November 2005

De tweede maan van Atlantis
Het reactiveren van de energiekristallen

Van Steve

In deze boodschap pakt de Groep een van de hoofdstukken van het Amor verhaal op dat ze al verscheidene jaren in delen vertellen. Deze speciale channeling was een voortzetting van een verhaal dat we bijna vijf jaar geleden vertelden, maar dat nooit gepubliceerd of vrijgegeven is. Bij het bewerken van dit verhaal heb ik de gelegenheid genomen om enkele delen van dat eerdere verhaal ter verduidelijking toe te voegen. Daardoor kun je verschillen aantreffen tussen de opgenomen channeling die uitgezonden is en deze bewerkte tekstversie.

Over enkele dagen vertrekken Barbara en ik op een cruise die we presenteren samen met Ronna Herman. We vertrekken uit Houston Texas en zetten op de Atlantische Oceaan koers naar een plek direct grenzend aan de Bermuda Driehoek waar volgens de Groep de Atlantische Energiekristallen diep in de oceaan bewaard zijn. Op 23 november om circa 11.15 am Eastern Standard Time zullen we een gechannelde ceremonie houden om het Hart en de Energiekristallen van Atlantis te reactiveren. We zullen vergezeld worden door een vriendelijke reus die de naam Tyberonn draagt. We nodigen jullie uit om ons in gedachten te vergezellen bij het completeren van een cyclus van gebeurtenissen en een bestemming die reeds lange tijd op ons allen te wachten ligt.

Deze keer zullen we een wonder verwachten!

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Groeten van Thuis.

De Tweede Planeet van Vrije Keuze en de Derde Aarde

Deze dag, waarop jullie bij elkaar gekomen zijn om de energieën door jullie heen te laten stromen, om Thuis te maken op Aarde en je hoogste visioen te creëren van waar jullie graag willen leven, willen we jullie eraan her-inneren dat jullie iets unieks hebben gecreëerd door de moed te hebben de sluier voor te doen en te vergeten wie jullie zijn, om hier naartoe te komen, tegen elkaar aan te botsen en het Spel van Spirit die voorwendt Mens te zijn te spelen. Jullie hebben de deur geopend zodat alle dingen overal naar het volgende niveau van evolutie kunnen gaan. Zelfs in het begin, toen het Spel van de Vrije Keuze voor het eerst vorm aannam, waren er veel twijfelaars. Die zeiden: “Oh, dit zal nooit werken. Jullie moeten ons van te voren de een of andere bestemming geven, wat licht aan het eind van de tunnel ter begeleiding, anders zullen we hopeloos verdwalen.” Maar hier zijn jullie en jullie vinden je weg door de duisternis, zetten de deur verder open dan ooit tevoren en laten het licht binnen voor iedereen. Als gevolg van jullie succes in dit Spel van Vrije Keuze, is er een tweede Spel van start gegaan omdat jullie letterlijk de deur hebben opengezet voor de Tweede Planeet van de Vrije Keuze en voor iets wat wij de Derde Aarde noemen. De Tweede Planeet is gewoon een ander Spel van Vrije Keuze dat nu is begonnen en de Derde Aarde is waar jullie – als scheppers die voorwenden mens te zijn – je gedachten concentreren op wat jullie in deze nieuwe wereld willen creëren tijdens jullie verdere ontwikkeling. Er komt een tijd waarop het hologram van de Derde Aarde over het oorspronkelijke hologram van wat jullie nu Aarde noemen, heen gelegd wordt. Dat hologram wordt steeds sterker, want velen van jullie sturen daar bewust Licht naartoe.

De Tweede Planeet van Vrije Keuze is nu goed onderweg met hetzelfde ontbreken van beperkingen als de eerste planeet Aarde. Jullie hebben de deur opengemaakt zodat deze gebeurtenis zich kan ontvouwen. De Tweede Planeet bevindt zich op een andere tijdlijn dan die van jullie in de evolutiecyclus en niet in hetzelfde deel van het Universum als jullie Spel. Toch bestaat ze binnen jullie eigen tijd en ruimte, alleen op een iets ander vibratieniveau en een ander tijdkader. Met andere woorden, een jaar van jullie is niet gelijk aan een jaar op de Tweede Planeet van Vrije Keuze. Het is nog maar kort geleden dat de Tweede Planeet bestond uit slechts enkele amoeben die in een vijver speelden, maar nu is ze aan een snelle evolutie bezig, geleid door hetzelfde ontbreken van beperkingen wat jullie zowel vreugde als frustratie heeft gebracht. De Tweede Planeet zal dus datzelfde ontbreken van beperkingen hebben waar jullie van hebben genoten en wat jullie vele malen heeft gefrustreerd.

Het verhaal van Amor

Tyberonns Droom

We zullen het vandaag weer eens hebben over Amor en jullie een volgend hoofdstuk van Amors verhaal geven.

