Juli 2008

Overgang naar passie
Wat er voor ons ligt als lichtwerkers


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze boodschap was een samenvatting van wat er direct voor ons ligt. Ze zeiden dat het verwijderen van onze ervaringen uit de tijdlijn de volgende stap in onze evolutie is. Ze begonnen met “Lieve Scheppers” en zeiden vervolgens dat er een activering van seksuele energie aankomt. Dit is iets anders dan de infusie waar ze het recentelijk over hebben gehad. Ze zeiden dat seksuele energie binnenkomt zodra de ziel stevig is verbonden met het lichaam. Daardoor kan er meer licht door je lichaam stromen en dat wordt gevoeld als seksuele energie. In deze boodschap gaven ze voor het eerst informatie over het moment waarop de ziel het lichaam echt binnengaat, en hoe het lichaam het de hersenen mogelijk maakt om weer samen te groeien in plaats van gescheiden te zijn in twee kwabben. De groep zegt dat de sluier zich tussen die twee hersenkwabben bevindt en dat de herbedrading die kloof gaat overbruggen. Volgens de groep overbrugt dat ook de kloof tussen Hemel en Aarde.

Stevige knuffels en zachte duwtjes…,Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Lieve scheppers, we zijn hier om jullie energie te weerspiegelen, om jullie eraan te her-inneren wie je bent, waarom je hier naartoe kwam en wat je als ziel voor jezelf in gedachten had. De sluier die jullie dragen heeft de mensheid leven, na leven, na leven in de war gebracht. De energie van Thuis zit in jullie allemaal, toch is het voor jullie erg moeilijk om je dat te her-inneren. Wanneer je mooie muziek hoort, her-inner je je Thuis. Je ziet schoonheid en je her-innert je Thuis. Je voelt liefde en je her-innert je Thuis. Dat zijn de momenten waarop je je Thuis her-innert, maar hoe houd je dat gevoel nu vast in je dagelijkse leven? Hoe wordt het een deel van je dagelijkse leven zodat je die instrumenten kunt oppakken en ze op een bewuste manier kunt gebruiken? Dat is de richting die jullie opgaan. Het is goed om te mediteren, contact te maken met je hoger zelf en boodschappen door te krijgen. Het is zelfs goed om de deur voor je spirit open te zetten ter bevordering van zowel je lichaam als je spirit. Maar jullie leven nog altijd je dagelijkse leven in een fysieke werkelijkheid. Lieve scheppers, het zijn je eigen overtuigingen die je werkelijkheid creëren en je creaties te niet doen. Ze overschaduwen veel waar je magie echt om gaat. Maar dat begint te veranderen. Dat verandert als gevolg van jullie pas gevonden verhevenheid en hogere vibratie. Jullie harten zijn in vuur en vlam gezet.

De her-bedrading van de mensheid
Er gebeurt nu veel met jullie fysieke lichaam. De sluier zelf bevindt zich tussen de twee hersenhelften. Bij de hele mensheid vindt nu een totale her-bedrading plaats. Dat proces helpt in feite mee om dat wat gescheiden was om de illusie van polariteit op het speelbord te creëren, weer bij elkaar te brengen. Jullie hebben polariteit niet langer nodig. Jullie leren de dingen te zien in een veld van trialiteit in plaats van dualiteit, in plaats van alleen maar als licht en donker of goed en slecht. Jullie brengen dat nu in evenwicht met een nieuwe visie vanuit het hoger zelf. Jullie kunnen nu zo veel schoonheid zien omdat het nieuw is; omdat het je eigen spiegelbeeld is dat jullie beginnen te zien. Laat ons jullie deelgenoot maken van enkele dingen die direct voor jullie liggen, de energieën en ideeën die zullen opkomen als jullie naar voren stappen.

De her-bedrading van de mensheid zal zich na verloop van tijd openbaren. Nieuwe synaptische paden die zich vormen tussen de rechter- en linkerhersenhelft, zullen uiteindelijk de twee kwabben aan elkaar laten groeien. Het is niet langer nodig dat het ene deel van je hersenen oneindig en het andere deel eindig is. De nieuwe verbinding met je hoger zelf zal dit bevorderen, en je fysieke lichaam zal meer energie van Thuis kunnen bevatten. Jullie lichamen worden her-bedraad om meer licht te kunnen bevatten. Velen van jullie hebben het probleem dat als jullie je vibratie verhogen, jullie constant meer verlangen om je vibratie verder te verhogen. Lieverds, soms lopen jullie jezelf voorbij en weten jullie niet waar je naartoe moet. Het is gemakkelijker dan jullie denken. Je hart weet de weg, vertrouw en volg het maar. Degenen die vooruit rennen om de eersten te zijn, zullen bij aankomst ontdekken dat het heel eenzaam kan zijn. Ja, je kunt als eerste bovenaan de ladder zijn als je dat wilt, maar je kunt ook degene zijn die aan de onderkant van de ladder iedereen omhoog duwt. Waar je ook bent op de ladder, begrijp dat je gekomen bent om mee te helpen de collectieve vibratie van de mensheid te verhogen en dat is in beweging. Jullie zien dat niet altijd; jullie zullen je resultaten meestal niet te zien krijgen. Net als bij de honderdste aap verschijnt het uit het niets en ineens spreekt iedereen dezelfde taal en praat over dezelfde ideeën. Veel begrippen die we geïntroduceerd hebben duiken zelfs nu al op in alledaagse gesprekken.

