Oktober 2005

Het geschenk in een tragedie
De zin ontdekken in de veranderingen in of op de Aarde

Van Steve

Met alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd met de Aarde vragen we ons allemaal af of dit de veranderingen in en op de Aarde zijn die wij hebben verwacht. Veel mensen die we hebben ontmoet, hebben zich op een vreemde manier afgesneden gevoeld toen deze tragische gebeurtenissen plaatsvonden. De Groep geeft ons hier een andere kijk op de dingen die het ons mogelijk maakt dit geschenk van de realiteit in ons leven te accepteren.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes
Steve Rother
Woordvoerder van de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie hebben als ziel een heel lange weg afgelegd zodat jullie stuk voor stuk tijdens deze perfecte kruising van tijd en ruimte hier konden zijn. Jullie grootste doel als ziel voordat jullie aan dit leven begonnen, was om een gelegenheid te vinden om op dit moment hier te zijn. Jullie grootste droom was om naar de Aarde te komen en de sluier voor je gezicht te doen zodat jullie je niet konden herinneren dat jullie het script ervoor zelf geschreven hadden. Jullie grootste hoop was om in deze tijd naar de Aarde te komen en te doen alsof jullie volledig in de war waren. Jullie zijn daarin heel erg goed geslaagd!

Waarom hebben we zo veel tragedie op Aarde?

En nu vragen jullie: Wat gebeurt er met de Aarde? Waarom vinden al deze verandering plaats? En hoe kan ik helpen? Vandaag willen we een paar antwoorden geven op deze vragen, want er vindt op zo’n grote schaal verandering plaats dat letterlijk de hele wereld wordt beïnvloed door de prachtige gebeurtenissen die zich ontvouwen.

Ja, jullie zien deze gebeurtenissen als tragedies. Jullie zien veel dingen als een tragedie, maar wij zeggen jullie ook dat jullie werkelijkheid wordt gecreëerd door de manier waarop jullie er naar kijken. Als jullie de problemen van een tragedie willen verklaren en loslaten, is het eerste wat we jullie vragen te doen het geschenk in zo’n gebeurtenis te zoeken. Het moment waarop jullie het geschenk vinden, verandert jullie waarneming en bestaat er geen noodzaak meer voor de problemen. Er bestaat dan geen noodzaak meer voor het verlies aan levens of lijden. Er bestaat dan geen noodzaak meer voor de problemen die jullie in je hart ervaren als jullie dit alles zien op de televisie. Wij zeggen jullie dat er achter deze gebeurtenissen een grotere bedoeling schuilt. De illusie die jullie voor jezelf verborgen proberen te houden, is dat jullie één zijn. Jullie zijn dat van het begin af aan geweest. Jullie zijn naar de Aarde gekomen om het spel te spelen dat jullie afzonderlijke individuen zijn die in bellen van biologie wonen, maar jullie zijn één hart. Jullie zijn met elkaar verbonden op manieren die jullie nooit zullen zien. Veel van de schijnbaar tragische gebeurtenissen die plaatsvinden, hebben tot doel om het kleed onder jullie voeten op te schudden. Als jullie dan kijken naar de rimpelingen die zich door het kleed en jullie wereld verspreiden, dienen die om alles wat zich op het kleed bevindt de lucht in te gooien. Jullie zien dat als een tragedie, want jullie geloven niet dat jullie de hand hebben gehad in het creëren van deze gebeurtenissen; toch was dat zo. Maar juist in deze momenten herinneren jullie je wel moeiteloos dat jullie één hart zijn. Dit is een van de geschenken die deze tragedies bieden. Telkens wanneer jullie naar het nieuws kijken en zien dat eens gezonde steden nu onder water staan en plaatsen gereduceerd zijn tot puinhopen, gaat jullie hart open samen met alle andere harten die deze gebeurtenissen zien. Op dat moment herenigt het ene hart zich.

Het accepteren van het geschenk

In die momenten waarop jullie je heel triest voelen bij het kijken naar de trauma’s die in de hele wereld plaatsvinden, als jullie de mensen zien die alles verloren lijken te hebben en zelfs hun eigen kinderen niet kunnen vinden, neem dan een moment de tijd om hen te bedanken. Stuur hen dank voor het feit dat ze harten over de hele wereld met elkaar verbinden. Vind dat kleine geschenkje, het doet er niet toe hoe klein en onbelangrijk het op dat moment lijkt en jullie zullen de werkelijkheid veranderen tegelijk met jullie eigen waarneming. Weet je, het menszijn is niet gemakkelijk. Jullie zijn bezig op een van de moeilijkste Speelborden van Alles Wat Is. Het probleem van het doen alsof jullie afgescheiden zijn, is dat jullie je zelfs je eigen erfgoed niet kunnen herinneren. Jullie kunnen je niet herinneren wat jullie in gedachten hadden met het naar de Aarde komen. Jullie kunnen je zelfs niet herinneren dat jullie hier eerder geweest zijn.

