December 2006

Discipelen van het Licht
De fysieke verandering


Van Steve

Ook de boodschap van deze maand is een aanvulling op de grote boodschap van oktober. (Zie de herbedrading). Hierin legt de groep meer uit wat er op het fysieke niveau kan gebeuren als we beginnen met deze menselijke herbedrading. Houd bij het lezen van deze boodschap in gedachten dat dit proces geen negatieve ervaring behoeft te zijn. Alleen als we ons verzetten tegen verandering en in de angst schieten, kan onze ontwikkeling negatief worden. Zoals de groep zegt: verwacht een wonder!

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes.

Steve
Spreekbuis voor de groep

Groeten van Thuis.

De herbedrading zal heilige contracten activeren
Wij zeggen jullie dat de energie van Thuis nu hier aanwezig is. Jullie hebben haar opgeroepen om bij iedere stap die jullie op het pad zetten om je heen te zijn. Ze is van jullie omdat jullie de intentie hebben gesteld dat het zou gebeuren en nu, vandaag, is ze bij jullie. De meesten van jullie hebben nog steeds problemen om jezelf te zien leven in je passie en elke dag iets te doen wat je fijn vindt. Maar wij zeggen jullie dat in de meeste gevallen een deel daarvan nu al in je leven aanwezig is. Soms is het iets dat je doet om aan de kost te komen en soms is het alleen maar iets dat je een uurtje per dag doet. Soms is het iets dat je maar zo af en toe doet. Maar wat je passie ook is, het is het deel van je leven dat je heilige contract zal bepalen. Het is de taak die je hier kwam vervullen…, het is jouw unieke contract. Niemand anders kan dat contract vervullen op de manier waarop jij dat kan. Dit is jouw unieke manier om de Hemel en de vibraties van Thuis naar de Aarde te brengen zodat je daar elke dag in kunt leven. De magie is van jou.

We hebben het gehad over de grote herbedrading die op dit moment bij de hele mensheid plaatsvindt. Jullie kunnen je amper de opwinding voorstellen die aan deze kant van de sluier heerst. Die is groter dan jullie ooit zullen weten. Jullie geloven dat je een mens bent die rondloopt en probeert uit te vinden wat je zult doen om de kost te verdienen, hoe je een aansluiting zult vinden en hoe je liefde zult vinden. Want jullie geloven dat die dingen zullen bepalen wie je bent. In werkelijkheid, lieverds, kunnen jullie niet falen, ook al zouden jullie dat proberen want er is elk moment van de dag zo veel energie om jullie heen. Het is ongelofelijk om vanuit ons perspectief te zien hoe jullie al de energie van wie jullie zijn verzamelen uit de vele dimensies waarin jullie bestaan. Al die energie komt bij elkaar op een wenk van je, op het moment waarop je glimlacht, op het moment waarop je die energie van Thuis voortbrengt en op het moment waarop je het zielsvertrouwen hebt dat rechtmatig van jou is. Dat is de manier waarop je de Hemel naar de Aarde brengt.

Woe-woe wetenschap wijst de weg
Velen van jullie zijn leiders, leraren en helers… en tot hen willen we ons vandaag richten. De hele mensheid gaat door een drastische verandering. Die verandering beperkt zich niet tot bepaalde plaatsen. Noch beperkt ze zich tot een vibratieniveau of een bepaalde groep zoals het “metafysische”. Ze beïnvloedt alles en iedereen op Aarde. Wij vinden het humoristisch dat jullie informatie daarover zullen voortbrengen voordat het spel in de metafysische arena begint of het naar buiten komt in zoiets zoals channeling. Dat is wat de hoeder “woe-woe wetenschap” noemt. Hij is er nu heel trots op om woe-woe te zijn. Toch verandert dat niets aan het feit dat waardevolle informatie die op deze manier wordt voortgebracht, vaak wordt weggewimpeld vanwege de niet begrepen aard van goddelijke leiding. Maar slechts korte tijd later verschijnt diezelfde informatie dan in de wetenschappelijke bladen als een nieuwe theorie die het onverklaarbare verklaart. Vergeet niet dat mensen bang zijn voor het onbekende, en omdat de bron van de informatie niet bevestigd is door de menselijke wetenschap, wordt het door de meeste mensen weggewimpeld totdat het opnieuw geïntroduceerd wordt door een “bewezen” bron. Dat op angst gebaseerde patroon begint te veranderen nu de evolutie van de mensheid zich ontvouwt. Wij zeggen jullie ook dat de wetenschap spoedig datgene zal gaan begrijpen wat velen van jullie hebben geleerd te vertrouwen in je eigen hart. De wetenschap zal spoedig bekend maken dat de hele mensheid in een ongekende spiraal van menselijke evolutie zit en verder dat de menselijke biologie op dit moment aan het veranderen is. Jullie veranderen in een verbazingwekkend hoog tempo. Als gevolg van het herbedradingsproces, ontwikkelt de mensheid zich naar een biologisch niveau dat zelfs niet verwacht werd.

