Maart 2008

Synergie
Het opnieuw definiëren van competitie door de andere goden te vinden

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep zei dat ze deze maand een nieuwe serie boodschappen zouden starten over de belangrijkste eigenschappen die we als evoluerende mensen kunnen ontwikkelen. Ze beginnen deze serie met de vraag aan ons om het woord ‘competitie’ opnieuw te definiëren.

In harmonie werken met alles en iedereen om je heen is een vorm van goedheid/fatsoen, of zoals de groep het noemt synergie.

Het vermogen om met alles en iedereen in harmonie te leven, zal in de tijd die voor ons ligt heel nuttig worden. Synergie kan tot stand komen door de andere goden om je heen te vinden en te respecteren.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Lieverds, jullie namen stonden lang voordat jullie hier kwamen op deze stoelen. Jullie vroegen om precies op de juiste plek te worden geplaatst om je doel te vinden en de energie van Thuis in je wereld te brengen. Deze taak vraagt grote moed. Jullie hebben al grote moed getoond door een sluier voor te doen om het spel te spelen. Het is deze sluier die jullie je kracht, je vermogens en je ware grootsheid doet vergeten. Jullie kozen moedig en trots om blind naar de Aarde te gaan, op het pad tegen elkaar op te botsen en je alleen te voelen.

Her-inneren
Vandaag willen we jullie helpen met her-inneren. Lieverds, er waren miljoenen wezens, miljoenen zielen die opzij stapten zodat jullie op dit moment hier konden zijn en zij zijn zo ongelooflijk trots op jullie. Zij moedigen jullie aan bij elke kans die ze krijgen en zij zijn er om het pad vlak voor jullie voeten schoon te maken.

Jullie denken dat dit magisch is en soms denken jullie dat jullie magisch zijn. Soms denken jullie dat het je gidsen of engelen in de hemel zijn, maar meestal zijn het de wezens die opzij gestapt zijn zodat jullie nu hier op Aarde konden zijn.

Er is Thuis een energie die nu is veranderd. De hemel was niet meer hetzelfde sinds jullie vertrokken. Als jullie uiteindelijk je lichaam verlaten en terugkeren naar Huis, zal er een onvoorstelbaar feest zijn. Velen van jullie zullen zeggen: “Ik heb niets bijzonders gedaan. Waarom zou er voor mij een feest zijn? Ik heb de wereld niet gered of een eind gemaakt aan honger of oorlog.” Maar in je hart deden jullie dat wel en vergeet niet lieverds, dat dit feest niet alleen voor jullie is. Want dit zijn niet alleen jullie prestaties. Alle talenten en geschenken die jullie hebben bijgedragen behoren ook aan de zielen die voor jullie opzij stapten zodat jullie naar de Aarde konden.

Toen jullie in de rij langs hen liepen, gaven zij hun hoop en dromen aan jullie mee. Zij werden onmiddellijk jullie grootste supporters en zaten al vanaf de dag waarop jullie werden geboren op je schouder. Jullie zullen weer met hen in contact komen als jullie keuzes dat mogelijk maken, want de richting van de mensheid wordt nu bepaald door jullie verbinding met alle dingen, omdat iedereen nu weer heel is. Dat is wat nu op Aarde staat te gebeuren. Jullie zullen niet wachten tot jullie weer Thuis zijn om met deze zielen in contact te komen. Zij zullen binnenkort contact met jullie gaan maken. Jullie mensen hebben zo veel fantasie. We vinden de manier waarop jullie denken prachtig. Jullie beginnen hier al contact te maken terwijl jullie nog in het fysieke lichaam zijn. Dat is de Hemel naar de Aarde brengen.

[De groep sprak hier rechtstreeks tot vele mensen die over hun schouder keken.]

Waar op te letten
Als gevolg van dit contact zijn er nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen en we geven jullie suggesties voor deze verbindingen. In deze energie zijn er nieuwe manieren om leiding te krijgen, laat ons daarom een paar van die ideeën met jullie delen. We hebben al lange tijd zaden gezaaid voor kansen en ideeën, die voor jullie belangrijker zullen worden naarmate jullie de collectieve vibratie van de mensheid omhoog brengen.

