Oktober 2014

De grote Reset

Groeten van Thuis, dierbaren.

Ruimte maken voor de Nieuwe Bekrachtigde Mens

Het is een genot om bij jullie te zijn.  Er is een grote familie die zich steeds weer verzameld heeft hier op de planeet Aarde. De Familie van Licht -je kunt het verschillende namen geven- wij noemen het de Familie van E, Lichtwerkers. Velen van jullie zijn op dit moment naar aarde gekomen met de intentie om het collectief in zijn geheel naar het hoogst mogelijke niveau te brengen. Dat is heel mooi en tegelijkertijd erg moeilijk, daarom willen we met jullie spreken over wat er staat te gebeuren en wat ieder van jullie kan doen. Dierbaren, jullie kunnen deelnemen in wat er om je heen gebeurt in de wereld om ruimte te maken voor de nieuwe bekrachtigde (empowered) mens. Dat is wat er werkelijk aan de hand is.

Er zijn belangrijke aanpassingen aan de gang hier op de planeet Aarde. We hebben gesproken over de spanning van de tektonische platen en hoe mensen dit oppikken en soms te strek reageren. Jullie zijn hier gekomen en begonnen met het in evenwicht brengen van het mannelijke en het vrouwelijke. Om plotseling alle verbindingen te zien, te zien dat alles onderling verbonden is, is erg moeilijk voor mensen, hoewel jullie je ervan bewust zijn dat dit is waar jullie nu zijn Dierbaren, jullie zijn enkele van de belangrijkste mensen die kunnen helpen om deze nieuwe gedachte te aarden in deze nieuwe energie. Ja, jullie zijn gekomen met dit idee, maar soms betekent dat het vast houden aan een waarheid die tegen alles ingaat wat je ouders je geleerd hebben, en zelfs ingaat tegen wat je hebt geleerd in andere gebieden. Dat is een van de meer bevrijde delen van wie je bent, en deze nieuwe mensheid is beschikbaar op de planeet Aarde. We zijn zeer verheugd om dit vandaag met jullie te delen.

De uitademing van God

Dierbaren, het universum beweegt heel snel of heel langzaam, afhankelijk van hoe jij je tot het universum verhoudt. Gedurende de laatste 15 jaar heeft het Universum zich in sommige opzichten heel langzaam bewogen. Meer dan een decennium geleden, hebben we jullie verteld dat er een in- en -uitademing van god, die een mooie puls in het universum schiep, is. De laatste keer dat dit verschoof van de ene naar de andere, werd je universum geboren. We vertellen jullie dit was zeer interessant, omdat je zo veel concepten hebben van hoe je de nachtelijke hemel kunt zien. Het gebeurt nu, dat is het mooie deel van dit.

Er is een verandering van richting die is ontstaan gedurende de laatste vier jaar. Velen van jullie hebben geworsteld met de ongelooflijke dichtheid op de planeet Aarde, omdat jullie de wijzigingen hebt gevoeld en jezelf hebt gepositioneerd op nieuwe manieren. Sommigen hebben alles op je bord geschoond Bijna Dood Ervaringen op te doen door langs de deuren te lopen die je voor jezelf gecreëerd had om weer naar Huis te gaan. Anderen kwamen hier met een verhoogde gevoeligheid om te zien, te voelen en dingen heel snel te doen, dat is wat je healer maakte en wat je de gave gaf om je te verbinden.

Nu zijn er ontwikkelingen gaande in de mensheid en zelfs je fysieke lichaam is aan het veranderen om de veranderende energie te kunnen accommoderen. Een van de dingen die we hebben besproken is uw Nervus Vagus, die ervoor zorgt dat je alles voelt. Hebt u ooit een instinctieve reactie om iets gehad? Heeft u ook een energie gevoeld waarvan je hart begon te racen zonder duidelijke reden? Dat heeft te maken met uw Nervus Vagus en de evolutie ervan, dus we willen met u de dieperliggende reden delen waarom dat gebeurt. U verwijdert op dit moment veel van de grenzen die ervoor zorgden dat u ‘gescheiden’ van elkaar leefde, en het oplossen van die grenzen; dat is wat er gebeurt met deze uitademing van god.