Het is goed om jullie eraan te her-inneren dat jullie hier gekomen zijn om een menselijke ervaring te hebben, niet om te ascenderen. Ascenderen is gemakkelijk. Je gaat gewoon dood, wat geen probleem is en nogal eenvoudig te doen. Ja, mensen zijn bang voor de dood, maar jullie begrijpen dat de ziel het hoe dan ook verwelkomt. De ziel is niet bang om te vertrekken; haar grootste angst heeft ze voor de geboorte. Maar mensen hebben geen angst voor de geboorte. Zij vinden het prachtig en vieren het op dezelfde manier als wij jullie Thuiskomst vieren en we jullie eindelijk weer in onze armen kunnen sluiten. We zullen onze engelenvleugels om je heen slaan en “Welkom Thuis!” zeggen. Dat gebeurt echter nu terwijl jullie nog op Aarde zijn. Welkom Thuis, lieverds.

Activering van seksuele energie
Om jullie gegrond te houden hebben wij jullie verteld dat er een seksuele energie-infusie in het fysieke lichaam zou plaatsvinden. Dat is de levenskracht energie; licht dat het lichaam binnenkomt. De manier waarop we seksuele energie definiëren is eenvoudig: wanneer spirit volledig verbonden is met het fysieke lichaam, stroomt er meer licht door je lichaam en dat beschouwen wij als seksuele energie. Er is al een infusie van seksuele energie gaande op deze planeet. Dat is de seksuele energie-infusie. Binnenkort zal er ook een activering van seksuele energie beginnen. Dat is niet iets om bang voor te zijn, want het is gewoon je licht dat door je lichaam heen komt. Dat straalt uit je ogen en je glimlach. Dat straalt uit je hart wanneer je contact maakt met andere mensen. Wij zijn hier niet om jullie te leren hoe jullie engelen kunnen zijn, lieverds, want jullie weten al hoe je dat moet doen. Wij zijn hier om jullie te helpen iets te doen wat niemand ooit heeft gedaan; nog nooit, in geen enkel spel. Hoewel jullie gewoon rondlopen beginnen jullie de enorme hoeveelheid energie van Thuis in je fysieke lichaam te dragen. Wanneer deze energie eenmaal is geactiveerd, zullen jullie veel nieuwe relaties zien ontstaan met betrekking tot seksuele energie. Daarom geven we jullie in overweging om te leren ongedwongen met seksuele energie om te gaan en elke beperking of blokkade die je op dit gebied hebt op te ruimen.

Je ervaringen verwijderen uit de tijdlijn
Laat ons een paar simpele dingen met jullie delen, ideeën waar mensen mee worstelen. Jullie begrijpen dat jullie met de illusie van een tijdlijn spelen. Jullie denken dat er een verleden, heden en toekomst is, terwijl er in feite maar één echt is. De andere twee zijn illusies. Het verleden is niets meer dan een her-innering en de toekomst is slechts een potentieel. Er is alleen dit moment. Dat zijn jullie aan het leren en jullie beginnen ernaar te handelen. Wanneer jullie een begin maken met het verwijderen van al je ervaringen uit de illusie van de tijdlijn, gaan jullie anders denken. Je linkerhersenhelft plaatst alles in de illusie van een tijdlijn. Dat begint nu minder te worden omdat er geen noodzaak meer is voor de afscheiding. Er is niets wat in die termen gedefinieerd hoeft te worden. Als je Thuis nu hier wilt brengen, doe het dan met je glimlach. Doe het met je seksuele energie, je woorden of je muziek. Durf een menselijke engel te zijn die leeft met een enorme hoeveelheid van je eigen energie in je fysieke lichaam, en die deelt met anderen. Dat is Thuis, nu. Daar gaan jullie naartoe.