Het derde perspectief

Wij vinden het heerlijk om te kijken naar de manier waarop jullie spelen in het veld van dualiteit. Jullie zijn altijd op zoek naar goed of slecht nieuws. Vandaag hebben we beide voor jullie. Het slechte nieuws is dat jullie dood gaan. Het goede nieuws is dat dit voor de meesten van jullie niet vandaag zal zijn. Dit is een belangrijke waarheid die jullie allemaal met elkaar delen. Jullie zullen allemaal de dood als eindige wezens ondervinden. Door de aard van jullie spel verlaat niemand levend de Aarde. We stellen jullie nu een belangrijke vraag. Wat zou er gebeuren, met die wetenschap in je achterhoofd, als jullie stuk voor stuk elke dag van je leven zouden leiden alsof je stervende was? Wat zou er gebeuren als jullie elke keuze onder de loep zouden nemen alsof het je laatste keuze was? Wij zeggen jullie dat de dood geen tragedie is. De enige tragedie is het leiden van een onvervuld leven. Velen van jullie denken van jezelf dat jullie in een lichaam zijn waar je goed voor moet zorgen zodat het je hele leven meegaat. Als jullie dat lichaam uiteindelijk verlaten, hopen wij dat jullie het goed gebruikt verlaten, dat het de sporen en lidtekens draagt van een opwindend leven. Stel jezelf de vraag: “Hoeveel passie kan ik vandaag ervaren?” En breng die passie dan in alles wat je doet vandaag en in elk moment dat je leeft. Hoe zou de wereld veranderen als iedereen dat deed? Wij zeggen jullie dat jullie geen behoefte meer zouden hebben aan de trauma’s en gebeurtenissen die jullie nu tragedies noemen.

Jullie leven in een veld van polariteit. Jullie gingen van het eenheidsbewustzijn van het één zijn als God naar een spel van separatisme dat gespeeld werd in een veld van polariteit. In dat veld van polariteit en dualiteit hebben jullie lange tijd doorgebracht. Jullie leven in een wereld van licht en schaduw, maar jullie geloven óf in het licht óf in de schaduw. Maar dat maakt niet uit. De realiteit is dat beide deel uitmaken van het zelfde. Jullie cycli van licht en donker hebben jullie werkelijkheid gecreëerd, en jullie zien de dingen als boven/beneden, goed/slecht, juist/verkeerd en liefde/angst omdat jullie leven in de werkelijkheid van dualiteit. Dat is aan het veranderen want jullie gaan nu naar een veld van Trialiteit. Jullie zullen nu niet alleen de lichte en de donkere kanten hebben, maar jullie zullen die met het derde perspectief, dat van je eigen hogere zelf, in evenwicht brengen. Naarmate jullie een verdere verbinding maken met dat spiritdeel van jezelf, zullen jullie een andere kijk op het licht en het donker krijgen. Ze maken beide deel uit van elkaar, deel uit van een grotere cirkel. Het is niet zo dat de één goed is en de ander slecht, maar elk deel maakt deel uit van het geheel en de één kan niet bestaan zonder de ander. Licht bestaat niet zonder dat er een graad van duisternis is waarin het kan spelen. Dus wat jullie in je wereld onderzocht hebben door het één goed en het ander slecht te noemen, begint te vervagen en jullie creëren evenwicht met het derde perspectief. Het derde perspectief van je spirit en wat jullie het hoger zelf noemen, brengt jullie nu naar het leven in een veld van Trialiteit. Hier kunnen jullie naar deze gebeurtenissen kijken en als een bewuste schepper deel uitmaken van het collectief, in plaats van een stap terug te zetten en een slachtoffer te worden. Nu wordt de reikwijdte van jullie inzicht veel groter en zien jullie succes niet langer als het hebben van 3.2 kinderen, een witte schutting, een kat en een hond. Alles in jullie spel is opgebouwd uit drieën en nu zal jullie eigen perspectief breder worden om inzicht uit het volledige veld van Trialiteit op te nemen.

Vanuit dit perspectief zullen jullie moeiteloos zien hoe belangrijk passie is in je leven. Waar is de levensdans waarvan je weet dat je die altijd al in je hebt? Waar is de sprankeling die je verborgen hebt? Wat zie je in andere mensen dat je heel graag in jezelf zou willen zien? Begin vandaag aan die zoektocht door het inzicht van Triologie te gebruiken. Vanuit dit nieuwe perspectief zul je ontdekken dat in elk moment van duisternis op Aarde het Licht een unieke kans krijgt om te schijnen.

Telkens wanneer je tragedie, problemen of lijden op welke manier dan ook ziet, krijgt je spirit het geschenk van die kans om haar Licht te laten schijnen. Wanneer je naar tragische gebeurtenissen kijkt op de televisie, weet je dat dit gemakkelijk jou had kunnen overkomen. En ook al hebben die mensen soms alles verloren, hun spirit is altijd in tact. Zolang spirit in tact is zullen zij herbouwen. Je kijkt toe en zegt tegen jezelf: God zij dank dat dit mij niet overkomen is.” Wij zeggen je dat dit je wél overkomen is. Het moment waarop je keek naar de gebeurtenis op de televisie, gebeurde het met jou. Zelfs terwijl zij op de puinhopen staan van wat eens hun huis was en in de microfoon spreken, vertellen ze waar ze dankbaar voor zijn en niet wat ze hebben verloren. In die speciale momenten zijn spirit en het Licht van Thuis duidelijk zichtbaar. Dat is het geschenk wat ze geven aan iedereen die naar de beelden kijkt. Ze zullen herbouwen met een nieuwe, frisse en unieke kijk op de dingen vanwege de zuivering die heeft plaatsgevonden en vanwege de verbinding die ze hebben met alle andere mensen die naar deze gebeurtenis hebben gekeken. Als jij het geschenk kunt ontvangen, wint iedereen en had de tragedie nut. Dat is het deel van de droefheid die op de achtergrond aanwezig is in je hart en die je niet naar voren hebt kunnen brengen.