Niet alle, maar veel van de uitdagingen die u in uw wereld ziet worden veroorzaakt door de “uitademing” of ze zijn er reacties op. U brengt een evenwichtige mannelijke / vrouwelijke energie, hoewel u dit in het veld van polariteit voorheen zag als tegenpolen van elkaar. Er zijn nog steeds veel mensen die zwaar naar de ene of andere kant van deze energie worden getrokken, in plaats van de twee met elkaar te verbinden. Degenen onder ons die voornamelijk in de mannelijke dominante kant van de energie verblijven op planeer Aarde, reageren overdreven sterk, en dat zien we veel op planeet Aarde op dit moment.

Maart 2015

Nu hebben jullie de neiging om alles te polariseren en te zeggen: “O, dat gaat over hun niet over ons, niet wij”. Wij zijn anders, dat is alleen dit deel van de mensheid. ”
Dierbaren, her-Inner je dat het mensen zijn, ze zijn een deel van jou en een deel van jou ervaring op Aarde. Wat wij jullie allemaal vragen te doen is te beginnen met het zien van het grotere beeld van hoe u verbinding kunt maken op basis van wat je met elkaar gemeen hebben, in plaats van op basis van hoe je anders bent. Het is een beetje tegen je natuur, want je bent binnengekomen met deze verlatingsangst, om te doen alsof gescheiden zijn van elkaar terwijl je we tegelijkertijd de mensheid en ons zelf ervaren. Het is tijd om te veranderen, dierbaren, en dat is wat er nu gebeurt. Op grotere schaal is er een energie van verandering gekomen, en het zal enige tijd duren om hieraan te wennen. We zouden willen dat we je konden vertellen dat op een bepaalde datum de energie zal veranderen en iedereen zal zich daarna beter zal voelen. Wat we zullen geven is een grove datum en dat heeft te maken met de evolutie van de mensheid, verschuiven, en dat is laat in maart van het volgend jaar.

Een kans om je Deuren naar Huis te resetten

Ter voorbereiding op deze nieuwe energie, evalueren velen van jullie worden opnieuw alles in je leven. Dit is echt zoals het moet zijn, maar laat ons uitleggen waarom dit plaatsvindt. Dit gebeurt juist vanwege alle mogelijkheden die je hebt ingesteld voordat je binnenkwam. Velen van jullie arriveerden met een ongelooflijk gevoelige Nervus Vagus zenuw zodat jij je helende werk kon doen, maar je hebt ook gemerkt dat je erdoor overweldigd werd en dat je veel energie van anderen ging dragen, dat was en is je verantwoordelijkheid niet om dit te doen. Binnenkomen met een hoge energie, met deze verhoogde gevoeligheid, heeft bij velen van jullie gezorgd voor het plaatsen van Deuren naar Huis. “Phantom Sterfgevallen, Bijna doodervaringen,” noemen wij die want zij zijn de gelegenheid voor u om uit het lichaam en terug naar huis te gaan. U heeft de omstandigheden ingesteld, mogelijkheden gecreëerd, soms zelfs zaadjes geplant om een slechte gezondheid te creëren opdat je dit moment, deze deur zou kunnen bereiken. Velen van jullie zijn genezers, dus u zult begrijpen dat ziekte “verkeerd” is. Maar dat is het niet, dierbaren. Vaak is het de enige manier om je geest te bevrijden van dat lichaam. Jullie dachten hier uitvoerig over na voordat je binnenkwam. Wat er tussen nu en het einde van maart 2015 gebeurt, is dat ieder mens de gelegenheid krijgt om opnieuw hun eigen mogelijkheden om naar Huis te gaan, herzien kan. Velen van jullie zijn moe en/of gefrustreerd. Als je voelt dat je alles wat je kunt doen hebt gedaan, krijgt u de mogelijkheden om te vertrekken voorgeschoteld. Re-member, Her-Inner je Dierbaren, je bent op de planeet van de vrije keuze. Dit is de enige planeet van vrije keuze op dit moment, met uitzondering van de tweede die nu in de beweging er naar toe is. Het mooie hieraan is dat u dit alles kunt veranderen, en als u wilt blijven kunt u uw eigen energie op nieuw resetten. Laat ons uitleggen wat dat is en wat het zal brengen, niet alleen voor u maar ook voor uw geest.

