September 2008

Diepgaand contact
Het activeren van de Clan van Schoonheid

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Barbara en ik hebben het geluk veel mooie mensen in ons leven te hebben. Het gekke is dat de meeste echt mooie mensen er geen flauw idee van hebben dat ze mooi zijn. Ik heb tijdens seminars en in privé-sessies veel met zulke mensen gewerkt, waarbij ik hen dan help de vaak onbewuste patronen te begrijpen die ze hebben ontwikkeld om hun eigen schoonheid te verbergen vanwege de ongewenste aandacht die dat vaak trekt. Is het dan nu veilig om al je ware schoonheid openlijk te laten zien? De groep zegt dat het niet alleen mogelijk is, maar dat het voor ons belangrijk zal worden om bezig te zijn met ons doel, speciaal voor hen die afstammen van de Clan van Schoonheid.

Ja,het is veilig, en er zijn veilige plaatsen waar je je hele licht kunt laten schijnen en je hele schoonheid kunt delen. Er zijn zelfs veilige plaatsen waar je zonder angst kunt genieten van gezonde seksuele energie. Het vinden en creëren van die veilige plaatsen zal heel belangrijk worden wanneer de mensheid de volgende kwantumsprong neemt op de weg die voor ons ligt. Dat zal de heilige contracten activeren van hen die tot de Clan van Schoonheid behoren.

Het tweede onderwerp van dit bericht ging over een nieuw communicatieniveau dat nu voor ons allemaal bereikbaar is. Zij noemden het “Diepgaand Contact” en hoewel het gebaseerd is op verbale en zintuiglijke communicatie, is het een heel diep niveau van vertrouwen in en begrip voor een ander mens. Zij vergeleken dit communicatieniveau met het bereiken van “oneindige liefde” waarvan zij zeggen dat dit nu in je dagelijkse leven met veel mensen bereikbaar is. Zij zeggen dat mensen die dit “Diepgaande Contact” tot stand brengen zo veel van elkaar houden dat ze elkaar niet “nodig” hebben.

Als er geen beperkingen meer aan je energieveld zijn, staat het je vrij om een ander mens helemaal in je hart toe te laten. Dat is het intiemste waartoe twee zielen in fysieke vorm kunnen komen. Vooral voor de leden van de Clan van Schoonheid is dit in het verleden heel moeilijk geweest. Om Diepgaand Contact te bereiken mag er geen angst of beperkende energie zijn. Zelfs angst voor veroordeling of angst voor wat de ander van je denkt kan het bereiken van Diepgaand Contact blokkeren. Je hele energie moet naar buiten gericht zijn om je eigen licht (schoonheid) onbevreesd uit te stralen zodat je een zuivere weerspiegeling van jezelf in de ziel van je partner kunt zien. Het is nu op veel diepere niveaus mogelijk dan ooit tevoren. Zij zeggen dat we dit diepe communicatieniveau met veel mensen in ons leven kunnen bereiken, niet alleen met geliefden. Gezien vanuit het perspectief van de groep, betekent dit dat je aan een zorgvuldig gekozen aantal mensen je hele ziel en je hele schoonheid openlijk laat zien. Ben je klaar voor Diepgaand Contact?

Een geweldige maand, lichtwerkers!

Dikke knuffels en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Lieverds, jullie hebben een lange weg door de kosmos afgelegd om nu in deze stoelen plaats te nemen. Dit is een heel heilig contract dat jullie voor jezelf hebben opgesteld, want één mens kan deze planeet veranderen. Eén mens kan de hele energie in beweging zetten om dat te laten gebeuren.

Jullie zullen enkele grote veranderingen gaan meemaken op Aarde. We hebben jullie over deze veranderingen verteld en we hebben jullie de voorbereidingen laten zien die getroffen werden om ze teweeg te brengen. En nu is het zo ver: op je plaatsen, klaar, af!

