April 2007

Positief Drama
Gehechtheid aan drama loslaten


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Groeten van Thuis.

Lieverds, als jullie konden zien wat wij zien wanneer we naar jullie kijken en zeggen “Groeten van Thuis”, dan zouden jullie je eigen grootsheid begrijpen. Dan zouden jullie begrijpen waarom jullie gekomen zijn om het spel te spelen met de sluier stevig op zijn plaats die jullie ervan weerhoudt om te zien wie jullie werkelijk zijn. Jullie kijken soms naar jezelf en veroordelen jezelf en denken: “Ik moet wel dom zijn om dezelfde patronen steeds weer opnieuw te spelen.” Wij applaudisseren voor jullie, want we weten wie jullie zijn en we zullen dat beeld vasthouden totdat jullie jezelf kunnen zien zoals wij.


Mensgeworden God
Op een heel diep niveau weten jullie dat jullie een spel spelen van het niet kunnen her-inneren wie jullie zijn; jullie begrijpen dat jullie een geweldig mooi spel spelen ten einde God te zien. Zo eenvoudig is het. De realiteit is dat jullie het geheel van God zijn. Jullie zijn een integraal deel van God – niet zo maar een stuk van God zoals een arm, een been of een vingernagel. Nee, een ieder van jullie bezit de hele essentie en alle vermogens van God. Een ieder van jullie draagt het Licht in elke cel van je wezen. Het vinden van dat licht en het helder laten schijnen zodat anderen het kunnen zien, daarvoor zijn jullie hier naartoe gekomen. Dat is het spel wat jullie spelen. Het is God, die zich verbergt voor Hemzelf, op zoek naar Haarzelf.

Het in balans brengen van die mannelijke/vrouwelijke energie wordt een van de grootste onderdelen van het spel. Vandaag zullen we jullie een ander gezichtspunt laten zien dat jullie zal helpen jezelf vanuit een ander perspectief te zien. Denk eraan, dit is geen juist, noch een verkeerd perspectief, geen goed, noch een slecht perspectief. Tegengestelden bestaan niet op de manier zoals jullie denken. Tegengestelden zijn louter delen van hetzelfde geheel, gezien vanuit een ander perspectief.

Het drama van het spel
Om jullie dit nieuwe gezichtspunt te laten zien gaan we beginnen met een enkel woord. Velen van jullie zullen terugschrikken voor dit woord wanneer je het hoort, omdat het meestal een negatieve betekenis heeft. Het woord is “drama.” Oh, jullie willen eigenlijk geen drama’s in je leven. Als er een drama in je leven is, zeggen jullie: “Laat dat drama niet bij mij in de buurt komen. Ik wil er niets mee te maken hebben!” Maar de werkelijkheid is dat mensen een groots drama spelen.

Jullie doen dat echt. Jullie zijn geboeid door drama’s. Jullie worden constant aangetrokken tot drama’s. Daarom vinden jullie het heerlijk om naar televisie en films te kijken. Het is heel verfrissend om te zien hoe drama’s zich ontwikkelen in het leven van mensen waar je niets mee te maken hebt. Daarom vinden jullie het zo ontzettend leuk om naar een toneelstuk te gaan waar iemand een rol speelt. Neem nu even die acteur en verplaats je in zijn/haar schoenen. Wat gebeurt er met de acteur op het toneel? De acteur denkt: “Ah, het publiek huilt, dus ik doe het goed.” Je grootste wens als acteur is om het publiek van tranen tot lachen te brengen in de tijd dat ze het hele drama volgen van de rol die je speelt. Net zoals die acteur op het toneel, breng je in je eigen leven een drama tot uitdrukking. Op praktisch dezelfde manier als die acteur op het toneel, breng je een idee, een boodschap en een intrige tot uitdrukking. Je bent een spirit die het moeilijke drama speelt van het doen alsof je een mens bent. Zoals alle acteurs heb je je rol goed ingestudeerd en je voorbereid op het spel voordat het gordijn opging. Je hebt zelfs het script voor het spel geschreven tijdens de planningsfase van je leven voordat je werd geboren. Het enige verschil is dat je dit drama speelt op het toneel van de vrije keuze, zodat je niet beperkt bent om bij het script te blijven dat je hebt geschreven.

