Mei 2006

Christoffer en het waarheidskistje
De Clan van de Waarheidshoeders

Van Steve

In deze boodschap onthult de Groep een volgende Clan van de oorspronkelijke Zeven Clans. Dat is de vierde tot nog toe. Ze vertelden een verhaal over Christoffer die zijn hele leven een waarheidskistje met zich meedroeg terwijl hij constant op zoek was naar “de waarheid”. De Groep zegt dat er de komende jaren meer mensen zullen opduiken in vergelijkbare omstandigheden die dienst zullen doen om de hele mensheid te helpen verandering te brengen in hun visie op wat waarheid werkelijk is. Als we naar ons verleden kijken, zullen we zien dat het altijd de overwinnaars zijn geweest die de geschiedenis hebben geschreven en daarmee ook onze collectieve waarheden. De Groep zegt dat collectieve waarheid een kwestie is van voldoende mensen die hetzelfde denkbeeld of idee als waarheid hebben. Zodra een kritieke massa is bereikt, veranderen onze geschiedenis en onze waarheid om te voorzien in onze behoeften. Elke uitgever van geschiedenisboeken zal dit beamen. Wat de Groep zegt, is dat om mensen te zijn die in hun eigen kracht staan, onze geschiedenis en onze waarheid flexibeler zullen worden dan we ons ooit hebben kunnen voorstellen. Ze maakten gebruik van het volgende verhaal om ons te helpen begrijpen dat de gerichte zoektocht naar “de waarheid” een prachtige afleiding kan zijn.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes,
Steve Rother

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Magnetische Golf

Lieverds, jullie zijn door te oefenen elke dag meer interdimensionaal geworden. Via jullie eigen bewustzijn ontwikkelen jullie een vermogen om in een wereld te leven die vele dimensies van tijd en ruimte bevat. De problemen die jullie ervaren, hebben te maken met de magnetische invloeden die het universum ingestuurd worden en een vibratiepatroon creëren waar jullie in terechtkomen. Jullie worden letterlijk de gedachten die jullie in de tijdlijn voor je hebben geplaatst. Op hetzelfde moment dat jullie je in dit nieuwe gebied van Licht wagen, zijn jullie erin geslaagd om een omgeving te creëren die neutraal is en als een schone lei klaar ligt om door jullie beschreven te worden. Het is diezelfde magnetische invloed die de lei die voor jullie ligt heeft schoongemaakt en vandaag de problemen heeft veroorzaakt met jullie microfoons en elektronica.

[Noot van Steve: Deze channeling werd live gepresenteerd als het laatste segment van de VirtualLight Internet TV show. Tijdens de show hadden we behoorlijk wat vreemde technische gebeurtenissen en al onze microfoons lieten het afweten met uitzondering van degene die ik gebruikte voor de channeling.]

Op deze planeet zijn meer mensen die een wonder verwachten dan jullie je kunnen voorstellen. Als gevolg daarvan creëren jullie dat wonder zelf. Jullie zenden nu een sterke vibratie uit, bijna alsof jullie een grote kei hebben opgepakt en die in een vijver hebben gegooid. De rimpelingen die de kei veroorzaakt, breiden zich net als een vibratie uit over het water en bereiden het stille water voor op het accepteren van de volgende werkelijkheid. Dat gebeurt nu op multidimensionale niveaus en hoewel de Hoeder vandaag heel gefrustreerd is doordat apparatuur niet werkt, is het iets prachtigs om vanaf deze kant van de sluier naar te kijken, want op dit moment creëren jullie Thuis op deze planeet. Deze creatie is iets waar we, aan deze kant van de sluier, met de grootste hoop op hebben gewacht omdat het nooit was gepland.

