Juli 2009

Kristallen in de pijnappelklier
Geen geheimen meer


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze boodschap behandelt de groep twee belangrijke, ogenschijnlijk niet met elkaar in verband staande onderwerpen. Het is mijn taak om na de channeling de boodschap een naam te geven die voor jullie allemaal de essentie weergeeft. In dit geval was dat moeilijk omdat de onderwerpen die ze behandelden nogal gevarieerd waren, maar aan het eind kun je zien hoe nauw ze met elkaar verweven zijn.

Een van de onderwerpen waar ze over spraken was de economie. Ze zeiden dat alle lucht nog niet uit de ballon is en zolang dat niet is gebeurd er geen solide basis kan worden gelegd voor een duurzame groei. Ze legden er de nadruk op dat onze economische systemen uitsluitend gebaseerd zijn op perceptie. In feite zeiden ze dat deze systemen gebaseerd zijn op perceptie van perceptie. De groep moest hier wel de nadruk op leggen om de rest van deze boodschap te kunnen begrijpen.
Ze zeiden dat we nu en in de nabije toekomst op een kruispunt staan. Sinds 1998, toen ze voor het eerst iets over de kristalkinderen doorgaven, hebben ze gezegd dat er geen geheimen meer zouden zijn zodra de kristalkinderen naar de Aarde komen.
Dat zien we nu. Dat is wat er op dit moment in Iran en veel andere landen in de wereld gebeurt.

De groep zei dat in de Verenigde Staten elk moment een kritieke massa bereikt kan worden en als het zover is er veel geheimen uit veel verschillende bronnen onthuld zullen worden. Wanneer dat gebeurt, zal de toekomst van onze economieën voor de komende tien jaar bepaald worden door de manier waarop we daarmee omgaan en hoe we ernaar kijken. De komende tien jaar zal dan weer de richting van onze economieën voor de volgende honderd jaar bepalen. Als er transparantie en eerlijkheid is bij de onthulling van deze waarheden, kan het een positieve perceptie zijn. Ook al zal de eerste reactie hoogstwaarschijnlijk boosheid en wantrouwen zijn, kan de wereldwijde perceptie positief zijn omdat het gezien kan worden als een zuivering van iets dat, eenmaal onthuld, nooit meer kan gebeuren. Als er pogingen worden gedaan om deze komende golf van rauwe waarheden te verbergen of te manipuleren, zal wantrouwen overheersen en zal de rest van de lucht in onze economieën uit de ballon komen. De keuze is aan ons en we kunnen allemaal een actieve rol spelen in wat er komen gaat. Voor een voorbeeld hoe we verschil kunnen maken en onze stem kunnen laten horen, hoeven we alleen maar naar de dappere zielen in Iran te kijken.

Het tweede belangrijke punt dat ze behandelden was de vorming van kristallen in de pijnappelklier van mensen als onderdeel van het herbedradingsproces en wat dat voor ons allen kan betekenen. De groep vertelt al jaren dat mensen kristallijn worden, en dit is er het eerste harde bewijs van. De medische wetenschap heeft er zelfs al een woord voor verzonnen: Biomineralisatie. Misschien hebben jullie nu allemaal een beeld van rondlopende steenmensen. De groep legt echter uit, dat als dit eenmaal in gang is gezet, het een fysieke stap vooruit kan zijn, wat kan leiden tot nieuwe vormen van telepathische communicatie, tijdreizen, multidimensionaal bewustzijn en beheersing van het fysieke verouderingsproces. In principe is het de volgende stap in onze evolutie. Ben je er klaar voor?

Ik denk dat deze twee onderwerpen op een bepaalde manier met elkaar in verband staan, want als de kristallen in de pijnappelklier actief worden, zal het niet langer mogelijk zijn geheimen te bewaren.

