Juni 2008

Tijdgebonden missies
Activeringen in 2012


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep heeft het veel gehad over 2012. Hoewel hun boodschap over 2012 nogal afwijkend is, zeggen ze wel het volgende: Het zal een magische tijd zijn vol met creaties en een evolutionaire stap voor de mensheid. Veel mensen op deze Aarde hebben specifieke contracten opgesteld die ze alleen zouden uitvoeren als het niveau van de mensheid een essentiële hoogte zou bereiken waarop ze ten uitvoer gebracht kunnen worden. Dat gebeurt nu en is op koers om in het magische jaar van 2012 zichtbaar te worden. De groep zegt dat dit een reusachtige creatie zal zijn op wereldwijde schaal. Veel lichtwerkers maken nu vreemde dingen mee in hun leven.
Daardoor worden ze een nieuwe richting ingeduwd die het hen mogelijk zal maken hun aan een bepaalde tijd gebonden contracten te activeren. De groep geeft in deze boodschap drie voorbeelden hoe dit eruit kan zien.

De komende vier jaar zal een tijd van verandering zijn voor de mensheid. Veel lichtwerkers activeren nu contracten die hen in de beste positie zullen brengen voor wat komen gaat. Geniet van de rit.

Een dikke knuffel en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


2012

Jullie weten diep in je hart dat je hier naartoe gekomen bent om iets te doen. We willen jullie vertellen wat er direct voor jullie ligt. We willen jullie iets vertellen waarover we het nog niet zo vaak hebben gehad. We zullen jullie eerst iets vertellen over de magie van 2012, want naarmate jullie je ontwikkelen zijn de mogelijkheden die op de Aarde en de mensheid afkomen onvoorstelbaar. Jullie evolutie is het spel ver vooruit. We hebben het al eens gehad over 2012. Ja, het is een magische tijd. Ja, het is een verschuiving in de dimensies. Ja, het is alles wat jullie je ervan hebben voorgesteld. Waarom? Omdat jullie de scheppers zijn en als jullie in gedachten bezig zijn dat er iets gaat gebeuren, gebeurt het ook. Er is al een splitsing geweest tussen de oude en de nieuwe energie. Er zijn onderweg al meer splitsingen en delingen geweest die je demarcatiepunten zou kunnen noemen, waarbij je zou kunnen zeggen: dit is het oude en dat is het nieuwe. 2012 is een lang verwacht knooppunt. Het is een interdimensionaal knooppunt. Laat ons jullie een voorbeeld geven.

Bij elkaar komende tijdlijnen
Jullie zijn absoluut gefascineerd door de verhalen over Camelot en koning Arthur, toch weten jullie niet of deze verhalen echt of verzonnen zijn. Jullie hebben het graf van koning Arthur gevonden en jullie hebben zelfs restanten ontdekt waarvan jullie denken dat ze van het oude Camelot zijn, maar zijn ze dat echt? Is dit echte geschiedenis of een mythe? Natuurlijk heeft het woord “echt” heel wat verschillende betekenissen, daarom moeten jullie begrijpen dat als je verwacht dat er iets gebeurt, je het bewijs ervan zult vinden. Jullie zullen creëren wat je nodig hebt teneinde het te begrijpen.

Laat ons een ander concept hiervan uitleggen, want dit heeft op jullie Aarde vele malen plaatsgevonden. Het gebeurde toen Boeddha op Aarde leefde en in de dagen van Christus. Het is vaak gebeurd en er gingen dan verhalen in jullie wereld rond die nooit veranderden. Als wij iemand op de voorste rij vijf woorden geven en hem vragen deze door te geven aan de persoon naast hem, zullen slechts twee woorden hetzelfde zijn tegen de tijd dat ze de achterste rij bereiken. Hoe komt het dan dat een verhaal als dat van Camelot van generatie op generatie is overgeleverd zonder ooit te veranderen? Dat komt doordat het een permanent stempel op de tijdlijn werd.