Jullie nieuwe levens zijn zich aan het ontwikkelen en de infrastructuur begint al in beweging te komen om die “nieuwe jij’s” te ondersteunen. De “nieuwe jij” is de mens die je altijd al hebt gekend, die wachtte om naar buiten te komen en vrij te zijn. Het is degene die heeft gewacht om alles te krijgen wat je dacht nodig te hebben om te doen wat je hier kwam doen en jouw smaak van licht van Thuis voort te brengen.

Dat is dus begonnen. Jullie hebben een bewuste stap gezet in dat werk, in je persoonlijke verbinding en in dat wat je op deze planeet kwam doen. We willen een paar ideeën en begrippen met jullie delen die je zullen helpen je overgang te vergemakkelijken en je helpen begrijpen dat je nu met andere ogen naar het leven en iedereen kijkt. Jullie hebben nu een ander perspectief dan ooit tevoren.

Welke tijd is het nu?
Een van de dingen waar we het vandaag over willen hebben is tijd. Het is geen toeval dat de hoeders hoeder voorafgaand aan deze channeling over tijd heeft gesproken. Wij zeggen jullie nu, zoals we dat al eerder hebben gedaan, dat tijd gewoon een illusie is. Tijd bestaat niet in het universum; het is een illusie voor het spel van vrije keuze. En deze illusie werd jullie gegeven om jullie te helpen begrijpen dat jullie ideeën en denkbeelden in feite eindig zijn. Jullie hebben een begin en een einde. De tijd ertussen is waarin jullie reizen en waarmee jullie momenteel werken.

Kijk nu, al terugdenkend langs de tijdlijn, eens naar de vele ervaringen die je hebt opgedaan. Of die ervaringen nu positief of negatief, ondersteunend of afbrekend waren maakt echt geen verschil. Want als je naar die ervaringen kijkt, zijn ze aanvankelijk allemaal gerelateerd aan een tijdlijn. Je herinnert ze van jaren geleden, die vormende gebeurtenissen in je leven die meehielpen je te maken tot wie je bent en je zult dan gaan begrijpen dat ze niet langer in een tijdlijn passen. Het hebben van je licht, je hele licht, in je fysieke lichaam betekent dat je de kans al had om met het verwijderen van je ervaringen uit de tijdlijn te beginnen.

Laat ons jullie een paar specifieke voorbeelden en ideeën geven die dat verwijderen voor jullie gemakkelijker kan maken. Een van de belangrijkste dingen bij jullie werk in de tijdlijn is het besef dat in de illusie van de tijdlijn “verleden, heden en toekomst” er slechts één echt is. Dat is het heden waar jullie voortdurend in leven; jullie zijn hier elke seconde in het huidige moment. Dat is alles wat er voor jullie bestaat, want er bestaat geen toekomst voor jullie. Er bestaat geen verleden waarop jullie kunnen steunen, die jullie heeft gemaakt tot wie je bent en jullie richting heeft gegeven bij het maken van je keuzen. De realiteit is dat jullie steeds vrijer worden en je uit die illusies beginnen los te maken. Dat betekent dat jullie het verleden en de toekomst los kunnen laten en in het heden kunnen gaan leven. Wij leven in circulaire tijd en jullie als spirit, als ziel leven daar ook in. Die informatie brengt nieuwe denkbeelden met zich mee en over specifiek twee ervan, die heel nauw met elkaar verbonden zijn, willen we het nu hebben.

De Clan van Schoonheid
Eerst willen we jullie wat meer vertellen over de zeven clans. We hebben het er al vaker over gehad maar een van de clans begint momenteel een grote rol te spelen op deze planeet en dat is de Clan van Schoonheid. Het is niet gemakkelijk om tot deze Clan van Schoonheid te behoren want het betekent dat je van Thuis bent gekomen met de eigenschap dat je niets anders ziet dan schoonheid. Je bent constant op zoek naar schoonheid en naar uitingen van schoonheid op deze planeet. Sommigen van jullie zullen dat in de vorm van lichamelijke schoonheid oppakken om die naar andere mensen terug te spiegelen. Anderen zullen met een camera naar schoonheid zoeken en de meest fantastische momenten op de beeldplaat vastleggen. Wanneer iemand die jouw versie van schoonheid ziet een kamer binnenloopt, dan wordt jouw versie van Thuis op Aarde tot uitdrukking gebracht.