Dikke knuffels en een fantastische julimaand gewenst! ESPAVO, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Er zijn veel dingen waar we vandaag aandacht aan willen schenken. Omdat er zo veel gebeurt op Aarde hebben we deze keer een nogal gevarieerde boodschap. Het is voor mensen een magische tijd, want jullie worden wakker uit de droom; niet alleen als individu, maar ook als spirits die doen alsof ze een fysieke bel van biologie dragen. Wat er gebeurt is dat alle mensen hun vibratie verhogen. Ja, jullie kijken om je heen en zien de lage vibraties op de planeet en juist die lage vibraties komen vaak in het nieuws. We hebben jullie verteld dat de menselijke vooruitgang wordt beperkt door de laagste vibratie op de planeet. Toch wordt jullie verdere ontwikkeling daar niet door begrensd. Want zodra jullie de collectieve vibratie binnen een bepaald segment van dat vibratiebereik verhogen, zodra jullie een nieuw niveau bereiken, trekken jullie het laagste niveau automatisch op. Maak je niet druk met erop uitgaan om de wereld te redden of een enkeling te veranderen. Kijk naar jezelf en richt je naar binnen. Kijk naar wat je kunt doen om dat licht in je ogen sterker te maken. Doe wat je kunt om een doel in je hart te vinden waar je achter kunt staan en waarmee je vooruit kunt. Dat wordt nu meer dan ooit doorslaggevend op deze planeet.

De meesten van jullie hebben tijdgebonden contracten en jullie moesten hier op een heel specifiek moment zijn om het werk te doen dat je ziel en je spirit graag wilden. Het goede nieuws is dat het jullie is gelukt. Het is goed om nu verder te gaan en in eigendom te gaan nemen wie je bent. Sta ons toe jullie energie te weerspiegelen, zodat jullie je kunnen her-inneren wie je werkelijk bent. Het fysieke lichaam is aan het veranderen en dat gebeurt op veel verschillende manieren. De fysieke her-bedrading op deze planeet is al in veel mensen begonnen en jullie worden geactiveerd op manieren waar jullie je nog niet van bewust zijn. In jullie eigen dimensie bestaan niveaus die eeuwenlang gescheiden zijn geweest. Terwijl jullie je her-bedraden beginnen al die afscheidingen te verdwijnen en daarom zeggen wij jullie dat jullie bewust multidimensionaal aan het worden zijn. Jullie beginnen te beseffen dat jullie niet de enige persoon in die dimensie zijn. Jullie bestaan in 11 verschillende dimensies van tijd en ruimte. Die dimensies beginnen heel rustig bij elkaar te komen doordat de grenzen tussen elk niveau beginnen te verdwijnen. Terwijl de her-bedrading verdergaat, zal je fysieke lichaam met je eigen ogen, oren, neus en mond dingen gaan waarnemen die jullie nooit eerder hebben gezien of gemerkt.

Kristallen in de pijnappelklier
Nu het fysieke lichaam her-bedraadt gebeuren er dingen en wel speciaal in de hersenen. Het fysieke lichaam evolueert en een van die veranderingen vindt plaats in de pijnappelklier, hoewel het niet tot die ene plaats beperkt is. In de pijnappelklier vormen zich kristallen. Dit zijn kristallijnen structuren die zich ontwikkelen in de hersenen van mensen overal ter wereld. Jullie noemen het calcietkristallen. Deze kristallen kunnen worden afgestemd op de ontvangst van elektromagnetische frequenties. Jullie communiceren met elkaar via elektromagnetische frequenties (radiogolven) die niet alleen door de lucht maar ook door je lichaam gaan. Zonder jullie zelfs maar te hinderen lopen er veel elektromagnetische frequenties door je fysieke lichaam, toch zijn jullie je daar niet van bewust. Dat zal gaan veranderen. In het begin kunnen jullie je
daar zelfs hyperbewust van worden, wat ook weer de nodige problemen kan geven. Het idee is om het proces in je “comfortabele gebied” te brengen zodat je de kristallen zelf in werking kunt stellen. Dit is geen wedloop, lieverds. Neem alsjeblieft de tijd en probeer niet te snel te gaan, want je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid tegelijk aan. Maar jullie zullen het doen, en jullie zullen het goed doen.