De cycli van de Aarde

Toen het Spel op de Aarde begon, was ze een heel hete, gasvormige bol die door de ruimte zwierf. Vanwege de intense hitte, waren de vibraties van de Aarde in die tijd heel erg hoog. Vanaf het begin van de Aarde, namen spirits de gelegenheid te baat om op de Aarde te leven. In die dagen bewoonden jullie de Aarde als etherische wezens zonder de fysieke, dichte lichamen die jullie nu bewonen. Toen de Aarde afkoelde, moesten jullie manieren vinden om je eigen vibratie te verlagen zodat jullie in harmonie konden blijven met de vibratie van de Aarde. Het interessante daarbij is dat jullie nu geloven dat een hogere vibratie beter is dan een lagere terwijl in het begin van de menselijke evolutie elke vooruitgang in feite een verlaging van je vibratie was. Dit is de cyclus die wij jullie willen laten zien. Jullie begonnen met een heel hoge vibratie toen de Aarde heet was en in een hoog tempo vibreerde. Toen de Aarde daarna afkoelde, gingen jullie je vibratie verlagen. Toen jullie een gerieflijk niveau bereikten, begon er een lange periode van spreiding in de onderste laag van deze cyclus waar jullie vibratie noch hoger noch lager leek te worden. In die tijd was er niet veel verschil tussen hoge en lage vibratie, waardoor het leek alsof er geen evolutie was. Raad eens wat er nu gebeurt. Jullie zijn zojuist van richting veranderd en tegenwoordig beschouwen jullie evolutie als het omhoog brengen van je vibratie. Dit is de completering van een grote vibratiecyclus die eeuwen en eeuwen geleden begon met het begin van de Aarde. En wat gebeurt er nu vandaag? Wordt de Aarde niet warmer? Ja, jullie geloven dat veel van die opwarming te wijten is aan vervuiling, de auto’s waarin jullie rijden en de gevolgen van wereldwijde opwarming. Wij zeggen jullie dat dit slechts gedeeltelijk waar is. Het is heel goed dat jullie leren leven in harmonie met de Aarde. Maar we zeggen jullie ook dat de Aarde in werkelijkheid veel veerkrachtiger is dan jullie denken. Jullie zitten in feite in een natuurlijke energiecyclus en wat jullie opwarming van de Aarde noemen is voor een groot deel het gevolg van een enorme verhoging in straling die komt van de Centrale Zon zelf. En hoe zit het dan met de etherische lichamen die jullie eens bewoonden? Hebben jullie het niet over het teruggaan naar het lichtlichaam? In het begin, toen jullie de gasbol bewoonden, leefden jullie in een lichtlichaam, lang voordat jullie een fysieke vorm aannamen. Jullie keren naar daar terug, lieverds. Die cyclus is een van de onderwerpen die wij met jullie willen delen. Tot op enkele ogenblikken geleden dacht zelfs de Hoeder nog dat wij het vandaag zouden gaan hebben over multidimensionaliteit. Dat zullen we niet. Er gebeurt hier iets dat elke beschrijving te boven gaat. We kunnen haast niet wachten om jullie daarover te vertellen, want jullie hebben daar al een glimp van gezien. Jullie hebben het gevoeld, maar niet geweten hoe jullie dat moesten verwoorden.

Evolutie van waarheid

We hebben al eerder gezegd dat er 12 primaire levenslessen zijn waarmee jullie werken als zielen die pretenderen mens te zijn. De meeste van je levenslessen en de meeste van je belangrijkste contracten hebben te maken met deze ene levensles die je gekozen hebt voordat je dit leven inging. De eerste fase was de planningfase. Daarbij vroeg je aan deze persoon of hij je vader wilde zijn, aan die persoon of ze je moeder wilde zijn en aan weer een ander of hij/zij op de middelbare school je eerste liefde wilde zijn en alsjeblieft genoeg van je wilde houden om je hart te breken. En aan weer een ander vroeg je of hij je zakenpartner wilde zijn en of hij genoeg van je wilde houden om al het geld te stelen en ermee vandoor te gaan naar Zuid-Amerika. Oh, ze spelen het Spel allemaal zo goed. Jullie hebben de sluier voorgedaan en zijn zelfs vergeten dat jullie dit allemaal hebben opgezet, maar hier zijn jullie dan, ontwakend uit de droom middenin een Spel. Wij zijn hier om jullie met open armen te begroeten als jullie de touwtjes van je leven in eigen handen nemen en als jullie verder gaan als spirits die pretenderen mens te zijn. Een van de belangrijkste primaire levenslessen waar velen van jullie mee gewerkt hebben, gaat over activering op een wereldwijde schaal. Hoewel deze levenslessen persoonlijke ervaringen zijn, werken jullie er ook op collectieve basis mee en zo zorgen jullie ervoor dat bepaalde levenslessen “populair” lijken te zijn binnen verschillende maatschappelijke kringen. Dat gebeurt nu met de primaire levensles “waarheid”. In wezen zullen de individuele zielen die werken met de primaire levensles “waarheid” de hele mensheid helpen om op de Nieuwe Aarde een nieuwe definitie te creëren van wat waarheid is.

Waarheid is een heel moeilijke levensles. Er bestaan zelfs mensen die de Hoeder “channel hoppers” noemt in deze wereld. Channel hoppers gaan net zo lang naar verschillende mensen die channelen totdat ze de waarheid waarnaar ze op zoek zijn hebben gevonden, terwijl ze die waarheid in feite tijdens hun zoektocht al kenden. Oh, sommigen hebben bij hun zoektocht naar hun waarheid elk boek gelezen dat in de laatste 40 jaar geschreven is. We zeggen jullie dat die mensen typisch niet op zoek zijn naar de waarheid in deze boeken of in de ervaringen die ze hebben als ze weer naar een ander channel gaan. Waar ze naar op zoek zijn is een reflectie en bevestiging van de waarheid die ze in zich hebben.

