Oktober 2006

De Herbedrading
Herbedrading van de mensheid

Van Steve

Toen ik tijdens de Virtual Light Uitzending was gaan zitten om deze boodschap te presenteren, zei ik tegen iedereen dat dit een heel bijzondere boodschap ging worden. Zelden weet ik precies waar de boodschap over zal gaan maar deze keer wist ik precies waar het naartoe ging. De waarheid is dat ik reeds enige tijd weet dat de mensheid herbedraad wordt. De afgelopen zes maanden heb ik dat aan verschillende mensen in privésessies verteld om iets uit te leggen wat er met hen aan de hand was. Toen ik daar zat, wist ik dat het tijd was om die boodschap met iedereen te delen.

We weten allemaal al een tijdje dat alle mensen overal ter wereld in een onvoorstelbaar hoog tempo evolueren. Deze volgende stap zal iedereen inwijden in het geheim!

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes
Steve
Spreekbuis voor de groep

Groeten van thuis

Lieverds, jullie bevinden je op een heel magische planeet. Jullie zijn hier in een bijzondere tijd en jullie stonden in de rij om precies in deze tijd hier te zijn en voor verschil te zorgen. Jullie hebben gevraagd om in bepaalde heel moeilijke situaties te worden gebracht zodat jullie door de processen konden gaan die nodig waren om informatie te verzamelen en je kwalificaties te verkrijgen als genezer of als leraar of welke andere rol je ook gepland had. Nu komen die heilige contracten naar boven. Sommige hebben al een aanvang genomen, andere moeten zich nog openbaren, maar jullie zijn op weg.

Tijdperken – cycli van de mensheid
Wij zeggen jullie dat er vele keren geweest zijn in de menselijke geschiedenis waarin jullie door evolutionaire perioden of cycli zijn gegaan. Deze cycli begonnen al heel vroeg. Ze gaan veel verder terug dan de geschiedenis die jullie kennen, want jullie denken dat jullie geschiedenis zo’n 2 miljoen jaar teruggaat maar als zielen op deze planeet gaan jullie veel verder terug.

In het allereerste begin, toen de planeet nog heet en gasvormig was en niet de fysieke vorm had die zij nu heeft, bewoonden jullie haar als spirituele wezens, als etherische wezens zonder lichaam. Pas miljarden jaren later namen jullie een fysieke vorm aan en begonnen jullie je reis op deze planeet in een fysieke bel van biologie. Die evolutie van etherische wezens tot fysieke lichamen was een enorme verandering. Jullie geschiedenisboeken vertellen jullie over veel andere cycli, de kleinere cycli van de apen naar Homo erectus, Homo sapiens en Cro-Magnon mensen, maar het is zo veel meer dan dat. Maar wat gebeurde er dan aan het eind van die tijdperken? Dat is de grote vraag. Wat heeft er plaatsgevonden? Jullie staan op het punt dat uit te vinden, want jullie zijn nu aan het einde van een van deze tijdperkcycli.

De herbedrading – 12 DNA-strengen
Dus gebeurt er iets op deze planeet met een ieder van jullie wat jullie binnen heel korte tijd zullen begrijpen. Mensen worden opnieuw bedraad. Jullie doen dat zelf. Dat maakt deel uit van jullie natuurlijke, evolutionaire proces. Nee, het is niet iets om bang voor te zijn. Het betekent niet dat er ruimteschepen naar de Aarde komen en implantaten bij jullie inbrengen. Wat er gebeurt is dat jullie je ontwikkelen tot op een punt waar jullie kunnen beginnen met het weer verbinden van alle 12 DNA-strengen. Dat is tot op een punt waar jullie enkele andere chakras waarvan jullie niet eens weten dat ze er zijn, kunnen gaan activeren. Jullie energetische structuur staat op het punt te veranderen. En dat geldt ook voor jullie planeet.

