Mei 2007

Infusie van seksuele energie
Toenemende levenskracht


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De laatste uitwerking van de “herbedrading” is dat ons lichaam het vermogen heeft om heel wat meer energie te bevatten. In deze boodschap zegt de groep dat een infusie van energie die wij als seksuele energie kennen, op weg is naar de Aarde om ons met deze verandering te helpen zodat we ons gemakkelijker kunnen aanpassen. Iedereen zal dit op de een of andere manier voelen. De groep heeft meerdere malen gezegd dat we onze overtuigingen over seksualiteit zullen herwaarderen zodra we vooruit gaan. Misschien is dit het begin van die vooruitgang. Zij vragen ons één ding in gedachten te houden…

Het is gewoon energie!

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother


Groeten van Thuis.

Lieverds, jullie hebben een Spel achter een sluier gespeeld dat heel veeleisend voor jullie was.
Jullie werken nu op deze planeet met een nieuwe energie die absoluut ongelooflijk is.
En jullie hebben die energie hier naartoe gebracht. Jullie hebben zelf het plan gemaakt dat jullie deze energie in je fysieke lichaam zouden brengen om je eigen bedrading te veranderen. Intussen heeft een volledige herbedrading van jullie energetische structuur plaatsgevonden en dat heeft in de jaren dat dit proces gaande was voor heel wat uitdagingen en problemen gezorgd. Veel daarvan is nu aan het veranderen, inclusief je energiestructuur, om het jullie mogelijk te maken naar het volgende niveau te gaan, maar ook om alles om jullie heen te ordenen.

Schokgolven van de her-bedrading
We hebben het er al eerder over gehad dat de kristalenergie met de herstart moest veranderen om de kristalstructuur op de planeet te activeren. Die verandering was nodig om jullie vanuit het rijk der mineralen te kunnen ondersteunen en om het dat deel van de vibratie van de Aarde mogelijk te maken eerst te veranderen. Dat is van invloed geweest op jullie computers. Dat kwam doordat de kristalenergie alle niveaus van het mineralenrijk activeerde, dus ook de kristallen diodes waar jullie computers op werken. Tegelijkertijd beginnen jullie je tot het uiterste in te spannen en complete structuren om je heen te herordenen om je ontwikkeling te bevorderen. Jullie hebben dan, wanneer jullie verder gaan, anderen om je heen en zijn jullie niet alleen. Veel van dat alles heeft jullie in verwarring gebracht en jullie zien dat als moeilijkheden. Jullie denken dat jullie tegen stenen muren oplopen die zinloos zijn. We zeggen jullie dat dit alles precies volgens jullie eigen plan en schema gebeurt. Heb geduld en probeer niet te veel over het proces na te denken. Jullie twijfelen er vaak aan of jullie wel op het pad zijn. Jullie twijfelen bij elke stap die jullie zetten en vlak voordat je voet de grond raakt, vragen jullie je nog af of het wel de juiste, de meest effectieve stap is. En soms vragen jullie je zelfs af of het wel de plaats is waar je je reis wilt beëindigen.

Nieuwe manier om te creëren – Geen tijdsvertraging
Nu jullie je ontwikkelen is het heel belangrijk dat jullie loskomen van ‘doelbewustzijn’. Jullie waren altijd zo gefixeerd op waar je naartoe gaat, dat jullie daar nu volledig door geleid worden. Terwijl jullie naar een hogere vibratie gaan, zullen jullie, nu jullie herbedraad zijn, nieuwe vormen van creatie ontdekken; nieuwe manieren van creëren die niet in de oude paradigma’s passen. Jullie waren erg gefocust op het bereiken van een doel, want dat was tot nu toe de manier waarop jullie dingen bereikten. Jullie hebben altijd duidelijk voor ogen gehad wat je wilde bereiken. Maar het is meer als het lezen van een boek. Je zoekt een boek uit en de hoofdpersonen worden een deel van je leven en je leest dit boek met heel veel plezier. Je kunt bijna niet wachten tot je weer tijd hebt om te lezen wat er in hun leven gaat gebeuren.