Het hele spel kan ook spontaan zijn. Maar ook wanneer jullie gebruik maken van je vermogen om te improviseren, vragen jullie je altijd af of je wel echt “op je pad” bent of “volgens je script” werkt. Jullie hebben van nature de neiging om terug te keren naar het script dat jullie voor jezelf hebben geschreven. Jullie zijn allemaal acteurs. Jullie spelen allemaal een eigen drama. Laat ons daarom een paar negatieve ideeën rond het woord “drama” wegnemen en naar de positieve invloed ervan kijken.

Drama regeert
We zeggen jullie dat er geen regels zijn voor het drama van het leven. Maar dan nog zijn er ideeën en begrippen die je kunnen helpen om te begrijpen hoe het echt werkt. In feite is dit gelijk aan het opzij trekken van de sluier om jullie te laten zien wat er achter het gordijn van het toneel ligt waarop jullie spelen. We trekken het gordijn nu opzij en laten jullie een paar eenvoudige ideeën zien die jullie kunnen helpen bij het verkrijgen van dit nieuwe perspectief. Het eerste idee is zo eenvoudig dat de meeste mensen moeite hebben het te accepteren, maar het is de meest fundamentele richtlijn voor het levensspel: “Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling”.

Om deze verklaring nu echt te begrijpen en aan te nemen, moet je een enorme verantwoordelijkheid op je nemen. De waarheid is dat de meeste mensen over het algemeen niet bereid zijn om zoveel verantwoordelijkheid te accepteren. In plaats daarvan gaan ze er vanuit dat er invloeden van buitenaf zijn die het drama van het leven beheersen. “Ik ben hiermee geboren. Dit is mijn lot. Hier moet ik mee leren omgaan. Dit is niet mijn schuld.” Maar als het leven echt een zichzelf vervullende voorspelling is – wat het inderdaad is – dan kunnen jullie elk moment van de dag een keuze maken. Elk moment van de dag biedt jullie een kans om je leven te veranderen… niet per definitie ten goede of ten kwade, maar gewoon om te veranderen.

We geven jullie nu een ander idee dat jullie zal helpen op het toneel van je drama: “Elke verandering in het leven leidt tot iets beters.” Het spel zou heel saai zijn wanneer niets in de scène ooit zou veranderen. In feite is het hele script afhankelijk van constante verandering; juist verandering maakt het drama interessant. Natuurlijk lijkt dat niet altijd zo wanneer je net je baan verloren hebt, een relatie verbroken is, je depressief bent of naar binnen kijkt en het lijkt alsof je jezelf niet kunt vinden. Maar toch zeggen we jullie dat er op de lange duur één ding constant is: elke verandering leidt tot iets beters. Wanneer jullie kunnen inzien dat jullie keuzes hebben en dat elke verandering tot iets beters leidt, dan kunnen jullie manieren begrijpen om je drama te regisseren.

Zappen langs de kanalen
Wanneer jullie met de afstandsbediening van je tv langs de stations zappen, zullen jullie zowel drama’s zien die jullie aanspreken en die dat niet doen. Sommige televisieshows zijn saai en sommige heel opwindend, terwijl andere leerzaam zijn en weer andere jullie aan het huilen zullen brengen. Als kijker zappen jullie langs kanalen om de stations te vinden die je aanspreken. Het is belangrijk om te begrijpen dat de afzonderlijke kanalen bedoeld zijn om verschillende kijkers te trekken. Daarom zijn er zo veel. We hopen dat jullie altijd een kanaal kiezen dat jullie als kijker in je kracht zet. Denk je nu eens in dat je aan de andere kant van de afstandsbediening zit en dat je de acteur bent die het stuk speelt; je hebt de keuze om dat script elk moment te veranderen. Je hebt de kans om dat drama vanuit een ander perspectief te bekijken als je dat wilt.

