April 2009

Bewuste bedrijven
Ruimte maken voor in eigen kracht staande mensen


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Nu we steeds verder in de economische herstructurering komen die zich op Aarde ontvouwt, nam de groep de gelegenheid te baat om meer informatie te geven over de toekomst van bedrijven, regeringen, religies en allerlei andere organisaties. Hoewel zij zeiden dat de boodschap voor alle soorten samenwerkingsverbanden bestemd was, richtten ze zich specifiek op bedrijven. Ze zeiden dat bedrijven onze wereld hebben beïnvloed en vaak beheerst. Ze hebben echter een ingewortelde karakterfout: hun hoofddoel is geld verdienen. In de lagere vibraties van de Aarde heeft dit wel goed gewerkt maar de “winst maken ten koste van alles mentaliteit” begint nu ernstige tekenen van gebreken te vertonen.

De mensheid ontwikkelt zich in een ongelooflijk tempo en het is nu tijd voor een ieder van ons om te onderzoeken hoe we onze bedrijven, regeringen en religies, maar ook ons persoonlijke zelf kunnen ontwikkelen. Deze economische teruggang die momenteel plaatsvindt, zal ons allen motiveren om ervoor te zorgen dat dit nooit weer gebeurt.

Een van de suggesties die de groep al eerder gaf is ervoor te zorgen dat een bedrijf of onderneming een wettige entiteit wordt met dezelfde wettige rechten als elk mens. Maar bedrijven moeten ook verantwoordelijk zijn voor het hogere welzijn van de mensheid. Want door bedrijven op deze manier op te zetten, kunnen ze daadwerkelijk in rechten worden aangesproken voor het nemen van beslissingen die winst boven het welzijn van de mensheid stellen.

Een van de suggesties die de groep al eerder gaf is ervoor te zorgen dat een bedrijf of onderneming een wettige entiteit wordt met dezelfde wettige rechten als elk mens. Maar bedrijven moeten ook verantwoordelijk zijn voor het hogere welzijn van de mensheid. Want door bedrijven op deze manier op te zetten, kunnen ze daadwerkelijk in rechten worden aangesproken voor het nemen van beslissingen die winst boven het welzijn van de mensheid stellen.

De groep heeft al eerder de suggestie gedaan om elk bedrijf een ‘ziel’ te geven en er op dat niveau mee te werken. Om dat te kunnen doen, moet het in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de mensheid als geheel en pas daarna voor het eigen doel. Om het privilege te verdienen een bedrijf te worden en te blijven, moet het laten zien dat het iets bijdraagt aan het hogere welzijn van de mensheid. Om deze manier van denken te illustreren wees de groep op een gebeurtenis die een week geleden plaatsvond. De OPEC kondigde aan dat zij hun productiequota op het huidige niveau zouden houden in plaats van ze te verminderen om de olieprijs op te drijven. Toen hen werd gevraagd waarom ze deze beslissing hadden genomen, stelde de OPEC dat de huidige financiële situatie in de wereld kwetsbaar was en zij het probleem niet erger wilden maken.

In principe zei de groep dat als we een bedrijf tot een persoon gaan maken, we het een ziel, een bewustzijn moeten geven, maar ook de verantwoordelijkheid van een mens. Transparantie in zaken zal dan heel gewoon worden. Gaan bedrijven deze nieuwe eigenschappen ontwikkelen, dan ontwikkelen ze ook hun eigen kernpersoonlijkheid en breiden ze hun invloed in de markt verder uit dan ze ooit voor mogelijk hielden. Ze zeiden dat we in de toekomst bewuste bedrijven zullen hebben die actief deelnemen aan de menselijke ervaring. Bewuste bedrijven zullen in eigen kracht staande mensen de ruimte geven. Het interessante hiervan is dat het niet lang zal duren voordat iedereen begrijpt dat samenwerken voor het hogere welzijn van de mensheid ook tot hogere winsten zal leiden.