Het verplaatsen van de camera van het leven om de best mogelijke zienswijze te krijgen
Jullie denken van ons omdat wij engelen in de Hemel zijn, dat wij deze grote dimensionale eigenschap bezitten. Het is alsof wij een soort badge dragen die ons op de een of andere manier beter maakt dan jullie. Dat is niet het geval lieverds, we zijn allemaal gelijk en bovendien zijn we echt allemaal een deel van elkaar.
Stel je onze kant van de sluier voor op het moment dat jullie allemaal Thuis en een deel van ons waren en het spel van de vrije keuze op stapel werd gezet. Er werd besloten dat het spel zou gaan beginnen en jullie zeiden: “Oké, we gaan dat spel spelen tot het jaar 2000 en ongeveer op dat tijdstip zullen we het definitief afsluiten. Omdat jullie in dat spel eindige wezens zouden zijn was het noodzakelijk om een definitieve afsluiting te hebben. Toen gingen jullie naar de Aarde en speelden het spel. Kunnen jullie je de opwinding aan onze kant van de sluier voorstellen toen de Aarde die einddatum passeerde? Jullie passeerden het eindpunt van planeet Aarde. Dat creëert voor jullie een paar prachtige mogelijkheden maar ook een paar moeilijkheden. Over beide zullen we het nu hebben, omdat het in feite om dezelfde gebeurtenissen gaat. Ze worden alleen vanuit verschillende waarnemingspunten bekeken. Hier in deze studio staan drie camera’s.

[Ze bedoelden de drie camera’s die de VirtualLight uitzending opnamen.] En als je ooit je werkelijkheid wilt veranderen, hoef je alleen je camera maar te verzetten. Als je de hoek verandert van waaruit je naar iets kijkt, verander je de manier waarop je er tegenaan kijkt en zo verander je je werkelijkheid. De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust. Jullie zijn zo gewend om je camera op een bepaalde plek te zetten en die dan niet meer te verplaatsen. Maar wij zeggen jullie dat ze te verplaatsen is. Als je op een bepaald moment niet gelukkig bent met de werkelijkheid die je op de een of andere manier in je leven hebt gecreëerd, hoef je alleen je camera maar op te pakken en op een betere plaats te zetten. Dat verandert de manier waarop je naar je leven kijkt. Verander je waarneming en je verandert je werkelijkheid in een oogwenk. En nu is dat beter mogelijk dan ooit en wij vragen jullie om hiermee te gaan spelen, want jullie zijn de leiders.