Het wordt een deel van je. Wanneer dan het einde van je boek nadert, word je verdrietig. Maar wat dacht je van een boek dat nooit eindigt? Wat dacht je van een boek dat steeds maar verder gaat en de mensen – de hoofdpersonen – een deel van je leven en van dit alles worden? Dat is de nieuwe vorm van creëren en dat heeft niets meer te maken met bewust zijn van het doel maar met bewust zijn van de reis. Het gaat om het plezier in de rit. Het gaat om het plezier in de stap, je opgewonden afvragend wat er gaat gebeuren vlak voordat je voet de grond raakt, in plaats van je af te vragen of je wel op het goede pad bent. Het moment dat je ook maar een beetje twijfelt, gebeurt het, want er is nu geen tijdsverschil meer. Er is geen tijdverloop meer bij jullie creaties, en hoewel jullie je gedachten nog niet meester zijn, is er niets wat jullie nog tegen je eigen negatieve gedachten beschermt. Ook als jullie maar enige twijfel voelen, is het leven een zichzelf vervullende voorspelling. Wat je gelooft dat er bij de volgende stap zal gebeuren, gebeurt en het gebeurt snel. Daarom vragen we jullie om je aandacht niet te concentreren op wat er zal gebeuren. Concentreer je aandacht niet op de vraag of je wel of niet op het pad bent. Geniet van waar je op het moment bent. Word je bewust van de reis en ontdek dat je, ook als je van het pad af bent, kunt genieten van wat er is. Je zult dan zien wat er buiten het pad is, om wellicht tot de ontdekking te komen dat je precies op het pad bent waar je wilt zijn.

Als jullie je steeds verder ontwikkelen in de nieuwe energie, zullen jullie zien dat deze dingen gaan veranderen. Feitelijk ligt het meester worden over het leven nu op een ander niveau Het gaat erom de stroom langs je heen te laten gaan als een dolfijn. Dolfijnen hebben zo’n gestroomlijnd lichaam dat ze door het smerigste water kunnen zwemmen zonder dat er iets aan hen blijft hangen… zij zijn nergens aan gehecht. Zij zwemmen niet om de beste plaats te vinden of op hun hoogste pad te zijn. Nee, ze zwemmen om te genieten van de plek waar ze op dat moment zijn. Ga op reis en verander je doelbewustzijn in reisbewustzijn. Maar let op, het kan gebeuren dat je een stap naast het pad zet en misschien geniet je daar wel meer van. Misschien dwaal je rond in een bos waar geen paden zijn, enkel en alleen om te ontdekken dat je je eigen spirit tegenkomt, aangezien dat degene is die je al die tijd geroepen heeft.

Directe verbinding met Thuis
Jullie worden veel sterker geleid dan jullie kunnen weten. Een ieder van jullie heeft een directe verbinding met de hemel, een directe verbinding met Thuis. Je kunt het niet voelen. Je doet opzettelijk een sluier voor om jezelf ervan te weerhouden het te voelen. Ook al besteed je veel tijd aan het proberen de sluier dunner te maken, de sluier is in feite je vriend. Als je de sluier wegtrekt, voel je verdriet. Vanaf dat moment grijpt een diepe bedroefdheid je aan omdat je niet Thuis bent en je dat her-inneren is moeilijk. Maar als je van de sluier geniet en weet dat een deel van jou daarbuiten is, zal ze je leiding bieden als je in je vreugde, in je passie bent en niet gehecht bent aan een uitkomst of een doel. Dan kun je vrij communiceren met de leiding van je hoger zelf. Dan versterk je de verbinding die je nu ontwikkelt.

