September 2007

Oneindige ruimte – Oneindige liefde
40 dagen en 40 nachten voor de mensheid


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve:

De groep gaat hier verder met de Bekrachtigingserie. Deze boodschap gaat over oneindige ruimte. Vlak voordat meesters hun meesterschap bereikten hadden zij een speciale activeringservaring. Mozes ging de berg op en keerde terug met de 10 geboden. Mohammed ging naar Mecca en Jezus bracht 40 dagen en 40 nachten alleen in de woestijn door. Deze activeringen bestonden uit een reis naar oneindige ruimte en dat bereidde hen voor om in de rol te stappen waarvoor ze naar de Aarde waren gekomen. Nu heeft de hele mensheid de gelegenheid om op een soortgelijke manier geactiveerd te worden.

De makkelijkste manier om oneindige ruimte te activeren is om onze ervaringen uit de tijdlijn te verwijderen. Zodra je de principes van oneindige ruimte begrijpt, kun je oneindige liefde gaan ervaren.

Toen we deze boodschap presenteerden gebeurde er met mij persoonlijk iets vreemds. Op het moment dat we over oneindige liefde begonnen nam de groep de sluier voor me weg en liet me relaties uit vorige levens zien met enkele mensen die bij de uitzending aanwezig waren. Ik sprak de woorden van de channeling maar werd tegelijk meegenomen naar een plaats waar ze me in staat stelden relaties met deze mensen in vorige levens te her-inneren en te voelen. Ik was verwonderd om plotseling naar personen te kijken en me de relatie te her-inneren die ik tijdens dat hele leven met hen had en te zien hoe intiem we met elkaar waren. Opeens drong het tot me door dat ze me lieten zien wat relaties zijn op het moment dat ik een oneindige liefde met deze mensen had bereikt.
Als de energie van liefde hogere niveaus van zuiverheid bereikt, wordt ze ongelofelijk sterk. Oneindige liefde is liefde op zielsniveau en is zó sterk dat er geen gehechtheden meer zijn. Je kunt heel goed voldoende van iemand houden om hem/haar los te laten als je denkt dat het hem/haar zou helpen. Dat was voor mij een heel diepe ervaring en de opwinding erover bleef me nog dagen bij.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes…

Steve Rother

Groeten van Thuis.

Wereldwijde spiraal
We komen vandaag bij jullie om een bepaalde kant van Thuis te presenteren en een deel van jullie verbinding met die plek waar jullie begonnen. Dat stukje dat begon als een vonk van God is iets wat diep in je fysieke wezen werd ondergebracht. Jullie zijn spirits die pretenderen mens te zijn, door het dagelijkse leven gaan, elkaar tegenkomen, tegen muren oplopen en proberen uit te vinden wat je verkeerd doet. Lieverds, wat, als we jullie zouden vertellen dat jullie hier naar beneden kwamen om pijn te kunnen voelen en om droefheid te kunnen voelen? Als jullie Thuis komen, zullen jullie je deze ervaringen slechts her-inneren als prachtige menselijke emoties. Dat hoort bij de bedoeling van de menselijke reis. Ongeacht op welk punt jullie zijn in je leven of je evolutie als ziel, weet dat jullie altijd de mogelijkheid hebben om een keuze te maken die je naar Huis brengt en naar de hoogst mogelijke nieuwe vorm. Dit zal jullie helpen om je omgeving te veranderen zodat je in staat bent je huis en je spirit nieuwe vorm te geven. Daarvoor zijn jullie hier, want jullie zijn de scheppers.

Jullie hebben een wereldwijd proces opgestart. De hele mensheid zit in een evolutionaire spiraal die elke dag sneller gaat. Het is heel spannend aan het worden. Het was de gewoonte dat jullie telden van 1 naar 2, naar drie, naar vier, maar nu wordt dat exponentieel; jullie tellen van 1 naar 10, naar 100, naar 1000 enzovoorts. Het groeit in zo’n ongelofelijk tempo dat jullie het niet altijd kunnen bijhouden, en dat op zich creëert stress in het fysieke lichaam. Jullie menselijke hersenen willen deze begrippen helemaal kunnen begrijpen, maar het is voor mensen heel moeilijk om in te zien dat ze het niet allemaal kunnen begrijpen. Daarom zullen we vandaag de dingen voor jullie precies genoeg gecompliceerd maken zodat jullie de waarheid kunnen begrijpen. Die is zo verschrikkelijk eenvoudig, dat ze jullie vele malen ontgaat. Ze is zó eenvoudig dat het moeilijk voor jullie is om te begrijpen hoe alle stukjes in elkaar passen tenzij het ingewikkeld gemaakt wordt. Vandaag willen we proberen jullie dat geschenk te geven.

