September 2009

De angst voorbij
Het verhogen van de bovengrens van evolutie


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep stelde dat de activering van de pijnappelklier in alle mensen heel snel zal leiden tot telepathische communicatie. Dat zal de gehele mensheid op vele manieren helpen, maar kan ook weerstand oproepen omdat het idee van GEEN GEHEIMEN MEER voor sommigen nogal bedreigend kan zijn.

Dit komt rechtstreeks uit het boek Spirituele Psychologie waar zij voor het eerst spraken over de kernpersoonlijkheid. Hun definitie van de kernpersoonlijkheid is: het hart van de ziel. Zij zeggen dat het de opeenstapeling is van alle ervaringen in alle levens en in alle dimensies van elk leven. Je zou het kunnen zien als de meest geperfectioneerde innerlijke jij. Ze zeiden dat wij mensen juist nu in het stadium zijn waarop we meer van onze kernpersoonlijkheid gaan opnemen terwijl we in het fysieke lichaam zijn. Dit betekent dat we steeds meer worden wie we werkelijk van binnen zijn in plaats van door omstandigheden geregeerd te worden. Barbara en ik hebben gezien wat er gebeurt als dappere zielen leren luisteren naar wat er in hun hart leeft. Zij activeren hun leven en worden bewust.

De groep zei zelfs dat wij mensen de bovengrens van evolutie verhogen. Maar er is één groot struikelblok met de manier waarop de dingen gaan. De oude motivator werkt nog steeds in ons. Het schijnt dat we nog wel eens bang willen worden voor onze schaduw want deze boodschap zegt dat het grootste potentiële struikelblok bij de mensheid ANGST zal zijn. Als mensen zijn we ver gekomen met onze aanpak van angst. Angst heeft vandaag de dag minder invloed op ons dan ooit omdat overleving al lang niet meer de belangrijkste motivatie is. Toch is het voor velen nog steeds een oude vertrouwde manier van leven en wanneer mensen bang worden, vallen ze terug in oude overtuigingen. Zij wilden ons laten weten waar we op moeten letten in onze cliënten- en vriendenkring. Om ons voor te bereiden gaven ze ons enkele voorbeelden hoe angst eruit ziet, gezien vanuit het perspectief van spirit. Het deed mij denken aan een favoriete film die “Defending your life” heet (Het verdedigen van je leven) en geschreven, geregisseerd en gespeeld is door Albert Brooks in 1991.

De film gaat over wat er met je ziel gebeurt nadat je dood gegaan bent. De intrige speelt zich af tegen de achtergrond van een rechtszaal waar beslist wordt of je ziel door kan gaan of naar de Aarde terug moet voor een volgende incarnatie. In deze film wordt de beslissing om door te gaan geheel gebaseerd op hoe de persoon in het laatste leven omgegaan is met angst.

Daarna richtte de groep zich tot de lichtwerkers op Aarde. Voor jullie is angst een roeping. Het is een mogelijkheid om licht te verspreiden.

Een prachtige maand gewenst! ESPAVO, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Is de hemel boven?
Wij komen vandaag bij jullie met een overzicht, gezien vanuit wat jullie Thuis noemen. Wij vinden het interessant dat mensen denken dat de hemel boven is. Dat idee ontstaat wanneer jullie nog heel jong zijn en je ouders nog voor je zorgen. Jullie herinneren je dat je ouders zich van bovenaf over je heen bogen als ze je uit je wieg tilden. Zelfs toen jullie gingen kruipen en lopen, torenden je ouders nog steeds boven je uit. Die gedeelde herinnering in het collectieve bewustzijn van de mensheid doet jullie denken dat de hemel in de lucht boven je is. Wij vertellen jullie dit verhaal zodat jullie kunnen begrijpen hoe de mensheid zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld door verschillende graden van kritieke massa te bereiken. Dat gebeurt ook nu weer.

We zijn niet hier om jullie te zeggen welke kant je op moet, noch om jullie te vertellen of iets wat jullie doen goed of verkeerd is, want er bestaan voor een ieder van jullie slechts persoonlijke keuzes. In plaats daarvan gaat het erom dat je in eigen kracht gaat staan. Het gaat erom dat je je her-innert wie je als spirit bent.

