Februari 2006

De Orthogonale Matrix
Multidimensionaal worden
Van Steve

Nadat de boodschappen live gepresenteerd zijn, worden ze elke maand in schrift overgebracht door het Transcriptie team dat onder leiding staat van Becky Hannah. Becky brengt de Bakens meestal zelf over en ik heb haar gezegd dat ze een van de weinige mensen is die waarschijnlijk de Groep net zo goed kent als ik. Becky stuurde de boodschap van deze maand naar verschillende vrienden van haar met een persoonlijke aantekening over wat het is en de oefening die de Groep ons gaf. Ik deel dat hier met jullie omdat het heel goed beschrijft wat jullie gaan lezen.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes,
Steve Rother

Van Becky

De laatste Bakens van de Groep introduceerde bij mij het woord orthogonaal en verklaarde dat elke ervaring op de planeet Aarde uit drieën bestaat. Alles kan tot zijn ware essentie worden teruggebracht met een 3, en 3 drieën is 9. Het is de draai van 90 graden die alles met elkaar verbindt. Dat betekent iets voor mij. Jimmy Buffet heeft immers al eens gezongen: “The whole world lies waiting behind door number 3”(De hele wereld ligt te wachten achter deur nummer 3.) Oké, Ik ben benieuwd.

Steve legde me daarna uit dat in de wiskunde orthogonaal synoniem is aan perpendiculair, (loodrecht of rechtstandig) wanneer het gebruikt wordt als een eenvoudig adjectief dat geen deel uitmaakt van een langere zin met een standaard definitie. Het betekent met rechte hoeken. Het komt van het Griekse orthos = recht en gonio = hoek. Twee straten die elkaar onder een rechte hoek kruisen, lopen orthogonaal ten opzichte van elkaar. Oké. Goed om te weten. Maar wat betekent dat nu?

De Groep stelde toen dat met wat oefening, je energetische ziel daarop reageert en een matrix opbouwt, zoiets als een nieuwe bedrading die je daarvoor niet had. Met deze oefening huldig je niet alleen de matrix die je aan het opbouwen bent maar ook de illusie van het Spel op planeet Aarde die je hebt gecreëerd om deze ervaring te kunnen hebben. Oké. Ik wil nu graag spelen.

Met de volgende oefening kun je je eigen orthogonale matrix opbouwen en versterken zodat je in staat bent om een hoger perspectief te krijgen van waar je op dat moment bent. De Groep heeft vaak de overeenkomst gegeven dat we aan het stuur van onze eigen dubbeldekkerbus zitten. Doordat zij op het bovendek zitten, kunnen ze de weg een beetje verder overzien en ons een hint geven van waar we naartoe gaan, maar het is altijd aan ons of we al dan niet een andere richting nemen of helemaal omdraaien. Hoewel we niet geboren hoeven te zijn met het vermogen om op twee plaatsen tegelijk te zijn, zijn we op een grensovergang van tijd en ruimte aangekomen waar dit volledig ondersteund wordt. We hebben onszelf het geschenk van dit energetische instrument gegeven en ik weet dat het voor mij heel belangrijk is – hoewel ik het op dit moment nog niet goed begrijp – en wellicht is het ook goed voor jullie. De bonus is dat deze oefening je de mogelijkheid geeft om in een andere ervaring te stappen – zoals het besturen van de dubbeldekkerbus en tegelijkertijd op het bovendek zitten. Ik ga nog eens houden van de magische bus! Geniet van de rit.

Laat je alsjeblieft niet ontmoedigen als je de eerste keren niets merkt. Je geest heeft daar namelijk niet noodzakelijkerwijs een referentiekader voor (ik neem in elk geval de uitdaging aan). Toen ik gisteren de Lightworker home page opende, luidde het citaat: Oefening maakt volmaakt, dus wees voorzichtig met wat je oefent. Wat vind je van zo’n kosmische wenk?

Denk eraan dat het niet om jou gaat. Het gaat om ons allemaal.

Laat ons orthogonaal worden.