De Aarde verandert haar relatie ten opzicht van de mensen

Er ligt niets geheimzinnigs in het kunnen begrijpen van de hogere betekenis van tragische gebeurtenissen. Het is geen geheim om jullie te vertellen dat er in de dagen die komen gaan nog meer staat te gebeuren. Met deze kennis proberen jullie uit te vinden waarom Moeder Aarde verandert en naar het schijnt zo drastisch is in haar veranderingen. Wat, als we jullie zouden vertellen dat Ze helemaal niet zo sterk aan het veranderen is? Het is meer jullie relatie met Haar die aan het veranderen is. Als jullie weten dat er een 40-jarige cyclus is in deze dingen die jullie orkanen noemen, dan weten jullie wellicht dat de landmassa’s 40 jaar geleden niet zo dicht bevolkt waren als nu. Ook al waren er 40 jaar geleden zware orkanen, de impact op de mensheid was veel minder vanwege de veel dunnere bevolking. Het feit dat jullie de Aarde op een nieuwe manier gebruiken, creëert veel van wat jullie zien als een verhoging van tragische gebeurtenissen. In elk geval creëert Zij haar normale cycli en jullie passen je daaraan aan. Wat we jullie vertellen is dat er een evolutie aan de gang is en jullie verbinding daarmee heeft te maken met jullie eigen evolutie die elke dag verder gaat. Want jullie zijn niet meer dezelfde mensen die hier naartoe kwamen om op Aarde te wonen. Jullie zijn niet dezelfde mensen die zich manifesteerden in de fysieke bellen van biologie om gedurende een aantal decennia te pretenderen mens te zijn. Jullie zijn dat punt in je ontwikkeling al lang gepasseerd. Jullie integreren nu een deel van je eigen hoger zelf en creëren een nieuwe werkelijkheid, terwijl jullie van eenheid naar dualiteit naar Trialiteit gaan. Terwijl jullie je op deze manier ontwikkelen, kijken wij van deze kant van de sluier toe met het grootste ontzag en de grootste waardering, want jullie zijn als één verder gegaan. Jullie dragen de hartenergie van Planeet Aarde in je hart, en jullie hebben ook invloed op Haar net zoals Zij invloed heeft op jullie. Dus ook al kwam de eerste orkaan (Katrina) en zette sommige steden onder water daarbij vernietigend, dodend en problemen creërend in al jullie systemen waarop jullie met de Aarde omgaan, de tweede (Rita) werd afgezwakt door jullie hartenergie. Jullie hebben daarmee al veel veranderd en jullie hebben de capaciteit om die dingen elke dag te veranderen door je verwachtingen te veranderen. Vergeet niet dat het leven een zelfvervullende profetie is. Jullie zijn God die een blinddoek draagt en we vinden het prachtig wanneer jullie tegen elkaar opbotsen en proberen uit te vinden wie jullie zijn, wanneer jullie je afvragen wat je hier doet en wat de betekenis is van het leven. Die laatste vraag is onze favoriet. En nu stellen wij jullie dezelfde vraag die jullie zo vaak aan ons stellen. Wat is jouw betekenis van het leven? Hoe ga jij het geschenk in deze tragedies zien? Hoe ga jij je leven leiden zodat je gebruik kunt maken van je verbinding en jezelf kunt zegenen telkens wanneer je zoiets ziet gebeuren? Want vergeet niet dat dit jullie allemaal overkomt, niet slechts enkelen.

Jullie zullen deze energie de komende maanden opnemen. Dat zal niet alleen invloed hebben op jullie economieën op wereldwijde schaal, maar ook op jullie harten. Een paar dagen geleden was de Hoeder op de sportschool en iemand naast hem stond naar het nieuws te kijken. Het nieuws ging over de orkaan Rita die eraan kwam. Deze man keerde zich naar hem toe en zei: “Wow! Als er ooit een tijd zou zijn voor China om aan te vallen, zou het nu zijn.” Wat is hij aan het creëren, lieverds? Wat een angst kun je niet manifesteren op deze manier? In deze tijd van evolutie zijn ook jullie creatieve vermogens toegenomen. Dus heb je in deze tijd de gelegenheid om liefde te creëren of angst. Breng datgene wat je creëert in evenwicht met het perspectief van je hoger zelf. Breng het in evenwicht met dat deel van jou. Voordat je woorden van deze strekking uitspreekt, begrijp dat die invloed hebben op China en dat niemand een vijand is van iemand omdat jullie allemaal één zijn. Jullie zijn een deel van elkaar en die verbinding zal nu meer dan ooit verder gaan. Je kunt ervoor kiezen om gebeurtenissen te zien door het perspectief van dualiteit en afgescheidenheid, of je kunt nu besluiten om ze in termen van Trialiteit te zien en hoe jullie allemaal gelijk zijn. Hoe goed jullie je met elkaar verbinden op de manieren waarop jullie gelijk zijn in plaats van je aandacht te richten op de manieren waarop jullie verschillend zijn, zal bepalen hoeveel jullie kunnen ontvangen van het geschenk in alle gebeurtenissen die voor jullie liggen.

Sommigen van jullie zullen een vreemde afstandelijkheid voelen bij deze gebeurtenissen. Ook al kijken jullie ernaar op de televisie, jullie voelen je afstandelijk en reageren niet, alsof alles in feite in orde is. De mensen om je heen kunnen je zelfs koud en harteloos vinden omdat je niet te doen hebt met die mensen. Laat ons dit in het juiste perspectief zetten. Jullie nieuwe perspectief van het hogere zelf in Trialiteit zal je helpen zien hoe de loop van de gebeurtenis zich ontvouwt. Kijk uit naar het geschenk in deze gebeurtenissen en de keren dat de menselijke spirit boven de omstandigheden uitstijgt. Dat is het geschenk.

Wat ligt er in het vooruitzicht?

