Augustus 2007

Nulpuntenergie
De Nieuwe Energie


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve:

De groep heeft het al enige tijd over het in evenwicht brengen van onze energie. Wat betekent dat nu precies? In deze boodschap geven ze ons een overzicht van de dingen die voor ons liggen en hoe we ons daar nu op kunnen voorbereiden

Middenin een wervelstorm of orkaan bestaat een magische energie waar alles in evenwicht is. Deze energie wordt de Nulpuntenergie genoemd en werd voor het eerst onder onze aandacht gebracht door Albert Einstein. Het nulpunt is de natuurlijke staat van alle dingen in rust. Maar de groep zegt dat het veel meer is, het is de energie waar we elke dag in zullen leven. Het is de energie van de Nieuwe Energie

Welkom Nulpuntenergie.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes.

Steve Rother

Groeten van Thuis.

Creatie vanuit de 12e dimensie
Lieverds, jullie staan op de rand van weer een volgende prachtige sprong in evolutie. Toch hebben velen van jullie het gevoel vast te zitten. Het is alsof jullie alles op de juiste manier doen, maar er toch weinig vooruitgang lijkt te zijn. Dit gevoel vast te zitten wordt versterkt als je iedereen om je heen heel snel vooruit ziet gaan. Laat ons jullie vandaag een andere kijk op die situatie geven. Wanneer alle mensen zich ontwikkelen, zullen jullie een van de meest bekrachtigende punten van het multidimensionaal zijn ontdekken en dat is dat het jullie meerdere punten van waarneming biedt. Dit meervoudige beeld van een situatie hebben wij de naam “12e dimensie” gegeven. Aangezien jullie werkelijkheid wordt gecreëerd door het punt van waaruit jullie ernaar kijken, kan worden gezegd dat in de nieuwe energie alle dingen beginnen in de 12e dimensie. Er zijn nu nieuwe, verkorte wegen naar het creëren mogelijk en die zullen de komende jaren heel gewoon worden. Deze verkorte wegen beginnen het creatieproces met jullie te helpen je creatie in de 12e dimensie te plaatsen; we zullen jullie helpen dat in deze boodschap te ondervinden.

Om naar een gebeurtenis te kijken vanuit meerdere waarnemingspunten in de 12e dimensie, moet je toegang hebben tot alle punten op de tijdlijn. Het menselijk ras ontwikkelt zich in een hoger tempo dan welk wezen ooit had verwacht. Vandaag de dag staat jullie ontwikkeling op het punt weer een volgende enorme sprong vooruit te doen. Velen beginnen de hogere energie zelfs te assimileren en voelen zich weer op hun gemak in hun lichaam. Ja, en velen van jullie denken nu: daar worstelen we nog steeds mee. Besef alsjeblieft dat het geen race is om de eerste te zijn en dat de tijd op elk willekeurig moment volmaakt is.

Opdat jullie beter begrijpen wat er vandaag de dag voor jullie ligt, willen we een korte opsomming geven van de meest recente evolutionaire veranderingen waar de mensheid momenteel mee te maken heeft:

De herbedrading van de mensheid is begonnen en de twee helften van jullie hersenen worden nu opnieuw bedraad om een dunnere sluier mogelijk te maken dan jullie ooit hebben gehad. Dit is een fysieke verandering die nog verscheidene jaren niet volledig “ontdekt” zal worden. Om kort te gaan, de bel van biologie wordt verbeterd om een geavanceerde vorm van de mens te kunnen bevatten. Daar de herbedrading op het fysieke vibratieniveau gebeurt, ondervinden ook andere fysieke aspecten de invloed ervan.

De herstart is een van de aspecten waarop de herbedrading zijn uitwerking heeft gehad waardoor overal computers het af laten weten. Datadragers, die jullie hard drives noemen, zijn het meest gevoelig en het is niet erg waarschijnlijk dat ze zich aan hogere energie aanpassen. Jullie hebben al onverklaarbare storingen op dit gebied gezien en zullen er nog meer meemaken, speciaal in grote systemen. De kristallen herbedraden zichzelf om hogere energie te kunnen bevatten net zoals het fysieke lichaam dat doet. In werkelijkheid gebeurt dit op alle niveaus van het spel.