De komende golf van seksuele energie
We zeggen jullie dat er in de komende maanden in algemene zin veel dingen zullen gebeuren met mensen. In het bijzonder één ding is al begonnen en zal de komende twee jaar doorgaan. Er is een verhoogde energie die in het fysieke lichaam gevoeld zal worden. Jullie voelen de Universele Energie voortdurend in je lichaam. Hoewel jullie jezelf als afgescheiden beschouwen, zullen jullie nu gaan beseffen en voelen dat jullie verbonden zijn. Jullie zijn een deel van elkaar. Jullie energievelden smelten samen. Ook al denken jullie dat je een individu bent, volledig afgescheiden van ieder ander, zijn jullie dat niet en je energie kan niet bestaan zonder anderen om je heen. In termen van energie is het onmogelijk om alleen te zijn; het is alleen mogelijk om een deel van een energiestroom te zijn. Dat is voor jullie verborgen geweest door jullie eigen ontwerp van de sluier. Jullie zullen dat nu veel vaker gaan voelen. Jullie zullen het in je fysieke lichaam voelen. Als levenskrachtenergie je lichaam binnenkomt, noemen jullie haar seksuele energie, maar over seksuele energie bestaan zoveel misverstanden. Zoveel angst en verwarring omringen de overtuigingen die jullie over seksuele energie hebben. Binnen korte tijd zal dit tapijt, dat Aarde wordt genoemd, een grote opschudding ondervinden: iedereen zal een toename voelen van wat jullie seksuele energie noemen. We vragen jullie om je overtuigingen daarover los te laten en gewoon te genieten van de rit. Vergeet alle details over de richting die je denkt op te gaan, wat je moet doen, wat goed is en wat verkeerd. Voel gewoon de energie. Het is energie. Dat is alles. Het is een toename in levenskrachtenergie en wanneer ze je fysieke lichaam binnenkomt, voel je haar als Kundalini of seksuele energie.

Ze kan en is op veel verschillende manieren gebruikt, ook als instrument om te creëren. Er zijn echter twee belangrijke manieren om seksuele energie, of levenskrachtenergie te misbruiken. De ene voor controle, de andere voor onderdrukking. Waar je je tegen verzet, duurt voort. Als je deze energie dus onderdrukt of ontkent, wordt er een kracht onder opgebouwd, die haar nog meer kracht en intensiteit geeft dan ze normaal gesproken al heeft. Jullie zullen dat ontdekken in veel van jullie structuren op Aarde. Laat haar gewoon door je heen stromen, ze zal je geen pijn doen. Ze kan je geen pijn doen. Ze is in feite je levenskrachtenergie en ze voelt goed. Ze stroomt door je heen omdat ze de energie is die Thuis creëert.

Er is hier Thuis veel meer dan jullie voor mogelijk houden, want de energie waarin wij de hele tijd leven is de energie die jullie in je wezen voelen als seksuele energie. Jullie ervaren haar slechts heel korte perioden. Wij leven er de hele tijd in. De Hoeder zegt: “Ik wil naar Huis. Ik wil naar Huis.” We zeggen jullie dat jullie dit nu dagelijks ervaren. Dat begint echter te veranderen omdat jullie in plaats van naar Huis te gaan om dit te ervaren, jullie dit naar de Aarde brengen. Jullie creëren de hemel in je nieuwe incarnatie in de nieuwe energie van de Aarde en daarvoor zijn jullie hier. Dat was jullie grootste hoop en jullie hebben die al overtroffen.

Infusie van seksuele energie in de komende twee jaar
Er is geen groots plan meer van kracht, lieverds. Er is geen pad dat jullie moeten volgen.
Jullie creëren dat pad elke dag met elke stap en wat is het een vreugde om naar jullie te kijken.
Jullie begrijpen niet dat jullie magisch zijn. Jullie begrijpen niet dat een deel van jullie alles zal gaan voelen, en zodra jullie die energie voelen zal iedereen, overal dat voelen. Laat haar vrij door en langs je heen stromen. Word een dolfijn. Zwem door het smerigste water zonder bang te zijn dat er iets aan je blijft kleven. Voel de energie van levenskracht, van seksualiteit. Voel de vreugde dat je een spirit bent die pretendeert mens te zijn. Wat een prachtige tijd is het.

