April 2006

Het wonder
Ontmoet je Lemurische en Atlantische zelf

Van Steve

In de Bakens van vorige maand vroeg de Groep verschillende malen: “Zijn jullie klaar voor een wonder?” In de boodschap van deze maand leggen zij uit wat ze met die vraag voorhadden. In alle boodschappen van de afgelopen vier maanden zijn begrippen uitgelegd die de aanzet waren tot wat ze in deze channeling onthullen.

De Groep heeft mij verschillende methoden gegeven die wij leren onder de naam van “Overlight” seminars. De nieuwste daarvan, die we voor het eerst zullen presenteren in Hawaï op 060606, is de Omgekeerde Golftherapie (Overlight 4). In deze boodschap vertelt de Groep ons meer over de werking hiervan.

Een dikke knuffel,
Steve Rother

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Plan “B”

Lieverds, vandaag gaan we iets met jullie delen wat jullie zelf gecreëerd hebben – een wonder dat staat te gebeuren. Er zijn een paar heel bijzondere dingen die wij met jullie willen delen, niet omdat het onze taak is om ze aan jullie te vertellen maar omdat jullie de ruimte hebben gecreëerd waarin dit kan gebeuren. Door de collectieve vibratie tot een beslissend punt te verhogen, hebben jullie je mogelijkheden als mens veranderd en zijn jullie in plan B gestapt. Jullie passeerden met jullie evolutie in 1987 het markeerpunt toen de Aarde werd getest en rond 2000 zijn jullie opnieuw een markeerpunt gepasseerd want dat was de oorspronkelijke tijd waarop het spel zou eindigen. Nu zitten jullie hier zonder een spelplan, want op dit moment bestaat er nog geen wegenkaart voor de toekomst. Jullie creëren je weg vlak voordat je voet de weg raakt. Daarom is het voor ons zo humoristisch dat zo velen van jullie willen weten of je op “het” pad bent en waarom wij alleen maar zeggen: wacht totdat je voet de grond raakt en zoek het dan uit. De realiteit is dat jullie zo snel gaan dat het jullie begrip ver te boven gaat.

Elf Lemurianen op een rij

Wanneer mensen multidimensionaal worden, brengen jullie het spel verder dan oorspronkelijk voor mogelijk werd gehouden. Er zijn 11 dimensies van tijd en ruimte plus het punt van waarneming, wat 12 maakt. De werkelijkheid is dat er vandaag de dag in gelijktijdig voorkomende tijdlijnen 11 jij’s kunnen zijn – 11 afzonderlijke reïncarnaties waarin je spirit zich manifesteert – die allemaal net even andere keuzen maken en beslissingen nemen, terwijl ze stuk voor stuk een prachtige menselijke ervaring hebben. Dus heeft je ziel 11 ervaringen als mens tegelijk. Elke tijdlijn plaatst je in een iets andere manifestatie van menszijn, zodat God je vanuit vele gezichtspunten kan zien. Jullie zijn in feite geen mensen, maar spirits die gedurende slechts een korte tijd doen alsof ze mens zijn, doen alsof ze eindig zijn terwijl ze hun ware goddelijkheid voor zichzelf verbergen. Wanneer mensen beginnen te begrijpen dat er vele gelijktijdige tijdlijnen zijn en van de ene naar de andere dimensie beginnen te gaan, zal die werkelijkheid de totale menselijke ervaring veranderen. Dit is niet de eerste keer dat de mensheid een dergelijk vibratieniveau heeft bereikt en de grenzen van dimensionale tijdlijnen overgestoken is. In feite bestond zo’n magische tijd in de dagen van Lemurië.