Neem een kwartiertje voor jezelf waarop je niet gestoord wordt, tenminste de eerste keer dat je dit probeert. Sta rechtop of ga liggen, wat voor jou het prettigst is. Laat alle verwachtingen los dat je ook maar enig idee hebt van wat je zult ervaren. Laat het gaan zoals het gaat maar houd je ademhaling in de gaten. Stel je open voor elke mogelijkheid.

Visualiseer een hoek van 90 graden ten opzichte van de stroom vlak boven je. Ik zie het meer als een stromende rivier vlak boven mijn hoofd. Voel de energie en de levenskracht die in feite een compleet andere tijdlijn met een volledig andere jij in een andere versie van het Spel zijn.

– Ontspan je en visualiseer een andere dimensie of een stroming van de tijdlijnenergie in een tunnel vlak boven je hoofd.
– Reik naar boven en verbind je met de energie die over je heen stroomt.
– Buig die energiestroom in een rechte hoek van 90 graden om en stuur hem je ruggengraat in en laat de energie zich in je wezen opbouwen in je zonnevlecht.
– Pauzeer even zodat de energie je kan vullen en haal drie keer heel diep adem.
– Buig de energie in een volgende hoek van 90 graden naar beneden en stuur haar naar een van je heupen of naar beide heupen. Haal drie keer diep adem en laat de energie zich opbouwen.
– Buig nu de energie weer om in een hoek van 90 graden en stuur haar naar een van je benen of naar beide benen en laat haar dan in de Aarde stromen.
– Pauzeer even en voel de trekkracht van de Aarde en haal weer drie keer diep adem terwijl je je verbindt met Gaia.
– Ontspan je en sta jezelf de ervaring toe dat je op twee plaatsen tegelijk bent.

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij groeten jullie heel warm want opnieuw zijn wij in de aanwezigheid van meesters. Lieverds, jullie zijn de meesters van het Spel van Vrije Keuze en we bewonderen jullie meer dan jullie ooit zullen weten. Jullie hebben in je dagelijkse leven wonderen verricht die de voortgang van Alles wat is hebben veranderd. Zelfs vandaag maken jullie keuzen die jullie verder zullen brengen dan de mensheid ooit gehoopt heeft. Dit is een opwindende tijd.

Dimensionale verplaatsing – De volgende evolutie

Mensen die het Spel van Vrije Keuze spelen ervaren momenteel een staat van evolutie die in de hele eeuwigheid niet geëvenaard is. Nooit eerder heeft een dergelijk spel zich ontwikkeld met een vaart waarmee dat nu gebeurt. De kinderen die nu in jullie wereld worden geboren, komen binnen met eigenschappen die mensen niet eerder hebben gehad. Zoals we bij het beschrijven van de binnenkomst van de Kristalkinderen al hebben gezegd, was een van de kenmerken waarop jullie moesten letten het feit dat het interdimensionale wezens zouden zijn, in staat om op twee plaatsen tegelijk te zijn en de grenzen van tijd en ruimte zoals jullie die zien, over te steken. Het was voor jullie gemakkelijk te accepteren dat deze kinderen nieuwe en meer ontwikkelde eigenschappen hadden, maar we zeggen jullie ook dat jullie je zullen ontwikkelen en deze zelfde gaven zullen krijgen waarmee zij geboren zijn. Jullie worden interdimensionale wezens wanneer jullie je vibratieniveau verhogen.

Het spel van drieën

Wanneer jullie ’s morgens wakker worden, gaan jullie in feite een dimensie van tijd en ruimte met een smal vibratiebereik in waarin jullie het grootste deel van de tijd dat jullie wakker zijn doorbrengen. De illusie van werkelijkheid die bestaat binnen dat smalle bereik, is voor jullie gecreëerd om een ervaring te hebben als ziel die pretendeert mens te zijn. Jullie natuurlijke staat als ziel stelt jullie in staat om je te bewegen en ervaringen op te doen in een veel groter vibratiebereik dan degene waarmee jullie vertrouwd zijn. Dat is nu aan het veranderen.