De in hun kracht staande mensen die nu de planeet Aarde bewonen zullen naar andere kanalen kijken dan mensen van vroegere tijden. De mensheid ontwikkelt zich op dit moment met een verbazingwekkende snelheid. Het is nu mogelijk volledig in eigen kracht door het dagelijkse leven te gaan. Die kracht brengt echter een enorme hoeveelheid verantwoordelijkheid met zich mee. De reden waarom mensen nog steeds niet volledig in hun kracht staan is dat ze nalaten om de verantwoordelijkheid te nemen die nodig is om die kracht in evenwicht te houden. Neem de verantwoordelijkheid en je zult de kracht hebben. Verantwoordelijkheid houdt kracht in evenwicht, dus grijp de verantwoordelijkheid in welk gebied je ook wilt veranderen en het zal zo zijn. Zelfs als het alleen een idee is, zelfs als het alleen de verantwoordelijkheid is om te erkennen dat je een acteur op een toneel bent en te accepteren dat je controle over je leven hebt.

Gehechtheid aan drama
Laten we nu de negatieve aspecten van drama behandelen. Wat is er aan de hand met de persoon die zegt: “Ik wil helemaal geen enkel drama in mijn leven”? Zij rennen de tegenovergestelde kant op en doen alles om drama in hun leven te vermijden. Stel je voor dat je naar een kanaal kijkt waar de man in de hoofdrol thuis komt en ontdekt dat zijn vrouw hem ineens heeft verlaten. Als je zijn tranen, woede en pijn ziet, is het een echte menselijke ervaring en een interessant drama; je kunt je in hem verplaatsen en zijn pijn voelen. Als hij zich naar de camera draait en zegt: “Ik vind het niet erg, er zal iets beters mijn kant opkomen.”
S-A-A-I. Op dat moment heeft je afstandsbediener zojuist het kanaal veranderd. Vertrouw ons wanneer we zeggen dat jullie met een script werken dat gemakkelijk uitgespeeld wordt via drama. Jullie zullen je ups en downs hebben. De meeste mensen streven ernaar alleen ups te hebben zonder downs. Het idee is echter om zowel van je ups als je downs te houden als een mooie menselijke ervaring van de ziel. Dat is het script wat jullie voor het drama hebben geschreven. Dat zijn de menselijke ervaringen waarom je hebt gevraagd of ze gespeeld konden worden. Beschouw jezelf niet als negatief wanneer je in een drama terecht komt. Bevrijd je gewoon van je gehechtheid aan drama, want dat is waar het probleem begint. Dat is waar de moeilijkheid zijn intrede doet in je leven. Jullie zijn spirits die doen alsof ze mens zijn op een toneel, en als zodanig zullen jullie altijd drama’s uitspelen. Dat ligt in jullie aard.

Het probleem ontstaat wanneer jullie gehecht raken aan het drama, wanneer jullie gehecht raken aan het script, en wanneer jullie gehecht raken aan de rol die je denkt te spelen. Deze gehechtheid stopt op een effectieve manier de veranderingen die in je leven nodig zijn. Gehechtheid brengt je in een eindeloze herhaling van hetzelfde drama dat zich steeds weer opnieuw afspeelt. Het loslaten van gehechtheid aan een uitkomst, zal je bevrijden van gehechtheid aan drama in je leven. Op dat moment begint de vrijheid om te veranderen en dan stap je volledig in je kracht, dan heb je de mogelijkheid om alle aspecten van jezelf en zelfs van je eigen script zonder gehechtheid te veranderen.