Ik ben echt benieuwd wat er met de Aarde zal gebeuren als we deze “nieuwe energie bedrijven” zouden hebben, die zich elke dag zouden afvragen: Wat heb ik vandaag voor mijn wereld gedaan? Dat is het soort bedrijf waar ik aandelen in wil kopen.

Dikke knuffels en zachte duwtjes! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Lieverds, dit is een magische tijd. Deze tijd bevat meer magie dan waarop jullie zelfs ooit hebben gehoopt. Jullie hele wereld bevindt zich in een staat van transformatie en dit gebeurt op vele niveaus. Eigenlijk zijn er op dit moment vier kritieke gebieden op jullie planeet. We vertellen jullie dit niet om jullie te verontrusten, maar om jullie aan te moedigen vanuit een hoger perspectief aandacht te schenken aan wat er nu gebeurt. Het tempo wordt hoger. Om de wereld te creëren die jullie je hebben voorgesteld en zelf echt deel uit te maken van de in ontwikkeling zijnde Nieuwe Aarde, moeten jullie eerst de oude vertrouwde overtuigingen en ideeën loslaten om nu ondersteund te kunnen worden door je huidige omgeving. Om daartoe in staat te zijn, hebben jullie vaak eerst zoiets nodig als een ‘crisis’ of moet iets je ontnomen worden dat je dacht nodig te hebben. Lieverds, dit gebeurt op veel verschillende niveaus.

In eigen kracht staande samenlevingen
Vandaag willen wij iets behandelen wat jullie niet alleen in je persoonlijke leven, maar ook in jullie collectieve levens kunnen gebruiken. Laten we allereerst uitleggen hoe jullie omgeving eruit zal zien zodra jullie door enkele veranderingen zijn gegaan waaraan jullie net begonnen zijn. Dat zal ertoe bijdragen dat jullie iets begrijpen van wat er in het vooruitzicht ligt in de dagen die komen gaan. Jullie zullen veel bezig zijn met het aanpassen van jezelf en je pas ontdekte kracht aan de wereld en aan de vrienden en mensen om je heen.

We hebben ooit verklaard: “Je bent god en je hebt een verantwoordelijkheid om te creëren. Het tweede punt waar je aan moet denken is dat je niet de enige god bent.” Overweg kunnen met de andere goden wordt een van de belangrijkste dingen om naar de Nieuwe Aarde te gaan. Het is van doorslaggevend belang om te leren hoe je harmonieus leeft met in eigen kracht staande mensen om je heen, in je energieveld en als deel van je dagelijkse leven. Dit betekent meer dan zelf in je kracht gaan staan, of gewoon de verantwoording nemen voor je eigen geluk en je eigen werkelijkheid. Dat is slechts het begin. Je kinderen, je ouders en alle mensen die je dagelijks ziet de ruimte geven, zodat ook zij in hun kracht kunnen gaan staan, zal essentieel zijn om naar de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde te gaan. Daar willen we het vandaag over hebben: de nieuwe energie van de mens in eigen kracht.

God als middelpunt
Mensen die in eigen kracht staan hebben ondersteuning nodig die jullie samenlevingen momenteel niet geven. Het grootste probleem is dat mensen over het algemeen gewend zijn om hun kracht weg te geven. Het spel van volg de leider is diep geworteld in jullie samenlevingen en is generaties lang onderwezen. Hoewel veel mensen nu beginnen te veranderen, zul je, als je daar verandering in wilt brengen, je eigen betrokkenheid moeten versterken en de verantwoording moeten nemen voor je eigen werkelijkheid. Uiteindelijk zullen er sociale structuren ontstaan die je ondersteunen, maar op dit moment zijn er nog maar weinig. In staat zijn om eerst te denken aan je eigen energie en wat jij nodig hebt, is het uitgangspunt voor het creëren van ruimte voor mensen die in eigen kracht staan. De reden hiervoor is simpel: Jij bent god en je creëert je eigen universum om je heen. Daarom moet je jezelf in het middelpunt zetten om je invloed op de wereld om je heen te vergroten.