Discipelen van het Licht
Jullie hebben ervoor gekozen om door veel uiterlijke veranderingen te gaan om de deur open te maken voor andere mensen. Jullie zijn degenen die wij de discipelen van het Licht noemen. Jullie zijn degenen die er specifiek voor gekozen hebben om hier in de voorste gelederen van de verandering te zijn. En ook al krijgen jullie waarschijnlijk nooit erkenning voor het wezenlijke werk dat jullie doen en krijgen jullie het “woe-woe” etiket opgeplakt, jullie zijn degenen die ervoor hebben gekozen het licht en de energie voor de hele rest vast te houden. Jullie zouden je dat kunnen voorstellen als een donkere kamer waarin iedereen probeert de deur naar buiten te vinden en dan zijn jullie degenen die de zaklantaarns bezitten. Het is niet zo dat jullie mensen laten zien hoe ze dingen moeten doen of mensen vertellen wat ze moeten doen of welke kant ze opmoeten; maar jullie kunnen anderen laten zien welke mogelijkheden ze hebben. Dat is wat wij doen aan onze kant van de sluier. Daarom noemen wij dit een “overlichtingsproces”. Wij komen niet langer jullie wereld binnen om tussenbeide te komen in jullie spel in de oude vorm van engeleninterventie om jullie de “goede” of de “verkeerde” weg te laten zien. De hele polariteit van goed en slecht, liefde en angst, zwart en wit en boven en beneden zijn toch allemaal maar illusies en jullie hebben die illusies niet langer nodig. Er bestaat geen zwart of wit, er zijn alleen maar grijstinten. Jullie bepalen nu je eigen perceptie en werkelijkheid, en als je op een bepaald moment niet gelukkig bent, heb dan alsjeblieft de moed om de camerahoek van waaruit je de dingen bekijkt, te veranderen.

Fysieke veranderingen in het vooruitzicht
We willen het vandaag hebben over de menselijke biologie in deze verandering, want die biologie is snel aan het veranderen en dat zal een uiteenlopende reeks van effecten hebben op de hele mensheid. We hebben het gehad over het herbedradingsproces en het feit dat als dat proces onderbroken wordt, dat invloed kan hebben op het lichaam en verstoring van de energie kan veroorzaken. Dit wordt door jullie wetenschap chronische vermoeidheid of Fibromyalgia genoemd. Wij noemen dat gewoon energiestoornissen. De energetische bedrading van de menselijke hersenen is nu aan het veranderen. De manier waarop de synaptische paden in de hersenen communiceren, is aan het veranderen. Het kan jaren duren voordat de medische wetenschap erkent dat dit aan het gebeuren is, deels omdat ze heel weinig weten over de manier waarop die synaptische paden communiceerden voordat de verandering begon. Maar toch, hier in de woe-woe wereld willen we het nu zeggen. De mensheid evolueert vlak voor jullie veranderende ogen. Die verandering is prachtig maar tegelijkertijd zal het uitdagingen en problemen veroorzaken.

Slapeloosheid en slaapveranderingen
Jullie zullen meer mensen gaan tegenkomen met slapeloosheid, met veranderingen in slaappatronen en het gebruik van de slaaptijd dan ooit eerder op deze planeet. Waarom is dat? En waarom moet dat een deel van de verandering zijn? Het hoeft geen deel van de verandering te zijn, lieverds. We herinneren jullie er ook aan dat jullie op deze tweesprong in je eigen kracht moeten staan en niet altijd moeten luisteren naar elk woord dat wij zeggen. Denk niet dat je slaapproblemen moet hebben om een van de uitverkorenen te zijn. Lieverds, jullie ZIJN uitverkoren. Jullie zijn hier, jullie zitten in deze stoelen, jullie kijken naar dit programma, jullie lezen deze woorden en jullie hebben ervoor gekozen om voorbodes van het Licht te zijn. Jullie zijn degenen die dit naar het volgende niveau zullen brengen of je nu slaapproblemen hebt of dat je je buren helpt met hun problemen. Veel hiervan komt doordat jullie multidimensionaal aan het worden zijn en jullie andere dimensies van tijd en ruimte beginnen te ervaren. Als gevolg daarvan zal je eigen begrip van multidimensionale werkelijkheid veranderen.