Amor was een jonge man die opgroeide in de dagen van Lemurië en later naar Atlantis reisde om zes primaire contracten te vervullen. De tijd was aangebroken waarop Amor Lemurië verliet met een groot schip waarop hij de enige passagier was. Vele dagen gingen voorbij en reisde hij over de wateren van tijd op een heel groot schip met niemand anders aan boord. Het schip was in feite een interdimensionaal tijdportaal, want hij moest door vele dimensies van tijd en ruimte om in de laatste dagen van Atlantis te komen waar hij zijn contracten moest vervullen. Vandaag zullen we het hebben over een van deze contracten.

Amor had met de mensen in Atlantis een echte hartverbinding. Hij was een verzamelaar van gedachten en werd onder de Atlantianen geaccepteerd als een groot ambassadeur. Hij werd warm gegroet, gerespecteerd en overal welkom geheten, zelfs op de meest geheime plaatsen. Amor stond bekend als een Ambassadeur van het Licht; hij hield van die titel en de vrijheid die het hem gaf. Amor sprak zelden over zijn zes heilige contracten, want de meeste mensen zouden dat niet begrijpen. Hij was er zelfs niet zeker van dat hij het zelf goed begreep, hij wist alleen dat er zes belangrijke contacten gelegd moesten worden en als hij zijn hart volgde, hij daar naartoe geleid zou worden. Hij was niet in Atlantis met een agenda, noch wilde hij iets terug. Hij was daar gewoon om de contacten te leggen en zijn leiding te volgen. Overal gingen deuren voor hem open en werd hij door mensen verwelkomd. Hij was magisch in zijn manier van doen, want hij liet mensen in zijn hart kijken wat anderen direct op hun gemak stelde met wie hij was en met zijn doel om daar te zijn. Tijdens zijn reizen merkte hij dat hij zich aangetrokken voelde tot de energienetwerken van Atlantis. De kristalkracht die in die dagen werd gebruikt was een energiebron die maar heel weinigen echt begrepen. Voor de leek had ze magische proporties en de meesten beschouwden het als iets vanzelfsprekends. In zijn zoeken naar kennis ging Amor werken met de energienetwerken. Dat zoeken bracht Amor in contact met een man die Tyberonn heette en die de leiding had over alle energienetwerken van Atlantis. Amor maakte direct een hartverbinding met deze vriendelijke reus. Hij verbond zich met hem op zo’n fantastische manier dat ze na enige tijd samen probeerden uit te vinden wat de volgende stap was en wat de bedoeling was achter hun samenwerking. Amor en Tyberonn werden dikke vrienden. Het was Tyberonns grootste droom om de hartenergie te combineren met de technologie waarmee hij werkte; het was zijn droom om de energie van het hart in het netwerk te brengen.

De smaragden stad

Nu wist Amor hoe hij moest tijdreizen, want zijn inzicht in dat tijdportaal naar de andere kant van die grote uitgestrektheid, de oceaan genoemd, maakte het hem mogelijk om vooruit en achteruit in de tijd te reizen. Op dat moment besloot Amor om zijn visie op de toekomst met Tyberonn te delen want hij had al gezien hoe vlekkeloos Tyberonns droom zich ontvouwde. Amor beschreef een prachtig beeld van een stad die uit groene kristallen bestond en bekend stond als de smaragden stad. Hij zei: “Tyberonn, stel je de wolken voor die boven de stad van groene hartenergie hangen. De groene reflectie van de hartkristallen die zacht glanst tegen de onderkant van de wolken, geeft de smaragden stad een magische aanblik, zelfs overdag.” Amor vertelde Tyberonn dat dit visioen van de smaragden stad de manifestatie was van een droom die Tyberonn al heel lang had. Tyberonn kreeg tranen in zijn ogen en deelde met Amor het idee dat hem vele jaren obsedeerde. Tyberonn vertelde Amor toen een allerprachtigst verhaal over de mogelijkheid dat de technologie die de energienetwerken vormde, bewustzijn had. Tyberonn zei dat het zijn grootste droom was om dat bewustzijn of die hartenergie over te brengen in de energienetwerken van Atlantis. Tyberonn wist in zijn ziel dat deze hartenergie de technologie in balans kon brengen en de richting van een technologisch uit balans zijnd Atlantis kon ombuigen naar een fantastische toekomst. “Je droom heeft al vaste vorm aangenomen Tyberonn, want ik heb het in de toekomst gezien” zei Amor. “Dit is de smaragden stad waarover ik het heb. De hartenergie van de Aarde wordt diep in diepgroene kristallen vastgehouden. Dit visioen is de manifestatie van jouw droom en dat zal je in staat stellen om je hartenergie en de hartenergie van iedereen in Atlantis in het netwerk te brengen. Je volgende stap zal zijn om die hartenergie van de mensen van Atlantis en van de Aarde zelf te verzamelen en met elkaar te vermengen. Hiervoor zul je door Atlantis reizen om uit te vinden hoe de hartenergie gebruikt wordt en hoe die functioneert. Je zult dan de energieplekken van de Aarde vinden waar deze groene kristallen zich bevinden. Dat zijn magische plekken waar je naartoe getrokken zult worden. Dit zal je bestemming als Hoeder van de Aarde vervullen en eeuwen en vele komende levens lang je richting bepalen. Je zult in feite deze droom en deze energie van het ene leven naar het andere meenemen als je terugkeert om de hartenergie te laten samengaan met de technologie.” Amor glimlachte tegen de zacht huilende reus die voor hem zat en elk woord van hem verslond. Voor het eerst sinds lange tijd voelde Tyberonn zich compleet, haalde eens diep adem en glimlachte terug. Amor wist op de een of andere manier dat hij zojuist een van de zes heilige contracten had afgerond en heel even kreeg hij een glimp te zien van hoe belangrijk dit contract zou kunnen zijn voor de hele mensheid.