De bovengrens van evolutie Iets wat we met jullie willen delen is dat er een deel van jullie Thuis leeft, ongeacht wat je hier op Aarde doet. Je komt naar de Aarde en je neemt een van die fysieke bellen van biologie aan om het spel te spelen van doen alsof je mens bent. Om dat te kunnen doen moeten jullie ook doen alsof jullie van elkaar gescheiden zijn. Het is een prachtig spel en jullie mensen zijn zo goed geworden in het spelen ervan. Jullie denken echt dat jullie van elkaar gescheiden zijn terwijl jullie dat in feite niet zijn. Dat is voor ons fascinerend. Jullie lopen rond en doen alsof jullie gescheiden zijn, maar in feite zijn jullie door allerlei koorden met elkaar verbonden. Wanneer de een iets voelt, voelt een ander dat ook. Natuurlijk, jullie delen gedachten en gevoelens met elkaar omdat jullie energetische structuren deel van elkaar uitmaken. Toch plaatsen jullie jezelf in een kleine cocon en doen gedurende je verblijf hier op Aarde alsof jullie van elkaar gescheiden zijn. Jullie doen dat heel goed, maar die afgescheidenheid begint te verdwijnen. Die afgescheidenheid heeft jullie eigen evolutie op een bepaald niveau gehouden, praktisch op een bovengrens van evolutie op Aarde. Nu lost de afgescheidenheid op en dat creëert veel verandering op jullie planeet. Sommige van deze veranderingen kunnen verschijnen in een vorm die jullie op dit moment als negatief beschouwen, maar wees niet bang want alle verandering leidt tot vooruitgang.

Het is binnenkort op Aarde niet langer mogelijk om geheimen te bewaren. Is dat niet mooi? Dit is een direct gevolg van het feit dat alle mensen een betere communicatie met hun hoger zelf hebben, en dat is wat jullie zonder uitstel zijn gaan navolgen van Thuis. Tot nu toe hadden jullie slechts een vaag idee in je hart dat bepaalde of iets wel of geen weerklank bij je vond. Nu mensen beginnen te luisteren zonder alle filters, zullen jullie leren hoe je dit nieuwe systeem van leiding nauwkeurig moet afstemmen. De kristallen in de pijnappelklier beginnen al actief te worden. Dit proces verspreidt zich nu heel snel over de gehele Aarde. Binnen relatief korte tijd zullen jullie kunnen voelen alsof jullie in elkaars hoofd zijn, bijna alsof jullie door hun ogen kunnen kijken en vanuit hun perspectief kunnen zien. Kunnen jullie je voorstellen dat je op dat moment nog een geheim kunt bewaren? Niet mogelijk, lieverds, en daar beginnen mensen nu aan te wennen.

De kernpersoonlijkheid
Er is nog een ander punt dat we willen delen om jullie te helpen begrijpen wat er in het vooruitzicht ligt. Een ieder van jullie heeft wat wij noemen een kernpersoonlijkheid. Jullie wetenschap op het gebied van psychologie zegt dat de persoonlijkheid van een mens een opeenstapeling is van alle ervaringen die hij/zij in zijn/haar leven heeft opgedaan. Dat is helemaal juist, alleen blijft het niet beperkt tot maar één leven; het omvat tevens al de 12 gelijktijdige dimensies binnen elk vorig leven. Wanneer je een incarnatie op Aarde hebt afgemaakt, ga je naar Huis en kijk je terug op al je ervaringen. Je onderzoekt elke ervaring en rangschikt daarbij je oorspronkelijke intenties en zet degene die je hebt gerealiseerd opzij. Dat zijn de ervaringen die jou een geschenk hebben gegeven. Degene waar je geen geschenk van gekregen hebt zet je terug in je energiematrix om er zeker van te zijn dat je die de volgende keer dat je een fysiek lichaam binnengaat, zult meenemen. De ervaringen die je opzij hebt gezet omdat je de intentie ervoor had gerealiseerd, neem je op in wat wij de kernpersoonlijkheid noemen, de persoonlijkheid van de ziel. Dat is in feite de werkelijke persoonlijkheid die niet belemmerd wordt door je menselijke gedachtepatronen of overtuigingen. Jullie beginnen allemaal terug te keren naar je ware kernpersoonlijkheid. Dat is heel magisch en gebeurt nu omdat de mensheid zich aan het ontwikkelen is, speciaal in de komende twee jaar. Wat jullie zullen terugvinden is een vertrouwen in wie je werkelijk bent.