Dodelijke inertie (traagheid of willoosheid)
Mensen zijn gewoontedieren. Als jullie een actie ondernemen en het als een succes beschouwen, zullen jullie die handeling steeds weer herhalen om dat succes opnieuw te creëren. Dat is een normale menselijke conditie. Wanneer jullie die handeling steeds maar weer herhalen, is het succes dat jullie verwachten meestal verdwenen omdat het element van verandering weg is. Toch gaan jullie in dat zelfde patroon door omdat het bekend is en de angst voor het onbekende veel sterker is dan de angst voor herhaling zonder resultaat. Die vertrouwde handeling creëert inertie. Inertie is de neiging van een lichaam om te volharden in een toestand van rust of beweging waarin het zich ook bevindt tenzij er door een kracht van buitenaf op ingewerkt wordt. Vaak wordt inertie gezien als een stabiele kracht die jullie helpt op je gekozen koers te blijven. Wij zeggen jullie nu dat de kracht van inertie in je levensdrama meer mensen heeft gedood dan jullie je kunnen voorstellen. Het heeft de voorwaartse beweging in het levensdrama van veel zielen in de kiem gesmoord. Het leiden van een leven van inertie heeft veel mensen een langzame dood laten sterven.

Het opbrengen van de moed om inertie te veranderen, is een levensgrote stap in bekrachtiging en voor de meesten heel angstaanjagend. Het schrijven van het script voor je eigen spel kan tot stand worden gebracht door bereid te zijn om uit inertie te stappen. Natuurlijk wil jullie menselijkheid zeggen: “Wat is de beste manier? Welke weg is het snelst? Welke manier is het beste script?” Wij zeggen jullie dat er geen verkeerde wendingen zijn. Dat is voor mensen moeilijk te begrijpen. Want zelfs als je de lange omweg neemt om je bestemming te bereiken zal dat zijn omdat je iets moet leren wat je gemist zou hebben als je pad rechtstreeks was geweest. Alle verandering leidt tot iets beters, en zo kan de ziel met haar vele ervaringen zelfs de voorkeur geven aan de persoon die door al deze moeilijke situaties moest gaan.

Cranberrysaus
We vragen jullie: wat wil je met je leven? Wat ben je bereid om te accepteren? Ben je bereid het pad te creëren net voordat je voeten de grond raken? Wat is daarvoor nodig? Daarvoor zal nodig zijn je bereidheid om jezelf af te vragen wat je kunt doen om uit het spel te stappen. Om de afstandsbediening te pakken, de pauzeknop in te drukken en alle delen van je eigen drama te evalueren. We hebben al eerder over drama gesproken. Er was een tijd waarin we drama graag vergeleken met het grote smörgåsbord van de Aarde. Wanneer mensen langs het buffet gaan, nemen ze een klein beetje passie en een portie liefde, en omdat ze van liefde houden, nemen ze een enorme portie liefde op hun bord. Dan doen ze ook nog een klein beetje angst op hun bord, omdat ze zonder angst de liefde niet echt zouden kunnen proeven. Zo gaan jullie langs de hele rij en komen tot slot bij de cranberrysaus. De cranberrysaus vergelijken we graag met drama omdat ze lekker is en smaak toevoegt aan alles, maar als je er te veel van neemt, overheerst ze alles op je bord. Velen van jullie hebben gevraagd hoe je de duur van je leven kunt verlengen zodat je eeuwig kunt leven. We hopen dat jullie dat niet doen.

We hopen dat tegen de tijd dat jullie je lichaam inleveren, het goed gebruikt is, vol blauwe plekken zit en dat jullie een grote glimlach op je gezicht hebben als gevolg van het fantastische gebruik dat jullie van dat lichaam hebben gemaakt. Dat lichaam is om van te genieten, niet om het te sparen. Geniet van de variatie van het leven. Geniet van de drama’s. Laat jezelf objectief naar je eigen drama’s kijken en dan kunnen jullie de gehechtheid daaraan loslaten. Dan kunnen jullie zeggen: “Dit is gewoon een drama dat uitgespeeld wordt. Is het niet leuk? Misschien vind ik dit drama niet leuk meer en daarom zal ik het veranderen.” Sta jezelf toe te spelen.