Als jullie naar de planeet kijken, zien jullie dat zij aan het opwarmen is. Jullie noemen dat het opwarmen van de aarde, maar het is veel meer dan dat. Begrijp alsjeblief dat hoewel de uitstoot van broeikasgassen het proces aanzienlijk heeft versneld, dit een natuurlijke, evolutionaire cyclus is. In het begin was de planeet heel heet en gasvormig en vibreerde in een heel hoog tempo. Toen ze afkoelde, werd ze steeds dichter en moesten ook jullie steeds dichtere vormen aannemen in menselijke, fysieke lichamen. Jullie zijn heel lang in dit proces gebleven maar nu gaat dat zich weer omkeren. Het begint op te warmen. Jazeker, wij kunnen jullie daarover heel veel leuke dingen vertellen. Wij kunnen jullie informatie geven waardoor jullie bang kunnen worden als jullie daarvoor kiezen, maar begrijp alsjeblieft dat angst in deze situatie niet nodig is. Wij kunnen jullie vertellen dat jullie op het punt staan een nieuwe ijstijd in te gaan en wij hebben dat al eerder gezegd en het is ook absoluut waar, maar toch zullen jullie als zielen er op een prachtige manier doorheen gaan. Het betekent niet dat al het leven deze planeet zal verlaten. Het betekent dat jullie je zullen ontwikkelen. Jullie gedachten over een ijstijd hebben niets te maken met de gebeurtenissen die eraan komen. Alles wat het werkelijk is, is een afkoeling van de planeet. Het is een natuurlijke, evolutionaire cyclus waarin de energie zal worden herverdeeld. Je zou bijna kunnen zeggen dat de Aarde zelf wordt herbedraad. Op diezelfde manier geldt dat voor jullie.

Beide helften van de hersenen zullen herbedraad worden tot één geheel
Die herbedrading van de mensheid begint vandaag. De twee helften van de hersenen die gescheiden moesten worden om jullie de illusie te geven van het veld van dualiteit, beginnen zich weer samen te voegen. In plaats van kleine, synaptische paden nodig te hebben die de twee helften met elkaar verbinden, zullen de twee helften weer één geheel worden wanneer jullie als mens evolueren. De illusie en de sluier bestaan in feite tussen de twee helften van jullie hersenen. De linkerkant is de helft die de tijd bijhoudt. Die geeft jullie de illusie in een veld van dualiteit te leven en de illusie van lineaire tijd wat jullie een pad geeft om te volgen. Het geeft een spirit een spel om te spelen als mens. Jullie rechterhelft is de alles creërende hersenhelft maar heeft geen enkel begrip van tijd. Ze heeft geen begrip van de hokjes waarin de dingen passen. Dat is de andere kant van de hersenen. Deze twee beginnen sterker te worden tijdens deze herbedrading. Het is niet gewoon een geval van nieuwe of verbeterde synaptische paden tussen de twee; het zal een samensmelting van de twee zijn wanneer het menselijke zoogdier zich ontwikkelt om een hogere vibratie van spirit te bevatten… want het is niet de mens die zich ontwikkelt. Het is de spirit die zich ontwikkelt, en dat brengt het menselijke omhulsel, de bel van biologie, ertoe zich te ontwikkelen zodat er plaats voor haar gemaakt wordt. Dat gebeurt nu, met grote verwachtingen van onze kant van de sluier.