Een van de grootste dimensionale veranderingen die mensen zullen ondervinden, is de dimensie die jullie slaap noemen. In feite zullen velen van jullie die zichzelf niet als heler beschouwen, merken dat jullie uitgeput opstaan in plaats van uitgerust. Als je het werk van je hart niet doet in de uren dat je wakker bent, rinkelt er als je gaat slapen in een andere dimensie een belletje dat het signaal geeft “de dokter is nu binnen”. Je begint dan de mensen te helen die in een lange rij op je wachten, en als je daarna de volgende ochtend wakker wordt begrijp je maar niet waarom je zo doodmoe bent. Jullie zullen ook ontdekken dat veel meer mensen dan ooit op vreemde tijden wakker worden. Het kan nog jaren duren voordat de medische wetenschap voldoende informatie bij elkaar heeft om dit aan te tonen, maar let er nu op, want jullie zijn degenen die jezelf hebben gewijd aan het helpen van mensen om deze verandering te maken. Dat betekent je licht laten schijnen, want dat zorgt ervoor dat de angst verdwijnt. Jullie zijn de discipelen van het Licht.

We hebben het al eerder gehad over de club van drie uur ‘s nachts waar mensen beginnen wakker te worden om drie uur. Dit is in feite het begin van een normaal slaappatroon dat jullie in de toekomst zullen ondervinden. Wij noemen dat de triade van slaap, waarbij je over het algemeen drie uur slaapt, twee uur wakker bent en daarna weer drie uur slaapt. Dit geeft mensen twee uur van wakker zijn waarin ze niet weten wat ze moeten doen. Die twee uren zijn heel bijzonder omdat je gedurende deze uren in een verhoogde scheppingstaat bent. In feite ben je gedurende deze twee uren in een veranderde dimensionale staat. Nu is het tijdsverloop toch al grotendeels verdwenen, maar waar je in deze twee uren in gedachten mee bezig bent, zal heel snel je werkelijkheid worden. Zorg ervoor dat je in deze bijzondere tijd alleen over dingen nadenkt die op de een of andere manier iets aan je toevoegen of iets verbeteren. Je hebt geen controle over de gedachten die je geest binnenkomen maar je hebt de volledige controle over welke gedachten je vasthoudt. Probeer niet krampachtig om alle negatieve gedachten uit je geest weg te houden. Laat ze er doorheen lopen want ze zijn een noodzakelijk deel van je menselijke ervaring. Weet alleen dat ze door je geest kunnen gaan zonder zich te hechten, en kies ervoor om alleen de gedachten die op de een of andere manier iets aan je toevoegen, vast te houden. En… veroordeel jezelf niet om het feit dat je moeilijke of negatieve gedachten hebt. Oefen je in die controle gedurende deze twee uren van creativiteit.

De nieuwe club van 3 uur ‘s nachts
Besef dat deze tijd en deze uren tijdens het herbedradingsproces sterk kunnen veranderen en dat de club van 3 uur ‘s nachts de club van 4.45 uur kan worden en daarna weer terug kan gaan naar 3 uur in de aanpassingsperiode van de komende vijftig jaar. In de dagen die voor jullie liggen zullen er mensen zijn die op elk uur wakker worden en proberen te begrijpen wat er gebeurt en denken dat er iets “niet goed” is. Die gedachte alleen al kan heel veel problemen creëren op Aarde. Dit is echter een normaal proces van menselijke evolutie.

Levendige en negatieve dromen
Jullie zullen ook heel levendige en soms negatieve dromen hebben. Sommigen van jullie zullen nachtmerries hebben. Dit is een natuurlijk balanceringsproces dat je energie in evenwicht brengt. Velen van jullie brengen je hele dag door in positieve energie en negeren wat wij de donkere kant noemen, terwijl jullie allemaal een prachtige donkere kant hebben. In dat geval kun je een droom hebben die de energie in evenwicht brengt en je hebt dan een heel levendige, negatieve droom die je daar alleen maar mee helpt. Meestal zul je je deze dromen niet herinneren maar wakker worden met een opgeschrikt of geschokt gevoel. Soms kun je ze herinneren en dan zouden ze je kunnen schokken. Wanneer de herbedrading verder komt, zullen deze dromen heel speciale ervaringen worden. Dus als je dit soort dromen hebt, vraag je dan niet af wat er niet goed met je is, maar glimlach en weet dat het betekent dat je voldoende positieve energie ondervindt om die balancering nodig te hebben. Dit in evenwicht brengen heeft plaatsgevonden sinds het begin van het spel; maar nu de herbedrading van de mensheid aan de gang is, kunnen deze dromen vaker voorkomen en dramatischer zijn.

