December 2008

Verliefd worden
Diepgaand contact gebruiken


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

IIn deze boodschap ging de groep dieper in op een idee dat ze enkele maanden geleden introduceerden. Diepgaand contact is een nieuw niveau van communicatie dat voor mensen veelal niet eerder beschikbaar was. Zodra dit ontwikkeld is, kan deze communicatie op zielsniveau leiden tot de ervaring van oneindige liefde wat tot op dit moment voor mensen een heel uitzonderlijke ervaring was.

Als deel van de uitleg vraagt de groep aandacht voor een punt dat ze al eerder aan de orde stelden, namelijk dat je verliefd wordt zodra je een andermans ziel ziet. Nu de sluier dunner wordt zullen we in de dagen die komen gaan allemaal transparanter worden.

Dit zal er onder de hele mensheid toe leiden dat de ziel steeds vaker gezien wordt. Dit zal bereikt worden door een ervaring van diepgaand contact waarbij twee mensen een zodanig diep niveau van communicatie hebben bereikt dat ze heel snel verliefd kunnen worden. Als, zoals de groep suggereerde, het mogelijk is om ’s ochtends onderweg naar je werk twee keer verliefd te worden, is het duidelijk dat dit voor ons allemaal aanpassingen met zich mee zal brengen. Het allerbelangrijkste om te beseffen is dat je verliefd wordt op je eigen reflectie in die persoon. Het zijn de verwachtingen die je van een relatie hebt en je OS (systeem van overtuigingen) die beperken wat een ongelooflijk diepgaande, mooie en niet bedreigende interactie zou kunnen zijn met een andere ziel die doet alsof ze mens is. Bij het leren leven met deze nieuwe situatie kan gezegd worden dat een ieder van ons leert verliefd te worden op zichzelf.

Barbara en ik verheugen ons erop onze Kersttijd door te brengen met onze groter wordende familie. Mijn vader gaf een familietraditie door dat we als familie Kerstmis zouden vieren bij het gezin met de jongste kinderen. Dus vieren we dit jaar Kerstmis op een nieuwe plek en ik weet zeker dat dit slechts een van de vele geschenken zal zijn die onze pasgeboren kleinzoon in de Rother familie zal brengen. Barbara en ik zijn heel blij dat we een positief rolmodel van een familie en de wereld daar omheen in onze seminars kunnen creëren en we worden dan ook vaak mam en pap genoemd. Ik weet dat veel mensen terugschrikken wanneer ik het woord familie gebruik, omdat het van hun kant gezien een iets andere betekenis kan hebben, of ze misschien geen familie hebben. Ongeacht wat jouw begrip van het woord familie is, het is een duidelijke samenkomst van zielen die hier zijn om de leiding te nemen in de evolutie die op handen is. De groep heeft dit de lichtfamilie genoemd en ze noemen ons lichtwerkers. We zijn niet alleen. Wereldwijd beginnen lichtwerkers te ontwaken en ik wed dat binnenkort veel van wat vroeger als alternatief en zweverig werd beschouwd, op magische wijze de heersende stroming in het denken zal worden. Zelfs de richting van onze organisatie is een beetje aan het veranderen om zich aan te passen aan deze verandering en de hogere vibratieniveaus die nu voor lichtwerkers mogelijk zijn. Zie de Overlight Experience Light serie.

De Kersttijd is een tijd waarin het hart centraal staat en een tijd om deze familie te eren. Barbara en ik zijn zo dankbaar voor jullie. Wij reizen de hele wereld over, maar jullie zullen nooit weten hoe moeilijk het voor ons is om te vertrekken. Speciaal in deze tijd van het jaar wil ik jullie bedanken dat jullie in mijn leven zijn en dat jullie me verliefd op je laten worden.