Er komt nog meer. In de nabije toekomst komt er nog minimaal één zware orkaan en jullie hebben de gelegenheid om die af te zwakken. Het is namelijk zo dat het jullie zaak is omdat jullie dit soort gelegenheden creëren. Als jullie de grote geschenken uit de andere gebeurtenissen hebben ontvangen, zal deze aan jullie voorbij gaan. Gedurende lange tijd waren het de wereldoorlogen die jullie creëerden en die jullie de gelegenheid gaven om moeilijkheden, trauma’s en wreedheden te zien als duisternis. Jullie vroegen je af: “Zal er ooit leven op Aarde mogelijk zijn zonder oorlog?” Wij zeggen jullie dat oorlog jullie op die manier in de gelegenheid stelde om je wereld op te schudden om een hoger perspectief te krijgen. Oorlog is een door de mens gemaakte creatie die in de hemel niet bestaat. Net zoals jullie door de mens gemaakte creatie die economie wordt genoemd, is hij gebaseerd op waarneming van waarneming van waarneming.

Als je op een bepaald moment je werkelijkheid niet prettig vindt, heb dan de moed om je waarneming te veranderen, om een manier te vinden er op een andere manier naar te kijken. Al verander je maar even je waarneming en kijk je vanuit een andere hoek naar jezelf – ook als je daarna weer teruggaat en probeert uit te vinden of het past in de perceptie van 3.2 kinderen, een witte schutting, een hond en een kat – dat moment zal je de gelegenheid geven om verder te kijken dan wat het lijkt te zijn en om dat kleine vonkje passie te vinden dat voor verschil zorgt in je leven. Dat is de unieke schoonheid die jij, persoonlijk, bent. Dat is jouw vonk van God en daar ben jij verantwoordelijk voor. Laat die vonk niet uitdoven. Voed haar. Zoek die passie. Zoek die manier om het geschenk van alles wat er is gebeurd, te geven aan elk mens op Planeet Aarde. Als je lijden ziet, als je tragedie ziet, weet dan dat het jou overkomt. Dat jij het bent die in die bus wacht, wacht om vast te komen zitten op de snelweg, wacht om de stad uit te komen. Weet dan dat het jouw huis is dat net onder water is gelopen. Maar zoek ook naar nieuwe mogelijkheden, want er zal een wederopbouw van energie zijn in een hogere vibratie die meer van je eigen vonk van passie zal bevatten. Zoek eerlijk en oprecht naar dat geschenk en je zult de noodzaak voor tragedie loslaten.

De nieuwe Lichtfamilie

Het vinden van het geschenk en het loslaten van de noodzaak voor tragedie zijn begonnen, zelfs vandaag. Jullie komen bij elkaar om de nieuwe Lichtfamilies te vormen. Jullie vinden nieuwe verbindingen. Wanneer de mensheid zich ontwikkelt, reiken jullie naar hogere waarheden. Jullie verhogen stuk voor stuk, individueel, je vibratie. Jullie worden nieuwe mensen en nieuwe expressies van wie jullie werkelijk zijn, en daarbij zien jullie nieuwe mogelijkheden, beseffen nieuwe passies en groeien naar nieuwe manieren om jezelf te manifesteren. Maar ook als collectief – als één – stijgt jullie vibratie. Ook al zie je mensen die in nood zijn en zie je mensen van een lagere economische klasse die niet dezelfde privileges en kansen hebben als jij, waarom is het dan voor jou toch goed om door te gaan met de opbouw van je overvloed terwijl al dit lijden maar doorgaat op deze planeet? Begrijp dat ook dat een deel is van jou en dat jouw positie een gekozen positie is, dus als je dat erkent en eert, dan geef je dat de gelegenheid om een deel te zijn van jou. Niet dat je erop uit moet gaan om persoonlijk de stad te herbouwen, maar in de tragedie zou je een roeping kunnen vinden, een behoefte kunnen vervullen of een plek waar je je doel en je passie kunt vinden. Je zou kunnen ontdekken dat in deze tijd van enorme stress en trauma er voor jou een gelegenheid ligt om als menselijke engel dienstbaar te zijn op deze planeet. Als dat het geval is, dan heeft het lijden succes gehad omdat het jou in je passie heeft gebracht. Het heeft een duisternis gecreëerd waarin jij je licht hebt kunnen laten schijnen en het heeft voor jou de kans gecreëerd om een spirit in een fysieke bel van biologie te zijn en om jouw geschenk tot uitdrukking te brengen. Doe dat nu met heel veel trots.

Dit zijn opwindende tijden. De evolutie van de mensheid en de evolutie van de Aarde gaan sneller dan jullie wellicht weten. Jullie hebben dat gecreëerd. Jullie zijn voorwaarts gegaan om dit mogelijk te kunnen maken. Kijk oplettend uit naar die vonken van Licht. Zoek naar dat stuk dat jouw hart verbindt met de harten van anderen. Want lieverds, in deze tijd – vandaag – hebben jullie de gelegenheid om de genezers te zijn van Planeet Aarde. Meester genezers, word nu wakker. Er zullen geen verborgen Lichtwerkers meer zijn. Jullie worden tot actie geroepen. Wij danken jullie dat jullie daar naar luisteren. Jullie veranderen niet alleen de Aarde en je eigen fysieke wezen, maar jullie interdimensionale wezens openen deuren in de hemel en in alle dimensionale niveaus voor een evolutionaire diepte die nog nooit eerder bereikbaar is geweest. Durf te vragen wat je kunt doen. Durf te vragen hoe je de energie van vrede kunt vasthouden. Durf te vragen hoe je je passie kunt vinden, zelfs in al deze tragedies, en jullie zullen het geschenk in de tragedie vinden en ontdekken dat jullie Thuis creëren, hier en nu.


