Februari 2007


De twaalfde dimensie De dimensie van Schepping

In de superserie theorie worden de extra dimensies van tijd en ruimte geacht de vorm aan te nemen van een
Calabi-Yau veelvoud zoals hierboven.


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve

De groep zegt herhaaldelijk dat onze werkelijkheid wordt gecreëerd door het punt van waarneming van waaruit we naar iets kijken. Verander je punt van waarneming en je verandert je werkelijkheid. Dat mag eenvoudig klinken maar in deze boodschap laat de groep ons zien hoe nuttig dit kan zijn. In deze boodschap wordt ook de relatie tussen wetenschap en metafysica behandeld als twee afzonderlijke entiteiten die nooit bedoeld zijn geweest om het volledig met elkaar eens te zijn. Ze laten deze gebieden zien als twee afzonderlijke vibraties die elkaar overlappen om een harmonisch patroon te vormen die zij “De Derde Vibratie”noemen. Voel de derde vibratie terwijl je deze boodschap leest.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes.

Steve
Spreekbuis voor de groep

Groeten van Thuis.

De goddelijke menselijke ervaring
De energie die jullie in deze heilige plaats hebben gecreëerd gaat jullie begrip te boven. Als wij door de sluier naar jullie kijken, is de ruimte die jullie hebben gecreëerd onvoorstelbaar magisch. Lieverds, jullie zijn de magiërs van het Speelbord. Jullie zijn degenen die je recht oppakken om over je eigen creativiteit te beschikken, om te beschikken over elk deel van je eigen goddelijke recht om te creëren. Als jullie dat recht gebruiken, barst er vanaf onze kant van de sluier applaus los. Wij zitten hier niet om jullie de weg te wijzen en te zeggen: “Je moet dit doen of dat doen.’ Dat was oude energie, soms zelfs duizenden jaren oud, maar jullie hebben daar zo verschrikkelijk lang aan vastgehouden. Jullie bleven je maar vastklampen aan die energie en vroegen keer op keer: “Zeg ons welke kant we opmoeten.” Wij zeiden jullie om in cirkels te lopen alleen maar om te zien wat jullie daarvan zouden maken. Jullie zijn zo ontzettend grappig wanneer jullie dat doen. Maar dan opeens, tot onze grote verbazing, bereiken jullie binnen de cirkel een doel! Jullie zijn zo magisch. Dan wenden jullie je tot ons en vragen: “Wat is de bedoeling van het leven?” en wij echoën terug: “Wat is de bedoeling van het leven?” Want jullie bezitten daarop de antwoorden, niet wij. Het spel dat jullie spelen is niet het zoeken naar de antwoorden van het leven, maar het definiëren van het leven zelf via de menselijke ervaring van je ziel. Dat is de goddelijke menselijke ervaring die jullie zoeken. Jullie zijn degenen die besloten hebben de sluier voor te doen. En soms hebben jullie besloten om in cirkels te lopen zodat jullie kunnen uitvinden dat jullie het zijn die het pad creëren. Het pad wordt niet door ons gecreëerd door jullie te vertellen welke kant jullie opmoeten. Het maakt ons zo blij nu we zien dat jullie creëren, want onze boodschappen zijn het grootste deel van de tijd tegen dovemansoren gezegd. Als collectief waren jullie niet in staat om te begrijpen wat ware kracht in de mensheid betekende, maar nu zijn jullie dan zo ver, pakken jullie je kracht op en gebruiken die op niet eerder vertoonde manieren. Dat is heel opwindend voor ons aan onze kant van de sluier.