Om evenwicht te bewaren – geef evenwicht
Jullie zullen dingen zien die een direct gevolg hiervan zijn. Eén daarvan is dat er de komende vijf jaar meer dan ooit kinderen te vroeg geboren zullen worden omdat er een stormloop is om hier te komen om nu juist dat proces mee te maken. Let daarop. We zeggen jullie ook dat er veel dingen gaan gebeuren wanneer de wereldwijde veranderingen plaatsvinden, en toch zal alles door jullie veranderd kunnen worden. Jullie kunnen deze overgang gemakkelijk of moeilijk maken. Het interessante daarvan is dat het er niet om gaat hoe je er zelf doorheen gaat; het gaat erom hoe je andere mensen erdoorheen helpt en daarin zal het antwoord liggen over je plaats en je heilige contract. Je bent niet de enige die hier doorheen gaat. De samensmelting van de twee hersenhelften, het herbedradingsproces zelf zal meehelpen jullie bewust te maken dat jullie een deel zijn van iedereen op deze planeet en dat niemand ooit alleen is. Maar om zover te komen, moeten jullie door de polariteit heen. Jullie moeten die verruimen. Wij zeggen jullie dat als jullie om je heen kijken, jullie in feite kunnen zeggen dat er meer depressie op de Aarde is dan ooit tevoren. Dat komt door de stress van dit herbedradingsproces. Help elkaar er daarom mee. Help elkaar om er op het juiste moment te zijn, want het beste wat iemand kan doen om zich geen zorgen meer over zichzelf te maken… is nuttig zijn.

Er was op Aarde eens een genie in geld en monetaire systemen die zei: “Wil je geld maken? De gemakkelijkste manier om dat te doen is anderen te helpen geld te maken.” Wij zeggen hetzelfde tegen jullie. Als je een prachtige ervaring wilt hebben op deze planeet, zoek dan naar manier om andere mensen te helpen een prachtige ervaring te hebben, want dat respecteert de verbinding tussen alles en iedereen. Dat respecteert het herbedradingsproces wat niet alleen met jullie gebeurt maar ook met de planeet zelf.

Stormloop om de eerste te zijn
Ja, er zal tumult en verwarring zijn. Er is altijd tumult wanneer mensen geconfronteerd worden met verandering. Daarom zijn jullie hier. Jullie kunnen opgeroepen worden om in actie te komen in de wetenschap dat jullie kalmte kunnen brengen op een veranderende planeet. We willen ook graag even vermelden dat wij praten alsof er vandaag een grens in het zand getrokken is. Maar velen van jullie gaan al jaren door dit herbedradingsproces, en wel in het bijzonder degenen die zichzelf lichtwerkers noemen. Sommigen van jullie zijn trots op zichzelf omdat jullie voorop lopen in het spel. Sommigen van jullie zijn bijna bang voor spirituele competitie omdat jullie er zo vroeg mogelijk willen zijn. Het is heel frustrerend voor jullie om al zo ver te zijn en niemand om je heen te hebben die jullie begrijpt. Wij zeggen jullie dat velen van jullie hier de afgelopen 5 jaar doorheen gegaan zijn. Wat gaat er gebeuren wanneer je aan de andere kant komt? Jullie willen graag weten hoe de bestemming eruit ziet, vooral nu het beeld dat wij schilderen van de reis, niet altijd even prettig is. Wij zeggen jullie dat alles tot de reis behoort. Er is geen bestemming.