Ten tweede: Naarmate de nieuwe kinderen zich verder ontwikkelen zullen ze jullie leren hoe je jezelf kunt zijn in de aanwezigheid van mensen die volledig in hun kracht staan. Dat is een van de belangrijkere dingen, want als jullie collectieve vibratie stijgt, zullen jullie je meer willen omringen met in eigen kracht staande mensen, zullen jullie willen leven in gemeenschappen die in hun kracht staan en willen werken in bedrijven die in hun kracht staan.

Dat is momenteel gaande en jullie worden gemotiveerd om daar nu naar op zoek te gaan. Daarom lijken er nu op Aarde zoveel catastrofes te gebeuren, want jullie presteren pas als het echt nodig is. Als mensen worden uitgedaagd, presteren ze en dat doen jullie nu. Het hele creatieproces werd uit noodzaak in het leven geroepen. Veel van wat jullie gaan creëren zullen nieuwe leefwerelden zijn die zijn gemaakt van het stof van wat ten onder is gegaan.

Bewuste bedrijven
Veel van wat jullie nu zien zijn veranderingen op de collectieve niveaus. Ondernemingen, bedrijven en elk soort collectief – of het nu een religieuze groep, een regering of gewoon een organisatie is – is een collectieve vibratie net zoals jullie hier in deze zaal een collectieve vibratie zijn. Jullie brengen momenteel allemaal je persoonlijke vibratiepatroon op één lijn. Terwijl jullie luisteren naar onze boodschap, brengen jullie je vibratiepatroon in overeenstemming met dat van ons zodat jullie niet alleen de energie van de woorden ontvangen, maar ook de hartenergie voelen die ermee meekomt. Jullie ontvangen tijdens deze boodschappen alle verbindingen die op veel verschillende niveaus worden doorgegeven, zelfs zonder het gebruik van woorden. Laat ons het ook hebben over de collectieve vibraties en iets dat jullie in de toekomst zullen zien en wij bewuste ondernemingen noemen. Hoe zouden die er uitzien? Laat ons uitleggen wat wij nu zien.

We pretenderen niet experts te zijn op jullie zakelijke gebieden, want het is een menselijk spel dat binnen een ander spel werd opgezet. Jullie kunnen de spelregels veranderen zoals jullie willen. Jullie bedrijven handelen momenteel met maar één doel: geld verdienen. We gaan jullie niet vertellen dat dit hoe dan ook verkeerd is, want er bestaat geen goed of verkeerd. Wanneer jullie de focus van een bedrijf of een onderneming kennen, weten jullie waar hun hart ligt. Tot op dit moment in jullie evolutie hoefden bedrijven en ondernemingen geen hart of bewustzijn te hebben en zich geen zorgen te maken over hun omgeving of hun impact op de wereld. In principe werden ze nooit gemotiveerd om een bewustzijn te hebben.

Daar komt nu verandering in. We zullen niet proberen jullie te vertellen hoe dat moet, want dit is jullie spel en jullie hebben het zelf gecreëerd. We zullen jullie ideeën en concepten geven hoe andere spelen in andere universa het hebben gedaan, maar geen enkele heeft nog de overgang gemaakt die de Aarde nu maakt. Jullie schrijven nieuwe boeken die door de wezens van vele andere planeten gelezen zullen worden zodra zij aan een dergelijke overgang toe zijn. Jullie op Aarde zijn de eersten. De Aarde was de enige planeet van vrije keuze.

De collectieve vibratie van de mensheid begint nu te stijgen. De ondernemingen of de collectieven, of het nu bedrijven, organisaties of regeringen zijn, zullen ten onder gaan als ze niet passen in de hogere vibraties en zich niet kunnen aanpassen. Dat zien jullie nu op Aarde gebeuren met de wereldeconomie. We zeggen jullie dat dit niet verkeerd is: het is precies zoals jullie het hebben beraamd. Het is de weg die gemakkelijker en rustiger is en die jullie al ingeslagen zijn. Besteed geen aandacht aan wat je ziet als je naar de nieuwsberichten kijkt, want die veranderingen zijn al gaande. Als je naar die ondernemingen kijkt met het oog op de mogelijkheden die ze werkelijk in zich hebben, zullen jullie die zien. Deze ondernemingen zijn in feite niets anders dan een collectief van individuen. Tot op dit moment in jullie evolutie hoefden deze ondernemingen echter nooit verantwoordelijkheid te hebben voor de mensheid, en dat zien we nu op Aarde veranderen.