Vragen en antwoorden

We zullen eventjes pauzeren, lieverds, want we zijn een beetje intens geweest voor de Hoeder vandaag… We zullen nu even tijd nemen om vragen te beantwoorden of voor commentaar dat jullie willen geven, want we vinden de interacties heerlijk zo vaak die mogelijk zijn.

Vraag: Ik heb kortgeleden een passie ontdekt. Ik maak soep en ik heb ontdekt dat mijn soep een soep voor de ziel is. Hoe kan ik die brengen waar die nodig is?

Antwoord: Je bent niet de eerste persoon die heeft ontdekt dat hij/zij kan channelen via koken. Er zijn er zelfs die koekjes bakken. Er zijn er ook die soep maken. Er zijn er die schilderstukken maken. Er zijn er die channelen via helende vermogens en er zijn er die channelen via woorden. Er zijn er die channelen om precies op het juiste moment aanwezig te zijn als iemand vragen stelt. Jouw grootste uitdaging is geweest om die eerste expressie te vinden. Het is slechts de eerste want we kunnen je niet precies de volmaakte wegen aangeven hoe je dit moet aanpakken – hoe je de soep moet inblikken, hoe je haar moet distribueren – want dat is niet echt het belangrijkste deel. Het belangrijkste deel is dat dit een expressie is van jou en dat dit jouw manier is om dat hogere aspect van jou naar voren te brengen en te integreren, dat aspect wat je ogen doet oplichten, wat ervoor zorgt dat die glimlach aan iemand anders doorgegeven wordt. Het is jouw manier van dienstbaarheid. Ook als niemand ooit je soep ruikt of ervan eet, dat maakt geen verschil. Die sprankeling achter je ogen op dit moment gaat het collectieve bewustzijn in en helpt jou je licht te ontsteken en te verspreiden.

Dus volg de stappen. Neem elk klein stukje op dat je kunt en let op de zijdeuren, want vaak als je door de hal loopt en denkt naar een bepaald eind te gaat, zijn er andere deuren die naar zijgangen leiden en je brengen naar grotere expressies van je eigen spirit dan je je ooit hebt kunnen voorstellen. Let dus op deze kansen. Maar begrijp dat het niet gaat om het eind van de hal te bereiken. Wat gebeurt er als mensen begrijpen dat ze een doel hebben bereikt? Ze gaan zich vervelen, want het gaat niet om het bereiken van een doel maar om het genieten van de reis. Verander je bewustzijn van de bestemming naar een bewustzijn van de reis en geniet van de reis. Jouw reis is prachtig, want jouw spirit is nu aan het creëren via je soep. Wat een heerlijke vreugde. Deel die.

Vraag: Sinds ik aan het herstellen ben en met een schone lei ga beginnen, wat vind ik om erop te schrijven?

Antwoord: Wat gebeurt er als je het pad vrij maakt? Je hebt zo veel mogelijkheden, je raakt er door overweldigd. Je begint te denken in termen van “Waar ga ik naar toe? Wat ga ik doen? Wat is nieuw? Wat is nu belangrijk voor mij?” In plaats van je te concentreren op: “Wat is de beste stap die ik op dit moment kan zetten en wat geeft me op dit moment het hoogste rendement voor mijn uiteindelijke doel?” Om dat perspectief te bereiken vragen wij jou: “Waar ligt je passie? Waar is die vonk in jou die al wacht om te gaan creëren sinds je 17 was en een droom had en je vader je hielp die droom te vinden. Zoek dat stuk in jou wat belangrijk voor je is en ga die richting in, ook al is het maar een heel klein beetje en als je daar je aandacht op richt, zul je ontdekken dat alle stukjes op heel magische wijze bij elkaar komen en zo ook de bronnen om te creëren wat je nodig hebt bij het weer opbouwen van je leven en opnieuw beginnen. Dat zal enorm veel verschil maken bij waar je naar toegaat en zal de energie om je heen verzamelen. Het andere stuk dat we je zouden willen vragen in overweging te nemen is, dat geen enkel mens een eiland is en je hand uitsteken en andere mensen een deel laten zijn van jouw nieuwe creatie, helpt niet alleen jou, maar geeft het geschenk aan iedereen die je aanraakt. We danken je dat je de moed had om dat te zeggen.

Vraag: Je hebt veel gesproken over de humanitaire gevolgen en het lijden veroorzaakt door de orkanen. Op grotere schaal hebben we ook een petrochemisch probleem in ons energieverbruik. Heeft de Groep daar iets over te zeggen? We zullen lange tijd problemen …