De kristallen die zich in je hersenen hebben ontwikkeld, zijn daar al enige tijd. De realiteit is dat jullie circa 60 jaar geleden een tweede golf van bekrachtiging op gang hebben gebracht, en dat rond diezelfde tijd deze kristallen zich begonnen te ontwikkelen. Deze kristallen lagen sluimerend in je lichaam te wachten totdat ze geactiveerd zouden worden. De medische wetenschap begint ze nu te zien en jullie kunnen zelfs foto’s zien van al ontwikkelde kristallen in de pijnappelklier. Volgens de medische wetenschap zijn ze problematisch, omdat ze problemen en moeilijkheden veroorzaken in de menselijke fysiologische structuur. Jullie veronderstellen iets verkeerds te hebben gedaan. Het is echter een natuurlijk deel van jullie evolutie en ongelooflijk opwindend omdat jullie het nu kunnen begrijpen. Jullie hebben het gehad over innerlijke communicatie en telepathie, jullie hebben het zelfs geoefend. Hoewel veel mensen weten dat het kan, is het voor de meesten van jullie altijd net buiten bereik gebleven. Maar niet lang meer. Hoe kunnen jullie de kristallen in werking stellen en voor je hoogste doel gebruiken? En belangrijker nog: hoe stem je je af op slechts één zender tegelijk? Dat is de uitdaging waar velen van jullie voor komen te staan zodra jullie deze kristallen in werking stellen. Kristallen leven; de Aarde leeft. Ze is een bewust wezen, heel bewust. En als kristallen het hoogste vibratieniveau van het mineralenrijk zijn, zou je heel gemakkelijk kunnen zeggen dat de kristallen de hersenen van de Aarde zijn. In feite zijn de kristallen de pijnappelklier van de Aarde. De kristallen die jullie het best kennen, hebben het hoogste vibratieniveau van het mineralenrijk. Dat is de reden waarom velen van jullie met kristallen praten, via kristallen boodschappen krijgen of archieven bijhouden in de kristallen. Jullie hebben het hoogste vibratiebereik van het dierenrijk, net zoals de kristallen het hoogste bereik hebben van het mineralenrijk.

Mensen worden kristallijn
Jullie hebben gehoord dat de kristalkinderen en de indigokinderen al binnenkomen met een ingebouwd telepathisch communicatiesysteem. Ze weten niet hoe ze dat moeten gebruiken, maar ze hebben een inwendig communicatiesysteem dat zij met een beetje oefening nauwkeurig kunnen afstemmen en gebruiken. Jullie hebben dat ook. Dat is de vorming van die kristallen. Het leren gebruiken van deze kristallen en hoe je je daaraan moet aanpassen, zal een heel interessant effect op de mensheid hebben. Wij hebben het echter niet alleen over het mensenrijk want als je kijkt naar de celstructuur van de planten, zul je ontdekken dat steeds meer planten kristallijn van aard worden. Jullie zullen zien dat planten en dieren kenmerken van kristallijnen energie vertonen, wat nog nooit eerder is gebeurd op deze planeet. Het is een onderdeel van jullie natuurlijke evolutie: jullie worden kristallijn.

Het is geen moeilijke verandering. Als jullie naar het periodiek systeem der elementen zouden kijken, zouden jullie zien dat de koolstofstructuur die jullie momenteel hebben en de silicium(kiezel)structuur slechts enkele moleculen van elkaar afliggen. Met een paar herschikkingen heb je een verschuiving van de ene structuur naar de andere. Dat gebeurt niet alleen door de hele Aarde heen, maar ook de planten-, insecten- en dierenrijken nemen kristallijnen structuren aan. Het interessante daarbij is dat er een tijd zal komen waarop jullie de fysieke kristallen niet meer nodig hebben en dan gaan ze verdwijnen. Dit is voor jullie een tijdelijke situatie, maar jullie bevinden je precies in de tijd waarop ze zich ontwikkelen.