Stel je 11 tijdlijnen voor die gelijktijdig naast elkaar lopen. Dat zijn 11 ervaringen van je ziel die op dezelfde tijd plaatsvinden. Jullie zijn multidimensionale wezens die in 11 verschillende ervaringen van de ziel leven met één waarnemingspunt. Elk van die ervaringen vindt plaats in een andere tijdlijn. Jullie zien een tijdlijn als leven in het hier en nu. Maar er was een tijdlijn, die van koning Arthur, die een magische gebeurtenis creëerde, want precies in die tijd kwam die tijdlijn samen met die van jullie. Daarna maakte hij een wending van 90 graden en kruiste andere tijdlijnen. Die gebeurtenis liet een blijvende indruk achter op beide tijdlijnen. Dat zijn de magische verhalen die jullie als kind hoorden en die invloed hebben gehad op de rest van je leven. Ze gebeuren om de mensheid op de juiste tijd en plaats hoop te geven en jullie te geven wat jullie nodig hebben. 2012 is een knooppunt van 12 verschillende tijdlijnen. Dat zal in alle dimensies van tijd en ruimte een stempel op de mensheid achterlaten. Jullie kunnen begrijpen wat een potentiële magie hier staat te gebeuren. Voeg daaraan toe het feit dat iedereen iets magisch verwacht, wat dan natuurlijk ook gebeurt.

Wat gaat er in 2012 gebeuren?
Hoe zit het nu met al die voorspellingen van dingen die in 2012 gaan gebeuren? In de eerste plaats zijn de meeste dingen die oorspronkelijk in 2012 zouden gebeuren, al gebeurd. Jullie hebben ze naar voren gehaald door je sneller te ontwikkelen dan jullie van plan waren en daarom hoeven jullie niet tot dat jaar te wachten. Jullie leven volledig in de vijfde dimensie en jullie beginnen zelfs te leren hoe je dat moet toepassen in je dagelijks leven. Jullie verleggen de grenzen. Jullie leren nieuwe manieren om met het leven om te gaan, je met verschillende delen van je ziel te verbinden en ze lief te hebben. Daarom is het nu zo’n magische tijd. Veel mensen verwachten dat vooral één speciale dag in 2012 magisch is. Jullie, als scheppers, hebben zelfs nog niet besloten welke dag dat gaat worden, dus mensen, jullie kunnen beter haast maken zodat wij kunnen beginnen! Zodra jullie besluiten welke dag in 2012 dat gaat worden, zullen jullie wonderen creëren. Laat ons uitleggen waarom dat kan gebeuren. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de wonderen? Wat gaat er op die dag gebeuren? Wij zeggen jullie dat die dag heel magisch zal zijn, ongeacht welke dag jullie kiezen. Jullie zullen feest vieren. Velen van jullie zullen naar krachtplaatsen in de bergen gaan en jullie zullen de energie voelen stromen en het heerlijk vinden. Jullie zullen grote vreugdevuren ontsteken en zingen. Zodra het allemaal voorbij is en de vuren gedoofd zijn, zullen jullie van de bergen komen en de volgende dag gewoon naar je werk gaan, net zoals andere dagen. Jullie zullen beseffen dat veel van wat jullie hebben gecreëerd er al was. Begrijp alsjeblieft dat dit in onze ogen geen teleurstelling is, want het blijft een heel magische dag. Dit is wat er gebeurt.

Tijdgebonden missies
(Missies die aan een bepaalde tijd zijn gebonden)
Velen van jullie zijn zielen die leven na leven op deze planeet zijn geweest. Jullie kwamen binnen om een stukje van Thuis te brengen dat jullie met de hele mensheid zouden gaan delen; om de zielen hier die pretenderen mens te zijn, te helpen spirits te zijn en hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Eenieder van jullie heeft bij zijn komst naar deze Aarde een stukje van Thuis meegebracht. Als, en alleen ALS alles op de juiste tijd zou opengaan, zou je dan hier zijn en dat stukje bij je hebben. Wij noemen dat een tijdgebonden missie en velen van jullie zijn hier met zo’n tijdgebonden missie. Velen van jullie hebben ontdekt wat jullie heerlijk vinden om te doen en denken dat jullie al op je pad lopen. Sommigen van jullie zullen echter zonder enige waarschuwing een draai van 90 graden maken en genieten van elke minuut, want dat zal jullie regelrecht in je passie brengen, in de richting waarin je hoger zelf sinds je geboorte heeft geprobeerd je te sturen. Die draai zal je in de positie brengen waarin je tijdgebonden missie kan worden uitgevoerd en waarin je dienstbaar kunt zijn. Jullie zullen je precies op die plek bevinden waarop jullie dat meegebrachte stukje eindelijk kunnen delen, zodat jullie Thuis op deze planeet kunnen bouwen. Jullie zijn bezig om de Hemel op Aarde te creëren. In 2012 hebben jullie meer dan ooit de kans om dat volledig in gang te zetten. Eenieder van jullie heeft de kans om op de door jullie gekozen magische dag in 2012 je leven te veranderen of op elk ander gewenst moment. Veel mensen zullen juist op die dag hun leven veranderen vanwege de magie van die dag. Wanneer al de 12 tijdlijnen samenkomen voor een magische tijd die het begin van een nieuw tijdperk inluidt, zal iedereen door de achterblijvende stempels worden opgetild en veranderd. Wanneer veel mensen bij elkaar komen en een wonder verwachten, creëren ze er een. Dat wonder zal multidimensionaal zijn.