Jullie hebben het over dat jullie naar Huis willen gaan. We zeggen jullie dat er momenten zijn waarop we jaloers op jullie zijn, omdat er met alle macht van de hemel één ding is wat we niet kunnen doen en dat is elkaar aanraken. Doe het vaak. Weet dat er echt een energetische kracht is die tussen alle harten stroomt en alle harten op magische wijze verbindt. Die kracht is van jullie en is verbonden met de seksuele levenskrachtenergie. Laat haar door je heen stromen. Laat haar door je glimlach stromen. Laat haar door al je activiteiten stromen. Voel haar terwijl je een ander wezen aanraakt, want daar is ze voor bedoeld. Dat is in feite het hoogste gebruik van de levenskrachtenergie. Ze moet dagelijks doorgegeven worden wanneer je elkaar tegenkomt op straat, ze is niet beperkt tot de seksdaad in een slaapkamer achter gesloten deuren, want dat is slechts één vorm van de seksuele energie. Seksuele geslachtsgemeenschap is slechts één manier om deze energie door je heen te laten stromen. Als je het op die manier doet, doe het dan met de onbevangen overgave van een kind dat iets voor de eerste keer onderzoekt. Doe het vrijuit zonder de mantel van schaamte, onderdrukking of schuld. Sommigen van jullie kwamen dit Spel binnen met als belangrijkste doel om deze levenskrachtenergie door je lichaam te voelen stromen tijdens lichamelijke seksuele omgang. Dit kan alleen in een menselijk lichaam bereikt worden. Jullie zijn een spirit die pretendeert een menselijk wezen te zijn. Door toe te staan dat de levenskrachtenergie van Thuis bij jou thuiskomt, her-inner jij je Thuis gemakkelijker. De komende twee jaar zullen jullie zien dat deze energie in toenemende mate door alles heen stroomt inclusief je eigen lichaam. Stel je voor wat het zal zijn om opeens een sterk verhoogde seksuele energie te hebben. Sommigen zullen bang worden. Anderen zullen proberen het voor controle te gebruiken en weer anderen zullen proberen het te onderdrukken, vooral als ze hier onopgeloste kwesties mee hebben. De komende overgang zal voor jullie veel makkelijker gaan als je nu al ongedwongen met deze energie omgaat. Velen van jullie die nu deze woorden lezen, zullen als helers en leraren anderen helpen om deze energie te laten ontwaken en vrij te maken.

Sommigen van jullie zullen natuurlijke lichamelijke reacties hebben. Soms zal je lichaam veranderen. Soms zal je lichaam eerst weerstand bieden tegen de energie, om, nadat het zich heeft aangepast, alleen maar hevig naar dezelfde energie te verlangen. Het hangt allemaal af van je energiestempels, je eigen geschiedenis en je overtuigingen. De infusie van seksuele energie zal jullie bewust maken en motiveren om je eigen overtuigingen opnieuw te beoordelen en alles vanuit een hoger perspectief te bekijken. Pak die kans en als je dingen in je eigen fysieke wezen begint te voelen die je nooit eerder hebt gevoeld, geniet dan alleen maar van wat je voelt, wat en waar dat ook is. Je hoeft niet van alles de gevolgen te begrijpen of er conclusies aan te verbinden. Je zult gewoon meer levenskrachtenergie door je nieuwe fysieke lichaam voelen stromen, het lichaam dat je bezig bent op te bouwen tijdens de herbedrading en dit alles maakt deel uit van het herbedradingsproces.

In de loop van de tijd zullen we het veel vaker hebben over de seksuele energie, want veel dingen veranderen en binnenkort zullen jullie met nieuwe ogen naar de betekenis van seksuele energie kijken. Ook zullen veel van je eigen overtuigingen en structuren rondom dit onderwerp veranderen. Je hoeft niets te doen, alleen te weten dat het gaat komen en te werken aan het loslaten van angsten en blokkades op dit gebied, want die zullen je spoedig in de weg staan. Weet dat dit hoort bij een natuurlijke verandering waar de hele mensheid mee geconfronteerd wordt. Stap erin. Geef eraan toe. Voel het. Deel het. Dikwijls zal de seksuele energie sterker tot uitdrukking komen door een glimlach dan door het bedrijven van de liefde. Voel die energie van Thuis en verspreidt haar om je heen.

