April 2008

Spectrum Visie
Open je ogen


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In de boodschap van deze maand geeft de groep ons een blik vooruit op wat we te zien krijgen als we multidimensionaliteit beginnen te ervaren. Dit resulteert in een nieuw gereedschap dat zij Spectrum Visie noemen waarmee we onze kijk op de dingen kunnen verruimen om het veel grotere plaatje te zien en daartoe behoren ook onze multidimensionale zelven.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Leven met open ogen

Lieverds, jullie zijn zo snel vooruit gegaan dat jullie zelfs je eigen schaduw niet meer te zien krijgen. De evolutie van de mensheid gaat zo snel dat tegen de tijd dat jullie de regels hebben opgesteld ze al weer veranderen. Dat is voor de meeste mensen verwarrend. Jullie worden wakker en concentreren je op je dagelijkse routine, maar mens zijn is geen kwestie van routine. Lieverds, doe je ogen open en leef bewust elk seconde dat je erover nadenkt. Elk moment waarop je je afvraagt of je je zult vervelen wanneer je niet in beslag genomen wordt door het leven of enthousiast bent. Doe je ogen open en kijk naar het fysieke lichaam waarin je leeft. Bekijk het als een baby die probeert te focussen op zijn eigen hand, zich afvragend of het echt zijn eigen hand is. De realiteit is dat jullie je datzelfde zullen afvragen omdat jullie niet alleen dit fysieke lichaam zijn. Jullie zijn zo groot, zo enorm groot, dat jullie veld immense gebieden van de fysieke Aarde kan bevatten. Jullie gaan dat in de nabije toekomst ontdekken omdat de hele mensheid klaar is voor een geweldige evolutiesprong waarbij vele dingen zelfs nog veel sneller zullen gebeuren.

Jullie kunnen kiezen hoe jullie de dingen die voor jullie liggen, zullen ervaren. Er bestaan geen goede of verkeerde keuzen. Zodra jullie dit hogere vibratieniveau binnengaan, zullen jullie beseffen dat de ideeën van goed of verkeerd niet bestaan op de manier zoals jullie dachten. Er bestaan geen zwart-wit regels. In plaats daarvan bestaan er slechts keuzen en hebben jullie heel veel mogelijkheden om mee te werken. Jullie vragen je af: “Hoe ga ik verder met mijn ogen open? Hoe ga ik op dit gebied te werk om te zien wat er op deze planeet gebeurt?” Jullie bereiken snel een triggerpunt waarop de meervoudige dimensies voor de hele mensheid opengaan en dan zullen er vreemde dingen gaan gebeuren. We hebben het vaak gehad over multidimensionaliteit. Niet dat jullie nu multidimensionaal worden, jullie zijn dat altijd geweest. Jullie bereiken een collectief vibratieniveau waarop jullie dingen gaan zien die tot nu toe voor jullie verborgen zijn gehouden. Dit is het dunner worden van de sluier.

De Centrale Zon is een prisma dat licht in elf stralen verdeelt

We zullen een van de manieren om multidimensionaliteit duidelijk te maken met jullie delen. Stel je een prachtig kristal voor. Je kunt het een prisma noemen omdat alle kristallen licht breken en verdelen. Stel je dan een op zichzelf staande lichtstraal voor die vanuit Thuis op reis gaat. Het is een straal van de energie van Alles-wat-is. Wanneer die lichtstraal aan zijn reis begint, is zijn eerste punt van interactie dit kristal. Wij zullen dit kristal de Centrale Zon noemen. Het is de eerste verblijfplaats na Thuis. De Centrale Zon is de plaats waar oneindige energie de illusie van eindig zijn krijgt. Stel je nu voor dat het licht op dat moment een menselijk wezen wordt en aan een menselijk bestaan begint. Als het licht in deze verblijfplaats dat kristal raakt, verdeelt het zich in elf verschillende lichtstralen. Op dat moment krijgt dus één lichtstraal, of één ziel, 11 ervaringen in menszijn. Er zijn in feite 12 dimensies omdat je punt van waarneming ook een dimensie is, plus 11 verschillende ervaringen van de ziel.

