Januari 2008

“SO”
Wegversperringen naar Ascensie


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Hier zijn we dan, nadat we eindelijk een pad om te gaan gevonden hebben, duurt het niet lang of we vinden een grote hoop SO midden op ons pad. Klinkt dat bekend? In deze channeling toont de groep ons een andere kijk op het SO (Systeem van overtuigingen) dat ons vaak verhindert verder te gaan op ons pad. Zij zeggen dat als we vooruit gaan, zal de manier waarop we met ons eigen SO omgaan bepalend zijn voor ons eigen comfort wanneer deze verandering plaatsvindt. Deze boodschap geeft een nieuw perspectief op SO!

Welnu…keer, wanneer je de boodschap hebt gelezen, terug naar deze paragraaf en lees hem nog een keer.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes. Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Het verhaal van Darylann: een multidimensionaal mens
Lieverds, wij gaan jullie vandaag een verhaal vertellen van een Lichtwerker, een jonge vrouw die opgroeide niet wetend wie ze was en niet in staat zichzelf te kunnen zien. Ze was niet in staat te begrijpen wat haar juiste plaats of betekenis in het leven was en waarvoor ze was gekomen. Ze bracht heel veel tijd voor de spiegel door, vragend: “Wie ben ik en waarom ben ik hier?” Haar naam was Darylann. Darylann wist haar hele leven al dat ze een leraar was. Ze was met iets gekomen om aan anderen te geven. Ze zat in haar klaslokaal op school en in de kerk om van leraren te leren. Ze leerde al vroeg in haar leven om licht met haar hoofd te knikken en te glimlachen. Ze deed dat vaak als ze iets moest leren waarvan ze in haar hart wist dat het niet juist was. Ze leerde te knikken en te glimlachen en er mee mee te gaan terwijl ze in haar hart wist dat er iets niet klopte. Toen ze ouder werd, was dit een van haar grote uitdagingen. Ze leerde te leven met dit probleem en paste zich behoorlijk goed aan door gewoon mee te gaan met de norm en geen aandacht te schenken aan haar malle innerlijke gevoelens.

Toen ze ongeveer 45 jaar was bereikte Darylann een punt waarop ze begon te ontwaken uit de droom. Ze begon haar kracht te ontdekken en te gebruiken als een ongelooflijk talentvol wezen, een lerares, een lichtwerker. Als ze terugkeek, kon ze zien dat zelfs als kind mensen al naar haar toekwamen voor antwoorden. Darylann begon toen naar plaatsen te gaan waar ze haar talenten kon gebruiken. Toen ze die intentie had gezet, ontwikkelden de dingen zich heel snel. Hoe meer ze gebruik maakte van haar gidsen, hoe meer ze ontving. Het was in die tijd dat er zich een vreemd verschijnsel begon voor te doen. Vanuit het niets hoorde ze haar naam: Darylann. Maar als ze dan keek, zag ze niemand. Daar haar naam niet zo gebruikelijk was, was het nog ongewoner dat ze hem zo duidelijk hoorde.

Kort nadat dit begon, merkte Darylann dat haar slaappatroon begon te veranderen. Ze werd alle uren van de nacht wakker en zelfs als ze de hele nacht doorgeslapen had, werd ze ‘s ochtends moe wakker. Ze begon informatie te ontvangen tijdens de avonden en haar slaaptijd. Toen Darylann haar vibratie omhoog bracht, maakte ze de slapende reus in haar wakker. Darylann bezocht andere dimensies van tijd en ruimte tijdens haar slaap.

Wij vertellen jullie dit voor een aantal redenen, maar hoofdzakelijk omdat dit nu meer gebeurt bij mensen dan ooit tevoren. Velen van jullie ervaren multidimensionale toestanden terwijl jullie slapen. Dat zal zelfs nog duidelijker worden in de dagen die voor jullie liggen. Jullie zullen andere deuren van tijd en ruimte gewaarworden en openmaken terwijl jullie slapen. Sommigen van jullie zullen wakker worden halverwege een zin of een gedachte en niet weten tegen wie je spreekt. Je kunt boos zijn op iemand en als je dan wakker wordt, weet je niet zeker op wie je boos bent. Dat komt doordat je uit een andere dimensie wordt gehaald zodat je terug kunt gaan in dit lichaam om in de ochtend wakker te worden. Dit is een van de indicaties van vooruitgang bij lichtwerkers en het gebeurt wereldwijd meer dan ooit tevoren.