De uitverkorenen
Weet dat we met de grootste liefde naar jullie kijken want jullie begrijpen dat jullie de uitverkorenen zijn. Jullie zijn degenen die hebben besloten om een sluier voor te doen en te vergeten waar je vandaan komt. Jullie zijn degenen die hebben besloten om een sluier voor je gezicht te doen, die het je mogelijk maakt de grootsheid van anderen te zien, maar niet je eigen licht. Dat laatste is ons werk. Wij zijn hier niet om jullie te zeggen welke kant je op moet. We zijn hier niet om jullie de antwoorden te geven op je vragen. We zijn hier om jullie te helpen je vragen te her-inneren. Vaak zullen jullie na dit soort sessies weggaan met meer vragen dan antwoorden en dan weten wij dat we ons werk hebben gedaan, want daarvoor zijn we hier. Jullie beschikken ook over de antwoorden. Want het geven van de antwoorden is de oude manier uit de lagere vibraties van “volg de leider”. Jullie zitten nu in de Tweede Golf van Bekrachtiging: “volg jezelf”. Stap erin. Erken het. Deel het met elkaar en als je een waarheid ontdekt, geef haar dan door. Geef iets wat voor jou werkt door, want jullie zijn allemaal leraren.

Jullie zijn hier met een heel specifieke missie. Nu het fysieke en het energetische lichaam veranderen en zich ontwikkelen om de hogere vibratie te kunnen verwerken, treden de activeringen in werking; de Aarde verandert. De dieren- en plantenrijken veranderen. Ook veel andere elementen veranderen waar jullie zelfs geen weet van hebben en wat vibratieniveaus zijn van andere dimensies van tijd en ruimte die passen binnen de rijken waar we het net over hadden. Alles evolueert, niet alleen de mensen; alles inclusief de engelenrijken, inclusief wat jullie Thuis noemen. Alles intensiveert vanwege de keuzen die jullie gemaakt hebben. Jullie zijn degenen die dit in gang gezet hebben. Begrijp, dat wanneer jullie naar dit soort boodschappen luisteren, dit soort seminars bezoeken of boeken lezen over dit soort onderwerpen, de gevoelens die jullie ervaren slechts de gevoelens in je eigen hart blootleggen. Wij geven jullie deze gevoelens niet, wij reflecteren alleen jullie energie. Dat is de magie. Wij bezitten geen magie; wij reflecteren magie. Als de Menselijke Engelen die jullie bezig zijn te worden, zullen jullie dat voor elkaar leren doen. Zodra dat gebeurt, is er Hemel op Aarde. Zo werkt het. Wanneer jullie dat gaan doen, zoek dan manieren om de mensen om je heen in hun kracht te zetten. Zoek manieren om ze te helpen hun gehechtheid aan een einddoel los te laten, van de reis te genieten, adem te halen en even te voelen hoe de energie door hun lichaam stroomt. Speel ermee. Laat de liefde door je heen stromen. Adem die lucht je lichaam in en voel de volle levenskracht van Thuis en weet dat wij op je schouder zitten en applaudisseren voor elk initiatief. Lieverds, jullie zijn de grootste engelen die ooit geleefd hebben. Jullie weten niet wie jullie zijn, maar wij weten het. Jullie hebben al een evolutionaire verandering in gang gezet die niet gestopt kan en niet gestopt zal worden. Jullie zijn de dagen van Atlantis en Lemurië al voorbij en we zijn heel erg trots op jullie.