We willen jullie vandaag iets meer vertellen van wat er in Lemurië gebeurde, zodat jullie het kunnen begrijpen. Over Lemurië en Atlantis zijn geen echte geschiedenisboeken geschreven. Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom? Het was niet omdat de techniek daarvoor niet bestond. In feite gingen de communicatietechniek en de intuïtieve communicatie ver uit boven wat de mensheid vandaag de dag kent. Laat ons jullie de verklaring geven dat Lemurië en Atlantis bestonden in tijdlijnen die grensden aan degene waar jullie nu in leven. Jullie hebben idealen die uiteengezet zijn door leraren met theorieën en ideeën van wat Lemurië nu eigenlijk was. We hebben jullie zelfs de verhalen van Amor gegeven om de gewoonten en idealen van die heilige tijden in jullie herinnering terug te brengen. Wellicht klinken die heel vertrouwd, maar misschien lijken ze ook nog al wat stappen verwijderd te zijn. Lemurianen waren kinderlijke wezens, eenvoudig en tegelijkertijd heel hoogontwikkeld. Stel je voor dat je in staat bent om de hoogste kracht tussen de energieën van het hoofd en het hart in evenwicht te houden. In die tijdlijn brachten Lemurianen het menselijk ras naar een hoger plan en de vibratie van de mensheid omhoog tot op een punt waar het mogelijk was om heen en weer te gaan tussen twee dimensies. Net zoals het begrip van ascensie vandaag, stonden Lemurianen op het punt om bewust naar een andere dimensie van tijd en ruimte te gaan en de deur open te zetten zodat de hele mensheid kon volgen. De verhalen die verteld worden, ook tegenwoordig nog, gaan over het onder de golven van de oceaan verzinken van het continent Lemurië. Maar het is niet gezonken. Lemurië is geascendeerd lieverds. Lemurië is geascendeerd en naar een andere dimensie van tijd en ruimte gegaan met de bedoeling om de deur open te zetten voor de ascensie van de hele mensheid. Maar ook met de hoogste intenties is dat niet wat er feitelijk gebeurde, want veel Lemurianen verzetten zich tegen de vooruitgang en werden bang. Door heel de geschiedenis van de mensheid heen heeft angst altijd een rol gespeeld wanneer tijdlijnen elkaar kruisten. Deze keer was dat niet anders.

Angst en afscheiding

Met mensen die bang werden en niet meer naar ascensie toeleefden, ontstond er een scheiding in de mensheid die uiteindelijk voor iedereen verwoestend bleek te zijn. Weer liet angst in de loop van de menselijke evolutie iets positiefs veranderen in iets negatiefs. Daden van afscheiding zijn direct tegengesteld aan de Universele Energie en geven voor lange tijd een terugslag. Als gevolg daarvan vond er een grote verschuiving in energie plaats. Jullie denken dat Lemurië in een andere tijdlijn zat dan Atlantis, maar deze twee waren slechts een ademtocht van elkaar gescheiden. Uiteindelijk resulteerde dat in een daad van afscheiding, ook al probeerden de Lemurianen de deur voor vooruitgang open te houden. Afscheiding wordt verafschuwd door de Universele Energie, daarom worden alle handelingen van eenheid gesteund en ondervinden handelingen van afscheiding weerstand.

Wij zeggen jullie dat de Universele Energie net een laken is dat glad en vlak aan de waslijn hangt. Maar handelingen van afscheiding duwen het laken naar één kant en creëren een grote bult aan de andere kant. Jullie kennen dat als oorzaak en gevolg. Zodra de kracht van het laken wordt afgehaald wil het weer glad en vlak worden. Zo wil de Universele Energie terug naar de standaardsituatie door datgene wat gescheiden was om het spel te creëren weer samen te brengen. De standaardsituatie is eenheid en integratie. Daarom kunnen angst en afscheiding grote negatieve reacties veroorzaken. Vanaf dit moment op Aarde, zijn de manieren waarop jullie gelijk zijn veel belangrijker dan de manieren waarop jullie gescheiden – of anders – zijn van elkaar. Dat zal in alles wat jullie doen weerspiegeld worden zowel op individuele als op collectieve basis. Dat zal weerspiegeld worden in jullie relaties, in jullie bedrijven en overheden. Keuzen die afscheiding promoten, zullen grote weerstand ontmoeten en resulteren in langdurige terugslag in de dagen die komen gaan. Respecteer het samengaan van mensen in alle rangen en standen en weet dat alle gescheidenheid slechts een illusie is die gecreëerd werd door de polariteit die voor het spelen van het spel niet langer nodig is. Het samen laten gaan van ideeën, het verenigen van zielen, van naties, rassen en geloven zal van het grootste nut zijn voor de liefdesenergie in de dagen die komen gaan.