Oh, lieverds, dit is zo’n moeilijk leven voor jullie. Jullie hebben in feite je vleugels afgedaan om te kunnen doen alsof je mens bent. Jullie kunnen je zelfs niet her-inneren wie je was of waarom je hier naartoe gekomen bent. Maar jullie worstelen, botsen tegen elkaar, zoeken mensen die dezelfde richting opgaan en proberen in het donker je weg te vinden. Jullie hebben het heel, heel goed gedaan. Op het moment dat jullie een plek, een deur of een weg vinden die werkt, draaien jullie je om en informeren andere mensen daarover. Jullie openen de deur en houden die open zodat anderen hun weg kunnen vinden, want jullie zijn echt wezens van licht. Jullie zijn de voorlopers van licht op de Aarde. Jullie zijn hier om deze energie te vestigen en deze deuren te openen zodat, wanneer mensen beginnen te ontwaken uit de droom, er één stuk is waar ze niets aan hoeven te doen. Dat is het laatste stuk waar we het vandaag over willen hebben.

Liefde – angstquotiënt
Er komen momenten waarop het licht op deze planeet in veel verschillende vormen zal voorkomen. Wij hebben een iets andere definitie van licht dan de meeste mensen. Onze definitie verschilt zeker van de manier waarop jullie wetenschappers licht beschrijven: als een straal van licht met verschillende stralen en brandpunten. Ze zetten elektromagnetische golven aan de ene kant, radiogolven aan de andere kant, televisiegolven weer ergens anders en het zichtbare lichtspectrum is een piepklein deeltje van al die golven. Wij nemen dat alles en meer op in onze definitie van licht. Onze definitie van de zuiverste vorm van licht is liefde. Het licht is de liefde die jullie voelen in je lichaam, hart en ziel. Wat er gebeurt is dat jullie nu een mogelijkheid hebben om meer licht op deze planeet te verspreiden dan jullie ooit eerder hadden. Wees je er alsjeblieft van bewust dat met licht schaduwen ontstaan, en met schaduwen ontstaat angst. Angst is het tegenovergestelde van liefde. Velen van jullie denken dat haat het tegenovergestelde van liefde is, maar haat is een emotie. Haat is een reactie. Haat is een op angst gebaseerde overtuiging die wij SO (Systeem van overtuigingen) noemen. (Noot vertaler: In het Engels wordt BS gebruikt wat een dubbele betekenis heeft, namelijk Belief Systems en Bull Shit). De balans tussen angst en liefde verschuift nu op Aarde, dankzij het werk dat velen van jullie hebben gedaan en nog steeds doen.

Jullie bezitten liefde, en wanneer jullie je licht via die liefde tot uitdrukking brengen, stroomt het niet alleen door je heen om jezelf te vullen, maar het stroomt ook om je heen om anderen te helpen. Het verspreiden van je licht geeft je een vertrouwen binnenin je ziel, wat het her-inneren wie je werkelijk bent bevordert. De afwezigheid van licht creëert duisternis en dat is de manier waarop wij angst definiëren. Door angst voelen mensen duisternis in hun ziel. We hebben het vele malen gehad over angst want in feite is het een gebrek aan informatie; je kunt alleen maar bang zijn voor iets wat onbekend is. Door dat gebrek aan angst ontstaat een vacuüm en zodra je dat vacuüm opvult met kennis, ook al is die onjuist, maak je je los uit de angstgreep en kun je je bezig houden met wat er werkelijk aan de hand is. Wij illustreren dit aan de hand van een verhaal. Een vrouw wordt op een ochtend wakker en voelt een knobbeltje in haar borst. Ze is heel ongerust want ze vraagt zich heimelijk af of het kanker is, net zoals haar moeder had. Ze denkt: ”Nee, ik ben sterker dan die knobbel. Ik zal me er geen zorgen over maken.” Die vrouw kan in groot gevaar zijn, want de angst voor kanker kan die ziekte gemakkelijk creëren terwijl ze er voorheen niet was. Vul het vacuüm met kennis en ontlast je geest en denken. Ze kan naar de dokter gaan en erachter komen dat ze inderdaad kanker heeft. Juist dat weten zorgt ervoor dat de angst verdwijnt en dat ze er iets aan kan gaan doen. Ze kan ook besluiten het niet eens te zijn met de doktoren, maar ze zou in elk geval over de kennis beschikken en dat is genoeg om het vacuüm op te vullen. Ze kan nu met de genezing beginnen, het geschenk erin vinden en beginnen met loslaten. Maar juist dat is voor mensen vaak het moeilijkst te begrijpen.