De twaalf jij’s
We hebben jullie voorbereid op een van de veranderingen die jullie op het punt staan te ervaren. Multidimensionaliteit is een interessant stuk dat jullie in je dagelijkse leven zullen gaan gebruiken als deel van jullie praktische magie. Wij zeggen jullie dat er hier veel magie is. Als jullie aannemen dat jullie als een individu op deze planeet zijn, dan geloven jullie dat dit alles is wat jullie zijn, maar in feite vertelt de wetenschap jullie dat jullie bestaan in 11 andere dimensies van tijd en ruimte. Wij zeggen jullie dat het er 12 zijn omdat er een punt van waarneming is die meetelt als een dimensie. Dus zijn er 12 verschillende jij’s op deze planeet die allemaal als één ziel iets andere ervaringen hebben. Als je een rij stoelen neemt en je zegt van de eerste stoel: dit is één van de jij’s, en je neemt de volgende stoel en je zegt: dit is een andere jij, dan heb je met een rij stoelen verschillende expressies van dezelfde ziel op deze planeet in verschillende tijdlijnen. Ze bestaan allemaal tegelijkertijd, want lineaire tijd is een illusie; het is een product van de linkerhersenhelft en het geeft jullie het Speelbord waarop jullie kunnen spelen. Hoe zou het zijn voor een ziel die in deze dimensie leeft om naar een andere dimensie te gaan en daar een gezichtspunt, een idee, een oplossing voor een probleem op te pakken en het naar deze dimensie over te brengen? Dat is multidimensionaliteit, en jullie staan op het punt om daarvan meer te ervaren dan ooit tevoren. Zou het niet prachtig zijn om naar een heel moeilijk punt in je leven te zoeken waar je zelf geen enkel antwoord had, om jezelf te excuseren van dat leven, van je eigen ziel een ander gezichtspunt te krijgen en dan terug te komen met een hernieuwde, frisse vitaliteit en een gezichtspunt van multidimensionaliteit? Dat staat er te gebeuren voor mensen. Het interessante daarbij is dat wat jullie als mens vaak als moeilijkheden beschouwen, geen moeilijkheden zijn. Het zijn paden die je voor jezelf hebt uitgezet. Het zijn processen waarbij je jezelf door zijdeuren hebt gewerkt. Veel daarvan is een aanpassing van je denkpatronen. Wij zeggen jullie dat dit op het punt staat gemakkelijker te worden dan ooit.

Indigo- en kristalkinderen
De kristalkinderen worden nu op deze planeet geboren, want jullie groeien erg snel in vibratie. Maar de kinderen die naar de Aarde komen, worden geboren met een hoger vibratietempo, en indigo- en kristalkinderen zullen lange tijd vreedzaam samenleven en anderen helpen zich aan te passen aan een hogere vibratie. Zij zullen jullie leren hoe je multidimensionaliteit moet gebruiken. Er zijn zo veel dingen die jullie kunnen zien. Wat is trouwens je werkelijkheid? Toch niets meer dan een waarneming? Als je een camera in je hersenen zou hebben en je deze camera op dat punt richt, dan is dat je werkelijkheid. Als je die werkelijkheid wilt veranderen, gaat dat het gemakkelijkst door je punt van waarneming te veranderen. Kijk er gewoon vanuit een andere hoek naar. Dat gaat veel gemakkelijker wanneer je in een staat van multidimensionaliteit bent. Jullie staan op het punt om dit als een werkelijkheid te gaan zien. Jullie overtuigingen weerhouden je er constant van om deze instrumenten voor jezelf te gebruiken, gebruik ze daarom voor anderen. Help andere mensen die in deze moeilijkheden terecht komen. Help hen om zichzelf te zien vanuit een ander perspectief. Daarin ligt de sleutel om de hele mensheid open te stellen voor het herbedradingsproces.

Onderbreking van de herbedrading
Ook dit willen we graag uitleggen. Er zijn momenten waarop het fysieke lichaam gronding nodig heeft. Het heeft constant aanvulling van fysieke dingen nodig want het lichaam bestaat alleen in de fysieke wereld. Het heeft water nodig. Het heeft voedsel nodig. Het heeft zonlicht nodig. Het heeft omhelzingen nodig. Het heeft intimiteit, seks, verzorging en de aanraking van anderen nodig. Het heeft gronding nodig om je binnen het fysieke gebied van de Aarde te houden. Als een ziel niet op de juiste manier gegrond is of niet voldoende gegrond om door het herbedradingsproces te gaan, kan het proces het lichaam overbelasten en onderbroken worden. De onderbreking van dit proces in essentiële fasen kan een cyclus in werking stellen waardoor de hypothalamus begint met een overproductie. Het niet-gegronde fysieke lichaam komt dan in een cyclus terecht dat energieziekten veroorzaakt zoals wat jullie noemen fibromyalgia (pijn in de spieren), chronisch vermoeidheidssyndroom, M(yalgische) E(ncephalomyelitis) en andere energiestoornissen. Deze komen algemener voor bij mensen die vibrationeel voorop lopen aangezien zij op vibratiegebied vaak dichter op de rand leven dan de meeste mensen. Gevallen van deze energiestoornissen zullen waarschijnlijk toenemen naarmate we verder komen in de tijd. Jullie eerste ervaringen met multidimensionaliteit kunnen oorzaak zijn dat jullie je gronding verliezen en vast komen te zitten tussen energetische dimensies en dat zet deze cycli dan in gang. Vaak heeft het hoger zelf een reden om voor zo’n aandoening te kiezen. In dat geval kan iemand niet genezen voordat hij of zij het geschenk van de ziekte volledig heeft geaccepteerd. Daarna kunnen jullie met goede gronding- en energietechnieken mensen helpen te gronden en opnieuw te beginnen met het herbedradingsproces.