Wat is een bewust bedrijf?
Als mensen een bedrijf gaan opzetten, wenden zij zich tot hun overheid die de entiteit registreert als een bedrijf. Die overheid geeft het bedrijf het recht om een wettige entiteit te worden. Die entiteit kan veel dingen doen, zelfs bepaalde dingen die een individu niet kan. Belangrijker nog, van die wettige entiteit is nooit verlangd een bewuste of hogere visie te hebben van de rol die het speelt in de wereld om hem heen. Zoals we vele jaren geleden al zeiden, er zal een tijdstip komen waarop elk bedrijf, elke organisatie en elk menselijk collectief één medewerker heeft die de verantwoording heeft om na te gaan hoe hun koers past in de universele energie en welke invloed die op hun omgeving heeft. Dit zullen sleutelfiguren zijn die heel belangrijk zijn voor het overallbestaan van een bedrijf. Dit concept is nooit eerder in overweging genomen, toch zal het een van de belangrijkste elementen zijn bij jullie ontwikkeling. Het zal de enige medewerker zijn die zich afzijdig houdt van de dagelijkse gang van zaken en objectief naar het overallbeeld van het bedrijf kijkt. De rol van deze medewerker is niet alleen het meten van de invloed die het bedrijf heeft op de omgeving en de mensen waar het zaken mee doet, maar ook op de mensen die voor het bedrijf werken. Zij vormen de collectieve vibratie die aan het veranderen en ontwikkelen is.

Velen van jullie zullen zich met elkaar verbinden vanuit een verlangen om de nieuwe idealen voor zakendoen te manifesteren en bewuste bedrijven te creëren. Er zullen nieuwe websites opduiken, nieuwe ideeën besproken worden en boeken geschreven worden die heel snel doorgegeven zullen worden om deze ideeën te verspreiden. Het is nu voor een ieder van jullie tijd om te onderzoeken hoe je in je eigen wereld mensen om je heen in hun kracht kunt zetten. Hoe kun je de andere goden in je omgeving de ruimte geven? Diezelfde vraag zal elk collectief zich stellen. Of het nu een religie is of een groep mensen die zichzelf een club noemt, of het nu een overheid is, een bedrijf of gewoon een plek waar mensen bij elkaar komen, er ontstaat een collectieve vibratie die gemodelleerd kan worden. Jullie modelleren die met jullie persoonlijke gedachten, daden en verlangens van wat jullie graag met dit collectief zien gebeuren.

De ziel van een bedrijf
Jullie zullen vele nieuwe ideeën, concepten en technieken ontwikkelen om ervoor te zorgen dat dit in jullie dagelijkse leven en in jullie huidige bedrijven werkt. Veel mensen zijn naar ons toegekomen en hebben vragen gesteld over de geheime regeringen. Veel mensen vertellen ons dat hun stem geen verschil maakt, omdat andere mensen in feite de regering leiden. Ja, dat is waar en die andere mensen zijn jullie. Ja lieverds, jullie hebben geheime regeringen maar die worden grote bedrijven genoemd. Die leiden momenteel de meeste regeringen. Dat is niet verkeerd, want het is gewoon de manier waarop jullie het hebben opgezet, het heeft alleen meer invloed op deze planeet gekregen dan ooit tevoren. De vraag rijst nu: “Willen jullie dat de planeet wordt geleid door bedrijven, door regeringen of door iemand wiens belangrijkste doel geld verdienen is? Hoe roepen jullie die hogere visie op van: hoe passen we in de mensheid?” We zullen jullie vertellen hoe het eerder is gedaan. Jullie kunnen niet verplicht stellen dat een bedrijf een ziel moet hebben. Zo werkt het niet, want wij kunnen jullie ook niet verplichten dat je je ziel moet kennen of er verbinding mee moet hebben. Maar als er een collectieve vibratie is van mensen die op die manier bij elkaar komen, creëert dat dezelfde energie als een afzonderlijke vibratie. De collectieve vibratie wordt een entiteit op dezelfde manier als jullie van een bedrijf een wettige entiteit maken.