Multidimensionaliteit – De volgende stap van de mensheid
Vandaag willen we jullie helpen met het samenvoegen van een paar begrippen waar we het al zo lang over hebben. De Hoeder weet waar we hiermee naartoe gaan en is er heel opgewonden over. Daarom zullen we hem vragen eens diep adem te halen en wat rustiger te worden. Hij maakt zich soms een beetje te druk. We hebben het in onze boodschappen herhaaldelijk gehad over multidimensionaliteit, het werken in meerdere dimensies van tijd en ruimte om jullie te laten zien hoe die samen kunnen werken om de collectieve vibratie van de mensheid omhoog te brengen. Dit maakt het nu voor jullie mogelijk om in verschillende dimensies te zijn en om die dimensies in je dagelijkse leven hier op Aarde te gebruiken. We kunnen jullie niet zeggen hoe opwindend het wordt als jullie gaan ontdekken wat de mogelijkheden zijn. We kunnen bijna niet wachten om te zien hoe jullie daarop reageren en hoe jullie dat zullen oppakken en er veel meer mee gaan doen dan jullie in je stoutste dromen hebben gedroomd. Daar gaan jullie dan. Laat ons vandaag beginnen jullie een van de ideeën te tonen die jullie kunnen gebruiken om de verschillende dimensies in tijd en ruimte van wie jullie op dit moment zijn open te maken.

Wetenschap en metafysica ontmoeten elkaar in de derde vibratie
We hebben geprobeerd jullie te laten zien dat wetenschap en metafysica, zoals jullie het noemen, heel vaak niet volledig samengaan. Deze twee visies bestaan in afzonderlijke vibratiegebieden. De gebieden waar ze bij elkaar komen noemen wij harmonische overtoongebieden. Dit betekent dat wetenschap en de studie van de ziel om twee aparte redenen bestaan, om twee gedachtepaden tot stand te brengen. Ze zullen elkaar nooit ontmoeten en het volledig met elkaar eens zijn, maar de harmonische overtonen zullen dat wel. Als een golf zich met een bepaalde snelheid beweegt en een andere golf beweegt zich met een andere snelheid dan zullen deze golven elkaar zo nu en dan kruisen en samen een derde golf creëren. Die golf is dan de derde vibratie. Die harmonische gebieden bevinden zich daar waar waarheid naar alle mensen wordt gebracht. Daarom is het niet mogelijk om een inleiding te hebben waar alle waarheden in opgenomen zijn, waar alles over het menselijk leven in opgenomen is, want niemand zou in staat zijn om alleen al die derde golf te ontcijferen. Die golf bereikt jullie op vele, meervoudige dimensies tegelijk. De Hoeder heeft dat meerdere malen ontdekt. Mensen schreven hem en zeiden: “We vonden het prachtig toen de groep dit of dat zei.” En de Hoeder reageerde daarop met: “Wacht even, dat heeft de groep niet gezegd.” En wanneer hij het dan nakeek realiseerde hij zich dat het er misschien wel stond, alleen dat hij het zo niet gehoord had toen het bij hem doorkwam.

Wij spreken tot jullie op meerdere dimensies tegelijk. Daarom krijgen jullie de meeste boodschappen via je hart en niet via je hoofd. Wij sturen een vibratie van liefdesenergie uit die in jullie resoneert als jullie daarvoor openstaan. Als die boodschap je hart raakt, gaat hij je wezen binnen en creëert dan in jou een derde vibratie die de waarheid brengt. Dat is multidimensionaal en dat is iets wat sterker begint te worden. Jullie zullen spoedig leren hoe jullie dat met elkaar moeten doen.

Hoewel het elementair kan lijken, is het heel belangrijk om de grondbeginselen te begrijpen. Een van de plaatsen waar wetenschap en metafysica elkaar ontmoeten ligt in het begrijpen van multidimensionaliteit. Ja, iedereen denkt dat er een verschil van mening is en om de Serietheorie te verklaren werd er gezegd dat die in elf dimensies van tijd en ruimte voltooid moest zijn. Al eeuwen lang hebben we jullie verteld dat er in werkelijkheid 12 dimensies van tijd en ruimte zijn, en dus lijkt het alsof we van mening verschillen. Daarom gaan we het vandaag over die twaalfde dimensie hebben. We gaan jullie laten zien wat ze is en hoe je haar in je dagelijkse leven kunt gebruiken. Als jullie dat willen, kunnen jullie een paar van deze oefeningen en ideeën oppakken en in je dagelijkse leven gaan gebruiken om je eigen multidimensionale capaciteiten te gaan ontwikkelen. Hoewel sommige ervan heel eenvoudig zullen lijken, leggen ze wel de basis voor het begrijpen van wie jullie werkelijk zijn. Dus, laten we het daar eerst maar eens even over hebben.