Wij, als engelen aan de andere kant van de sluier, springen en dansen van opwinding hierover! Als jullie proberen hoogte te krijgen van jezelf, willen jullie alles begrijpen in relatie tot een tijdlijn. Jullie willen zelfs precies weten wanneer spirit het fysieke lichaam binnengaat en dat zorgt voor een grote discussie op Aarde. Het is interessant dat niemand die vraag ooit aan ons heeft gesteld. We zullen daar vandaag antwoord op geven.

Wanneer gaat spirit het lichaam binnen?
Lieverds, zelfs na de geboorte kan de ziel wisselen. In feite gebeurt dat voortdurend. Een ziel gaat het lichaam binnen 27 maanden voordat het lichaam zelfs maar is gevormd is. Je zit 27 maanden op de schouder van je moeder of vader – je voornaamste oudercontract – zodat je kunt zien hoe alles aan elkaar gerelateerd zal zijn en hoe jullie energieën zich samen zullen ontwikkelen. Dan ga je naar binnen en vorm je de laatste negen maanden een fysiek wezen. Is jouw spirit in dat fysieke wezen? Ja, gedeeltelijk. Maar dat lichaampje, wat nog zo heel dichtbij Thuis is, kan gewoonweg niet zo veel licht bevatten. Het vergt tijd om het fysieke lichaam zodanig aan te passen dat het de energie van Thuis kan bevatten. Ondanks alle onschuld die je in de baby ziet, alle schoonheid en levendigheid, kan spirit zich gedurende een aantal jaren niet volledig verbinden en filtert langzaamaan binnen. Pas wanneer het kind zich begint te verbinden met zijn eigen seksuele energie, wordt het fysieke lichaam een voertuig voor alle spirituele energie die het gedurende dat leven zal vasthouden. Pas aan het begin van de pubertijd komt spirit volledig het lichaam binnen. Dan zie je het licht van Thuis; daarom bevat het licht de seksuele energie van Thuis. Het bevat de opwinding van het leven. Dan begin je mensen naar je toe te trekken en begin je je op veel verschillende manieren contact te maken. Dan ontstaan vriendschappen voor de rest van je leven. Dan begint dat wat je weet zich echt te verankeren. Dat zijn de momenten waarop je je begint te ontwikkelen als spirit die doet alsof hij mens is.

Dit is een bijzondere tijd op Aarde, lieverds. Dit is nooit eerder gebeurd. Jullie hebben het Spel ver voorbij het hoogste potentieel gebracht dat jullie in het allereerste script voor jezelf hadden geschreven. Binnenkort zullen jullie een volgende mijlpaal passeren…een die bedoeld was om het spel te beëindigen, om het absolute einde te markeren. Het is echter geen einde, maar eerder een geboorte van licht in het fysieke lichaam. Is het belangrijk voor jullie om je vibratie te verhogen? Ja. Wij hopen echter dat jullie ook naar buiten gaan om te spelen. Wij hopen dat jullie je knieën zullen schaven. Wij hopen dat jullie lachrimpels zullen hebben van het schateren, omdat dat de menselijke ervaringen zijn die jullie wilden opdoen. Zelfs pijn zal verwelkomd worden als een unieke menselijke ervaring. Dat brengt de Hemel op Aarde.

Geen verborgen lichtwerkers meer!
Er staat veel te gebeuren, lieverds. Jullie kunnen alles aan en zelfs meer. De magie in jullie is zo groot! Als we jullie er slechts een stukje van lieten zien, zouden jullie bang zijn en zeggen: “O nee. Dat ben ik niet…” Als we jullie er slechts een glimpje van lieten zien, zou het jullie moed en vertrouwen geven om naar voren te stappen, gewoon jezelf te zijn en jezelf toe te staan “fouten” te maken, zoals jullie dat noemen. Kom tevoorschijn en zet het in gang. Je kunt het pad later uitstippelen, want het is het in gang zetten dat golven van beweging teweeg brengt. Dit is het moment, lieverds. Eer dat. Lichtwerkers komen voor uitdagingen te staan. Er zal een gemeenschappelijk kenmerk zijn bij velen van jullie die vibrationeel voorop lopen. Er zullen mensen zijn die verhuizen, van baan veranderen, van relatie veranderen, relaties opnieuw definiëren, nieuwe groepen vormen of nieuwe vrienden maken. Het is voor jullie als helers op Aarde nu tijd om je netwerk te vormen dat jullie zal ondersteunen als jullie gaan doen wat jullie hier echt kwamen doen. Dat kan niet langer wachten; er zullen geen verborgen lichtwerkers meer zijn. Het is nu tijd. Wij zien jullie licht en we zullen jullie niet langer toestaan het te verstoppen.