Uw geest kan maar een bepaalde hoeveelheid energie en licht dragen, die u vast kunt houden in het fysieke lichaam. Dat begint te veranderen, want op dit moment kunnen er zelfs fotonen groeien in uw lichaam. Binnenkort uw moleculaire- en microbiologen nog meer over de fotonica van het fysieke lichaam, en hoe dit kan beginnen te groeien, begrijpen. Het zal alles in dit leven te veranderen. Op dit moment zijn velen van u gewoon moe en hebben vrienden die nar Huis zullen gaan, maar dat is precies zoals het zo moet zijn. Zie de dood alstublieft niet als iets verkeerds, Vier het daarentegen, dierbaren, want het naar Huis terugkeren van de geest. Dierbaren, jullie hebben zo ongelooflijke veel goed werk verricht. Velen van jullie hebben deze vroege exits georkestreerd; je kwam binnen met een dergelijke gevoeligheid en jullie hebben geprobeerd om zo snel mogelijk weer naar Huis te kunnen. Tussen nu en het einde van maart van het volgende jaar, heeft u de kans om de energie opnieuw in te stellen dat, nieuwe contracten te maken, en dingen in beweging te zetten. Dit is tot nu toe niet de norm geweest sinds jullie in deze nieuwe lichtenergie stapten. De sterk geladen fotonische deeltjes die de Aarde iedere dag raken, bieden de planeet Aarde een nieuwe ervaring aan. Heel eenvoudig, sommigen van jullie zullen het gevoel dat je naar huis wilt, en dierbaren, je hebt toestemming om dat te doen. Niemand al je vertellen dat je nog niet klaar bent met je missie, of dat je moet blijven. En dit zal gebeuren als je besluit te blijven:

Phantom Death/ Bijna Dood Ervaring.

Op een bepaald punt in de komende maanden, zal je door een proces van een Phantom Death/Bijna Dood Ervaringen heengaan. Misschien zal uw hart stoppen op de operatietafel, en dan zal het heel duidelijk dat het echt een Fantoomdood is geweest. Anderen stappen op een meer directe weg. Je geest zegt: “Ga vooruit. Stap naar voren. ” Wanneer je bij deze mogelijkheden om naar Huis te gaan komt, zullen die dingen erg snel voorbij gaan. Het is misschien gewoon een close call in het verkeer en ineens realiseer je je, “ik had kunnen sterven, maar laat me mijn pad maar voort zetten.” En je gewoon naar voren blijven bewegen, maar je zult het weten. Deze kansen moeten worden gevierd dierbaren, niet gevreesd. Voor u incarneerde hebt u deze dingen afgesproken. Ze zijn allemaal onderdeel van de contracten die je hebt gemaakt met planeet Aarde, en onderdeel van uw zijn die pretendeert een mens te zijn.

Je leven opnieuw beoordelen.

We beginnen hierover omdat de meesten van jullie ervoor zullen kiezen om te blijven. Wat uw keuze ook is, het is niet goed of fout. U bent op de planeet van de vrije keuze en wij eren u. Als u morgen naar Huis komt zal dat worden gevierd, maar het maakt geen verschil hoe lang je blijft, dierbaren. Dat is aan u. Velen van jullie worden enthousiast bij het horen van de mogelijkheid om nog meer licht en geest in je eigen lichaam te dragen, terwijl je nog hier in je incarnatie bent. Wat gebeurt er als je door deze Bijna Dood Ervaring, deze Phantom Sterfgevallen heengaat? Of deze u ernstig zijn of gewoon een kortstondige close call in het verkeer, het zal uw leven opnieuw in stellen. Wanneer dat gebeurt, zult u op het pad van uw leven terug kijken om de toekomst te bepalen. U zult zich beginnen te her-Inneren, door oude herinneringen en ideeën heen werken, zelfs oude fotoboeken doorwerken. U zult opnieuw naar elk deel van uw leven kijken op dezelfde manier als u doet voordat u daadwerkelijk naar Huis gaat, alleen hebben ze daar niet uw fotoboeken, dat is het grootste verschil. Maar verder is het precies wat je doet als je naar Huis gaat; opnieuw al uw ervaringen ervaren en u elk deel ervan her-Inneren.