Twaalf dimensies van de ziel
Stel je voor dat er elf rijen stoelen zijn waarin je ervaringen kunt opdoen, dan heb je een rij stoelen hier, een rij stoelen daar, enzovoorts. (Steve stond op en wees naar enkele stoelenrijen in het publiek.) In feite is deze eerste rij één menselijke ervaring van een ziel en de tweede rij is een andere ervaring van diezelfde ziel. Ah, dus jij bent niet de enige die een ziels/levenservaring heeft, want er is een ander naast je, in een andere rij, die van het bestaan van deze rij zelfs niets afweet. Het is jouw ziel die een andere ervaring in tijd en ruimte heeft. Die ervaring bestaat binnen een harmonische vibratie van de eerste. Jij bent in een harmonische overtoon met je vibratie daar die een iets andere ervaring heeft, waarin je net even andere keuzes kunt maken dan in deze ervaring hier. In feite zijn er dus elf stukjes van de ziel wat betekent elf verschillende ervaringen voor één ziel, voor één energie. Als je naar Huis gaat, verlaten al deze stukjes deze dimensies op eenzelfde tijd en acclimatiseren in de zevende levensfase. Je brengt de ervaringen van alle elf dimensies van tijd en ruimte met je mee en brengt ze onder in je kernpersoonlijkheid. De kernpersoonlijkheid is de essentie van je ziel. Dat is het deel wat je leven na leven met je meedraagt. Dat is de magie van wie je werkelijk bent. Zo komt met dat inzicht het besef dat er elf verschillende ervaringen zijn van dezelfde ziel die we “jij”noemen – een ziel die doet alsof ze mens is in elf verschillende dimensies van tijd en ruimte. Maar wat is dan de twaalfde dimensie, vragen jullie?

De derde vibratie van het hoger zelf
De twaalfde dimensie is jouw punt van waarneming van waaruit je alles bekijkt. Als je naar de ervaring van je ziel kijkt vanaf deze stoel hier in deze levensrij, dan is dát jouw punt van waarneming. Wat gebeurt er wanneer je op magische wijze begint te begrijpen dat er elf andere mogelijkheden voor je zijn om naar dingen te kijken? Waar je over denkt, manifesteert zich in jouw werkelijkheid. Je weet dat dit altijd zo geweest is; wat er in je gedachten leeft, wat er leeft in de essentie van wie je bent, wordt heel snel je werkelijkheid. We vragen je om dit concept van de elf dimensies van tijd en ruimte vast te houden, want het is de twaalfde dimensie of het punt van waarneming van waaruit je de volledige controle hebt. Een deel daarvan begint in de eenvoud van het leren kijken naar iets vanuit een ander waarnemingspunt. Als mens ben je opgegroeid in een gebied van dualiteit waar je alles wat er in je leven gebeurt, bestempelt als goed/slecht, verkeerd/juist, liefde/angst, goed/kwaad; en al die andere vermakelijke termen die jullie gebruiken. Jullie noemen iets nooit grijs, het is altijd zwart of wit, is dat niet interessant? Jullie zien de dingen binnen een gepolariseerde waarneming. Nu jullie echter vanuit het veld van dualiteit naar het veld van trialiteit gaan, zullen jullie dat verband tussen tegenstellingen in evenwicht brengen met een nieuw, derde punt van waarneming die de derde vibratie van de harmonieën vertegenwoordigt. Jullie zullen dat leren kennen als je hoger zelf. Dus nu zullen jullie de dingen gaan zien vanuit een driezijdige kijk van trialiteit, in plaats van alleen de tegenstellingen zwart/wit, boven/beneden, liefde/angst en alle andere. Als je dat concept gaat begrijpen, begrijp dan dat je niets anders hebt gedaan dan je punt van waarneming te veranderen. Jullie beginnen al multidimensionaal te zijn, dus het overgaan van een veld van dualiteit naar een veld van trialiteit is niets anders dan je verplaatsen naar de twaalfde dimensie. Jullie zijn begonnen om doelbewust deze nieuwe dimensie te gebruiken, want de twaalfde dimensie is in feite je punt van waarneming. Dat is waar onze boodschap verschilt van de wetenschappelijke boodschap, want de wetenschap is het er over eens dat er elf dimensies van tijd en ruimte zijn en wij zijn het daar niet oneens mee. Wij zeggen alleen dat de twaalfde dimensie het punt van waarneming is. Dat is de magie die jullie hebben. Dat is het stukje wat jullie ontbrak en wat jullie gaan gebruiken nu de collectieve vibratie van de mensheid een niveau bereikt waarop jullie dit in je dagelijkse leven kunnen gaan gebruiken. Let op wat er dan op Aarde gebeurt.

