Maart 2006

Halors, Millinors, Shellinets en Duonites
kijken toe hoe mensen groeien

Van Steve

Deze maand vieren we tien jaar Bakens van Licht boodschappen van de Groep. Het is voor mij een heel grote eer om een rol te spelen in het brengen van deze bemoedigende boodschappen naar de meesters van het Speelbord.

Sinds de boodschap van vorige maand over de Orthogonale Matrix en het multidimensionaal worden, heeft de Groep het gehad over andere rassen die naar ons kijken en ons helpen. Zelfs in de eerste boodschap zeiden ze al dat bilocaal zijn (op twee plaatsen gelijk zijn) belangrijk is om onze eigen werkelijkheid volledig te kunnen zien. Ik denk dat de Groep ons op deze manier helpt om dat nu precies te gaan doen. Ze helpen ons om onszelf te zien door de ogen van de rassen die ze beschrijven.

De namen die ze gebruiken om deze rassen te identificeren, zijn niet belangrijk zoals ze ook in deze boodschap zeggen. Ik was blij dat ze dat zeiden want namen als Halors, Millinors, Shellinets en Duonites klinken voor mij een beetje als Motown artiesten.

Ik wil jullie hier een verhaal vertellen over de channeling waarin de Millinors ter sprake kwamen. Het was in Genk, een plaats in België waar we een zesdaagse Spirituele Psychologie training gaven. Op onze dag naar buiten gingen we naar een planetarium en voordat we naar een grote aula gingen waar we de channeling zouden houden, keken we naar een voorstelling over onze planeten. De channeling ging over de Millinors en ze beschreven hen als kleine, gezette wezens die wij kunnen zien in Cherubijnen. Toen we na de channeling terugkwamen in het hotel, kwamen we tot de ontdekking dat er nieuwe kunstwerken waren binnengebracht in de vorm van sculpturen. Ze stonden overal waar we maar keken en ja hoor… de beelden waren allemaal kleine, gezette wezens, net als Cherubijnen maar dan zonder de vleugels. Ik kon de Groep bijna horen lachen. En ja, precies een dag later gaven ze een volgende channeling die multidimensionaal gelach genoemd is.

Geniet van de rit,
Steve

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Multidimensionale orgasmen en meer

En weer stappen jullie de magie van jullie creatie binnen. Jullie stappen in de gelegenheid om je wereld te veranderen en wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie. De hartverbinding waar jullie elkaar mee hebben geholpen, is verbazingwekkend en trekt de aandacht in Alles wat is. Als jullie interdimensionaal worden en de spelletjes oefenen die wij hebben voorgesteld om jullie je eigen magie te laten zien (zie de boodschap van vorige maand “De Orthogonale Matrix”), dan is wat wij aan onze kant van de sluier zien zo mooi dat het met geen pen te beschrijven is. En jullie dat beeld laten zien is wat we jullie uiteindelijk hopen te geven als jullie de multidimensionaliteit binnengaan. Niet alleen de gelegenheid om van dimensie te veranderen en op twee plaatsen tegelijk te zijn, maar ook het vermogen om jezelf te zien vanuit ons perspectief. Het ultieme in bilocatie is: in je fysieke bel van biologie kunnen blijven en de dingen nog steeds van binnenuit waarnemen, en tegelijkertijd in staat zijn om je hoger zelf te observeren en God te herkennen in je eigen ogen. Dat zal uiteindelijk gebeuren wanneer jullie een andere dimensie van tijd en ruimte binnengaan en multidimensionaal worden. Het gaat jullie begrip te boven hoe opwindend dat is. Jullie hebben al ideeën over wat multidimensionaal in een metafysische wereld is, maar wij zeggen jullie dat het opwindend zal zijn op alle dimensionale niveaus, inclusief het fysieke. Wacht maar tot jullie je eerste multidimensionale orgasme hebben en let dan maar eens op hoe jullie interesse gewekt zal zijn! Dat zal een bewust worden zijn van nieuwe hoogten op alle niveaus inclusief het fysieke. Er zijn op dit moment wezens die jullie helpen met de voorbereiding voor de fysieke multidimensionale aanpassingen en vandaag willen we het over hen hebben.