Bij de meeste mensen zijn er calciumafzettingen geweest op de pijnappelklier. Er zijn nogal wat redenen voor deze afzettingen. Jullie wetenschap denkt dat het te maken heeft met fluoride in het water. Toen jullie begonnen met het gebruik van mobiele telefoons was er bewijs dat er zich tumoren vormden, wat veel discussie teweegbracht. Dit was heel reëel, maar het is nooit echt het grote probleem geworden dat men verwachtte. Het was de pijnappelklier die kwetsbaar was voor een nieuwe frequentie die er te dichtbij gehouden werd, maar dat is al veranderd. Door de massale interesse voor mobiele telefoons, paste het menselijk lichaam zich aan en leerde die bijzondere frequentie te negeren. Jullie begonnen je op vele manieren aan te passen. Die aanpassing kwam voort uit overleving en gebeurde op onbewust niveau. Nu zullen jullie leren je bewust af te stemmen. Jullie zullen niet alleen met jezelf kunnen communiceren, maar ook met de rest van de wereld. Jullie zullen een gesprek kunnen voeren via een kristal. Er zijn veel manieren waarop jullie dit zullen gaan activeren, maar het fysieke bewijs is nu aanwezig op Aarde. Dit gebeurt met de hele mensheid, zowel oud als jong.

Perceptie en economie
Laten we even de tijd nemen om een andere belangrijke situatie aan de orde te stellen: jullie economische structuren op deze planeet. Jullie zijn de afgelopen maanden door belangrijke veranderingen gegaan met betrekking tot de economieën op Aarde. Jullie hadden dit verwacht en wisten het al enige tijd. Jullie hebben het gehad over nieuwe structuren, nieuwe vormen en nieuwe manieren waarop jullie met geld zouden moeten omgaan – nieuwe, opwindende ideeën. Het gebeurt en nu doet de gelegenheid zich voor. Gezien vanuit ons perspectief leken vele economieën op Aarde op een ballon vol hete lucht. Door de hete lucht leken de ballonnen veel groter dan ze in feite waren. De grootste ballon was het economische systeem van de Verenigde Staten en daar ontsnapte opeens wat lucht uit.

Dat was heel mooi want jullie zien nu de mogelijkheid om op een stabielere basis te gaan bouwen. Hoewel de meeste lucht uit de ballon is verdwenen, zit er toch nog steeds wat lucht in. Er staat zeer binnenkort iets te gebeuren en daar willen we jullie nu iets over vertellen omdat het invloed zal hebben op jullie economische structuren. Wij zeggen dat jullie economische structuren slechts op perceptie zijn gebaseerd. In de meeste economische structuren zit weinig goed onderbouwde grondslag. Dat is op zich niet verkeerd, want dat was de manier waarop jullie besloten het spel te spelen. In het begin toen de Hoeder informatie van ons kreeg, zei hij: “Ik heb deze wezens op mijn schouder die alles kunnen zien. Ik zal ze eens iets vragen over de aandelenmarkt.” Wij lagen dubbel van het lachen! We vonden het heel grappig dat hij ons iets over de aandelenmarkt vroeg. Want de aandelenmarkt is een menselijk spel, opgezet binnen een ander spel, binnen weer een ander spel, gebaseerd op perceptie van perceptie van perceptie en jij wilt dat wij je vertellen wat die markt gaat doen? Dat vonden we heel grappig! Het is een spel dat jullie zelf hebben gecreëerd en jullie bepalen hoe jullie het spelen. Die markt kon alleen voorspeld worden door de scheppers van het spel en in dat voorspellen zijn jullie niet erg goed. Jullie kunnen dat spel op jullie vibratieniveau spelen, maar niemand anders kan dat. Laat ons het daarover met jullie hebben, want het is een belangrijk onderwerp.

Geen geheimen meer
Alle economieën zijn gebaseerd op perceptie en jullie staan op het punt om een deel van de sluier weg te trekken en dingen te zien die jullie nooit eerder hebben gezien. Dat zal op veel verschillende gebieden gebeuren. Jullie zullen dingen ontdekken over de gebeurtenis die jullie 9-11 noemen. Jullie zullen veel verborgen structuren ontdekken die op deze planeet zijn. De sluier wordt weggetrokken zodat er geen geheimen meer zullen zijn op Aarde. Zo eenvoudig is het. Ook al weten veel van jullie leiders dat nog niet, ze zullen het heel snel ontdekken, want het is onmogelijk om absoluut niet integer te zijn tegenover telepathische wezens. Veel regeringen komen daar nu achter. Momenteel is dat te zien in Iran. Zij komen tot de ontdekking dat alle ogen op hen zijn gericht en daarom moet er verandering komen, anders zullen ze uiteen vallen. Zo simpel is het. Het kan tijd kosten, maar dat is het proces wat aan de gang is. Het is de rol die jullie in het spel hebben gecreëerd om met elkaar te kunnen communiceren via telefoons, televisies, Internet en al dit soort dingen. Jullie verbinden harten en jullie zullen dat nu ook via de pijnappelklier kunnen doen. Wanneer dit zich verder ontwikkelt, zullen jullie de techniek niet meer nodig hebben. Met wat oefening zullen jullie enkele externe middelen los kunnen laten en het allemaal van binnen uit kunnen doen.