Dus in het eerste begin, toen jullie met het Spel begonnen op de hete, gasvormige bol die jullie Aarde noemen, namen jullie vorm aan als etherische wezens, geen fysieke vorm. Op een bepaald moment gingen jullie een biologische vorm, die jullie nu kennen als de apen, bewerken en begonnen menselijke bellen van biologie te ontwikkelen om voor de duur van het Spel als huis te dienen voor je spirit. In die tijd namen slechts 500 van jullie een fysieke vorm aan. De rest bleef achter om vorm te geven aan wat nu bekend staat als het “engelenrijk voor begeleiding”, dat aan beide kanten van de sluier nodig was. Tegenwoordig is iedereen direct verwant aan een van deze 500 zielen. Natuurlijk is het goede nieuws daarvan dat jullie slechts hoeven te leren hoe je goed moet omgaan met 499 andere mensen. Als jullie dat begrijpen, beginnen jullie de waarheid over het leven op Aarde te begrijpen.

De vierde Clan – de Hoeders van Waarheid

In het begin leefden de oorspronkelijke 500 mensen ruwweg op dezelfde plaats op de planeet. Jullie verspreidden je niet naar al de verschillende delen van de wereld, dat gebeurde later pas. In die eerste dagen kwamen jullie in groepen bij elkaar en jullie vormden clans, zoals jullie dat noemen, clans met een doel. Die clans waren bedoeld om jullie te helpen de her-inneringen aan Thuis naar jullie Aardse ervaring te brengen. Over enkele daarvan hebben we het al eerder gehad. Er waren in totaal zeven clans. We hebben het tot dusver slechts gehad over: De Clan van de Heldere Ogen, de Clan van de Reflectors van het Licht en de Clan van Hoeders van Schoonheid. Vandaag willen we het hebben over een volgende clan, de Hoeders van waarheid. Op dit moment ontwaken velen op deze planeet. Die behoren tot de clan die zich had toegelegd om de waarheid van Thuis naar de Aarde te brengen. Om dat te doen moesten er bepaalde eigenschappen aanwezig zijn en jullie moesten bepaalde dingen begrijpen. In het begin was het moeilijk om uit te vinden wat werkte en wat niet. We zullen jullie een verhaal vertellen over een van deze toegewijde zielen, want dat illustreert heel duidelijk wie een Hoeder van Waarheid is.

Het verhaal van Christoffer en het waarheidskistje

De planningsfase

Christoffer is een lichtwezen die weldra als kristalkind zal gaan deelnemen aan het Spel van de Vrije Keuze en op Aarde geboren zal worden als een mens met een hoge vibratie. Hij zal niet door het evolutieproces hoeven te gaan, maar vanaf het begin van zijn leven een hoge vibratie hebben. We ontmoeten Christoffer voor het eerst aan de tafel in de grote Hall of Records met al zijn vrienden om hem heen. Als Christoffer de leiding van de vergadering neemt, legt hij aan alle aanwezigen uit wat voor ervaring hij wil hebben op Aarde en wat hij tot stand hoopt te brengen. Terwijl hij spreekt, komen de zielen van degenen die een rol gaan spelen in zijn spel dichterbij. Hoewel zijn moeder en vader al op Aarde geïncarneerd zijn, is hun hoger zelf aanwezig bij deze belangrijke bijeenkomst. Christoffer was er trots op dat iedereen die hij graag in zijn Spel wilde hebben, erin toestemde om een rol te spelen. Hij was in staat om de spirits van al deze wezens om de grote tafel te krijgen voor de eerste fase van zijn leven, de planningsfase. Een van de wezens die aan zijn rechterkant zat, was zijn goede vriend Elrah. Hij was een prachtige ziel die nooit incarneerde. Elrah was een van de hogere wezens die zijn licht over de eerste en de laatste levensfasen liet schijnen. Elrah was daar vaak bij om zielen te helpen effectieve plannen en contracten te maken voor hun leven op Aarde en was meestal ook aanwezig om zielen te begroeten wanneer ze terugkeerden naar Huis en uit hun droom ontwaakten. Dat gezegd hebbend, is het goed om eraan te denken dat Thuis, de ene persoon nooit beter of hoger is dan de ander, dus Christoffer en Elrah waren gelijkwaardig in het proces dat gaande was. Zij werden als gelijken beschouwd, want in feite waren ze gewoon andere expressies van het ene hart aan de andere kant van de sluier.