Jullie hele wereld is opgebouwd uit drieën. De kosmos is gebaseerd op een mathematisch basissysteem van twaalf, maar het Spel van Vrije Keuze is een fractie van die vibratie en gebaseerd op drie. Jullie hele wereld en alles wat zich daarop bevindt kan worden teruggebracht tot het getal drie. De kosmische grap aan onze kant van de sluier is dat jullie het de derde dimensie hebben genoemd. Die reikwijdte is nu groter aan het worden. Als jullie andere dimensies gewaar beginnen te worden is het goed om over instrumenten te beschikken die jullie helpen van het ene dimensionale niveau naar het andere te gaan. Dit is geen nieuwe informatie op Aarde, aangezien dit al bij velen in het oude Egypte bekend was. Er werd zelfs toen al geloofd dat de wereld was opgebouwd uit drieën en dat de deur tussen dimensies toegankelijk was door middel van een draai van 90 graden. In de wetenschap is dit momenteel bekend als de “orthogonaal theorie” (orthogonaal = rechthoekig).

Het verlaten van de lineaire corridor van tijd

Jullie zijn oneindige spirits die pretenderen dat ze bestaan in een eindige wereld met een eindig lichaam. De bel van biologie die je spirit onderdak verleent, heeft een begin en een einde. Dit stelt je in staat om het leven te ervaren binnen een kader van lineaire tijd. Dat wil zeggen dat jullie het leven ervaren als verleden, heden of toekomst. Stel je voor dat je het leven ervaart in een smalle corridor. Je reist achteruit lopend door die corridor. Je kunt het verleden zien en als je alert bent kun je het heden zien, maar de toekomst kun je helemaal niet zien. De reden waarom jullie werkelijkheid lijkt op een smalle corridor is omdat jullie beperkt zijn tot het vibratiebereik dat jullie kunnen zien en waarin jullie kunnen leven. Stel je voor dat je oogkleppen voor hebt die ervoor zorgen dat je zicht geconcentreerd blijft binnen de lineaire corridor van tijd. Nu zetten jullie die oogkleppen wat wijder om een groter bereik te kunnen zien, wat jullie de kans geeft om in andere corridors te kijken en die binnen te gaan. Elke corridor kruist die van jullie onder een hoek van 90 graden.

Dit is het geheim om de illusie van lineaire tijd weg te nemen. Als jullie zicht ruimer wordt, zullen jullie deze deuren die naar andere dimensies van tijd leiden, gaan zien en gebruiken. Wij zeggen jullie dat zelfs datgene wat jullie tijdreizen noemen, niet is wat jullie geloven. In werkelijkheid is dat veel gemakkelijker dan jullie je voorstellen. Wanneer jullie de relatie begrijpen tussen de orthogonale werkelijkheid en de gulden snede (verdeling van een lijn, zodanig dat het langste stuk middelevenredig is tussen het geheel en het kortste stuk), zullen jullie de illusie van lineaire tijd ontsluieren. Laat ons voor nu beginnen om jullie wat praktische toepassingen te geven om een multidimensionale spirit te zijn. We hebben het er vaak over gehad dat jullie werkelijkheid in directe relatie staat tot het punt van waaruit jullie de dingen bekijken. Met andere woorden, je waarnemingen bepalen je werkelijkheid. Verander je punt van waarneming en je verandert automatisch je werkelijkheid. We hebben jullie ook oefeningen gegeven om je werkelijkheid te veranderen door de hoek te veranderen van je camera waar je doorheen kijkt. We voegen daar nu nog iets aan toe en vragen jullie om naar je werkelijkheid te gaan kijken vanuit meerdere plaatsen tegelijk. Het is de illusie van lineaire tijd die je doet denken dat je beperkt bent tot één bestaan. Jullie zijn in werkelijkheid multidimensionale wezens en daardoor kunnen jullie gemakkelijk op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig zijn. Stel je voor dat je een levenservaring hebt die je duidelijk vanuit meerdere camerahoeken tegelijk kunt zien. Dat is een directe stap om je goddelijkheid in menselijke vorm te brengen en dat is nu voor een ieder van jullie beschikbaar.