Omgekeerde golftherapie – Multidimensionale Schepping

Als mensen doelbewust hun orthogonale matrix opbouwen, wordt multidimensionaliteit een alledaagser iets. Jullie zitten momenteel in een tijdlijn met een verleden, heden en een toekomst. In feite lopen jullie achteruit in de tijdlijn omdat jullie je toekomst niet kunnen zien, jullie kunnen je verleden zien en jullie kunnen je heden zien, als jullie daar tenminste bewust in leven. De realiteit is dat de meesten van jullie in de toekomst leven en op die manier lopen jullie langs de tijdlijn. Jullie lopen achteruit in de tijd, altijd naar je toekomst kijkend. Daarom vragen we jullie, met dit beeld in gedachten: wat zou er gebeuren als jullie je zouden omkeren en vooruit gaan lopen op je pad? Zou het niet nuttig zijn om met een heldere kijk op de dingen je toekomst tegemoet te gaan? En in plaats van je verleden te vergeten, zou het niet nuttig zijn om een verleden te herschrijven om een gekozen toekomst te ondersteunen? Lieverds, dat is multidimensionale schepping, Zelfs nu worden jullie wie je in feite morgen gelooft te zijn, dus is het veranderen van dat vibratiepatroon de eerste stap om een werkelijkheid naar eigen ontwerp te creëren. Dit is een vibratiegolf dat de imprint draagt van wie en wat je aan het worden bent, net zoals je DNA de imprint draagt van wat iedere cel zal worden als die geboren wordt in je lichaam. We zullen dit verder verklaren aan de hand van enkele ideeën, begrippen en energieën die kunnen bijdragen aan het veranderen van dat vibrationele gedachtepatroon – vlak voor je –waar jullie naartoe gaan. Er zijn praktische gereedschappen om dit te doen die omvatten het her-inneren waarom je deze omstandigheden in eerste instantie voor jezelf hebt opgezet. De methode die wij hebben gegeven om dit vibratiepatroon te veranderen is de introductie van de omgekeerde golf in 11 dimensies tegelijk. Golfannulering is de eerste stap in het creëren van een schone lei waarop een nieuwe toekomst geschreven kan worden en dit kan gemakkelijk worden gedaan door de introductie van een tegenovergestelde of omgekeerde golf.

We hebben praktische toepassingen gegeven van deze methode voor gebruik met individuen en die zullen spoedig doorgegeven worden. Maar nu jullie een idee hebben van de methode, kunnen jullie zien dat de mensheid als collectief nu direct kijkt naar dezelfde schone lei die jullie als individu willen creëren. Dit is een multidimensionale creatie die begon met de Lemurianen en die jullie nu op het punt staan af te maken.

Er staat een wonder te gebeuren

Multidimensionaliteit betekent dat je niet de enige bent die dit leven leidt. Er bestaan andere manifestaties van je ziel die allemaal hetzelfde hoger zelf met elkaar delen. Er zijn vele gelijktijdige levens die nu plaatsvinden. In de dagen die komen gaan zullen jullie dat op televisie zien, jullie zullen dat in de bioscopen zien en in de muziek waar jullie naar luisteren. Het zal lijken alsof je opeens overal waar je kijkt mensen tegenkomt die het hebben over het multidimensioneel zijn. Jullie zullen opeens verhalen met tijdlijnen gaan zien over multidimensionale ervaringen en wezens. Let op deze kosmische wenken en neem ze voor wat ze zijn… een blik in de toekomst.

Er bewust voor kiezen om met multidimensionaliteit te leven geeft je de mogelijkheid om van de ene dimensie naar de andere en weer terug te gaan. Jullie zullen daar niet kunnen blijven omdat jullie daar niet geboren zijn, maar jullie hebben het vermogen om je erin te bewegen. We hebben jullie dat vanaf het begin verteld. Dit staat nu spontaner te gebeuren met jullie allemaal, want er staat een wonder te gebeuren. Dat is al enkele keren eerder gebeurd op jullie planeet want deze tijdlijnen bewegen zich tegelijkertijd en naast elkaar. Zo af en toe buigt een van deze tijdlijnen af en kruist een andere en dat laat op beide tijdlijnen voor altijd indrukken achter. Wanneer dat gebeurt wordt de menselijke geschiedenis herschreven, maar ook de menselijke toekomst en dat wordt bijna altijd gezien als een historische gebeurtenis van grote proporties. Het gebeurde in de dagen van Christus. Het gebeurde in de dagen van Boeddha. Het gebeurde in de dagen van Koning Arthur. Het gebeurde in al die prachtige verhalen waarin jullie de mensheid beschrijven. Dat zijn in feite permanente indrukken die achtergebleven zijn nadat twee of meer tijdlijnen elkaar gekruist hebben. Jullie maken je op voor een volgende kruising. Die ligt vlak voor jullie. Zullen wij jullie vertellen welke lijn jullie gaan kruisen? Jullie staan op het punt om de lijn te kruisen die jullie achter je gelaten hebben in de dagen van Lemurië. Jullie staan op het punt om je Lemurische zelf te ontmoeten en dat is de mogelijkheid die voor jullie ligt.