Elrah sprak met Christoffer en samen met al degenen die bijeen gekomen waren stelden ze de beste contracten samen voor Christoffer’s leven. Elrah zei, “Christoffer, je hebt besloten om naar de Aarde te gaan met de levensles waarheid. Dat is een van de moeilijkste levenslessen die je kunt kiezen op de planeet van de vrije keuze, maar het zal ook een van de nuttigste zijn voor iedereen. Voordat je het Spel binnen gaat zal ik je een paar ideeën en concepten geven die je zullen helpen met deze moeilijke les.” Op dat moment haalt Elrah een prachtig kistje te voorschijn en legt het in de handen van Christoffer. Het is een heel sierlijk, klein, met juwelen ingelegd kistje. Christoffer kijkt ernaar en vraagt: “Is dit voor mij? Wat is het mooi, Elrah. Ik weet niet wat ik ervan moet denken.” Elrah begint Christoffer te vertellen over het kistje en de betekenis die het zal hebben in het leven dat hij gaat beginnen. Elrah zegt: “Christoffer wanneer je incarneert in een bel van biologie, zal je dit kistje in energetische vorm diep in je wezen bovenin het hartniveau met je meedragen.” Elrah wijst op een plek in het lichaam halverwege de keel en de hartchakra. “Je zult het niet met je ogen kunnen zien maar in dat kistje, Christoffer, zul je alle waarheden die je als ziel tijdens al je incarnaties vergaard hebt, met je meedragen. Het doel van je ziel in dit leven is om dat kistje te openen en jouw waarheid met anderen te delen. Als je dat doet Christoffer, zul je naar Huis terugkeren met de parel die ons allemaal op een hoger plan zal brengen.” Christoffer zei: “Dat is een prachtig doel. Ik accepteer die uitdaging graag.”

Toen begon Christoffer aan de taak om plannen te maken voor het leven dat voor hem lag. Hij maakte contracten en reserve plannen voor het geval dat. Hij maakte contracten voor positieve ervaringen en negatieve. Vaak leren zielen beter van negatieve ervaringen dan van positieve, en zo werden alle mogelijkheden in overweging genomen en er werden plannen voor gemaakt. Elk contract werd opgemaakt en nog eens bekeken. En alle belangrijke contracten in Christoffer’s leven zouden te maken hebben met het waarheidskistje dat hij bij zich zou dragen. Als hij zich tenminste zou herinneren dat het kistje er was. Nadat alles was opgezet kwam Christoffer nog één keer tegenover Elrah staan. “Lieve Christoffer we zullen hier Thuis allemaal naar je kijken en je aanmoedigen, maar helaas, je zult ons niet kunnen horen want de sluier is heel dik. We zullen je begeleiding geven en je helpen contact te maken met de vele contracten die je opgemaakt hebt voor jezelf, maar meestal zul je dat als toeval of geluk beschouwen. Maar bovenal Christoffer, vergeet alsjeblieft niet dat alles wat je hoeft te doen om al je taken uit te voeren is het openen van het kistje en de inhoud met anderen te delen. Je zult dan terugkeren met de parel, lieve Christoffer.”

Een kind wordt geboren

Met deze laatste instructies zette Christoffer zijn incarnatie in gang en begon aan het 27 maanden durende proces dat voorafgaat aan zijn geboorte. Het was Christoffer’s eerste kans om te doen alsof hij de illusie van tijd aannam; gedurende die tijd werkte hij aan de overgang van een oneindig wezen dat een eindige manifestatie tegemoet gaat. In die tijd fluisterde hij in het oor van zijn moeder: “Mijn naam is Christoffer. Mijn naam is Christoffer.” Zijn moeder werd vele malen midden in de nacht wakker met de naam Christoffer in haar gedachten. Op een bepaald moment zei ze tegen haar man: “Ik denk dat we hem Christoffer moeten noemen.” Maar op hetzelfde moment dat ze de naam hardop uitsprak herinnerde ze zich die jongen op school die ze niet mocht en zei toen: “Hoewel ik die filmster ook heel graag mag, dus misschien zouden we onze zoon Tom moeten noemen.” En Christoffer schudde zijn hoofd en bleef in haar oor fluisteren bij elke kans die hij kreeg. Soms kunnen zielen leven met de vibratie van een naam die heel dicht bij de vibratie van hun spiritnaam ligt, andere keren lukt dat niet, afhankelijk van hoe goed ze de eerste 27 maanden communiceren met degene die het primaire oudercontract heeft aanvaard. Christoffer had geluk en nadat zijn moeder verschillende malen van gedachten was veranderd, besloot ze uiteindelijk voor de naam Christoffer. Christoffer werd drie weken te vroeg geboren, aangezien hij niet kon wachten om met het Spel te beginnen. Hij was een heel opgeruimd en intelligent kind. Zijn ogen lichtten de kamer op wanneer hij lachte, zelfs al als baby, en hij had altijd een prachtige energie om hem heen.

