Wat doe ik hier? Zorg ik voor verandering? Ben ik helemaal alleen?”, dan moet je beseffen dat er een geweldige aanmoedigingsploeg aan de andere kant van de sluier staat en al die wezens die een stapje opzij hebben gedaan zodat jij hier kunt zijn, je aanmoedigen en in feite heel erg trots op je zijn. Daarin ligt je verantwoording. En wij danken je voor het stellen van de vraag. En het is een schrikaanjagend woord.

Vraag: Ik heb kort geleden de kinderen verlaten en ben hier naartoe gekomen. Wat gaan er met hen gebeuren?

Antwoord: Je kinderen zullen het goed doen en ze zullen altijd je kinderen zijn. Zij zijn op hun eigen pad en moeten hun eigen weg vinden. Zij leren hun eigen verantwoording te nemen. Vaak doe je zo hard je best om hen te helpen. Je doet zo hard je best om je kinderen en degenen waar je van houdt meer te geven dan wat je zelf had toen je opgroeide. Soms span je je zo in dat je hen in de weg staat. Wanneer ze aan de andere kant van de sluier zijn stellen ze contracten op voor dit soort dingen en zeggen: “Het lijkt alsof ik een kans heb om met mijn hoofd tegen een stenen muur te lopen. Als ik dat zou doen kan ik misschien leren wat ik de afgelopen 12 jaar heb geprobeerd te leren.” Vlak voordat ze tegen de muur opbotsen, stapt er echter iemand voor hen die zegt: “Je botst tegen die muur aan en omdat ik zo veel van je houd wil ik dat voorkomen.” Soms is het het beste om een stap achteruit te doen, liefdevol toe te kijken en te beseffen dat het jouw verantwoording naar je kinderen is dat je er altijd voor hen bent wanneer zij leren hun eigen kracht op te pakken. Houd van hen en geef hen onvoorwaardelijke steun. Soms zal dat betekenen dat je genoeg van hen houdt om een stap achteruit te doen en hen met hun hoofd tegen die muur te laten botsen en hun eigen ervaring daarin te hebben. Ze zijn jouw kinderen. Je zult hen niet verliezen en er is een hereniging op komst.

Vraag: Gegroet. Ik sta op de rand van een klif. Ik denk dat ik eraf gestapt ben en naar beneden tuimel. Dit is een nieuwe cyclus, een nieuw begin, een nieuwe initiatie. Terwijl ik val vraag ik me af wat ik zal tegenkomen wanneer ik de grond bereik, welk spoor ik zal nemen en welke realiteit ik zal creëren. Het is heel moeilijk om geen angst te voelen. Ik lijk in cycli te gaan. Ik heb het gevoel hier eerder te zijn geweest. Het ziet er bekend uit, maar dat is het niet. Het is wat meer ontwikkeld. Ik denk dat ik een ei was en dan een larve en ik weet niet of ik al een vlinder ben, maar ik ben aan het veranderen. Ik mis vertrouwen ook al ben ik al vaak door deze cyclus gegaan. Vertrouwen over waar ik naar toe ga – ik weet dat ik ergens naartoe ga, ik maak me alleen zorgen over het creëren, wat ik creëer en hoe ik contact maak met mijn broers en zusters in deze samenleving. Kunnen jullie me helpen?

Antwoord: Begrijp in de eerste plaats dat het van de klif afstappen al een creatie op zich is, en een heel grootse creatie. Ook al voel je jezelf naar beneden tuimelen, je volgende creatie, zoals je zelf al zei, zal het bereiken van de grond zijn. We denken echter niet dat dit nodig is, want je creëert precies op dit moment een nieuwe brug onder je voeten. Als je dat wilt, zal je dat heel binnenkort voelen in je dagelijkse leven want het is niet nodig om op de grond te vallen. Die is daar gewoon om je te helpen bang te zijn. Vind je dat menselijke begrip niet fantastisch? Je hebt net het woord dat uit vijf letters bestaat genoemd, angst, waar zo veel mensen zo bang voor zijn, maar begrijp alsjeblieft dat het alleen mogelijk is om bang te zijn voor iets dat onbekend is. Wanneer je eenmaal weet dat het ergste kan gebeuren, neemt dat iets van de angst weg. Dus zie jezelf op de grond, als je dat durft. Zie hoe je na die prachtige val opstaat en het stof van je afklopt en begrijp dat je op een later tijdstop die ervaring zult ophalen en je aan mensen zult vertellen hoe bang je was en dat zal een prachtig verhaal zijn. De realiteit is dat je niet kunt vallen ook al zou je het proberen. Je wordt gewoon in een nieuwe positie gebracht. Je hebt erom gevraagd. Nu gebeurt het. Het is niet mogelijk om je precies te vertellen waar het naartoe gaat want je hebt nog niet alle details van de uiteindelijke ontwikkeling ingevuld. Wel kunnen we je zeggen dat je op de goede weg bent en ja, het zal angstig zijn. We hopen dat je geniet van de reis. Dank je wel voor de vraag.