Als u naar Huis gaat zult u beslissen welke delen compleet zijn, met welke delen u terug wilt komen, of dat u volledig klaar en compleet bent. Het is helemaal aan u, want er is niemand die over u oordeelt. U bent op de planeet van de vrije keuze planeet, die een voortzetting van Thuis is. Voor degenen onder u die blijven, doe precies hetzelfde; her-Zie alles in je leven … elke relatie, elke taak die u op u hebt genomen, uw reden om hier te zijn, uw passies wat ze ook mogen zijn. Dit is de tij om u opnieuw te verankeren op de planeet Aarde. Indien u wenst te gaan, zal dit worden gevierd, en u zult het ook veel makkelijker vinden dan gedacht. De werkelijkheid is in de overgang; naar Huis gaan is alleen moeilijk als je dat verwacht en als je niet weet wat te verwachten. Als je je eenmaal bewust bent van deze transitie dan zal het een vrolijke rit worden, een energie-reis van de ene dimensie naar de volgende. Het merendeel van de uitdagingen van de overgang ontstaat simpelweg omdat mensen in angst gaan. Wat gebeurt er als een schepper-wezen (zoals u) in angst overgaat? Het is dan dat ze hun grootste angsten creëren en het kost tijd om zich te ontdoen van deze lus.
Voor degenen onder u die bekend zijn met de kennis van het overgaan, zal het zeer gemakkelijk en comfortabel zijn, om vervolgens zeer snel vooruit te gaan.
U gaat terug naar Huis en u past zich snel en gemakkelijk aan En voor diegenen inde u die blijven , sta jezelf toe om tijd voor jezelf te nemen om dit te ervaren want je zult het nodig hebben. U moet opnieuw beoordelen wat uw plaats op de planeet Aarde is , begrijpen waarom u hier in de eerste plaats kwam, en of dat doel is nog steeds geldig is of dat u opnieuw die redenen wilt uitlijnen. Op hetzelfde moment, heeft u de kans om ieder deel van uw bestaan opnieuw te be-Zien. Hoe u zich heeft opgesteld in relaties, hoe u die gecreëerd heeft, alles zal onder de loep komen op dit punt. Wij zeggen tegen jullie, Dierbaren, het is niet goed of fout. Sommigen van jullie zullen zeggen: “Wel, ik kan zien hoe ik een relatie met mijn geliefde, mijn man of mijn vrouw zou kunnen hebben. Maar hoe zit het met de kinderen? Hoe zal mijn relatie met de kinderen te veranderen? “Het is heel simpel. U verplaatst zich in een mondige, bekrachtigende, samenleving, dus alles zal moeten veranderen waaronder uw relatie met uw kinderen en andere langlopende verplichtingen die velen van jullie hebben. Het zijn spannende tijden, Dierbaren, omdat hun relatie met de planeet Aarde is aan het veranderen ook.

Het fysieke lichaam veranderd.

Jullie beginnen de hogere waarheden van je menselijke ervaring te begrijpen. Het is een her-Inneren op veel gebieden, want uw geest is niet van de dichtheid: Uw geest is echt u. Het is de kern van de persoonlijkheid die eeuwen van tijd alleen maar op de planeet Aarde in gedragen en niet alleen op Aarde. Nu heeft u bewust besloten om dit op Aarde te leven in plaats van het uitroeien van de planeet Aarde om dan weer opnieuw beginnen.
U veranderd dit alles letterlijk per dag, en we zijn zo blij om het te bekijken. We kunnen de uitdagingen zien die u voelt wanneer u zich verloren voelt, maar we zien ook wie u werkelijk bent. We houden meer van jullie dan jullie weten. U heeft al “Alles dat Is” veranderd. Nu heeft u de kans om uw energie te her-Zien en dingen in gang te zetten zodat iedereen een stap voorwaarts kan doen. Als de nieuwe, bekrachtigde, mens zult u meer van uw eigen licht dragen en u zult in staat zijn om in die richting verder te groeien.

