Januari 2010

Het leven is een zelfvervullende voorspelling
Beslissende aanloop naar 2012


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. De groep zegt dat al heel lang, maar in deze boodschap gaan ze naar een heel nieuw niveau met deze uitdrukking. Ze vertellen hier het verhaal wat er gebeurt wanneer een idee in het collectieve bewustzijn komt. Het komt altijd tot manifestatie. Ze zeiden dat zo veel dingen zich beginnen te manifesteren als gevolg van de snelle verhoging van het collectieve bewustzijn. Zij her-inneren ons eraan dat wij, als wij scheppers zijn, de gedachten die in ons hoofd leven creëren. We kunnen angst creëren of we kunnen liefde creëren. Ze herinneren ons eraan dat wij mensen zijn verslaafd aan drama en angst. Toch hebben we elk ogenblik de keuze welke gedachten we in ons hoofd laten blijven. De groep zegt dat er prachtige dingen gaan gebeuren rond 2012. Maar het is niet aan de groep om te bepalen wat wij ervaren. Het is aan ons, want wij zullen onze eigen ervaringen bepalen. Maar als we onze krachten collectief gebruiken, worden ze exponentieel versterkt. De groep is nu nieuwsgierig naar de grote gebeurtenissen die wij gezamenlijk creëren in het jaar 2012. Zij zeggen dat het vanuit hun perspectief pure magie is om toe te kijken terwijl wij deze gebeurtenissen creëren. Na 14 jaar channeling en de dingen te bekijken vanuit het perspectief van de groep, heb ik geleerd dat er niets is wat we niet kunnen doen. Maar wanneer we het doen, denken we altijd dat iemand anders het deed, ook al deden we het aldoor zelf. De groep laat mij steeds meer de manier zien waarop dingen vibrationeel in elkaar passen en hoe eenvoudig het eigenlijk is. Zelfs als we begrijpen dat elke gedachte die we hebben iets creëert en, als ik daar vanuit mijn menselijk perspectief naar kijk, dan bevestigt dat één basisovertuiging van mij: Ik geloof in Magie!

Verwacht dit jaar een wonder!

Een dikke knuffel, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Er is zo veel dat wij met jullie willen delen vandaag, daarom beginnen we direct met de informatie want er begint op dit moment een enorme energieverschuiving op deze planeet. Velen van jullie zullen hiermee in je persoonlijke leven te maken krijgen. Velen van jullie zullen dat ervaren als tegenslag of als koerscorrectie en soms als een nieuwe richting ter overweging. Wat er ook gebeurt met jou of hoe dat ook plaatsvindt in de wereld, wij vragen je om er gewoon naar te kijken als een mogelijkheid in plaats dat je op de een of andere manier een richting op wordt gestuurd.

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat jullie de scheppers zijn, de magiërs van het Speelbord. Je verlangens en passie staan voorop in je leven. Je overtuigingen hebben je er vaak van weerhouden om dingen te ontdekken of om situaties die je in feite zouden kunnen helpen om in je ware passie of je echte werk te komen, te doen werken. Nu zal daar een eind aan komen. Zodra jullie naar de volgende niveaus gaan, zullen jullie de dingen vanuit een totaal ander perspectief zien.

Lagen van werkelijkheid
Het is nog niet zo lang geleden dat wij met de Hoeder in een vliegtuig zaten dat ging landen op Heathrow Airport in Londen. Het vliegtuig slaagde erin om door een dikke wolkenlaag binnen te komen en de Hoeder genoot ervan want als hij uit het raam keek was alles wat hij kon zien witte dons omdat hij midden in de wolken zat. Zijn waarneming was sterk beperkt en hij kon het grotere beeld niet zien. Het vliegtuig kwam door de wolkenlaag en plotseling gloorde het daglicht, bijna alsof dit het begin van een nieuwe dag betekende. De Hoeder was verwonderd, maar zag al gauw beneden zich een volgende wolkenlaag liggen. Het duurde niet lang of het vliegtuig zou door een volgend donsgebied gaan waar hij weer volledig in de mist zat, om daarna nog weer een prachtige wolkenlaag te ontdekken op een lagere vlieghoogte. Het vliegtuig moest om te landen door verschillende wolkenlagen wat je zou kunnen vergelijken met het kijken naar je leven en de gebeurtenissen eromheen vanuit verschillende niveaus.