Maar het verhaal van Darylann houdt hier niet op, want als je je vibratie omhoog brengt, ruil je gewoon de kleine probleempjes die je had in voor grotere problemen. Jullie mensen hebben zoveel fantasie. Wij zouden daar niet aan denken, laat ons het daarom hebben over de problemen waar jullie tegenaan zullen lopen; niet weten wat eraan komt is jullie grootste probleem. Wat als wij jullie alle moeilijkheden zouden kunnen vertellen die jullie tegen zullen komen? We zullen vandaag beginnen met wat er gebeurde met Darylann.

Darylanns pad
Darylann begon te ontwaken uit de droom en haar plaats in te nemen in haar spirituele familie. Ze begon te ontdekken wat ze anderen kon leren. Ze begon te ontdekken wie ze was en haar hele leven begon te veranderen. Ze stopte met werken op de fabriek waar veel mensen haar misten want Darylann was degene waar iedereen naartoe kwam als ze een probleem hadden. Ze had haar graad in keukentafel-counseling al verschillende malen gehaald. Terwijl ze zich hieruit begon terug te trekken om haar plaats in te nemen, wist ze niet hoe die eruit zag. Ze had geen psychologie gestudeerd, ze had geen counseling gestudeerd en ze wist niet of ze wel verder kon gaan. Ze zei: “Laat me gewoon mijn pad vinden.” En daar was het. Het moment waarop ze de woorden uitsprak, werd haar pad duidelijker. Ze zag heel duidelijke de richting die haar zou brengen waar ze naartoe wilde, en ze werd heel opgewonden. Weet alsjeblieft lieverds, dat het pad wat je zoekt altijd direct verschijnt als je systeem van overtuigingen voldoende open is om het te zien.

Toen Darylann begon te veranderen, waren de mensen om haar heen enthousiast voor haar en wilden haar helpen. Ze ontdekte dat de energie van haar full-time baan in dit full-time lichtwerk heel gemakkelijk en op een natuurlijke manier veranderde. Het was veel gemakkelijker dan ze dacht. Ze probeerde te berekenen hoeveel geld ze verdiende op de fabriek tegenover hoeveel ze hiermee kon verdienen. Hoewel de bedragen niet overeenkwamen, leek alles gewoon vanzelf terecht te komen. Wat een avontuur! Wij zeggen jullie dat jullie scheppers zijn en jullie hebben er geen idee van wat dat werkelijk betekent en waartoe jullie in staat zijn. Misschien kunnen jullie dat wat duidelijker zien in het verhaal van Darylanns ervaringen.

Eerste hoop
Nu heeft Darylann een pad. Ze weet waar ze naartoe gaat en ze weet dat het haar droom is en dat maakt haar opgewonden. Ze stapt op het pad en zet de ene voet na de andere. Ze komt aan een punt waar het pad zich splitst. Het ene pad lijkt korter en directer en het andere gaat om een heuvel heen voordat het dezelfde bestemming bereikt, maar het komt er ook. Maar nu staat ze voor een potentieel probleem. Darylann weet dat ze dit kortere pad kan nemen, maar vlak voor haar op het pad ligt een kleine hoop. Deze hoop ziet er niet goed uit. Deze hoop ruikt niet goed. Deze hoop ziet eruit als iets dat is achtergelaten door een dier. Ze wil niet in deze hoop stappen en hij is te groot om er overheen te stappen. Na zorgvuldige afweging neemt Darylann het langere pad. Ze zegt tegen zichzelf dat het geen verschil maakt welk pad ze neemt, het gaat in het leven immers om de reis en niet om de bestemming. Ze neemt dus het langere pad en loopt om de heuvel heen genietend van de schoonheid die ze onderweg ziet.

Tweede hoop
Dan, nog niet zo lang onderweg, komt Darylann bij een volgende splitsing in de weg. Ze kijkt naar beide richtingen voordat ze besluit welke weg ze zal nemen en ze ziet weer een hoop. “Wat is dit? Waarom kom ik zoveel poep tegen op mijn pad? Wat is de bedoeling daarvan?” Juist op dat moment hoort ze haar naam, ze kijkt om zich heen maar ziet niets. Geschrokken vestigt ze haar aandacht weer op de te nemen beslissing: welk pad? Deze keer denkt ze bij zichzelf dat haar spirit haar iets vertelt en wil dat ze weer het langere pad neemt. Weten jullie, Darylann is in contact met haar eigen spirit. Ze neemt het langere pad zich afvragend of ze naar de Aarde gekomen is met SO karma van een vorig leven.