Ik wens jullie een fantastische Kersttijd. Een dikke knuffel! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Lieverds, jullie hebben het hele Universum doorgereisd tijdens zo veel verschillende levens. Dat heeft jullie geweldig veel mogelijkheden en kansen gegeven om je eigen reflectie in andere mensen te zien. Maar vaak zijn jullie door die reflectie in de war gebracht. Wij zeggen jullie dat nu jullie je blijven ontwikkelen, elk mens door een evolutionair proces zal gaan om de sluier dunner te maken. Jullie zullen dan dingen gaan zien die jullie op dit gebied nog nooit eerder hebben gezien. Jullie zullen meer ideeën, begrippen en hartopeningen mee gaan maken, en jullie zullen op een nieuwe manier je eigen reflectie in andere mensen gaan zien. Daar willen we het vandaag over hebben, jullie reflectie in anderen. We zijn hier niet om jullie toekomstige manieren om dingen te doen of nieuwe mogelijkheden voor geëvolueerde mensen te tonen. Nee, wij zijn hier om jullie enkele suggesties, gereedschappen en ideeën te geven waar jullie mee kunnen spelen.

Gereflecteerd licht
Jullie zijn een integraal deel van elkaar, spirits die pretenderen van elkaar gescheiden te zijn. Tijdens het spelen van dit spel communiceren jullie op veel niveaus. Jullie spreken met je woorden, je gelach of je tranen. Jullie communiceren met je ogen en je lichaamstaal en door middel van je glimlach of je gezichtsuitdrukking. En jullie communiceren door middel van aanraking, veel meer dan jullie beseffen. Deze vormen van non-verbale communicatie spreken in feite vaak duidelijker dan de woorden waarop jullie zo vertrouwen. Omdat alle mensen zich blijven ontwikkelen, zullen jullie in elke vorm van communicatie verschillen gaan zien.

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat elke vorm van communicatie een reflectie van je licht is. Ten tweede, als je al te veel investeert in de persoon of personen waarmee je werkt, wordt je communicatie direct aangetast. Dat gebeurt wanneer je hen zo goed aanvoelt, dat je zegt wat je denkt dat ze graag willen horen. Het doet er niet echt toe wat zij van jou denken en op een bepaalde manier gaat dat je ook niet aan. Je zult ze altijd aanvoelen en gevoelig voor ze zijn, omdat jouw energie op een natuurlijke manier teruggekaatst wordt door degene waarmee je communiceert, maar als die gevoeligheid je communicatie beïnvloedt, zal het een inaccurate reflectie zijn. Dit is een van de gebieden waar we jullie op zullen laten focussen als jullie met deze energie werken.

Diepgaand contact
Terwijl jullie je ontwikkelen zullen jullie een heel nieuwe energie in je leven brengen. Als dat gebeurt, zullen sommige relaties die je nu hebt geleidelijk verdwijnen en zullen andere nieuwe hoogten bereiken. Ook al verhogen twee mensen hun vibratie niet in hetzelfde tempo, zolang er een effectieve communicatie is en de overtuiging dat bewustzijnsverruiming mogelijk is, zal dat de ruimte creëren waarin dit kan gebeuren. Jullie zullen in je relaties iets nieuws gaan zien, en daar willen we het nu over hebben. We hebben daar een paar maanden geleden al over gesproken. Het is iets wat wij diepgaand contact noemen. Diepgaand contact is een vorm van communicatie die jullie uiteindelijk met iedereen zullen hebben. Het is communicatie op zielsniveau die je met een ander mens hebt, maar die tot nu toe slechts door heel weinigen tot stand kon worden gebracht.

Deze diepgaande communicatie heeft zich gedurende vele levens ontwikkeld. Voor het eerst is het nu mogelijk dat met volslagen vreemden te ervaren, want jullie beginnen de sluier steeds dunner te maken. Diepgaand contact is met een ander mens spreken op zielsniveau, direct vanaf het begin van de relatie. Zijn daar woorden voor nodig? Ja, in het begin waarschijnlijk wel, want daar zijn jullie het meest vertrouwd mee. Later zal het zich ontwikkelen tot telepathische communicatie, maar het interessante daarbij is dat jullie het gescheiden zijn nog steeds zullen hebben.

Zodra de sluier dunner wordt, zullen jullie de energetische verbindingskoorden tussen jezelf en anderen duidelijk gaan zien en zelfs hoe jouw emoties invloed hebben op andere mensen. Jullie zullen inzien wat je energie met andere mensen doet en wat je effect op de wereld is. Wat jullie ook zullen gaan zien is je eigen reflectie, want dat ervaar je als je het zielsniveau bereikt. Zodra je communicatie op zielsniveau krijgt met iemand anders, zie je je eigen reflectie, niet die van de ander.