Vandaag willen we jullie een gedachte geven waardoor jullie zullen begrijpen wat er direct voor jullie in het vooruitzicht ligt. Vanuit het hogere perspectief hebben wij het gehad over de her-bedrading; over de twee hersenhelften die op een totaal andere wijze dan voorheen met elkaar beginnen te communiceren. We hebben het daar vele malen over gehad, maar deze keer zullen we de woorden enigszins veranderen om andere mensen te kunnen bereiken.

Veranderingen in het schakelsysteem van de hersenen
Eén deel van je hersenen – de rechterhersenhelft – is eenvoudigweg je verbinding met Thuis. Het is de gronding van je spirit in het fysieke lichaam; het is het deel dat je verbinding bevat met alle creativiteit, inspiratie en channeling. Al deze elementen van Thuis lopen direct via die kant van de hersenen. Dan is er een ander deel van de hersenen dat volledig is afgescheiden van het eerste deel, met uitzondering van enkele energiedraden die heen en weer gaan. Deze draden worden synaptische paden genoemd. Dit deel van de hersenen, dat jullie de linkerhersenhelft noemen, doet maar één ding. Het houdt de tijd bij. Het geeft je de illusie dat je leeft in een veld van dualiteit, in een veld van tijd. Het geeft je de illusie van tijd binnen een fysiek voertuig dat een begin en een einde heeft. Daarom geloven zo veel mensen dat ze hun fysieke lichaam zíjn. Ze geloven dat wanneer ze sterven, dat het einde is. Maar energie sterft nooit; energie verandert alleen van de ene vorm in de andere. Zelfs de elektriciteit die jullie gebruiken en de temperatuur die jullie voelen wanneer je naar buiten stapt, heeft betrekking op transformatie van de ene vorm van energie naar de andere. Dat transformeren gaan jullie leren. Jullie hersenen worden her-bedraad over een periode tussen de twee en vijf jaar, samen met de hele mensheid. Dat veroorzaakt op dit moment uitdagingen en problemen in het menselijk ras, maar de werkelijke gevolgen van de her-bedrading zullen gedurende een periode van 20 jaar of langer niet volledig beseft worden.

Activering om de ervaring te verwijderen uit de tijdlijn
Jullie hebben bepaalde instrumenten om je heen – klokken. De Hoeder vindt speciaal atomische klokken zo prachtig omdat ze, volgens hem, de tijd exact bijhouden. Wij zeggen jullie dat niets de tijd perfect bijhoudt, want tijd is een illusie. Dat is één ding dat jullie zullen gaan begrijpen wanneer deze her-bedrading verder gaat. Over andere kanten van dit onderwerp hebben we het al gehad. Er ontstaat een hele serie gebeurtenissen wanneer het dierlijke deel van de mens zich ontwikkelt. Je spirit is al goed ontwikkeld, maar wanneer dit voertuig, dat jullie hebben aangenomen om de illusie van gescheiden-zijn van elkaar te ervaren, zich ontwikkelt, geven jullie aan alles om je heen nieuwe vorm. Jullie beginnen de dingen anders te zien. Dit zal op veel gebieden van jullie leven gebeuren. Jullie zullen nieuwe overtuigingen en nieuwe idealen hebben; sommige overtuigingen die jullie ontwikkeld hebben om je wereld te definiëren, zullen gaan veranderen. Nieuwe mogelijkheden ontstaan die er nooit eerder zijn geweest. Jullie zullen merken dat veel grenzen van je eigen overtuigingen ruimer worden. Iets daarvan zal zich voordoen op het gebied van relaties. Iets daarvan zal zich ook voordoen in het fysieke lichaam. Iets daarvan zal zich voordoen in de fysieke verbinding met de spirit, wat wij seksuele energie noemen. Veel hiervan zal gebeuren om jullie een nieuwe basis voor mogelijkheden te geven. Dat is de boodschap: mogelijkheden.