Ontmoet je Lemurische en Atlantische zelf

Zo’n gebeurtenis is groots en gaat jullie begrip te boven. Er staat een wonder te gebeuren en dat gebeurt niet alleen op Aarde. Het gebeurt overal, in alle dimensies van tijd en ruimte. Het gebeurt op alle speelborden waarop gespeeld wordt.

Velen voelen zich meer aangetrokken tot Atlantis dan tot Lemurië. Begrijp alsjeblieft dat er een verbinding is tussen Lemurië en Atlantis, want nadat Lemurië een andere dimensie was binnengegaan en probeerde de deur open te houden, probeerde Atlantis de energie van het hoofd in te gaan wat resulteerde in grote technologie. Wat er nu gebeurt, is dat er een grote combinatie van dat alles is. Atlantis en Lemurië zijn aan het samengaan en jullie zijn daar een deel van. De meeste lichtwerkers die nu hier op de planeet zijn, koesterden grote hoop dat dit zou gebeuren. En hier zijn jullie dan. Jullie hoger zelf die zich uitstrekt over alle 11 dimensies van je wezen, creëert de hoogste droom van God.

Let op de wonderen. Let op de mensen die nu op een heel synchronistische manier in je leven komen. Let op de mensen en de dingen die gebeuren en die je her-inneren aan de luister van Lemurië en Atlantis. Begrijp dat een deel van jou als een Lemuriaan al geascendeerd is en wacht in de hoop dat het op een dag mogelijk zal zijn om dat pad weer te kruisen om die oorspronkelijke droom waar te laten worden. Jullie staan op het punt je Lemurische en Atlantische zelf te ontmoeten.

Orthogonale matrix, 2012 en het geheim van het leven

We hebben jullie een concept gegeven van de drie ademhalingen die de energie door je lichaam brengen en je orthogonale matrix opbouwen. Je orthogonale matrix bouwt zich zelfs op zonder het gebruik van gereedschappen. Zoals met alle gereedschappen die we jullie hebben gegeven en met alle methoden die “in” zijn op Aarde, hebben ze van zichzelf geen magie. Ze bestaan slechts om de magie in jou te weerspiegelen. Ze zijn er alleen om je te helpen her-inneren dat je een schepper bent; als je gelooft dat door het doen van de drie ademhalingen die de energie door je lichaam brengen je orthogonale matrix wordt opgebouwd, werkt dat ook. En als je de drie ademhalingen doet en denkt: “Ik vraag me af of dit echt zal werken. Doe ik het wel goed? Dit is dwaas. Waarom doe ik dit?” dan zal het hopeloos falen. Er ligt geen magie in de oefening van de drie ademhalingen, lieverds. De magie ligt in jullie en dat is altijd zo geweest. Dat proberen we jullie te helpen her-inneren. Ons grootste werk is jullie te helpen her-inneren wat jullie voor jezelf in gedachte hadden voordat jullie geboren werden. God die zich verstopt voor hemzelf en op zoek is naar haarzelf. Dat is ontzettend opwindend en nu die tijdlijnen op het punt staan elkaar te kruisen, wordt de opwinding in Alles wat is steeds groter.

