November 2006

De nieuwe matrix
Herbedrading van je energiematrix

Van Steve

Deze boodschap is een aanvulling op de boodschap van de afgelopen maand. (Zie de herbedrading). De groep verklaart nu veel meer van wat er gebeurt wanneer wij beginnen met het verbeteren van onze menselijke bedrading. Ze leggen uit dat ook al kan een energiematrix nooit veranderd worden, het mogelijk is om een nieuwe overlay toe te voegen aan een bestaande matrix. Dit wordt spannend! Houd vol, de reis gaat nu beginnen.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes.

steve
spreekbuis voor de groep


Groeten van Thuis.

Waarom ben ik hier?
Jullie hebben een lange weg achter de rug en zitten nu hier in deze stoelen. Jullie zijn van heel ver gekomen om jezelf als ziel op deze planeet te brengen op deze magische kruising van tijd en ruimte, waar jullie voor verandering kunnen zorgen. Maar het gaat veel verder dan dat, want jullie zijn multidimensionale wezens en veel van wat jullie hier kwamen doen reikt veel verder dan wat jullie ervaren in je dagelijkse leven. Jullie zijn de magiërs van het Speelbord. Jullie zijn degenen die hier naartoe kwamen en de sluier omdeden om alles wat jullie daarvoor waren te vergeten. En hier zijn jullie dan, precies op tijd. “Dus waarvoor ben ik hiernaar toegekomen?” Dat is de grote vraag die jullie allemaal graag beantwoord zouden willen hebben.

Laat ons jullie eerst mee terugnemen en iets behandelen waar we het recentelijk over hebben gehad. Er is een herbedradingsproces aan de gang bij een ieder van jullie. Het is een verandering in je persoonlijke verbinding, eigenlijk een verandering in de manier waarop je hersenhelften met elkaar zijn verbonden. Laat ons daar een toelichting op geven want de Hoeder heeft veel e-mails gekregen waarin gevraagd wordt wat precies bedoeld werd met wat we zeiden. Daarom zullen we jullie een andere analogie geven.

De sluier hangt tussen de twee kwabben van de hersenen
Wij zeggen jullie dat er twee delen van de hersenen doelbewust van elkaar gescheiden zijn zodat jullie de sluier konden dragen, zodat jullie jezelf niet konden zien als de zielen die jullie werkelijk zijn. Jullie geloven dat jullie een menselijk lichaam zijn. Jullie blijven denken dat jullie mensen zijn die op zoek zijn naar een spirituele bewustwording terwijl jullie in feite spirituele wezens zijn die proberen het hoofd te bieden aan een menselijke bewustwording. Jullie proberen uit te vinden wat jullie hier kwamen doen. Wanneer jullie naar die antwoorden zoeken, beginnen de twee kwabben van de hersenen op andere en nieuwe manieren met elkaar te communiceren. Ter verduidelijking: stel je voor dat er kleine dunne draadjes lopen tussen de twee hersenhelften. Jullie noemen dat synaptische paden. Deze paden brengen energie heen en weer tussen de twee hersenhelften, brengen elektrische impulsen heen en weer wat jullie helpt je spirituele wezen in evenwicht te houden in het fysieke lichaam. Deze overdracht van energie tussen de twee helften helpt je ziel om naar antwoorden te zoeken binnen het fysieke lichaam. Wanneer je met een vraag bezig bent waar geen eenvoudig antwoord op is, creëert je lichaam nieuwe synaptische paden die actief op zoek gaan naar het antwoord dat je probeert te vinden. Wanneer je spreekt tegen dat deel van je hoger zelf dat spirituele communicatie mogelijk maakt, is het voor je hersenen alleen mogelijk om die verbinding te zoeken via nieuw gevormde synaptische paden. Wat je doet wanneer je begint te channelen, is het vermeerderen van het aantal synaptische paden. Mensen die goed met spirit lijken te kunnen praten, hebben in feite het vermogen om snel nieuwe synaptische paden te creëren. In feite is het niet het aantal paden dat je hebt, maar de activering van nieuwe paden wat de communicatie opent die je zoekt. Daarom is het vermogen om nieuwe paden te creëren een van de grootste dingen die je kunt doen.