Dr. Tom
Degenen van jullie met een tijdgebonden missie zullen geactiveerd worden en jullie zullen niet weten wat jullie daartoe heeft aangezet. We zullen jullie een paar voorbeelden geven om jullie te laten zien hoe dit gaat. Er is een man die we Tom zullen noemen. Tom is een arts die het fijn vindt om te helen en hij heeft altijd geweten dat hij een heler was. Niet elk aspect van zijn baan vindt hij prettig, maar hij heeft veel energie, tijd en geld geïnvesteerd om dit voor zichzelf te creëren en hij heeft zich erbij neergelegd dat dit voor het moment voor hem de beste weg is. Hij moet ook een gezin onderhouden, dus maakt hij er elke dag het beste van en geniet van de interactie die hij met zijn cliënten heeft. Hij geniet ervan om op elke manier die hij kan dienstbaar te zijn. Stilletjes koestert hij echter de droom om anders te zijn. Dan, terwijl niemand het verwacht, gebeurt er iets en ineens verandert dr. Tom. Het kan zijn een boek dat hij leest, een seminar dat hij bijwoont of een uitzending waar hij naar kijkt. Wat het ook is, het maakt hem open en hij begint dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Zijn hele leven verandert.

Als zoiets gebeurt, kan het zeker binnen relaties en een gezin moeilijk worden, want twee mensen groeien nooit in precies hetzelfde tempo. De een gaat dan groeien en de ander niet, daarom zul je eraan moeten werken om zo’n verandering voor iedereen draaglijk te maken. De afstand die tot elkaar ontstaat, kan worden opgevuld met extra communicatie en op die manier maak je een relatie sterker. Op een ochtend wordt Tom wakker en in zijn hart is hij geen arts meer, maar toch moet hij naar zijn werk. Zijn lichaam begint hem echter tegen te werken, want hij weet dat hij niet op het goede spoor zit. Hij weet dat hij iets anders te doen heeft. Alle dingen waar hij op velerlei gebied voor heeft gewerkt, werken opeens niet meer. Uiteindelijk gaat hij lesgeven in Reiki en geniet van elke minuut. Hij is nog steeds heler, maar hij doet dingen nu op een andere manier. Ja, hij creëert nog steeds een veilige plek voor mensen, maar hij is bezig met een tijdgebonden missie omdat hij op zijn plaats wilde zijn voor de magische tijd van 2012.

Velen van jullie hebben zo’n zelfde contract. Velen van jullie zullen je tijdgebonden missie in werking stellen en je leven drastisch gaan veranderen, net zoals dr. Tom. Zijn hele leven en focus veranderden op dat moment. Zijn kinderen wisten niet wat er met hem gebeurde en zijn vrouw wist niet hoe ze met hem moest omgaan. Soms was hij erg emotioneel en dat was ze niet van hem gewend. Hij was er niet aan gewend om die emoties te voelen en ze op die manier door hem heen te laten stromen. Zonder waarschuwing begon zijn leven gewoon te veranderen. Na verloop van enige tijd werd dr. Tom een geweldige leraar, maar in het begin was de overgang moeilijk vanwege zijn gehechtheid aan zijn toekomst. Zoiets kan gebeuren wanneer je de tijdgebonden missie activeert.