Elkaar kruisende tijdlijnen

Als jullie je gewone gang door het dagelijkse leven gaan, trekken jullie nu de aandacht van andere wezens die al multidimensionaal zijn. Daarom willen we eerst het begrip “meervoudige dimensies” uitleggen. Het zal goed voor jullie zijn om jullie eigen tijdlijn te begrijpen zoals jullie die zien en hoe die tijdlijn in wisselwerking staat met andere tijdlijnen.

Stel je een tijdlijn voor die jullie leven bevat zoals jullie dat zien. Die is geordend in een verleden, heden en toekomst, want dat is de manier waarop jullie het leven op dit moment ervaren. Deze tijdlijn is echter maar een deel van jullie bestaan. Naast deze lijn lopen verschillende andere tijdlijnen, die echter niet precies parallel lopen. Het is belangrijk om te begrijpen dat tijdlijnen nooit volledig parallel aan elkaar zijn en in feite ook nooit precies in een rechte lijn lopen. Stel je voor twee of meer tijdlijnen naast elkaar, die in verschillende vibratiepatronen heen- en weer bewegen, soms heel dicht bij elkaar komen en op een ander moment heel ver van elkaar verwijderd zijn. Zelfs al bewegen ze in grote lijnen in dezelfde richting corresponderen ze niet met elkaar. We her-inneren jullie eraan dat jullie in verschillende dimensies tegelijk bestaan en dit is de manier waarop deze dimensies bestaan. Stel je nu voor dat deze tijdlijnen die op deze manier heen- en weer gaan, hun eigen afzonderlijke en unieke ervaringen van je ziel bevatten, bijna alsof de verschillende “jij’s” tegelijk naast elkaar bestaan. Met dit begrip kunnen wij jullie nu vertellen over een magische gebeurtenis die van tijd tot tijd plaatsvindt. Zo nu en dan kruisen deze tijdlijnen elkaar en wanneer dat gebeurt, laten ze permanente indrukken op elkaar achter – beide tijdlijnen zijn dan voor altijd veranderd. Aangezien lineaire tijd in feite een illusie is, laten deze tijdlijnen bij het elkaar kruisen permanente indrukken achter op de “nu-tijd”. Dit geeft jullie de illusie dat die indrukken direct voor- en achteruit jullie tijdlijn ingaan. Precies op dat moment wordt jullie geschiedenis herschreven om te passen bij een nieuwe toekomst die dan in jullie werkelijkheid wordt gezet; deze indrukken beïnvloeden dan direct wanneer het gebeurt de tijdlijn zowel voor- als achteruit.

Gereedschappen voor spirits die pretenderen mens te zijn

Houd alsjeblieft in gedachten dat het hele idee van lineaire tijd een illusie is die voor jullie nodig is om het Spel te kunnen spelen van een spirit die pretendeert mens te zijn. Wat wij op dit moment doen is jullie voorbereiden met de begrippen en praktische gereedschappen die jullie nodig zullen hebben om te leven als mensen die volledig in hun kracht staan. Door te begrijpen dat het mogelijk is om zowel jullie geschiedenis als jullie toekomst te herschrijven, zullen jullie een meer in eigen kracht staand heden kunnen ervaren. Momenteel zien mensen slechts een klein spectrum van de eigenlijke werkelijkheid van wat wij nu-tijd noemen. Nu-tijd is een cirkel – verleden, heden en toekomst bij elkaar. Degenen van ons die aan deze kant van de sluier in nu-tijd leven, kunnen elk moment kiezen welke ruimte dan ook binnen te gaan, want die zijn allemaal gecomprimeerd tot één geheel. Wij zien het grotere beeld in plaats van het kleine vibratiespectrum dat op dit moment voor mensen beschikbaar is. Maar mensen verruimen nu hun waarnemingsspectrum. Jullie beginnen de mogelijkheden te zien die jullie ervaring als nooit tevoren zal verruimen en dat trekt de aandacht van Alles wat is.