De orthogonale matrix

Als spirits die pretenderen mens te zijn, bestaan jullie binnen een energiematrix. De matrix waarin je woont, bepaalt de manier waarop je bedraad bent voor energie en levenservaringen. Je energiematrix bepaalt de eerste indrukken van alles wat je als mens ervaart. Wanneer je in de eerste levensfase bent als ziel die zich gereedmaakt voor reïncarnatie, kies je lessen en de manier waarop je deze levenslessen met je zult meenemen. Je neemt die lessen met je mee óf via een energiematrix (de manier waarop je bedraad zult worden voor energie) óf via een energiestempel (energie die op je gestempeld is door een levenservaring of gebeurtenis). Wanneer je een levensles meester bent, kun je een energiestempel herschrijven maar je kunt een energiematrix nooit veranderen. Je kunt de matrix alleen maar meester worden, want die is een deel van jezelf. We vertellen jullie nu dat wanneer jullie je ontwikkelen, jullie manieren zullen vinden om nieuwe energiematrices op te bouwen die als een deken over je oorspronkelijke matrix heen komen te liggen. We hebben jullie verteld dat het hologram van de Derde Aarde over het oorspronkelijke hologram waarmee de Aarde begon komt te liggen. Op soortgelijke manier kunnen jullie als individu ook een nieuwe matrix over je oorspronkelijke matrix heen leggen zolang die maar in harmonie is met de oorspronkelijke matrix. En nu vragen wij jullie om te beginnen met de bouw van een orthogonale matrix die jullie in staat zal stellen de vele dimensies van tijd en ruimte die overal om jullie heen bestaan, te ervaren en erin te gaan. Je persoonlijke orthogonale matrix zal je in staat stellen om nu een multidimensionaal wezen te worden.

Het mag erop lijken dat veel van wat we op dit moment vertellen aan de uiterste grenzen ligt, maar in de heel nabije toekomst zal de aardwetenschap dit ondersteunen. Het zal hoogstwaarschijnlijk de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zijn die de geheimen van wat jullie wereld werkelijk bij elkaar houdt, ontsluiert. Jullie staan op de rand van grote vooruitgang in wetenschap en technologie die jullie zal brengen naar een nieuw tijdperk van de in eigen kracht staande mens.

Multidimensionaliteit

Als jullie nu een beetje meer zouden willen begrijpen van dimensionaliteit, zijn hier een paar eenvoudige oefeningen die jullie kunnen doen. Als jullie het verschil zouden willen weten tussen de ene dimensie en de volgende, knijp dan je neus dicht, adem diep in en steek je hoofd onder water. Onder water ben je in een andere dimensie van tijd en ruimte. Licht wordt anders gebroken en geluid verplaatst zich op een andere manier. Feitelijk wordt ook tijd onder water anders ervaren, maar die kant hebben jullie nog niet ontdekt. Wij zeggen jullie dat alles zich anders gedraagt in die andere dimensie. Velen van jullie hebben dit persoonlijk ervaren. Het is net zo eenvoudig als het op een vliegtuig stappen en vertrekken naar een andere stad, ver weg. Je zaktelefoon gaat over en het is iemand van thuis die opbelt om je te spreken. Je kunt met hen spreken alsof ze in de kamer naast je staan, toch vindt er een dimensionale verandering plaats. Wanneer je met hen spreekt vanaf een dergelijke afstand, is dat niet hetzelfde als wanneer je met diezelfde zaktelefoon met hen spreekt binnen dezelfde stad, want er heeft een dimensionale verandering plaatsgevonden toen je op dat vliegtuig stapte.