Vraag: Jullie zeiden eerder dat iemand de keuze moet maken om een ander met zijn hoofd tegen de muur te laten lopen zonder te proberen dat te voorkomen. Hoe ter wereld vertel je dat die ander op zo’n moment. Is daar een leidraad voor?

Antwoord: De gemakkelijkste manier waarop wij je dat kunnen vertellen is dat jullie een door grenzen afgebakend energieveld in jezelf zijn. Velen van jullie komen echter naar de Aarde zonder die grenzen, zonder te begrijpen dat dit hun energieveld is en daardoor pakken ze constant de energie van anderen op. Dat is het kenmerk van de genezer en behoort heel vaak tot een van de Twaalf Primaire Levenslessen, namelijk Grensafbakening. Er is geen enkele grens aanwezig. Net zoals bij de persoon die een restaurant binnen gaat, aan een tafel gaat zitten en zich boos voelt worden wellicht niet wetend dat er voordat hij binnenkwam aan die tafel een ruzie was. Jij ging de mensenmenigte in en pakte alles op. Waar ligt dat aan? Je eerste verantwoordelijkheid ligt binnen je eigen energieveld. Om je eigen plaats in te nemen, om jezelf te voeden. Om jezelf te helpen geluk te vinden. Pas dan kun je objectief naar de andere velden om je heen kijken en in plaats van deze over te nemen als jouw verantwoordelijkheid kun je objectiviteit bieden en zoiets zeggen als: “Ik zie dat je een richting opgaat die doodloopt en al heel snel. Weet je dat daar een stenen muur staat? Oké. Ik zal je keuze respecteren en het je laten ervaren.” Dat is niet alleen jouw plicht, maar hun recht. Vaak is het heel moeilijk om toe te kijken want sommige mensen lijken er hun levensdoel van te maken om met hun hoofd tegen de muur te lopen. Het is heel moeilijk en toch, als je genoeg van hen houdt, zul je hen dat zelf laten ervaren en de brokken liefdevol oppakken, maar er geen verantwoording voor nemen.

De vraag is dus, hoe weet je dat. We kunnen je daarvoor geen definitief antwoord geven. We kunnen je wel zeggen dat wanneer je energie heel sterk wegloopt, je te veel investeert in de energie van een ander. Je energieveld behoort in tact te zijn, compleet en vervuld, want alleen dan kun je een energetisch rolmodel zijn voor de mensen waar je van houdt. Alleen dan kun je hen een idee geven wat het is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Wij danken je voor je vraag.

Vraag: Ik heb een vraag over de klimaatsveranderingen. Ze zijn een feit waar niet aan te ontkomen is. Ze gebeuren. Ik veronderstel dat ik verwachtte dat het klimaat in een bepaalde richting zou veranderen. Een plaats die nat is zou droog worden, een plaats die koud is zou warm worden, maar het lijkt erop dat de veranderingen willekeurig zijn en nogal chaotisch. Kunnen jullie daar iets over zeggen?