De Halors

We hebben jullie verteld over de Halors die eens kwamen kijken wat er gebeurde en ook al heeft hun tijdlijn die van jullie tot op dit moment nog nooit gekruist, zijn ze geboeid door de menselijke ervaring. Zij leven in een vibratiepatroon dat jullie patroon nabootst. Ze houden heel zorgvuldig in de gaten hoe jullie dingen hebben gedaan en hoe jullie je wereld zien. Ze proberen sommige van jullie gewoonten, overtuigingen en ideeën te begrijpen. Ze zijn vooral geboeid door de dingen die jullie in het dagelijkse leven zeggen. Mensen hebben vreemde gezegden. Ze willen bijvoorbeeld graag weten dat wanneer iemand een “Zoon van een geweer”

[Son of a Gun –Amerikaanse uitdrukking] is, wie dan zijn ouders zijn? Wat is een kikker in je keel en hoe is die daar gekomen? Waarom wil iedereen “vast” slapen in plaats van los en wat gebeurt er precies wanneer je een gegeven paard in de bek kijkt? Jullie kunnen je niet voorstellen wat voor beelden jullie oproepen wanneer je voor het eerst probeert termen te begrijpen als: “Goed van de tongriem gesneden zijn”, “Tot zondebok maken” en “Het bloed onder nagels vandaan halen”. Ze kijken hoe jullie deze gezegden gebruiken en in feite jullie wereld ermee creëren. (Zie op de Lightworker web site channeling # 70 Mt. Charleston, Nevada, febr. 2006 – The Halors ~ Holy Shit). Ze beginnen nu deze gezegden in hun wereld te gebruiken op praktisch dezelfde manier als jullie dat doen, ook al begrijpen ze die nog niet helemaal. Ze proberen de menselijke ervaring uit en laten ons allen een afspiegeling van de mensheid zien die vol humor is.

De Millinors

We hebben het ook gehad over wezens die jullie tijdlijn al eens gekruist hebben. De Millinors hebben een permanente indruk achtergelaten aan het begin van jullie tijdlijn. (Zie op de Lightworker web site channeling #73 Genk, België, febr. 2006 – The Millinors). Zij zijn wat in jullie wereld bekend staat als Cherubijnen. Dit zijn de kleine, mollige wezentjes die de hartenergie verbinden. Jullie kunnen ze zien op de dingen die jullie elkaar met Valentijnsdag toesturen of geven, want zij zijn degenen die al rondvliegend hun kleine pijlen naar elkaar [en naar ons] afschieten en jullie proberen te helpen met het verbinden van jullie harten. We moeten jullie zeggen dat de Millinors jullie niet het idee van de vleugels en de pijlen hebben gegeven. Niemand heeft precies kunnen uitvinden waar dat hele idee vandaan kwam, hoewel de Halors het onderzoeken. Maar wij zeggen jullie dit: de Millinors zijn hier om jullie te helpen her-inneren hoe jullie je hartenergie met die van anderen moeten verbinden. Ze zijn hier om jullie te helpen dat deel van jezelf te versterken dat jullie altijd als afgescheiden hebben gezien. Die hartverbinding is de kern van je wezen. Nu hebben jullie hulp van deze vriendelijke wezens die jullie tijdlijn al eens hebben gekruist en permanente indrukken hebben achtergelaten die jullie bekend en vertrouwd zijn.

Er staat magie te gebeuren!