Er bestaat een dimensionale tijdverandering die vaak plaatsvindt, ook al zijn jullie je daar niet van bewust. Deze verandering is zo eenvoudig dat jullie die meestal niet als verandering opmerken. Zelfs als jullie die verandering opmerken, hebben jullie niet het gevoel dat het iets is waaraan jullie je moeten aanpassen, en dat hoeft ook niet. Wat we jullie zeggen is dat wanneer jullie met dit bredere vibratiegebied dat jullie nu zien door die corridor lopen, jullie aan de zijkant dingen gaan zien die jullie nooit eerder hebben opgemerkt. Sommige daarvan zullen in feite corridors van lineaire tijd en ruimte zijn die haaks op die van jullie staan. Aangezien jullie wereld is opgebouwd uit drieën, is 90 graden van grote betekenis wanneer jullie je tussen twee werelden bewegen. Dat worden orthogonale relaties genoemd. Wat we jullie vandaag zullen geven is een gelegenheid om een orthogonale matrix te creëren en er in te leven, die je spirit herbergt en het je mogelijk maakt om van de ene dimensionale werkelijkheid naar een andere te gaan. Je zult daar aan moeten wennen en je zult de nodige fouten maken zoals jullie dat noemen. Het vraagt wat oefening, maar vandaag zullen we jullie de essentie geven van het doelbewust bouwen van een orthogonale matrix die het je mogelijk maakt om gemakkelijk te veranderen van dimensie en op twee plaatsen tegelijk te zijn. Wat je daar dan mee gaat doen, is aan jou, maar wij zullen je het begin geven en we vragen je om daar verder mee te experimenteren.

Je levenscamera op twee plaatsen tegelijk zetten

Hier zijn jullie dan, levend in deze wereld met al je moeilijkheden en uitdagingen. Oh, we vinden jullie moeilijkheden en uitdagingen prachtig, want jullie hebben die zo zorgvuldig opgezet. Weet dat het zo belangrijk voor je was om op een ochtend wakker te worden en met je kop tegen die stenen muur te lopen zodat je iets kon leren wat heel belangrijk was voor de vooruitgang van je ziel. Maar op dat moment zou je zeggen: “Wat doe ik verkeerd?” Weet dat je helemaal niets verkeerd doet. Je hebt gewoon die les voor jezelf opgezet. De moeilijkheid is dat je er alleen vanuit een ééndimensionaal perspectief naar kijkt. Als je in plaats daarvan in staat zou zijn om op dat moment een draai van 90 graden te maken, in twee dimensies van tijd en ruimte tegelijk te stappen en terug te kijken naar elk probleem, elke situatie, elke uitdaging of welk punt in de tijd dan ook, zou je het inzicht van Thuis aan je zij hebben. Dat is het proces om nu de Hemel naar de Aarde te brengen en dat is een gave waarmee de kinderen met een hogere vibratie, de kinderen van de Nieuwe Aarde, geboren worden. Ze weten echter nog niet hoe ze die gave moeten gebruiken, en jullie ook niet, maar het is tijd om een begin te maken met het gebruik van die gave.

De oefening om een orthogonale matrix te bouwen

Stel je voor dat je leeft in een tijdskader dat heel veel lijkt op een gang of een buis waar energie doorheen stroomt. Je bent gewoon meegegaan met de energiestroom. Stel je nu voor dat er vlak boven je hoofd een andere dimensie van tijd en ruimte stroomt. Verbind je met die energiestroom vlak boven je hoofd door er onder een hoek van 90 graden in te gaan. Visualiseer die hoek van 90 graden gewoon en voel hoe de energie een ommezwaai maakt en je lichaam binnenkomt. Adem die energie je wezen in en laat haar tot rust komen in je centrum. Daarna adem je haar, weer onder een hoek van 90 graden naar je heupen, vervolgens stuur je haar onder een derde hoek van 90 graden door je benen naar beneden zodat ze zich kan verbinden met de Aarde. Dat geeft je drie hoeken van 90 graden en eert zowel de doorgang van 90 graden als de wereld van drieën. Door dat te doen reageert je energetische ziel en bouwt een matrix als een soort nieuwe set bedradingen. Die nieuwe bedrading moet worden versterkt om de matrix op te bouwen. Hoe meer je deze oefening doet, des te gemakkelijker wordt het om je met andere dimensies te verbinden. Als snel zal het een deel worden van wie je bent en zul je constant leven binnen de orthogonale matrix.