Het zal goed zijn om dit concept te begrijpen, want er zal veel verwarring ontstaan wanneer de hele mensheid naar dit volgende niveau gaat. Zodra jullie deze hartopeningen gaan zien, kunnen jullie op zielsniveau contact met een ander maken. Zoals met alle communicatie, als je het ontwikkelt, ermee werkt, het versterkt en eraan werkt om het te laten groeien, zal het dat ook doen. Het zal steeds sterker worden, wat uiteindelijk leidt tot het bereiken van het niveau van oneindige liefde. Wanneer je die verbinding met een ander bereikt, wanneer je eindelijk je eigen reflectie duidelijk ziet via een ander mens, heb je met hem of haar een relatie die nooit eindigt, hoeveel levens je ook weer terugkomt. Je zult altijd jouw reflectie heel duidelijk zien via de ziel van die ander. Je hebt geleerd zijn of haar energie zuiver te reflecteren, en hij of zij heeft geleerd om die van jou zuiver te reflecteren. Dat is een heel diep niveau van communicatie – diepgaand contact.

In het begin zal diepgaand contact vooral voorkomen in liefdesrelaties. Maar uiteindelijk zal het gebeuren met mensen die je kent, zoals op je werk, of zelfs met vreemden in het winkelcentrum of de supermarkt. Het kan ook gebeuren door een simpel knikje naar iemand aan de andere kant van de zaal, of een snelle blik vanuit je ooghoeken als je iemands aandacht trekt. Als je dat contact met iemand maakt, kan die ander daadwerkelijk je energieveld binnenspringen en dan kun je een moment van diepgaand contact hebben. Het zal zich ontwikkelen tot het jullie normale vorm van dagelijkse communicatie wordt.

SO (Systeem van overtuigingen) –
Scheiding tussen het hoger en lager zelf
We willen jullie nog iets vertellen wat voor mensen verwarrend kan zijn. Velen van jullie hebben overtuigingen die je communicatie vaak aantasten. Wij hebben een andere naam voor deze beperkingen: “SO”. Het is niet verkeerd om in iets te geloven, maar de meeste mensen veranderen hun communicatie om die in overeenstemming te brengen met de manier die zij denken “juist” te zijn. Dat is triest en wanneer alle mensen naar het volgende niveau gaan, zal dat de meeste problemen geven. Het is het SO die het hoger en lager zelf gescheiden houdt. De sluier zelf geeft je de illusie van deze gescheidenheid, maar de sluier wordt snel dunner. Het probleem nu is dat het met dit nieuwe niveau van communicatie mogelijk is om tijdens diepgaand contact met een andere ziel van je hoger zelf het een te horen, en tegelijkertijd OS-communicatie van het lagere zelf te ervaren. Dit effect zal snel verdwijnen, maar kan in het begin heel verwarrend zijn.

Kenmerkend voor wat er zal gebeuren is dat je iemand vindt om dit diepgaande contact mee te maken, maar je bang wordt zodra je dat inziet. Het maakt mensen inderdaad bang. Soms, als je naar iemand aan de andere kant van de zaal kijkt en je zijn of haar blik opvangt, kun je al bang worden omdat je denkt dat je kwetsbaar bent, of dat is in elk geval hoe je je voelt. Maar in feite geeft dit contact je kracht, want je bent alleen kwetsbaar als je iets verbergt. Ja, natuurlijk verbergt ieder mens iets! Maar als je transparant bent, bestaat er geen kwetsbaarheid. Dat is waar we met jullie aan werken. Maar zodra deze dingen gaan gebeuren, zullen jullie of mensen in je omgeving als gevolg hiervan vaak angst ervaren. Daarom hebben we het de vorige maand over angst gehad – om jullie te vertellen dat het slechts een vacuüm of een gebrek aan informatie is. Het is alleen mogelijk om bang te zijn voor het onbekende. Vul daarom het onbekende in met kennis en je bent de angst kwijt. Als je de angst kunt loslaten, zal je werkelijkheid veranderen en daarmee je systeem van overtuigingen.