Goede gronding
Er zijn grondingtechnieken die velen van jullie zullen ondervinden, want het is belangrijk om het lichaam te respecteren. Als je al je gedachten wijdt om je in een ascensieproces te bevrijden van het lichaam, dan is het heel gewoon voor het lichaam om tijdens een herbedrading energetisch uit te checken. Denk niet dat je vleugels zult krijgen en direct uit zal groeien tot een engel. Het lichaam dient een prachtig doel en wanneer dit herbedradingsproces plaatsvindt, ga je meer zien van wat je fysieke lichaam allemaal kan doen met de spirit. Met de spirit aan het roer van de fysieke bel van biologie, wordt die door die bel van biologie ook een beetje beperkt. Jullie hebben de sluier zo dik gemaakt, dat jullie je zelfs niet eens her-inneren dat jullie spirits zijn. Het wekt ontzettend veel verbazing bij ons om te kijken hoe jullie tegen elkaar opbotsen. Het was jullie grootste wens om hier te komen en in de war te zijn. Daar zijn jullie heel goed in geslaagd, maar wij zeggen jullie dat dit snel gaat veranderen. Het hele proces begint nu voor jullie te veranderen aangezien dit herbedradingsproces voor iedereen begint.

Ja, jullie die naar deze uitzending kijken of luisteren of deze boodschap lezen, vragen je af: “Wat gaat dit vandaag voor mij betekenen?” Zoek je rol, lieverds, want velen van jullie hebben een heilig contract geactiveerd waar jullie niets over weten. Jullie kunnen de invloed ervan voelen maar jullie weten niet waar het naartoe gaat. Dat is normaal. Dat is op dit moment de normale staat van de mensheid. Heel weinig mensen weten wat hun heilige contract is, maar de invloed ervan, dat kleine stukje weten, is alles wat jullie op dit moment nodig hebben. Dat zal je goed leiden als je het tenminste niet dood denkt. Haal het uit die denkwereld en breng het naar het gevoel. Laat de twee met elkaar samensmelten, want jullie gaan niet volledig naar de rechterhersenhelft en leven dan van daaruit. Jullie gaan de twee helften laten samensmelten tot op een punt waar je god nader kunt definiëren. Stel het je op deze manier voor: god is de oneindige en bestaat in de rechterhelft van je hersenen, want jij bent god, en de linkerhelft van je hersenen is het deel dat doet alsof het mens is, het deel dat alles kwantificeert en uitvlooit door het in nette, kleine vakjes te stoppen om het dan aan je kinderen te geven, zodat zij het weer door kunnen geven aan hun kinderen, enzovoorts. Jullie hebben zulk goed werk verricht dat jullie werkelijk geloven mens te zijn. Dat is zo grappig om te zien vanuit onze kant van de sluier. Jullie leren iedereen dat jullie mens zijn, terwijl jullie in feite spirits zijn die een spel spelen. Jullie hebben de sluier vergeten. Dat is een bewijs van jullie eigen creatieve vermogens. Jullie hebben het heel goed gedaan, lieverds.