De seksuele energie-infusie is een van de andere veranderingen die aan de gang is. Door jullie nieuwe bedrading hebben jullie een nieuwe relatie met je fysieke lichaam. Het is een hogere spirit die een nieuw voertuig betrekt. Dit zal het fysieke lichaam prikkelen aangezien het ineens een opwelling van energie krijgt wanneer het verouderingsproces dat het lichaam uitput, langzamer gaat en stopt. Omdat dit door de meeste mensen gevoeld wordt als een toename van seksuele levenskrachtenergie, hebben we dit de Seksuele energie-infusie genoemd. Dat is nu aan de gang en zal de komende twee jaar sterk worden gevoeld.

De menselijke engelen beginnen
Al deze gebeurtenissen zorgen voor grote spanning bij diegenen van jullie die besloten hebben de eerste stappen te zetten en de weg voor anderen te bereiden. Jullie zijn het nieuwe type menselijke engelen die klaar zijn om in actie te komen. Onze eerdere woorden waren de klaroenstoot: “Wil de menselijke engel nu beginnen!” De reactie op ons signaal zorgde ervoor dat jullie deze boodschap juist nu ontvangen. Het is niet aan ons om je te vertellen dat je een menselijke engel bent, want het is een gekozen titel. Maar we hebben het nu vaker over hen aangezien zij hun aanwezigheid op het Speelbord van de Vrije Keuze duidelijk kenbaar beginnen te maken. De rol van deze bijzondere wezens zal de dimensionale verschuiving inluiden die vlak voor jullie ligt.

Jezelf uit de tijdlijn verwijderen
Als noodzakelijk deel van het spel hebben jullie je menselijke ervaring gehad binnen een veld van dualiteit. Jullie hadden in de derde dimensie dualiteit nodig voor contrast, net zoals jullie een tijdlijn nodig hadden om eindigheid duidelijk te maken. Weten jullie, in werkelijkheid is niets eindig. Het was gewoon een noodzakelijke illusie die het leven in de derde dimensie makkelijker maakte. De hele mensheid is nu stevig geworteld in een veld van trialiteit, waarin het licht en het donker in evenwicht worden gehouden door een sterkere verbinding met je hoger zelf. Jullie hebben de illusie die jullie “tijd” noemen niet langer nodig. Jullie ziel kent geen tijd. Ook al heeft ze ervaring in het spelen van het mensenspel met de illusie van tijd, is ze echt tijdloos. Zie de dingen in het nu en de illusie van tijd is verdwenen.

Begrijp alsjeblieft lieverds, dat dit een verandering zal zijn die geleidelijk ondervonden wordt. Zien jullie hoe gemakkelijk het was om daar zojuist even naartoe te gaan? Het leren leven zonder de noodzaak om alles in een tijdlijn te plaatsen zal van het grootste belang worden. Het is heel moeilijk voor een wezen dat grootgebracht is in een op tijd gebaseerde werkelijkheid om over te gaan naar een op oneindigheid gebaseerde werkelijkheid. Veel van jullie hele denkproces is op tijd gebaseerd; het grootste deel van al jullie gedachten heeft te maken met het verleden of met de toekomst. Natuurlijk is alleen het heden of het “nu” werkelijk.

Als jullie nu naar het menselijk lichaam kijken, zullen jullie twee hersenhelften zien. De rechterhelft van de hersenen is oneindig en de linkerhelft werd ontworpen om jullie de illusie van tijd, of het eindig zijn, te geven.

De linkerhersenhelft heeft slechts één belangrijke taak en dat is alles wat je ervaart in een tijd te plaatsen. De linkerhersenhelft houdt dus de tijd bij. De rechterhersenhelft is de enige verbinding die je hebt met Thuis. Ze is oneindig en vertegenwoordigt het creatieve deel van de menselijke biologie. De volledige herbedrading die de hele mensheid ondergaat, is het aanbrengen van nieuwe verbindingen tussen de twee hersenkwabben. Dit is nodig om het fysieke lichaam aan te passen voor gebruik van de hoger vibrerende wezens die jullie snel worden. Uiteindelijk zullen jullie het zogenoemde linkerdeel van je hersenen gaan hertrainen om een nulpuntevenwicht te creëren. Dit zal worden bereikt door een activering van een deel van je biologie dat zowel bestaat in de oneindige als in de eindige werelden. Deze activering en de gehele herbedrading zelf zullen bijdragen tot het vormen van een veel sterkere verbinding tussen de twee helften van de hersenen.