Derde hoop
Al heel snel komt Darylann bij een derde splitsing in haar pad. Ze lacht inwendig, kijkt naar de hemel en zegt: “Ik wist het… meer SO om aan te pakken” en voordat ze nog bij de splitsing is, besluit ze dat ze het deze keer moet aanpakken. Deze keer zal ze het kortere pad nemen en niets zal haar tegenhouden. Ze bereikt de splitsing in de weg en ziet voor haar een heel grote hoop. Die stinkt heel erg en er zitten allemaal vliegen op; hij blokkeert volledig de weg in die richting. Darylann is nu moe van het kritisch zijn, loopt recht op de hoop af en stopt haar vinger erin. Terwijl ze haar vinger afveegt, bekijkt ze alle mogelijkheden en zet alles wat ze weet op een rijtje. Ik weet dat dit SO is, ik weet dat ik er niet overheen kan stappen en ik weet dat het stinkt, maar dat pad lijkt korter. Hmmmmmm…”

Juist op dat moment hoort Darylann weer haar naam. Deze keer is het heel anders, dichterbij. Ze draait zich om en ziet haar lerares staan. Dolblij bij het zien van haar lieve vriendin, omhelst ze haar, maar haar lerares knikt slechts en glimlacht. Dan begint Darylann er alle vreemde dingen uit te gooien die haar zijn overkomen en die leiden tot het SO sinds ze besloten heeft op haar pad te stappen. Haar lerares knikt en glimlacht. Op dat moment realiseert Darylann zich hoe gênant het is om een SO probleem te hebben. Ze stond op het punt haar lerares te vertellen over het SO en vroeg zich af wat zij wel van haar zou denken. Op dat moment begreep Darylann hoe onnozel dat zou hebben geklonken en glimlacht. Nu glimlacht haar lerares echt want ze weet dat Darylann op het punt staat te komen bij waar het werkelijk om gaat. Ten slotte flapt Darylann er gewoon uit: “En wat betekent dat SO nu eigenlijk allemaal? Hoe kan ik nu goed op mijn ware pad zijn als al deze overtuigingen de weg steeds maar weer blokkeren?” Haar lerares glimlacht en zegt: “Natuurlijk is het jouw SO, Darylann. Daarom is het zo onaangenaam voor je.” Darylann zegt: Oke. Het is van mij. Ik neem de verantwoording, maar wat ga ik er nu aan doen? Hoe kom ik hier voorbij en waarom zit ik altijd opgescheept met die enorme hopen SO op mijn weg? Wat is het probleem?” Nu, met een brede glimlach op haar gezicht, legt haar lerares uit: “Als jij je vibratie verhoogt, beginnen de dingen voor je te veranderen. Een daarvan is dat je begint te leven in meerdere dimensies en een ander is dat al die oude stukken die je in je kast hebt opgeborgen opnieuw geëvalueerd moeten worden. Je zou kunnen zeggen dat je SO naar voren komt voor een laatste beoordeling. Je zou ook kunnen zeggen dat je succes op je pad bepaald wordt door de manier waarop jij je eigen SO aanpakt.”
SO = systeem van overtuigingen
Laat ons uitleggen, lieverds. Jullie hebben meer problemen met je eigen SO dan met anderen op je pad. Nu jullie je zo snel ontwikkelen, kunnen velen van jullie ontdekken dat je SO tolerantie praktisch verdwenen is. Jullie hebben nu dus geen tolerantie meer voor het SO van iemand anders, laat staat dat van jezelf en toch begint je eigen SO opnieuw op te duiken op je pad. Wat is het probleem? Jullie mensen hebben zoveel fantasie. Het SO dat je ziet op je pad zijn je eigen overtuigingen.

Darylanns lerares gaat verder: “Je SO is jouw systeem van overtuigingen en dat gaat vaak in de weg zitten van je kortste pad. Je had gelijk Darylann, toen je dacht dat het geen verschil maakte welk pad je nam, maar het was niet aan jou om dat te beslissen, toch? Het niveau waarop je leeft is aan het veranderen, veel van je overtuigingen die in het verleden nuttig waren, kunnen anders werken waar je nu naartoe gaat.” Daarop glimlachte Darylann, knikte en liep dwars door de grote hoop SO heen en kwam er aan de andere kant smetteloos uit.