Er zijn nog veel meer rassen die juist nu de mensheid bestuderen, hoewel we jullie vandaag maar over twee daarvan zullen vertellen. Jullie worden op dit moment bezocht door vele verschillende rassen uit het hele Universum, maar in dat opzicht staat er iets magisch te gebeuren. We zullen jullie daar meer over vertellen, want er zijn vele tijdlijnen die op het punt staan samen te komen. Er staat een wonder te gebeuren in jullie wereld, en dat hebben jullie gecreëerd – jullie hebben het opgezet en als gevolg daarvan is er een groot aantal wezens om een ieder van jullie heen. Deze zaal is op alle dimensionale niveaus barstensvol want zij kijken hoe de meesters van het Speelbord het licht binnengaan en hoe jullie je creaties binnengaan. Het is een magische gebeurtenis. Jullie creëren het pad met elke stap die jullie zetten en vlak voordat je voet de grond raakt creëren jullie het nieuwe pad voor je. Jullie creëren de hoogste gelegenheden en de grootste mogelijkheden voor jezelf. En dat gebeurt met de dag meer. Wij zeggen jullie dat er geen groot plan bestaat.

De Shellinets

Laat ons jullie wat vertellen over enkele vroege indrukken in jullie eigen tijdlijn en enkele wezens die wij hebben gezien. Sommige wezens zijn al heel lang om jullie heen. Een daarvan kennen jullie als een wezen dat vanaf het allereerste begin van de mensheid om jullie heen was. Zijn naam was Thoth. Er zijn veel interpretaties van wie hij was en waar hij vandaan kwam. De meeste zijn tot op zekere hoogte waar aangezien hij in veel tijdlijnen bestond. Thoth was een van de eerste wezens van een ander ras die hier naartoe kwam om te helpen zaden te zaaien voor het creëren van de mensheid. Er zijn zes oorspronkelijke voorouderlijke rassen van het mensenras. Zij zijn op dit moment heel trots. Ze zijn trots op het feit dat jullie het enige Spel van Vrije Keuze waren en dat jullie nu op vibratieniveau aan de leiding gaan. Jullie veranderen Alles wat is. Maar laten we het hebben over de Shellinets… en raak alsjeblieft niet in de war door de woorden die we gebruiken als wij namen geven die jullie nog nooit hebben gehoord. We proberen met het geven van deze namen jullie een vibratie te geven die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vibratie ligt. Anderen kunnen zelfs totaal andere woorden gebruiken om dezelfde wezens te beschrijven. Het doet er niet toe. Wij geven die naam, niet als een definitieve identiteit, maar als een vertrouwde vibratie die je ziel zal herkennen. De Shellinets zijn een ras van wezens dat hier helemaal in het begin was. Ze hielpen jullie met het maken van minutieuze veranderingen in jullie biologie om in die bel van biologie de essentie van een spirit te kunnen vasthouden. Het interessante daarvan is dat er verhitte debatten op Aarde plaatshebben of de mensheid nu geëvolueerd of geschapen is. De Halors kunnen jullie wel vertellen dat als mensen debatten hebben die over een lange tijd lopen, dat over het algemeen veroorzaakt wordt doordat beide kanten een deel van de waarheid bezitten. Gewoonlijk moet dan het hele concept breder worden gemaakt om beide waarheden ruimte te bieden.

Kwamen deze mensen die hier nu voor ons zitten echt uit de oceaan en ontwikkelden ze benen? Nee, maar hun fysieke bellen van biologie deden dat nu precies wel. Dus zat jullie fysieke biologie in zijn eigen evolutionaire tijdlijn en kwam er een punt waarop het ras dat jullie nu kennen als de apen, werd aangepast om de menselijke geest te herbergen. Degenen die met dat proces van fysieke aanpassingen hebben geholpen, werden de Shellinets genoemd. De Shellinets waren hier in het allereerste begin om mee te helpen die noodzakelijke aanpassingen te maken. In het begin van de mensheid, bevonden jullie je op een heel snelle evolutionaire schaal en waren constante aanpassingen van het lichaam heel goed voor jullie evolutie. Heel erg snel werden er heel wat aanpassingen gemaakt en ze hadden succes want hier zitten jullie dan honderdduizenden jaren later. Dus de Shellinets waren enkele van de wezens die oorspronkelijk naar de Aarde kwamen om deze aanpassingen aan het fysieke lichaam voor jullie te maken, en nu zijn ze weer hier. Zegt dat jullie iets? Jullie gaan een hogere vibratie in en jullie fysieke bellen van biologie zullen nu weer gaan veranderen. De Shellinets zijn weer hier om jullie te helpen die noodzakelijke aanpassingen te maken. Als jullie veranderingen in de fysieke bel van biologie beginnen te ondervinden, weet dan dat er hulp is. Deze wezens waren hier ook in het begin van jullie evolutionaire cyclus en zijn nu weer hier om jullie te helpen de bel van biologie beet te pakken en geschikt te maken voor de huisvesting van een hoger vibrerende creatieve spirit binnen God die pretendeert mens te zijn.