Evenwicht tussen hartenergie en technologie

We stoppen hier even met het verhaal om een belangrijke relatie tussen technologie en hartenergie te behandelen. Zoals we al eerder hebben gezegd, is technologie een weerspiegeling van de vibratiestaat van het volk dat ze dient. Daarom is het de hartenergie die de technologie in evenwicht moet houden bij elk mensenras. Als de technologie de hartenergie te ver vooruit gaat, veroorzaakt dat onevenwichtigheid. Als in een evenwichtige situatie echter de hartenergie vooruit gaat zal dat de technologie optrekken om in overeenstemming te komen. Daarom hebben jullie de afgelopen 50 jaar zo’n enorme vooruitgang in technologie gezien. Voor ons was dat onvoorstelbaar om te zien. Dat komt omdat jullie hartenergie zich heeft ontwikkeld om de technologie te ondersteunen en te doen groeien. In de dagen van Atlantis ging de technologische energie in feite de hartenergie vooruit en moest de hartenergie veel moeite doen om in te halen. Het was zowel Tyberonns droom als bestemming om manieren te vinden om deze twee energieën in evenwicht te brengen. Dus probeerde hij zich met de Aarde te verbinden om deze hartenergie te gronden en zo via de Aarde deze hartenergie van iedereen te verzamelen. Dit bracht hem heel nauw in contact met de Aardenergieën terwijl zijn werk als hoofdtechnicus van de belangrijkste kristal-energienetwerken van Atlantis hem de volmaakte gelegenheid bood om deze hartenergie te laten samengaan met het energienetwerk zelf. Dit was Amors visioen van de smaragden stad waar de hartenergie door de groene kristallen kwam om haar weg te vinden naar de grootste energienetwerken ooit gecreëerd.

Het vacuüm van ANGST

Na die ontmoeting met Amor ging Tyberonn verder en begon door de verschillende gebieden van Atlantis te reizen. Hij begon de familie van licht te vormen om een collectief van hartenergie bijeen te brengen met de bedoeling om die samen te laten gaan met het energienetwerk. Hij raakte echter erg in de war toen hij de reactie voelde van de mensen die hij benaderde. Toen hij begon te proberen die hartenergie te verzamelen, ontstond er bij de meeste mensen die hij ontmoette, een golf van angst. Ook al waren de meeste mensen het eens met zijn bedoeling, ze waren bang voor de onbekende gevolgen van Tyberonns droom. Al snel verspreidde het nieuws zich dat een vriendelijke reus hartenergie aan het verzamelen was en dat nieuws veroorzaakte een deining door heel Atlantis. Hij werd beschouwd als een technologisch groot denker die een sprong in het duister had gewaagd. Tyberonn ontdekte al snel dat de meeste mensen geloofde dat technologie iets menselijks en dat hartenergie iets goddelijks was, dus moesten die twee nooit gecombineerd worden. Deze overtuiging vormde de basis voor hun angst. Toch wist hij diep in zijn ziel dat deze twee in evenwicht moesten komen voordat Atlantis in staat zou zijn verder te gaan. Dat was het moment waarop Tyberonn zich begon terug te trekken uit het vergaren van menselijke hartenergie en in plaats daarvan aan zijn diepgaande verbinding met de Aarde zelf begon. De Aarde bevatte ook hartenergie en die was identiek aan de hartenergie die mensen met elkaar deelden. Tyberonn ontdekte al snel dat de Aarde dezelfde hartenergie opsloeg als die hij had verzameld in bepaalde kristallen. Het was veel gemakkelijker om met de Aarde te werken dan met mensen, want zij gaf haar hart bereidwillig en vertoonde nooit angst. Toen ontdekte Tyberonn dat deze hartenergiekristallen verzameld waren in specifieke gebieden van de Aarde die hij Hot Spots noemde. Vaak waren dit de spirituele portalen waar mensen bij elkaar kwamen om het contact met de Aarde te voelen. Dit werden de spirituele plaatsen op Aarde.