Flexibel systeem van overtuigingen
Lieverds, als jullie je hele wereld zien vanuit dit niveau hier, krijg je overtuigingen die je door het leven heen helpen. Die overtuigingen hebben je geholpen van het ene niveau naar het andere te gaan. Maar er komt een tijd wanneer je oprecht op je pad bent, dat je eigen systeem van overtuigingen je zal gaan hinderen. Dit zijn de overtuigingen die niet flexibel zijn. Lieverds, dat is het moment waarop je een begin wilt maken met het aannemen van flexibele overtuigingen. Durf je eigen waarheid te herevalueren. Als jullie je in dit ongelofelijke tempo blijven ontwikkelen, zullen jullie merken dat je grootste beperking je eigen systeem van overtuigingen is. Houd die gedachte daarom vast bij je verdere reis. Het herevalueren van je eigen systeem van overtuigingen – wat je gelooft, de manier waarop je denkt – zal je in dit stadium van je evolutie meer helpen dan je weet. Als je niets loslaat van wat je vasthoudt in je oude vibratiegebied, kun je de mogelijkheden niet zien. Het beeld gezien vanaf hier boven is heel anders dan het beeld daar beneden. Wat als het voor ons mogelijk zou zijn om de sluier volledig van je wezen te verwijderen? Wat als het mogelijk zou zijn om jullie alle informatie te geven zodat jullie alles konden zien en begrijpen? Denken jullie dat je systeem van overtuigingen stand zou houden bij die kennis?

Lieverds, dat is de uitdaging waar jullie voor staan, want jullie zijn al geëvolueerd. Jullie leven al in de vijfde dimensie, jullie weten alleen niet hoe jullie daar op dagelijkse basis moeten functioneren… nog niet. Dat is aan het veranderen en de grootste hulp die we jullie kunnen geven is de gedachte aan Darylann en hoe ze omging met haar SO. Want uiteindelijk stapte ze er gewoon over heen en het verdween op het moment dat ze dat deed. Toen ze haar verbondenheid met het probleem losliet, verdween het. Jullie beginnen dingen aan de andere kant van de sluier te zien, dus is het jezelf en anderen helpen met loslaten en herevalueren van je overtuigingen de grootste uitdaging waar jullie in het komende jaar voor komen te staan. Er komt veel aan. Veel meer dan jullie weten.

Wat gaat er komen
We zullen het nu even hebben over de tijd die komen gaat. Er gebeuren een paar dingen waar jullie je bewust van moeten zijn. Ze gebeuren als gevolg van jullie individuele gedachteprocessen en vanwege het collectief van de mensheid. De collectieve vibratie van de mensheid is aan het veranderen en verlangt dat dingen zichzelf weer in lijn gaan brengen. Er is lange tijd verwarring geweest op Aarde. Jullie hebben de kans om dit komende jaar een eind te maken aan die verwarring. Dat zal gebeuren op een aantal verschillende manieren maar dit zal een enorme, bewuste stap uit de eerste golf van bekrachtiging van “volg de leider” naar de tweede golf van “volg jezelf” kenmerken.

Het volgen van jezelf is oneindig veel moeilijker dan het volgen van de leider. Toch vindt het allemaal zijn oorsprong in het SO… Alles is het gevolg van een overtuiging of een geloof. Het hebben van de bereidheid om te kijken naar wat daarbuiten is, zal de grootste mogelijkheden laten zien die je zoekt. Het vasthouden van je eigen kracht vraagt een verantwoordelijkheids-niveau dat heel weinig mensen eerder bereid was te nemen, want het betekent dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Je bent volledig verantwoordelijk voor het feit of er een glimlach op je gezicht ligt of niet en of je ervaring op deze planeet vreugdevol of pijnlijk is. Het is jouw keuze en er bestaan geen goede of verkeerde keuzen want de ervaring van de ziel is dezelfde en die kan in vreugde of in pijn beleefd worden. Het is volledig jouw keuze hoe je dit spel speelt.

Multidimensionaliteit
De multidimensionale deuren gaan open. Dat is het volgende wat er staat te gebeuren met de hele mensheid. Dat zal op z’n best heel verwarrend zijn, maar degenen onder jullie die eerder gegaan zijn, degenen onder jullie die hier nu mee spelen in de tijd dat je slaapt, degenen onder jullie die nu deze dingen op andere manieren ervaren, kunnen de deur openhouden voor de anderen. Jullie kunnen de energie vasthouden, meehelpen deze energie vooruit te brengen en het mogelijk maken voor iedereen om in het volgende niveau te stappen.