Christoffer’s ouders hielden heel veel van hem; hij was hun tweede kind en had een oudere zuster. Vaak zal een ouder kind zich storen aan een jonger broertje dat in het gezin komt, maar dat was niet het geval. Christoffer’s oudere zuster was heel trots op haar jongere broertje en was een grote steun. Zijn moeder moedigde hem altijd in alles aan, maar desondanks begon Christoffer pas te praten toen hij bijna twee was. Hij was lange tijd heel terughoudend. Toen hij ging praten, deed hij dat met weinig woorden en heel rustig.

De jonge Christoffer

Toen Christoffer opgroeide maakte zijn moeder zich zorgen over hem omdat het duidelijk werd dat hij geen normaal kind was. Hij was anders en, vanzelfsprekend, geloofde zij dat dit betekende dat er iets niet goed met hem was. Ze deed haar best om hem bij elke gelegenheid aan te moedigen om te praten en als hij dat dan deed loofde iedereen hem. Maar ook al praatte hij niet, toch begreep iedereen hem. Christoffer had een magische glimlach die energie via zijn ogen uitstraalde en iedereen voelde zich op zijn gemak bij hem. Toen Christoffer groter werd, begon hij iets te ervaren wat hij niet volledig begreep. Vaak voelde hij zich geleid om zijn hand op zijn borst te houden wanneer hij naar andere mensen luisterde. Toen, op een dag, ging hij naar de kerk. Zijn moeder en vader gingen niet echt naar de kerk, maar zij wilden dat Christoffer iets zou weten over religie, dus namen ze hem mee naar de kerk.

Er werden hem vele goede lessen geleerd in de kerk en hij genoot ervan. Toen op een zondag had Christoffer een ervaring die hij nooit meer vergat. Tijdens de les op de zondagschool kreeg hij een foldertje dat ontworpen was om kinderen iets over God te leren. Het foldertje vertelde verhalen over hoe belangrijk het was om goed te zijn en over de basisregels van het menszijn. Die dag vertelde de leraar de kinderen dat als ze de regels niet zouden volgen, ze naar de hel zouden gaan. Op datzelfde moment voelde Christoffer een stekende pijn boven in zijn hartstreek. Later vertelde hij zijn moeder wat er was gebeurd. Ze ging met Christoffer naar het ziekenhuis om hem te laten onderzoeken, maar er was niets verkeerd. Maar zo af en toe, kreeg Christoffer een stekende pijn boven in zijn borst.

Het was niet veel later dat Christoffer’s begeleiding naar voren kwam. Zelfs toen hij vier jaar was had Christoffer meestal een denkbeeldige vriend om zich heen. Zijn ouders dachten dat hij deze denkbeeldige vriend verzon, maar omdat het Christoffer leek te helpen, speelden ze met hem mee. Het enige stuk waarvan ze geen hoogte van konden krijgen was dat de denkbeeldige vriend de naam Earl droeg. Niet veel kinderen hebben een denkbeeldige vriend die Earl heet. Hij praatte tegen Earl met zijn hand op de bovenkant van zijn borst en toen hij nog ouder werd kreeg hij heel veel hulp van Earl. Christoffer deelde vele jaren onvoorstelbare kennis die hij van Earl leerde totdat hij op een dag gewoon stopte om over hem te praten.

We gaan nu verder in de tijd naar zijn late tienerjaren toen Christoffer besloot dat hij wilde leren spreken. Hij nam lessen in het houden van redevoeringen en in discussiëren zodat hij kon leren spreken tegen mensen, want hij beschouwde dit als zijn grootste zwakte. Hij had niet het gevoel dat hij op een doeltreffende manier met mensen kon praten en dat zat hem dwars. Hij legde dat uit aan zijn moeder die Christoffer liet behandelen door heel goede genezers en energetische genezers. Verschillende werkten met zijn keelchakra zodat hij in staat zou zijn om te spreken. De één vertelde hem verhalen over een vorig leven en dat er nog steeds een zwaard vast zat in zijn keel. Een ander vertelde hem dat hij vermoord was door een messteek in zijn keel, en weer een ander zei tegen hem dat hij vermoord was omdat hij in een vorig leven grote werken leerde aan anderen. Bijna allemaal zeiden ze dat er iets niet goed met hem was en probeerden de blokkades die hij had te verwijderen. Christoffer geloofde hen niet omdat telkens wanneer iemand hem iets vertelde dat hij niet helemaal geloofde, hij pijn had boven in zijn borst. Chriftoffer begon te begrijpen dat hij leiding had. En ook al vertelde die leiding hem niet welk pad hij moest gaan of welke afslagen hij moest nemen, Christoffer wist wanneer bepaalde ideeën die hij hoorde niet overeenkwamen met wat hij op de een of andere manier in zijn hart wist. Dat zijn de eerste kenmerken van iemand die werkt met de levensles waarheid. Je leiding mag je dan niet vertellen wanneer je op je pad bent, hij vertelt je wel wanneer je van je pad af bent.