Zoek manieren om het collectieve bewustzijn in de ziel van dat bedrijf te introduceren en jullie zullen overal waar jullie zijn, ruimte maken voor mensen die in eigen kracht staan. Op dat moment zal het hele paradigma (gedachtegang) van competitie/concurrentie veranderen. Jullie zullen gaan begrijpen wat echte, gezonde competitie is, waarbij je mensen aanmoedigt in plaats van probeert hen in iets te overtreffen of te verslaan. Jullie zullen ook begrijpen dat, juist als je ruimte maakt in je bedrijf voor mensen die in eigen kracht staan, veel paradigma’s van gebrek zullen verdwijnen. Jullie geloven nu dat er maar een bepaalde hoeveelheid rijkdom bestaat. Dat is niet waar, lieverds, want jullie rijkdom wordt momenteel niet berekend aan de hand van de hoeveelheid die jullie aan elkaar overmaken en doorgeven, maar aan de hand van hoeveel iedereen bezit. Het gaat erom hoe rijkdom circuleert en jullie angst heeft op dit moment een groot deel van die circulatie lamgelegd. Dat zal spoedig overgaan want jullie passen je al aan.

We willen jullie even herinneren aan enkele voorspellingen die we vorig jaar november deden, omdat we daar nog wat aan toe willen voegen. In november stelden we dat de Dow-Jonesindex wel tot 6400 punten zou kunnen zakken. Het kwam er heel dichtbij, maar hij is nu weer in stijgende lijn. We gebruiken dit voorbeeld omdat het jullie collectieve bewustzijn in de financiële sector weerspiegelt en ook in overeenstemming is met jullie collectieve vibratie van spiritualiteit. Er is echter nog een andere reset of terugstelling nodig om alle druk te laten ontsnappen voordat jullie volledig kunnen gaan vernieuwen. Beschouw dit niet als negatief, want het proces dat zal plaatsvinden is normaal. Zodra jullie de bodem bereiken van wat er spoedig zal gebeuren, kunnen jullie op solide basis aan vernieuwing beginnen.

Ruimte maken voor in eigen kracht staande mensen
Jullie zullen ontdekken dat er andere managementtechnieken moeten komen, omdat jullie niet meer met kleuters te maken hebben. Jullie hebben te maken met in eigen kracht staande mensen. Als jullie willen dat ze in deze collectieve vibratie met jullie gaan samenwerken, ongeacht waaraan, zullen jullie hen de ruimte moeten geven voor hun creativiteit en groei. Jullie moeten hen de ruimte geven om iets toe te voegen – wat het ook is.

De beste manier om dat te doen is te ontdekken wat hun passie is en hen toe te staan die in hun werk te brengen. Wij noemen dat andere goden de ruimte geven. Mensen de ruimte geven niet alleen in je omgeving maar ook in bedrijven, stelt jullie in staat zelf het leven van een volledig in zijn kracht staand mens te leven. Dat is de voornaamste factor die ertoe zal bijdragen leven te brengen in deze collectieve vibraties, deze collectieven die de Aarde tot op dit moment hebben geleid.

Bedrijven die al leren om in harmonie met de Aarde te leven en te werken, ontdekken dat het eindresultaat veel beter is, ook al zijn daar enige aanpassingen en kosten mee gemoeid. Het eindresultaat is absoluut veel groter wanneer je al je werknemers in hun kracht zet. Dat betekent gewoon verstandig zakendoen. Zodra jullie je gaan verbinden met je Hoger Zelf, nieuwe contacten gaan leggen en nieuwe inzichten krijgen die jullie nooit eerder hebben gehad, kunnen jullie die overal in het grotere perspectief van ondernemingen, bedrijven, religies en overheden brengen. Alle collectieve vibraties zullen nu succes hebben als zij ruimte kunnen geven aan de in eigen kracht staande mens, die alle mensen nu aan het worden zijn.