We hebben jullie veel verhalen verteld in de tijd waarin we deze her-inneringen gaven en in elk van deze verhalen hebben wij namen gebruikt die niet passen in jullie gebruikelijke collectie van namen. Elk van deze namen heeft een andere toonaard die iets naar voren brengt voor het verhaal zelf. We hebben zojuist Darylann gebruikt om jullie te laten weten dat hierin een trigger zit. We vormen die namen niet alleen om jullie in het ongewisse te houden. We halen deze levenservaringen uit jullie eigen multidimensionale levens. Daarom zijn jullie soms zo gehecht aan de verhalen. Daarom zijn jullie hier omdat dit letterlijk een andere jij in een andere dimensie van tijd en ruimte kan zijn waar we over spreken. Dat begint duidelijk te worden en wanneer jullie maar één enkel beeld van je werkelijkheid hebben, is dat de sluier zelf want dat enkele beeld beperkt je waarneming van wat er verder nog is buiten dat beeld. Het moment waarop je begint meerdere beelden te hebben van hetzelfde proces, kun je dingen heel duidelijk zien en dat is wat er gebeurt door heel de mensheid heen. Als jullie je vibratie verhogen, worden jullie meerdere beelden geboden zolang je SO niet in de weg staat. Want dat zal je ervan weerhouden om zelfs maar te kijken naar je opvattingen of naar andere mensen om je heen.

Interdimensionaal reizen gedurende de nacht
De multidimensionale deuren gaan open. Jullie zullen dat eerst ‘s nachts ervaren. Meer dan 60% van de mensen heeft elke nacht multidimensionale ervaringen. Dat is enorm. Jullie beginnen je te bewegen tussen gebieden waarin jullie eerder alleen maar gespeeld hebben en het feit dat dit in de nacht gebeurt, geeft jullie de kans om dat op vele energetische niveaus te verwerken voordat je het in je volle bewustzijn moet brengen. Wanneer het in je volle bewustzijn gaat komen, zal het gewoon een weten zijn dat je hebt verworven omdat je daar zo vaak bent geweest.

Fysiek
Jullie fysieke lichamen passen zich aan en veranderen. De her-bedrading gaat verder bij de hele mensheid en verandert elke dag jullie wereld. Zelfs het voedsel dat jullie eten begint te veranderen. Velen van jullie beginnen zich aangetrokken te voelen tot voedsel dat je voorheen niet lustte. Je kon het niet zien of niet verdragen en nu kun je er geen genoeg van krijgen. Wat in je fysieke lichaam nodig is om je multidimensionaal te bewegen, is het brengen van nieuwe dingen in je lichaam en veld om dat te bereiken. Supermarkten en kruideniers zullen dit fenomeen steeds meer gaan zien omdat nieuw voedsel zijn weg zal vinden in het dieet van de mensheid.

Leraren
De grootste uitdaging die jullie zullen hebben als individu en als leraar zal zijn het helpen van mensen met het aanpakken van hun overtuigingen. Wij hopen dat we jullie dat luid en duidelijk hebben laten weten. Dit is een ongelofelijke tijd op deze planeet. Als jullie maar een klein deel zouden kunnen zien van de dingen die wij voor jullie zien liggen, zouden jullie er niet aan twijfelen dat jullie heel snel alle energie moeten gebruiken die jullie kunnen om je eigen ware kracht te ontdekken.

Een flexibel systeem van overtuiging, het systeem om in staat te zijn dingen te accepteren zoals ze door je heen stromen zonder ermee verbonden te raken, zal jullie grootste gereedschap zijn in de dagen die voor jullie liggen. De multidimensionaliteit op zichzelf is hét geschenk dat jullie zal helpen de dingen te bekijken vanuit veelsoortige ervaringen. Dan krijg je het werkelijke beeld van het leven en als jullie denken dat de mensheid vooruit is gegaan zoals wij jullie vertellen, raken jullie nog maar de oppervlakte aan van wat er de komende 3 jaar gaat gebeuren. Er zijn grote mogelijkheden.