Er gaat iets gebeuren op Aarde wat van grote omvang zal zijn. Alle waarheid moet naar buiten komen, dus zal het een of andere onthulling zijn. Jullie zullen de waarheid zien en voelen, zelfs als niemand het toegeeft. Overal beginnen mensen de waarheid in zichzelf te zien. Als gevolg van de vele leugens en verkeerd gerichte energie is er veel gebeurd dat niet algemeen bekend was. Die zaken zullen nu aan het licht komen. Jullie zullen dingen gaan waarnemen en iedereen zal heel snel weten wat er plaatsvond en wat er gebeurde. De wijze waarop dat door de wereld als geheel wordt waargenomen, zal de directe toekomst van de economie bepalen; eerst in de Verenigde Staten en daarna snel in de rest van de wereld. Niet alleen zijn jullie harten permanent met elkaar verbonden omdat jullie eigenlijk één persoon zijn, ook jullie economieën zijn met elkaar verbonden en dat is heel gezond.

Het einde van afscheiding
Jullie beginnen in te zien dat niemand ooit alleen is. Niemand kan zichzelf volledig afscheiden en deze illusie van afscheiding heeft de mensheid langzaam maar zekere ondermijnd en kapot gemaakt. Het is nu tijd om op de herstartknop te drukken. Zoek naar manieren waarop jullie gelijk zijn, in plaats van manieren waarop jullie verschillen. Jullie kunnen dan anderen op hetzelfde pad tegenkomen die je de hand kunt reiken en waartegen je kunt zeggen: ”Kom, wij hebben een deur gevonden. Laten we daar samen doorheen gaan.” Dat is wat nu op Aarde gebeurt. Dit komt volgens ons spoedig op gang, want op het gebied van waarheid wordt er een kritieke massa bereikt. De mensen eisen dat de waarheid wordt verteld. De uiteindelijke uitkomst doet er niet zo veel toe, want het zal de perceptie van deze gebeurtenis zijn die de toekomst bepaalt van jullie economie in de komende tien jaar. Als jullie dan terugkijken in je geschiedenis, zullen jullie zien dat er op dit moment ingrijpende veranderingen plaatsvinden in een ieder van jullie.

Als de kristallen in de pijnappelklier gaan werken zullen jullie ook meer multidimensionaal worden, want zij bestaan niet alleen in één dimensie. Ze zijn multidimensionaal van aard zoals alle kristallen. Wanneer jullie ze vaker gaan gebruiken, zullen jullie dat gemakkelijker en krachtiger gaan doen. Jullie zullen ze bewust kunnen gebruiken en dat zal jullie een gevoel van zekerheid geven, een gevoel dat je nooit alleen bent op deze planeet. Dat zal jullie meer dan ooit het vertrouwen geven in een spirit die pretendeert mens te zijn. Je fysieke lichaam begint nu een groter deel van je spirit te herbergen, dan ooit voor mogelijk werd gehouden toen jullie deze fysieke lichamen ontwikkelden. Het gebeurt; jullie passen het aan. Dat is wat er gebeurt en dit is een tijd voor aanpassing, een tijd om de klappen zo goed mogelijk op te vangen. Dit is een tijd om zelfs in de duisternis het licht te vinden. Het is tijd om je open te stellen om dat licht en die passie in je innerlijk te vinden. Zelfs de kleinste stap in die richting zal je leven van de ene op de andere dag veranderen.