Tijdens deze cycli van verandering kunnen er momenten zijn waarop je het leven veel te serieus neemt of je mee laat slepen door de drama’s die jullie creëren. Op die momenten komen de Millinors in actie. Zij zullen proberen een gevoelige snaar te raken om je te helpen her-inneren wat echt is en wat belangrijk is.

De Duonites en de sluier van dualiteit

Aangezien jullie ervoor hebben gekozen om deze evolutionaire stappen te zetten, zijn er velen die toekijken en afwachten of ze kunnen helpen. Op dit punt zal een ras van wezens jullie werkelijkheid kruisen die wij de Duonites zullen noemen. De Duonites zijn degenen die er ook in het eerste begin waren en jullie tijdlijn kruisten. Ze lieten met opzet permanente indrukken achter om jullie de illusie van dualiteit te geven, om jullie de illusie van contrast te geven. Want in jullie Spel draaide alles om het hier zijn en op zoek te zijn naar God. Jullie scheidden je af van het geheel. Jullie stonden jezelf toe je vleugels voor korte tijd af te doen en naar de Aarde te komen om te doen alsof jullie mensen zijn. Jullie zijn oneindige wezens die doen alsof ze eindig zijn met een begin en een einde. Jullie cyclus gaat van het ene leven naar het andere, omdat energie nooit sterft. Ze beweegt zich gewoon constant in cirkels. Energie is oneindig. Alle energie is oneindig en jullie zijn energie. Wat doet jullie denken dat jullie in feite een begin en een einde hebben? Natuurlijk hebben jullie dat niet. Jullie zijn God. Jullie zijn dat deel van God dat erin heeft toegestemd om voor een korte tijd afgescheiden te zijn om het Spel van menszijn te kunnen spelen. Het idee was om het Spel te spelen, eindig te zijn en net lang genoeg te doen alsof jullie van elkaar gescheiden zijn om je om te keren, in elkaar’s ogen te kijken en te zien wie God werkelijk is. En jullie doen verbazingwekkend werk. De zoektocht naar God heeft in alle opzichten alle rassen en alle wezens overal geholpen heel snel te groeien en dat is opwindend, want dat is nog nooit eerder gebeurd. Als jullie het volgende wonder begrijpen dat vlak voor jullie op je pad ligt en jullie beginnen het te zien, zullen jullie begrijpen waarom al deze wezens om jullie heen zijn en jullie willen helpen.