Geloof het, en het is zo…. Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Dat is het geheim van leven als een mens die in zijn kracht staat. Velen hebben dit lang geleden al voorspeld. Het was oorspronkelijk voorspeld als een van de gebeurtenissen die zou plaatsvinden in 2012. Jullie hebben deze gebeurtenissen naar voren gehaald. Dat doet niets af aan de magie van 2012. Dat zal een heel magisch jaar en een magische tijd zijn, en wanneer het collectief besluit welke dag dat zal zijn, dan zal de magie plaatsvinden. Velen zullen de bergen in trekken om te genieten van de prachtige energie en de ascensie ervaring. Sommige zullen verwachten dat de hemelen open gaan en dat ze, als ze onderweg zijn, uit hun auto gehaald worden en dat alle mensen die minder vergevorderd zijn achter zullen blijven en de auto’s die zonder bestuurder staan, moeten ontwijken. Mensen hebben zo veel fantasie! De meeste mensen zullen een verhoogd gevoel van opwinding hebben net zoals het gevoel dat in 1987 optrad tijdens de Harmonische Convergentie. Er zullen vieringen zijn en sommigen zullen wachten op de ruimteschepen die naar de Aarde komen om hen te halen. De volgende dag, na alle vieringen, zullen jullie uit de bergen komen en weer aan het werk gaan. Sommigen zullen zelfs zeggen dat het in een andere dimensie gebeurde en dan hebben ze het precies bij het juiste eind. Dat is alles wat er gebeurt in de dimensie waar jullie nu in leven.

Herbedrading van het lichaam

We vragen jullie om in deze tijd goed voor jezelf te zorgen, aangezien sommigen van jullie fysiek uitgeput zijn zonder aantoonbare reden. Dat komt omdat jullie je levensstijl veranderen en jezelf herbedraden voor wat er komen gaat. Jullie veranderen de manier waarop jullie met energie in je lichaam omgaan ter voorbereiding van wat er staat te gebeuren. Zodra die tijdlijnen elkaar kruisen, gebeurt er een wonder. Wat zou het voor jou zijn om te zijn in de dagen van Jezus Christus, toen hij al lerend rondtrok en toen hij gekruisigd was? Wat zou het voor jou zijn om aan de ronde tafel van Koning Arthur te zitten? Wat zou het voor jou zijn om tegenover Boeddha te zitten en hem vragen te stellen? Jullie staan op het punt dat uit te vinden. Het is niet geconcentreerd rondom één bepaald wezen. Deze keer is het geconcentreerd rondom jullie allemaal, want eenheid was de les van Lemurië. Jullie Lemuriaanse zelven hebben besloten dat deze keer niemand van jullie zal gaan totdat jullie allemaal gaan, als één geheel elkaar bij de hand houdend.

Lichtwerker uitdaging: Omgekeerde angst = Liefde

Jullie staan op het punt om tijdlijnen met jezelf te kruisen en wij zeggen jullie dat dit voor sommigen heel opwindend kan zijn. Maar, zoals we al hebben gezegd, heeft in elke andere tijd dat dit wonder gebeurde, menselijke angst ook indrukken achtergelaten en generaties daarna zijn nodig geweest om die indrukken uit te wissen. Daarom vertellen we jullie wat er te gebeuren staat. Je ziel had een bepaalde rol te spelen in het spel. Velen zijn niet in staat geweest om echt te ontdekken wat ze hier kwamen doen. Maar nu kunnen jullie het begrijpen want Lichtwerkers hebben een nieuwe uitdaging. Ter voorbereiding op de dingen die komen gaan op Aarde is het nu de tijd om te beginnen. Het creëren van de omgekeerde golf van angst moet nu beginnen. De tegenovergestelde vibratie van angst is liefde. Jullie kunnen de wezens van licht zijn die de energie van vertrouwen vasthouden wanneer anderen bang worden voor het onbekende. Oefen je in die houding en word de menselijke engel van de Nieuwe Aarde. Jullie kunnen meehelpen het gebrek aan liefde – wat gezien wordt als angst – in evenwicht te brengen met meer liefde. Jullie kunnen meehelpen het gebrek aan kennis in evenwicht te brengen wanneer jullie begrijpen dat bang zijn alleen mogelijk is voor het onbekende en beseffen dat zelfs een klein beetje kennis vergeleken kan worden met liefde. Liefde kan mensen uit de angstige ervaring halen. Dat is wat er komen gaat en dat is het wonder dat nu gebeurt. Jullie zijn wezens van licht. Laat dat licht nu schijnen. Wees er trots op een lichtwerker op Aarde te zijn en begroet jezelf met open armen die je thuis verwelkomen als de lang verloren gewaande helden van Lemurië en Atlantis. De tijdlijn is een illusie maar voor even, tijdens een kort moment waarop deze tijdlijnen elkaar kruisen, is die illusie verdwenen. Gedurende dat korte moment… zijn jullie Thuis.