In de loop van de tijd bracht Tyberonn de groene hartkristallen van de Aarde bij elkaar op één plaats waar hij begon aan de smaragden stad van Atlantis. Tengevolge van de angst die hij had ervaren, verborg hij de stad voor het oog van de buitenwereld en vertelde niet veel mensen over het bestaan ervan met uitzondering van degenen die daar werkten. Toch duurde het niet lang of er ontstonden geruchten over de zogenaamd sinistere dingen die in de smaragden stad werden gedaan. Tyberonn maakte zich veel zorgen over welke invloed dat zou hebben op zijn totale plan. Als de energie op die manier vooruit wordt gebracht, is angst vaak een van de reacties, want mensen zijn over het algemeen bang voor het onbekende. Angst bestaat alleen wanneer men iets niet begrijpt. Al snel was het duidelijk dat er enorm veel angst bestond over het verzamelen van de hartenergie. Die angst werd overal voelbaar en omdat de technologie zo snel vooruit ging, had de hartenergie het moeilijk om bij te blijven. Iedereen wist dat er iets groots stond te gebeuren maar heel weinigen zagen het in een positief licht. In plaats van een wonder te verwachten, begon de angst zich van de mensen meester te maken waardoor Tyberonn zich steeds verder terugtrok in zijn werk. Een van zijn grootste zorgen was nu hoe men tegen zijn werk zou aankijken wanneer de groene hartenergie het netwerk begon in te stromen. Er gingen zelfs geruchten over geheime genootschappen die mensen infiltreerden met groene energie. Tyberonns hart was bijna gebroken aangezien het werk dat hij deed nu een kritiek punt begon te bereiken. De groene energie die Tyberonn verzameld had en nu een kritiek niveau bereikte, moest of in het netwerk worden gebracht of losgelaten worden in de atmosfeer waar ze zich kon verspreiden en terugkeren naar de Aarde. Tyberonn en zijn staf kenden de grote, potentiële gevaren van het in de atmosfeer brengen van die energie, aangezien ze zou inwerken op de ionosfeer en grote weersveranderingen inclusief aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en orkanen zou veroorzaken.

De Tweede Maan

Toen kwam een van de hoofdtechnici van de smaragden stad met het idee naar Tyberonn om de hartenergie een andere bestemming te geven en op te slaan in een van de twee manen die om de planeet cirkelden. In de dagen van Lemurië en Atlantis had de Aarde twee manen, niet één. Beide manen speelden een rol in de Lemurische en Atlantiaanse cultuur en werden vereerd als heilige plaatsen. De grootste van de twee stond bekend als de tweede maan, een naam die kwam uit een oud Lemurisch volksverhaal over hoe de Aarde in de vroege dagen uit balans was en wij nog een maan kregen om ons in balans te houden. Een van die manen was altijd zichtbaar en dat gaf iedereen een gevoel van stabiliteit, aangezien er verhalen de ronde deden dat zo lang een van de manen aan de hemel te zien was, alles goed was. De tweede maan was groter dan de andere, en dat was degene die Tyberon besloot te gebruiken om de hartenergie in op te slaan totdat de tijd rijp was om haar in het energienetwerk te brengen. Dit was een prachtig alternatief voor het project en iedereen wist dat het een veilig plan was.

Snel daarna werd het idee ten uitvoer gebracht en werd een grote straal groen licht vanuit het hart van de groene kristallen van de smaragden stad naar de tweede maan gezonden. Tyberonn stond in de buitenwijken van de stad naar de bewolkte nachthemel te kijken. De wolken boven de smaragden stad gloeiden met een groen licht en gaven deze speciale plaats een prachtige tint van hartenergie en liefde. Hij dacht aan zijn goede vriend Amor en besefte dat wat hij voor zich zag, precies hetzelfde beeld was wat Amor met hem had gedeeld die beslissende nacht waarop deze reis begon. Er kwam een glimlach op zijn gezicht en hij stelde zich voor dat Amor voor hem stond en hem vertelde wat een fantastische job hij deed.

Er was echter één gebeurtenis die onverwachts kwam. Dezelfde wolken die de smaragden stad die nacht een prachtige groene glans gaven, werden ook opgemerkt door veel mensen in de omliggende dorpen. Tyberonn ontdekte dat het goed was voor mensen om de hartenergie te voelen zoals hij had bedoeld, als ze vermengd werd met de energie en in het netwerk werd gebracht. Maar toen zij zagen hoe het groene licht de ruimte instraalde naar de tweede maan, ontstond een volgende golf van angst. En het was deze angstgolf die de energie die werd overgebracht, aantastte. Al snel begonnen geruchten de ronde te doen over groene duivels en energieën, hoe slecht ze waren en hoe de overheid iets ondergronds deed. Door die angst droeg de groene hartenergie angst met zich mee die oorspronkelijk niet bedoeld was deel uit te maken van wat de tweede maan ontving.