Opwaardering naar Fiber Optics (Glasvezeloptiek)
Mensen vragen vaak “Wat kan ik doen om te gaan channelen?” Wij geven jullie daar een paar vreemde antwoorden op. Neem een andere weg naar je werk. Borstel je tanden met je niet dominante hand. Of je nu rechts- of linksvoetig bent, je zet altijd je eerste stap met je niet-dominante voet. Zet die eerste stap doelbewust met de andere voet. Begin te werken aan het verruimen van die synaptische paden. De toelichting die wij jullie hierop willen geven is eenvoudig: Zie synaptische paden als elektrische draden die zorgen voor de communicatie tussen de twee hersenhelften. Door die analogie te gebruiken ben je bezig om die paden op te waarderen naar fiber optics. De nieuwe fiber optic kabels kunnen veel meer licht en informatie verwerken. Met deze nieuwe bedrading heb je niet langer alleen nieuwe synaptische paden nodig voor hogere communicatie. Dit is de basis van wat we jullie steeds weer hebben verteld. In de dagen die voor jullie liggen, zal wat jullie channeling en communicatie met spirit noemen, heel gewoon worden. Jullie hebben dat vermogen al die tijd al, maar weinigen van jullie zijn in staat geweest om voldoende synaptische paden te creëren om die verbinding in stand te houden. Met de nieuwe fiber optic kabels zal dit geen probleem meer zijn en zal iedereen zijn innerlijke verbinding met spirit ontdekken. Dit ligt ten grondslag aan het feit waarom wij jullie lichtwerkers noemen. Jullie hebben er nog steeds geen idee van wat “licht” werkelijk is. Jullie geloven dat licht energie van de zon is of wat jullie zien als fotonenergie. Het is veel, heel veel meer dan dat. Jullie wetenschap staat nog maar aan het begin in het begrijpen van wat licht nu precies is. Dat begrip zal sneller komen dan jullie denken omdat de herbedrading van de mensheid nu aan de gang is.

Het in werking treden van de honderdste aap theorie
Laat ons eerst wat meer vertellen over het uiteindelijke gevolg wanneer dit herbedradingsproces verdergaat, want het gebeurt met een ieder van jullie. Het is een wereldwijde verandering. Het is bijna alsof jullie een kritieke massa hebben bereikt en de honderdste aap theorie in werking treedt. Al heel spoedig zullen mensen overal dezelfde reacties gaan ondervinden. Natuurlijk, degenen onder jullie die doelbewust proberen in deze vibratie voorop te lopen, zullen dit soort ervaringen meer hebben dan anderen, want jullie zetten je in om er het eerst te zijn, om richting te geven aan de energie zodat anderen kunnen volgen. Daardoor, omdat jullie aan de spits van de pijlpunt gaan die het paradigma van alles verandert, ondervinden jullie ook de meeste moeilijkheden. Jullie zijn niet alleen, lieverds. En jullie werk wordt meer gewaardeerd dan jullie ooit zullen weten want het paradigma zou nooit kunnen veranderen zonder dat jullie voorop lopen. Het paradigma zou nooit kunnen veranderen zonder dat dit gebeurt. Jullie zijn de dappere zielen die de weg banen. Jullie zijn de werkers van het licht. Jullie zijn de voorlopers van wat er komen gaat. Jullie houden trots stand en ook al zijn jullie moe, ook al voelen jullie je soms uitgeput en ook al hebben jullie het gevoel je lichaam vooruit te moeten slepen, in feite weten jullie dat jullie precies op tijd zijn en doen waarvoor jullie hier gekomen zijn. Weet daarom bovenal dat jullie voor verschil zorgen.

De energiematrix
We willen nu even teruggaan naar informatie die wij jullie eerder hebben gegeven. Toen de Hoeder bezig was met het boek Spirituele Psychologie, hebben we het verschil uitgelegd tussen een energiematrix en een energiestempel omdat beide primaire levenslessen van een ziel met zich meebrengen. Een energiestempel is een gebeurtenis of iets dat je overkomt wat je bestempelt met energie die je daarna met je meeneemt. Dat kan positief of negatief zijn, dat doet er niet toe. Je ervaringen helpen je bij het leren van je levenslessen. De energiematrix is de manier waarop je bedraad bent. Het is de manier waarop je in eerste instantie omgaat met energie die je veld binnenkomt. Laat ons een voorbeeld geven.