Definieer oneindigheid
Nu staat de sluier op het punt dunner te worden. Wij vragen jullie niet om te stoppen met de dingen in vakjes te doen, want dat is de definitie van god. Waarom zijn jullie hier? Jullie zijn hier om god te definiëren. Ja, jullie spelen dit spel zodat jullie god kunnen zien, omdat god zichzelf in een oneindige staat kan bestuderen. In die oneindige staat is geen definitie mogelijk. Daar is geen begin en geen einde. Door in deze bellen van biologie te komen, zijn jullie in feite een definitie van god. Dat is prachtig. Het probleem is dat jullie dat niet geloven. Natuurlijk, wanneer wij tegen jullie zeggen dat jullie god zijn, denken jullie in eerste instantie: “Ik ben god. Ik kan alles doen.” Denk eraan, en vergeet het niet, dat je niet de enige god bent. Er zijn velen van jullie hier op deze Aarde als vonken van god, vonken van de schepper die het vermogen hebben om alle kracht en macht van de schepper in dit vonkje met zich mee te dragen. Jullie hebben een eindige vorm aangenomen zodat die vonk, net als de vonk van een slijpsteen, slechts korte tijd licht geeft voordat ze weer terugvalt in de energiecyclus van het geheel. Dat gaat veranderen, want tijdens dit herbedradingsproces begint de vonk meer energie binnen te halen van wie je werkelijk bent.

Nieuwe methoden
Bestaan er methoden die dit kunnen leren? Ja. Het goede nieuws is dat er elke dag nieuwe methoden opduiken op deze planeet. Het slechte nieuws is dat je zelf zult moeten uitvinden welke voor jou werkt. Zijn er manieren die je kunnen helpen met dit herbedradingsproces? De grootste is je intentie. De grootste is je stap in je heilige contract, wat dat ook is. Waar ook je hart je naartoe leidt, het zijn in je passie maakt het mogelijk om op een andere manier te vibreren. En als je in een ander tempo vibreert, begint iedereen om je heen in dat tempo te vibreren en verhoog je alles om je heen omdat alles zich wil aanpassen aan jouw vibratie. Wees daar niet bang voor. Weet dat er meer gesproken zal worden over de herbedrading van de mensheid, maar jouw herbedrading is begonnen en dat gebeurt op wereldwijde schaal en je zult meer van het proces gaan begrijpen wanneer je meer van je eigen vermogens begint te zien. De twee helften beginnen zich te verenigen.

Wij zeggen jullie dat op welk moment deze vermogens zich op Aarde ook voordoen, er altijd angst ontstaat. Omarm het gewoon en weet dat angst niets anders is dan een schaduw. Is het niet interessant dat het alleen mogelijk is om bang te zijn voor het onbekende? Zodra je die leegte vult met de informatie die ontbrak, kun je er niet bang meer voor zijn. Je vindt het wellicht niet prettig, maar je kunt er niet bang meer voor zijn. Vul de leegte met informatie. Omarm het feit dat mensen zich ontwikkelen. Dit is een opwindende tijd. Dit is waarom je ervoor gekozen hebt om precies nu hier te zijn. Wij zeggen jullie dat er meer zielen naar de Aarde proberen te komen dan er ondergebracht kunnen worden. Velen van hen hebben een stap opzij gedaan om de uitverkorenen voor te laten gaan en hier zitten jullie dan. Weet dat degenen die voor jullie een stap opzij hebben gedaan, jullie vanaf de andere kant van de sluier aanmoedigen.