Jullie zijn niet de eersten die hier doorheen gaan. Hoewel het de eerste keer is dat de hele mensheid door deze evolutie gaat, zijn sommige mensen, die hier voor een menselijke ervaring waren, al door deze overgang gegaan. Wanneer jullie door dit proces gaan, is er één uniek stuk dat jullie daarbij, meer dan iets anders, zal helpen. Dat is een activering die jullie zelf doen. Maar daar bestaan geen stappen voor; we kunnen geen boek schrijven en vertellen hoe dit precies gedaan moet worden. Ook zullen er geen seminars zijn waarop verteld wordt wat je moet doen. Het is namelijk zo bijzonder persoonlijk. Maar we kunnen jullie wel vertellen hoe sommige andere meesters dit in het verleden hebben gedaan.

De sleutel is je ervaring te verwijderen uit de tijdlijn, want de tijdlijn is de grote illusie. Zijn jullie Thuis, dan zijn verleden, heden en toekomst één geheel. Jullie kunnen dan binnen de illusie van tijd overal naartoe gaan. Het is mogelijk dat je grootmoeder reïncarneert als je dochter, en ook omgekeerd. Het is mogelijk om vooruit en achteruit in de tijdlijn te gaan omdat de beperkingen van tijd alleen door de linkerhersenhelft gecreëerd wordt. De mensheid begint te veranderen nu de nieuwe verbinding tussen de linker- en de rechterhersenhelft groeit en groter wordt. Als gevolg van deze verandering hebben jullie een nieuwe relatie met tijd en ruimte. Als jullie een begin maken met het verwijderen van je ervaringen uit de tijdlijn, gaan jullie de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

“Nu-tijd” leren gebruiken
Als jullie door een trauma, problemen of uitdagingen gaan vragen wij jullie om als eerste te proberen je te focussen op het bewust worden van dat ene deel van de tijdlijn dat echt is. Jullie hebben tijd in drie gelijke delen verdeeld; jullie noemen dat verleden, heden en toekomst. Maar jullie verleden is slechts een her-innering. Bijvoorbeeld: er zitten hier twee zusters die met slechts negen maanden verschil van elkaar zijn opgegroeid met hetzelfde ouderpaar. Ze waren altijd samen. Hoewel ze alles samen hebben meegemaakt, zullen ze totaal verschillende her-inneringen hebben aan dezelfde ervaringen. Wie heeft er gelijk? Beiden hebben gelijk, want het is hun eigen perceptie die hun individuele werkelijkheid creëert; ze hebben allebei een ander beeld van dezelfde gebeurtenis.

Met het verleden als her-innering en de toekomst slechts als een potentieel, begrijp alsjeblieft dat je de neiging zult hebben om negatieve energie op te slaan in het verleden en positieve energie in de toekomst. Je grootste dromen, je hoop en je opwinding over mogelijkheden worden geprojecteerd op de toekomst. Ook al hebben jullie goede her-inneringen uit het verleden, dan zijn ze eveneens opgeslagen in de toekomst. De positieve dingen hebben de neiging om opgeslagen te worden in de toekomst; de negatieve in het verleden. In een veld van dualiteit hebben de positieve en de negatieve dingen een ongelofelijk effect op jullie. Wanneer je uit het veld van dualiteit naar een veld van trialiteit gaat waar je meer een totaalbeeld hebt, begin je de noodzaak voor het verleden en de toekomst te verliezen. Dan zul je terecht komen bij het deel dat echt is: het heden. Als je op welk moment ook in staat bent om jezelf uit de tijdlijn te verwijderen en jezelf in het nu te plaatsen, zal alles veranderen. We zullen jullie een idee geven hoe je dat in een momentje kunt doen.