Antwoord: Op dit moment ontstaan er op Aarde veranderingen in de watertemperaturen. Ze zijn heel klein maar zorgen voor grote veranderingen op de planeet. Dat is geen geheim. We hebben het er al eerder over gehad dat het waterniveau op Aarde stijgt. Dat zal gebeuren. Het is slechts een kwestie van hoe veel het zal stijgen en dat wordt door jullie bepaald. Dat wordt bepaald door jullie verwachtingen, jullie verbinding met de planeet en hoe ver jullie het volgende vibratieniveau van de Aarde moeten verhogen om jullie hogere vibratie te ondersteunen. Dit is een evolutionaire fase, geen catastrofale. Er vinden aanpassingen plaats die daarmee te maken hebben. Het moment waarop de een of andere verandering wordt ervaren, zul je aanzienlijke fluctuaties zien – geen geleidelijke verandering naar warmer of kouder – maar eerder enorme fluctuaties. Het is geen geheim om jullie te vertellen dat er nog veel meer orkanen komen en ook hele grote (twee dagen na deze channeling bereikte Katrina de Verenigde Staten). Jullie weten dat er een cyclus is. We zullen jullie nog iets anders vertellen want veel van deze signalen zijn gecreëerd zodat de energie van de Aarde kan gaan veranderen. Als Zij de temperatuur van Haar eigen wateren verhoogt, begint de Aarde in een hoger tempo te vibreren. Als iets warmer wordt, vibreert het sneller. Dus, ook al zijn deze veranderingen op dit moment heel klein, ze zorgen wel voor grote veranderingen in de weerpatronen op Aarde en dat zal zo doorgaan. Het zal geen geleidelijke ontwikkeling zijn, maar een op en neergaande ontwikkeling.

Tegen de tijd dat jullie je afvragen of iets niet heel erg drastisch is, zal het hopelijk een beetje tot bedaren komen zodat jullie je comfortzone kunnen vinden voordat het weer begint. Dat is de manier waarop Zij te werk gaat. Dat is de manier waarop Zij verandert en Ze houdt Haar verbinding met jullie heel goed in de gaten om jullie te helpen met jullie behoeften op Aarde. Jullie zullen meer drastische veranderingen zien. Met jullie huidige inzicht in geologie en jullie Aardse geschiedenis, zeggen wij dat jullie een volgende ijstijd tegemoet gaan. Oh ja. Dat brengt allerlei angsten naar boven. Het zal nog vele honderden jaren duren, maar dat staat er te gebeuren en naarmate die ontwikkeling verder gaat zullen jullie heel kleine, onbeduidende veranderingen zien gaan gebeuren om die veranderingen te creëren die kenmerken lijken te zijn. Deze ijstijd zal voorafgegaan worden door een opwarming van de Aarde aangezien Zij haar vibratie verhoogt en door veranderingen in weerpatronen. Jullie angst daarvoor is gebaseerd op jullie overtuiging dat jullie niet kunnen leven in een ijstijd maar wij vragen jullie om niet te vergeten dat ook jullie je ontwikkelen. Aanpassing is een menselijke eigenschap die jullie door veel van dit soort veranderingen heeft heen geholpen en dat weer zal doen.

Een van deze veranderingen die in de nabije toekomst zal plaatsvinden, is de verandering in de Kristalenergie die de Aarde binnenkomt. De Kristalenergie komt nu al meer dan vijf jaar de Aarde binnen. Jullie weten dat dit gebeurt door de zogenoemde zonnevlammen. De uitstotingen van coronale massa door de zon hebben de Kristalenergie binnengebracht die wordt opgeslagen in de Aarde wat Haar helpt met haar ontwikkeling, wat Haar helpt jullie te helpen ontwikkelen en om de ruimte daarvoor te creëren. Wij zeggen jullie, zoals we jullie in het begin nu vijf jaar geleden hebben verteld, dat die in 2006 zullen terugzakken naar een normaal tempo. Dat is een van de volgende verbanden die komen gaan. In het jaar 2006 zal dat gebeuren. Wanneer dat gebeurt zullen sommige veranderingen in weerpatronen een tijdje afnemen want momenteel is er een tijdruimte van circa 3,5 maand tussen de tijd dat de energie de Aarde binnenkomt en het moment waarop het effect ervan gevoeld wordt. Jullie kunnen dat zien in enkele dingen die op jullie Aarde zijn gebeurd, of jullie die nu goed of slecht noemen, enkele daarvan zijn een direct gevolg van de uitstotingen van de coronale massa die de Kristalenergie naar de Aarde zenden. Die is opgeslagen in de tektonische platen en komt naar boven als jullie haar nodig hebben. Dat opladen van de batterij is bijna klaar en zal ergens in 2006 ophouden en dat zal de uitstotingen van de coronale massa terugbrengen tot een normaal tempo. Intussen vragen de wetenschappers zich stilletjes af of de zon bezig is te sterven omdat er zó veel energie van haar geëxplodeerd is en ze maar niet kunnen uitvinden waar die energie vandaan kwam of hoe veel van dit soort uitstotingen nog kunnen gebeuren. Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat jullie denken want niemand heeft de achterkant van de zon gezien of zal die ooit zien, want het is geen ster of planeet zoals jullie denken. Het is een portaal van energie. Het is een opening tussen dimensionale werkelijkheden, geen hete brandende gasbol. Het is een portaal van licht.