We hebben deze ideeën al eerder met jullie gedeeld zodat jullie het begrip konden gaan begrijpen. Science fiction schrijvers hebben dit idee al opgepakt en er allerlei prachtige verhalen voor hun lezers uit afgeleid. Maar in de toekomst zal dit een realiteit zijn waar iedereen zich dagelijks mee bezig houdt. Daarom gaan jullie nu vragen: “Hoe gebruik ik dat? Hoe werkt dat in mijn dagelijkse leven?” Laat ons jullie een paar beelden geven van de dingen die wij voor jullie zien liggen. Begrijp alsjeblieft dat wij jullie een kijkje geven vanaf het bovendek van de bus, de dubbeldekkerbus. We zitten op het bovendek en delen met jullie wat we een stukje verder op de weg zien. Vanwege ons punt van waarneming kunnen wij verder kijken dan jullie, maar wij kunnen niet zeggen of je bus al of niet een afslag zal nemen. Jullie kunnen dat elk moment besluiten. Als we ervan uitgaan dat de bus geen andere weg zal inslaan, dan is dit wat er voor jullie ligt

De honderdste lichtwerker

Op een ochtend zullen jullie wakker worden en alles zal anders aanvoelen. Op een ochtend zal het script er heel vreemd uitzien, want alle idiote ideeën waarover je niet durfde spreken, zullen plotseling bij iedereen, overal bekend zijn. Alle dingen waar je van dacht dat ze buiten het normale kader vielen, zijn nu bekend. Het zal zoiets zijn als de honderdste aap, maar wij zullen het de honderdste lichtwerker noemen. Zodra die kritieke massa wordt bereikt, brengt dat een ontwakingsproces op gang dat zich niet alleen heel snel door de hele mensheid verspreidt maar tegelijk ook door alle elf dimensies van tijd en ruimte. Zodra de honderdste lichtwerker meervoudige dimensies ervaart, heeft de hele mensheid plotseling een nieuwe techniek geleerd: hoe te functioneren als multidimensionaal wezen. Dan beschikken jullie over vermogens die jullie misschien nog niet eens weten te gebruiken. In het begin zal dit vreemd zijn. Het zal beangstigend zijn, maar op dat kritieke niveau wanneer iedereen opeens die kennis krijgt, zal het een deel zijn van jullie dagelijkse leven zowel als jullie algemene kennis. Het ervaren van multi-dimensies vindt niet alleen in het metafysische gebied plaats, het zal zo diep gaan doordringen dat iedereen ervan zal weten. Het zal wat tijd vragen om het volledig te leren gebruiken en de angst te overwinnen. Jullie zullen ook overtuigingen gaan ontwikkelen die ruim genoeg zijn om deze waarheid te bevatten. Dit is de belangrijkste reden waarom wij jullie hebben gevraagd om je overtuigingen flexibel te maken.

Vanaf dat moment zal de manier waarop jullie je leven leiden, veranderen. Jullie normale manier om iets te leren is jezelf in situaties brengen waarop je voor het probleem komt te staan dat je meester wilt worden. De moeilijkheid is dat jullie je meestal omdraaien en weglopen in plaats van de situatie meester te worden. Dit zorgt ervoor dat jullie dezelfde omstandigheden steeds opnieuw creëren zodat jullie hetzelfde probleem weer in een andere verhouding aantrekken om zo een volgende kans te hebben het meester te worden. Kunnen jullie je voorstellen hoe waardevol het zou zijn om eventjes helemaal uit dat leven te verdwijnen en in een andere werkelijkheid te komen waar dezelfde les zich een beetje anders voordoet? In dat alternatieve leven heb je een andere naam, een andere familie, meestal een andere baan, enzovoorts. Ook al is het dezelfde ziel, het is een andere werkelijkheid die zich afspeelt omdat er andere keuzen worden gemaakt. Overal om je heen zijn vrienden die je goed kent, maar die in je dagelijkse leven niet bestaan. Je gaat elke ochtend naar je werk maar je hebt een andere baan. Je bent in een totaal andere werkelijkheid. Kunnen jullie nu zien hoe waardevol het kan zijn om even in dat leven te stappen om nieuw inzicht te krijgen in de zich herhalende patronen in jouw leven? Zien jullie, beide levens delen dezelfde ziel en daardoor dezelfde levenslessen. Zo kun je dezelfde zich herhalende patronen observeren die zich voordoen in een alternatieve werkelijkheid.