Hoofdpijnen en duizeligheid
Terwijl deze herbedrading plaatsvindt zullen veel mensen onverklaarbare hoofdpijnen of duizeligheid ervaren die ze nooit eerder hebben gehad. Wanneer je hersenen zichzelf gaan herbedraden, zul je symptomen in je hoofd ervaren die nieuw voor je zijn. Weet alsjeblieft dat dit een normale staat van evolutie is en dat er niets is om bang voor te zijn. Wij vragen jullie altijd om bij fysieke symptomen je angsten los te laten. Onderdruk die symptomen nooit en probeer ze niet te ontkennen, want dat zorgt ervoor dat ze verergeren en dat ze allerlei soorten energie aantrekken. Als je meester wilt zijn over je eigen gedachten, vul het vacuüm dan op. Ga naar de dokter als je je hoe dan ook zorgen maakt. Als de wetenschap waardevolle informatie ontkent door geen respect te hebben voor goddelijke leiding en intuïtie, maak dan niet dezelfde fout door niet naar een dokter te gaan omdat hij of zij niet metafysisch is. Respecteer en gebruik alle smaken van de waarheid en kies dan de beste camerahoek bij wat je aangereikt wordt. Meng de fysieke en de metafysische wetenschappen want daarin ligt de werkelijke magie. Als de dokter terugkomt en zegt dat hij of zij niets heeft kunnen vinden, zul je weten dat je met het evolutionaire pad bezig bent waarover wij het hebben. Dan kun je zonder angst genieten van de reis.

Veranderingen en problemen in het ademhalingssysteem
We willen ook vermelden dat veel mensen ongewone en onverklaarbare veranderingen en problemen zullen hebben met de ademhaling. Gedurende de komende vijf jaar zal dit heel veel voorkomen op Aarde. De medische wetenschap heeft niet echt een manier om informatie te verwerken of te verzamelen over ziekten of problemen waarvoor geen diagnose gesteld kan worden. Er bestaat geen goede manier om deze gegevens te verzamelen totdat er een naam gegeven is aan een serie symptomen. Soms heeft men zelfs namen voor ziekten verzonnen zodat symptomen en veranderingen in de mensheid gecategoriseerd konden worden. In feite was dit de oorsprong van de aandoeningen die jullie ADD en ADHD noemen. Deze symptomen, die de Indigo kinderen meebrachten, komen reeds een behoorlijk lange tijd voor op Aarde, maar pas nu jullie er namen en etiketten voor gemaakt hebben, zien jullie een enorme toename in deze ziekten. Wij zeggen jullie dat dit ook zal gebeuren met de ademhalingsproblemen die zich spoedig bij de meeste mensen zullen voordoen. Jullie relatie met betrekking tot je ademhaling zal veranderen. Aangezien deze veranderingen plaatshebben binnen de fysiologie, zullen velen van jullie dit zien als problemen en zwakheden, als allergieën of verkoudheden, maar dan als allergieën en verkoudheden die niet het normale patroon volgen. Nogmaals, weet dat ook dit voorbij zal gaan en dat je absoluut in orde zult zijn. Het is een evolutionair proces dat zal afnemen zodra je nieuwe bedrading zich aangepast heeft aan je fysieke lichaam. Denk niet dat je iets verkeerd hebt gedaan omdat je verkouden bent. Weet alleen dat het deel uitmaakt van je herbedradingsproces en laat de evolutie zijn gang gaan met vreugde en Kleenex. Geniet van de reis… en als je een dag in bed moet doorbrengen geniet dan van die dag in bed.

Terwijl dit herbedradingsproces aan de gang is, zullen de meesten van jullie merken dat je patronen veranderen naarmate de herbedrading wordt opgenomen. Begrijp ook dat niet al deze veranderingen negatieve gevolgen zullen brengen. Het zou kunnen zijn dat je altijd al allergieën had tijdens de zomermaanden en dat ze nu plotseling verdwenen zijn. Niet alles zal negatief zijn; sommige dingen zullen positief zijn. Weet ook dat vanaf onze kant van de sluier wij daarin geen verschil zien. Voor ons zijn dit gewoon veranderingen.