Wanneer jullie iets van die dingen begrijpen, zullen jullie gaan beseffen dat er natuurlijke veranderingen onderweg zijn. Wij kunnen haast niet wachten om te zien wat jullie daar van nu af aan mee gaan doen want als jullie dat aanpassen aan je eigen behoeften, als jullie dat aanpassen aan de expressie van je unieke schoonheid, verandert alles. Wij zeggen jullie dat er prachtige tijden voor jullie liggen. Jullie creëren de gelegenheden zelfs via de Aarde om aanzienlijke veranderingen te creëren in jullie werkelijkheid en in de Aarde zelf. Maak je niet druk om de dingen waarover we het hebben gehad zoals de komende ijstijd. Richt je aandacht in plaats van op het doel op de reis en geniet ervan.


Lieverds, het is voor ons een grote eer om hier in jullie aanwezigheid te zijn. Wij zijn vereerd om bij jullie te zijn in de kleine manieren waarop we jullie unieke schoonheid kunnen weerspiegelen zodat jullie eventjes kunnen zien wie jullie werkelijk zijn. Het is voor ons niet mogelijk om de sluier volledig opzij te trekken, want als we dat zouden doen, zouden jullie allemaal naar Huis gaan. Jullie zouden allemaal zeggen: “Waarom doen we dit?” En jullie zouden terugkeren naar de grootsheid van Thuis. In plaats daarvan zijn jullie hier en spelen het Spel, kijken om je heen en proberen uit te vinden waar het allemaal om gaat, maar in die zoektocht brengen jullie Thuis naar de Aarde. Jullie creëren de hemel in jullie dagelijkse leven en daar begint de magie. Wij applaudisseren voor jullie met alle vleugels in de hemel voor het prachtige werk dat jullie doen.

Weet dat het gewoon een genoegen is om naar jullie te kijken en wij verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar tijdens dit Spel met respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, want als je voor iemand anders zorgt, zorg je voor jezelf. Speel goed samen.

Espavo.
de Groep


De Hartverbinding
Een Liefdesaffaire met Jezelf


Van Barbara

Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. Hoeveel mensen zullen het daarmee eens zijn? Nee, dit is niet egoïstisch het is gewoon jezelf op de eerste plaats zetten. De groep zegt dat het verschil tussen die twee is dat als je egoïstisch bent, je jezelf eerst in de energiestroom zet en alle anderen daarvan afsnijdt. Iemand die zichzelf op de eerste plaats zet, zet zichzelf ook eerst in de energiestroom maar dan om meer te kunnen geven aan andere mensen. Hoe kunnen we iets aan anderen geven wanneer we niet compleet zijn in onszelf? De meesten onder ons zetten de behoeften van anderen altijd voor die van onszelf. Het is nu tijd voor een liefdesaffaire met jezelf. Het is nu tijd om onvoorwaardelijk te appreciëren wie je bent. Wees volledig in jezelf en geniet van je eigen gezelschap. Jij bent je eigen beste vriend. Behandel jezelf eersteklas in alles wat je doet. Je verdient dat. Laat de verwenning beginnen!