Spectrum Viewing

De zaden voor deze veranderingen zijn al gezaaid. Jullie hoeven alleen maar je TV aan te zetten of naar een film te kijken om dat te ervaren. Dit zijn de zaden die uiteindelijk in jullie werkelijkheid zullen ontkiemen en een kritieke massa teweegbrengen. Door in staat te zijn een stukje van het ene leven op te pakken en naar een ander leven te gaan, zullen jullie dezelfde, zich herhalende patronen vanuit een totaal andere hoek kunnen bekijken. Dat zal een enorme vooruitgang zijn zowel voor elk individu als voor de mensheid als geheel. Dit zal de natuurlijke evolutie van de mensheid meer versnellen dan welk ander punt daarvoor ook. Dit komt met een sneltreinvaart op jullie af. Daarom hebben wij het zo vaak over multidimensionaliteit. Als dat op jullie planeet begint, zal dat voor verwarring en angst zorgen. Degenen onder jullie die al over deze kennis beschikken zullen plotseling op natuurlijke wijze anderen gaan onderwijzen. Jullie zullen degenen zijn die de angst temperen. Jullie zullen degenen zijn die de energie gewoon vasthouden en ermee spelen, in plaats van er bang voor te zijn of te denken dat je gek aan het worden bent.

Er is nog een ander gereedschap dat jullie vanaf vandaag kunnen gebruiken. Het wordt “Spectrum Viewing” genoemd omdat het je in staat stelt de breedste groothoek te ontwikkelen van waaruit je de dingen kunt bekijken. Stel je voor dat je jezelf buiten een situatie plaatst en dan een ander plekje vindt binnen dezelfde ziel. Je weet van binnen wie je werkelijk bent ook al noemen ze je daar bij een andere naam. Je bent het nog steeds zelf. Als jij je ervaringen daar kunt observeren en dan weer terugkomt, zal dat je een veel bredere kijk op je werkelijkheid geven en een veel groter perspectief. Dat noemen wij “Spectrum Viewing”. Het is een natuurlijke gang van zaken die jullie allemaal zullen ondervinden zodra jullie je vibratie gaan verhogen en tot de ontdekking komen dat je zachtjes in een andere dimensie van werkelijkheid wordt geduwd. Spectrum Viewing is het ontwikkelen van de gewoonte om alles zo breed mogelijk te bekijken.

Multidimensionale dromen

Velen van jullie bereiden je in je dromen al voor op Spectrum Viewing. Jullie weten hoe dromen werken en dat dromen interpretaties en visualisaties hebben. Veel van jullie dromen bevatten in feite stukjes die bedoeld zijn om iets in jullie teweeg te brengen. Jullie kunnen zelfs uit dromen kiezen voordat jullie gaan slapen en een daarvan zal nu zijn dat je jezelf letterlijk uit de ene werkelijkheid kunt weghalen en in een andere kunt brengen. Hoewel dat in de nabije toekomst bewust zal gebeuren, zullen jullie dit voorlopig steeds vaker in je dromen gaan ervaren. Je zult midden in een zin wakker worden en je wellicht niet herinneren wat je zei of tegen wie je het zei. Maar alle her-inneringen en ideeën over hoe anders de dingen waren, zullen bij je terugkomen. Vooral als je vanuit de meervoudige perspectieven kijkt naar je eigen groei, je eigen karakter, je eigen persoonlijkheid en de evolutie van je ziel, zul je het grotere beeld gaan zien.