Let op de mensen die jullie gaan ontmoeten. Let vol verwachting op. Verwacht een wonder in je leven. We hebben al vele jaren gezinspeeld op deze dingen en nu begint het. Het is een grootschalig wonder dat jullie hebben gecreëerd. Alle ogen zijn op jullie gericht met de liefde van Thuis.

Verwacht een wonder. Creëer je leven in de hoogst mogelijk manifestatie van vreugde en begrijp dat je gedachten en je punt van waarneming alles in je leven creëren. En als je op een bepaald moment niet gelukkig bent met wat je hebt gecreëerd, heb dan de moed om een nieuwe keuze te maken. Heb de moed om nieuwe gedachten en ideeën naar voren te brengen waar je naar kunt handelen. Heb de moed om de weg voor je te veranderen voordat je voet de grond raakt. Het wonder staat te gebeuren en wij verlaten jullie nu met slechts drie eenvoudige geheugensteuntjes: Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo.
de Groep


De Hartverbinding
Beroemd in onze eigen wereld


Van Barbara

Kort geleden hadden Steve en ik tijd vrijgemaakt om vrienden in Malibu, Californië te bezoeken. Het was voor David en Lorena Solinger altijd een droom geweest om in deze magische plaats te wonen. Ik ben trots op hen dat ze voldoende vertrouwen in zichzelf hebben gehad om hun droom waar te maken. Hun leven weerspiegelt dat wat Steve en ik hebben gedaan toen we naar Las Vegas verhuisden. Onze trip naar Malibu duurde een heel weekeinde. We hadden tijd om ons te ontspannen, te praten en te genieten van de omgeving. We nemen niet vaak de tijd om ons op deze manier te ontspannen. Meestal spelen onze reizen zich af rondom onze Lichtwerker seminars. We hebben altijd plezier bij deze evenementen maar onze trip naar Malibu was gewoon bedoeld om contact te hebben met onze lieve vrienden.

David en Lorena vertelden ons dat Malibu, dat dicht bij Hollywood ligt, een plaats is waar veel beroemde mensen wonen, waaronder film- en televisiesterren, producenten, etc. Ze zeiden ons onze ogen open te houden waar we ook heengingen omdat we iemand zouden kunnen tegenkomen. Ze zeiden dat ze vaak heel bekende mensen zien, zelfs bij een bezoekje aan de plaatselijke kruidenier. De mensen die in Malibu wonen, vinden het heel vanzelfsprekend dat ze de beroemdheden niet anders behandelen dan anderen uit respect voor hun privacy. Het is een kwestie van het respecteren van elkaar’s ruimte, ongeacht wie je bent. Hoewel we niemand hebben gezien die wij kenden, zagen we veel prachtige huizen waar de beroemdheden wonen. Ik moet toegeven dat ik onder de indruk was. Ik raakte verstrikt in alle spelletjes die gespeeld worden door beroemdheden. Toen dacht ik: zijn ze echt anders dan iemand van ons? Zij zijn beroemd in hun eigen wereld, alleen omdat de media ons bewust maken van hun aanwezigheid.

David bracht naar voren dat we allemaal beroemd zijn in onze eigen wereld. Dat is waar. Denk maar eens aan je eigen persoonlijke wereld. Wie zijn de mensen die je waarderen voor wat je bent? Wie zou je heel erg missen wanneer je er morgen niet meer zou zijn? Wat voor verschil heb je gemaakt in je eigen werkelijkheid door te zijn wie je bent? Jij bent belangrijk in je eigen recht. Jij maakt verschil voor alle mensen om je heen.

Ik denk niet dat ik zodanig bekend zou willen worden dat paparazzi me achtervolgen en mijn privé leven helemaal niet meer privé zou zijn. Ik zou niet geoordeeld willen worden door wat de televisie en de tijdschriften zeggen wat ik ben in plaats van wie ik werkelijk ben. Ik heb pas gelezen dat veel beroemdheden wegtrekken uit de Hollywood omgeving op zoek naar een normalere wereld waar ze hun kinderen kunnen grootbrengen en niet zo in beslag genomen worden door de glamour van het door hen gekozen vak.