Dat is wat er met iedereen gebeurt. Niet alleen gaan jullie door deze verschillende niveaus, maar in plaats dat je vliegtuig omlaag gaat, gaat het omhoog. Telkens wanneer je een nieuw niveau van deze wolken bereikt, is het belangrijk om naar buiten te kijken en te bepalen wat nog steeds geschikt voor je is. Telkens wanneer je dit doet, zul je je leven vanuit een hoger perspectief bekijken, waardoor je meer kunt bevatten van je eigen grote beeld.

Wanneer er, terwijl je door deze verschillende niveaus gaat, een moment is waar je je volledig geblokkeerd of blind voelt, begrijp dan dat het slechts tijdelijk is. Binnen korte tijd zul je door een volgend niveau gaan en zul je de dingen weer vanuit een totaal ander perspectief kunnen zien. Jullie gaan nu geregeld door dit soort perioden. Je rustig gaan voelen tijdens verandering zal helpen deze overgangen gemakkelijker te maken.

Voorspellingen die zich nu ontvouwen
Er liggen drie jaren voor jullie die heel cruciaal zullen zijn. Wat er in deze tijd gebeurt en het op gang brengen van deze totaal nieuwe energie, zal de energie bepalen voor de mensheid voor de komende duizend jaar. Dit is geen nieuwe informatie; dit is al op vele manieren eerder gezegd. Wij gaan gewoon een andere draai aan deze informatie geven die met jullie is gedeeld, zodat jullie haar nu vanuit het perspectief boven de wolken kunnen zien.

Zoals velen van jullie hebben geleerd en door verschillende meesters is verteld, werd voorspeld dat Jezus Christus terug zou keren naar de aarde en zou regeren over een duizendjarig rijk van vrede dat volgde op het Armageddon. Jullie zitten nu midden in wat jullie het Armageddon zouden noemen. Wat jullie werd verteld over de terugkomst van Jezus Christus om te regeren over een duizendjarig rijk van vrede, was absoluut waar. Het ging echter niet over een enkel individu maar over jullie allemaal. Dit is ook de eerste volledige stap in het Tijdperk van Bekrachtiging. De energie komt terug via jullie en het idee is om ruimte te maken zodat ze zo vaak mogelijk door kan komen. Dus, wanneer je in de spiegel kijkt en zegt: “ik ben niet goed genoeg” of “ik ben niet perfect genoeg”, zet je zelf de barrières op die niet alleen jou zullen hinderen maar ook de god in jou. Het eerste wat we van jullie vragen is om jezelf niet meer te veroordelen. Begin te kijken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Kijk naar de kans om te groeien wanneer je iets negatiefs ziet gebeuren, want dat is in eerste instantie de reden waarom je dat hebt opgezet. Je zult er iets belangrijks uit moeten halen of het zal op dat moment letterlijk verdwijnen.

Het geheim van het leven
Wij hebben een eenvoudige uitdrukking die wij met jullie willen delen. Wij hebben het al eerder gezegd, maar nu wordt het belangrijker dan ooit. Als je echt begrijpt wat deze uitdrukking betekent, dan weet je waarom je op aarde bent. Je weet dan waar dit spel omgaat, dus moet je gewoon de verschillende stukken blootleggen. De uitdrukking is simpel: Het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Het moment waarop je dat begrijpt, zul je meer gaan doorzien, niet alleen als individu, maar ook als collectief. Laat ons een voorbeeld geven.