Begin met in een spiegel te kijken die je volle lengte weerspiegelt. Hoe vaak staan we daar voor en bekijken onszelf vol kritiek? Vergeet niet dat onze gedachten onze werkelijkheid creëren. Als we ons spiegelbeeld zien en daar snel een negatief oordeel over hebben, zijn we niet eerlijk tegenover ons prachtige lichaam. In mijn 54 jaar heb ik mijn lichaam zien veranderen van slank als een mannequin tot te zwaar. Het is gek dat toen ik een tiener en begin twintig was ik erover klaagde dat ik te mager was. Recentelijk heb ik me aangesloten bij de gemeenschap die klaagt over overgewicht. Daar stop ik nu mee in de wetenschap dat ik op dit moment de volmaakte ik ben. Morgen zou ik kunnen beslissen om een ander deel van mezelf te worden door lichaamsbeweging te nemen en op dieet te gaan. Soms, wanneer ik te kritisch ben op mezelf, herinner ik mezelf eraan dankbaar te zijn voor mijn volmaakte lichaam wanneer ik kijk naar iemand die op de een of andere manier gehandicapt is. Ik bewonder mensen die uitgestegen zijn boven een fysiek probleem dat zij besloten hebben in dit leven te ervaren. Ik zal nooit vergeten dat ik jaren geleden eens klaagde tegen mijn fantastische schoonmoeder dat ik een slechte haardag had. Ze keek me vol begrip aan en herinnerde me eraan dat zij al haar haar had verloren en een pruik droeg vanwege de chemotherapie die ze had gehad om kanker te bestrijden. Op dat moment realiseerde ik me hoe dwaas ik me gedroeg over mijn uiterlijk. Vele jaren geleden heb ik voor massagetherapeute geleerd hoewel ik dit nooit professioneel heb gedaan. Met Lightworker nam mijn leven een totaal andere wending. Zoals met alles wat wij in het leven ervaren, leerde mijn massageopleiding me een waardevolle les. En die ging over het je ver houden van oordelen. Ik begon te begrijpen dat het lichaam mooi is ongeacht de vorm die het heeft. Het was een les in het begrijpen van mensen voor wie ze zijn en niet voor wat hun lichaam vertegenwoordigt.

In onze meeste seminars beginnen we met de song “The Arms of the Angels” (De armen van de engelen). Aan het einde daarvan zeggen we tegen de mensen eerst zichzelf een grote, liefdevolle knuffel te geven en daarna anderen in de zaal te knuffelen. Wat een prachtige manier om de dag te beginnen. Waardeer de persoon die je bent wanneer je ’s morgens in de spiegel kijkt en geef jezelf een knuffel. Als je dat wat je in je spiegelbeeld ziet, niet prettig vindt, zegen jezelf dan en besluit om morgen je leven op de een of andere manier te verbeteren, maar houd vandaag van jezelf zoals je bent. Houd je bezig met allerlei positieve gedachten en koester je ziel met alle liefde van jezelf die je verdient. Kijk naar de ware jij en geef jezelf complimenten voor iets in je leven waar je een goed gevoel over hebt.

Steve en de Groep hebben het gehad over unieke schoonheid. Die bezitten we allemaal. Hoewel we eenheidsbewustzijn delen, is ons individuele zelf uniek, dat is de schoonheid die we zowel innerlijk als aan de buitenkant bezitten. Ware schoonheid komt voort uit spiritueel vertrouwen. Laat je licht schijnen door te weten wie je werkelijk bent en dan zal iedereen om je heen je heldere licht ervaren.

Je kunt je eigen beste vriend zijn door jezelf als bijzonder te behandelen. Als je denkt wat geld over te hebben, koop dan een cadeautje voor jezelf, iets dat je doet glimlachen wanneer je eraan denkt. Dat kan een nieuwe sweater zijn of een leuk etentje met vrienden. Laat het iets zijn waarvan je weet dat je het verdient. Weet dat je het waard bent om net zo goed behandeld te worden als jij iemand anders zou behandelen die je bewondert.