Creëren van binnen naar buiten
Alles wordt beheersbaar. Alles wordt spannend als je jezelf in het nu plaatst, zelfs als je als mens een moeilijke ervaring hebt. Al je problemen en angsten zijn gericht op de toekomst. Als je angst wilt loslaten, haal jezelf dan van de tijdlijn af. Stel je voor je dat je in de dodencel zit en de volgende ochtend geëxecuteerd gaat worden. Er is grote angst in je, dat is zeker, maar ben je okay op dit moment? Heb je alles wat je nodig hebt? Als je ergens bang voor bent, stel jezelf dan de vraag: “Is alles in mijn wereld op dit moment in orde?” Ja. Als je dat doet, dan breng je die energie in je fysieke wezen; je begint dan een nieuwe werkelijkheid om je heen te creëren door de vibraties die je uitstraalt. Dat is de manier om van binnen naar buiten te creëren. Je doet dat met vibraties die van jezelf uitgaan, want als je jezelf verwijdert uit de tijdlijn, begin je jezelf in een nieuwe werkelijkheid te brengen. Er zijn meesters die dit in het verleden hebben gedaan. Ze hebben allemaal op mysterieuze manieren gewerkt, en iets daarvan zullen we met jullie delen om jullie te helpen het beter te begrijpen.

Oneindige ruimte
We zullen twee uitdrukkingen van deze speciale, unieke mogelijkheid met jullie delen zodat jullie die vandaag met je mee kunnen nemen. Eén daarvan is oneindige ruimte. Dat is het activeringspunt. Als je jezelf volledig in het nu kunt brengen, ben je in oneindige ruimte. Je bent Thuis. Dit was het doel bij meditatie. Dit was het doel bij bidden: het vinden van oneindige ruimte. Dit is een activeringspunt. Ook al was de mensheid nog niet helemaal klaar om op dit punt geactiveerd te worden, zijn jullie dat nu wel. (Dit is een beetje verwarrend… op welk punt waren we niet klaar?) Zelfs al heb je in het verleden verschillende dingen geprobeerd, zul je merken dat ze nu anders werken. Je zult niet de weerstand ondervinden die je eerder ervaren hebt. We zeggen niet dat je moet bidden. We zeggen niet dat je moet mediteren. De Hoeder heeft hersenen die nooit stoppen zodat hij nooit heeft kunnen mediteren, maar hij heeft zich altijd afgevraagd hoe dat zou zijn. Het is namelijk zo dat meditatie je in oneindige ruimte brengt. Laat ons met jullie delen hoe andere meesters dit instrument hebben gebruikt toen zij in hun meesterschap stapten.

Een drie uur durende reis
Jezus, de meester die deze Aarde bewandelde als leraar, bracht 40 dagen en 40 nachten door in de woestijn. Voor hem was dat gelijk aan drie uur. Hij ging een gebied van oneindige ruimte binnen. Ja, er gaan veel verhalen over de gesprekken die hij had met de duivel, hoe hij in verleiding werd gebracht en hoe hij besloot naar de goede kant te gaan in plaats van de slechte kant. We vinden deze verhalen zo heerlijk menselijk, maar heel weinige ervan zijn in feite waar. De werkelijkheid is dat hij een activering meemaakte die hij zelf deed en die hem in een oneindige ruimte bracht. Voor de mensen om hem heen was hij 40 dagen en 40 nachten weg. Vanuit zijn perspectief had hij een drie uur durende reis in de oneindige ruimte. Zo gaat dat en jullie evolueren naar een gebied waar jullie dat nu zelf kunnen doen. Jullie zullen merken dat die gelegenheden zich aan jullie zullen voordoen als nooit tevoren. Kijk er naar uit. Kijk uit naar de gelegenheden om je uit de tijdlijn te verwijderen. Jezus was niet de enige die dit heeft gedaan. Het gebeurde met Boeddha. Het gebeurde met Mohammed toen hij naar Mecca ging; hij was toen in een gebied van oneindige ruimte en hij creëerde dat voor andere mensen zodat ook zij dat konden ervaren. Het gebeurde met Mozes toen hij de berg opging. Hij was in een gebied van oneindige ruimte en wat er ook in de wereld gebeurde, hij maakte daar geen deel van uit. Als je in oneindige ruimte bent, wordt je spirit gezuiverd en ga je naar Huis gedurende die tijd. Je gaat naar Huis als je jezelf verwijdert uit de tijdlijn. Dat is waar de mensheid naartoe gaat. Jullie laten de behoefte aan de illusie van de tijdlijn achter je. Hoe meer je jezelf kunt aanpassen aan deze ideeën en daar nu in oefent, hoe gemakkelijker dit evolutieproces voor je zal zijn.