Het is nog niet zo lang geleden dat een channel begon te schrijven over een heel interessante opeenvolging van gebeurtenissen die op aarde zou plaatsvinden. Wij willen jullie deelgenoot maken van de meest fascinerende delen ervan. Op een bepaald moment werd gechanneld dat er drie dagen duisternis zouden zijn voordat de aarde de fotonengordel in zou gaan en de nieuwe energie zou gaan binnenkomen. Ze gaven zelfs een datum waarop dit zou gebeuren. De informatie vond weerklank en werd heel populair. Er zat ook belangrijke informatie in die velen heeft geholpen met hun ontwikkeling. Op het moment echter waarop het werd gesproken en gehoord door één enkele persoon, begon de mensheid te veranderen, te groeien en zich aan te passen aan de informatie. Daardoor was de noodzaak om fysiek een aantal van de andere realiteiten te ervaren niet langer nodig. Er werd gezegd dat deze gebeurtenis zou plaatsvinden op die en die datum, in dat en dat jaar. Toen kwam het moment dat het zover was en daar stonden ze op de berg om de fotonengordel en de drie dagen van duisternis te verwelkomen, maar er gebeurde niets. Ze dachten dat het plaatsgevonden moest hebben in een andere dimensie of op een andere manier, maar het gebeurde niet op de manier zoals het channel had gezegd. Veel mensen beschouwden dit als een misser en zeiden: “Oh, als het niet gebeurde op de datum die gesteld was, moet het dus niet waar zijn.” Veel mensen distantieerden zich op dat moment van de informatie en vertrouwden haar niet meer. Een poosje was alles stil, maar niet lang daarna kwam de energie terug. Opnieuw begonnen mensen te praten over de fotonengordel, de drie dagen van duisternis en alle energie daaromheen. Wij vertellen jullie dit omdat veel waarheden in de oorspronkelijke channeling zich nu beginnen te ontvouwen. Ook al werd de realiteit veranderd voordat de gebeurtenis plaatsvond, had het een plek gevonden in het hart en de geest van sterke scheppers. Wij zeggen jullie dat deze realiteit nu ervaren kan worden. Niet omdat het voorspeld werd, maar omdat het bestaat en in zoveel harten en geesten weerklank vindt. Zien jullie nu wat er gebeurt wanneer jullie grote ideeën in de gedachten van scheppers leggen?

Hologrammen: energievormen die materie aantrekken

Wij hebben jullie al eerder verteld dat wij zien dat de overlapping van het bestaande hologram van de aarde dat jullie aan het opbouwen zijn, spoedig zal aanbreken. De aarde begon als een hologram… een gedachte van god. In de ruimte waar veel gedachten elkaar ontmoetten, creëerde dat een driedimensionale vorm van energie waar materie toe aangetrokken werd. Materie begon zijn weg te vinden om dat wat jullie de Aarde noemen en alles eromheen te creëren. Er hebben nu veel gebeurtenissen plaats en wanneer dit nieuwe hologram komt en zich over het oorspronkelijke hologram van de Aarde legt, zal dat een energetische ontwikkeling zijn. Op grond daarvan zouden jullie daar in feite dagen van duisternis omheen kunnen creëren. Jullie zouden zelfs een nieuwe energie kunnen creëren die jullie dan interpreteren als de fotonengordel, want dat idee heeft zich vastgezet in jullie geest. Jullie zijn de scheppers, lieverds, en de magie is er niet minder om want jullie hebben het gecreëerd. Dat is de ware magie van wie jullie zijn. Wanneer jullie creëren in harmonie met andere wezens, dan is dat wat er echt gebeurt. Dat is waar jullie op dit moment zijn – jullie zijn bezig manieren te vinden om in harmonie te creëren, want het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Wat jullie waarnemen zal alle realiteit creëren die jullie nodig hebben om het voor jullie waar te maken. Want vergeet het niet lieverds, het is en blijft een spel.

De grote vraag: Waarom?
Jullie zijn geen mensen. Er bestaat niet zoiets als tijd, toch leven jullie met dat begrip elke seconde van de dag. Jullie hele energie lijkt gevangen te zitten in een klein lichaam waarin jullie je tussen tijdframes in bewegen. In werkelijkheid is eenieder van jullie een grote spirit die pretendeert dit spel te spelen. De vraag die wij jullie stellen is: “Waarom?” Wat willen jullie hiermee bereiken? Het is nu de tijd om heel helder te krijgen waar je focus op gericht zal zijn. Dat betekent niet dat je het niet kunt veranderen. Het betekent echter wel dat boven al het andere, het nu de tijd is om op zoek te gaan naar je passie en je focus. Wat zorgt ervoor dat je ogen gaan schitteren? Dat is het stuk van Thuis waarmee je naar de aarde kwam; dat is wat je nu zult aanbieden om deze nieuwe aarde mee te helpen opbouwen. Wees niet bang voor je droombeelden, lieverds. Beschouw de dingen niet als juist/verkeerd, goed/slecht of boven/beneden. Kijk in plaats daarvan in je eigen hart. Wat draagt aan je bij of neemt van je weg? Dat zullen de grootste stukken zijn die naar voren komen. Geniet van deze creaties en zoek een manier om je passie tot uitdrukking te brengen. Heb plezier met de fotonengordel en met dat wat jij als dagen van duisternis zult zien. Koester je in deze energie. Begrijp dat mensen het heerlijk vinden om bang te zijn, want dat is jullie aard. Jullie houden van het licht. Daarom vinden jullie het ook heerlijk om bang te zijn voor de duisternis. Daarom gaan jullie naar zoveel enge films. Geniet er maar van want het is een prachtige menselijke ervaring. Maar houd in gedachten dat het allemaal vanuit jullie perspectief bekeken is, want er bestaat niet zoiets als “echt”. Angst is slechts een gebrek aan licht. Wanneer scheppergoden een gebrek aan licht vasthouden en dat projecteren, kunnen ze net zo gemakkelijk in het negatieve energieveld creëren als dat ze in het positieve energieveld creëren. Denk eraan, lieverds, het leven is een zichzelf vervullende voorspelling. Wat wil je daarvan maken? Wat is je hoogste droom op dit moment? Met de beantwoording van die vragen, vragen wij jullie om de volgende stap te zetten.