Velen zullen jouw schoonheid voor je weerspiegelen, omdat het hun taak is om de schoonheid van anderen te weerspiegelen. Het is een heel dankbare taak om schoonheid over deze planeet te verspreiden. Maar schoonheid is op deze planeet nogal eens op de proef stellend geweest omdat ze misbruikt is en reden tot mishandeling was. Vaak is verkeerd begrepen wat schoonheid werkelijk is. Wij willen het daar vandaag over hebben omdat velen van jullie nu opstaan om je plaats in te nemen om iedereen te helpen de schoonheid van Thuis op Aarde weerspiegeld te zien. Daarom zullen velen van jullie die afkomstig zijn van de Clan van Schoonheid zich bewust worden van je ware doel en passie. Jullie zullen beter gaan begrijpen waarom jullie bepaalde dingen hebben gedaan en waarom jullie bepaalde dingen hebben ondervonden op de manier zoals jullie die ervaren hebben.

Het licht (de schoonheid) verbergen
Laat ons jullie het verhaal vertellen van een jong meisje met de naam Jane. Ze werd zelfs als baby al als heel mooi beschouwd. De schoonheid straalde uit haar ogen. Naarmate ze groter wordt begint ze steeds meer van haar fysieke schoonheid te laten zien doordat haar spirit zich volledig verankert in haar fysieke lichaam. Al snel raakt ze er meer vertrouwd mee en begint ze haar schoonheid zelfs te gebruiken. Jane begint haar schoonheid te zien als geschenk dat ze met anderen kan delen. Natuurlijk zien veel mensen deze schoonheid en dat licht en willen die bezitten of er controle over hebben. Daardoor ontstaan vaak problemen. In feite hebben velen die nu opstaan om hun plaats in te nemen, littekens die eerst geheeld moeten worden.

Soms zijn die veroorzaakt door misbruik, maar soms gewoon doordat ze zich bewust werden dat hun aanwezigheid een bepaalde ongewenste energie oproept. Dit gebeurt zowel met mannen als vrouwen en daardoor leren de leden van de Clan van Schoonheid vaak hun energie een beetje in te houden. Ze leren een deel van wat ze uitstralen te verbergen zodat het niet verkeerd begrepen of misbruikt wordt en zodat anderen er niet op welke manier of vorm ook controle over hebben. Dat was precies wat Jane deed. Als tiener met een overweldigende fysieke schoonheid, leerde Jane haar schoonheid te verbergen. Ze leerde leven met de uitstraling van een bepaald beeld waarbij ze slechts een beperkte hoeveelheid licht liet zien. Het leek bijna alsof er een filter voor Jane’s innerlijke licht zat waardoor anderen slechts een beperkte hoeveelheid licht konden zien, want dat voelde veilig voor haar.

De collectieve vibratie van de mensheid heeft een niveau bereikt waarop jullie schoonheid nodig is. De mensheid heeft jullie weerspiegeling van schoonheid nodig. Degenen onder jullie die, net als Jane, opgroeiden met deze problemen in je hart en teleurgesteld zijn in de mensheid, hebben geleerd je geweldige schoonheid voor jezelf te gebruiken. Jullie hebben geleerd haar op een totaal andere manier tot uitdrukking te brengen, op een veilige en comfortabele manier, waarbij jullie hebben ontdekt dat jullie in feite anderen in hun kracht kunnen zetten.