Hoe ziet een bewust bedrijf eruit?
Jullie zullen er veel van te zien krijgen, zowel in jullie dagelijks leven als in het collectieve. Jullie zullen de resultaten zien als jullie naar de gebeurtenissen in de wereld kijken op de nieuwszenders, en dat kan in een oogwenk gebeuren, net zoals het vorige week gebeurde. We willen dit naar voren brengen zodat jullie een idee krijgen hoe zoiets eruit ziet. Er werd verwacht dat de OPEC, de organisatie die is opgezet om de olieproducerende landen te helpen de olieprijs vast te stellen en te reguleren, een vermindering van de olieproductie zou aankondigen met de bedoeling de olieprijs op te drijven. Maar in een verrassende aankondiging vorige week verklaarden zij dat ze op dit moment niets zouden doen. Toen hun werd gevraagd naar de reden, zeiden de leden dat zij zagen hoe de financiële crisis zich ontvouwde en ze wilden het probleem niet nog groter maken. Hier maakte een collectieve vibratie van mensen die gefocust waren op het voortbrengen van de hoogste winst voor de bij hen aangesloten landen, een hogere beslissing voor het welzijn van de mensheid en waarschijnlijk zullen ze daarvoor worden vervolgd. Goed van ze. En dit is de uitdaging waar jullie momenteel allemaal voor staan. Jullie bedrijven zijn voor maar één doel opgezet en voor dat doel alleen.

Het is nu tijd dat een ieder van jullie eens rondkijkt in je eigen omgeving en onderzoekt hoe je in je dagelijkse wereld verandering kunt brengen om ruimte te maken voor mensen die in eigen kracht staan. Als je een bedrijf bezit, ken je deze uitdaging al. Jullie zien al dat bedrijven zich beginnen aan te passen. Bijvoorbeeld: Jullie zullen in deze tijd waarin banken overal ter wereld in de problemen zitten, zelfs banken zien die hier zonder problemen doorheen gaan, voornamelijk omdat ze ruimte maken voor in eigen kracht staande mensen die voor hen werken. Dat hoort bij hun collectieve vibratie.

Creëer de ziel van het bedrijf
Jullie hebben allemaal de kans om dat nu te doen. Jullie hebben de kans dat te doen met je familie, je vrienden, waar je werkt, of waar je ook je tijd doorbrengt. Van welk collectief je ook deel wilt zijn, kijk eerst hoe je ruimte om je heen kunt maken voor in eigen kracht staande mensen. Als je iets te maken hebt met het management van dat bedrijf, breng die bekrachtiging dan in het management. Geef je bedrijf een ziel. Het zal zijn nieuwe ziel goed aanvaarden omdat jullie zelf de collectieve gemeenschappen hebben gecreëerd, maar dat ene stuk hebben vergeten wat al het verschil maakt. Ja, bedrijven zullen nog altijd bezig zijn met geld verdienen. Dat is hun hoofddoel en de reden waarom ze zijn opgezet, maar dat zullen ze nu met een hart en een bewustzijn doen. Jullie zijn niet alleen op deze planeet. Dat is niemand. Aan die afscheiding komt een einde op manieren die jullie nog nooit hebben gezien, en die magie stelt een ieder van jullie in staat om in de hogere vibratie van de Nieuwe Aarde te stappen.

Niets hiervan zal gemakkelijk zijn, want verandering is moeilijk voor mensen, maar jullie kunnen het aan. Jullie kennen de richting al die jullie opgaan. Blijf niet vastzitten door te geloven wat je ziet. Jullie zien verandering op Aarde. De Aarde zelf verandert en ontwikkelt zich net zoals jullie, want haar verbinding met jullie is onscheidbaar. Jullie zijn een deel van elkaar.