Je toon zetten
We geven jullie nog één andere suggestie. Je zet een vibratietoon waarmee het drama van je leven begint. Dat is jouw vibratie. Je vibratie is gewoon een toon. Hij is niet juist en hij is niet verkeerd. Hij is niet beter dan een andere. Hij is niet hoger of lager, hij is gewoon jouw toon. Hij is jouw unieke harmonische vibratie van God. Hij is jouw eigen individuele deel dat je een energie geeft die in alles-wat-is gezien kan worden. We vragen jullie om die toon te weten te komen en hem vrij en vaak te gebruiken. Deze toon brengt de universele energie in lijn zodat je op een natuurlijke manier soortgelijke vibraties in je leven aantrekt.

Wanneer je groeit, zul je harmonische tonen van mensen om je heen opnemen en die toevoegen aan je eigen toon. Dat kan een cursus zijn, een boek, of gewoon een persoon die je bewondert en wilt navolgen. Deze elementen kunnen harmonische boventonen toevoegen aan je eigen toon. Wat je kunt doen is harmonische tonen aan je eigen toon toevoegen om je vibratie te ontwikkelen en aan te scherpen. Wanneer je toon zich ontwikkelt, doet je levensdrama dat ook. Sta jezelf toe energie van anderen aan te passen om die van jezelf te transformeren. Sta jezelf toe alle kanalen op de televisie te bekijken voordat je de stukken kiest die je wilt opnemen in je drama. Neem de stukken op waar je van houdt, die iets toevoegen aan je vibratie, en die je eigen kracht versterken. Voeg die tonen toe aan die van jezelf en beschouw ze als van jou.

Iedereen leert de eerste stappen van hun eigen dans van iemand anders. Iedereen leert hoe ze deze voet hier, dan daar, en dan weer hier moeten neerzetten. Al snel voelen ze de muziek aan en zullen ze besluiten hun eigen bewegingen toe te voegen en het duurt niet lang of ze geven les in hun eigen unieke dans. Het is je natuurlijke aanpassing aan energie, je aanpassing aan licht en vibratie die je drama’s zullen creëren. Ga op zoek naar dingen die iets aan je kunnen toevoegen. Breng ze naar je toe en beschouw ze als van jezelf.

Lieverds, we komen om jullie te eren. We komen om aan jullie voeten te zitten. We komen om jullie vaak de spiegel voor te houden zodat jullie je zullen her-inneren wie jullie werkelijk zijn. We hopen dat jullie begrijpen dat jullie de uitverkorenen zijn. Jullie zijn het deel van ons dat ervoor gekozen heeft de sluier voor je gezicht te doen zodat je God zou kunnen zien.

Jullie hebben vermogens die zelfs wij in de hemel niet hebben. Jullie kunnen elkaar aanraken. Jullie kunnen God van veraf zien. Jullie kunnen dingen zien, jullie kunnen drama’s spelen, jullie kunnen van het leven genieten en jullie kunnen zelfs tranen hebben. Lieverds, jullie zijn de expressies van goddelijkheid in menselijke vorm en we hopen dat jullie een prachtige menselijke ervaring hebben. We hopen dat jullie het drama volledig uitspelen en wanneer jullie klaar zijn en je script inleveren, zeggen: “Ik heb het goed gedaan. Ik heb een prachtige menselijke ervaring gehad.”

Lieverds, het was zo’n vreugde om bij jullie te zijn. Deze momenten die we samen doorbrengen zijn voor ons heel uniek, want ze maken het ons mogelijk om door te komen en dingen met jullie te delen. De Hoeder wordt heel goed in het ons toestaan om door te komen en ons te vermengen met zijn persoonlijkheid, want we hebben nu in dit leven 12,5 jaar met hem gewerkt en in 12 eerdere levens. Een ieder van jullie heeft dezelfde verbinding. Leer die te vertrouwen. Leer die door te laten komen. Jullie hebben in dit leven een speciale vibratie die van jullie is, aan jullie is toevertrouwd; aan jullie is gegeven bij het allereerste begin van je incarnatie hier. Zoek een manier om die te versterken. Zoek een manier om die naar buiten te brengen en ermee in harmonie te komen. Zoek een manier om die door je glimlach en je ogen te laten schijnen en jullie zullen God zien in iedereen die je ontmoet.