Vandaag willen we daar een vervolg op geven. We hebben het gehad over de her-bedrading die plaatsvindt. Alle mensen over de hele wereld ontwikkelen nieuwe bedrading in heel hun fysieke lichaam zodat ze meer licht kunnen bevatten. Er past dan een groter deel van je licht en je eigen hoger zelf in het nieuwe lichaam. De problemen in de tussentijd zullen verandering betekenen. Mensen verzetten zich tegen verandering. Dat is een deel van jullie aard. Ook al leidt een verandering tot iets beters, bieden jullie er van nature weerstand tegen, dus verwelkom de verandering. Laat jezelf door de ervaringstroom van het leven meenemen in plaats van gehecht te raken aan een begrip, een gedachte of een overtuiging. Wanneer dat gebeurt, gaat alles veranderen: al jullie vroegere paradigma’s en al jullie vroegere overtuigingen zullen zwakker worden, terwijl de banden die jullie met elkaar hebben zowel als de banden die jullie met Thuis hebben, sterker worden. Jullie gaan van het veld van dualiteit waar jullie alles als tegengesteld zien – boven en beneden, goed en verkeerd – naar een veld van trialiteit met een nieuwe verbinding met je hoger zelf. Die nieuwe verbinding laat jullie de dingen meer zien op de manier zoals wij ze Thuis zien. Die verbinding laat jullie beter zien waar het in jullie menselijke ervaring om gaat.

Jullie zijn spirits die doen alsof ze een menselijke ervaring hebben zodat jullie god kunnen definiëren, zodat jullie jezelf en de ervaring van de hele mensheid kunnen zien. Laat ons jullie vandaag een nieuw idee geven, want we zullen veel zaden voor het leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde gaan zaaien. Maar eerst willen we jullie waarschuwen om je kracht niet aan ons of enige boodschap weg te geven. Het is belangrijk om het onderscheidingsvermogen in je eigen wezen te respecteren, want je spirit weet wat op dit moment goed voor je is. We vragen je om alles wat we zeggen of geven door je eigen filters te laten gaan en alleen die dingen op te pakken die je hart raken. Geef dat niet weg aan ons of iemand anders. Beschouw het als heilig want dat is iets van jou persoonlijk. Dat is jouw unieke stukje van god wat nooit zal verdwijnen. Je zult het ontwikkelen. Je zult manieren vinden om het sterker te maken en om meer van je licht in je fysieke lichaam te brengen.

Terwijl de her-bedrading plaatsvindt, ontstaan elke dag nieuwe synaptische paden en verandert de manier van communicatie tussen de twee hersenhelften, drastisch. Dit kan ook meer angst voor afscheiding veroorzaken. Dit kan velen van jullie het gevoel van alleen zijn en onzekerheid geven. Dit zal ook vaak invloed hebben op relaties, want als je een relatie opbouwt op het ene niveau en je harmonische vibratie stijgt plotseling naar een ander niveau, kun je je in eerste instantie alleen voelen. Het betekent niet dat je alleen bent. Je kunt onmogelijk alleen zijn, want je bent deel van alles en iedereen, inclusief ons. Toch kan het in het begin zo aanvoelen, daarom geven we jullie een nieuw begrip, een nieuw idee, een nieuw proces. We nemen het woord “competitie” en geven jullie vanuit een bredere zienswijze een nieuwe manier om daar naar te kijken.

Het opnieuw definiëren van het woord competitie
Al heel lang had competitie positieve en negatieve aspecten. Er is competitie waarbij men moet slagen, waarbij men beter moet zijn dan de rest. Het goede ervan is dat wanneer je als hardloper een andere hardloper naast je hebt rennen, je gemakkelijker je eigen record breekt en zo heeft het wedijveren van de ene mens met de andere een goed gevolg. Het negatieve gevolg ervan is dat het de illusie van afscheiding aanwakkert. Laten we het dan nu in de nieuwe begrippen van de hogere vibraties brengen en eens kijken wat het vanuit een nieuw idee, een nieuw perspectief werkelijk is.