Het duurde niet lang of de tweede maan begon te wiebelen in haar baan. Dit gewiebel werd door alle mensen op Aarde gevoeld. Op dat moment veranderden jullie emoties drastisch. Jullie konden de invloed op de tweede maan voelen omdat de elliptische baan zich steeds verder in de ruimte begon uit te strekken. De grootste angst was toen dat het gewiebel van de tweede maan ervoor zou zorgen dat ook de Aarde in haar baan ging wiebelen. Verscheidene plaatsen op Aarde begonnen grote veranderingen in weerpatronen te ervaren en de angst nam met de dag toe. Tyberonn wist wat er was gebeurd en besefte dat de tweede maan haar natuurlijke baan zou terugkrijgen zodra de energie was opgenomen. Maar de Atlantiaanse ambtenaren vertrouwden zijn beoordeling niet en gaven opdracht om de energie van het reguliere energienet te gebruiken om de maan uit haar elliptische baan op haar plaats terug te trekken om haar te stabiliseren. Ze geloofden dat al het andere dan in zijn eigen baan kon terugkeren en dat de Aarde als gevolg daarvan niet meer zou wiebelen. Op dat moment ging de technologie van Atlantis zo sterk voor de hartenergie uit dat een kritieke onevenwichtigheid werd bereikt. Ook al pleitte Tyberon er bij de raad voor om niets te doen, toch kreeg hij opdracht om de tweede maan met geweld terug te brengen in haar baan. Dat was een van de beslissende verkeerde instructies van Atlantis.

De terugkeer van de kristalenergie

Hoewel het vele maanden duurde voordat de gebeurtenissen leidden tot de val van Atlantis, was dit de beslissende klap. Het begon in ernst toen de tweede maan van de Aarde op een dag uiteen spatte, wat zichtbaar was voor iedereen in Atlantis. Iedereen werd verteld dat “we de maan neergeschoten hadden”. De trekkracht van de hartenergie ging elke beschrijving te boven en is vandaag de dag nog steeds voelbaar. Dat is het trieste gevoel rondom de hartenergie dat steeds gevoeld wordt wanneer we dit verhaal vertellen. Het is dat trieste gevoel wat jullie ervan heeft weerhouden in dit huidige leven de kristalenergie te gebruiken om jullie technologie nog verder te brengen, ook al is die techniek veruit superieur aan alles wat jullie nu hebben. In plaats van de kristalenergie gebruiken jullie elektriciteit en fossiele brandstof om jullie technische apparatuur te voeden. Dat is nu aan het veranderen op Aarde en het zal niet lang meer duren voordat de kristalenergie van Atlantis terugkeert. Jullie zijn nu gemotiveerd om naar alternatieve energiebronnen te zoeken. De kristalenergie zal spoedig terugkeren want de Atlantianen lezen en horen dit. Jullie zijn terug. Jullie allemaal. De dagen van Lemurië en Atlantis zijn terug en jullie zijn de vibratiestaat van toen al lang gepasseerd want jullie hartenergie gaat nu voorop en trekt de technologie met zich mee. En zo hoort het ook, want het evenwicht komt nu veel beter tot stand dan zelfs in die magische dagen. Jullie zien mogelijkheden om energie op nieuwe manieren te gebruiken. Wij zeggen jullie dat zo lang er evenwicht is tussen de hartenergie en de technologie, het goed zal werken.