Het leren leven in het nu, zonder de behoefte aan de illusie van tijd, staat de hele mensheid te wachten. Wanneer je je aanpast aan die gedachten, creëer je datgene waarover je denkt. Neem die verantwoording en oefen je in de kunst van het oneindig creëren door je ervaringen te verwijderen uit een tijdlijn.

Beginnen aan een multidimensionaal leven
Een van de grootste gebeurtenissen van jullie vooruitgang is dat jullie de deur naar de andere dimensies van tijd en ruimte zullen openmaken. Jullie leren een multidimensionaal wezen te zijn; multidimensionaal worden zal een nieuwe relatie tot tijd en ruimte in werking stellen. Nogmaals, deze verandering kan in het begin zorgen voor verwarring en frustratie. Als je relatie tot tijd verandert, heb je de gewaarwording dat tijd verdwijnt en je op de een of andere manier vastzit in de tijd. Dit feit, gecombineerd met wat we jullie hierna vertellen, is de oorzaak voor het gevoel vast te zitten in de tijd waar de meesten van jullie mee te maken hebben.

De vortex beschermers
Het probleem is dat veel lichtwerkers het gevoel hebben vast te zitten of absoluut niet vooruit te gaan. De meesten van jullie voelen de voorwaartse beweging, jullie denken alleen niet dat het jullie leven raakt. Het kenmerk van een vortex is eenvoudig energie in een rondgaande beweging. Toch is een vortex vanuit ons perspectief gezien zoveel meer dan dat. Een vortex lijkt in veel opzichten op een kind. Elk kind heeft een unieke persoonlijkheid en karakteristiek. Sommige vortexen hebben een specifiek doel en andere niet.

Als hij verzorgd wordt, kan een vortex zich ontwikkelen tot een portaal. Degenen met een contract dat hen sterk verbindt met het land waar ze wonen, zijn hoogstwaarschijnlijk de beschermers van een vortex; dit zijn contracten van de Beschermers van de Vortex. Deze mensen voelen zich duidelijk aangetrokken tot de plek waar ze wonen. Toch is er een tijd waarop zo’n contract is afgerond. Dat is het moment waarop de vortex begint aan zijn eigen ontwikkeling tot een portaal. Stel je nu een portaal gewoon voor als een deur tussen het oneindige en het eindige. Het portaal wordt actief wanneer de vortex volledig in evenwicht komt en dat is het ware werk van de beschermer. Praktisch op dezelfde manier als wij met jullie werken om jullie mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht te brengen, zo probeert de vortex dat ook.

Las Vegas, Nevada is een grote vortex. Hij is steeds weer in en uit evenwicht geweest, wisselend tussen portaal en vortex. In zijn natuurlijke staat van energie (zie nulpunt hieronder), is hij een scheppingsportaal. In feite is de natuurkundige indeling van Las Vegas die van een stad op vlak terrein omgeven door bergen. Als de wind deze grote kom binnenkomt, begint hij snel te draaien en creëert zo een vortex. Die vortex heeft een scheppingsdoel en wordt daarvoor al enige tijd gebruikt door eigenaren van hotels en casino’s. Op dit moment vindt er een balancering van deze energie plaats; dat op zich doet een beroep op de mensen om de volgende stap te zetten en hem te stabiliseren als een scheppingsportaal. Mensen werden aangetrokken tot Las Vegas omdat zij aangetrokken werden tot de droom. Per slot van rekening is het de stad van dromen.

Nulpunt
Zodra een vortex een energetisch evenwicht bereikt, ontstaat er in het centrum van de vortex een nulpuntenergie. Precies op dat moment ontwikkelt de vortex zich tot een portaal. Dit maakt deel uit van alle natuurlijke evolutiecycli. Nulpuntenergie is het volmaakte evenwicht van alle energieën en is op aarde gebruikt sinds het begin. Zelfs op dit moment denken velen dat er dan negatieve en positieve energie is die elkaar opheffen om een nulpuntenergie te krijgen. Dat is niet waar. Nulpuntenergie is de natuurlijke staat van alles. Houd in gedachten dat energie oneindig is en dus bestaat in vele dimensies. Nulpuntenergie is een meetbare energie die de natuurlijke staat in rust van de Universele Energie weergeeft, ongeacht welke vorm ze op dat moment aanneemt.