Leren om schoonheid uit te stralen
Terwijl Jane opgroeide vond ze manieren om andere mensen hun eigen schoonheid te laten zien. Ze werd een invloedrijke en effectieve lerares en zorgde voor een enorm verschil op deze planeet door haar innerlijke schoonheid te erkennen. Denk eraan dat het niet alleen om fysieke schoonheid gaat. Fysieke schoonheid varieert sterk van mens tot mens, daarom bestaan er meer definities van fysieke schoonheid. Wanneer je een mens, dier, plant, kristal of iets anders ziet dat resoneert met de schoonheid in jezelf, dan heb je een verbinding die je helpt je Thuis te her-inneren. Dat doen jullie nu. Jullie proberen al je her-inneringen aan Thuis in je geheugen terug te roepen en weer tot leven te brengen zodat jullie ze hier naartoe kunnen brengen om de nieuwe Aarde te creëren precies op dezelfde plaats waar eens de oude was. De nieuwe Aarde is een prachtige plaats; zij bevat veel meer van de schoonheid van Thuis.

Bijna op dezelfde manier als jullie fysiek worden her-bedraad om meer van je eigen licht, eigenschappen en energie in je fysieke lichaam te herbergen, wordt de Aarde her-bedraad om deze plaats en schoonheid te weerspiegelen en vast te houden. Het zal een plaats van schoonheid zijn die niet overheerst, misbruikt of gebruikt kan worden.

Daarom vragen wij jullie je werkelijkheid te creëren met je eigen verwachtingen, want jouw punt van waarneming creëert je werkelijkheid. Als je je werkelijkheid wilt veranderen, verander dan gewoon je punt van waarneming. We zullen jullie nog een ander gezichtspunt geven, een andere kans om naar dingen te kijken. Het is voor jullie nu tijd om schoonheid in jullie wereld te vinden, lieverds, of je nu afstamt van de Clan van Schoonheid of niet. Door dit te doen her-bouwen jullie de Hemel hier en daaruit zal schoonheid voortkomen. Velen van jullie die altijd hebben gedacht dat jullie geen fysieke schoonheid bezaten, zullen jezelf nu op een andere manier gaan zien. Jullie zullen je fysieke schoonheid zien omdat het niets anders is dan een houding, een gedrag. Zelfvertrouwen, zielsvertrouwen, is het enige middel waardoor jullie de volledige schoonheid van Thuis hier naartoe kunnen brengen.

We hebben geprobeerd om jullie deelgenoot te maken van denkbeelden, ideeën, gedachten en andere manieren om naar jezelf te kijken, die jullie zouden helpen dat zielsvertrouwen op te bouwen, maar alleen jullie kunnen het echt doen. Jullie hebben als enigen het vermogen om in die energie te werken. Jullie zijn op het juiste pad. Wat zich nu meer dan wat ook in deze tijd voordoet is de kans om schoonheid te vinden op deze Aarde.

Diepgaand contact. Een nieuw communicatieniveau
Er is nog een punt waar we aandacht aan willen besteden. Jullie kennen veel communicatieniveaus in je leven. Jullie hebben manieren van communicatie met mensen op heel oppervlakkige niveaus, op “zakelijke” niveaus (zoals jullie het graag noemen) en op romantische niveaus. Maar de communicatie met jullie kinderen kan behoorlijk diepgaand en to-the-point zijn, wat nogal verschilt van de normale interacties die jullie bijvoorbeeld op je werk hebben.

Er komen echter nieuwe communicatieniveaus aan die gebaseerd zijn op oneindige liefde. Dat staat te gebeuren op Aarde. Het werd nooit ofte nimmer verwacht, maar dit is jullie jongste menselijke creatie. Dit is nieuw en op dit moment heel uitzonderlijk in de menselijke ervaring. Maar door het tempo van vibratieverandering op deze planeet is dit nu een mogelijkheid en zoals met soortgelijke mogelijkheden in het verleden, zullen jullie dit snel tot dagelijkse ervaring maken. Met dit nieuwe contact is het nu voor een mens mogelijk om met een ander mens op het diepst mogelijke zielsniveau verbinding te maken, terwijl jullie nog steeds in het fysieke lichaam verblijven. Dat was eerder nooit mogelijk. Op deze manier zal na verloop van tijd een belangrijk deel van de sluier worden verwijderd.