Ik moet toegeven dat ik het prettig vind dat Steve en ik op een bepaald gebied bekend zijn vanwege onze reizen voor ons Lichtwerk, onze web site en de boeken. Ik ben een mens; ik geef toe dat het een stimulans voor mijn ego is. Kort geleden nam ik een vriendin mee naar Las Vegas airport. Ik besloot om wat tijd vrij te maken om de vele winkeltjes daar eens te bekijken. Meestal moeten we ergens naar toe en hebben we haast om het vliegtuig te halen. Daardoor ben ik niet in de gelegenheid om de omgeving eens te bekijken. Ik besloot een winkel binnen te gaan die mijn favoriete merk zonnebril verkocht. Toen ik zo ver was om een zonnebril te kopen, legde ik aan de verkoopster uit dat ik kort geleden mijn zonnebril verloren had op een van onze evenementen. Ze vroeg me wat voor evenementen ik deed. Ik begon dat uit te leggen en haalde een Lightworker visitekaartje uit mijn portefeuille. Een andere verkoopster hoorde waar we het over hadden, kwam erbij om naar het kaartje te kijken en zei: “Oh, u bent Barbara Rother van Lightworker. Ik kom even naar de andere kant om u een knuffel te geven.” Ze vertelde dat ze ons werk kende, vroeg hoe het met Steve was en dat vrienden van haar al eens naar een van onze seminars waren geweest. Ze was een verrukkelijk persoontje, zo vol blijheid. Ik moet toegeven dat dit mijn dag helemaal maakte. Niet zo zeer dat ik me beroemd voelde omdat ze me herkende maar dat ik het gevoel had dat we met ons werk mensen bereiken. Ja, ik wil graag wereldwijd een bepaalde staat van bekendheid krijgen omdat ik weet dat ons werk iedereen om ons heen met elkaar verbindt.

Steve en ik zaten in een vliegtuig op weg naar een van onze seminars. Omdat we zo veel reizen kunnen we meestal opgewaardeerd worden naar de business of eerste klasse. Deze speciale vlucht zaten we eerste klas. Ik vind het heerlijk om in de watten gelegd te worden en genoot van deze vlucht. Tegenover me zat een aantrekkelijke jonge man. Hij had een bepaald charisma dat de aandacht leek te trekken. De stewardess maakte steeds een praatje met hem. Ik kon uit hun conversatie opmaken dat hij een beroemd iemand was óf in de televisie- óf in de filmwereld. Meestal sta ik heel open om met mensen te praten. Ik wil graag weten dat ik geen vreemdeling ken. Ik ben degene die in een lift een gesprek begint. Deze vlucht was heel vroeg in de ochtend en zowel Steve als ik hadden de nacht ervoor weinig geslapen. Ik was niet mijn gebruikelijke, sociale zelf dus knoopte ik met deze jonge man geen gesprek aan. Ik denk dat ik daartoe ook weinig gelegenheid had omdat hij van iedereen zo veel aandacht kreeg. Ik kijk niet veel naar de televisie en ik zie ook niet zo veel films als ik graag zou willen. Dus herkende ik deze persoon niet. Ik moest in mezelf lachen bij deze gedachte. Als ik iets tegen hem zou zeggen zou ik dan zeggen: “Excuseer me, maar bent u een beroemd iemand?” Ik dacht dat zoiets een belediging voor hem zou zijn. Toen dacht ik: ben je beroemd als niemand je herkend? Het is allemaal een kwestie van perceptie.

Tijdens deze vlucht stond ik op om mijn benen wat te strekken en begon een gesprek met dezelfde stewardess die eerder zo onder de indruk was geweest van de charme van deze beroemdheid. Nu ik daar aan terugdenk, had ik haar eigenlijk moeten vragen wie deze man was. In plaats daarvan begon ik een gesprek over hoe we met ons werk reizen en dat mijn man een schrijver was. Deze ster-adorerende stewardess vroeg: “Oh, is hij iemand die ik moet kennen, is hij beroemd?” Ik vertelde haar dat hij dat alleen is als je bekend bent met zijn werk.

Zo zie je maar dat beroemd zijn een perspectief is van hoe we naar anderen kijken vanuit onze eigen wereld. Ik ben onder de indruk van alle mensen die ik ontmoet vanwege hun ervaringen en wat we elkaar te bieden hebben. Wij zijn de belangrijkste persoon in ons eigen leven.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.