De Hoeder heeft een heel goede vriend. Hoewel hij niet in de voedingsindustrie werkt, denkt hij altijd in termen van voedsel. Als je hem zou vragen “vertel me eens over Thanksgiving Day 1988 toen de hele familie bij elkaar was,” zou hij zeggen: “Dat is het jaar waarin we kalkoen en ham hadden.” Hij denkt in dit soort termen. Hij is op deze manier bedraad. Een ieder van jullie is op een enigszins andere manier bedraad. Jullie persoonlijke energiematrix is als een sneeuwvlok en geen twee vlokken zijn gelijk. Jullie energiematrix is uniek, maar toch zijn er soms sneeuwvlokken die op elkaar lijken. Jullie hebben de neiging om je aan te sluiten bij groepen en andere sneeuwvlokken aan te trekken die veel overeenkomsten vertonen. Jullie trekken anderen aan die op praktisch dezelfde manier bedraad zijn als jullie.

Wij hebben jullie verteld dat de energiematrix nooit verandert en dat gebeurt ook niet. Wanneer je dus een energiestempel hebt, kun je dat stempel helen. Maar, wanneer je het leren van een levensles hebt willen bevorderen via een energiematrix, kun je die niet helen omdat er niets verkeerd is. Je moet een matrix meester worden. Je moet leren om het hoogste en beste gebruik te vinden van die energie.

De aard van de matrix
Laten we zeggen dat je een ervaring had in dit leven die je leven veranderde. Dit is een energiestempel en is één manier om met een levensles te werken. Een energiematrix is gewoon een energiestempel dat je hebt meegebracht uit een vorig leven. Tussen levens in heb je de gelegenheid om de zevende levensfase te completeren. De zevende levensfase vindt plaats wanneer je, na gestorven te zijn, Thuis bent teruggekeerd en terugblikt op alles wat er in dat leven is gebeurd. Nee, je wordt niet geoordeeld, alleen als je jezelf wilt oordelen. Jij beslist wat je gaat meenemen en wat je kan helpen om het leren van die levensles in het volgende leven gemakkelijker te maken. Het grappige daarbij is dat je denkt: “Ik wil alleen de goede ervaringen meenemen.” Maar wanneer je Thuis komt, verdwijnt de polariteit van goed en slecht. Je begint te begrijpen dat je meer schijnt te leren van de negatieve ervaringen dan van de positieve, dus brengen velen van jullie negatieve ervaringen in je levenslessen als onderdeel van je bedrading. Die keuzen van de ziel bepalen de energiematrix van je volgende incarnatie. Nogmaals, er is niets verkeerd met deze keuzen. Er hoeft niets geheeld te worden. Er hoeft niets veranderd te worden. Je moet er alleen maar het meesterschap in vinden: het hoogste gebruik van dat wat je hebt gekozen. Dus, je zou kunnen zeggen dat een energiematrix wordt opgebouwd uit de energiestempels die meegenomen zijn uit je vorige levens.

De matrix overlay
We zullen nu een volgend stuk toevoegen om je inzicht groter te maken. Tengevolge van het herbedradingsproces dat nu plaatsvindt, zullen jullie tot de ontdekking komen dat, ook al is het niet mogelijk om je energiematrix te veranderen, het wel mogelijk is om er een overlay aan toe te voegen. Jullie zullen dat eerst doen om uit te groeien tot multidimensionale wezens waardoor jullie je leven gaan ervaren in multidimensionale dimensies van tijd en ruimte. Dat is jullie volgende stap in het evolutieproces. De Hoeder weet dat proberen uit te leggen wat multidimensionaliteit is aan mensen die tot nog toe slechts in één dimensie hebben geleefd, een van de meest frustrerende dingen in het leven is. Het is voor jullie heel moeilijk om te begrijpen dat er in feite 12 jij’s op deze planeet zijn van dezelfde ziel, die tegelijkertijd een ervaring hebben. Je zult de andere jij’s nooit zien, want ze zitten allemaal in een iets ander vibratiepatroon, maken soms andere keuzen, en leven soms op andere manieren. Pas wanneer je multidimensionaal wordt en wanneer de nieuwe kinderen naar de Aarde gaan komen die deze eigenschappen al bezitten, zul je gaan begrijpen wat er gebeurt. Je zult dan de rest van het proces gaan begrijpen. Je zult dan begrijpen dat je de gelegenheid hebt om heen en weer te gaan tussen de dimensies van je ervaringen als ziel op deze planeet.