Wij zien dat jullie worstelen. Wij voelen jullie pijn en eenzaamheid. Soms voelen wij jullie energie wanneer jullie geen complementaire vibratie kunnen vinden om je eigen vibratie te bekrachtigen. We weten dat jullie je erg alleen voelen, maar jullie kunnen niet alleen zijn zelfs als jullie het probeerden. Wij zullen naar beneden komen en op jullie lachspieren werken, alleen maar om jullie eraan te herinneren dat we er zijn, en dat we meer van jullie houden dan jullie ooit zullen weten. Jullie verleggen de koers van het universum. Jullie ontwikkelen god en we zijn zo trots om de mensen van de aarde gade te slaan, terwijl ze goddelijk worden. Jullie energieveld zal veranderen. De meesten van jullie zijn op de een of andere manier helers of leraren. Als je dus iets vindt wat goed werkt voor jou, draai je dan om en deel het met anderen. Zoek een manier om het aan iemand anders te laten zien. Geef die energie door, want jullie openen deuren waardoor de hele mensheid kan volgen.

Het is aan jullie
Raak alsjeblieft niet verwikkeld in de drama’s of de angst, want dat zullen er vele zijn. Er was veel verborgen op Aarde. Veel van de complotten waarin sommige mensen geloofden, kunnen wel eens waar blijken te zijn. De uitdaging hierbij ligt in het zien van de dingen zoals ze werkelijk zijn, in plaats van verwikkeld te raken in het drama. Het zal direct nadat zoiets is gebeurd moeilijk zijn om wat voor leiders dan ook te vertrouwen. Maar dat is juist goed, want het zijn niet de leiders die jullie leven zullen veranderen. Dat doen jullie zelf. Jullie zijn de enigen die daar de verantwoording voor kunnen nemen en jullie staan op het punt dat te ontdekken. Wanneer deze energieën in beweging komen, heeft een ieder van jullie de kans om je eigen lot te bepalen. Je kunt overal zijn waar je wilt, en je kunt daarin als je dat wilt elk moment verandering brengen. Het enige wat je moet weten is dat je werkelijk de keus hebt en dat je die op een bewust niveau hebt.

Lieverds, jullie energie is zo snel gegroeid. Jullie zijn zo ongelooflijk mooi. Jullie dragen dat licht in je wezen en door het te laten stromen voegen jullie energie toe aan het licht van Thuis, waardoor het de mooiste, menselijke tint krijgt. Het is magisch en we eren jullie voortdurend. Als jullie besluiten om naar Huis terug te keren, zullen we jullie Thuiskomst vieren. Velen zullen daartoe besluiten, want de komende tijd zal heel stressrijk zijn. Sommigen zullen gewoon zeggen: ”Ik moet naar Huis!” Het is niet juist of verkeerd om naar Huis te gaan. Het is absoluut de prachtigste menselijke ervaring die je ooit zult hebben. Terugkeren naar Huis geeft de grootste vrede. Maar jullie kunnen dat nu allemaal doen zonder je fysieke lichaam te verlaten, want dat ligt direct in ‘t vooruitzicht. Geniet van deze reis en houd je vast, want het wordt me het ritje wel.

Met de grootste eer vragen we jullie elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid en her-inner je dat het een spel is. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Eén wereld
We zijn net terug van een tweeweekse reis naar Moskou. We gaan nu al vijf jaar naar verschillende delen van Rusland en elke keer worden onze banden met dit land en de ongelooflijk warme mensen dieper.

Je kunt het toeval noemen, hoewel we allemaal weten dat zoiets niet bestaat, dat we tegelijk in Moskou waren met onze nieuwe president Barack Obama. Het doel van zijn reis was om de kloof tussen Rusland en de Verenigde Staten te overbruggen. Hij zette daarna zijn reis voort omdat er nog meer punten op zijn agenda stonden. Ik heb het gevoel dat wij op onze eigen manier met Lightworker op eenzelfde missie waren. Ik ben blij met de manier waarop Steve en ik de harten verbonden van de mensen die aan ons seminar deelnamen en de open avond bezochten. Ik ben trots op de manier waarop Steve een nieuwe groep mensen kon bereiken tijdens een zakelijk seminar bij een van Ruslands grootste banken. Hij gaf een prachtige, twee uur durende lezing voor 50 managers op hoog niveau en gaf daarna twee dagen lang privé sessies onder andere ook aan enkele bankmanagers. Hij won hun vertrouwen met zijn charme en de boodschappen van bekrachtiging van de groep. Het is een van onze dromen om alle mensen die in deze energie zijn met elkaar te verbinden, en tegelijk het grote publiek wakker te maken.