Multidimensionaliteit en autisme
We hebben al vele malen gezegd dat naarmate jullie evolueren en sommige dingen zich beginnen te manifesteren, een van de grote dingen die jullie te wachten staat een nieuw begrip van multidimensionaliteit zal zijn. Jullie zijn multidimensionale wezens aan het worden, en sommige aandoeningen of kwalen die mensen in die categorie hebben ondergebracht, zullen worden begrepen. Eén daarvan in het bijzonder is autisme. We hebben autisme gedefinieerd als een multidimensionaal kind of mens dat met één been in twee werelden leeft. Meestal kan het autistische kind zijn weg niet terugvinden naar de wereld waarin bekend is dat hij autistisch is. In feite kunnen ze meer bestaan in die andere wereld dan in degene die jullie het dagelijkse leven noemen. Dat is een heel frustrerende ervaring voor een ziel. Toch kan er op deze manier heel veel tot stand gebracht worden. Dus ook al is het geen ziekte of iets wat “verkeerd” is, veel van wat jullie kunnen leren door de schoonheid van autisme, is dat er een heel groot geschenk ligt in het leren multidimensionaal te zijn. Het grootste probleem dat een persoon met autisme ervaart is de frustratie en eventueel de boosheid die hij of zij voelt. Er komt zo veel informatie bij hen binnen dat ze die niet volledig kunnen interpreteren. Degenen onder jullie die niet autistisch zijn, hebben filters waardoor je alleen de informatie en vibratie binnen je eigen werkelijkheid ziet en ervaart. Autistische mensen hebben deze filters niet en zij hebben het heel moeilijk om alle informatie te verwerken en de dingen op dezelfde manier te zien als waarop jullie ze zien. Wij zeggen jullie ook dat dit begint te veranderen. Als gevolg van jullie eigen dimensionale verandering en opening naar multidimensionaliteit door het herbedradingsproces dat nu aan de gang is, zullen jullie transformationele instrumenten gaan ontdekken. Wij noemen dat vertaalinstrumenten en die instrumenten zullen jullie helpen met het vertalen van de communicaties met mensen in andere dimensies. Dit zal uiteindelijk veel van het mysterie van autisme ontsluieren. Let hier op. Nogmaals, de instrumenten zullen andere namen krijgen dan wij zojuist beschreven hebben, omdat ze uit de niet-woe-woe wetenschap zullen komen, maar nieuwe instrumenten om autisme te begrijpen verschijnen aan de horizon.

Sommige instrumenten zijn al lange tijd aanwezig, maar worden niet als zodanig begrepen… zoals iemand die werkt met autistische kinderen en elke dag een kristal draagt omdat hij weet dat het kind niet tegen hem kan praten maar wel tegen het kristal. Autistische kinderen kunnen via het kristal praten omdat het een vertaalinstrument is. Ze kunnen tegen het kristal praten omdat het kristal gebruikt kan worden als vertaalinstrument omdat het zelf in meerdere dimensies bestaat en daardoor volledig zowel in hun dimensie als in die van jou kan komen. Weet alsjeblieft dat niet alle kristallen gebruikt kunnen worden om autistische kinderen te bereiken, maar enkele met de juiste vibratie worden voor dat doel gebruikt. Dit is net zoiets als het feit dat de meeste autistische kinderen kunnen communiceren met sommige dieren en speciaal met die dieren waarvan wij weten dat ze multidimensionaal zijn, zoals de dolfijnen. Het is niet mogelijk om een dolfijn als huisdier te hebben zodat je kunt communiceren met een autistisch kind, maar begrijp dat er vertaalinstrumenten zijn die al bestaan en al enige tijd gebruikt worden. Dit staat nu ook met andere vormen te gebeuren. Sommige zullen objecten zijn en andere levende dimensionale levensvormen. Sommige zullen de nieuwe biologie hebben en wij zeggen jullie dat er binnenkort begaafde kinderen komen die mee zullen gaan helpen het geschenk van autisme te vertalen en te begrijpen.