Het angstzaad

Aangezien de groene kristalenergie gericht was op de tweede maan, zorgde ze er alleen maar voor dat de maan nog verder uit haar baan raakte. Uiteindelijk vernietigde de maan zichzelf. In heel Atlantis was bekend dat de groene hartenergie de maan had neergeschoten. Angst had de dingen zo ver uit balans gebracht dat iedereen toen nog dieper de angst in ging. En het was voornamelijk angst waardoor Atlantis verzonk, gevoed door de onevenwichtigheid van de hartenergie. Deze gebeurtenissen zijn in het cellulaire geheugen van menselijke wezens gegrift, zelfs tot op de dag van vandaag. Dit was de oorzaak voor een paar van de grootste angstzaden die de mens ooit met zich heeft meegedragen. Als jij dit angstzaad met je meedraagt wanneer je in je lichtwerk stapt, wanneer je in je hartenergie stapt, dan zal er angst bestaan dat er iets verkeerd is, dat er iets gebeurt. Diep in je heb je een energiestempel van het ene op het andere leven met je meegedragen. Het veranderen van dat energiestempel is een van de meest op de proef stellende dingen voor elk mens geworden, om vrede te sluiten met de Wachter voor de Poort en om te begrijpen dat dit een deel van je is wat je vooruit zou moeten duwen in plaats van je tegen te houden. In die tijd, toen de tweede maan verdween en jullie de maan hadden neergeschoten, zoals men dacht, zorgde dat ervoor dat de Aarde begon te wiebelen. De Aarde begon op een andere manier om haar as te draaien en er traden veranderingen op om de energie in evenwicht te houden met de continentale delen. Dat was het moment waarop de continenten begonnen te verschuiven om een nieuw evenwicht rondom de veranderde as te vormen. Het was niet de eerste keer dat de Aarde haar as veranderde. Het is tot dusver vijf keer gebeurd en het zou een zesde en laatste keer gebeuren rond het jaar 2000. Jullie hebben dat plan veranderd. Jullie hebben veranderd wat oorspronkelijk geschreven stond en hier zijn jullie dan. Atlantianen, word wakker!

De dagen van Atlantis zijn terug. Jullie hebben nu de gelegenheid om die hartenergie samen te laten gaan met de energie van het netwerk. Jullie hebben nu de gelegenheid om vanuit het hart te werken. Jullie hebben nu de gelegenheid om het samengaan van de hartenergie en de technologie te zien, want het is in feite het samengaan van de geest en het hart die uit balans was in de dagen van Atlantis. De angstfactor was het grootste stuk. Er zal een tijd aanbreken op Aarde waarop liefde luider zal klinken dan angst. Dat is echter vandaag nog niet het geval, want op dit moment is angst op Aarde veel duidelijker te horen dan liefde. Jullie zullen die energie veranderen. Jullie zijn de voorlopers van het licht. Jullie zijn degenen die eerst de hartenergie zullen demonstreren om de angst te overwinnen voordat iets van dit alles gebeurt en wij kijken vol verwachting toe, want jullie hebben het Spel al verder gebracht dan de hoogste uitkomst van wat mogelijk had kunnen zijn. Jullie pakken nu de brokstukken van de dagen van Atlantis op en corrigeren die in je eigen hart.

Reactivering van de energiekristallen aan het liefdesweb

Amor was in staat om dat alles die dag aan Tyberonn te laten zien. Hij liet hem zien wat de mogelijkheden waren en hoe de Aarde veranderde en hij liet hem het verdriet zien als deze onontkoombare gebeurtenissen zich ontvouwden. Toen zij het water het land zagen binnenkomen, gingen veel mensen de bergen in naar de hoogste toppen. Tyberonn bleef achter met Amor omdat een heel belangrijk contract op het punt stond gerealiseerd te worden, maar dat is een ander hoofdstuk. Wij zeggen jullie dat het heel belangrijk was om de groene en zuivere energiekristallen van Atlantis naar een heilige en veilige plaats te brengen. Dat is wat Tyberonn en Amor deden. De kristallen zijn tot op de dag van vandaag verborgen gebleven. Zij liggen in een deel van wat jullie de Atlantische Oceaan noemen en zijn al weer actief geworden door jullie eigen verwachtingen en jullie eigen hartenergie. Dit heeft in dat gebied al de turbulentie veroorzaakt en de veranderingen in weerpatronen die de Aarde heeft ervaren.

De energie van die energiekristallen zelf is daar geweest vanaf de eerste dag. Jullie kunnen energie niet ontkennen want het bestaat, met of zonder jullie. Wij vragen jullie om je geboorterecht op te eisen. Wij vragen jullie om die energie in eigendom te nemen, om haar te voelen terwijl ze door jullie heen gaat; niet dat jullie haar zullen gebruiken om kamers te verlichten of gebouwen te verwarmen, om te reizen of voor technologie, maar dat jullie haar nu zullen gebruiken om haar via je eigen hart te filteren en Tyberonns droom te creëren. Deze keer hebben jullie reeds een voertuig gecreëerd dat energetisch al de omringende energie opneemt die opgeslagen moet worden. Dat voertuig is sterker dan welke maan ook, want het is speciaal ontworpen met het doel om de hartenergie op te slaan. Zelfs angst zal automatisch worden omgezet in liefdesenergie in dit speciale voertuig. Dat hebben jullie naar eigen ontwerp gedaan. Het was ook noodzakelijk dat dit voertuig al die tijd gevoed, verzorgd en versterkt werd en nu is ook dat voltooid, want dat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan. Dit voertuig is een zuivere gedachte van God die manifest is geworden. Dit voertuig is het liefdesnetwerk dat jullie hebben gecreëerd en gebruikt om de harten van mensen met elkaar te verbinden. Het liefdesnetwerk maakt de voortgang mogelijk van Tyberonns droom om de groene hartenergie via de kristallen van Atlantis te reactiveren .