Zal het eng zijn? Ja. Mensen vinden bang zijn heerlijk, daarom zullen jullie jezelf zeker bang maken… Zal het leuk zijn? Oh ja, want dat is een van de maatstaven die jullie uit eigen ervaring zullen aanleggen: “Het moet leuk zijn anders ga ik er niet aan beginnen!” Wij vinden die houding prachtig. Wij steunen jullie in die keuze. Jullie zullen heel wat gelach horen wanneer jullie verder gaan, want zodra jullie dingen vanuit meerdere dimensies gaan zien, zullen jullie gaan begrijpen dat het punt van waarneming verplaatsbaar is. Jullie, als de collectieve vibratie van de mensheid, hebben dat nooit eerder volledig begrepen. Dit staat in geen enkel boek. Jullie hebben niet begrepen dat je gewoon je punt van waarneming kunt verzetten en zo je hele leven kunt veranderen. Wat jullie in feite doen als jullie het waarnemingspunt verzetten, is van de ene rij naar de andere gaan. Maar is het mogelijk om elke dag in de ene rij te leven, drie rijen over te slaan, een idee, een verband, een waarnemingspunt op te pakken en dan weer terug te gaan? Ja, dat is mogelijk en dat zal gebeuren wanneer jullie leren om de twaalfde dimensie te verplaatsen. Als jullie de twaalfde dimensie gaan begrijpen en gebruiken als een nuttig instrument in je dagelijkse leven, dan zullen jullie het begrijpen.

Toegang krijgen tot de twaalfde dimensie
Er zijn vele manieren waarop je toegang kunt krijgen tot de twaalfde dimensie. De belangrijkste factor waar je aan moet denken op het moment dat er iets in je leven gebeurt, is dat je eerst moet beseffen dat je kunt kiezen wat je punt van waarneming zal zijn. Bijvoorbeeld: als je slecht nieuws in de post krijgt en als je weet dat het nieuws slecht is, zul je de brief niet willen openmaken. Toch pak je de briefopener, maak je de envelop open en haal je de brief er snel uit. Een alternatief is: voordat je de brief er daadwerkelijk uithaalt, hem openmaakt en de inhoud ervan in je geest opneemt, heb je een fractie van een seconde om je punt van waarneming te kiezen. Dat is een van de gemakkelijkste manieren om de twaalfde dimensie te verplaatsen. Haal een keer diep adem voor je dat doet en zeg: “Ik vind het hoogste punt van waarneming van waaruit ik dit bekijk, ongeacht wat het is.” Sta je spirit, je hoger zelf, toe om je de twaalfde dimensie te wijzen, om je naar het hoogst mogelijke punt van waarneming te brengen en sta jezelf toe dat te ervaren. Als je daar problemen mee hebt is lachen een van de gemakkelijkste manieren om de energie te zuiveren zodat het kan gebeuren, want lachen is een energiezuiveraar. Je zuivert de energie wanneer je lacht. Dat is het gelach en de taal van engelen, lieverds. Wij lachen aldoor en daarom heerst er Thuis zo veel opgewektheid. Maar begrijp dat je een fractie van een seconde hebt om die keuze te maken.