Gertrude
En dan heb je Gertrude. Gertrude is al vele malen op deze planeet geweest. Ze is een aboriginal (oorspronkelijke) heler. Typerend voor haar is dat ze binnenkomt en zaden uitzaait hoewel niemand luistert. Ze zegt bepaalde dingen en hoewel mensen denken dat ze gek is – een beetje getikt – zaait ze de zaden en brengt ze ideeën over die later tot iets uitgroeien. Mensen lachen vaak om haar maar zijn net zo vaak bang voor haar. Gertrude werd vaak ter dood gebracht voor haar waarheid, haar eerlijkheid en voor het delen van dat wat ze van Thuis had meegebracht. Ze werd getuchtigd en gestraft. Ze werd vaak buitengesloten omdat mensen bang zijn voor het onbekende, vooral wanneer ze een heel helder licht zien. Tijdens de vele keren dat Gertrude eerder op deze planeet was, werd ze nooit volledig gesteund. Ze draagt wat wij het angstzaad noemen.

Het angstzaad is heel simpel. Wanneer je, na op de brandstapel te zijn gestorven, uit je lichaam stapt, zeg je: ” Tjonge, ik hoop dat nooit meer te moeten doen!” Dan kom je terug en je doet weer precies hetzelfde en je belandt voor de tweede keer op de brandstapel. Je springt uit je lichaam en zegt: “Oké. Ik zal ditzelfde absoluut niet nog eens doen. Het is nu tijd om serieus te worden.” Je neemt een deel van jezelf dat wij de “wachter van de poort” noemen. Je zet de wachter voor je neer en zegt: “Ik vraag je om uit het niets te voorschijn te komen en me de schrik van mijn leven te bezorgen als ik ooit weer die kant opga. Je bezorgt me een diepe angst, die me in leven houdt en me ervan weerhoudt om steeds weer deze negatieve manier van sterven te ervaren.” Tijdens je verdere reis in de evolutionaire cyclus houdt het angstzaad of de wachter je in de gaten en redt vele malen je leven. En hier ben je dan.

Gertrudes leven is nu aan het veranderen en de cliënten in haar praktijk lijken zich op mysterieuze wijze terug te trekken waardoor de steun die ze nog had afbrokkelt. Gertrudes tijdgebonden missie was geactiveerd. Haar hele leven veranderde bijna van de ene op de andere dag. Gertrude kwam hier naartoe met iets heel bijzonders en unieks van Thuis dat alleen zij naar de Aarde kon brengen. Een groot deel van haar leven had ze het gevoel dat ze de tijd bijhield. Ze vroeg zich af waarom. Opeens werkte haar leven niet meer als voorheen. Al sinds haar kindertijd hield ze zich bezig met spiritualiteit; ze had gewerkt met energie en was een gerespecteerd heler. Ze bevond zich op het pad dat ze wilde, maar toen alles veranderde werkte dat niet meer. Wanneer een tijdgebonden missie geactiveerd wordt, kent je hoger zelf de weg naar je passie, op voorwaarde dat je haar toestaat je te leiden. Soms kan je hoger zelf je leiden door deuren voor je te openen, en een andere keer door ze te sluiten.

Het angstzaad
Gertrude begint in de richting van haar missie te gaan maar wordt tegengehouden door het angstzaad. Uit het niets verschijnt de wachter van de poort en ze raakt in de war, wordt bang, wil wegrennen en zich verstoppen. Dezelfde angst weerhoudt haar ervan contact te maken met haar omgeving totdat ze de wachter een nieuwe rol geeft. Er zijn veel lichtwerkers die het angstzaad in zich hebben en dat staat nu op het punt om naar boven te komen. Als je begrijpt wat het is, zul je veel gemakkelijker met het angstzaad kunnen werken. Je zult ontdekken dat er vele technieken zijn om met het angstzaad te werken. Wanneer je er een vindt die voor jou werkt, draai je dan om en deel die techniek met iemand anders.

Tijdgebonden missies staan op het punt geactiveerd te worden en dientengevolge staat ook de wereld op het punt te veranderen. De mensheid neemt een grote stap. Ook al lijkt het of wij de betekenis van 2012 afzwakken, het zal zo magisch zijn dat het jullie voorstellingsvermogen te boven gaat. En we moedigen jullie aan om het magisch te maken. Om iets te doen, wat dan ook, om je levensstijl te veranderen, je energie te veranderen, in je volle passie te gaan staan, zodat je dat wat je van Thuis hebt meegebracht kunt oppakken en met anderen kunt delen. Je zult gesteund worden om je missie uit te voeren. De deuren zullen op magische wijze voor je opengaan, ook al zijn velen van jullie diezelfde deur al keer op keer tegengekomen.