Wanneer je op dat niveau met iemand dit contact of deze verbinding maakt, verandert op dat moment naar buiten toe alles voor je. Het is gemakkelijk te zien hoe dat al begonnen is. Velen van jullie zullen deze richting op gaan en met je relaties gaan werken om dit nieuwe niveau te bereiken. Na verloop van tijd zul je één of twee van dit soort verbindingen kunnen maken en je zult die sterk ontwikkelen. Jullie zullen met hen samenwerken om dat diepgaande contact te maken, een contact waar woorden overbodig zijn om dat wat in je hart leeft met de ander te delen.

Er bestaat een verbindingsniveau waarop gesproken woorden niet altijd nodig zijn, maar hun betekenis zal niettemin rechtstreeks het hart en de energie raken van degene waarvoor ze bedoeld zijn. Dat is alleen mogelijk wanneer je een niveau van zelfvertrouwen hebt bereikt om die schoonheid te kunnen weerspiegelen en het licht te zijn dat je bent. Dat begint op dit moment voor iedereen. Zoek die mensen waarmee je dit diepgaande contact kunt maken, want zodra je dit diepgaande niveau van verbinding begint te realiseren, zul je merken dat je geen tijd meer hebt voor de oude verbintenissen. Je zult tot de ontdekking komen dat je heel intolerant wordt voor oppervlakkige relaties, met wie dan ook. In feite zullen velen van jullie hun baan opzeggen als gevolg van de oppervlakkige contacten en het onvermogen om echt tot uitdrukking te brengen wat er in je hart leeft. Alleen wanneer je deze diepgaande verbindingen, deze diepgaande contacten legt, kun je de schoonheid van iemand anders weerspiegelen.

Dat is de sleutel en wat we jullie willen vragen nu te gaan doen. Wil je je eigen schoonheid zien? Zou je graag willen zien wie je werkelijk bent? Laat je ogen dan de schoonheid van iemand anders weerspiegelen. Weerspiegel de schoonheid van iemand anders in dat hart van jou waarmee je naar de Aarde bent gekomen, met dat deel van Thuis wat je hebt meegebracht. Als je de spiegel kunt zijn en je op die manier met anderen kunt verbinden, zal je leven doel en betekenis krijgen die je begrip ver te boven gaan, want jij bent een schepper. Jullie creaties zullen nu groter gaan worden, omdat jullie je oude beperkingen niet meer hebben. Jullie hebben niet langer die problemen en oude overtuigingen die jullie ervan weerhielden die richting op te gaan.

Ga dus op zoek naar die mensen waarmee je dit diepgaande contact kunt maken en begin het begrip “oneindige liefde” waarover we jullie hebben verteld, in de praktijk te brengen. Jullie zullen dan een stimulerende verandering gaan zien op deze planeet. Jullie zullen gaan zien hoe je hart tot leven komt en jullie zullen creativiteit ontdekken op gebieden waarop jullie nooit hadden gedacht creatief te zijn. Jullie zullen magische dingen zien gebeuren en ervaren dat deuren op precies de juiste tijd opengaan. Toeval? We vinden het woord “toeval” prachtig. Wij noemen dat “een kosmische wenk of knipoog” want niets gebeurt per ongeluk. Jullie hebben iets heel moois meegebracht van Thuis. Zoek mensen om dat moois mee te delen. Zoek mensen waarmee je dat diepe niveau van zielsverbinding kunt maken, waarmee je op hetzelfde pad kunt zijn, al is het maar voor 5 minuten. Werk daar dagelijks aan en jullie zullen de wereld van binnenuit veranderen, lieverds. Jullie zullen je gaan verbinden op manieren waar jullie nooit van hadden gedroomd. Dat is nu gaande; jullie beginnen het licht van Thuis door te geven. Als het door je fysieke wezen stroomt, worden je ogen, je glimlach, je woorden en wat je ook doet om je schoonheid op en aan de Aarde te laten zien, magisch en heel invloedrijk.

Erken je schoonheid
Erken je schoonheid. Het is tijd. Ga op zoek naar die prachtige gelegenheden om dat diepgaande zielscontact te leggen bij elke kans die je krijgt, want dat zal deze Aarde op slag veranderen. We kunnen bijna niet wachten om te zien wat jullie ermee doen.