Tijd is het allergrootste geschenk. We zijn allemaal zo druk met onze agenda’s. Het grootste geschenk dat we onszelf kunnen geven is tijd. Of we die nu gebruiken voor onszelf om de natuur in te gaan, een goed boek te lezen, in een geurig bad te liggen of wat je ook maar gelukkig maakt, neem tijd voor jezelf alleen. Daardoor zal je opbloeien en alles aankunnen wat er op je pad komt en op dat moment zal je je verbonden voelen met wie je bent. Nog niet zo lang geleden trakteerde ik mezelf. Ik vloog alleen naar San Diego om familie en vrienden te bezoeken. Steve genoot zijn tijd alleen thuis. Ik huurde een rode cabriolet en reed luid zingend langs het strand. Ik vind mijn drukke leven met onze reizen voor Lightworker heerlijk, maar dit weekeinde zorgde ervoor dat ik op een heel nieuwe manier weer tot leven kwam. Een andere manier waarop ik mezelf verwen is wanneer ik terugkom van een reis. Ik neem dan een hele dag voor mezelf en ben helemaal alleen. Ik geniet zo van het samenzijn met al die prachtige spirituele familieleden die ik op onze reizen ontmoet maar ik breng mezelf in evenwicht met mijn tijd alleen. Op die manier kom ik terug bij mezelf om te zien hoe het echt met me gaat zodat ik daarna verder kan met de volgende stap van mijn leven. Als ik zorg voor mijn behoeften, voel ik me verkwikt om naar ons volgende seminar te reizen.

Huldig je unieke schoonheid door eer te bewijzen aan de relatie die je hebt met jezelf. Wanneer je liefde hebt voor jezelf, kun je je hart openstellen en die liefde aan anderen geven en op jouw beurt die van hen ontvangen. Dat is de energiecirkel van liefde. Je hoeft niets aan jezelf te veranderen. Je bent volmaakt zoals je bent. Dit betekent niet dat we geen nieuwe manieren kunnen vinden om onszelf volledig te manifesteren. We kunnen leren en groeien en alles worden waartoe we bestemd zijn. Het is prachtig om te willen verbeteren en een betere jij te worden, maar accepteer eerst wie je vandaag bent. Het accepteren van onszelf en anderen zoals we zijn en niet zijn, geeft ons de mogelijkheid om ons zo goed mogelijk te manifesteren. Dit weerhoudt ons ook om veroordelend zijn. Voordat we iets kunnen veranderen wat we in onszelf niet prettig vinden, moeten we onszelf als reeds volmaakt zien. Dit wordt onvoorwaardelijke liefde genoemd.

Wij zijn onze eigen slechtste criticus. Als ik mezelf zie in de archieven van onze live uitzendingen heb ik zo snel kritiek op hoe ik er uit zag of wat ik zei en hoe ik klonk. Dat zijn de momenten waarop ik moet lachen over wat ik aan het doen ben. Als ik iets ontdek dat ik niet prettig vind, heb ik niet de pest aan mezelf maar heb ik gewoon een gesprek met mezelf om het met mezelf eens te worden hoe ik kan veranderen om op de een of andere manier beter te worden. Ik maak er ook een punt van om tegenover mezelf te erkennen als ik iets goed vind van mezelf op video. Ik streef er voortdurend naar om mezelf te verbeteren, maar tegelijkertijd houd ik van wie ik vandaag ben. Ik doe nu mijn eigen privé sessies. Om dat te kunnen doen moet ik mezelf accepteren met alle waardering voor wie ik ben. Ik kan mezelf met niemand vergelijken want ik ben hen niet. Mijn allereerste sessie was een ware test voor me. We presenteerden een seminar aan de oostkust. De dag voor het seminar boden Steve en ik beiden privé sessies aan. Mijn eerste sessie was met een vrouw die had besloten een sessie te hebben met Steve en direct daarna met mij. Mijn angsten kwamen naar boven. Ik dacht: wat heb ik nog te bieden nadat Steve en de Groep haar alles hebben gegeven wat ze nodig heeft? Ik ben toen diep naar binnen gegaan naar mijn centrum en heb tegen mezelf gezegd dat ik geschenken van mezelf voor haar heb. Het was een magische sessie voor ons beiden. Aan het einde zei deze prachtige vrouw me dat zowel Steve als ik haar verschillende inzichten van de waarheid gegeven hadden. Steve was de ene kant van haar leven opgegaan en ik had een ander deel aangeraakt. Dit was een gigantische stap in mijn spirituele vertrouwen.

Kijk opnieuw in die spiegel en zie de ware schoonheid van wie je bent. Kijk diep in je eigen ogen, voorbij je fysieke wezen, tot helemaal in je ziel. Geef jezelf een grote knuffel en vertel dat je van jezelf houdt. Houd onvoorwaardelijk van jezelf zoals je vandaag bent.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.