Wat nu als je er niet voor kiest het hoogste punt van waarneming te vinden? Wat als je in je oude energiepatronen terugvalt, de brief uit de envelop haalt en zegt: “Dit is het ergste wat me ooit is overkomen. Hoe kom ik dit ooit te boven?” Goed. Je hebt je punt van waarneming gekozen, maar we zeggen dat het nog steeds verplaatsbaar is. Het is nu meer verplaatsbaar dan ooit vanwege de collectieve stijging in vibratie. Je hebt de capaciteit om dat waarnemingspunt te verplaatsen. Je hebt dus alles verloren. Het is allemaal weg: het huis, de relatie, de auto, de status. Alles is weg nu je deze brief uit de envelop hebt gehaald. Hoe zou je mogelijkerwijs…? Je hebt nu geen enkele binding meer. Je kunt nu alle kanten op, toch? Ja, kan dit niets anders dan wishful thinking zijn? Kan dit niets meer zijn dan positief denken? Ja, absoluut. Er zit een positief aspect aan, maar het is nu ook meer dan ooit mogelijk om in het dagelijkse leven die twaalfde dimensie binnen te gaan.

Je hebt nu de capaciteit om dat op bewust niveau te doen in plaats van jezelf te trainen altijd vanuit het hoogst mogelijke punt te denken. Het is nu mogelijk om te lachen bij zelfs de ergste ervaring die een mens maar kan ondervinden door dit stuk papier dat voor je ligt. Wanneer je tussen dat lachen in adem haalt, adem je alle mogelijkheden die voor je liggen in omdat je nu niet meer gehecht bent aan de auto. Je zit niet meer vast aan de relatie; je bent niet meer gehecht aan de status. Je hebt nu de mogelijkheid om een nieuw leven te beginnen. Het is allemaal een kwestie van waarneming, lieverds. Het is altijd waarneming geweest, maar nu meer dan ooit heb je de kans om dit dagelijks te gebruiken en dat is onvoorstelbaar opwindend.

Maak veel “goede” fouten
De drietelling om toegang te krijgen tot de derde vibratie

Wij zullen vol verwachting toekijken hoe jullie dit oppakken en ermee gaan spelen. Wat jullie ermee doen is aan jullie. Sommigen van jullie zijn bang om met dit nieuwe gereedschap te spelen omdat jullie bang zijn om fouten te maken. Wij hopen dat jullie veel goede fouten zullen maken. Maak massa’s grote fouten. Speel ermee. Stuiter ermee tegen de muur. Doe er alles mee waar je zin in hebt zodat je het begrijpt, want wat het ook is, je hoeft alleen maar je punt van waarneming te veranderen en het verandert. Wij hebben tegen jullie herhaaldelijk de volgende uitdrukking gebruikt en begrijp alsjeblieft dat dit niet alleen maar een metafoor is, maar werkelijkheid. Jullie kunnen niet vallen, ook al zouden jullie het proberen… en we zouden het erg waarderen als jullie willen ophouden dat zo hard te proberen. De realiteit is dat jullie op een speelbord zijn waar jullie een prachtig spel spelen. Jullie kunnen daar elk moment mee stoppen en zeggen: “Ik wil dit spel zó niet meer spelen.”

Je verandert je punt van waarneming en het spel verandert. Alles verschuift nu, dus maak daar doelbewust gebruik van, als een gereedschap. Gebruik een magische drietelling om je punt van waarneming te veranderen. De hele wereld die jullie waarnemen en kennen en die jullie de derde dimensie noemen, is opgebouwd uit drieën. Om die energie te verlaten en naar een hogere vibratie te gaan geven wij jullie een simpele drietelling: één, twee, drie… verander je punt van waarneming. Zo eenvoudig is het. Wij proberen het net genoeg gecompliceerd te maken dat jullie het kunnen begrijpen, want mensen vinden het heerlijk om dingen gecompliceerd te maken. In werkelijkheid is het veel eenvoudiger, maar we geven jullie dit gereedschap omdat dit het voldoende gecompliceerd zal maken om je ermee bezig te houden. De volgende keer zullen we proberen het mystieker te maken als jullie daar de voorkeur aan geven. Misschien zullen we ervoor zorgen dat de Hoeder een hoed, een bandana of iets dergelijks draagt. Hij lacht nu en zegt: “Geen sprake van.” We zullen zien. Wij zeggen dat het nu jullie tijd is om dit te doen. Het gereedschap ligt voor je. Dit is een tijd om in actie te komen. Dit is een tijd die de grootste mogelijkheden biedt die jullie ooit hebben gehad; om uit te vinden wie je bent, om in je passie te komen, en dat allemaal vanwege de twaalfde dimensie. De twaalfde dimensie is geen droom. Ze is ook niet langer alleen maar een mogelijkheid. Ze is echt. Ze is hier. Jullie zitten er de hele tijd al in en nu schuiven jullie de sluier opzij en beginnen te begrijpen wat dat betekent en wat er voor jullie ligt.