Antwoord: Ja, is dat niet prachtig? Het zit namelijk zo dat de mensheid zich aan het ontwikkelen is. De manier waarop jullie met de Aarde werken moet zich ontwikkelen om daarmee gelijke tred te houden want je hebt gezien dat er veranderingen zijn in de manier waarop jullie omgaan met de Aarde. Jullie geloven dat jullie verantwoordelijk zijn voor wat jullie noemen het dunner worden van de ozonlaag. Dat zijn jullie niet. Het is een natuurlijke ontwikkeling van de Aarde. Hebben mensen daar deel aan gehad? Ja, natuurlijk hebben ze dat, maar veel minder dan jullie denken. Er gebeurt hier niets buitengewoons. Het is namelijk zo dat naarmate jullie je aanpassen en naarmate meer mensen hun plaats innemen in fysieke bellen van biologie en de Aarde bevolken, moeten jullie je aanpassen om in harmonie met Haar te werken in plaats van Haar tegen te werken. Wij zeggen jullie dat het heel duidelijk is dat jullie gemotiveerd zijn om andere energiebronnen te onderzoeken. Dat gebeurt via jullie eigen financiële positie wat soms echt de enige manier is om jullie te motiveren. Het is jullie eigen creatie, want in vele delen van de wereld wordt al veel meer betaald voor deze petrochemische fossiele brandstof. Dus nu jullie gemotiveerd zijn om te onderzoeken hoe jullie energie kunnen gebruiken die meer is afgestemd op de Aarde zelfs in jullie auto’s, zelfs in de opwarming van jullie zwembaden, zelfs in alles wat jullie doen, zullen jullie daarvoor nieuwe manieren vinden omdat het voor jullie belangrijk is om een efficiëntere manier te vinden om de Aarde te bewonen. Wij hebben jullie verteld dat jullie energie zijn. Een van de vier eigenschappen is dat ze altijd de weg van de minste weerstand zoekt. Jullie hebben dat met betrekking tot de Aarde tot dusver niet gedaan maar nu worden jullie gemotiveerd om dat wel te doen.

Jullie zijn scheppers, maar jullie zijn ook gewoontedieren en wij zeggen jullie dat als jullie terecht komen in het zijn van een gewoontedier, het zeven volledige pogingen vraagt om uit de routine of die vastgeroeste gewoonte van denken te komen, zoals jullie dat noemen. Zeven keer moeten jullie doelbewust een andere kant opgaan om een nieuw patroon in je leven te creëren voordat het effect heeft en de natuurlijke manier, de normale manier, wordt. Wanneer de kritieke massa dat nieuwe patroon eenmaal aanneemt, past iedereen, overal zich direct aan dat nieuwe patroon aan. Dat is wat er gebeurt. Jullie worden gemotiveerd voor een nieuw patroon. Jullie worden gemotiveerd op je eigen verzoek. Dat gebeurt via de problemen en de tekorten aan petrochemische producten, dat gebeurt grotendeels omdat jullie geen energie gegeven hebben aan het investeren in jullie eigen raffinaderijen, en dat zouden jullie nu ook niet moeten doen. Investeer je energie in plaats daarvan in verandering, in het harmonieus samenwerken met de Aarde in plaats van haar bronnen gewoon te nemen en te gebruiken tot ze op zijn. Werk samen met de Aarde en jullie zullen harmonie vinden, ook als er nog meer mensen naar de planeet komen. Dat is de reden en het geschenk van wat er op dit moment gebeurt op jullie planeet. Nood doet wonderen en jullie worden gemotiveerd op eigen verzoek. Wij danken jullie daarvoor.

Vraag: Gegroet. Ik las in een van de boeken dat lang geleden een buitenaards ras naar deze planeet kwam en onze genetische opbouw veranderde, wat resulteerde in de huidige bellen van biologie. Hoe waren we voordat we genetisch veranderd werden?

Antwoord: Jullie hadden op dat moment gewoon meer verbinding met je hoger zelf. Jullie konden je eigen creatieve vermogens beter zien. De sluier was veel dunner op dat moment van het spel. Dit was het enige spel van de vrije keuze dat ooit was bedoeld om te bestaan. In het allereerste begin betekende dit vrije keuze op elk niveau en voor ieder wezen overal – niet alleen op planeet Aarde. Dus een van de eerste dingen die gebeurde was dat een van de andere rassen van wezens hier naar toe kwam en zei: “O, dat is een leuke structuur. We zullen die eens even overnemen voor onze eigen doeleinden. En we zullen deze mensen die hun eigen vermogens niet zien, eens helpen. We zullen hun leiders zijn en hen echt helpen. En natuurlijk zullen we daar ook zelf baat bij hebben. Vergeet niet dat ze dit oprecht deden en niet vanuit hebzucht. Toen ze naar de planeet van de vrije keuze kwamen en zich installeerden als jullie leiders, ontwikkelden ze structuren, ze ontwikkelden geloofssystemen die zij zelf gebruikten. Eerlijk gezegd waren jullie gemakkelijk te imponeren en voor jullie leken ze Goden te zijn met grote scheppingskrachten. Het probleem was dat jullie je kracht aan hen gaven. Wij zeggen jullie dat veel verhalen over vroegere tijden die nog steeds in jullie Oude Testament staan, niet gingen over God die zelf hier was en jullie deze dingen leerde, maar over de dingen die jullie werden verteld door jullie overheersers.

Een van de geloofssystemen die ze jullie oplegden was om te voorkomen dat jullie je creatieve vermogens ontdekten. Ze probeerden een volmaakt milieu te maken waar jullie in konden leven, maar daarvoor moesten jullie binnen de grenzen van hun creatie blijven. Jullie eigen creatieve vermogens zouden de illusie die zij voor jullie maakten, verbroken hebben. Dat was het moment waarop jullie ermee instemden dat ze jullie DNA permanent veranderden. Jullie werd verteld je niet voort te planten en je schuldig te voelen over je eigen fysieke geslachtsgemeenschap en je eigen seksualiteit. Voortplanting is een vorm van schepping die jullie ertoe gebracht zou hebben deze ketenen van gevangenschap te verbreken. Om die reden hebben jullie zelfs tegenwoordig nog steeds schuldgevoelens rond de seksuele daad, want jullie dragen daarvan nog steeds de stempels. Zelfs tegenwoordig dragen jullie nog steeds stempels die in jullie geschiedenis tot uitdrukking komen als (krijgs)gevangenen en slavernij en het onder controle houden van andere wezens. Het is fascinerend hoe dit van generatie op generatie wordt overgedragen. Die energiestempels zijn jullie nu aan het veranderen, één hart tegelijk. Dat gebeurt nu.