Jullie kunnen stuk voor stuk de laatste tien jaar van je leven nemen en zeggen “Als ik maar geweten had hoe dit zou aflopen, dan zou het goed zijn.” Jullie gaan door moeilijke situaties zoals het verlies van een geliefde, een verandering van baan of het beëindigen dan wel het beginnen van een relatie. Op zo’n moment kun je denken dat je iets verschrikkelijks overkomt of dat het een moeilijke situatie is en je voelt de worsteling die ermee gepaard gaat. Maar eigenlijk ontving je als gevolg van de ervaring een geschenk. Als wij je zouden vragen om tien jaar terug te gaan en alles te veranderen, zou je dat dan doen? Nee, je zou geen veranderingen aanbrengen, want je weet dat al je ervaringen je iets gegeven hebben; je zou de energie van wat je van deze geschenken hebt geleerd nooit veranderen. Als je dat nu vooruit zou weten, zou het veel gemakkelijker zijn om het spel van het menszijn te spelen. Daar gaat het bij Spectrum Viewing om. Het grote plaatje zien zodat je de grote mogelijkheden kunt zien in alles wat je negatief noemt. In elke ervaring zitten geweldige dingen waar je van kunt groeien, maar gewoonlijk zie je slechts een negatieve ervaring. Er staan je ongelofelijke geschenken te wachten als gevolg van deze negatieve ervaringen. Dat is Spectrum Viewing, een zienswijze en een geschenk die je vandaag kunt ontwikkelen. Je hoeft er niet op te wachten.

Zoek naar het grootste beeld. Wij zien de camera’s in de zaal. Als je je kunt voorstellen dat je leven zich voor een van deze camera’s afspeelt, begrijp je dan niet dat je de camera kunt oppakken en het beeld vanuit een andere hoek kunt bekijken? Jullie zijn dat niet gewend. Jullie zijn niet gewend om te zeggen: “Dit is mijn werkelijkheid. Hoe ga ik daarmee om?” Welnu, laten we haar eens vanuit een andere hoek bekijken. Dat is het begin van Spectrum Viewing; het begin van kijken naar dingen vanuit verschillende hoeken. Want uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om ernaar te kijken vanuit een aantal eigen ervaringen en vanuit de meervoudige dimensies van je eigen leven. Jullie hebben daar nu toegang toe, jullie weten alleen nog niet hoe je er naartoe moet gaan.

Het bereiken van de kritieke massa

Wanneer er iets nieuws voor mensen beschikbaar komt, komt dat jullie wereld niet binnen voordat een bepaald percentage ervoor zorgt dat de kritieke massa wordt bereikt. Dan dringt het door tot de energie van iedereen en gaat het collectieve superbewustzijn binnen of hoe je dat ook noemen wilt. Het gaat dan via het hart en de geest van elk mens op de planeet. Dat staat op het punt te gebeuren. Het is al begonnen, want de fysische en de metafysische wetenschappen beginnen zich al te vermengen. Er zijn punten van overeenkomst die er nooit eerder geweest zijn. De sluier wordt dunner precies op de manier waarop jullie dat hebben gevraagd. Jullie zijn er klaar voor. Wat er zal gebeuren is dat degenen onder jullie die het eerst de deur openmaken en erdoor gaan, de deur voor de anderen zullen openhouden en uitleggen wat er gebeurt en waar ze op moeten letten. We zullen jullie niet alle gereedschappen of alle antwoorden geven want die antwoorden bezitten jullie zelf al. Vergeet niet dat jullie de leraren zijn. Wij hopen dat we niets anders doen dan je vragen te triggeren en je besef dat er nu een energieverandering op deze planeet gaande is die de hele mensheid in een oogwenk zal veranderen. Het interessante daarbij is dat dit nooit op het nieuws (CNN of het Journaal) zal komen. Jullie zullen nooit horen: “Dit is de dag waarop de Aarde veranderde.” Het zal zo magisch gebeuren dat jullie automatisch zullen aannemen dat jullie dit altijd al bezaten. Jullie zullen niet in staat zijn om je een tijd te her-inneren waarop jullie het niet bezaten, want zo werkt realiteit.

Werkelijkheid – Jullie denken dat het echt is!