De passiematrix
Met deze vermogens zal het veel gemakkelijker voor jullie zijn om te zien wat je hier kwam doen en je doel te vinden. Jullie weten dat passie het nieuwe paradigma is. Dat is het punt in je bestaan waarop je tot het hoogste nut komt voor het universum. Dat is wanneer die grote glimlach op je gezicht verschijnt en de kamer en alles om je heen verandert. Toch weten de meesten van jullie niet wat dat is, omdat jullie het in de menselijke ervaring proberen te brengen en jullie onmiddellijk denken “ik weet wat mijn passie is, maar hoe kan ik daarvan leven?” Sommigen van jullie zullen ervan leven, anderen niet. Wat wij jullie in overweging geven is dat jullie je passie vinden en die ervaren. Als je daar je brood mee kunt verdienen, mooi. Zo niet, dan zul je dat op een andere manier doen. Wanneer je je passie vindt en die ervaart, begin je de rest van deze matrix te activeren. Je zult zien dat sommige bekwaamheden die je hebt, veranderen wanneer je de nieuwe matrix overlay opbouwt. Begrijp alsjeblieft dat het geen verandering is van je matrix, want je energiematrix verandert nooit. Je kunt er echter aan toevoegen op praktisch dezelfde manier waarop je begint je eigen DNA strengen te verbinden terwijl je niet eens wist dat je ze had.

Het raadsel van “genezer, genees jezelf”
Zodra je deze dingen in beweging zet, begin je nieuwe dingen van jezelf te verwachten. Je begint te zien waartoe je in staat bent. De meesten van jullie zijn genezers. Toen je opgroeide heb je waarschijnlijk het gezegde wel gehoord “Genezer, genees jezelf.” Dat is een raadsel, lieverds. Jullie hebben daar de betekenis aan gegeven dat als je een genezer bent je altijd in staat moet zijn om jezelf te genezen. Wat het werkelijk betekent is “doe ook zelf wat je anderen adviseert of opdraagt”. Als je anderen gaat helpen met groeien en genezen, zoek dan ook zelf naar groei en genezing. Weet alsjeblieft dat je niet volledig genezen hoeft te zijn om anderen te helpen. Hoewel we jullie vragen om naar binnen te gaan en jezelf te analyseren zodat je ook aan je eigen levensles werkt, zeggen wij jullie dat ware genezers over het algemeen bezig zijn met zichzelf te genezen op hetzelfde moment dat ze anderen helpen. Weet alsjeblieft ook dat de meesten van jullie werken met een bepaald niveau van het angstzaad. Als je daarin gaat, reactiveert het sommige oude energiestempels die je leven na leven na leven in je energiematrix hebt meegedragen. Je kunt tot de ontdekking komen dat je op de brandstapel gestaan hebt. Je kunt tot de ontdekking komen dat mensen bang voor je waren vanwege je kennis. Je kunt tot de ontdekking komen dat ook al ervoeren ze de genezing waarmee jij hen hielp, ze verstandelijk het concept niet konden vatten en er bang voor waren. Mensen zijn alleen bang voor de dingen die ze niet begrijpen. Zodra je iets begrijpt, is er geen plaats meer voor de angst. Dat is de spreekwoordelijke dans van de schaduw en het licht. Wanneer je de schaduw vindt, zul je ontdekken dat er niets verkeerd is. Het is slechts een gelegenheid voor het licht. Naast het feit dat angst – de schaduw – een gebrek aan licht is, is het ook een gebrek aan kennis. Vul de missende kennis of informatie in en het angstzaad wordt losgelaten. Wanneer jullie gaan beginnen met je werk, zullen de meesten van jullie dat angstzaad op een bepaald niveau ervaren. Het is een illusie van het gebrek aan licht. Gebrek aan kennis is alles wat het kwaad zou kunnen zijn, begrijp dus dat het niet mogelijk is om bang te zijn voor iets dat bekend is. Spring erin en het angstzaad kan je niet langer belemmeren. Ook al zou je het angstzaad voelen, wanneer je weet wat het is, begrijpt wat het is, laat je licht er dan op schijnen en stap in je kracht, want daarvoor ben je hier naartoe gekomen. Daarom ben je hier op Aarde.