De voorspelling van 2012
In het jaar 2010 zal er een enorme verandering in de energie zijn op deze planeet. Jullie zullen daar stuk voor stuk op de een of andere manier mee te maken krijgen. Er is niemand die dit niet gaat voelen. Je eigen fysiologie is aan het veranderen en zich aan het aanpassen zodat je meer van je eigen licht kunt bevatten dan je ooit hebt gekund.

De seksuele energie in je lichaam zal tien keer sneller gaan stromen dan voorheen. Degenen die zich niet op hun gemak voelden met deze energie, degenen die littekenweefsel uit het verleden hebben, zelfs degenen die ermee hebben gewerkt en zich er toch ongemakkelijk bij voelden, zullen in deze overgang de grootste moeilijkheden hebben. Dit zijn de tijden waarin jullie stuk voor stuk als heler en leraar mee kunnen helpen de energie tot volle ontwikkeling te brengen door anderen bij de hand te nemen. Velen van jullie aarzelen om dit te doen en zeggen: “Ik weet niet voldoende. Ik heb dit niet gestudeerd. Wie ben ik om een ander te helpen?” Maar dit is precies waarom je hier naartoe gekomen bent en dit is ook de reden waarom je vele malen teruggekeerd bent naar de aarde.

Soms ben je zelfs teruggekeerd nadat de lessen hier afgemaakt waren. Om hier te zijn en te helpen met de wonderen die zich nu ontvouwen. Houd die kracht vast, want dat is je gave. Houd die energie vast van wie je werkelijk bent, en wees niet bang voor de dingen die je daar buiten ziet in de vorm van schaduwen. Deze problemen zijn gewoon kansen voor jou om je licht meer dan ooit te laten schijnen. Als gevolg daarvan zul je in staat zijn om al deze energie die rond het jaar 2012 hangt op te pakken en ervan te genieten. Dans temidden van de negativiteit en heb er plezier mee. Wij hopen dat je het dan zult oppakken en tot werkelijkheid zult maken. Want lieverds, jullie vragen ons voortdurend wat er gaat gebeuren in 2012.

Wij keren die vraag nu om en vragen jullie wat er gaat gebeuren in 2012. Jullie bezitten de sleutel en er bestaan totaal geen beperkingen voor jullie. De sluier wordt letterlijk voor iedereen even verwijderd om je de kans te geven in je creatieve vermogens te stappen. Dit gaat er gebeuren de komende drie jaar en daarvoor zijn jullie nu op dit moment in voorbereiding. Geniet van deze rit. Zoek die stukjes passie waarmee je dienstbaar kunt zijn. Zoek uit wat je hier kwam doen en ga die richting op. Heb geen oordeel over de uitkomst. Heb geen oordeel of ze wel luisteren naar je boodschap, of dat je succes hebt. Heb alleen voldoende verantwoording voor jezelf om te gaan doen wat er in je hart leeft en daardoor zal je spirit naar buiten kunnen stralen. Volg je hart, ga die richting op en vermeng dat met de energie die je kent als de jouwe. Er zijn nu nieuwe mogelijkheden en wij zeggen jullie dat er geen dromen zijn die niet kunnen uitkomen. In de komende paar jaar gaat deze aarde behoorlijk opwindend worden, want eenieder van jullie zal bezig zijn met het blootleggen van je eigen grootste vermogens om op aarde een schepper te zijn. Het enige wat jullie in evenwicht moeten leren houden is de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