Het is niet langer nodig om in de eerste golf van bekrachtiging te zitten. De eerste golf zegt: “volg de leider”. Jullie gaan nu de tweede golf van bekrachtiging in die zegt: “volg jezelf”. Het is oneindig veel moeilijker om jezelf te volgen, dan in andermans voetsporen te treden. We vragen jullie nu om als leraren dat concept te begrijpen en naast je leerlingen te gaan lopen in een uiting van eenheid waar jullie gezien kunnen worden en zij jullie kunnen zien, en jullie samen als één kunnen lopen en op verschillende niveaus kunnen groeien.

Vervolgens vragen we jullie om dat idee in het competitiegebied te brengen want daar ging het altijd over afscheiding. We vragen jullie om die muren af te breken en naar competitie te gaan kijken als eenheid, want jullie kunnen verschil maken op deze planeet als jullie enkel en alleen harten willen verbinden. Als jullie maar één-tiende van de harten op deze planeet met elkaar verbinden, zal er geen plaats meer zijn voor oorlog; zal er geen plaats meer zijn voor afscheiding. Er zal geen plaats meer zijn voor competitie op de oude manier; zoals het altijd ging. We vragen jullie om hier nu naar te kijken als een synergie van samenwerking met mensen. Want dat deel van competitie waarbij je de energie opbracht om sneller te rennen als iemand je stimuleerde, die energie kan nu worden overgebracht en meegenomen in alles wat je doet zonder de afscheiding. Dat is synergie.

Synergie is samenwerken met alles en iedereen om je heen. Het is een arbeidsveld om met goedheid en fatsoen te werken waarbij jij je verbindt met alle dingen en alle mensen; waarbij jij op het gras van een ongerepte wei kunt lopen en dat gras sneller zal groeien, niet langzamer, omdat jij erop hebt gelopen. Je zult het niet beschadigen, maar het zal beter worden omdat jij er op die manier overheen bent gelopen. Er is een verband tussen goedheid/fatsoen en alle dingen, en als je nu op die manier naar de gebieden kijkt waarin je gewend was te concurreren, zul je zien dat dit is veranderd. Jij hebt je energie veranderd. Jullie zijn wezens met een hoge vibratie die nog steeds een spel spelen in een wereld met een lage vibratie. Door voor te gaan op die nieuwe weg, nemen jullie iedereen mee omhoog… iedereen in je omgeving. Het maakt niet uit wie het spel wint of wie het eerst over de finish gaat. Iedereen gaat sneller. Iedereen wordt beter, want jullie kunnen allemaal meedoen en dat is een andere vorm van competitie. Dat is een nieuwe-energie-competitie die als synergie zal werken, als deel van allemaal met elkaar.

De andere goden
Nu gaan we nog een stap verder. We hebben al vaak gezegd dat jullie god zijn. Daar bestaat grote weerstand tegen, want jullie hebben hier allemaal een ego. Jullie hebben dat ego nodig om de sluier te kunnen dragen. Dat is de plek waar de sluier zit. Daarom hebben jullie grote weerstand als wij zeggen dat jullie god zijn. Jullie zeggen:” O nee, ik ben god niet. Jullie moeten het over iemand anders hebben.” Het is voor jullie heel moeilijk om dat in jezelf te zien, maar jullie kunnen het zien door de ogen van andere mensen. Jullie kunnen het zien aan het effect dat jullie hebben op mensen als jullie je passie vinden, als jullie de moed hebben datgene te doen wat jullie echt heel graag doen. Dan begint het naar buiten te komen, want de creativiteit zal gelijk zijn aan de passie en dat is een punt wat we keer, op keer, op keer ter sprake zullen brengen als jullie vooruit gaan.

Als jullie de denkbeelden gaan begrijpen die we jullie gaan voorleggen, neem dan alleen die stukken die op dit moment in je ontwikkeling weerklank bij je vinden. Sluit ze in je hart en noem ze de jouwe, want ze zijn van jou, maar neem de kans om je te verbinden want jij bent god, je bent alleen niet de enige god. Jullie competitie, jullie nieuwe-energie-manier om met synergie om te gaan zal liggen in het herkennen en het helpen ontwaken van de andere goden.