Jane
Laat ons jullie nog een ander voorbeeld geven zodat jullie dit vanuit verschillende gezichtspunten kunnen bekijken. Jane kwam naar deze planeet en heeft hier net als de meesten van jullie, vele malen gewerkt. Ze heeft in velerlei gebieden gewerkt. Ze is keer op keer leraar geweest. Ze weet dat ze met deze energie kan werken en in staat is om dat wat ze van Thuis heeft meegebracht, over te brengen. Het is heel belangrijk voor haar geweest om dat te doen, en toch, ondanks het feit dat ze een groot leraar is, beschouwt ze zichzelf niet als leraar. Als ze in een groep mensen is en haar mond open doet om iets te zeggen, wordt iedereen stil omdat ze iets uitstraalt wat mensen graag zelf zouden hebben. Ze bezit een stukje van Thuis dat ze samen met jouw energie zal reflecteren terwijl je met haar spreekt en deelt. Dan wordt plotseling die tijdgebonden missie geactiveerd en ze begint mensen naar zich toe te trekken. Ze gelooft nog steeds niet dat ze een leraar is en zegt: “Dat is niet wat ik doe. Dank je wel. Dat is heel aardig, maar dat is niets voor mij.” Maar het weerhoudt mensen er niet van om naar haar toe te komen. Het weerhoudt mensen er niet van om langs te komen, met haar energie te werken en die naar zichzelf te reflecteren. Daarom zal ook haar leven veranderen. Door een stralend licht valt de leraar in haar nu duidelijk in het oog want andere mensen hebben die leiding nodig. Andere mensen hebben die ontwikkeling nodig, toch had Jane daar moeite mee omdat zij zo haar eigen ideeën had over lesgeven. Nu stappen jullie de hogere vibraties binnen door uit de eerste golf van bekrachtiging van “volg de leider” in de tweede golf van bekrachtiging van “volg jezelf” te stappen.

Dat verandert ook het paradigma van de leraar. Leraren staan niet meer als leider op het podium en zeggen: zo werkt het, dit moet je doen, dit zijn de grondregels en als je die volgt, zal je hele leven wel goed komen. In plaats daarvan steken zij hun hand naar je uit en zeggen: laten we deze reis samen maken en zien wat we ervan kunnen leren. Leraren lopen nu naast hun leerlingen in een andere relatie tot elkaar, want het gaat niet langer om het vergaren van de grootste kennis. Het gaat om het ontdekken van de levensweg en die samen te ervaren. Het aanpassingsproces om van de ene vorm van lesgeven naar de andere te gaan is van cruciaal belang. Laat ons jullie ook vertellen dat Jane grote problemen had met haar ouders, voornamelijk omdat ze haar niet begrepen. Ze was ongetwijfeld het zwarte schaap van de familie, heel anders dan de anderen. Ze dacht automatisch anders dan iedereen in haar familie en dat kwam doordat ze in een back-up plan zat. Op het moment dat ze oorspronkelijk binnen zou komen was de timing niet goed, daarom stelde ze haar komst een generatie uit met een back-up plan. De vrouw die oorspronkelijk haar moeder zou zijn, was nu haar grootmoeder van moeders kant. De moeder waarbij ze geboren werd, zou oorspronkelijk haar zuster zijn. Ze deed dat om er zeker van te zijn dat ze hier op de juiste tijd zou zijn voor haar tijdgebonden missie.

Lieverds, velen van jullie – waarschijnlijk 20-30% – zitten juist om die reden in back-up plannen. Jullie timing op deze planeet was cruciaal. Jullie timing op deze planeet was heel belangrijk en jullie staan op het punt geactiveerd te worden. “Ja. Het is Nu de tijd.” Jullie hebben tussen nu en 2012 de tijd om die richting op te gaan. Het is tijd, nu, en de mensheid is er nu klaar voor om het van alle kanten te horen.