Angst is een gelegenheid om licht te verspreiden
En dan komen jullie naar gelegenheden zoals deze. Duizenden mensen kijken naar deze uitzending – de lichtwerkers op Aarde. Voor jullie, lieverds, is angst een gelegenheid om licht te verspreiden. Angst roept jullie op aan het werk te gaan. Angst is voor jullie een gelegenheid om nu op deze planeet dienstbaar te zijn en dat doen jullie zo prachtig. Jullie brengen liefde. Jullie brengen licht. Jullie brengen informatie waar geen informatie is, zodat jullie dit hele angstproces kunnen loslaten. We vragen jullie om je woorden zorgvuldig te kiezen. Als ze op enige manier opgevat kunnen worden als zijnde op angst gebaseerd, gebruik dan andere bewoordingen om zuiverder te communiceren. Veel mensen zullen ook heel gevoelig worden voor op angst gebaseerde boodschappen, motivaties en acties in jullie eigen wereld. Angst kan je niet beheersen wanneer je je er bewust van bent. Word je bewust van op angst gebaseerde activiteiten, want dat is typisch de manier waarop de mensheid eeuwenlang onder controle gehouden is.

Nu jullie het veld van dualiteit uitgaan, zullen jullie minder van het denken in licht/donker, liefde/angst, goed/slecht, en boven/beneden ervaren. Deze tegenstellingen worden nu in evenwicht gebracht door een nieuwe verbinding met je hoger zelf. Dit wordt deels mogelijk gemaakt door de kristallen die zich binnenin je fysieke lichaam vormen, want die zullen je gaan helpen. Dat wat heel negatief had kunnen zijn, wordt nu aangepast door de wezens met het grootste vermogen om zich aan te passen in het hele universum: menselijke wezens. Jullie veranderen het allemaal in een mum van tijd.

Hulp van de andere kant
Alle ogen in het universum zijn op de Aarde gericht, want dit was het enige spel waarvan nooit werd verwacht dat het succes zou hebben. Dit was het enige spel dat geen voorbestemming had; dat geen ingebouwd begeleidingssysteem had. Het was het spel van totale vrije keuze en nu zijn jullie bezig om het universum te leiden, staan jullie op het punt om te evolueren in een positie waarin jullie nog nooit eerder geëvolueerd zijn. We zeggen jullie dat dit ongelooflijk mooi is. Jullie zijn ons gaan opzoeken. Jullie zijn jezelf door onze ogen gaan zien zodat we jullie schoonheid kunnen reflecteren en jullie kunnen helpen je Thuis te her-inneren; je dat deel van jezelf te her-inneren. Waar jullie je niet bewust van zijn, zijn de enorme samenkomsten aan deze kant van de sluier om jullie gade te slaan en jullie te eren. Want al die wezens die een stap opzij hebben gedaan zodat jullie naar de Aarde konden om dit spel te spelen staan aan jullie kant; ondersteunen jullie.

Er bestaan op jullie planeet sporten die jullie graag spelen. Over de hele wereld spelen jullie met voetbalteams. Aan het eind van het seizoen gaan jullie teams de beslissingswedstrijden in om het kampioenschap. Een team dat nu verliest wordt de voorvechter van het andere team omdat ze willen dat het team dat goed genoeg was om hen te verslaan doorgaat tot het einde. Net zoals al die wezens aan de andere kant proberen jullie te helpen om te doen waarvoor jullie kwamen. Ze zijn een deel van jullie en jullie hebben toegang tot die hulp.