Focus op verbinding versus afscheiding
Er was een tijd in Lemurië waarin jullie vooruitgingen, waarin jullie ascendeerden – Lemurië zonk niet, het ascendeerde. Atlantis verzonk, maar Lemurië niet. Er moest balans zijn. Lemurië ascendeerde van de planeet. Het was in die tijd jullie intentie om de deur voor alle anderen open te zetten, om er vanuit de hartenergie te zijn, om vooruit te gaan en de deur open te houden zodat iedereen kon volgen. Maar juist die afscheiding zorgde voor een rimpel in de energie van alles-wat-is, waardoor uiteindelijk Atlantis verzonk.

Die afscheiding zal er niet meer zijn, lieverds. Dat is het mooiste wat we jullie kunnen vertellen. Op elk gebied van je dagelijkse leven, of dat nu in zaken, in sport of in liefdesrelaties is, zal het gaan over het verbinden van de harten van anderen om je heen. Er zijn geen geheimen meer op deze planeet. Jullie kunnen nu dwars door de illusie heen kijken. Jullie weten in je hart wat juist is, ook al horen jullie mensen iets anders vertellen. Wij vragen jullie om je daaraan vast te houden, om jezelf te vertrouwen en manieren te zoeken om de andere goden te vinden en hen te helpen met ontwaken. Want dat creëert de Hemel op Aarde en dat zal het begin zijn van de nieuwe synergie van competitie op de Nieuwe Aarde.

Jouw stukje van Thuis
Lieverds, jullie zijn heel snel, zo ontzettend ver gekomen. Jullie hebben geen idee van de verschillen die jullie al hebben gemaakt. We zeggen jullie dat het nog niet zichtbaar is op jullie TV nieuws. Als jullie elke dag de krant lezen, zullen jullie de vorderingen waarover we het hebben niet zien, maar die zijn er wel. Er is een stille revolutie aan de gang onder de hele mensheid en op een dag zullen jullie wakker worden en dezelfde taal spreken, en jullie zullen dat magisch vinden. Het zal lijken op een aflevering van Twilight Zone, waarin iedereen wakker wordt en ze zich maar niet kunnen herinneren hoe ze daar gekomen zijn, maar opeens zijn ze er.

Dat gebeurt vandaag de dag door de moed van degenen die in hun eigen energie staan, naar hun passie zoeken en naar dat stukje van de puzzel zoeken wat jullie van Thuis hebben meegebracht. Misschien weet je niet wat het is. Misschien kijk je om je heen en denk je dat iedereen magisch is maar dat jij niets te zeggen hebt. Vertrouw ons. Dan zouden jullie hier niet zitten. Dan zouden jullie je naam niet op de stoel vinden.

Jullie zouden niet naar deze uitzending kijken of deze woorden lezen als jullie niet iets ongelooflijk belangrijks aan de mensheid te geven hebben. Jullie kwamen met een stukje van de puzzel. Jullie grootste droom was dat de mensheid voor het einde van het Spel zou ontwaken. Jullie begonnen op het allerlaatste moment te ontwaken en hebben zo het Spel weer verlengd. Jullie hebben zo veel fantasie, maar het was ongelooflijk om te zien wat er gebeurde. Nu komen jullie hier en vragen om het grote plan: “Wat ligt er voor ons? Wat moet er gebeuren?” Er is geen groot plan. Jullie creëren het met elke stap van de weg en dat is magisch. Daardoor hebben jullie het vermogen om harten met elkaar te verbinden, iets wat onvoorstelbaar was toen jullie dit Spel bedachten.

Toen jullie net gingen doen alsof je afgescheiden was van het geheel, toen jullie net het Spel van doen alsof je mens was gingen spelen, was een van jullie grootste dromen misschien in staat te zijn in de ogen van god te kijken. Al wat jullie nu nodig hebben, is een spiegel. Jullie zullen die spiegel ook in de ogen en harten van andere mensen zien, want dat is de god-energie die jullie met iedereen delen. Het is niet zo dat de ene mens de wijsvinger is en de andere de rechterteen. Jullie zijn geen aparte delen van god. Jullie hebben alles in je eigen cellulaire her-inneringen. Jullie hebben allemaal toegang tot de magie.