Magiërs van het Speelbord
Wij hopen dat jullie ervan genieten. Speel ermee. Verplaats je waarnemingspunt. Ook al heb je een goed punt gevonden, je kunt het toch weer verplaatsen al was het alleen maar om het verplaatsen. Geniet ervan, want dan geven jullie ons een geschenk. Als jullie deze dimensies veranderen, als jullie collectief de vibratie van Thuis veranderen, komen jullie dichter bij Thuis. Jullie komen dichter bij ons en zo helpen jullie ook ons om de vibraties te veranderen, want jullie zijn niet de enigen die veranderen, lieverds. Jullie gaan voorop in een charge die alle bandbreedten van vibratie hogerop brengt. Alle andere wezens die meesterschap hebben bereikt en waar jullie mee hebben gewerkt en alle vibratieniveaus tussen de dimensies van tijd en ruimte in verschuiven vanwege jullie vooruitgang. Begrijpen jullie wie jullie zijn? Weten jullie waarom aller ogen op jullie gevestigd zijn. Jullie zijn echt de magiërs van het Speelbord en nu zullen jullie gaan spelen met de twaalfde dimensie. Jullie zullen haar gaan begrijpen. Jullie zullen haar gaan gebruiken. Jullie zullen er grapjes mee maken. Jullie zullen haar tegen de muur laten stuiteren om te zien wat er dan gebeurt. Jullie zullen haar met behulp van een grote hamer openmaken alleen maar om te zien wat er in zit. Wij hopen dat jullie met die twaalfde dimensie zullen spelen want ze zal jullie in staat stellen om van het ene veld naar het andere te gaan, van de ene ervaring naar de andere. Elke ervaring zal jullie dichter bij Thuis brengen terwijl jullie nog steeds op Aarde zijn. Lieverds, DAT is ascensie. DAT is waar jullie allemaal op gewacht hebben. Jullie dachten dat de Maya’s vertrokken waren. Dat was niet zo. Ze ascendeerden. Ze zijn een deel van de Lemuriërs die ook ascendeerden en ze wachten op jullie in de twaalfde dimensie. Zij zullen degenen zijn die hun hand uitsteken en jullie binnenhalen naar die dimensies van tijd en ruimte. Geniet ervan. Lach veel. Speel en weet dat jullie Thuis zijn. Jullie zijn de expressies van de Hemel op Aarde en elke dag dat jullie glimlachen, creëren jullie daar een klein stukje meer van.

Denk slechts aan drie dingen: behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Denk eraan dat het een spel is en speel goed samen.

Espavo

De groep


De hartverbinding
Door Barbara Rother

Overgang

Steve en ik zijn net terug uit België. Zoals altijd hadden we een prachtige tijd met onze spirituele familie daar. We presenteerden een seminar van een dag en twee van drie dagen: Transition Team en de Inverse Wave Therapy. Ik heb van alle drie genoten maar het transitie of overgangsseminar betekende deze keer voor mij het meest vanwege de dingen die ik voor deze reis had meegemaakt.

Een maand geleden kreeg ik een telefoontje waarin mij werd verteld dat een goede vriendin van mij plotseling haar acht weken oude baby was verloren. Hij stierf in zijn slaap. Het is al moeilijk genoeg wanneer een kind sterft maar om van te voren geen waarschuwing te hebben gehad maakt het nog moeilijker. Een paar dagen lang probeerde ik deze gebeurtenis te verwerken en te begrijpen. De dag van de uitvaart bleef ik tegen mezelf zeggen niet upset te zijn. Dit ging over mijn vriendin en niet over mij, maar haar pijn was mijn pijn. Ik ging vroeg zodat ik kon helpen. Ik wilde iets doen maar voelde me nogal hulpeloos omdat wat ik ook deed, ik de pijn van de familie die deze engel had verloren niet weg kon nemen. Ik zette de babyfoto’s op verschillende plaatsen in de zaal en begroette de mensen. Ik omhelsde mijn vriendin toen ze huilde terwijl ze naar haar dierbare zoon keek die eruit zag alsof hij vredig sliep. Ik kon voelen dat zijn ziel was overgegaan. Ik dacht dat ik aardig tegen deze trieste situatie opgewassen was totdat ik naar huis reed. Mijn verdriet overweldigde me en mijn tranen wilden niet stoppen. De week daarna had ik het gevoel in een zwart gat te zijn gevallen, eerst van depressie en daarna van boosheid.