“Verantwoordelijkheid” opnieuw definiëren
Wij hebben van verantwoordelijkheid gezegd dat het de balans is van kracht/macht. Als je je kracht/macht in een bepaald gebied wilt vergroten, zoek dan manieren om je verantwoordelijkheid te vergroten. Jullie zullen dat in een nieuw licht gaan zien wanneer jullie het Tijdperk van Bekrachtiging ingaan. Jullie zullen gaan begrijpen waarover wij het hadden. Jullie zullen dit nu anders gaan zien, want omdat jullie in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor je eigen geluk, sluit al het andere zich daarbij aan. Je zult nu merken dat je redelijk gemakkelijk door het leven danst, en je afvragen waarom het leven zo’n worsteling was en waarom je steeds maar weer tegen die stenen muur opliep. En plotseling was toen alles verdwenen. Toen je perceptie veranderde, deed je werkelijkheid dat ook. Je kwam als het ware door een volgende wolkenlaag en plotseling leek het leven rustig te dansen als een prachtige menselijke ervaring. Wij kunnen jullie verzekeren dat jullie nog altijd pijn zullen voelen, en liefde zullen voelen, want jullie zijn nu eenmaal hier om dat soort menselijke ervaringen op te doen. Oordeel pijn alsjeblieft niet als slecht en liefde als goed, want dan begin je als een mens te denken en blokkeer je de hele boodschap. Kijk naar alle stukken die je als mens bent en vier het leven, vier je eigen energie. Durf te dromen, durf fantasieën te hebben en durf de volledige voorspelling waar te maken die je voor jezelf stelt. Weet dat alles wat je in je hart houdt zich op de hoogst mogelijke manier voor je zal manifesteren, als je het maar kunt loslaten. Geef het over aan het universum, want op dat moment wordt je energie verwerkelijkt. Het is dan gemakkelijk voor materie om rondom je energie te komen. Besef dat je niet alleen je eigen persoonlijke dromen hoeft vast te houden, maar dat je deel kunt uitmaken van een collectieve droom. Heb daar de moed voor. Durf een nieuw boek te lezen of iets anders op te pakken dat je enthousiast maakt, en wees er dan op de een of andere manier deel van. Oordeel het niet als goed/slecht, juist/verkeerd of ja/nee. Kijk naar het potentieel voor jou en voel het, en de komende jaren zullen zo vol vreugde zijn dat je zult gaan begrijpen wat je hier doet. Want dat zijn kansen voor jou om te doen waarvoor je hier naartoe kwam.

Het is voor ons zo’n grote eer om toe te kijken hoe jullie creëren. Er zijn momenten waarop wij jullie verdriet voelen, waarop wij jullie pijn voelen omdat je gescheiden bent van Thuis. De angst om Thuis te verlaten is groot in de ziel. Soms vraagt het vele jaren, zelfs tot in de volwassenheid, voordat je die pijn van de scheiding niet meer voelt. Wij zeggen jullie dat dit voor ons de grootste vreugde is geweest om naar te kijken, want als jullie die zogenoemde pijn en heimwee naar Thuis hebben, voelen jullie in feite de schoonheid ervan. Jullie weten dat je daar niet bent, maar op dat moment worden wij opgeroepen om je te troosten. Weet dat er letterlijk duizenden engelen om je heen zijn wanneer je je zo voelt, want door het voelen van de pijn roep je op tot een hereniging. Dat is de energie die je zult krijgen, en ze zullen je omhelzen, koesteren en alles doen wat ze kunnen om je energie op te bouwen. Ze zullen je echter niet helen want er is niets verkeerd. Het is gewoon een prachtige menselijke ervaring. Hoewel je door het leven gaat en niet wilt vallen omdat je je zou kunnen bezeren, hopen wij dat je terugkomt met allerlei prachtige blauwe plekken en littekenweefsel op je lichaam van de prachtige menselijke ervaring die je had. Dans in het licht. Speel en weet dat jullie scheppers van de hoogste orde zijn op aarde met een doel en jullie zullen Thuis creëren, nu! Wacht niet tot 2012. Zorg dat het nu gebeurt!