In het begin is het beangstigend, niet alleen voor jullie, maar ook voor de mensen om je heen die de energie naar buiten zien komen. Maar angst is slechts een gebrek aan informatie. Angst is slechts duisternis waar licht kan schijnen. Durf het licht uit te stralen. Durf te glimlachen. Alleen die glimlach is al genoeg om een donkere kamer op te lichten. Die glimlach laat de spirit van je wezen, via je nieuwe verbinding met je hoger zelf, energie uitstralen en andere harten aanraken, zelfs zonder een woord te spreken, zonder je op de traditionele manier te verbinden. Jullie hebben die vermogens nu meer dan ooit en als je daaraan twijfelt, hoef je alleen maar diep adem te halen en te glimlachen. Op dat moment zullen die miljarden zielen die opzij stapten zodat jullie op dit moment op deze planeet konden zijn, achter jullie staan en hun liefde en energie via je glimlach uitstralen, bij elke stap die jullie zetten.

Een nieuwe manier van onderwijzen
Het is zo’n plezier om jullie te zien. Het is zo’n plezier om bij jullie te zijn. We zijn vanaf het begin der tijden bij jullie geweest, maar jullie hebben ons pas gevraagd een deel van jullie bestaan te zijn toen jullie een bepaald niveau bereikten. Toen kwamen jullie naar ons toe om antwoorden, maar die wilden we niet geven, want het is niet onze taak om jullie antwoorden te geven. Het is onze taak om jullie te helpen je de vragen te her-inneren, want al die antwoorden zitten in jezelf, niet buiten jezelf. Het vinden van die antwoorden geeft jullie een zielsvertrouwen wat jullie zal helpen al die paradigma’s naar het volgende niveau mee te nemen. Ze zullen meehelpen de hele mensheid omhoog te brengen, want nooit zal de wond van afscheiding meer ontstaan die in de dagen van Lemurië ontstond. Nu vertrekt er niemand, totdat jullie allemaal vertrekken, dus begrijp dat jullie ascensieproces begrensd wordt door de mensen die het laagst op de ladder zitten, want jullie zijn deel van hen op dezelfde manier als jullie een deel zijn van ons. Niet dat jullie die mensen moeten gaat zoeken. Dat in je hart doen, die stap zetten, je kracht in eigendom nemen en je eigen waarheid spreken, die dingen zullen jullie helpen verder te gaan en de hele mensheid mee te nemen. Het zal op de 100ste aap theorie lijken. Op een dag worden jullie wakker en begrijpen jullie allemaal dat jullie al in de vijfde dimensie zijn. Die magie ligt vlak voor jullie.

We vinden het heerlijk om jullie suggesties te geven. We vinden het heerlijk om jullie te plagen. We vinden het heerlijk om jullie begrippen en ideeën te geven die jullie aan het denken zetten en jullie hopelijk helpen je vragen te her-inneren, want dat is de magie. Er klinkt applaus aan de andere kant van deze sluier. Het is zo prachtig om te zien dat we hopen dat jullie het in je hart voelen zoals wij het hier voelen, want het is zo luid dat de donder nooit zou kunnen evenaren wat wij nu horen. Jullie zijn de dappere harten. Jullie zijn degenen die naar voren stapten en zeiden: “Ik zal het doen. Ik zal een stukje van Thuis meenemen en doen alsof ik het me niet her-inner. Ik zal doen alsof ik in de spiegel kijk en alleen maar gebreken zien. Ik zal doen alsof ik van iedereen gescheiden ben en ik zal doen alsof ik alleen ben.” Maar jullie zijn niet alleen en dat kan ook nooit gebeuren. Jullie zijn een deel van ons. Wij zijn een deel van jullie, maar belangrijker nog, jullie zijn een deel van elkaar en jullie zullen met één hart tegelijk deze wereld veranderen en de Hemel op Aarde brengen. We zijn heel trots om afstand te nemen en te kijken hoe jullie de Nieuwe Aarde creëren. De hoeder hoorde onlangs een uitspraak en hij zal die vast wel op een T-shirt zetten, want hij vindt zulke dingen leuk. “Denk eraan dat je niet dood hoeft te gaan om naar het licht te gaan.” Wij wensen jullie een prachtige dag. Ga naar buiten, geniet van de zon en weet dat die uit je hart komt, want de magie zit in jou.