Jullie hebben nu het evolutionaire niveau bereikt waarop jullie waren voor die afscheiding. Als collectieve vibratie van de mensheid staan jullie nu op het punt om verder te gaan dan waar jullie oorspronkelijk mee naar de Aarde kwamen. Dus hoe was het toen. Dat willen wij aan jullie vragen, want het was zoals jullie het nu ondervinden. Weten jullie wat? Ook al zouden er nu opeens wezens op Aarde verschijnen die met groot vertoon van magie verkondigden dat ze Goden waren, dan zouden jullie aarzelen je kracht aan hen te geven. En zelfs al zouden jullie verbaasd zijn en willen leren hoe die magie gedaan wordt, jullie zouden je kracht niet volledig aan hen overdragen, want dat is niet meer gebeurd sinds de dagen van Adolf Hitler. Dat komt doordat jullie van de eerste golf van kracht naar de tweede golf zijn gegaan. Dat is zielsevolutie. En we danken je voor het stellen van die vraag.

Vraag: Bij Foundation for Insight (de Stichting voor Inzicht) kijken we naar wat we nog meer kunnen oppakken ter aanvulling op wat we nu doen door een educatief terrein op te gaan en mensen op elk niveau educatieve workshops en seminars te bieden – speciaal op het gebied van de gezondheid. Is dat een activiteit om iedereen vooruit te brengen met de juiste energie en de modaliteit….

Antwoord: Als je ergens een etiket opplakt, ongeacht wat het is, dan helpt dat etiket om te definiëren wie je bent, helpt je met het definiëren van een verband. Maar het helpt ook met het definiëren van een beweging, een ontwikkeling, een doel en een weg met de minste weerstand. Hoe meer jullie je aandacht kunnen richten op de weg met de minste weerstand en de aanpassing, des te gemakkelijker jullie vooruitgang zal zijn, want jullie weten waar jullie naar toe willen, jullie hebben alleen nog niet de snelste weg gevonden om er te komen. Als jullie dus zoeken naar de mogelijkheden daartoe, zoek dan naar de kleine stukjes. Zoek naar de deuren die open kunnen en niet noodzakelijkerwijs naar het grootste plaatje, maar naar wat goed voelt voor jullie. Wat voelt goed om een glimlach op jouw gezicht te brengen zodat je ’s nachts goed kunt slapen in plaats van te dromen hoe je miljoenen en miljoenen mensen kunt bereiken? Bepaald werk zal heel groot worden en ander werk moet klein blijven en jullie zullen dat zelf bepalen door jullie eigen comfortgrens in de gaten te houden. Maar beide zijn heel effectief. Jullie zijn op een fantastisch pad met mogelijkheden. Jullie grootste probleem op dit moment is waar jullie denken naar toe te gaan. Jullie hebben te veel mogelijkheden om in het tijdskader te passen waar jullie mee werken. Jullie zullen je weg vinden. Espavo.

Lieverds, jullie zijn bij elkaar gekomen om je eigen weerspiegeling te zien. Jullie zijn bij elkaar gekomen om in een ruimte te zijn waar de energie van Thuis hangt. Jullie zijn bij elkaar gekomen om je hart met dat van anderen te verbinden en je goed te voelen over wie je bent en waar je naar toe gaat. Omhels elkaar. Weet dat, ook als jullie hier vandaag weggaan, een deel van ons met jullie meegaat en altijd met jullie meereist, want jullie zijn onze weerspiegeling van Thuis op Aarde. Stuk voor stuk bezitten jullie een stukje van de Godenergie en jullie hebben ermee ingestemd om dat op de een of andere manier tot uitdrukking te brengen. Jullie hebben onze kracht elk moment van de dag achter je staan, want jullie zijn een deel van een fantastische familie. De nieuwe familie van licht komt nu bijeen. Jullie creëren dat. Jullie hebben dat in gang gezet met jullie eigen verlangens en wij geven jullie daarvoor een applaus.

Steek bij elke gelegenheden die zich voordoet naar iedereen je hand uit. Deel je hartenergie, want jullie zijn niet de velen, jullie zijn één. Het is ons een grote eer om jullie te vragen elkaar gewoon met respect te behandelen. Voor elkaar te zorgen bij elke kans die je krijgt. En niet te vergeten dat het een Spel is en om dat goed samen te spelen.

Espavo


De Hartverbinding
Van droefheid naar blijdschap


Van Barbara

Velen van ons hebben meegevoeld met de beroeringen in de aarde van de afgelopen tijd. Ik merkte dat het meer invloed op mij had dan ik dacht. Mijn hart kromp ineen als ik naar de menselijke verhalen keek op het nieuws. Ik heb gemerkt dat ik, wanneer ik in deze staat van diepe verbinding ben met tragedie, ik in mijn eigen leven meer droefheid creëer. In mijn persoonlijke leven ben ik gezegend. Ik heb een prachtig huis, liefdevolle familie en vrienden. Alles is goed in mijn wereld. Maar door me zo veel zorgen te maken over de rest van de mensheid heb ik gemerkt dat mijn gebruikelijke optimistische kijk op het leven afneemt. De gevoelens van al diegenen die niet zo fortuinlijk zijn, heeft een gevoel van leegheid achtergelaten.