De waarheid spreken

Het duurde niet lang of Christoffer begon te ontdekken dat hij een innerlijke bron had; hij begon te leren hoe hij moest spreken en hoe er naar hem geluisterd werd. Hij begon te oefenen met het onder woorden brengen van deze waarheid en hij werd een behoorlijk welsprekende redenaar. Als hij sprak, luisterden mensen als vanzelfsprekend naar hem. Ze wilden elk woord dat hij te zeggen had, horen. Ze vertrouwden hem omdat ze in zijn ogen konden zien wie hij was. Christoffer leerde en probeerde veel met deze energie te werken. Hij werd een leraar en schreef boeken, werkend met zijn eigen woorden en mensen helpend in hun eigen kracht te gaan staan. De rest van zijn leven was Christoffer leraar. Hij werd erg gerespecteerd, want hij was niet alleen een leraar van de waarheid, hij leidde zijn leven ook in alle zuiverheid volgens zijn innerlijke waarheid. Hij had de gewoonte aangenomen om het bovenste deel van zijn borst aan te raken wanneer hij het over iets had wat werkelijk belangrijk was. Op een dag vroeg zijn oude moeder hem naar deze vreemde gewoonte en hij vertelde haar. “Mam, dat is mijn waarheidskistje. Het heeft vele jaren geduurd voordat ik me her-innerde dat het daar was, maar het bevat alle waarheden die ik als ziel verzameld heb en deze keer ben ik ertoe gekomen om die waarheden met anderen te delen.” Zijn moeder wist niet wat ze daarop moest antwoorden, maar ze had lang geleden al geleerd om niet te argumenteren met Christoffer wanneer hij zo gepassioneerd was.

Christoffer keert terug naar Huis met de parel

Nu komen we aan het einde van zijn leven wanneer hij weer naar Huis terugkeert.

Nadat hij de sluier gepasseerd was, raad eens wie daar was om hem te begroeten? Zijn oude vriend Elrah, de eerste prachtige verschijning die hij aan de andere kant zag. Zijn vriend was er om hem te begroeten toen Christoffer wakker werd uit de droom. Elrah omhelsde Christoffer innig en zei: “Je hebt het zó goed gedaan. Begrijp je wat je hebt gedaan? Begrijp je hoeveel levens je hebt aangeraakt, hoe je de wereld hebt veranderd met jouw waarheid?” Christoffer zei tegen Elrah: “Dat deed ik niet. Ik heb daar niet zo veel succes mee gehad. Het was voor mij heel erg moeilijk. Het was helemaal niet wat ik ervan verwachtte, Elrah. Laat me een paar ervaringen met je delen.” En ze praatten weken, dagen, jaren lang, want tijd bestaat niet aan de andere kant van de sluier.

In de gesprekken die over en weer gingen vertelde Christoffer Elrah over zijn ervaringen. Een van die ervaringen was speciaal belangrijk voor Christoffer en dat was toen hij het kistje ontdekte en besefte dat er in hem waarheden lagen die hij met anderen moest delen. Het interessante deel van het kistje was dat hoewel hij het open kon maken om de waarheid erin te vinden, omdat die daar moest zijn, hij die waarheid zelf nooit kon zien. Op dat moment leerde Christoffer dat zijn waarheid weerspiegeld moest worden door de ogen van andere mensen. “Dat was niet wat ik verwachtte, Elrah. Ik ontdekte dat ik mijn waarheid niet zo maar kon vinden en die met mensen delen. Ik moest daadwerkelijk mijn waarheid spreken, in mijn waarheid staan en in mijn waarheid leven zodat die weerspiegeld kon worden door de ogen van andere mensen zodat ik die zelf ook kon zien. Ik leerde dat een waarheid die niet onder woorden wordt gebracht, nog geen waarheid is. Daarna moest ik via een heel moeilijke situatie leren dat waarheid geen op zichzelf staand, vast iets is. Er bestaat niet EEN waarheid maar in plaats daarvan is waarheid een evolutie, want naarmate ik groeide, veranderde mijn waarheid. In mijn jeugd werd mij geleerd dat er één waarheid, één God en één weg naar Huis was. Maar, lieve Elrah, natuurlijk zijn er vele. Er zijn er zo veel dat ik je ze zelfs niet kan vertellen.” Elrah zei: “Ja, je hebt het begrepen. Je hebt de parel mee teruggebracht.” Christoffer vroeg: “Welke parel?” En Elrah antwoordde: “Er was een parel en er werd van je verwacht dat je die uit je ervaringen mee terug zou brengen. Herinner je het nog Christoffer?” Christoffer zei: “Ik weet niet precies waar je het over hebt, maar ik moet je zeggen dat er ook een tijd kwam waarop mensen bang werden als ik dit kistje opende en mijn waarheid sprak. Ze probeerden manieren te vinden om mijn waarheid te ontkennen of me onderuit te halen zodat ze niet naar mijn waarheid hoefden te luisteren.” Elrah zei: “Ja. Dat is angst, het tegenovergestelde van liefde. Is het niet interessant dat het alleen mogelijk is om bang te zijn voor het onbekende? Zodra je die leegte opvult met welke waarheid dan ook, is het niet langer mogelijk om bang te zijn en je hebt prima werk gedaan, Christoffer, om die leegte op te vullen met kennis.” Christoffer antwoordde: “Oh, Ik ben er niet zeker van dat het de juiste kennis was. Ik ben er niet zeker van dat het alles was wat ik had kunnen geven.” En Elrah zei: “Was het niet datgene wat in je hart was op dat moment?” Hij zei: “Ja, maar in de latere jaren leerde ik dat het anders was dan ik toen wist.” “Dat maakt geen verschil,” zei Elrah, “het is niet belangrijk dat je de volmaakte waarheid spreekt maar alleen dat de waarheid van jezelf is en dat je in alle zuiverheid leeft volgens datgene waarover je spreekt. In zuiverheid leven volgens je waarheid is de enige manier waarop je waarheid zich kan ontwikkelen. En omdat je dat deed, lieve Christoffer, heb je de parel mee teruggebracht.”