We vragen jullie alleen om de andere goden met respect te behandelen, want zij zijn een deel van jullie. Zorg voor elkaar en maak het pad voor een ander gemakkelijker wanneer je maar kunt. Her-inner je dat het een mooi spel is en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Wedergeboorte
Ik ben nu al een week weg van ons huis in Las Vegas, Nevada, omdat ik in San Diego, Californië ben in afwachting van de geboorte van ons eerste kleinkind. Steve zal ook gauw komen. De baby heeft besloten later te komen dan de dokter had voorspeld, dus onze hele familie wacht elke dag met spanning op de komst van deze bijzondere ziel.

Ik logeer in het huis van onze zoon en schoondochter. Afgelopen zondag besloot ik een dag voor mezelf te nemen om deze prachtige omgeving die ik altijd thuis heb genoemd te verkennen. Ik wilde de aanstaande ouders een dag alleen geven. Ik wist dat het belangrijk voor hen was om als liefdevol paar te genieten van het samen zijn voordat ze aan een heel nieuw stuk van hun relatie beginnen door een gezin te worden. Ik heb hier veel vrienden en familie, maar wilde een dag voor mezelf. Het was een van die vroege lentedagen met warm zonlicht, zingende vogels en frisse lucht, die je laten voelen dat je leeft. Zonder plan ging ik richting kust. Ik begon in een gebied dat Encinitas heet, waar een prachtige meditatietuin is die uitkijkt over de oceaan. Toen ik in de omgeving van San Diego woonde, was dit mijn plek waar ik altijd naartoe ging als ik ergens aan wilde werken of om alleen maar te genieten van de schoonheid en sereniteit. Ik verbond me daar diep met het centrum van mijn wezen. Ik vond mijn innerlijke vrede terug die ik tijdelijk kwijt was geraakt. Ik had deze tijd nodig om mijn doel in het leven te hernieuwen.

Ik besloot mijzelf te trakteren op een lunch in mijn favoriete restaurant in de buurt. Terwijl ik buiten op de patio zat en naar de schoonheid van de aanrollende golven keek, glimlachte ik. Hier zat ik dan, alleen, maar ik voelde me niet eenzaam. Terwijl iedereen om me heen samen met een partner leek te zijn, was ik dat niet. Ik genoot van mijn eigen gezelschap en voelde me niet eenzaam. Het zonlicht en het briesje van de oceaan zorgden ervoor dat ik me helemaal één met de natuur en mezelf voelde. Ik voelde me dankbaar voor mijn tijd in deze magische ruimte.

De dag verstreek terwijl ik al stenen en schelpen verzamelend langs het strand wandelde en ik had het gevoel dat de golven me groetten. Ik wisselde een glimlach uit met anderen, terwijl we allemaal stilzwijgend erkenden dat we een stukje hemel op aarde deelden. Toen ik naar mijn auto terugkeerde, voelde ik de drang om deze magische reis voort te zetten. Ik besloot zo ver als ik kon langs de kust te rijden en keek naar de grootsheid van de oceaan. Mijn laatste stopplaats was La Jolla, een kustplaats die altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft gehad. Daar zag ik de meest fantastische roodgouden zonsondergang boven de rand van de oceaan.

Soms wenste ik dat Steve naast me was om deze ervaring mee te delen, maar diep van binnen wist ik dat deze dag voor mij alleen was bedoeld. Dit had ik nodig om mijn ziel herboren te laten worden. Ik voel een nieuw ontwaken, een vernieuwing van wie ik ben en wat mijn leven betekent.

We komen alleen op deze wereld en we verlaten haar op dezelfde manier. Zo nu en dan moeten we een stap terug doen en zelf het leven voelen. Het is belangrijk om te zien wie we zijn zonder enige invloed van buitenaf. Dan kunnen we met hernieuwd enthousiasme terugkeren naar onze wereld.

Ik kan niet wachten om in de ogen van onze nieuwe kleinzoon te kijken en te zeggen: “Welkom, ik wens je een prachtig leven. Dat je er net zo van genieten mag als ik.”

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.