De Duonites zijn hier om jullie te helpen met het veranderen van de sluier. En wij waarschuwen jullie, want de meesten van jullie zijn bereid om de sluier opzij te trekken en heel snel een blik naar de andere kant te werpen. Het is zo leuk om naar jullie te kijken. Want als jullie gaan zien wat er achter de sluier ligt, ligt het voor de hand dat jullie je direct weer verbinden met het hart van God en daarom zijn de Millinors hier, om jullie te helpen die aanpassing gladjes te laten verlopen. Als jullie vandaag voor nog geen minuut de sluier zouden wegtrekken, zouden jullie niet langer in deze bel van biologie kunnen blijven. Dat komt doordat de liefde en de energie die jullie dan zouden voelen, jullie vanwege het gescheiden zijn van het geheel zo’n groot gevoel van droefheid zouden geven, dat jullie direct zouden terugkeren naar Huis. Dus vragen we jullie allereerst om respect te hebben voor de sluier. Het was immers jullie eigen creatie en jullie hebben er prachtig werk mee gedaan. Begrijp dus dat er blinde vlekken zijn die jullie niet kunnen zien, vooral als jullie in de spiegel kijken en proberen God te zien in je eigen ogen. Wij vragen jullie om in de spiegels om je heen te kijken, want het is veel gemakkelijker om God waar te nemen via de harten van anderen dan in je zelf. Ondanks de waarschuwingen die we zojuist hebben gegeven, zeggen we jullie dat de sluier dunner wordt omdat jullie daartoe het besluit hebben genomen. Jullie hebben besloten om het pad op te gaan en met een dunnere sluier te leven, maar die dunnere sluier brengt een verantwoordingsniveau met zich mee waar jullie niet aan gewend zijn. Nee, het betekent niet dat jullie over water moeten lopen. Nee, het betekent niet dat jullie moeten stoppen met het eten van vlees. Het betekent niet dat jullie nieuwe overtuigingen over waar jullie naartoe gaan moeten uitproberen en begrijpen. Het betekent wel dat jullie een nieuwe verantwoording hebben om in je passie te zijn, om nuttig te zijn voor het Universum, wat ook jullie bedoeling was. En dat betekent gewoon te zijn wie je bent, en jezelf meer toe te staan mens te zijn en fouten te maken met vreugde in je hart. Om jullie met die aanpassing te helpen zijn de Duonites hier.

Stap in deze veranderingen en weet dat er geen goed of verkeerd bestaat. De hele illusie van boven en beneden, zwart en wit, liefde en angst, en goed en slecht begint dunner te worden. Dat is het deel van de sluier waaraan de Duonites vandaag werken omdat jullie besloten om je te ontwikkelen. Wij zeggen nogmaals: Er staat een wonder te gebeuren. De Halors, de Millinors, de Shellinets en de Dionites zijn hier om jullie te helpen in evenwicht te blijven en jullie te helpen de energie van jullie hogere vibratie vast te houden voor het hoogste/grootste nut. Dit is zo opwindend dat het jullie begrip te boven gaat. Elk Spel waar dan ook, heeft de ogen gericht op Planeet Aarde en kijkt vanaf het een of ander niveau toe wat jullie aan het doen zijn, en die opwinding hebben jullie gecreëerd met jullie keuzen. Tot op dit moment zijn jullie de enige Planeet van Vrije Keuze geweest, maar dat zijn jullie niet langer. Vanwege jullie succes is de tweede Planeet van Vrije Keuze al in actie en zit op een heel snelle evolutionaire cyclus.

We willen jullie vragen om bij jullie vooruitgang nog een ander punt in de gaten te houden. Als de sluier dunner gaat worden, kunnen jullie conflicterende gebeurtenissen zien en de Duonites beginnen aanpassingen te maken op wat jullie zien als dualiteit, en daarom zullen jullie uitingen van dualiteit zien. Jullie zullen heel wat liefde en angst zien en de dingen die te zien zullen zijn op jullie nieuwszenders, zullen het meest in de angstcategorie liggen. De Halors kunnen jullie vertellen dat momenteel angst beter verkoopt dan liefde. Het is heel eenvoudig. Zolang jullie je er niet door laten beïnvloeden, zullen jullie je eigen werkelijkheid creëren en niet wat jullie zien op de televisie. Dus als jullie toch naar die dingen kijken, stuur dan liefde, stuur je licht, houd je eigen energie vast en verwacht een wonder want dat zijn jullie op dit moment aan het creëren. Al deze rassen van wezens zijn niet hier omdat jullie multidimensionaal worden, ze zijn hier omdat jullie zo snel ontwikkelen en ze kunnen haast niet wachten om jullie te helpen. Ze kunnen haast niet wachten om een deel te worden van jullie energie en met jullie te werken wanneer dat maar mogelijk is, omdat velen van hen hier waren bij het eerste begin en jullie tijdlijn kruisten.