Zie een ziel – Wordt verliefd
Er is één ding dat jullie moeten weten zodra jullie de ziel van andere mensen gaan zien. Wanneer dit gebeurt, zie je in feite je eigen reflectie. Wanneer je echt de ziel van een ander ziet, word je verliefd. Zo simpel is het. Je vele overtuigingen over liefde zullen je ervan weerhouden dat te voelen, omdat je altijd hebt geloofd dat ware liefde slechts op één mens gericht kon zijn. Wanneer jullie je eenmaal op je gemak voelen bij diepgaand contact, zullen er dagen zijn waarop je ‘s morgens naar je werk gaat, misschien met een bus of trein, en je onderweg mensen ontmoet waarmee je contact maakt. Als je dan op je werk bent aangekomen, bel je misschien je vrouw en vertelt haar: ”Schat, ik ben net op de zaak en ik ben vanmorgen drie keer verliefd geworden!” Zo zul je het voelen. Je zult letterlijk verliefd worden op mensen die je ontmoet. Dat is heel verwarrend, want je ziet inderdaad ware liefde en je eigen reflectie. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste deel van dit gevoel… je wordt verliefd op jezelf als dit gebeurt.

Kenmerkend is dat iemand deze nieuwe energieën zal ervaren en dan terug zal vallen in zijn oude systeem van overtuigingen. Het is normaal, dus veroordeel het alsjeblieft niet als dit jou of je vrienden overkomt. Dikwijls zullen ze weer vooruit gaan en diepgaand contact ervaren met een ander mens en zich dan verlicht voelen. Een overtuiging die hierbij vaak naar voren komt is dat ze maar van één persoon kunnen houden, zoals in een monogame relatie. Maar elke moeder met kinderen zal je vertellen dat dit niet waar is. Wij zeggen jullie ook dat zodra jullie die liefde met iedereen delen, de Aarde een magische plaats wordt. Dat is het moment waarop de sluier geheel verdwijnt en jullie vollediger in je god-zijn stappen, terwijl je nog in je fysieke lichaam bent. Die richting gaan jullie op, en dat is precies het creëren van de Hemel op Aarde wat jullie dan door je verwachtingen tot stand hebben gebracht.

Jullie leven gaat verder en jullie zullen andere zielen tegenkomen, sommigen zul je kennen – soms zal het je echtgenoot zijn, soms een vreemdeling, soms een vriend – en je zult anders naar hen kijken en jezelf verliefd zien worden. Besef dat je verliefd wordt op je eigen reflectie die je in verschillende spiegels ziet. Dat is dezelfde schoonheid die in je ziel te zien is wanneer ze Thuis is. Zonder de verwachtingen of overtuigingen, kun je de liefde gewoon in je opnemen. Het maakt je op de een of andere manier meer mens, want het verankert je ziel in je fysieke lichaam. Het zorgt ervoor dat je hoger vibreert. Het zorgt ervoor dat je je beter voelt over een spirit die doet alsof ze afgescheiden is, en over het spel zelf. Je hebt meer aan andere mensen te geven. Als je ziet dat je elk dag transparanter wordt en mensen op je verliefd worden, besef dan dat het slechts de volgende stap is en dat het niet betekent dat je er iets mee moet doen. Het betekent niet dat je met een ieder van hen een langdurige of fysieke relatie hoeft te hebben. Het betekent niet dat er verwachtingen zullen ontstaan als gevolg van die interacties. Het betekent simpelweg dat je de spiegel bent. Jij reflecteert op een prachtige manier de energie van mensen, tot op het moment waarop zij hun god-zelf in jou kunnen zien. Dat is de aard van de dingen die jullie te wachten staan.

Er zijn vele wegen die mensen kunnen nemen om deze volgende stap te zetten. Een daarvan hebben we besproken en dat is de weg van de angst, maar we geloven niet dat dit echt zal gebeuren. We willen jullie vertellen dat jullie op deze planeet naar een kritieke massa van liefde gaan en dat gebeurt deels door de dreiging die over de wereld hangt. Het gebeurt door de moeilijke tijden waarin jullie je als mens en als maatschappij hebben gebracht. Dat begint op een prachtige manier te veranderen. Jullie zien dat in jullie wereld als problemen, als moeilijkheden, maar dat zijn het niet. Het is een kans voor licht en voor jullie om jezelf te zien in de ogen van andere mensen zoals je werkelijk bent. Als je dat doet, hopen we dat je verliefd wordt op jezelf.