Oneindige liefde
Er is nog een uitdrukking die we met jullie willen delen. Er bestaat één energie die de basis is voor elke vorm van energie die jullie als mensen ervaren – zelfs elektriciteit, licht en warmte. En dat is liefde. Liefde zelf is een basisenergie van waaruit alle andere energieën voortkomen. Wat gebeurt er dan wanneer jullie liefde verwijderen uit de tijdlijn? Jullie komen terecht in een gebied van oneindige liefde. Dat is wat jullie zullen gaan ervaren in je eigen relaties. Waarschijnlijk zal dat jullie in het begin in de war brengen aangezien dat niet samengaat met huidige overtuigingen. Dit is wat jullie gaan ervaren als je in de spiegel kijkt. Ah, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Jullie zijn zo gewend om liefde gereflecteerd te zien door andere mensen, dat jullie het moeilijk vinden om die in een spiegel te vinden. Oneindige liefde komt van binnenuit en stroomt alleen naar buiten. De enige behoefte die ze heeft is: stromen. Ze moet altijd circuleren om te overleven, maar dat is niet moeilijk want zodra ze één keer is ervaren, blijft ze op een diepe manier met je verbonden. Wanneer twee of meer mensen een niveau van oneindige liefde bereiken dan verliezen zij haar nooit. Op grond van het feit dat ze altijd in je aanwezig is en een weg zoekt om naar buiten te komen, zal het jullie allemaal sterker maken wanneer je meer uitingen van liefde in welke vorm ook kunt geven. Je begint jezelf in een situatie van eindloze liefde te brengen wanneer je dat doet. Wanneer je oneindige liefde ervaart, is dat de diepste liefde die mensen in de bel van biologie kunnen bevatten. Oneindige liefde is totale onvoorwaardelijke liefde. Totale onvoorwaardelijke liefde heeft geen relatie met tijd. Dus: oneindige liefde.

Ja, je zult zien dat je dit gedurende vele levens hebt ervaren. Er zijn momenten waarop je naar iemand kijkt en weet dat je hem of haar kent uit een vorig leven. Je weet dat je een diepe liefde voor hem of haar hebt. Je zou alles voor deze persoon willen doen en dat kan op een bewust niveau nergens op slaan. Soms kan dat zelfs gênant zijn om dit soort verbindingen te maken en moeilijk vanwege de overtuigingen die je zo lang hebt gehad. Oneindige liefde is nu bereikbaar en je zult merken dat je niet door 40 dagen en 40 nachten hoeft te gaan om zo ver te komen. Het zal in een oogwenk gebeuren. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om zo veel van iemand te houden dat je uit zijn of haar leven zou kunnen verdwijnen als je dacht dat dit voor hem of haar beter was? In het begin zullen je ervaringen met oneindige liefde kort zijn zodat je feeling kunt krijgen voor deze energie en je langzaam leert aan te passen. Zo zal het in eerste instantie gebeuren, bijna alsof je spirit je lang genoeg wil afleiden om je hiervan kleine shots te geven om je wakker te maken. Zet je schrap – het is een prachtige reis! Dat is het idee van wat er met jullie als mens gebeurt. Dus als je meer oneindige liefde begint te ervaren en als je in staat bent die oneindige liefde tot uitdrukking te brengen, wordt ze sterker. Ze begint het fysieke voertuig te veranderen om plaats te maken voor meer oneindige ruimte en meer oneindige liefde waarin wij altijd leven.