Economie
Laten we het hebben over het algemene overzicht want er is op deze planeet recentelijk een teruggang geweest in de economie en een opnieuw in evenwicht brengen van economische aspecten. Dat heeft een enorm effect gehad op mensen en die teruggang zal voortduren in praktisch heel 2008. Het is noodzakelijk dat de energie weer in evenwicht wordt gebracht en dat gebeurt nu. Dat zal iedereen op de planeet in zekere mate beïnvloeden. Dat zal het meest voelbaar zijn in de Verenigde Staten. Het is geen slechte zaak; het is gewoon een correctie van energie toe te schrijven aan oorzaak en gevolg. Laten we zeggen dat het een oorzaak en gevolg is van het spelen van het oude spel van volg de leider. Gedurende deze tijd van teruggang, ontstaan nieuwe motivaties. Er zijn nieuwe kansen die ontstaan als gevolg hiervan en dat kan een heropleving aanwakkeren van menselijke bekrachtiging door meer verantwoordelijkheid te leggen bij het individu en minder bij de leider.

Heropleving van de spirit (vitaliteit) van Amerika
Jullie kunnen een heropleving zien van de spirit van Amerika. Omdat die teruggang hard gevoeld zal worden in de Verenigde Staten, is er meer motivatie en kans dat dit gebeurt. Jullie zullen mensen zien die zelfrespect krijgen en verantwoording nemen, wat bijna niet meer bestond. Jullie zullen mensen zien die in hun eigen kracht gaan staan, niet alleen in Amerika maar wereldwijd. Hoewel we dit zeggen is het alleen maar bedoeld om een punt duidelijk te maken. Jullie zijn immers allemaal met elkaar verbonden. Zowel jullie harten als jullie economische systemen zijn met elkaar verbonden en de één oefent vanaf dit moment invloed uit op alle andere. De Verenigde Staten heeft momenteel de energie die een monetair systeem dat uit zijn evenwicht is gedreven weer in evenwicht moet brengen.

Europa’s groei in macht/kracht
Zoals we vele jaren geleden hebben voorspeld, zou Europa een ongelofelijke kans krijgen om de energie in balans te brengen als een economische supermacht die in balans zou brengen door samenwerking in plaats van tegenwerking en dat is nooit eerder gebeurd op deze planeet. Nu staan jullie echter op het punt dat dit gaat gebeuren als gevolg van deze correcties.

Nieuwe vormen van energie
Er komen nieuwe vormen van energie naar boven die vaste voet aan de grond zullen krijgen tegen het eind van het volgende jaar. Het vacuüm van menselijk bewustzijn heeft ervoor gezorgd dat dit een populair onderwerp is. Dat zal verschillende nieuwe vormen van energie en energiedistributie in gang zetten die lagen te wachten op de achtergrond. Technologieën kunnen mensen gemakkelijk in evenwicht brengen met de Aarde. Als het vacuüm van menselijk bewustzijn groot genoeg is, zullen de bedrijven die de wereld beheersen geen andere keuze hebben dan reageren. Het interessante daarbij is dat zodra ze er echt instappen en ophouden met het bieden van weerstand tegen de verandering, zij zullen ontdekken dat het werken met de aarde veel winstgevender is. Op dit moment kunnen wij niet zeggen wanneer ze slim genoeg zullen zijn om dat te begrijpen, maar we zullen zien.

Overvloed
Er zullen nieuwe manieren zijn om de energie meer te verdelen – niet de rijkdom – maar de energie van overvloed op elk gebied zodat iedereen veel meer een gelijke kans heeft. Dat is wat er nu gebeurt en dat zal een idee zijn dat kan aanslaan en populair worden. Het werkt om kansen te verdelen en de verantwoording terug te leggen in de handen van het individu. Daarom zien jullie een negatieve daling. Dit is ter voorbereiding op wat er zal plaatsvinden. Wij zeggen jullie dat het zal gebeuren van binnenuit, maar jullie zullen het begin ervan zien in 2008.

Persoonlijke kracht
Jullie zullen kans zien om je eigen kracht meer vast te houden in je dagelijkse leven, in je bestaan op de planeet, in de manier waarop jullie contact maken. Jullie kansen om contact te maken met ieder mens zullen veranderen omdat jullie kijk op de dingen verandert. Dat is wat jullie een stille verschuiving zouden noemen. Dat is wanneer jullie op een ochtend wakker worden en allemaal dezelfde waarheid kennen. Het zal steeds gewoner en populairder worden om in je eigen kracht te staan.