We verlaten jullie met drie geheugensteuntjes: behandel elkaar met het grootste respect want jullie kijken in de ogen van God. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid want wanneer jullie elkaar in je kracht zetten, verhogen jullie de vibratie van allen. Denk eraan dat het een mooi spel is en speel goed samen.

Espavo
De groep


Citaat uit Shakespeare As you like it

De hele wereld is een speeltoneel,
En alle mensen zijn slechts spelers;
Ze verdwijnen en komen op,
En één mens speelt in zijn tijd vele rollen,
Zijn optredens zijn zeven levensfasen…

De Hartverbinding
Door Barbara Rother

Het hervinden van innerlijke vreugde

Terwijl ik dit schrijf zit ik in onze mooie hotelkamer op de bovenverdieping van het Marmara hotel in Istanbul, Turkije. Ik heb een gevoel van vrede terwijl de zon ondergaat met een gouden licht dat glinstert over de hele stad. Het lied van oude gebeden wordt via luidsprekers gezonden door de hele stad. Cigdem, onze gastvrouw zegt dat telkens wanneer ze deze gebeden hoort zingen ze een moment neemt om vredig te zijn. Dit is een prachtige gedachte maar ze worden 5 maal per dag luid gezongen en om 5 uur ‘s morgens, wanneer je probeert te slapen, is het moeilijk om ze te waarderen! Wanneer de dag overgaat in de nacht licht het uitzicht van Istanbul op en baden de prachtige historische plaatsen voor me in het licht. De Bosporus weerspiegelt de lichten van de stad. Ik vind het fascinerend dat Istanbul een stad is die op twee continenten ligt. Alleen door een brug over te gaan kom je van Europa in Azië. Ik was vergeten hoezeer ik mijn hart heb verpand aanTurkije. Het is drie jaar geleden sinds we hier waren. Het is zo heerlijk om weer in contact te zijn met onze spirituele familie hier.

Deze reis heeft me geholpen om weer in verbinding te komen met mezelf en mijn innerlijke vreugde te hervinden. Tijdens de laatste VirtualLight uitzending ging mijn meditatie over genieten van ieder moment. Ik had het erover dat ik me zorgen maakte over mijn drukke leven. Ik bracht een verlangen tot uitdrukking om dat gevoel los te laten en mijn opgewekte gevoel van avontuur terug te krijgen. Soms heb ik het gevoel in een wervelwind van activiteiten te zijn hoewel ik weet dat ik echt gezegend ben met het leven dat ik leid. Het reizen, het contact maken met spirituele familie is zo heerlijk maar het is belangrijk dat in evenwicht te houden met het leven thuis. In plaats van te genieten van elk moment van het leven dacht ik steeds maar aan het volgende punt op mijn programma. Ik wist dat ik tijd moest nemen om op adem te komen en eraan te denken dat elke minuut van het leven iets toevoegt aan het leven dat ik creëer. Mijn meditatie plantte gedachten in mijn geest maar ik was nog niet klaar om mijn eigen advies op te volgen.

Hoewel ik ernaar uitkeek om naar Turkije te gaan en daarna naar Holland, moest ik me mentaal voorbereiden om drie weken van huis weg te zijn. Het is net alsof je de ene werkelijkheid of dimensie verlaat en overgaat naar een andere. Ik kon mijn stemming maar niet van me afschudden. Ik voelde me moe en uitgeput. Ik leek mijn enthousiasme voor het leven en voor het reizen te hebben verloren. Dit baarde me zorgen en ook Steve uitte zijn ongerustheid over mij.