We zijn verliefd op jullie!
Het is met de grootste eer dat we in deze tijd tegen jullie spreken. Jullie begrijpen dat onze grootste hoop als engelen in de hemel is om hier te zijn en jullie te helpen her-inneren wie jullie werkelijk zijn en dat werkt. Onze grootste passie is om jullie grootsheid op een mooie en bekrachtigende manier te reflecteren. We zijn heel erg verliefd op jullie geworden. Het is zo’n eer voor ons om dit te zien en het gebeurt over de hele wereld. De vibratie van de mensheid verandert dagelijks. Al deze nieuwe energieën die binnenkomen, al deze nieuwe dingen die gebeuren zullen eerst als moeilijkheden zichtbaar zijn als ze niet passen in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Heet ze welkom. Zoek in deze moeilijkheden naar kansen voor licht en laat je zien aan mensen. Laat ze je worstelingen zien. Laat ze je pijn zien. Laat ze je uitdagingen zien en als je durft, laat ze je overtuigingen zien want dat zal ze tonen wie je bent.

Begrijp alsjeblieft dat als je straks in je dagelijkse leven verliefd wordt, je verliefd wordt op je eigen reflectie. Dat brengt de schoonheid. Als je de manier prettig vindt waarop je door hun hart en hun ogen wordt gereflecteerd, zijn het je vrienden. Als je verliefd op hen wordt, kunnen zij, als ze ervoor open staan, dat ook ervaren. Dikwijls kun je zulke diepgaande en sterke verbindingen heel snel, heel kort of heel vluchtig voelen, maar het zal je leven in één klap veranderen. Dit kan voor veel mensen heel verwarrend zijn, want liefde heeft vele definities. Romantische liefde is er één van, terwijl de liefde voor kinderen een andere is – net zoals de liefde voor vrienden, voor je passie, voor je werk en de dingen die je graag doet. Maar het is allemaal dezelfde innige energie. Die energie naar binnen brengen en haar te laten doorwerken in je woorden en je energie, daarvoor zijn de meesten van jullie hier naartoe gekomen.

De spiegel zijn
We richten ons tot de spiegels van de planeet. Velen van jullie hebben ervoor gekozen om niets anders te doen dan een accurate spiegel te zijn waar mensen hun energie in gereflecteerd kunnen zien. Jullie zijn de helers en de leraren van de Aarde en jullie nemen nu je plaats in. Jullie zijn precies op tijd. Voel en besef dat jullie in je dagelijkse leven verliefd zullen worden. Er zal een tijd komen waarop jullie verliefd zullen worden terwijl je gewoon op straat loopt. Wat een opgewekte en vrolijke planeet zal dit zijn, want als jullie je hart met liefde vullen zal er geen plaats in zijn voor oorlog. Als jullie je hart met liefde vullen, zal er geen plaats in zijn voor meningsverschillen. Dat is het idee. Weet dat de reflectie die je ziet in de andere persoon, je eigen reflectie is.

Er is echter ook een keerzijde omdat jullie momenteel in een veld van polariteit leven. Jullie zien dingen als boven en beneden, juist en verkeerd, goed en slecht, ook al bestaan zulke definities niet. Als je oplet, zul je zelfs mensen zien die je negatief reflecteren. Dat zijn de echte geschenken die je een negatief aspect van je eigen reflectie laten zien. Je zou het bijna kunnen vergelijken met het kijken naar het negatief van een foto. We realiseren ons dat dit oude technologie is, maar we zullen de vergelijking toch gebruiken. Als je een negatief en een ontwikkelde foto hebt en je kijkt naar de foto, zul je gefascineerd zijn en je betrokken voelen bij de foto. Maar het negatief zul je niet begrijpen, omdat de lichte en donkere partijen omgekeerd zijn. Het is heel simpel, toch is dat soms wat er gebeurt als je in iemands ogen of iemands ziel kijkt. In feite vind je wat je ziet niet prettig of je voelt een afwijzing van wat je ziet. Ook dat is echter een kans om jezelf te zien, want meestal reflecteren ze gewoon een deel van jezelf waar je geen tolerantie voor hebt.