Werkelijkheid is voor ons iets grappigs, want wij vinden het leuk om te kijken naar de menselijke perceptie van werkelijkheid. Dat heeft jullie meer problemen bezorgd dan iets anders. Het probleem is dat mensen blijven denken dat werkelijkheid echt is. Dat is het niet, maar jullie beginnen dat in te zien. Jullie beginnen langs de sluier te gluren, jullie beginnen dingen te zien en denken dat die magisch zijn, jullie denken dat dit betekent “in een andere dimensie zijn” en dat is ook zo, maar het is ook praktisch. Dit is wie jullie werkelijk zijn en de magie die jullie waarnemen is jullie eigen reflectie. Jullie beginnen je eigen ware aard te zien. Jullie ontdekken meervoudige facetten van je eigen kernpersoonlijkheid van de ziel en dat is prachtig. Dat stelt jullie in staat om in je eigen energie te staan. Dat stelt jullie in staat om je ware passie te vinden. Dat stelt jullie in staat om het doel van je aanwezigheid op deze planeet te vinden. Jullie zullen het in je leven tot uitdrukking brengen, meer door het verlenen van hulp of bijstand in jullie dagelijkse leven dan door op de kansel of op een sprekersgestoelte te staan. Het gaat om jullie dagelijkse leven waarin deze eigenschappen populair zullen worden. Dat is heel opwindend. Wij kunnen bijna niet wachten om te zien wat er dan gaat gebeuren.

Mensen zijn blind – variaties van licht
Jullie trekken de sluier opzij. Jullie beginnen de dingen vanuit een totaal ander perspectief te zien, vanuit deze bredere Spectrum Visie die je in staat stelt om het grotere plaatje te zien. Jullie moeten begrijpen dat de ogen die jullie in het menselijke lichaam hebben de vibraties en de variaties van licht oppakken. Dat is hoe jullie dingen met je gezichtsvermogen waarnemen. Alleen door de verschillen in licht worden dingen voor jullie zichtbaar; daarom zeggen wij variaties van licht. Als jullie deze energie binnenbrengen, als jullie de dingen in die energie gaan zien en verwerken, zullen deze variaties in licht groter worden. Via de wetenschap denken jullie momenteel dat er een elektromagnetisch spectrum is. Binnen dat gebied is slechts een heel klein percentage bekend als zichtbaar licht. Wat jullie als zichtbaar licht zien met de ogen die jullie momenteel hebben, is minder dan 1% van wat er werkelijk is. Om het maar eens bot te zeggen, mensen zijn eigenlijk blind. Die blindheid is een deel van de sluier die het jullie mogelijk maakt om het spel te spelen. Nu die sluier dunner wordt, begint je gezichtsveld zich te verbreden. De sluier heeft jullie oogkleppen gegeven waardoor jullie slechts binnen bepaalde vibratiegebieden konden zien. De sluier heeft jullie gescheiden gehouden van de andere expressies van je ziel. Dat is dan ook het deel wat begint te veranderen, want als jullie wat vibratie betreft gaan evolueren, beginnen die oogkleppen wijder uit elkaar te staan. Aanvankelijk zullen er alleen rare en vreemde dingen gebeuren. Vertrouw ons. Er zullen meer dan ooit boeken vol geschreven worden met vreemde dingen die gebeurd zijn. Sceptici zullen zeggen dat jullie het allemaal verzonnen hebben. Wij zeggen jullie dat jullie dat in zeker opzicht ook hebben gedaan, want jullie slaan gade en als jullie dat doen, zullen jullie zien. Wij geven jullie in overweging om je ogen te openen en bewust met een glimlach op je gezicht door het leven gaan. Leef met de verwachting dat er de grootste wonderen kunnen gebeuren, want dan zullen jullie het ene na het andere wonder creëren. Waar je naar op zoek bent, zul je zien, want als je ernaar kijkt, creëer je het. Op die manier zal het zich gewoon ontwikkelen en als je het hoogst mogelijke inzicht verwacht, als je verwacht er elk stukje van te begrijpen, zal het zich vandaag voor je gaan ontvouwen.

24-uurs uitdaging
We dagen jullie uit dit voor jezelf te bewijzen. Degenen van jullie die naar deze uitzending kijken of dit lezen, veroorloof jezelf vandaag een ervaring met Spectrum Visie. Ergens binnen deze periode van 24 uur, zal iets je worden getoond waarom je hebt gevraagd of waarvoor je je intentie hebt gezet. Bewijs het jezelf vandaag. Open je ogen en geniet van de schoonheid die je ziet. Besef dat je leeft in een tuin, een universele tuin die op een heel unieke manier de schoonheid van Thuis bezit. Geniet van de schoonheid die je vlak voor je hebt gecreëerd. Die zal er zijn in alle elf dimensies van tijd en ruimte. Het speelbord is hetzelfde want het zijn slechts kleine vibratieverschillen die je gescheiden houden van jezelf. Begin er nu mee. Wij hopen dat jullie de hoogste visie hebben om jezelf te kunnen zien vanuit de vele aspecten want dat zal jullie zielsvertrouwen geven. Dat zal jullie de wetenschap geven dat jullie met je ziel door de hoogst mogelijke vibratie gaan en jullie zullen genieten van de reis.