Nu, op dit moment, Dierbaren, als iemand volledig de stap naar het lichtlichaam en de wereld zou zetten, zou het zeer moeilijk zijn, omdat de collectieve vibratie van de mensheid dit nog steeds niet ondersteunt. U zou ervaren dat het lichtlichaam enorme gevoeligheden zou hebben. Dat is de reden dat u zo veel allergieën en vergelijkbare uitdagingen ervaart op dit moment. U heeft nu eenmaal last van vervuiling sinds het verbranden van de fossiele brandstoffen en uw Industriële Revolutie. Echter, u heeft ook de mogelijkheid om dit te veranderen. Het fysieke lichaam is aan het veranderen, het ervaart een gevoeligheidsniveau dat we nog niet kenden. O dit moment is ongeveer 20% van de mensheid overgevoelig voor gluten, iets waar we ons eenvoudig aan zouden kunnen aanpassen. Terwijl u meer licht in uw lichaam leert opnemen, zullen sommige van deze uitdagingen verschuiven , en uw boeren en telers zijn ook al hun dekbeelden aan het bijstellen. Uw supermarkten hebben zich al enigszins aangepast aan de nieuwe behoeften van de mensheid. Meer zal komen en u zult snelle veranderingen bespeuren in deze periode.

De grote re-set van de mensheid.

Dit is een tijd van re-set, her-Zien, de grote reset van de mensheid. De verandering van de inademing en de uitademing vindt plaats en dat is waar ieder mens op Aarde nu mee wordt geconfronteerd. Dit samen met de mogelijkheid om te blijven of om naar Huis te gaan. Niemand houdt u hier. Als u besluit te blijven, dan zult u alles opnieuw evalueren- be-Zien, voel u vrij om dat te doen. U bent ontslagen van uw contracten, zelfs al weten velen van u dat niet. U zult nieuw contracten re-setten, dus durf bewuste contracten te creëren op deze planeet. Als u iemand ontmoet waarmee u een contract hebt gemaakt voor u geboren werd, dan zal er een natuurlijke drang zijn om dit contract in werking te stellen. Vele van deze contracten zijn al losgelaten, maar het zal er frustrerend zijn voor enkelen van u juist omdat u zoekt naar maatjes waarmee u contracten heeft.
Wij vertellen jullie, Dierbaren, dat vele van deze contracten nog steeds gekozen zullen worden, alleen niet helemaal met dezelfde pull die ze eerder had. Zaken die gedaan moesten worden, zoals karmische contracten, zijn volledig ingelost voor zover het het magnetisme betreft. Dat wil niet zeggen dat wanneer je in contact komen met iemand je die karmische band niet zult voelen op de een of andere manier. U kunt zelfs wensen dat dit zich oplost, de keuze is aan u. Maar moet het worden gedaan om succesvol te zijn op Aarde? Dierbaren u bent al succesvol geweest op Aarde, u hebt het spel gewonnen en nu bouwt u een volledig nieuwe Aarde. We zijn ontzettend enthousiast, omdat deze veel harmonieuzer zal zijn, in harmonie met Thuis, met waar je vandaan komt. Het geeft u de mogelijkheid om meer dan ooit te voren meer van uw creatieve vermogens vast te houden. Wij vertellen jullie, Dierbaren, de beweging terug in lichtlichaam kan voor velen erg moeilijk zijn. Help anderen, want daarvoor ben je gekomen en dat is waarom er velen van ons, nu, hier zijn om behulpzaam te zijn in deze grote transitie en recent van de mensheid.