Burgers van de Nieuwe Aarde
Jullie zijn hier op deze planeet om met elkaar te werken. Jullie zijn hier om aan en van elkaar te leren, om te genezen en genezen te worden, om onvoorwaardelijk van elkaar te houden. Jullie zijn geen burgers van de Verenigde Staten. Jullie zijn geen burgers van Irak. Jullie zijn geen burgers van Turkije. Jullie zijn geen burgers van Cyprus. Jullie zijn burgers van de Nieuwe Aarde. Jullie zijn opgegroeid in verschillende culturen, jullie dragen verschillende kleding, jullie spreken verschillende talen. Sommigen van jullie zijn opgegroeid in heel verschillende geloven, en toch zijn jullie allemaal mens. Jullie zoeken allemaal naar dezelfde antwoorden op precies dezelfde vragen. Wanneer jullie dat begrijpen, zal alle duisternis verdwijnen. Dat is het stadium waarin jullie nu zijn. Jullie kunnen individueel helpen om zonder angst door dit herbedradingsproces te gaan. Jullie kunnen de hele mensheid helpen om zonder angst door deze volgende evolutiefase te gaan. Dat is een prachtige gedachte. Het is nu tijd om in je kracht en in je bestemming te stappen. Jullie creëren de nieuwe matrix. Jullie voegen de matrix overlay toe aan je eigen werk wat jullie zal helpen in andere niveaus te stappen. Velen van jullie hebben opgekeken tegen de meesters Jezus, Boeddha, Mozes en Mohammed en de vele andere meesters. De meesten van hen hadden een deel van de sluier verwijderd zodat ze hun volledige energiematrix konden zien. Dat is wat jullie doen in dit herbedradingsproces. Geniet van de reis. Heb er plezier mee. En vergeet niet te gronden. Zorg ervoor dat je evenwicht zoekt in elk gebied van je leven. Dat betekent omhelzingen. Dat betekent ander mensen aanraken. Dat betekent je lichaam voeden. Dat betekent je ziel voeden. Dat betekent tijd nemen om aandacht te schenken aan de schoonheid om je heen, waar jullie zo vaak aan voorbij rennen zonder het op te merken. Maar bovenal, vergeet niet om te lachen. Want als wij merken dat jullie het leven te serieus nemen, zullen wij komen om jullie op je lachspieren te werken om jullie eraan te herinneren dat het slechts een spel is. Jullie kijken in de spiegel en stellen jezelf steeds maar weer dezelfde vragen: “Waar is mijn passie? Wat kwam ik hier doen? Wat is mijn heilige contract?” Jullie verwachten antwoord te krijgen, maar horen alleen dat vrolijke gelach boven je schouder. Dat zijn wij. Dat is de taal van de engelen. Deel die taal met elkaar. Weet dat je met een bedoeling hier bent op precies de juiste tijd.

Wij zeggen jullie dat wij zó veel respect voor jullie hebben dat het jullie begrip te boven gaat, want jullie maken verschil bij het veranderen van niet alleen de Aarde, maar van alle dimensies van ruimte en tijd. Jullie zijn de meesters van het Speelbord en jullie nieuwe matrix komt eraan. Het is voor ons een grote eer om jullie weer een groet te brengen van het Thuis waar jullie vandaan komen.

Wij verlaten jullie met drie kleine herinneringen. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet en gebruik de B(ekrachtigings)factor bij elke kans die je krijgt. Besef dat het een spel is en speel heel goed samen.

Espavo
de groep


De hartverbinding
Door Barbara Rother

Toen, nu en morgen

Het gebeurt maar heel zelden dat ik een Lightworker seminar mis, maar kort geleden besloot ik Steve niet te vergezellen naar een eendaags seminar in Seattle, Washington. Ik had echt behoefte om een bezoek te brengen aan St. Louis, Missouri, waar Steve en ik zijn opgegroeid. Ik wilde heel graag het gebied waar ik de eerste twintig jaar van mijn leven heb doorgebracht, weer eens zien. Het was al weer een paar jaar geleden sinds ik daar was en ik verlangde ernaar om weer eens contact te hebben met mijn oorsprong. Ik heb een sterke band met mijn broer die daar nog woont. Vijf dagen heb ik met hem en zijn gezin doorgebracht en ik heb genoten van elk moment ervan. We reden over de landwegen en de kleuren van de bladeren waren in volle herfsttooi. Daardoor waardeerde ik des te meer de natuur in al haar glorie en de omgeving waar mijn leven begon.