Lieverds, velen van jullie werken heel hard om de sluier dunner te maken. Jullie willen dat de sluier verdwijnt, jullie weten dat het een illusie is, jullie weten in je hart wat Thuis is en daar willen naar terug. Dat willen jullie alleen maar creëren. Wij respecteren dat en doen ons best om jullie de gereedschappen te geven die jullie kunnen helpen dat te doen. We zeggen jullie ook, dat jullie al veel verder zijn dan iemand ooit had verwacht toen jullie hier voor het eerst kwamen. Jullie zijn de eindtijd van planeet Aarde al gepasseerd. Jullie hebben de hoogste mogelijkheid van de hele mensheid al achter de rug gelaten en zijn vandaag de dag zelfs de dagen van Atlantis en Lemurië al gepasseerd in jullie vibratie. Jullie hebben op deze planeet meer mogelijkheden dan ooit. Denk niet dat jullie hier toevallig zijn. Jullie zijn hier naartoe gekomen met een heilig contract. Jullie zijn hier naartoe gekomen met één ding dat jullie beter doen dan wie dan ook en jullie kunnen dat idee alleen maar grondig verknoeien door te proberen jezelf te vergelijken met iemand anders.

Velen van jullie hebben vragen over hoe je een staat van oneindigheid moet bereiken. Er brak een tijd aan voor de Hoeder waarop zijn oudste zoon het huis uit ging en hij nam zijn kamer over om die tot zijn meditatiekamer te maken. Hij bracht er grote kussens naar toe en kocht tingsha bellen en hij legde er zelfs een kompas in zodat hij kon zien waar het ware noorden was. Al deze dingen gaf hij een plekje. Elke ochtend ging hij er naar toe en probeerde oneindige ruimte te ervaren. Hij gaf zichzelf 20 minuten. (ha, ha!). Er was een probleem met zijn hele idee, want hij bracht er onmiddellijk een tijdlijn in. Hij placht daar te zitten en probeerde te mediteren; hij deed dat zodat hij zijn verbinding en zijn communicatie kon verbeteren. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat het prachtig was dat hij dit deed en dat zijn fysieke lichaam het in hoge mate apprecieerde, maar dat het niet noodzakelijk was voor spirituele communicatie. Wij klopten op zijn deur en vroegen: “Ben je klaar?” Hij zei: “Een minuutje nog. Ik moet mijn tingsha bellen nog doen.” En hij liet zijn bellen klingelen boven de chakra’s en daarna ademde hij in een bepaald patroon. Nogmaals vroegen wij hem of hij klaar was. Hij zei: “Nee, ik moet nog iets doen.” En hij deed iets dat iemand hem had laten zien, haalde nog drie keer diep adem en zei eindelijk: “Ik ben klaar.” En als kleine kinderen die zich voor elkaar verstoppen, lachten wij stilletjes en zeiden niets. Binnen enkele minuten viel hij in slaap en ervoer de oneindige ruimte die hij zocht. Op het moment dat hij 20 minuten later opstond en ging douchen begonnen wij met onze communicatie. In het begin was hij heel gefrustreerd en dacht dat hij iets verkeerd deed.
Begrijp alsjeblieft dat je zult ervaren wat je je ten doel hebt gesteld maar dat het niet in een tijdlijn zal gebeuren.

Vandaag hebben wij veel zaden gezaaid en wij hebben dat in heel vruchtbare grond gedaan want jullie zijn de leraren, jullie zijn de helers, jullie zijn degenen die voor de mensheid uit lopen, deuren openen en die open houden zodat dit evolutionaire proces kan plaatsvinden. Sommigen van jullie zullen daarvoor belachelijk worden gemaakt. Jullie weten dat. Anderen zullen worden gevreesd. Weer anderen zullen worden geaccepteerd. Geen daarvan is een succes of een mislukking. Het is wat jullie hebben gevraagd om te doen en jullie zijn precies op tijd. Welkom Thuis. Welkom in de Hemel op Aarde. We zijn heel erg blij dat jullie je hebben losgemaakt van het spelplan dat jullie hadden. Nu creëren jullie elk moment van de dag je werkelijkheid en het is voor ons zo’n grote eer om toe te kijken hoe de meesters van het Speelbord oneindige liefde ervaren en met elkaar delen.

Wij houden jullie in ons hart met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met respect. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt. En als laatste: het spel dat jullie spelen wordt het best gespeeld als jullie goed samenspelen.