Jullie denken dat wij van bovenaf naar jullie kijken; echter zij zijn niet ‘boven’. Het is fascinerend dat jullie denken dat we ‘boven’ zijn omdat jullie hemel boven is, dierbaren het is overal. Jullie snappen dat als jullie kinderen zijn, wakker wordend in een fysiek lichaam, terwijl je op je rug ligt of terwijl je vastgehouden wordt door een ouder. Terwijl je omhoog kijkt zie je de wereld, en je hebt er aan overgehouden dat alle goeds van bovenaf komt. Jullie zijn zulke wonderschone wezens. We kunnen niet wachten om te zien hoe dit nieuwe spel groeit. We staan direct achter u, helemaal, om het eenvoudiger te maken de deuren te openen, om het makkelijker te maken voor jullie. Jullie hoeven niet te worstelen op de manier die jullie deden in de oude energie. Het pad van de minste weerstand verschijnt heel snel voor jullie. Sta uzelf toe het te laten zijn. Laat de dingen los waaraan u zich nu nog vasthoudt omwille van het vasthouden en sta uzelf toe op gere-set en ge-herpositioneerd te worden.. Dit is de nieuwe wereld en u bent veel meer dan slechts een onderdeel ervan.

Het is met de grootste eer dat we jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar elke manier die je kunt. Het is de reden waarom je kwam. Weet dat het een gloednieuw spel is dat u speelt dierbaren. En speel goed samen.

 

Espavo

 

Espavo ik ben de Wachter van de Tijd

De Groep

 

We waarderen uw feedback

Het woord Espavo is een vroeg-Lemurische groet; “ Dank je voor het in je kracht gaan staan”.

De hartverbinding

Door Barbara Rother

Heilige zondag

Vandaag is wat Steve en ik graag “Heilige zondag” noemen. Dit is de dag waarop we onze tijd samen in de eerste plaats koesteren en daarna genieten van wat we maar voelen dat we willen doen. Hoewel dit de enige dag is waarop we niet hoeven te werken, zijn er momenten, zoals deze, dat we dat toch doen omdat we genieten van ons werk. Wat we uiteindelijk ook doen, zondag heeft een andere energie dan de rest van de dagen van de week. Het heeft een speelse, ontspannen sfeer. Dit is onze dag om te ontspannen van de drukte van de afgelopen week. Dit is wanneer we onszelf opladen voor de komende week. Het belangrijkste, het is een dag om te vertragen, om het snelle tempo van het dagelijks leven en erkennen hoe prachtig ons leven is, door vol van dankbaarheid te zijn en elk prachtig moment te vieren.

Zondag lijkt wel onze dag te zijn om ons niet alleen met onszelf te verbinden, maar ook met onze dierbaren, om een brug slaan naar onze biologische familie. We zouden mijn broer of Steve’s zus en broer kunnen bellen. Steve en ik zullen een telefoontje plegen om te zien hoe het is met onze zonen, schoondochters, kleinzoon, neven en nichten en vrienden, die ook als familie voor ons zijn. Het is belangrijk voor ons om de tijd te nemen om bij te praten met mensen die ons dierbaar zijn.

Deze komende week verbinden wij ons op een bijzondere manier met onze familie . We zullen onze Lightworker Reunion hebben in Scottsdale, Arizona. Dit zal een grote bijeenkomst van spirituele familie zijn waar we de energie van het bij elkaar zal integreren, inspiratie en inzichten delen met elkaar. Belangrijker nog; we zullen alle familie knuffels inhalen! Steve en ik kijken ernaar uit om ons te verbinden met deze familie die uit veel verschillende delen van de wereld komt. Familie is een verlengstuk van wie we zijn. Ze zijn een spiegel voor onszelf en wie we denken te zien. Dit zal een plek waar we allemaal onvoorwaardelijke liefde en acceptatie kunnen voelen. We zullen samen zijn vanaf donderdag tot en met maandag en een verhelderende ervaring delen. Op zondag zal er een bijeenkomst zijn, en ik zal de tijd nemen om de heilige zondag, de Sacred Sunday, te erkennen, terwijl ik me verbinding met dit deel van mijn familie met heel mijn hart.

 

Met liefde en licht,

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2014 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.