Dit herbedradingsproces zal op deze planeet genezers in actie brengen als nooit tevoren. Het is tijd en we hebben jullie nu nodig. Schenk aandacht aan de oproep, lieverds, en stap in je heilige contract. Jullie kunnen elkaar helpen, want jullie zijn de menselijke engelen. Wanneer je thuiskomt, zul je eindelijk jezelf zien zoals wij je zien. Je zult gaan begrijpen hoe groots je werkelijk bent, ook al spendeer je een groot deel van je tijd met denken dat je niets doet en al kun je je, bij het kijken in de spiegel, niet her-inneren wie je bent of denk je alleen te zijn. Je zult jezelf gaan zien vanuit ons perspectief. Wij hopen dat wanneer jullie multidimensionaal worden, jullie de gelegenheid oppakken om jezelf te gaan zien door onze ogen, want wij zien de grootsten van de allergrootsten. Alleen degenen met de hoogste vibratie kwamen in deze tijd naar de Aarde om voor verandering te zorgen, en hier zijn jullie dan. Geniet van de reis, lieverds.

Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid, want je zorgt voor jezelf. Denk eraan dat het een prachtig spel is. En speel heel goed samen.

Espavo

de groep

De hartverbinding
Door Barbara Rother

Geniet van elke dag

Het leven gaat zo ontzettend snel. Elke dag dat ik thuis ben kijk ik op mijn kalender waar ik de details heb opgeschreven van wat de dag zal brengen en aan de hand daarvan plan ik dan mijn dag. Ben ik op reis, gaat het leven nog sneller en kom ik er amper toe om even tijd voor mezelf te nemen. Denk nu niet dat ik klaag, ik geniet van mijn drukke leven. Elke dag zeg ik tegen mezelf: “Ik zal van deze dag het beste maken door mijn eigen werkelijkheid te creëren.” Ook al zijn plannen gemaakt en roosters opgezet, uiteindelijk ligt het aan mezelf hoe mijn dag uitpakt.

Steve en ik zijn net teruggekeerd van 10 dagen in Minneapolis, Minnesota. Eerst spraken wij tijdens een dienst in het spirituele centrum Unity of the Valley en daarna presenteerden we een middagworkshop over de 144 lichtpunten. Door al die prachtige mensen daar werden we met open armen ontvangen. Nita en Larry Wolf vonden Lightworker en besloten dat ze het prettig zouden vinden wanneer de rest van de gemeenschap hun licht met ons zou delen. Het was een fantastische dag die een begin was van een week vol magie.

Kort daarna begonnen we met ons driedaagse seminar de Inverse Wave Therapy. Het moment waarop de mensen binnenkwamen, voelden we de intense energie van wat er de komende dagen zou gebeuren. Er hing opwinding in de lucht. We vonden het heerlijk om een paar bekende gezichten te zien en verwelkomden zoals altijd nieuwe lichtwerkers in de familie. Het is heerlijk om te zien hoe snel mensen met elkaar in liefde verbonden raken. Iedereen omarmde de gepresenteerde informatie. Ik ben er zeker van dat ze deze methode allemaal zullen oppakken en gebruiken in hun eigen werk bij hun individuele healingen. Sherry Cleveland was onze gastvrouw voor dit speciale evenement. Zij is een prachtige ziel die door alle trainingen is gegaan en nu een lichtwerker metafysicus is. Zij maakt plannen om in de nabije toekomst naar Las Vegas te verhuizen. Wij hebben haar als een geadopteerde dochter aangenomen op het moment dat we haar voor het eerst ontmoetten, een paar jaar geleden.

Vandaag ga ik uitpakken en morgenavond pak ik mijn koffer weer om een bezoek te brengen aan mijn broer in St. Louis, Missouri. Ik ken het belang van evenwicht tussen ons werk en ons persoonlijke leven. Steve zal in die tijd een eendaagse introductie geven voor het Inverse Wave Therapy seminar in Seattle, Washington. Ik vind het niet prettig om een seminar te missen maar de lichtwerkers daar zullen goed voor hem zorgen.

Dagen verglijden in weken, maanden en dan jaren. Dit temeer is een reden om te genieten van het heden. Zorg ervoor dat elk moment telt door in je vreugde en je passie te zijn. Mijn wens voor iedereen is dat je aan het einde van elke dag kunt zeggen: “Vandaag was een heel goede dag en morgen zal zelfs nog beter zijn!”

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.