Hoe kon God zo’n dierbare ziel wegnemen? Ik ervoer angst dat een van mijn geliefden of dat ik zelf elk moment zou kunnen sterven. Ik nam contact op met vrienden en familie om hen te vertellen dat ik van hen hield. Ik besef nu dat ik door de fasen van rouw heenging.

Naarmate de tijd verstreek kreeg ik meer vrede met wat er gebeurd was. Het leven ging in een hoog tempo verder wat me in beslag nam. Toen kreeg ik een volgend telefoontje. Deze keer ging het over de plotselinge dood van een schoondochter van een vriendin. Ik ben zo’n gevoelig persoon net zoals ik weet dat velen van jullie zijn. Ook al was dit niet mijn persoonlijke tragedie, toch voelde ik verdriet alsof dat wel zo was. Steve werd gevraagd om iets te zeggen bij de uitvaart. Zijn woorden waren zo mooi en troostend. Ik keek om me heen naar de familie en vrienden die rouwden om de overgang van deze jonge vrouw. Haar echtgenoot brak in tranen uit toen ik hem omhelsde.

De jonge dochter scheen de situatie op dat moment niet volledig te begrijpen. Ik ben er zeker van dat dit alles heel overweldigend voor haar was. Ook ik verloor mijn moeder toen ik jong was. Te weten waar zij doorheen zou moeten, maakte me triest.

Dit gebeurde allemaal in de maand januari, een tijd van nieuw begin. Ik begon het Nieuwe Jaar met veel optimisme en hoop, maar voelde nu alleen maar diepe bedroefdheid. Ik was in de war met alles wat er gebeurd was omdat mijn emoties mij uitgeput hadden. De tijd heeft de gewoonte om te helen en helpt ons om verder te gaan. Op een dag, al vrij snel na dit alles, werd ik wakker en voelde me weer de oude. De zon scheen en ik voelde me blij. Het was alsof ik ontwaakt was uit een lange, slechte droom en weer terug was in mijn prachtige werkelijkheid. Ik denk nog steeds aan het verlies van mijn beide vriendinnen maar ik weet dat ook zij verder moeten in het leven en dat ik dat ook moet. Ik begon waardering te voelen voor mijn leven en voor al de mensen om mij heen. De dood is alleen triest voor degenen die achterblijven en hun geliefde missen. Degenen die zijn overgegaan zijn weer thuis en hebben geen pijn.

Ik moest lachen toen ik me realiseerde dat dit alles gebeurde vlak voordat Steve en ik de Transition Team training zouden presenteren in België. Ik had het gevoel dat spirit mij vertelde dat dit alles op de juiste tijd in mijn leven kwam. Toen ik tijdens de seminars over deze ervaringen vertelde, drong het tot mij door dat deze beide mensen me een geschenk hadden gegeven. De groep zegt dat rouwen niet gaat over het te boven komen van het verlies, maar meer over het vinden van een stukje van die persoon dat je in je hart kunt meedragen. Het was niet alleen een geschenk voor mij, maar ik kon het delen met alle deelnemers aan de seminars en nu met jullie allemaal. Hopelijk zullen mijn ervaringen en het delen ervan sommigen van jullie helpen om door dit proces te komen.

Overgaan, of dat nu is wanneer een ziel naar huis gaat of wanneer ze deze wereld binnenkomt, is gewoon een deel van het leven. Vandaag vier ik hoe prachtig mijn wereld is. Elke dag begrijp ik beter waar het in het leven om gaat.

In liefde en licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.