Februari 2010

Magnetisme in beweging
Eigentijden overgedaan


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep had deze maand een boodschap over de Aarde en het magnetische veld waarin we allemaal leven. Ze legden uit hoe veranderingen daarin invloed zouden hebben op alle mensen en hoe we ons erop konden voorbereiden. Ze zeiden dat het magnetische veld in de laatste 100 jaar met meer dan 10% is afgenomen. De groep had het over de cyclus van het verschuiven van de magnetische polen op Aarde (of de aardaskantelingen) die zich ongeveer elke 500.000 jaar voordoen en hoe we nu over die tijd heen zijn. Ze zeiden dat de Aarde haar polen niet zal verschuiven omdat wij dat al veranderd hebben. Maar dat er nog steeds veel werk te doen was en dat de Aarde door magnetische fluctuaties zal gaan die vreemde verschijnselen teweeg kunnen brengen die sensitieve mensen emotioneel voelen. O, wat leuk!

Ze zeiden dat deze afname in magnetisme een bijdrage levert aan de algemene verlichting van de mensheid die nu plaatsvindt en dat er iets bijzonders was rond de drie jaar vóór en de drie jaar na de beslissende vermindering die in het jaar 2012 zal optreden.

Ben je er klaar voor?

Een dikke knuffel en een fijne maand! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Er hangt vandaag magie in deze ruimte. Jullie hebben een verwachting gecreëerd die absoluut magisch is. Eigenlijk zou het “magnetisch” genoemd kunnen worden want jullie creëren magie met elke ademhaling doordat je adem in een lichaam brengt waardoor je spirit naar buiten kan stralen. Vandaag willen we jullie een idee geven van het grotere beeld, wat nuttig voor jullie zal zijn in de komende jaren en zelfs al in de komende dagen. Wij hebben jullie al veel verteld over de dingen die gebeuren en veranderen voor mensen over de hele wereld. Ook hebben we jullie enkele ideeën gegeven van dingen die jullie kunnen loslaten en waar jullie naar kunnen reiken. Het idee is dat je volledig in eigen kracht gaat staan, in de ware grootsheid van wie je bent, terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam bent. Vandaag gaan we jullie vertellen hoe jullie je kunnen aanpassen aan dit kleine plekje dat Aarde wordt genoemd. We gaan jullie iets vertellen over hoe dat werkt omdat ook een paar van die dingen beginnen te veranderen.

Vier heel belangrijke punten voor de reis van een ziel
Velen van jullie voelen deze veranderingen in je fysieke lichaam, maar eerst zullen jullie ze in je emotionele lichaam voelen en dat is al begonnen. Veel mensen beginnen vreemde, ongewone emoties te voelen en weten niet waar die vandaan komen. Het gaat niet over onevenwichtigheden in het mannelijke of vrouwelijke; evenmin over gewaarwordingen van liefde of angst. Het gaat hier om andere emoties waar jullie niet vertrouwd mee zijn en waar jullie geen naam voor hebben. Laat ons jullie tonen wat er gebeurt, zodat jullie kunnen helpen met het openhouden van de deur voor degenen die achter jullie aan komen.

Laten we het eerst hebben over het geboorteproces. We hebben het daar al eerder over gehad, maar er zijn vier belangrijke punten die zielen in overweging nemen wanneer ze klaar zijn om weer aan het spel te gaan deelnemen en te incarneren.

1. Een daarvan is hun naam. Die naam is een vibratie waarmee ze elke dag leven en die een vibrationeel effect heeft op hun gehele reis. Vóór de geboorte besteden ze heel wat energie om de door hen gekozen naam in de gedachten van de ouders te brengen. Soms luisteren de ouders en een andere keer vernoemen ze hen naar een filmster. Maar de realiteit is dat jij het volledig voor het zeggen hebt en je naam kunt veranderen, wat vaak gebeurt wanneer je een hogere vibratie bereikt. Je begint dan je eigen werkelijkheid te kiezen.

2. Het tweede punt is het moment waarop de ziel de sluier passeert, omdat je op het moment dat je geboren wordt van oneindigheid naar eindigheid gaat. – Ja, de Hoeder vraagt ons of dat eigenlijk wel jet juiste woord is. Wij zijn er niet zeker van en we vinden het ook niet echt belangrijk. Hij heeft voortdurend dit soort innerlijke dialogen en meestal negeren we hem. Dat is goed, hij begrijpt het. – Dus, op het moment dat de ziel de sluier passeert, pakt ze magnetische stempels op die ze gedurende de tijd dat ze in een fysiek lichaam verblijft met zich meedraagt. Jullie zien jezelf niet als magnetisch, want jullie zijn noch metaalhoudend noch ijzerhoudend. Maar jullie zijn op veel grotere manieren magnetisch dan jullie ooit hebben leren meten. Het is niet te meten in Gauss; het gehele magnetische spectrum is veel groter dan op dit moment bekend is. Heel subtiele magnetische velden liggen onder het oppervlaktemagnetisme van alles op Aarde. Deze rasters/netwerken hebben een andere golflengte dan jullie tot nog toe hebben gemeten en ze zijn de geleidingen waarlangs jullie in wisselwerking staan met de wereld om je heen. Wij hebben dit de Universele Energie genoemd maar die heeft op Aarde vele namen. Het is de basisenergie die overblijft als alle omringende elektromagnetische frequenties uit een vacuüm zijn verwijderd. Veel hierover zal de komende zeven tot tien jaar bekend worden.