ESPAVO

De groep

 

De Hartverbinding
Door Barbara Rother

Vernieuwing

De maand augustus hebben we thuis in Las Vegas doorgebracht. Het was heerlijk om de tijd te hebben en het thuis dat we hebben gecreëerd naar waarde te schatten. Deze maand wonen we hier 3 jaar en elk jaar wordt het steeds wat meer onze persoonlijke ruimte. We besloten om de maand augustus geen Lightworker evenementen te geven zodat Steve tijd had om boeken te schrijven en ik onze agenda voor het nieuwe jaar in orde kon brengen. We hebben ook wat vernieuwing aangebracht. Het was heerlijk maar bracht ook spanning met zich mee, maar het was iets waar ik erg naar had uitgekeken. Ons huis is 20 jaar oud en toen we er introkken wisten we dat dit de plek was waar we graag wilden leven. We hadden plannen die tijd en geld zouden vragen om deze plek in overeenstemming te brengen met onze persoonlijke stijl. Als je een nieuw huis betrekt, speciaal als er daarvoor andere mensen in hebben gewoond, wordt het huis dag na dag je eigen heilige plek doordat je energie zich vermengt met die van het huis. Wanneer we reizen voel ik daar waar het hart is als thuis omdat ik geniet van het leven waar we ook naartoe gaan, maar het heeft iets bijzonders om terug te keren naar de plek die je hebt besloten je ware thuis te noemen.

Deze maand van verbouwing is heel intensief geweest. Hoe opgewonden ik ook was, ik wist dat ik mijn gedachten gericht moest houden op het eindbeeld. Het zou iets zijn waar we heel veel plezier van zouden hebben als het allemaal klaar was. Steve en ik wilden een thuis creëren waar mensen die ons zouden bezoeken, zich welkom en op hun gemak zouden voelen. Hoe zeer ik ook genoten heb van de tijd die ik er al woon, iets voelde niet goed. Ik voelde een verlies van vrede… verstrooid is het beste woord dat ik kan bedenken. Het ergerde me omdat ik zo niet wilde zijn. Maar het is in orde. Ik moest mezelf de tijd gunnen om deze gevoelens te hebben. Als mens gaan we nu eenmaal door golven van emoties – op en neer – we kennen dat allemaal. Maar als er iets in je huis niet in orde is, dan heb je het gevoel dat je net niet helemaal in evenwicht bent.

In het begin was ik upset over mezelf. Toen Steve en ik besloten om deze vernieuwing te doen vroeg hij mij of ik er zeker van was dat ik dit wilde. We wisten beide dat het een verstoring zou zijn van ons dagelijkse bestaan. Ik vroeg me af waarom ik zo gefrustreerd was met al die arbeiders in mijn huis. Ik weet dat mijn thuis mijn toevluchtsoord is. Als we reizen voor onze Lightworker evenementen, geniet ik van alle spirituele familie die we ontmoeten waar we ook gaan, maar als we thuis zijn wil ik graag mijn rustige ruimte. Alle arbeiders waren prettige mensen. Ik leerde hen kennen en kreeg verhalen over hun gezinnen, maar toch begon de herrie van de verbouwing en het gebrek aan privacy me al snel uit te putten. De maand augustus waar ik zo naar had uitgekeken om thuis te zijn, veranderde in een tijd waarin ik elk excuus aangreep om weg te zijn.

Ik kan nu zeggen dat ons huis zijn nieuwe zelf is. De hele verbouwing is klaar, alleen misschien de badkamer en de toiletten nog. Een huis is als een verlengstuk van ons zelf. We vernieuwen steeds weer wie we zijn. Dat houdt ons opgewonden over wie we zijn.

Stel je je huis voor als je lichaam, geest en ziel. Het herbergt je spirit. Zegen je huis elke ochtend als je wakker wordt en besef hoe mooi het is. Kijk in de spiegel en zeg: “Ik ben in volmaakte orde.” Het doet er niet toe wat er in je leven gebeurt, het is goed om thuis te zijn in je hart met alles en als er iets niet goed is, verander het dan. Je kunt dat langzaam doen. Ik kon deze verbouwing niet in een dag laten doen, hoe zeer ik dat ook gewenst had. Waar je huis – je lichaam, geest en ziel – ook doorheen gaat, neem er de tijd voor en maak het jezelf niet moeilijk. Weet dat je vandaag precies op de juiste plek bent. Welkom thuis. En zo is het.

In licht en liefde,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.