Ook in mijn eigen familie zie ik hoe geliefden getest worden door kwesties met gezondheid en financiën. In plaats van sterk te staan en mijn onvoorwaardelijke liefde en steun aan te bieden, voel ik hoe mijn eigen stemming daaronder te lijden heeft, alsof het mijn levensles is en niet de hunne. Steve’s ouders en mijn vader waren goede voorbeelden hoe ze ondersteunend moesten zijn vanaf afstand. Ik wist dat ze er altijd voor ons waren, maar ze lieten ons onze eigen fouten maken en onze eigen lessen leren. Ik schep op over hoe ik mijn levensles van grensafbakening meester geworden ben, maar wanneer een geliefde lijdt, neem ik nog steeds hun worstelingen over. Ik beloof mezelf dat ik er voor hen zal zijn en weet dat het hun eigen les is waar ze doorheen moeten.

Afgelopen week presenteerden Steve en ik onze Spiritual Psychology Teachers Training. Ik was vol emotie toen deelnemers hun leven en dat van ons transformeerden. Ik had het gevoel in een roetsjbaan van emoties te zitten omdat ik de dingen die iedereen meemaakte, overnam. Ik wist dat het ook hier mijn plaats was om sterk te staan en onvoorwaardelijke liefde en steun te geven aan alle deelnemers, maar in plaats daarvan overweldigden de hoog oplopende emoties van de mensen om me heen me tot op een punt van ziek zijn. Iemand die deel nam aan ons seminar zei dat ze het gevoel had dat ik me niet prettig voelde om voor een groep mensen te staan. Ik corrigeerde haar niet maar zei alleen dat ik me niet mezelf voelde. De waarheid was dat ik daar wel in fysieke gedaante was maar ik me emotioneel had teruggetrokken in mijn eigen gevoelens om mijn gemoedstoestand te begrijpen. Gelukkig duurde dat gevoel niet de hele week. Er was een moment waarop mijn oude zelf, dat ten volle geniet van het leven, weer naar boven kwam. Gelukkig waren de lichtwerkers die aan deze magische week deelnamen, vol steun en ik voelde me geliefd en veilig om elk moment te zijn wie ik was.

We organiseren een cruise seminar in november met Ronna Herman. De cruise zou oorspronkelijke vertrekken uit New Orleans. Ik was nooit in deze opwindende stad geweest en keek er erg naar uit. Toen de orkaan Katrina woedde, voelde ik de verwoestingen die al die mensen ondervonden. Op de een of andere manier leek onze cruise zo onbelangrijk. Ik was blij tot ik hoorde dat de cruiseschepen werden opengesteld voor de daklozen. Aangezien deze bijzondere stad vernield was werd de afvaart verplaatst naar Houston, Texas. Toen hoorden we dat een nieuwe orkaan, Rita, verwacht werd in dat gebied zijn verwoestende werk te doen. Ik vond het banaal om zelfs maar bezig te zijn met de details van onze cruise terwijl het leven van mensen op het spel stond. Een poosje dacht ik zelfs niet aan de cruise en voelde alleen maar de pijn van de tragedies. Toen kwam ik terug naar mijn eigen werkelijkheid. Het is de bedoeling dat deze cruise doorgaat, al is het alleen maar om hoop te geven aan het gebied dat zo beproefd is door de natuur. Ook dit is een voorbeeld van het omzetten van verdriet in blijdschap. Ik zal genieten van onze tijd aan boord van dit schip en daardoor zal ik mijn vreugde verspreiden over de gebieden die zo hard zijn getroffen door tegenspoed.

Ik heb toegestaan dat de lasten van anderen mijn lasten werden. Wij zijn van nature spiritueel en spirit wordt door niets of niemand onder controle gehouden. Het kan lijken alsof omstandigheden, omgevingen en andere mensen ons onder controle houden. Ik weet dat ik niemand kan helpen als ik niet in mijn eigen kracht blijf. Ik kan meevoelen zonder emotioneel uitgeput te raken. Ik heb belangrijk werk te doen. Dat kan ik niet doen als ik mijn spirit niet toesta zich te verheffen in de schoonheid van deze wereld. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om er voor anderen te zijn, maar ik moet er eerst voor mezelf zijn. Ik kies ervoor om mijn bedroefdheid om te zetten in blijdschap. Er zijn manieren om de diepere oorzaak van gewone problemen te onderkennen en tegelijkertijd een realistische koers voor verbetering te bepalen. Door een goed voorbeeld te zijn, kan ik anderen echt helpen hun blijdschap weer terug te krijgen, ongeacht wat hun omstandigheden zijn. Ik voel hoe mijn hart lichter wordt terwijl ik dit schrijf. Het voelt goed om weer terug te zijn bij wie ik ben. De enige last die me terneer kan drukken is de last die ik toelaat in mijn werkelijkheid. Als ik goed naar mijn leven kijk is dat vol ongelofelijke vreugde. Mijn droefheid is niet van mijzelf maar van alle die anderen die om me heen zijn en die door hun levenslessen gaan. Ik ben hier voor iedereen die ondersteunende liefde nodig heeft en tegelijkertijd zal ik er aan denken dat het hun levensles is en niet die van mij. Het is belangrijk om uit de wervelwind van drama en verdriet te stappen. Op die manier kan ik naar het hele plaatje kijken en mijn visie van vreugde en hoop aanbieden.

We kunnen een ander niet helpen door zelf somber of gedeprimeerd te zijn. Vandaag kies ik ervoor om de blijdschap te zien in het leven in plaats van de droefheid. Ik doe niet alsof er geen lijden is in deze wereld, ik heb alleen maar besloten om naar de bovenkant te kijken in plaats van de onderkant. Vier de vreugde in het leven wanneer je die vindt. Pak deze vreugde op en verspreid je licht over alle mensen die minder fortuinlijk zijn. Dat is het omzetten van droefheid in blijdschap.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.