“Ik ben nog steeds in de war, Elrah. Ik begrijp niet helemaal waar je het over hebt, maar laat me je over die andere ervaring vertellen die ik had. Op een bepaald moment werd ik me bewust dat een stukje van de angst die ik had om het kistje te openen, veroorzaakt werd door het feit dat andere mensen hun eigen waarheid hadden en dat ze dachten dat mijn waarheid de hunne op de een of andere manier in de weg zou staan.” Elrah zei: “Ja, een deel van het leren leven met echte waarheid is ruimte maken voor waarheid om je heen, want niemand beschikt over de hele waarheid. Het is voor een wezen slechts mogelijk om te incarneren met een stukje van God. Jullie bij elkaar bezitten de grotere blauwdruk van God. Daarom incarneert iedereen met een klein stukje in zijn kistje en alles wat we van ze vragen is dat stukje te vinden en het bereidwillig met anderen te delen, niet als de enige waarheid, maar als een waarheid die zij aan zij gaat met vele andere waarheden. Jij hebt de parel mee teruggebracht, Christoffer, vergeet dat nooit.”

Christoffer zei: “Er is nog iets gebeurd wat fascinerend voor me was. Toen ik het kistje voor de eerste keer opende, gingen veel mensen zo op in de schoonheid ervan dat ze de eigenlijke waarheid niet konden zien. Ze waren zo geboeid door de juwelen en de schoonheid van het kistje zelf en de fluwelen bekleding aan de binnenkant dat ze de waarheid niet konden doorgronden.” Elrah lachte. “Ja, dat is een menselijke eigenschap. Mensen zijn zo bijzonder grappig. Als ze licht zien, voelen ze zich daar zo door aangetrokken dat ze soms verblindt zijn voor alle andere dingen. Heb je geen prachtige menselijke ervaring gehad?” Christoffer zei: “Ja, dat heb ik. Ik voelde meer energie dan ik ooit eerder heb gevoeld, en tussen twee haakjes Elrah, hoe dun of hoe dik de sluier ook was, ik wist dat Earl, jij was!”

Christoffer leunde achterover in zijn stoel en keek naar zijn goede vriend Elrah en zei: “Maar vertel me eens, Elrah, wat is nu die parel? Heb ik de waarheid mee teruggebracht die je wilde dat ik mee terug zou brengen? Heb ik gedaan wat me gevraagd was door het waarheidskistje open te maken?” Elrah zei: “Lieve Christoffer, het ging al die tijd nooit om de waarheid. Echte waarheid is slechts een perceptie en op zijn best kortstondig. De parel die je op zo’n fantastische manier mee naar Huis hebt gebracht, is de parel van wijsheid die je verworven hebt door te zoeken naar je waarheid en door die zoektocht met anderen te delen. De parel van wijsheid kan alleen mee teruggenomen worden naar Huis wanneer je je waarheid eenmaal uit het kistje hebt gehaald en onder woorden hebt gebracht. Het is niet het onder woorden brengen van de waarheid dat telt, maar het zoeken ernaar wat de parel thuisbrengt. Het is niet de bestemming maar de reis die geëerd wordt. Dat is de parel van wijsheid en dat is wat je zo succesvol Thuis hebt gebracht. Wij zijn allemaal heel trots op je, Christoffer.”