Wanneer deze kinderen zich beginnen te ontwikkelen, wees dan niet bang voor hen. Weet hoe ze zijn en weet dat alle mensen de gaven die zij hebben, zullen krijgen naarmate de evolutie verdergaat. Zie de mogelijkheden die ze in zich hebben. Jullie zijn de discipelen van het Licht. Jullie zijn de dragers van de zaklantaarn lieverds, en wanneer mensen bang worden door de veranderingen die eraan komen, zijn jullie degenen die verschil kunnen maken. Dit is de bekrachtiging van je heilige contract. In deze tijd gaat de hele mensheid op Aarde door een herbedradingsproces. Het menselijke zoogdier gaat snel naar hogere vibraties. Het is ook geen geheim om te zeggen dat dit een punt is dat angst zal veroorzaken op jullie planeet. Mensen zijn immers bang voor verandering. Daarom zijn jullie hier, lieverds. Dat is wat jullie in actie roept, want jullie zijn de discipelen van het Licht. Jullie begrijpen het. Jullie hebben je gewijd aan het dragen van de zaklantaarn voor de hoogste uitkomst, zonder dat jullie proberen de juiste weg te wijzen of mensen te vertellen welke kant ze op moeten of wat ze moeten doen. Jullie laten alleen dat licht schijnen zodat het voor iedereen zichtbaar is. Dat is het grootste heilige contract voor velen van jullie en het is nu hier.

De spijsvertering en het maag-darmkanaal
Het laatste fysieke punt dat we willen behandelen is dat er grote veranderingen gaan komen in het spijsverteringskanaal zodra de veranderingen in de biologie beginnen. Weet alsjeblieft dat mensen dingen alleen zien wanneer ze negatief zijn en problemen geven. Dat is de reden waarom het nieuws bijna altijd negatief van aard is. Niemand zou kijken als jullie een “goed nieuws” kanaal hadden. Dit is gewoon de menselijke aard. Weet alleen dat bijna al de veranderingen die in het negatieve onder jullie aandacht zullen worden gebracht, ook in het positieve plaatsvinden. Veranderingen in het menselijke spijsverteringskanaal zullen een grote variëteit van symptomen veroorzaken in de nabije toekomst. Wanneer je die ervaart, weet dan dat ook al heb je problemen, je tegelijk een van de eersten kunt zijn die een fysiek lichaam aanneemt met een hogere vibratie. Heb geduld en vergeet niet om adem te halen; ook dit zal voorbijgaan.

Emoties
Met al de fysieke veranderingen die plaatsvinden zullen over de hele linie emoties voorkomen lieverds. Er zal depressie op deze planeet heersen als nooit tevoren en velen zullen met hun creatieve energie naar binnen gaan in plaats van naar buiten. Wij zeggen jullie dat onderdrukking van energie het grootste probleem is dat jullie op deze planeet hebben. Jullie zijn god en het onderdrukken van elk deel daarvan zal problemen creëren in het fysieke en emotionele lichaam. Dat is altijd zo geweest maar nu zullen mensen gevoeliger zijn dan ooit. Jullie kunnen persoonlijk hierin verschil maken. Zie dit als een oproep, lieverds. Een oproep tot actie, want daarin kunnen jullie het eerst verschil maken. Help mensen om die creatieve energie naar buiten te brengen in plaats van naar binnen. Jullie zijn hier om je licht te laten schijnen. En of dat nu werken is met je buren of dat je dit leert aan duizenden mensen, dat is aan jullie. Wij zullen jullie nooit vertellen welke kant je op moet, maar wij kunnen wel zeggen dat jullie de sleutel bezitten en dat jullie een discipel van het Licht zijn. Jullie hebben vele levens gewijd aan het bestuderen en gebruiken van het Licht en daarom noemen wij jullie de discipelen van het Licht. Jullie zijn degenen die mensen kunnen helpen hun camera op te pakken en de beste hoek te vinden. Jullie zijn de Nieuwe Familie van Licht en jullie kwamen naar de Aarde in de grootste hoop dat de mensheid het zou maken tot op een punt waarop ze nu is. Jullie worden opgeroepen tot actie. Er zullen geen lichtwerkers meer in het verborgene blijven. Wij verlaten jullie nu met drie eenvoudige geheugensteuntjes: Behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo

De groep


De hartverbinding
Door Barbara Rother

Viering

Het einde van het jaar is een prachtige tijd om je levensreis te overdenken: wat is er gebeurd in het afgelopen jaar en wat zijn onze vooruitzichten voor het nieuwe jaar.

Stel je voor dat je voorbereidingen treft voor een grootse partij, bedoeld om het leven te vieren. Terwijl je de voorbereidingen treft, groeien de verwachtingen en de opwinding in je. Je hebt besloten om alle prachtige mensen uit te nodigen die op de een of andere manier je leven dit jaar hebben aangeraakt. Elke dag die is voorbijgegaan, heeft iemand invloed op je gehad. Je maakt je huis op een feestelijke manier mooi voor deze unieke bijeenkomst. In elke kamer staan bloemen en kaarslicht verspreidt een warme, verwelkomende gloed. Elke gast wordt bij binnenkomst begroet met een liefdevolle omhelzing. Je neemt een moment om diep in hun ogen te kijken en zielscontact te maken.

Daarna nodig je je gasten uit om naar de grote eetzaal te komen waar de tafel is gedekt met je mooiste servies en kristal. Een heerlijke maaltijd staat klaar om geserveerd te worden. Het voelt zo goed om te zien dat iedereen het naar zijn zin heeft. Je wilde dat deze partij volmaakt zou zijn voor je speciale gasten en dat is hij ook. Terwijl je aan het hoofd van de tafel gaat zitten, neem je even de tijd om naar iedereen te kijken. Je ziet je moeder, je vader, je kinderen en je vrienden. Sommigen zie je maar zo af en toe of heb je slechts één keer ontmoet, maar ze betekenen allemaal heel veel voor je op hun eigen unieke en prachtige manier. Dit is een bijeenkomst van familie uit alle delen van je leven. Er glijdt een glimlach over je gezicht en je voelt je gezegend dat al deze prachtige mensen in je leven zijn. Ze hebben je geholpen met het ontdekken wie je bent door een spiegel voor je te zijn.

Een voor een heffen ze allemaal het glas voor een toast om persoonlijk dank te zeggen. Ze zeggen hoe dankbaar ze zijn voor hun leven en wenden zich dan tot jou en vertellen je wat je voor hen betekent. De cirkel van liefdesenergie groeit bij elke persoon die spreekt. Deze partij was bedoeld om je geliefden te laten zien hoe dankbaar je bent dat zij in jouw leven zijn. Dat geschenk wordt je teruggegeven. Dit is de energiecirkel van liefde. Wat je uitstraalt komt weer naar je terug. Nu is het jouw beurt om dank te zeggen. Je haalt eens diep adem en je bereidt je voor om te gaan spreken, maar tranen van vreugde wellen op in je hart wanneer je beseft hoe gezegend je bent dat al deze prachtige mensen in je leven zijn. Terwijl je je glas heft om een speciale toast uit te brengen voel je een grote dankbaarheid voor deze dag. Je herkent het wonder van je levensreis met al deze mensen om je heen. Alles wat je kunt uitbrengen is dankjewel, want dat is de beste manier waarop jij je dankbaarheid kunt uiten, en deze eenvoudige woorden komen recht uit je hart.

Je sluit deze viering af met het bedanken van jezelf. Dit is het leven dat jij gecreëerd hebt. Weet dat als je liefde geeft aan jezelf je meer te geven hebt aan de mensen om je heen. Dit is een fantastisch jaar geweest vol gebeurtenissen, sommige positief, andere problematisch. Het nieuwe jaar zal vol fantastische mogelijkheden zijn.

Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.