Beschouw dit maar als het begin. Raak elkaar aan. Raak elkaar aan met je hart. Raak elkaar aan met een glimlach. Raak elkaar aan met gezonde seksuele energie. Breng de energie van Thuis vrij en openlijk in alles wat je doet, en let op hoe jullie de aarde veranderen en laten herleven.

We danken jullie dat jullie bij ons zijn en dat jullie ons de rollen laten spelen die we te spelen hebben. Het is ons grootste verlangen om gewoon onze vleugels te spreiden, niet om te vliegen maar om de grootsheid van mensen te reflecteren. Soms is het heel moeilijk. Vaak schreeuwen we met alle macht van de hemel dat jullie rechtsaf moeten slaan en zien dan met pijn in ons hart hoe jullie linksaf slaan. Jullie zullen dezelfde frustraties ondervinden die wij soms ervaren, want jullie worden de Menselijke Engelen. Jullie zullen het anders aanpakken, want zoals trotse ouders wier grootste wens het is dat hun kinderen iets beter leren doen dan zij, zullen jullie ook de grootste engelen zijn die ooit geleefd hebben. We zijn zo heel erg trots op jullie en we applaudisseren voor elke stap die jullie zetten. We prijzen jullie voor het pad dat jullie elk moment voor jezelf creëren. Geniet van de rit.

We verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes: behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die zich voordoet. Denk eraan dat het een prachtig Spel is en speel goed samen.

Espavo
De groep

De Hartverbinding
Door Barbara Rother

Het ontstaan van herinneringen

Ik zit in de zon op een mooie lentedag in San Diego, Californië. Het is vreemd dat een plaats die ik zo veel jaren thuis noemde, nu een schitterende plaats is om te bezoeken, om bij mijn familie te zijn en de oceaan te zien. Ik ben een toerist geworden in de plaats die zo lang mijn thuis is geweest. Dat is ook zo wanneer ik familie bezoek in St. Louis, Missouri. Mijn eerste 20 levensjaren heb ik daar doorgebracht. Nu ben ik een bezoeker in de plaats waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Ik neem stukjes van elke plaats waar ik heb gewoond, geniet van de herinneringen en veroorloof me om met weemoed terug te kijken. Nu genieten Steve en ik van het huis dat we thuis noemen in Las Vegas, Nevada. Dat is nu thuis voor ons. Elke dag creëert een prachtige nieuwe herinnering. Thuis is echt waar je hart ligt. Met al het reizen dat we doen, breng ik mezelf steeds weer naar een nieuwe realiteit en een nieuw thuis, waar we ook naartoe gaan. Dit is voelbaar vanwege al die prachtige mensen die in ons leven zijn. In elke plaats waar we tijdens onze reizen komen, houd ik Steves hand vast en zeg: “We zijn hier echt”. Die simpele verklaring stempelt de ervaring in mijn geest en creëert een nieuwe herinnering.

Ik ben gisteren in San Diego aangekomen. Onze jongste zoon Brent gaat trouwen met zijn prachtige vrouw Suzie en ik heb tien heerlijke dagen om bij hen te zijn en hen te steunen. Ik was in de gelegenheid om hier vroeg naartoe te komen en te helpen met de dingen die op het laatst nog gedaan moeten worden. Dit is iets waar ik een jaar naar uitgekeken heb. Steve zal een paar dagen voor de bruiloft ook komen aangezien wij de ceremonie zullen verrichten. Dit is een tijd vol hoop en verwachting. Met al die details van het huwelijk en de bruiloft kan verwachting gemakkelijk omslaan in ongerustheid. Dit is een tijd waarop een familie bij elkaar komt om elkaar te steunen en deze prachtige gebeurtenis te vieren.


Herinneringen worden elke dag gecreëerd. Zeker zulke speciale gebeurtenissen als een huwelijk, een verjaardag, geboortes of overlijden zijn gemakkelijk te onthouden. Ik kies ervoor de momenten van elke dag die ik in mijn passie en vreugde leef te onthouden. Ik tel al die speciale momenten bij elkaar op en ik weet dat ik een prachtig leven creëer.

In licht en liefde,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.