Houdt de stroming van energie in de gaten – GEEN GEHEIMEN MEER

Er is zo veel magie die op het punt staat aan Planeet Aarde geschonken te worden dat het letterlijk met geen pen te beschrijven is. Dus, zullen we jullie gewoon vertellen dat de sluier dunner begint te worden. Terwijl de sluier dunner wordt is een van de taken van de Duonites om jullie te helpen energie te begrijpen, want het niet begrijpen van energie is een deel van jullie sluier. Jullie zijn tot op dit moment niet in staat geweest om de stromingen van energie volledig te zien, maar dat zal spoedig veranderen. Wij vragen jullie nu om de stroming van energie in de gaten te houden bij elke gebeurtenis in je leven, elke keer dat iemand je iets vertelt, elke keer dat je baas de kamer binnenloopt en je een opdracht geeft die je niet begrijpt of waar je het niet mee eens bent, elke keer dat je de telefoon oppakt en iets hoort wat je liever niet hoorde, of de televisie aanzet en ziet hoe de wereldgebeurtenissen zich op een heel vervelende manier ontvouwen … want energie sterft nooit. En de stroming van energie kan nooit verborgen gehouden worden voor wezens die in hun kracht staan. Let gewoon op waar de energie in beweging is en volg de stroming. Wie wordt er beter van deze gebeurtenissen? Jullie zullen nu niet alleen in staat zijn om voor de eerste keer duidelijk te zien waar de energie naartoe gaat, maar jullie zullen ook de intentie kunnen zien van waar die begon en waarom.

Er komt een tijd op Planeet Aarde dat er geen geheimen meer zullen zijn, en die tijd begint vandaag met jullie. De Duonites zijn hier om op dat gebied met jullie te werken, om je zintuigen te scherpen, nu. Dus wat moeten jullie doen? Moeten jullie langdurig in meditatie gaan? Moeten jullie respect hebben voor deze wezens of hen aanbidden? Moeten jullie hallo tegen hen zeggen? Jullie kunnen al die dingen doen als jullie dat willen, maar geen ervan is nodig. Deze wezens zijn hier om jullie te respecteren en te assisteren. Ze zijn hier om jullie te helpen naar je volgende evolutiefase te gaan want er staat een wonder te gebeuren. Dat is dichterbij dan jullie denken en het is voor ons een heel grote eer om daar deel van te zijn, om te kijken hoe mensen Alles wat is veranderen.

Het is met de grootste eer en alle liefde die wij tot uitdrukking kunnen brengen dat wij jullie nu verlaten met drie geheugensteuntjes om het Spel te spelen. Denk eraan elkaar met respect te behandelen want jullie kijken in de ogen van God. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want jullie zorgen voor jezelf. Denk eraan dat het een Spel is en speel goed samen.

Espavo
de Groep


De Hartverbinding
Tijd voor onszelf


Van Barbara

Al dit gepraat over multidimensionale tijd overweldigt me een beetje. Ik probeer gewoon voldoende tijd in mijn 3D werkelijkheid te creëren om mezelf te begrijpen en te genieten van het leven. Wanneer ik me inspan om mijn geest te verruimen naar Alles wat is, verlies ik het contact met alles wat is in de tegenwoordige tijd. Onze dagen gaan al snel genoeg zonder dat we proberen onszelf in meer dimensies te begrijpen dan waarin we momenteel bezig zijn met het leven. Maar ik vind het wel fascinerend om mezelf buiten het moment te zetten en de mogelijkheden te onderzoeken. Niettemin weet ik dat er weerstand in mij opkomt om aan de vele dimensies van mezelf te denken wanneer ik niet de tijd heb genomen om in deze huidige dimensie te zijn.

Het leven is een plezierrit die in een hoog tempo gaat, en ik weet dat ik dat tempo naar wens kan opvoeren of vertragen. Zoals velen van ons vergeet ik echter dat ik de snelheidsregelaar heb. Ik wil mezelf nu een tijdje op een lage snelheid zetten zodat ik kan nadenken over waar ik ben geweest en kan uitkijken naar waar ik heen ga. Momenteel is het leven een snel voorbijgaande tijd van geluk geweest met alle gebeurtenissen die ik heb meegemaakt. Het is nu tijd om een stap terug te doen, om herinneringen op te halen en alles naar een dieper niveau te brengen en dan zal ik weer vooruit kunnen gaan met de grote animo van wie ik ben.