De orthogonale matrix stelt je in staat om dingen te zien die je niet eerder hebt gezien. Soms kun je zelfs de hogere bedoeling zien van wie je bent en wat de ervaring is die je ontvangt. Is dat geen geschenk? Wellicht zie je in de ene dimensie een moeilijkheid, terwijl die moeilijkheid in een ander dimensie in feite een geschenk is. Zou het niet prachtig zijn om je te her-inneren wat je in gedachten had voor je naar de Aarde kwam? Zou het niet prachtig zijn om te weten waarom vervelende dingen gebeuren met goede mensen en omgekeerd? Wanneer je de multidimensionaliteit begrijpt, lijken de ideeën van goed en slecht minder belangrijk. Zou het niet prachtig zijn als je het hogere inzicht van Thuis had en dat iedere dag ter beschikking zou hebben? Het opbouwen van een orthogonale matrix is een van de eerste stappen om dat te bereiken en om op twee plaatsen tegelijk te kunnen zijn terwijl je je volledige waarneming behoudt.

De andere oefening die we jullie vragen om te doen is een serie van drie ademhalingen. Als je de energie ombuigt om in die andere energie te komen onder de eerste hoek van 90 graden, haal dan drie keer heel diep adem. Pauzeer een moment terwijl de energie naar beneden komt en zich installeert in het centrum van je wezen. Zodra ze in dat centrum is, haal dan weer drie keer diep adem en buig de energie om naar één of beide heupen. Pauzeer een moment en haal weer drie keer diep adem. Zo eer je de orthogonale matrix die je aan het opbouwen bent. Je eert de structuur van de wereld en de illusie van het Spel van Planeet Aarde die je hebt gecreëerd om dit te ervaren. Tegelijkertijd biedt het je de mogelijkheid om een hogere werkelijkheid binnen te gaan.

De eerste keren dat je dit doet, zul je zeggen: “Dat was goed, maar ik zag niets en ik voelde niets.” Begrijp alsjeblieft dat het in het allereerste begin zo snel zal gaan dat je ziel een tweede waarneming krijgt hoewel jij het idee hebt dat je niets voelde. Hoe meer je oefent en werkt aan het opbouwen en versterken van je orthogonale matrix, des te meer tijd zul je doorbrengen in een hogere dimensie van tijd en ruimte en zul je in staat zijn om elke dag in dat geschenk te leven. Jullie zijn mensen die in hun kracht staan. Jullie gaan de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde in en jullie nemen die prachtige, compacte bellen van biologie met je mee. Jullie leren te leven als engelen die een Spel spelen van mens zijn en jullie doen meer dan jullie waarschijnlijk ooit zullen weten. Het gaat niet om jullie. Het gaat om ons allemaal.

Jullie Spel is veel verder gegaan dan wat jullie als collectief ooit hoopten te creëren in het Spel van Vrije Keuze. Nu die vrije keuze stevig is gevestigd, gaan jullie iets magisch creëren. Het menselijk ras is zich aan het ontwikkelen. Jullie keren terug naar Huis. Wauw! Jullie zijn nog steeds hier. Dat is inderdaad magisch. Dat was de grootste mogelijkheid die ooit het gevolg van een Spel zou kunnen zijn. Wij zeggen jullie dat er geen groots plan bestaat. Er bestaat dus niets dat jullie zouden moeten doen om dat te activeren. Wat we jullie vandaag hebben gegeven met de orthogonale matrix is een eenvoudige oefening zodat jullie kunnen begrijpen dat jullie al multidimensionaal zijn en om dat te kunnen zien en te gebruiken. Jullie hartenergie wil groeien. Dat is waarom jullie hier zijn. Dat is waarom jullie naar dit soort bijeenkomsten komen. Dat is waarom jullie deze boodschappen willen lezen en er naar willen kijken. Wij geven jullie de gereedschappen om uit jezelf te stappen en een andere ervaring binnen te gaan, ook al is dat slechts voor een moment.

Speel met de orthogonale matrix. Creëer iets magisch voor jezelf. Sta jezelf toe niet alleen in een andere dimensie van tijd en ruimte te stappen, maar om te leven in beide plaatsen tegelijkertijd. Als dat je vreugde brengt, dan hebben wij succes gehad met onze reis want wij willen niets liever dan onze vleugels uitspreiden om jullie je eigen grootsheid te laten zien. Jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie veranderen het Spel elke seconde van elke dag en wij juichen jullie toe vanaf deze kant van de sluier, zoals jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt.