De reden waarom we jullie dit verhaal vertellen, lieverds, is dat naarmate jullie je als mens ontwikkelen, velen van jullie een waarheidskistje en een parel van wijsheid bezitten die op je liggen te wachten om weer Thuis gebracht te worden. Reik in jouw kistje, vind je waarheid en breng die in alle zuiverheid tot uitdrukking. Maak je geen zorgen als niemand haar begrijpt. Maak je geen zorgen als je haar zelf niet begrijpt, want we vragen je niet om de perfecte waarheid. We vragen je alleen om in harmonie en zuiverheid te zijn met je waarheid. Herinner je dat ook jij een plekje diep in je hebt, waar het waarheidskistje verborgen ligt.

Wij verlaten jullie vandaag hiermee, want wanneer jullie je als mens ontwikkelen, wanneer jullie in je kracht staande lichtwezens worden op Aarde, wordt je waarheid niet alleen belangrijk voor iedereen om je heen, maar ook voor de wijsheid en de parel die je weer Thuis zult brengen.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Weet dat je in de ogen van God kijkt wanneer jullie naar elkaar kijken. Als je erin slaagt om dit kistje te openen, speel er dan mee en speel goed samen.

Espavo
de Groep


De Hartverbinding
Het delen van je waarheid


Van Barbara

Het vinden van je eigen waarheid is het vermogen om alles wat je kunt uit je leven te halen. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben en te geloven in jezelf. Luister naar je diepste innerlijke gedachten. Wanneer we eenmaal onze waarheid ontdekt hebben, is de volgende belangrijke stap het gebruiken ervan. Een waarheid die niet gedeeld wordt is een waarheid die niet verteld is. Het blijft informatie die niet op waarde wordt geschat totdat we er iets mee doen. Wanneer we eenmaal ontsluierd hebben wat we zeggen willen, is het aan ons om uit te vinden hoe we onze waarheid verspreiden. We kunnen van die momenten hebben waarin we in onze ziel weten dat we onze grootste gedachten hebben blootgelegd, maar totdat we ze tot uitdrukking brengen sluimeren ze. Hoe je je waarheid deelt is aan jou. Allereerst kun je dat doen door je waarheid voor jezelf onder woorden te brengen. Dit is een bevestiging van je gedachten. Wanneer je gedachten in je hoofd opkomen, en met je eigen stem worden uitgesproken, horen je oren wat je zegt. Op dat moment wordt het de werkelijkheid van wie je bent. Het is belangrijk om je waarheid met anderen te delen. Het is hen laten weten wie je bent en waar je voor staat. Blijf weg uit het oordelen en maak je geen zorgen over wat anderen denken. Mijn definitie van channelen is me verbinden met mijn hogere gedachten en die dan onder woorden te brengen zonder dat mijn geest blokkeert wat er doorkomt. Door contact te maken met je hart kun je waarheid onder woorden brengen.

Waarheden kunnen gedeeld worden door ze op te schrijven of via wat je doet voor de kost. Een gebrek aan vertrouwen weerhoudt ons niet alleen om te groeien in de mogelijkheden van onze baan en in onze persoonlijke relaties, maar ook om onszelf spiritueel te ontwikkelen. Ik ben gelukkig dat ik me kan uiten tijdens onze seminars en in de stukjes die ik schrijf. We kunnen allemaal onze gevoelens communiceren wanneer we in contact komen met anderen, of dat nu met collega’s, vrienden of familie is. Durf voor je eigen ideeën te staan. We hebben een universeel bewustzijn dat ontsluierd wordt wanneer we ons uiten. Deel op zielsniveau wat je gelooft en wees bereid om ook te luisteren. Wees de leraar door ideeën te delen en de leerling door te luisteren.

Het naar buiten brengen van de waarheid kan de eerste stap zijn in het nastreven van je dromen en die omzetten in werkelijkheid. Laat negatieve gedachtepatronen los die er de doorzaak van zijn dat je gaat twijfelen en bang wordt. Heb de moed om met spiritueel vertrouwen te spreken. Wij zijn de meester over ons leven. Wij kunnen de beloning ontvangen van onze eigen gedachten en daden. Onze herkenning van onze waarheid is de drijvende kracht achter onze persoonlijke kracht. Erken je waarheid, vertrouw jezelf en deel de geschenken die je hebt dan met iedereen om je heen. Dit gaat niet over het prediken van je overtuigingen, maar over het delen met mensen die op dezelfde golflengte staan. Steve en de Groep hebben gezegd dat waarheid evolueert. Dat wat goed voelt als onze waarheid, verandert altijd. Neem elk deel van je evoluerende waarheid en geef eer aan wat jou gemaakt heeft tot de persoon die je nu bent. Wanneer we onze waarheid delen, zijn we verbonden met iedereen die daar door geraakt wordt.

Ik dank jullie allemaal dat ik mijn waarheid met jullie mocht delen.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.