Zonder me met politiek bezig te houden, kan ik zeggen dat ik echt trots ben om een man als Barack Obama, die heel integer lijkt, als president te hebben. Hij geeft niet alleen ons land maar ook de wereld nieuwe hoop, en daar moeten we onze aandacht op richten. Dat is de manier waarop we er weer bovenop komen na onze wereldwijde economische val. Als we naar het positieve kunnen kijken en tegelijk het negatieve kunnen erkennen, kunnen we verder op ons pad.

Terwijl wij daar waren, presenteerden we ons Transition Team (Overgangsteam) seminar. Dit is een van onze favoriete seminars, maar eentje die niet zo druk wordt bezocht. Veel mensen houden er niet van om zich te richten op het overgaan naar de andere kant, maar wij praten er op zo’n mooie manier over dat mensen hun angst kunnen loslaten. Dit is slechts één aspect van deze presentatie. We kijken ook naar de overgang van Thuis naar het worden van een mens op Aarde. Het was een krachtige gebeurtenis met levensveranderende gevolgen. De timing van deze informatie had niet beter kunnen zijn. Nog een “toeval”? Ik denk het niet. Veel mensen zijn de laatste tijd overgegaan en de groep heeft gezegd dat in de nabije toekomst er nog veel meer zullen gaan. Sinds mijn fantoomdood twee maanden geleden, heb ik opnieuw de betekenis van mijn leven geëvalueerd. Ik heb het gevoel dat ik er nu met een andere blik naar kijk. Ik ben altijd enthousiast geweest voor het geboorteproces, maar nu heb ik een nieuw inzicht in de overgang naar de andere kant. Ik geloof stellig dat mijn tijd in dit leven nog heel ver weg ligt. Ik houd te veel van het leven om nu al naar Huis terug te keren. Ik heb het gevoel dat ik hier de hemel op Aarde al heb samen met Steve, met mijn prachtige biologische en spirituele familie en met onze reizen die ons toestaan onze Lightworker boodschap overal uit te dragen.

Voordat we ‘s avonds naar bed gingen keken we naar het nieuws. Er was een verhaal dat ons beider hart beroerde, over een twaalfjarig meisje in Rusland dat tijdens het hoogtepunt van de koude oorlog aan de toenmalige president Ronald Reagan schreef hoe bezorgd ze was over de afstand tussen de VS en Rusland. Haar brief kwam verder dan ze had gehoopt en gedroomd. Ze werd uitgenodigd op het Witte Huis, ontmoette Reagan persoonlijk en werd vanaf die dag een ambassadeur voor de vrede. Is het niet prachtig hoe een simpele communicatie van een kind ons allen leerde hoe we verschil kunnen maken? Ik herinner me dat ik als kind niet echt veel van Rusland afwist, behalve dat er over het communisme werd gepraat en dat zij op de een of andere mysterieuze manier de “vijand” waren en de VS hun vijand was. In die tijd hadden mensen schuilkelders en op school oefenden we om onder onze tafels te kruipen ter bescherming tegen mogelijke bommen van de Russen. Ik dank God dat we deze achterlijke manier van doemdenken achter ons hebben kunnen laten. We weten nu dat iedereen in deze wereld verwant is met wie wij zijn. Het is een kleine wereld. Het hotel waar we twee weken lang in verbleven in Moskou was vol mensen uit verschillende landen: Israël, Italië, Spanje en vele andere. Ik vond het leuk om te proberen met hen te communiceren, ook al spraken we niet dezelfde taal. Het is een leuke manier om in een lift de tijd door te brengen met contact maken, zelfs als je alleen maar hallo zegt. Door je met liefde en communicatie open te stellen, zullen we allemaal in harmonie vooruitgaan.

We kunnen allemaal heel veel aan vrede doen in onze wereld van alle dag. Maak zielscontact via je ogen en verspreid je licht met je glimlach en vriendelijke woorden. We kunnen deze wereld met één hart tegelijk bij elkaar brengen.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.