We zullen spoedig meer over de Aarde vertellen om jullie te helpen haar perspectief van hetzelfde proces te begrijpen. Wanneer je een manier probeert te vinden om anderen mensen in je omgeving in hun kracht te zetten, denk er dan aan dat hoe meer licht een ieder van jullie kan bevatten, des te helderder de Aarde zal zijn.

We verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. Denk eraan dat het een prachtig spel is. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Genieten van de rustige momenten
Ik dank jullie allemaal voor het begrip dat ik onlangs wat tijd voor mezelf nodig had. Toen we van onze laatste reis naar België terugkwamen, wist ik dat ik rust nodig had. Ik hoop dat jullie niet het gevoel hadden dat ik niet met jullie verbonden was toen ik vorige maand mijn Hartverbinding niet schreef. Weet alsjeblieft dat, ook al zei ik het niet met woorden, mijn hart toch met dat van jullie verbonden was.

Het leven kan zo hectisch zijn, op een soort prachtige wervelwind manier. Ik twijfel er niet aan dat spirit voor ons zorgde toen ons evenement in april in New Jersey werd uitgesteld. Dat gaf me de tijd om te ontspannen en gewoon te genieten van thuis zijn. Ja, ons huis is eindelijk gerenoveerd, en het is heerlijk om binnenshuis van de schoonheid van onze creatie te genieten. Ik voel me zo gezegend dat we een thuis hebben waarin we onze liefde en energie hebben gestopt.

Deze tijd thuis schonk me de luxe om veel bewaarde dierbare dingen uit te zoeken. Je weet wel, van de dingen waar je niet over peinst om ze weg te gooien vanwege hun sentimentele waarde. Ik heb veel familie fotoalbums van de afgelopen jaren bekeken. Het maakt me zo gelukkig dat ik op een verleden met zulke prachtige herinneringen kan terugkijken. Het is opwindend om aan de toekomst te denken en ik weet dat ik nog vele honderden foto’s van familie en vrienden zal maken. Ik weet dat ik op een dag echt tijd zal nemen om terug te kijken op mijn verleden door de vele ansichtkaarten en e-mails te lezen, naar foto’s te kijken en te genieten van alle dierbare momenten die de herinneringen van mijn leven zijn. Maar nu ben ik nog te druk met het creëren van deze herinneringen. Soms moeten we even een stapje terug doen uit ons drukke bestaan, om na te denken en op adem te komen, zodat we weer vooruit kunnen.

Dit brengt me ertoe mijn volle waardering uit te spreken voor Steve. Hoewel mijn agenda deze maand wat rustiger was, was de zijne vol omdat hij veel dagen voor privé sessies had opengesteld en hij altijd voor Lightworker bezig is. Hij geeft altijd volledig vanuit zijn hart aan anderen. Ik moet hem eraan herinneren om tijd voor ontspanning te nemen. We hebben genoten van de tijd dat we samen gitaar speelden, zongen en van de tijd die we met ons tweetjes of met vrienden en familie doorbrachten. Ik herinner me een gezegde van de groep dat door jezelf op de eerste plaats te zetten je meer te geven hebt aan anderen. Ik heb mezelf wat tijd voor rust gegeven om van mijn leven thuis te genieten en soms moedig ik Steve aan om het ook wat langzamer aan te doen.

Ik vraag jullie allemaal om een time-out periode te nemen om gewoon te genieten van het moment waar je nu bent. Nadenken over je leven kan je dan leiden tot een hergeboorte van jezelf.

Ik voel me herboren, wat heel goed past bij dit seizoen. Ik kan het begin van de lente voelen. Ik zie het aan de bloemen die bloeien en ruik het aan de frisse geur die in de lucht hangt. Dit is het begin van wat er voor ons ligt. Ik ben er klaar voor en kijk uit naar wat er op mij af komt. Ik bedank mijzelf voor mijn rustige tijd. Nu ben ik klaar voor wat opwinding!

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.