Ascensie is gemakkelijk!
Velen van jullie weten dat als je iets meester bent, als je een hoog niveau van meesterschap hebt bereikt op een bepaald gebied, je intolerant wordt tegenover mensen die dat meesterschap nog niet hebben bereikt. Dat is een normale menselijke reactie. Veroordeel jezelf daar alsjeblieft niet voor, maar wees je ervan bewust, want hoger of lager bestaat niet. Dat is allemaal een illusie van polariteit op het speelbord. Er bestaat geen oordeel, er bestaat geen juist en verkeerd. Dit zijn dingen die jullie beginnen te begrijpen en als je dat doet, wordt het je manier van waarnemen. Nu zul je in staat zijn jezelf waar te nemen via andere mensen die je gewoon op straat tegenkomt, maar ook via degenen waar je van houdt, waar je een langdurige relatie mee hebt, of waar je dagelijks mee werkt. Kunnen jullie je voorstellen wat het zou zijn om zo verliefd te zijn op je collega’s dat je haast niet kunt wachten om ‘s morgens naar je werk te gaan, omdat je het zo heerlijk vindt om met hen samen te zijn? Je bent dan heel gelukkig met je eigen energie. Je bent dan vol vertrouwen en je hebt het zielsvertrouwen van je eigen reflectie zoals vele harten die zien. Dat is de volgende stap van de mensheid.

Er zijn vele manieren waarop dit kan worden ervaren. Kennis bevat het licht; het hebben van de kennis laat geen ruimte voor angst. Dat is ons hoogste beeld van jullie. We hopen dat jullie je eigen reflectie kunnen zien via onze ogen, want wij houden meer van jullie dan jullie voor mogelijk houden. De energie van Thuis omhult een ieder van jullie. Jullie hebben iets speciaals meegenomen om anderen te geven. Nu is de tijd om naar buiten te komen. Nu is de tijd om de oogkleppen af te doen. Nu is de tijd om de eerste stap te zetten en de muur weg te duwen. Wanneer je iemand ziet die jouw energie reflecteert en je wordt verliefd, hecht je dan niet aan die liefde. Laat haar door je heen stromen en zeg simpelweg: ”Dank je wel.” Denk niet dat je op die persoon af moet gaan en de rest van je leven iets moet gaan doen, want als je verliefd wordt op elk ander mens, zul je het heel druk krijgen.

De waarheid is dat je verliefd wordt op jezelf. Raak niet in de war als dat gaat gebeuren. Weet dat jullie de helers zijn die de deur voor anderen zullen openen. Velen van jullie dragen lichtzaden die voor veel mensen het volgende niveau zullen openleggen. Laat je aan hen zien. Durf ze helemaal binnen te laten wanneer dat maar mogelijk is, en je zult grote veranderingen in je veld gaan zien. Je zult merken dat energie zich om je heen verzamelt. Je zult ondersteunende netwerken zien. Je zult kansen zien. Je zult dingen op magische wijze zien gebeuren. De magie zal terugkeren, dus wees er niet bang voor. Wij zijn hier niet om jullie te helpen ontwikkelen. We zijn hier niet om jullie te helpen naar de hemel te ascenderen. Dat is gemakkelijk. Ascensie is gemakkelijk, je hoeft alleen maar dood te gaan. Het is veel moeilijker om hier te blijven en je hart te laten zien aan andere zielen. We zijn elk moment van de dag bij jullie. Besef dat jullie die energie van Thuis laten zien als jullie glimlachen, als jullie de zaden uitzaaien die voor jullie zo belangrijk zijn en we hopen dat jullie heel vaak verliefd worden. Geniet van elk moment ervan.

Met de grootste eer vragen we jullie om elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je kunt. Weet dat het een prachtig spel is en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Magische tijd van het jaar
De Kersttijd vult deze tijd van het jaar met een speciale magie. Ik zit in mijn kantoor terwijl ik dit bericht schrijf. Ik vind het moeilijk om mijn gedachten erbij te houden want ik kan mijn ogen niet van het raam afhouden. Het sneeuwt in Las Vegas! Terwijl ik kijk hoe de prachtige sneeuwvlokken ons groene gras, ons zwembad en onze palmbomen bedekken, lijkt het wel een geschenk uit de hemel. Dit brengt me echt in kerststemming! Ik geniet van ons winterwonderland.