Ze zullen nu weer een deel van jullie energie worden. Hoewel jullie ze voorlopig nog niet zullen verplaatsen, zullen jullie de meetbare energie voelen die uit die gebieden komt, want dat is al begonnen. Jullie hebben haar tot dusver gemeten in orkanen en weersveranderingen. Wij vragen jullie om die energie op te pakken, niet van de orkanen en de tornado’s, maar van de liefdesenergie. Meng die met je eigen energie. Vind de verbindingen van die hartenergie. Recreëer de nieuwe spirituele familie. Meng die energie en voel die energie op het netwerk van je dagelijkse leven. En deze keer zullen jullie de maan niet neerschieten, want we vertellen jullie nog iets anders. Op de Tweede Planeet van de Vrije Keuze zijn twee manen. Er zal een tijd komen waarop jullie de Tweede Planeet van de Vrije Keuzen zullen bezoeken maar niet als mens, want jullie zijn in opleiding. Als de menselijke engelen, want jullie leren nu om menselijke engelen te zijn voor elkaar, zullen jullie uiteindelijk uitgroeien tot de engelen van de Tweede Planeet van de Vrije Keuze! Dan zullen jullie de prachtige frustratie ervaren die wij soms met jullie ervaren en we kunnen bijna niet wachten om dat te zien. Er zal een tijd komen waarop jullie naar de hemel kijken en de tweede maan weer zullen zien. Als jullie dat doen, voel dan hoe de harten van Atlantis weer bij elkaar komen. Dat is jullie evolutionaire pad wat jullie in beweging zetten en het is nu de tijd om die energie op te pakken. Wees er niet bang voor. Laat in je hart liefde luider spreken dan angst, want het begint met jullie. Het begint in de energie en jullie zullen het contract van Tyberonn en Amor naar het volgende niveau brengen want jullie zullen dat zelf gaan creëren, nu en hier en wij gaan toekijken.

Het is voor ons een grote eer om hier te zijn en jullie licht te reflecteren, om op een eenvoudige manier met jullie samen te zijn en de spiegel op te houden zodat jullie jezelf kunnen zien, niet als een volmaakt persoon, maar vanuit een ander gezichtspunt. Wanneer jullie veel gezichtspunten hebben, krijgen jullie een groter beeld van wie jullie werkelijk zijn. Wij vragen jullie om je dat te her-inneren omdat de tijd niet ver meer weg is waarop jullie gevraagd zal worden diezelfde spiegel voor anderen op te houden. Begin met die op te houden voor mensen in je eigen leven. Begin met die op te houden en te werken met mensen die je in de angst ziet schieten. Als je die angst in je zelf voelt, weet dan dat het angstzaad een deel van je is wat je leven beperkt, zelfs vandaag. Weet dat de angst omgezet kan worden in liefdesenergie. Werk daarmee. Speel ermee. Geniet ervan. Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes:

Behandel elkaar met het grootste respect want jullie zijn God
Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid…
Denk eraan dat het een Spel is en speel goed samen.

Espavo.
de Groep


De Hartverbinding
Transformatie van tegenspoed en lijden in open staan voor nieuwe mogelijkheden


Van Barbara

Ik heb nooit het gevoel gehad dat de tijden van Atlantis en Lemurië deel uitmaakten van mijn verleden. Ik hoor andere mensen emotionele verhalen vertellen dat ze bepaalde herinneringen hebben en weten dat ze daar waren. Ik heb het gevoel dat ik een groots avontuur ben misgelopen van de prachtige diepgaande ervaringen tot het lijden dat deze grote landen hebben doorstaan. Ik heb het gevoel dat ik een heel jonge ziel ben die hier nog maar enkele keren is geweest. Maar dat ik op de een of andere manier in dit huidige leven en die paar andere levens die ik kan terughalen, zo veel heb geleerd dat ik daardoor het gevoel heb een heel oude ziel te zijn. Misschien heb ik geleerd om de verhalen te begrijpen van degenen die me voorgegaan zijn en hun lessen en ervaringen naar waarde te schatten. We leren allemaal van elkaar als we open staan om te luisteren, te begrijpen en onze geest en ons hart open te houden.

We delen eenheidsbewustzijn met elkaar. Ook als ik deze tijden uit het verleden in menselijk vorm niet heb meegemaakt, weet ik dat op een ander niveau mijn spirit opnam wat er gebeurde. Dus toen ik eindelijk besloot om mens te zijn, wist ik op het een of ander niveau wat mijn voorgangers hadden geleerd. Dat is een deel van mijn cellulaire geheugen. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook als je een gebeurtenis persoonlijk niet meemaakt, voel je die op de een of andere manier wel en sla je die diep in je ziel op als iets waarvan je kunt leren en waaraan je je toekomstige manier van denken en voelen kunt aanpassen.