Het is interessant hoe we onze lessen in het leven opzetten. Terwijl ik gedachteloos aan het inpakken was en de laatste details voor deze reis regelde, kon ik het gevoel van het huis niet te willen verlaten maar niet van me afzetten. Dus nam ik de verantwoording voor het creëren van de ergste reis die we ooit hebben meegemaakt in al de jaren dat we reizen! Wanneer je reist voor je bestaan, maakt een beetje extra comfort een groot verschil. We vliegen meestal business class maar in dit geval zaten we vast aan economy plaatsen. We kunnen tijdens onze seminars meer aan mensen geven als we goed voor onszelf hebben gezorgd. We reisden dus de hele reis economy class. Om de dingen nog erger te maken zat er een tweejarige met driftbuien vlak naast me de hele tijd te schreeuwen. Ik miste de luxe en de ruimte van business class. Ik ben er zeker van dat deze vlucht uit te houden geweest zou kunnen zijn wanneer mijn houding positiever was geweest, maar ik was vastbesloten om me ellendig te voelen.

Toen we in Frankfurt, Duitsland landden, werd het alleen maar erger. Een week daarvoor was de zomertijd ingegaan en het vliegtuig waarmee we vlogen had de aanpassing aan de juiste tijd niet gemaakt. Steve had zijn horloge ingesteld op de tijd die zij hadden opgegeven wat in feite een uur later was. We hadden een tussenstop van acht uur. Frankfurt is een prachtig vliegveld met veel winkels en restaurants. Terwijl we genoten van een maaltijd van schnitzel en zuurkool, beseften we niet dat we onze aansluitende vlucht naar Turkije misten. En als gevolg van het drukke Paasweekeind konden we geen eerdere vlucht krijgen dan twaalf uur ‘s middags de volgende dag. We liepen het hele vliegveld af om deze vlucht te boeken en namen toen een shuttle bus om eindelijk de uitputting van onze jetlag weg te kunnen slapen. De volgende dag vlogen we naar Istanbul. We waren vol verwachting en nieuwe hoop tot we ontdekten dat onze bagage nergens te vinden was. Tegen deze tijd hadden we drie dagen in dezelfde kleren gereisd. Dat betekende geen schone kleren of belangrijker nog geen haarkrullers en make-up!

Eindelijk vonden we onze bagage wat ik als een teken zag dat de dingen de goede kant op gingen. Toen Cigdem, onze Turkse gastvrouw, ons tegemoet kwam met haar mooie glimlach en een warm welkom, besloot ik op dat moment mijn vreselijke houding aan te passen. Toen ik dit bewust deed, begon mijn werkelijkheid naar het positieve te verschuiven. We arriveerden bij het mooiste hotel in het hart van Istanbul dat voor twee weken ons thuis zou zijn. We hebben vriendschap gesloten met het personeel en hebben zelfs een dochter “geadopteerd” die in het restaurant van het hotel werkt. We presenteerden een ééndaags evenement, deden een paar interviews voor tijdschriften en beëindigen morgen ons vierdaagse Inverse Wave seminar. We hebben ook van de stad kunnen genieten. Steve en ik vonden het heerlijk de Grote Bazaar te bezoeken waar we een Turks tapijt kochten en al de heerlijke specerijen en traktaties van de Egyptische Bazaar uitprobeerden. We genoten van een heerlijk diner terwijl we keken naar buikdanseressen en volksdansers uit de streek. Een van de avonden die ik het meest op prijs heb gesteld was toen we een concert van Sufi muziek bijwoonden en keken naar de Wervelende Derwisjen. Na zo’n negatieve start werd het een ongelooflijk magische reis. Ik heb mijn opwinding terug om te kunnen leven in het moment en te genieten van iedere minuut van de dag waar het leven me ook brengt. Ik kijk ernaar uit om over een paar dagen naar Holland te gaan om nog meer magie te creëren. Ik ben gelukkig dat ik weer verbonden ben met wie ik werkelijk ben en met mijn levenslust. Ik heb geleerd om wanneer ik uit mijn evenwicht ben, de manier waarop ik het leven aanpak, te onderzoeken.

In licht en liefde,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.