Jullie beginnen nog maar net gewend te raken aan het leven in nulpuntenergie. In het begin voelt dat aan alsof je tegengehouden wordt, nog een reden waarom sommigen het gevoel hebben vast te zitten. Jullie interpreteren het gebrek aan vooruitgang als vastzitten, terwijl jullie in feite een nulpuntenergie in je leven bereikt kunnen hebben. Dit is het meest krachtige punt dat iemand kan bereiken; meditatie en veel spirituele oefeningen zijn allemaal gericht op het bereiken van momenten van nulpuntenergie. Jullie zijn er dichterbij dan jullie denken.

Her-inneren jullie je dat je het als kind heerlijk vond om in de rondte te draaien? Je maakte dan in feite een persoonlijke vortex voor jezelf in een poging je de nulpuntenergie te her-inneren waarin je leeft wanneer je Thuis bent. Dit is hetzelfde geheim dat leidde tot de formatie van de Derwisjen van de Mevlevi’s die jullie kennen als de dansende (of wervelende) derwisjen; de heilige beoefening van het vormen van een portaal uit een vortex. Dat proces gaat nu veel sneller. Een persoonlijke vortex kan gemakkelijk gecreëerd worden met een enkele gedachte. Het is nu voor iedereen mogelijk om elk moment van het dagelijkse leven in nulpuntenergie te leven.

Degenen die opzij stapten Velen zijn opzij gestapt toen het ernaar uitzag dat er een mogelijkheid bestond om het spel naar een nieuw niveau te brengen. Zij stapten opzij zodat de allerbesten naar de Aarde konden gaan en hier konden zijn als het wonder zou gebeuren. Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat alleen degenen met een specifiek doel het spel konden binnengaan. Dat was nodig om de richting van de menselijke ervaring te veranderen; dat werd gevierd door alles-wat-is heen. Vandaag de dag vieren we diezelfde gebeurtenis. De spirits die een stap opzij deden, wachten nu om hun bijdrage te leveren en ze zullen degenen waarvoor ze opzij zijn gestapt graag helpen. Alles wat die wezens hoeven te doen is zich daarvoor open te stellen en het te accepteren.

Lieverds, jullie zijn degenen waarvoor zij een stap opzij hebben gedaan. Jullie zijn degenen die de grootste kans hadden om de richting van de mensheid te veranderen. Jullie zijn de uitverkorenen die een nieuw tijdperk zullen inluiden. Jullie kunnen nu wel denken dat jullie in deze grote verandering weinig te bieden hebben. Maar wij zeggen jullie dat er, zonder uitzondering, geen wezens op aarde zijn die geen specifieke unieke gave hebben te geven aan de hele mensheid. Wij vragen jullie nu om je plaats in te nemen. Kleine stapjes in de richting van je passie zullen je helpen in het nu te blijven totdat jullie je de beheersing van nulpuntenergie her-inneren.

We verlaten jullie met slechts drie eenvoudige geheugensteuntjes:
Behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar en speel goed samen.

ESPAVO

De groep

 

De Hartverbinding
Door Barbara Rother

Werkelijkheid en je punt van waarneming

Vorig jaar november zond CNN een vervolgserie uit over de orkaan Katrina. Ze interviewden een jonge man van 20 jaar uit New Orleans. Hij had een ernstige vorm van leukemie en stond op de wachtlijst voor een beenmergtransplantatie. Zijn artsen in New Orleans hadden een donor gevonden, maar op de dag vóór de orkaan het gebied trof werd de transplantatie afgelast en vluchtte hij met zijn vader naar Hartford, Connecticut om te ontkomen aan het noodweer dat eraan kwam.

Terwijl de interviewster met deze jongeman in gesprek was, verbaasde ze zich over wat hij zei. “Ik ben blij dat ik die transplantatie niet heb gekregen want dan zou ik in het ziekenhuis hebben gelegen op het moment dat de orkaan toesloeg en te ziek zijn geweest om vervoerd te worden.” Hij had het gevoel dat zijn leven was gespaard. De meesten van ons zouden heel teleurgesteld zijn geweest om de kans te verspelen op een transplantatie die ons het leven kon redden, maar deze jongeman zag het geschenk in de situatie. Hij was vol hoop en zeker dat ze een andere donor zouden vinden. Maar daarna sprak de interviewster met zijn arts die haar vertelde dat deze man zelfs met de transplantatie slechts 10 tot 20 procent kans van overleven had. Deze informatie klonk zo macaber, dat het moeilijk te begrijpen was hoe hij zo optimistisch kon blijven. Deze jongeman zag elke dag dat hij leefde als een zegen en was vastbesloten hem ten volle te leven. Deze man is een inspiratie voor ons allen. Zijn werkelijkheid werd gecreëerd door zijn punt van waarneming.