Een gecompliceerd multidimensionaal gereedschap
Jullie zijn niet langer beperkt door een enkele kijk vanuit één punt van waarneming. Jullie beginnen nu meerdere punten van waarneming te krijgen en wij zullen jullie een gereedschap geven – een geheim omdat jullie mensen geheimen heerlijk vinden – hoe je dat moet doen. Zeg tegen jezelf, voordat je’s avonds gaat slapen, dat je het wilt doen. Zo eenvoudig is het. Wij kunnen het gecompliceerder maken als jullie willen, maar de realiteit is dat je, voordat je gaat slapen je intentie zet voor het hebben van een multidimensionale ervaring. Zet je intentie om je leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Je zult energiek wakker worden want je zult meegenomen worden hier vandaan en daarginds ontdekken dat je totaal andere mensen in je omgeving hebt. Je kunt getrouwd zijn met iemand anders. Je kunt andere kinderen hebben. Je kunt al die dingen hebben die je helpen jouw perspectief te zien als een op zichzelf staand deel van god die doet alsof hij mens is. Als je dan de volgende ochtend wakker wordt, ben je fris en als je dan naar je leven kijkt, denk je: “Dat is zo slechts nog niet. Dat kan ik doen” want je bezit meerdere waarnemingen. Het is een spel. Geniet van het spel en wij hopen oprecht dat jullie het SO kwijtraken.

We verlaten jullie nu met drie simpele herinneringen. Behandel elkaar met respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Transformatie naar de nieuwe jij
Januari van elk jaar is weer een nieuwe start. Deze tijd is het begin van wie we willen worden in het jaar dat voor ons ligt. Dit is onze kans om onze volledige capaciteit te bereiken.

Het afgelopen jaar is vol fascinerende avonturen geweest, sommige prachtig andere wat minder. Zo is het leven. Denk eens na hoeveel je gegroeid bent deze afgelopen maanden. Bij elke stap die je hebt gezet, hebt je je zelfs nog sterker verbonden met je spirit. Besluit om je te focussen op je mogelijkheden in plaats van je beperkingen. Met dat perspectief kun je alleen het geweldigste ervaren van wat je kunt zijn in dit leven.

Laat alle verwachtingen even los en voel hoe je op dit moment bent. Haal eens diep, reinigend adem en voel je zo licht als een veertje terwijl je uitademt. Stel je voor dat je als een zieltje zonder zorgen drijft. Ga nu diep, heel diep je ziel in. Raak dat deel van jezelf aan waar je alleen van kan genieten als je jezelf toestemming geeft om in het nu te zijn, om bij jezelf te zijn. Je bent zo bijzonder! Voel hoe je met elke adem steeds dieper contact maakt met je ware wezen. Je hebt een unieke schoonheid. Er is niemand zoals jij.

Stel je voor, terwijl je met elke adem dieper gaat, dat je in een cocon bent. Je bent een grote spirit die verlangt uit die cocon te komen en de vlinder te worden. Voel hoe het is in deze cocon die warm en veilig is. De verleiding om er te blijven is sterk, maar je weet dat je de echte verheffing van je spirit niet zult kennen als je er niet uitbreekt. Daarom probeer je met elke ademhaling dit omhulsel open te breken. Het is moeilijk maar je weet dat elke inspanning je sterker maakt. Als je dit pad maar blijft volgen, zullen je vleugels zich uiteindelijk kunnen uitspreiden. Voel hoe je met elke langzame en diepe ademhaling losbreekt uit je cocon waarna je je vleugels heel wijd kunt uitspreiden. De kleuren van je vleugels die zich ontwikkelen zijn de kleuren van wie je bent, van wie je wordt. Het is jouw vibratiesignatuur. Voel terwijl je rondvliegt hoe spirit zich met je verbindt. Er komt een glimlach op je gezicht en je hele wezen raakt in vervoering. Je vraagt je af waar je nu naartoe gaat. Gebruik deze vleugels en raak iedereen om je heen aan. Je hart gloeit van de warmte die je in je hebt voor jezelf en voor iedereen. Telkens wanneer je je alleen voelt, teruggetrokken wordt naar die cocon, weet dat je er geen weg terug is. Als de deur naar je ziel eenmaal open is, kun je alleen maar vooruit.

Stap op dat moment in de nieuwheid van het leven. Je leven is veranderd en getransformeerd door de vernieuwing van je geest. Til jezelf in een nieuwe manier van leven. Wees blij om de nieuwe jij te zijn.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.