Wij verlaten jullie met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect want je kijkt in de ogen van god. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt en bovenal: speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Een harmonieuze familie
De Kersttijd is net zo snel weer voorbij als hij kwam. Ik hoop dat hij jullie allemaal veel blijdschap en hoop heeft gebracht voor het nieuwe jaar 2010. Steve en ik hebben Kerstmis doorgebracht bij familie in San Diego. Wij begonnen onze viering op Kerstavond en bleven die nacht logeren bij onze zoon en schoondochter. Ook onze oudste zoon kon bij deze intieme bijeenkomst aanwezig zijn. We keken allemaal net zo uit naar Kerstochtend als onze geliefde kleinzoon. Hij is nog geen twee maar hij voelde absoluut de opwinding en de magie die werd gecreëerd. De ochtend was vol plezier, cadeautjes en liefde. Later op de dag ontmoetten we de rest van de familie en zetten we de vakantie voort.

Familie is zo belangrijk voor Steve en mij. De families waarin we zijn geboren zijn echt een godsgeschenk. Ik weet dat velen van ons zich afvragen waarom ze werden geboren in juist die familie. Het is een les van onvoorwaardelijke liefde die soms ons geduld knap op de proef kan stellen. Andere keren voelen we hoe gelukkig we zijn dat we in dit leven bij deze speciale mensen werden geplaatst.

Na Kerstmis waren we snel weer terug in Las Vegas. Ik had maar een paar dagen om me voor te bereiden op de Nieuwjaarsviering en Steve’s verjaardag op 1 januari. Ik wilde deze verjaardag zo graag bijzonder maken voor Steve. Hij geeft zoveel aan iedereen die hij aanraakt. Ik wilde dat hij op zijn dag geëerd zou worden. Ik probeerde eerst om Steve te verrassen door Meg, onze internationale coördinator voor evenementen en haar man Greg, die deel uitmaakt van onze Lightworker staf, uit te nodigen. Zij moesten van de oostkust naar Las Vegas vliegen om deel te nemen van de viering. Ik kon de verrassing voor Steve niet volhouden, maar toch was hij heel vergenoegd dat ze bij ons konden zijn. Een dag later belde onze schoondochter Suzie en zei dat zij en onze jongste zoon Brent en onze kleinzoon graag naar ons toe zouden komen voor het feest. Ik zei dat het heerlijk zou zijn dat zij konden delen in het plezier. Ik had ook Austin, onze andere zoon uitgenodigd maar hij zei dat hij al andere plannen had. Een paar dagen later belde hij en zei dat zijn plannen waren veranderd en dat hij het heerlijk zou vinden om bij ons te zijn op de Nieuwjaarsviering. Even was ik overweldigd, maar al gauw besloot ik daar overheen te stappen en te genieten van de planning.

Iedereen arriveerde. Hoewel ik niet alles voor Steve als een verrassing had kunnen houden, kon ik wel iedereen verrassen dat Austin ook bij ons zou zijn. Dit was het eerste keer dat biologische familie en vriendenfamilie bij elkaar waren. Op 1 januari nodigden we nog enkele vrienden (onze Lightworker engelen) uit voor onze jaarlijkse verjaardagsparty van Steve: een internationale chocolade party. Op die dag delen we met elkaar de chocolade die we op onze reizen hebben verzameld. Ik was zo blij dat onze vrienden tijdens deze party de kans kregen om onze familie beter te leren kennen. In het begin was ik wat nerveus hoe onze kleinzoon op al deze mensen zou reageren. Maar hij liet zijn charmes werken en was heel erg aanwezig bij onze vrienden en de party. Op een bepaald moment in de avond zat ik even rustig en glimlachte. Het verwarmde mijn hart dat een paar allerliefste mensen voor Steve en mij zo harmonieus met elkaar overweg konden. Dit was echt een familiebijeenkomst.

Wanneer mensen het hebben over een harmonieuze familie hebben ze het meestal over familie die door een scheiding zijn gegaan en dan veel oude en nieuwe familieleden bij elkaar brengen om een verbondenheid te voelen. Ik respecteer die mensen die over hun gevoelens en emoties van het verleden heen zijn en alle betrokkenen bij elkaar brengen. Iedereen wint in dit soort situaties maar ik ben er zeker van dat dit niet gemakkelijk is.

Ik heb nog steeds de droom om alle familieleden, iedereen die we ontmoeten op onze reizen, bij elkaar te brengen om elkaar te leren kennen en daarvan te genieten. Ik zal Disneyland afhuren en dan hebben we een fantastische party! Tot het zover is, weet dat mijn hart met dat van jullie is verbonden. Ik wil dat iedereen de vreugde kan voelen die wij in deze Kersttijd hebben gevoeld. Ik zal dit heerlijke gevoel meenemen en met iedereen delen die wij in 2010 ontmoeten.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.