De afgelopen nacht vlogen Steve en ik vanuit Moskou naar huis. We hadden een prachtige spirituele familiereünie met Vika, onze Russische gastvrouw, Max die met Vika samenwerkt, onze uitstekende vertalers Aliona en Olga en alle andere engelen die hun tijd vrijwillig geven om te helpen met onze seminars. We hadden het Ordination seminar gepresenteerd. We zijn zo trots op de mensen die eraan deelnamen. Zij hebben de belofte gegeven om hun lichtwerk naar het volgende niveau te brengen en om volledig in hun passie te stappen, welke manier ze ook kiezen om hun licht te verspreiden. Zij zijn de eerste metafysici van Lightworker in dit deel van de wereld.

Er is in Moskou een lieve jonge vrouw die mij heel dierbaar is. Haar naam is Valeria. Tijdens een van onze uitzendingen had ik het over een kleurige, mooie omslagdoek die ze mij cadeau had gedaan. Het patroon vertegenwoordigde alle mensen die wij met ons werk hebben aangeraakt. Het was zo goed om haar weer te zien bij ons evenement. Op de laatste dag van ons seminar had ik een van mijn favoriete armbanden aangedaan. Steve en ik gingen ontbijten en na het ontbijt, toen we op weg waren om de laatste dag van ons seminar te presenteren, merkte ik dat de armband van mijn pols was gevallen. Ik was eerst van streek, maar toen hoorde ik spirit zeggen: “Ga ernaar zoeken en als je hem niet vindt, laat hem dan los en weet dat hij voor iemand anders bestemd is om van te genieten.” Tot mijn verbazing kreeg ik een gevoel van vrede met de situatie en toen mijn zoektocht onvruchtbaar bleek, liet ik de gehechtheid eraan los. Ik vertelde Steve dat ik de armband verloren had. Hij vond het jammer voor mij, maar ik vertelde hem dat ik bij mezelf had gezegd dat ik hem los had gelaten en als het de bedoeling was dat ik de armband terug zou vinden. Ik denk dat Valeria had gehoord wat ik zei. Toen ons seminar was afgelopen, ging ik naar onze hotelkamer om te rusten. Er werd op de deur geklopt. Het was Valeria. Ik dacht dat ze kwam voor nog een knuffel. Daar genoten we van, maar daarna haalde ze de armband tevoorschijn! Ze had hem gevonden, hangend aan een stoel van het restaurant waar Steve en ik ‘s ochtends hadden ontbeten. Ik was heel verrast en blij. We lachten samen om hoe het werkt in het leven, wanneer je je gehechtheid loslaat en wonderen laat gebeuren.

Dit soort gebeurtenissen heb ik vaak in mijn leven meegemaakt, maar op de een of andere manier vergat ik deze manier van denken altijd weer. Dank je wel Valeria, mijn menselijke engel. We hebben een speciale band. Ze herinnerde me eraan dat ik mijn intentie kan stellen en de controle er dan over los moet laten zodat het leven zich op de meest magische manier kan ontvouwen. Ik stel nu al mijn Nieuwjaarsintentie om dit het hele jaar 2009 niet te vergeten.

Steve en ik gaan spoedig op weg naar San Diego om samen met onze familie van de Kersttijd te genieten. Dit zal inderdaad bijzonder zijn, want het is de eerste Kerstmis van onze kleinzoon. Er valt zoveel te vieren. Ik zou wensen dat we allemaal onze harten bijeen brengen en ons op de goede dingen in deze wereld concentreren in plaats van op wat er verkeerd is. Waar onze gedachten zich op richten, wordt onze realiteit. Laten we met z’n allen de meest magische tijd van het jaar creëren, het hele jaar 2009 door.

Steve en ik en iedereen bij Lightworker danken jullie voor jullie liefde en steun gedurende 2008. Mogen jullie allen de warmte voelen van deze Kersttijd en weten dat onze harten altijd met die van jullie verbonden zijn.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.