Ga de richting van je passie op
Het zichtbaar en voelbaar maken van de energie van Thuis via je ogen, je glimlach en je knuffels, dat is wat jullie hier kwamen doen. Vind vandaag manieren om dat te doen en jullie zullen op datzelfde moment Thuis creëren. Glimlach, lach en knuffel elkaar. Ook met alle krachtsinspanning uit de Hemel kunnen wij iets niet doen wat jullie kunnen, jullie kunnen elkaar omhelzen. Raak elkaar aan met de her-inneringen aan Thuis, met het licht van het engelenwezen dat dit fysieke lichaam bewoont. Als je naar voren stapt, beginnen de wonderen zich te ontvouwen. Dat gaat op Aarde gebeuren op een steeds sneller wordende basis. Ja, er zal angst zijn. Dat kunnen we garanderen. Ja, er zullen mensen zijn die niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. En ja, er zullen zelfs mensen zijn die proberen het in bedwang te houden en te manipuleren. Dat is typisch menselijk, en toch blijft het altijd de energie van Thuis en altijd de Hemel op Aarde. Dat zal erdoorheen schijnen, als jullie dat toelaten. Nee, jullie hoeven niet precies te weten waar je passie ligt. Het enige wat jullie hoeven te weten is de richting. Als het niet deze weg is, dan is het misschien die weg. Volg je hart. Dat is alles wat je nodig hebt en je zult een begin maken met de overgang naar passie en dat staat nu te gebeuren op Aarde. Jullie gaan het tijdperk van B(ekrachtiging) binnen. Ga in je kracht staan en zet de mensen om je heen in hun kracht en op dat moment zal de Hemel er zijn.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. Her-inner je dat het een prachtig spel is wat jullie spelen en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Gezicht naar de zon

Ik ben een geboren optimist. Ik ben altijd trots geweest op deze houding. Denk niet dat ik geen sombere buien heb. Die heb ik wel, maar ik herstel me meestal weer en kom dan in een betere stemming. De beginjaren van mijn leven waren zo optimistisch dat ik elke negatieve gedachte uitbande. Ik was ook heel goed in ontkenning. Als ik tegen iets aanliep wat me serieus depressief zou kunnen maken, probeerde ik de situatie lichter te maken. Op deze manier had ik de tijd om mijn gedachten en emoties te verwerken. Toen ik begin dertig was ging het op die manier niet langer. Steve moedigde me aan een counselor te bezoeken. Vergeet niet dat ik iemand was die problemen ontkende en dat ik beïnvloed was door een familie die hun problemen nooit met wie dan ook besprak. Ik hield van mijn familie maar zij waren geen mensen die open met communicatie omgingen.

Het loont de moeite om terug te kijken op mijn leven en te zien hoe ik in alle opzichten gegroeid ben. Ik voel me zo gelukkig dat ik, toen ik met Steve trouwde, ook opgenomen werd in zijn familie die open met gevoelens omging en elkaar echt ondersteunden. Door hun aanmoediging en speciaal die van Steve heb ik geleerd in mijn kracht te gaan staan en te erkennen wie ik werkelijk ben. Elke dag geniet ik van het proces om de vele verschillende niveaus van mijn karakter te begrijpen. Net als ik denk dat ik weet wie ik ben, ga ik door een belangrijk groeimoment. Ik kan mezelf haast niet bijhouden!

Als ik tegenwoordig voor het eerst naar een situatie kijk, weet ik dat ik de keus heb hoe ik er tegenaan kijk. Ik bezit nog steeds mijn positieve houding maar ik benader de situatie met evenwicht. Ik vind de beschrijving van het leven als een achtbaan leuk. Het heeft zijn ups en downs, bochten en wendingen en het gaat altijd met een sneltreinvaart. Je kunt de leuning grijpen die je stevig op je zitplaats houdt, de hele rit van angst schreeuwen en je ziek en bang voelen. Of je kunt met je handen in de lucht zwaaien, terwijl je gilt en lacht van pret. Ik zie het leven als een avontuur.

Ik voel me heel gelukkig in mijn leven. Ik heb zo veel om dankbaar voor te zijn. Denk eraan dat het belangrijk is om te genieten van de hoogtepunten in je leven en te leren van de dieptepunten. Er zullen momenten zijn waarop de baan recht en gemakkelijk is, maar die lijken niet zo heel lang te duren aangezien er zich altijd veranderingen voordoen. Een van mijn favoriete uitspraken van Steve en de groep is: “Het gaat niet om het doel, het gaat om het genieten van de reis. Geniet van de rit.”

Ik kwam een prachtige uitspraak tegen. Het is een spreekwoord van de Maori:

Keer je gezicht naar de zon
En de schaduwen vallen achter je.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.