Manipulatie
Mensen zijn op deze planeet keer, op keer, op keer gemanipuleerd. Het werd gedaan door praktisch elke regering, religie en onderneming. De manier waarop je het gemakkelijkst te manipuleren bent is via je eigen angst. Begin met manieren te vinden om zelfs door je kleinste angsten heen te breken en je kunt niet langer gemanipuleerd worden. Dit begint op grote schaal te gebeuren, maar het zal samenwerking van jullie allemaal vragen. Een enkele ziel kan de manipulatie niet stoppen. Dat is echter geen probleem omdat jullie allemaal een deel van elkaar zijn en jullie de grenzen of de afscheidingen tussen jullie beginnen af te breken en dat in elkaar respecteren. Kunnen jullie je een planeet voorstellen met wezens die zover geëvolueerd zijn dat ze noodzaak voor angst voorbij zijn? Dat is echt in je kracht staan, want als je iemand anders buiten jezelf in zijn kracht zet, zet je ook jezelf in je kracht. Je bekrachtigt en creëert daar de ruimte voor. Wanneer je de angst overwint en begint te zoeken naar gelegenheden om licht te verspreiden, word je een magneet. Op bijna magische wijze zullen anderen met hun angsten naar je toekomen en zul jij verschil maken op deze planeet. Daarvoor zijn jullie hier gekomen en wij zijn hier om jullie daaraan te helpen her-inneren.

We voelen ons zo vereerd dat jullie hier aanwezig zijn, want we hebben al heel lang tegen jullie gesproken en nu luisteren jullie. Het is voor ons zo’n grote eer om hier te zijn en de mooiste engelen op het speelbord van de Aarde te ontmoeten. Geniet van de rit, lieverds. Maak je geen zorgen over de bestemming, want die is er niet; het gaat alleen om de reis, dus geniet van waar je ook bent momenteel op die reis. Omarm de reis, houd ervan, lach, huil, voel het en kom er ongehavend doorheen. Want zodra jullie Thuis zijn, zullen jullie allemaal mooie verhalen vertellen over je reis op Aarde. We zullen met z’n allen rondom het vuur zitten en lachen.

Lieverds, jullie hele wereld is aan het veranderen. Jullie wisten dit en hebben er eeuwenlang over geschreven. Jullie wisten dat er een grote verandering op komst was. Iedereen had een hypothese hoe het er precies uit zou zien, en probeerde te ontdekken hoe jullie het konden versnellen. Het is hier, het gebeurt vandaag, en het gaat door. Alle dromen en aspiraties waarop jullie eens hoopten voor het jaar 2012, zijn hier vandaag al. Wij kunnen bijna niet wachten om te zien wat jullie in 2012 creëren want jullie zijn daar zo opgewonden over, maar eerst moeten jullie uitvinden op welke dag jullie dat spel gaan spelen.

Verbind je op elke manier die je kunt, lieverds, en raak elkaar vaak aan want dat is iets wat alleen op Aarde gedaan kan worden. Het is een manier om je te helpen her-inneren wie je bent, en voor anderen om te her-inneren wie zij zijn. Het is een manier om je geschenken vrij en met een reusachtige hoeveelheid liefde te geven. Weet dat wij elke stap op de weg bij jullie zijn, want we hebben jullie nooit verlaten. Weet dat we van jullie houden want wij spreiden onze vleugels om jullie grootsheid te weerspiegelen en om jullie te helpen je te her-inneren wie je bent. Jullie zijn de grootste engelen die ooit hebben geleefd.

We verlaten jullie met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo, De groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Als op het topje van de berg
Ik heb nog steeds het gevoel of ik op het topje van de berg zit. Deze magische tijd begon toen Vika, onze Russische gastvrouw, een paar dagen bij ons in Las Vegas kwam logeren. We wilden haar ons huis en de omgeving laten zien en haar tijd geven om bij te komen van de jetlag voordat ze met ons naar Big Bear, Californië zou reizen voor ons 090909 evenement.

Op zondag reden we de berg op waar Big Bear ligt. Nadat we ons hadden geïnstalleerd in onze hotelkamers met uitzicht op het meer, ontmoetten Steve en ik enkele lichtwerkers die van verschillende bestemmingen binnenkwamen. Het evenement begon de volgende dag.

We waren allemaal opgewonden om aan de zes dagen durende presentatie van de Sexual Energy (Seksuele energie) ervaring te beginnen. We hadden voor deze speciale spirituele familiereünie een bonte mengeling van lichtwerkers bij elkaar. Ze kwamen uit vele landen. Het was een prachtige mix van nieuwe en terugkerende lichtwerkers. We waren ontroerd om echt een balans te zien tussen deelnemende mannen en vrouwen. Het aantal mannen dat aan onze evenementen deelneemt, neemt beslist toe. Seksuele Energie gaat over het in evenwicht brengen van onze mannelijke en vrouwelijke kant en het was dus fantastisch om beide geslachten vertegenwoordigd te zien.