Jaren geleden als er iets in mijn leven gebeurde wat een ramp leek, had ik het moeilijk om met de situatie om te gaan en had ik de neiging mezelf zielig te vinden en een tijdje neerslachtig te blijven. Doordat ik de afgelopen twaalf jaar ben gegroeid op mijn spirituele pad, ben ik er trots op nu te kunnen zeggen dat ik een eind op weg ben mijn gedachten in de meeste situaties onder controle te houden. Dat wil niet zeggen dat ik geen “slechte” dagen heb als niets goed lijkt te gaan. Maar ik weet nu dat ik alleen mijn perspectief maar hoef te veranderen en mezelf wat tijd te gunnen om mijn houding weer aan te passen. Grappig dat wanneer ik dit eenmaal doe, het leven op een magische manier verandert in plezieriger omstandigheden.

Jaren geleden werd ik getest op hoe ik met zo’n situatie zou omgaan. Steve en ik genoten van een gezellig dagje winkelen en rondkijken in Amsterdam. We hadden nog een uurtje voordat we de trein moesten nemen naar de plaats waar we die avond een seminar zouden geven. Op het moment dat ik mijn portefeuille wilde pakken om nog een souvenir te kopen drong het tot me door dat hij weg was. Ik herinnerde me dat nog maar enkele ogenblikken eerder twee jongemannen ruw tegen me aangebotst waren. Op dat moment wist ik dat ze mijn portefeuille uit mijn handtas hadden gestolen. Ik was zo overstuur dat ik moest huilen. Ik voelde me geschonden. Omdat we de trein moesten halen was er geen tijd om dit aan te geven bij de politie. Het was een lange, stille treinrit naar de plaats waar we ons seminar zouden geven. Steve probeerde me op te beuren, maar ik moest hier op mijn eigen manier uitkomen.

Toen we aangekomen waren en met ons seminar zouden beginnen voelde ik mijn houding veranderen. Ik had besloten de kwestie los te laten. Het was maar een portefeuille. Steve en ik waren veilig. Ik liet de gehechtheid eraan los. Ik deelde deze ervaring met de mensen die aan ons seminar deelnamen. Een prachtige vrouw kwam tijdens de pauze naar me toe en zei dat ze politieagente was in Amsterdam en bij de afdeling diefstal met inbraak werkte. Ze beloofde me dat ze mijn portefeuille zou opsporen. Ik bedankte haar, maar in mijn achterhoofd vroeg ik me af hoeveel kans ze maakte om hem echt te vinden. Toen ik in haar ogen keek wist ik dat ze hem op de een of andere manier zou vinden. De dag voordat we naar huis zouden vliegen kreeg ik een telefoontje van deze politievrouw. Ze zei dat ze mijn portefeuille had gevonden! Zij en haar collega hadden een inval gedaan in een huis in Amsterdam. Ze hadden tussen de gestolen goederen een emmer vol portefeuilles gevonden. Ik had haar verteld dat mijn portefeuille rood was. Ze pakte de enige rode uit de stapel. Al mijn credit cards en geld waren weg alleen mijn rijbewijs zat er nog in en daar kon ze mijn portefeuille aan herkennen. Ik heb die portefeuille jarenlang bewaard als herinnering aan het veranderen van mijn houding ten opzichte van situaties en het loslaten van mijn gehechtheid aan de uitkomst. Tot op de dag van vandaag heb ik altijd een rode portefeuille in mijn handtas.

Ik zou graag het volgende gedicht van Collin McCarty met jullie delen dat Steve me jaren geleden gaf:

Reiken naar de regenboog
Als we het zo af en toe zouden durven
om te zoeken en te speuren, te ontdekken en te dromen,
te groeien en elke dag te beleven,
in de wetenschap dat we slechts evenveel kunnen krijgen
als we kunnen geven
en dat we slechts evenveel uit het leven kunnen halen
als we onszelf toestaan te leven…
Dan kunnen we echt gelukkig zijn.
Kunnen we een paar dromen waarmaken en
kunnen we er een gewoonte van maken
om elke dag naar de regenboog te reiken en
zo ons leven kleur te geven met prachtige dagen.

In licht en liefde,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.