Steve en de Groep hebben het over de verbinding van de hartenergie gehad. Dit is precies wat ik voel dat er gaande is met ons allemaal. Met de huidige veranderingen in en op de Aarde gaan we emotioneel steeds vooruit en achteruit in onze tijdlijn. Als er een ramp plaatsvindt, ongeacht in welke tijd van de geschiedenis die plaatsvindt, worden we daar allemaal door beïnvloed. Ik heb mensen hun zorg horen uitspreken bij tragedies die plaatsvonden dat ze er wel mee begaan waren, maar toch zo ver afstonden van de mensen die het betrof. Het leek zo ver weg van hun werkelijkheid dat het bijna een verhaal was dat werd verteld. Als we de krant lezen of naar het nieuws op de televisie kijken, kunnen we allemaal diezelfde reactie hebben. Het is alsof een drama zich ontvouwt dat heel onwerkelijk lijkt, geen deel uitmaakt van ons dagelijks bestaan. Zo gaat dat ook met mijn gevoelens over de dagen van Atlantis en Lemurië. Het is een verhaal dat me intrigeert maar geen werkelijk deel lijkt uit te maken van wie ik ben. Oh, maar dat doet het natuurlijk wel. Alles wat er met één mens gebeurt, wordt een deel van wat er met een ieder van ons gebeurt. We kunnen dit ontkennen of ervoor kiezen ons hart open te stellen voor de emoties van de mensheid.

Een prachtig deel van levensproblemen die ervoor zorgen dat onze menselijke contacten lijden ondergaan, is dat met de juiste houding, die problemen het ons mogelijk maken ons hart volledig open te stellen om anderen te helpen. Ja, als wij aan liefdadige doelen geven of de minder gefortuneerden op de een of andere manier helpen, zijn wij degenen die daarvan profiteren omdat we ons beter voelen. We voelen dat we voor verschil hebben gezorgd, en dat hebben we ook, maar het doet meer dan dat. Door ons hart open te stellen helen we onszelf en anderen van lijden uit het verleden en al degenen die betrokken zijn in huidige en toekomstige situaties. Wij als individuen kunnen verschil maken voor de mensen om ons heen en dat tilt ons eigen leven dan op naar een nieuw, verzorgend niveau van wie we zijn.

Enkele jaren geleden waren Steve en ik in België toen de verschrikkelijke bosbranden veel huizen in de omgeving van San Diego wegvaagden. Omdat we zo ver weg zaten konden we niets doen om ons huis te beschermen. We wisten dat onze familie veilig was en voor ons was dat het belangrijkste. We beseften dat het goed was, ook al verloren we al onze materiële bezittingen. We kozen er op dat moment voor om geen slachtoffer te worden maar te weten dat dit een zuivering van onze energie was. We wisten dat we opnieuw konden beginnen. We behoorden tot de gelukkigen die niets verloren. Dit was het begin van een verandering in onszelf die ertoe leidde dat we dat huis verkochten, ons hart openstelden en op spirit en onszelf vertrouwden voor de leiding die ons naar Las Vegas bracht en naar een totaal nieuw avontuur in ons leven. Ik besefte toen dat ik de kracht heb om de perspectieven van mijn wereld te kiezen. Ik bepaal waar ik naar toe ga met elke ervaring die ik creëer.

Een tijdje terug schreef ik hoe ik het lijden van anderen naar me toetrok en mijn hart ineen kromp van medelijden. Veranderingen in en op de Aarde zullen altijd blijven gebeuren. Met de juiste instelling kunnen ze tot nieuwe avonturen leiden. Ik ben zo dankbaar voor mijn leven. Ik open nu mijn hart om anderen te helpen het geschenk in het lijden te zien. Dit zijn lessen in het leven. Ik overdenk nu mijn eigen verleden en zie dat de grootste problemen waarmee ik geconfronteerd ben, nu mijn grootste overwinningen zijn. We kunnen ervoor kiezen om verder te gaan en een nieuw, prachtig leven te creëren of we kunnen ervoor kiezen om te leven met spijt over wat er in het verleden is gebeurd.

We beginnen de magie van de decembermaand te voelen. Wat een perfecte gelegenheid om ons hart open te stellen voor degenen die problemen en lijden ondervinden. Individueel kunnen we voor verschil zorgen in het leven van iemand anders. Als jij degene bent geweest die moeilijke tijden heeft doorgemaakt, besluit dan nu om je leven een wending te geven en open te staan. De polariteit van het leven gaat over het in staat zijn om het beste te halen uit de negatieve en de positieve kanten. Als we ons hart voor elkaar en voor onszelf openstellen, zullen problemen en lijden verlicht worden en in ruil daarvoor zullen we open staan voor de prachtige mogelijkheden.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.