Elke dag was weer een ander, nieuw avontuur. We hadden zo veel fantastische presentatoren, dat we van ‘s morgens tot ‘s avonds druk bezig waren. Steve en ik waren zo trots dat onze zoon Austin met een lange wandeling over een deel van de berg de natuur liet zien en kajaktochtjes aanbood op het meer. Jean Adrianne, Charmaine Lee, Keith Smith, Svetlana Pashkevich en Isha Lerner hadden zulke waardevolle informatie te bieden. Een van mijn favorieten was Peter Sterling die op zijn engelenharp speelde. Ik zal nooit vergeten hoe Steve een channeling gaf terwijl hij rechts van mij zat en Peter, aan mijn linkerkant, hem daarbij begeleidde. De energie van het gevoel door spirit omringd te zijn was overweldigend mooi. Peter gaf een speciale avond waarbij hij verschillende instrumenten bespeelde terwijl zijn mooie partner Gaile op zijn muziek danste. We hadden ervoor gezorgd dat de mensen naast ons seminar tijd hadden om van de prachtige natuur en het schilderachtige Big Bear dorpje te genieten.

De tijd rond de 090909 was uitzonderlijk mooi. Persoonlijk vonden Steve en ik het fijn om met iedereen om ons heen ons 37 jarig huwelijk te vieren. We werden vereerd met een cake en de beste wensen voor onze dag. Een speciaal deel van het concert van Peter en Gaile was opgedragen aan onze trouwdag. Iedereen vierde die met ons mee. Steve en ik konden even tijd voor onszelf nemen voor een romantisch diner. We wandelden naar de plek waar we getrouwd zijn, op de berg met uitzicht over het meer. Ik wilde een steen van dit gebied zoeken zodat ik een stukje van deze omgeving mee terug kon nemen naar Las Vegas. Ik kon geen goede vinden. Steve zag mijn teleurstelling en zei toen dat de steen die we zochten een stukje verderop lag. We liepen door en waarachtig een stukje verderop lag de perfecte steen. Steve zei dat we hem verder op het pad moesten zoeken omdat wij verder op het pad in onze relatie waren. Toen wees hij vooruit en zei dat we samen nog een lang pad voor ons hadden. Hoe romantisch! Een ander geschenk aan elkaar was een unieke caleidoscoop ingebouwd in een muziekdoos die, als hij ronddraait, je de mooie patronen en kleuren laat zien. We vonden die in een typische Big Bear winkel vol met uniek houtsnijwerk en bijzondere geschenken.

Wat is het mooi om anderen een magisch bergstadje dat ons zo na aan het hart ligt te laten zien. We vonden het echt fijn om een aantal van onze lichtwerkerfamilie bij elkaar te brengen voor een grote familiereünie. Dit alles werd mogelijk gemaakt door onze fantastische lichtwerker staf en in het bijzonder door onze gastvrouw Meg Adamson-Gour en gastheer Greg Gour.

Al onze lichtwerker bijeenkomsten hebben een energetische hartverbinding maar er is altijd iets speciaals aan wat de groep de Countdown to Ascension noemt (het aftellen naar ascensie). Zij zeiden ons om elk van deze speciale data te vieren. We hebben niets gedaan op 010101 omdat de groep zei dat iedereen die datum toch al vierde. We begonnen het aftellen op 020202 in Toronto, Canada, daarna werden 030303 tot 070707 in Hawaï gevierd. 080808 was in Nederland. 090909 vierden we zojuist in Big Bear, Californië. 101010 zal een heel bijzondere bijeenkomst worden, waarvoor we terugkeren naar Big Bear. Waar je ook bent op de resterende data van 101010, 111111 en 121212, neem de tijd om het te vieren.

We zouden jullie graag zien en als dat niet bij een seminar is, dan misschien bij de VirtualLight uitzending of via het Internet. Op welke wijze we ons ook met elkaar verbinden, weet dat jullie allemaal altijd in ons hart zijn.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.