Het is voor ons een grote eer om deze lichtfamilie bij elkaar te brengen. Jullie weten wie je bent. Op een bepaald niveau her-inneren jullie je het stukje dat jullie meegebracht hebben. Laat het nu naar buiten komen. Laat het gedeeld worden. Laat het met elke ademtocht een deel zijn van wie je bent. Dat zal heel veel uitmaken op Aarde. 2012 zal magischer zijn dan je stoutste dromen en daarom zijn we met het aftellen naar de ascensie begonnen. Dat begon in feite acht jaar geleden. Jullie staan nu op het punt om 08/08/08 te ervaren. Daarna zullen jullie 09/09/09, 10/10/10, 11/11/11 ervaren en de dag die jullie kiezen voor 2012. Geniet van het nemen van een besluit, lieverds. Geniet van het spelen van het spel.

Met de grootste eerbied vragen we jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je hebt. Weet dat het een prachtig spel is wat jullie spelen en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Recept om een dag blijer te maken

Steve en ik zijn net terug uit Sedona, Arizona. Het was voor ons een eer gastsprekers te zijn op de 12e Kryon Zomer Lichtconferentie. Die werd aangekondigd als de Kryon Re-unie omdat het voor het eerst sinds zes jaar was dat Lee Carroll, Ronna Herman, Geoff Hoppe en Steve elkaar zagen. Voeg daaraan toe de verrassing dat Pepper Lewis zich aansloot bij een groepschanneling voor een bijeenkomst van bijna 800 mensen. Het was een fantastische reünie van lichtwerkers.

Ik voelde me blij overweldigd en verzadigd door de energie. Ik was blij dat de band met mijn spirituele familie er nog steeds was, een band die aan het begin van ons aller werk ontstond. In zekere zin zijn we ons werk samen begonnen en het was fantastisch om weer bij elkaar te zijn. Steve en ik zullen hierover in de volgende uitzending meer vertellen. Voor nu wil ik met jullie graag een recente boodschap delen waarover ik het had in de laatste uitzending.

We zijn een tijdje thuis geweest en daar hebben we van genoten. We wonen nu bijna vier jaar in Las Vegas en hebben een prachtige plek gecreëerd om te leven. Wanneer we van onze reizen thuiskomen, vinden we hier een gevoel van vrede en rust. Ik merk dat iedereen die op bezoek komt die heerlijke energie voelt. Het is een behaaglijke, comfortabele plek.

Ik ben iemand die ervan houdt mensen om me heen te hebben, maar ik koester ook mijn tijd alleen. Die zorgt voor balans in mijn leven. Het is belangrijk die tijd voor jezelf te hebben, te genieten van je eigen gezelschap en je te centreren. Maar soms kun je dat alleen zijn te prettig gaan vinden. Ik werd me daarvan bewust dat ik dat vooral doe als ik een probleem wil uitwerken of door een verandering ga. Ik trek me dan terug uit de wereld. Maar ik realiseerde me dat ik mensen nodig heb. We hebben allemaal mensen nodig in ons leven; mensen die op dezelfde golflengte staan die je kunnen steunen in je ups en downs.

Ik heb een vriendin die door een diepe depressie ging. Niets leek haar te helpen. Uiteindelijk adviseerde de dokter haar om haar hand uit te steken naar anderen, speciaal naar degenen die door hun eigen problemen gingen. Als je dat doet, lijken je eigen problemen niet zo belangrijk meer. Doordat ze het advies van haar dokter opvolgde, kon mijn vriendin uit die donkere wolk komen en weer blijheid in haar leven vinden.

Raak harten aan door elkaars menselijke engel te zijn. Dit betekent: iets doen voor iemand anders zonder er iets voor terug te verwachten. Degene die je geholpen hebt zal dan het verlangen voelen iemand anders te helpen en zo zal de energiecirkel van de menselijke engel verder gaan en deze wereld tot een betere maken.

Ik liep tegen iets aan wat ik graag wil delen. Met dit recept kun je verschil maken in het leven van een ander en in dat van jezelf.

Recept om een dag blijer te maken
1 kopje vriendelijke woorden
2 kopjes begrip
3 theelepels tijd en geduld
Een snufje warme persoonlijkheid
Een scheutje humor

Weeg de woorden zorgvuldig af, voeg de opgehoopte kopjes begrip toe.
Gebruik rijkelijke hoeveelheden tijd en geduld.
Kook op de voorste brander maar houd de temperatuur laag.
Laat niet doorkoken.
Voeg een rijkelijke scheut humor toe en een snufje warme persoonlijkheid.
Breng op smaak met een vleugje levenslust.
Dien op in persoonlijke porties.

(Auteur onbekend)

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.