Lieverds, we kunnen zoveel tijd hier met jullie doorbrengen omdat jullie harten bereid zijn de volgende stap te zetten. Jullie ervaringen hebben jullie in een positie gebracht waarin jullie bereid zijn in het diepe te springen. Jullie zijn klaar om de volgende stap te zetten ongeacht waar die je heen leidt, omdat jullie in je hart weten dat er een pad is wat je hebt gekozen en dat je er nu op bent. Jullie kunnen niet van het pad raken. Is dat niet prachtig? Durf te spelen! Durf een prachtige menselijke ervaring te hebben en bovenal wees niet bang voor je eigen schoonheid. Ze komt direct van Thuis. Ze is jouw geschenk aan de mensheid.

We verlaten jullie met drie geheugensteuntjes om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen bij elke gelegenheid en goed samen te spelen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Tijd voor verandering

In de laatste uitzending sprak ik over veranderingen die bijna dagelijks in onze werkelijkheid optreden. Wanneer ik door een grote periode van verandering ga, haal ik eens diep adem en erken de verandering. Daarna feliciteer ik mezelf voor mijn moed om er met hopelijk het juiste perspectief doorheen te gaan. Ik weet dat alle verandering tot iets beters leidt en ons naar het volgende niveau brengt van wie we zijn. Maar nu gaat de tijd zo snel, dat het ons ontbreekt aan de luxe om de veranderingen te integreren waardoor we ons soms een beetje overweldigd voelen.

Ik heb het, speciaal deze laatste vijf maanden sinds onze kleinzoon werd geboren, gehad over het verdriet in mijn hart dat ik niet dichter bij al onze geliefden in Californië ben. Met ons reisschema van Lightworker voel ik de behoefde aan evenwicht zodat ik, wanneer we thuis zijn, onze familie kan zien, zonder periodieke bezoeken te moeten regelen wanneer de tijd het toelaat. Ik heb geprobeerd het gevoel van intieme verbondenheid met de familie die ik constant in mijn hart voel, terug te vinden, maar ik heb nog steeds de behoefte om in hetzelfde gebied te wonen. We zijn aan het uitzoeken of Las Vegas de beste plek is om te wonen, of dat we terug zullen gaan naar San Diego. Over de beslissing zullen Steve en ik het eens moeten zijn, want het belangrijkste in mijn leven is om samen met Steve door te gaan met Lightworker en het uitdragen van onze boodschap.

Ik huldig het prachtige leven dat Steve en ik in Las Vegas hebben gecreëerd. Ik heb nog nooit zoveel steun en liefde gevoeld als van onze vrienden en spirituele familie hier. Ik weet dat je, waar je ook bent, magie kunt creëren. Ik ben dankbaar voor het nu en sta open voor wat de toekomst brengt. Dat is het opwindende stuk wat je in verbinding brengt met jezelf. Kijk naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen van wat het leven te bieden heeft.

Zoals Steve en de groep vaak zeggen: “Als je niet gelukkig bent met je werkelijkheid, durf dan opnieuw te kiezen”. Ik heb dit advies eerder aan onze zoons gegeven: “Heb nooit het gevoel vast te zitten in het leven. Als een deel van je leven je geen vreugde brengt, open dan je hart en geest en ontdek dat verandering het pad kan zijn naar je grootste geluk.”

Vóór de boodschap tijdens de laatste uitzending moedigde ik iedereen aan om naar zijn eigen leiding te luisteren. Mijn hoger zelf zei tegen me met een luid, duidelijk woord: ”TIJD”. Ik ben nu vredig vanbinnen. Ik weet dat ik nu meer tijd zal nemen om te kijken naar belangrijke veranderingen die me aangereikt worden. Hierdoor krijg ik een aanpassingsperiode om te beslissen wat het beste is voor mij en iedereen die door mijn beslissing getroffen wordt. Ik geniet voluit van het moment dat ik heb gecreëerd voor de mens die ik vandaag ben.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.