Terwijl ik daar was ontdekte ik dat ik niet alleen gekomen was om tijd door te brengen met mijn familie, maar ook om een deel van mijn verleden los te laten. Mijn broer en ik wilden langs het huis rijden dat mijn vader 55 jaar geleden met zijn eigen handen gebouwd had. Het huis waarin ik was opgegroeid. Wij hadden het jaren geleden, toen mijn vader overgegaan was, verkocht. Mijn broer en ik hebben het er toen over gehad of een van ons beiden er zou willen wonen, maar ons leven was verder gegaan en we hadden onze eigen huizen. Toen we op de bekende plek kwamen waar het stenen huis stond waaraan ik zo veel herinneringen had, zag ik een bord “te koop” staan. Er zijn plannen om het huis af te breken waarin mijn vader met het bouwen al zijn liefde en energie gestopt had. De grond wordt verdeeld in twee kavels met nieuwe, grote huizen erop. Mijn broer en ik keken elkaar aan en we wisten allebei dat het tijd was om los te laten. Elke keer dat ik was teruggegaan sinds ik Missouri had verlaten, was ik langs het huis gereden, alleen maar om er even naar te kijken. Het besef dat het afgebroken zou worden maakte me triest, maar daarna drong het tot me door dat het tijd was om verder te gaan en dat hoofdstuk van mijn leven af te sluiten. Dat zijn dingen die je nu eenmaal moet doen in het leven. Je kunt je vast blijven klampen aan de prachtige herinneringen die je hebt van een bepaalde periode of plaats, maar er komt een tijd dat je verder moet gaan.

Steve en ik hebben dat twee jaar geleden ook gedaan met ons eigen huis in San Diego. We hadden er 27 jaar gewoond. Daar hadden we onze herinneringen gecreëerd met het opbouwen van een gezin. Maar er kwam een tijd dat Steve zich aangetrokken voelde om naar Las Vegas in Nevada te verhuizen. We waren klaar voor een nieuw begin. De tijd was gekomen om gedag te zeggen tegen het huis dat al die jaren voor ons zo veel had betekent. Onze kinderen waren er opgegroeid en eruit getrokken om hun eigen thuis te creëren. Ik mis het leven in San Diego maar ik realiseer me dat het hetzelfde gevoel is dat ik heb over mijn thuis in St. Louis. Bij het kijken naar de huizen waar ik in het verleden thuis was, zag ik slechts huizen. Onze thuisspirits waren verdwenen. Je kunt niet teruggaan in de tijd maar je kunt de liefde voor het verleden en de herinneringen daaraan altijd in je hart bewaren. Het is belangrijk om vrede te hebben over het loslaten van het verleden, maar het wel een deel te laten zijn van wie je bent.

Mijn nieuwe thuis ligt in ons prachtige huis in Las Vegas. Steve en ik creëren hier een nieuwe magie. Bezoek van vrienden en familie helpen ons daarbij doordat die herinneringen eraan toegevoegd worden. Hoewel we de helft van ons leven op reis zijn, is het belangrijk om een plek te hebben waar we kunnen gronden en een gevoel van verbondenheid te hebben. Thuis is waar het hart ligt. Sommige mensen hebben gevraagd of Las Vegas het huis zal zijn waar we de rest van ons leven zullen doorbrengen. Ik weet het niet, ik weet alleen dat het op dit moment goed voelt. Ik sta open voor de mogelijkheden die het leven me brengt.

En daarmee vraag ik je om een keer diep adem te halen. Neem deze nieuwe dag in je op. Ga door met ademhalen en voel de vrede over je hele wezen komen. Dit is het moment om te voelen wie je bent. Het leven is als een boek. Misschien meer als een dagboek. Je verleden heb je opgeschreven. Dat is wie je bent. Laat elke negativiteit die geen nut meer heeft, los. Behoud de goede herinneringen in je hart want dat is de opbouw van wie je bent. Elke stap op de weg heeft een bepaald doel gediend om jou te maken tot een uniek, prachtig mens.

Kijk nu in je boek naar het hoofdstuk waar je in bent. Wat spannend! Wees voorzichtig dat je er niet te veel drama in brengt want drama kan je uit je evenwicht brengen. Een beetje drama is oké want dat maakt het leven opwindend. Schrijf nu in je boek wat je met je leven wilt. Je gedachten creëren je werkelijkheid. Maak dit hoofdstuk tot het beste ooit.

Je draait de bladzijden om en je ziet de blanco pagina’s van… je toekomst. Je kunt er alles in opschrijven wat je wilt. Je kunt de meest opwindende toekomst, vol mogelijkheden opschrijven. Dat is helemaal je eigen keuze. Durf je het allerbeste voor te stellen van wie je kunt zijn. Ga verder met spiritueel zelfvertrouwen. Geloof in jezelf.

Je sluit dit dagboek nu en ziet dat jouw naam erop staat. Je houdt het tegen je hart en zegt: “Dit is wie ik was, wie ik vandaag ben en wie ik van dag tot dag zal worden.”

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.