Ga er goed mee om, lieverds. Speel er mee. Geniet van de reis en wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want jullie kijken in de ogen van God. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want jullie zorgen voor jezelf. Denk eraan dat het een Spel is en speel goed samen.

Espavo
de Groep


De Hartverbinding
Veranderingen in ruimte en tijd


Van Barbara

Met onze reizen voor Lightworker heb ik het gevoel of ik constant van de ene dimensie naar de andere ga. Of we nu naar een andere staat in de Verenigde Staten vliegen of naar een bestemming in het buitenland, telkens wanneer we ergens anders landen heb ik het gevoel of ik in een andere ruimte en tijd terecht kom. Het lijkt een soort droomstaat. Wanneer we onze ogen sluiten om te gaan slapen en wegdrijven in onze droomstaat, reizen we naar een andere dimensie van tijd en ruimte. Ik voel dit speciaal wanneer we na een van onze prachtige ervaringen met onze spirituele familie weer thuis zijn. Zodra ik weer in mijn kantoor achter mijn computer zit, overdenk ik de reis die we zojuist achter de rug hebben. Het lijkt altijd als een droom. Het is moeilijk om te bevatten dat ik nog maar zo’n korte tijd geleden in die ruimte en tijd was. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om, ongeacht waar we naartoe gaan, tegen Steve te zeggen “we zijn echt hier”. Op die manier dringt het tot een dieper niveau van mijn bewustzijn door dat ik inderdaad een nieuwe werkelijkheid van ruimte en tijd heb gecreëerd. Steve en ik hebben er nooit van gedroomd om te reizen. Maar nu is deze vorm van multidimensionale tijdverandering een deel van ons dagelijkse leven.

Het is zo belangrijk om de tijd te nemen jezelf te gronden voordat je doorgaat naar je volgende ervaring in het leven. Het is van essentieel belang om elk moment te accepteren als een geschenk waarna je weer verder kunt gaan. Een paar dagen geleden sloten we de laatste dag af van onze Spirituele Psychologie cursus in Las Vegas. Het was magisch zoals altijd. Ik ben degene die onze seminars plant. Op de een of andere manier had ik niet genoeg tijd tussen dit laatste seminar en onze volgende reis naar Holland en België opengelaten om te gronden. Na de laatste dag van ons Las Vegas seminar hadden we slechts twee dagen voor we weer moesten vertrekken naar Europa. Eerst raakte ik in paniek en zei tegen mezelf: wat heb ik gedaan! Toen besefte ik dat ik de tijd kan oprekken en deze twee dagen thuis kan gebruiken om goed te gronden en mijn gedachten te bepalen ter voorbereiding op onze volgende seminars. Toen kwam bij dat alles nog iets anders, vandaag belden vrienden op die in de stad waren en graag even langs wilden komen. Mijn eerste reactie was: “geen denken aan”. Toen bedacht ik hoe heerlijk het zou zijn om hen voor een paar uur weer te zien. Wij creëren tijd voor datgene wat voor ons belangrijk is. Dat is de manier waarop we ons gronden. Een van onze zoons belde op en zei dat hij naar ons toe wilde komen op de dag dat we met het vliegtuig terugkomen uit Europa. Het drong tot mij door hoe veranderd ik ben en hoe ik geleerd heb om me elke dag af te stemmen op de dingen die zich aandienen. Vroeger zou ik hebben geprobeerd om elk moment van mijn bestaan onder controle te houden. Nu heb ik geleerd om mee te stromen met wat het leven te bieden heeft. Ik zei tegen mijn zoon dat hij van harte welkom is om te komen en bij ons te blijven maar dat hij moet begrijpen dat ik last zou hebben van jetlag op het moment dat hij aankomt. Ik ben er zeker van dat ik me snel zal aanpassen aan de tijd en ruimte van het weer thuis zijn en zal genieten van zijn heerlijke bezoek. Ik vraag me af of het zo zou kunnen zijn dat wat wij als jetlag ervaren slechts een nawerking is van onze verandering van dimensie. Ik weet dat ik in het verleden succes heb gehad met het ombuigen van de tijd en nu zal ik me gaan concentreren op het ombuigen van de tijd als een multidimensionaal wezen. Dat zal het leven plezieriger maken.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.