Ik vind mijn leven dat ik samen met Steve en Lightworker heb gecreëerd, heerlijk. Ik heb geleerd mezelf te vertrouwen en mijn hart te volgen. Ik ben verantwoordelijk voor het indelen van ons drukke leven. Voor het grootste deel heb ik echt genoten van ons leven in volle actie. Soms vragen mensen me hoe ik dat drukke programma volhoud. Mijn antwoord daarop is altijd dat ik in mijn passie ben en dat het een vreugde is om te doen wat we doen. Maar ik zeg ook dat het alleen mogelijk is zolang ik de tijd neem om te gronden. Ik realiseer me dat dit de ontbrekende schakel is die ik nu echt wil gaan creëren in mijn dagelijkse bestaan.

In mijn boodschap van de afgelopen maand zei ik dat ik de tijd kon oprekken en alles in mijn leven kon toestaan zolang ik met de stroom meeging. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar ik weet nu dat ik mezelf tot buiten mijn comfortabele gebied dreef. Ik heb van elk moment genoten maar ik heb daarvoor later de prijs betaald omdat ik niet de tijd heb genomen om mezelf te gronden. Vorige week, vlak voor onze reis naar Baltimore, werd ik wakker met een kou op mijn borst en ik voelde me beroerd. Omdat het maar een kou was dwong ik mezelf om toch door te gaan met mijn geplande agenda. Tijdens onze reis dreigde ik mijn stem kwijt te raken, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Tijdens Steve’s magische channeling kreeg ik een hoestbui waardoor ik de zaal moest verlaten. Steve zei dat mijn hese stem sexy klonk! (Ik kan de Halors nu horen lachen.) Hij bekijkt de dingen altijd van de positieve kant! Ik heb heel erg genoten van ons Baltimore seminar met al die fantastische spirituele familieleden waarmee we in contact kwamen. Wat gaat iedereen toch anders om met een drukke agenda. Neem Steve nou, ik heb hem altijd een “Energie konijn” genoemd. Voor degenen onder jullie die dit gezegde niet kennen: het komt van een televisiereclame voor batterijen waar de perfecte batterij in een bewegend speelgoedkonijn is gestopt en dat gaat maar door zonder ooit te hoeven stoppen. Ik ben de opwindbare pop die moet rusten voordat ze weer opgewonden kan worden.

Een paar maanden geleden keek ik naar ons programma en besefte ik dat ik een poosje naar mijn familie in San Diego wilde. We zijn nu anderhalf jaar geleden naar Las Vegas verhuisd en zo nu en dan heb ik de behoefte om terug te gaan. Dit is mijn manier van gronden. Ik maakte afspraken om twee dagen nadat we uit Baltimore terug zouden zijn, een week naar San Diego te gaan, en zo calculeerde ik voor mijzelf weer geen periode van rust in. Vandaag zei mijn lichaam dat het genoeg was. Ik ben net wakker geworden uit een lange, diepe slaap midden op de dag. Ik voel me opgeknapt. Vandaag doe ik alleen nog de dingen waar ik me goed bij voel en dan ga ik genieten van een week in het paradijs met mijn geliefden. Ik ga op het strand spelen en mijn lichaam, geest en ziel zullen daarvan opknappen. Ik ga ook tijd voor mezelf nemen, alleen ik met mezelf.

De meesten van ons denken dat we super mensen zijn. Leer alsjeblieft van mijn ervaring en neem tijd voor jezelf. We kunnen allemaal genieten van het hoge tempo van de wereld die we creëren. Maar het is belangrijk om gas terug te nemen en te genieten van de dimensie waarin we nu leven voordat we de vele dimensies begrijpen die bij elkaar vormen wie we werkelijk zijn.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.