Met de grootste eer vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar wanneer je maar kunt. Besef dat het een spel is en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Waarom alles veranderen?

Terwijl ik dit schrijf zit ik in onze hotelkamer die uitzicht biedt over Amsterdam. Steve en ik hebben onszelf een paar dagen vrij cadeau gedaan om te genieten van een stad waar we tijdens de vele jaren dat wij daar komen van zijn gaan houden. Deze tijd voor ontspanning volgt op ons prachtige bezoek aan Hongarije. We hebben daar contact kunnen maken met onze spirituele familie tijdens de presentatie van ons seminar “de Kristalactivering” in Boedapest. Wij bezochten de prachtige historische gebieden om ons heen. Hierna gaan we naar België voor een eendaagse workshop en een vierdaagse Overlight Training “Multidimensionale reis”.

Amsterdam heeft altijd iets mysterieus gehad. Het heeft een oude-wereld-charme met haar musea, grachten, winkels en vele andere attracties maar ze geeft ook een idee van wat er momenteel in deze wereld gebeurt. Zodra we aankwamen werden we ons bewust van een verandering in energie. Voordat we aan onze reis begonnen hadden we geruchten gehoord dat Amsterdam plannen had om de stad “op te ruimen”. Hoewel we het ermee eens zijn dat er enkele problemen zijn, vonden we het jammer om een overreactie te zien. Amsterdam heeft in vele opzichten net zo’n energie en iets mysterieus als Las Vegas. Beide steden bezitten een energie van speelsheid waarin mensen geneigd zijn zich volledig te ontspannen en gewoon mens te zijn.

De grootste verandering is gepland in de rosse buurt. Dit is een gebied van Amsterdam dat een gemengde energie heeft. Het heeft de charme van unieke winkels, restaurants en ja, natuurlijk haar rosse buurt met haar gelegaliseerde prostitutie en een paar gelegaliseerde drugs maar ook illegale drugs die je opgedrongen worden als je daar als toerist rondloopt. Toen Steve en ik rondwandelden en de unieke energie van dit gebied bewonderden, hoorde ik in de verte koorzang. Het bleek een kerkkoor te zijn dat probeerde zijn smaak van de waarheid naar buiten te brengen. Ze kwamen mij een beetje overweldigend voor maar ik respecteer ze omdat ze in hun passie zijn en doen waarin zij geloven. Later hoorde ik hoeveel goeds deze groep doet om mensen in dit gebied te helpen. Zij verspreiden hun licht op hun eigen manier, ook al was dit voor mij energetisch in schril contrast met dit gebied. Het was alsof ze in een dimensie bestonden waarin ik niet paste, ook al deelden we dezelfde fysieke ruimte en tijd.

De pogingen van het gemeentebestuur om het gebied schoon te maken zijn met gemengde gevoelens ontvangen. Nu is slechts een klein gedeelte van dit notoire gebied gesloten ten gunste van chiquere en modieuzere attracties zoals het “rosse buurt modegebied”. Ik heb het gevoel dat dit het begin van het einde is van een historisch gebied. Ik ben het ermee eens dat er veranderingen nodig zijn om dit gebied schoon te maken en veilig te houden voor de duizenden bezoekers die van over de hele wereld komen uit nieuwsgierigheid naar de openheid van deze plaats.

Ik weet dat alle verandering leidt tot iets beters maar in deze situatie zou ik graag zien dat ze de charme die alleen Amsterdam bezit met rust laten. Misschien zou ik me beter voelen over deze veranderingen als ik niet het gevoel had dat ze ingegeven worden door angst. Misschien is het alleen mijn sentimentaliteit over een gebied dat Steve en mij zo dierbaar is. Alle dingen in het leven veranderen maar laten we hopen dat dit een kleine transformatie is die de charme van deze stad nog vele jaren in onze werkelijkheid zal laten bestaan.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.