Op het moment dat je de sluier passeert en eindig wordt, krijg je een magnetisch stempel dat je hele leven bij je blijft. Het geeft je bepaalde eigenschappen, of sterke en zwakke punten zoals jullie ze vaak noemen. Je kiest dat magnetische stempel heel zorgvuldig omdat het perfect kan inspelen op je levensles en -doel. Als iemand je een astrologische of numerologische reading geeft of iets anders dat is gebaseerd op het moment van je geboorte, dan lezen ze in feite deze stempels.

3. Dus je hebt nu je naam, de tijd waarop je bent geboren, en het derde punt is de geboortevolgorde in een gezin. Dit is een heel belangrijk deel omdat het zich afspeelt binnen de samenstelling en dynamiek van het gezin terwijl het kind, waar de ziel in zit, opgroeit in de meest vormende jaren. Het enig kind, de oudste, de jongste, de middelste, volkomen onverwachts, tweelingen en meer zijn allemaal mogelijkheden.

4. Het vierde belangrijke punt is het moment dat de ziel overgaat. Aangezien de ziel tijdens haar fysieke leven magnetische stempels draagt, is het goed om die achter te laten op het moment dat ze overgaat om terug te keren naar huis. Dit kan gemakkelijk worden gedaan bij specifieke tijdvensters die je opzet voor je geboorte. Wanneer deze vensters zich voordoen heeft de ziel de gelegenheid om naar huis terug te keren. Maar omdat de ziel zich op de planeet van de vrije keuze bevindt, kan ze er, in overeenstemming met alle 11 dimensies, voor kiezen om te blijven. Als de keuze is gemaakt om te blijven, ervaart de mens wat wij noemen een fantoomdood. Op dat moment gaat de ziel door een donkere nacht en komt daar herboren weer uit met een gericht doel. (Van Steve: dit is een korte versie van een belangrijk onderwerp. Door de jaren heen heeft de groep veel verteld over de fantoomdood; het boek Spirituele Psychologie bevat de meest complete beschrijving hierover.)

Magnetisch universum – Harmonisch magnetisme
De reden waarom wij het vandaag over deze vier punten hebben is om jullie het belang van magnetisme in je leven te laten zien. Van de vier belangrijke punten, gaan er twee over magnetisme. Jullie leven als magnetische wezens; hoewel jullie niet metaalhoudend van aard zijn, maar elektrisch. Wanneer er een elektrische stroom door je lichaam loopt, loopt er een bijpassend magnetisch veld naast. In feite zijn ze één en dezelfde. Jullie zijn allemaal magnetische, chemische wezens. Wanneer er een gedachte bij jullie opkomt, wordt er een chemische stof geproduceerd die de elektrische lading helpt door delen van je hersenen te lopen. Omdat jullie zo functioneren, veranderen jullie bij elke gedachte die in je opkomt, je chemie en daardoor je magnetische veld een heel klein beetje. Dat subtiele en vooralsnog onmeetbare magnetisch veld dat jullie allemaal hebben, is direct verbonden met de Universele Energie waarop het universum rust. Telkens wanneer je iets denkt, stuur je een magnetisch stempel naar het universum. Activering van de pijnappelklier versterkt deze verbinding en alle gedachten die erdoorheen stromen enorm.

Het tijdsverloop of het tijdsinterval dat werd gebruikt als beveiliging tegen willekeurige en potentieel schadelijke gedachten wordt snel kleiner. Het magnetische universum verandert en verschuift een beetje bij elke gedachte die je hebt en stuurt die altijd terug met hetzelfde antwoord: “En zo is het”. Op deze manier is het universum een spiegel die harmonische magnetische gedachtepatronen reflecteert. Zo hebben jullie alles gecreëerd, ook het universum. Je zou kunnen zeggen dat dit is gedaan door harmonisch magnetisme. Harmonische tonen reflecteren energie terug in verschillende patronen, en daarom komen de creaties die je uitzendt meestal terug en geven je wat je wilde maar gewoonlijk op een net even andere manier.

Veel mensen vragen om dingen, en zeggen dat ze meer van dit of van dat willen. Beseffen jullie dat überhaupt om iets vragen in feite een verklaring van gebrek is naar het universum?
Wees je bewust dat wanneer je ergens om vraagt, je letterlijk tot uitdrukking brengt dat je beperkt bent. Je geeft uiting aan een gebrek. Maar wat is nu het tegenovergestelde daarvan? Dat is het vinden van dingen waar je dankbaar voor bent. Belangrijker nog, dat je dankjewel zegt voor al die dingen die je wenst en waarvan je in je hart weet dat je ze al hebt. Haal dingen naar voren op de tijdlijn en ze zullen werken. En nu zullen we jullie gaan vertellen waar dit meer dan ooit in past. Omdat jullie magnetische wezens zijn, creëren jullie magnetisch en jullie staan ook magnetisch met elkaar in wisselwerking. Dit is wat er gebeurt wanneer jullie vonken tussen twee mensen zien overschieten. In feite is het magnetisme wat die verbindingen creëert; het is wat jullie vonken noemen en menselijk magnetisme dat mensen naar elkaar trekt. Maar het is veel meer dan dat. Niet alleen trekt het op magische wijze geliefden naar elkaar; het creëert ook op magische wijze de ruimte voor het vervullen van contracten en het trekt spirituele families naar elkaar. In feite is dat precies de manier waarop deze boodschap jullie bereikt. Jullie hebben een magnetische verbinding met de Aarde en alles wat met haar verbonden is. We spreken tot jullie op een veel dieper niveau dan enkel wat jullie kunnen zien of horen, en dat wordt via die verbinding tot stand gebracht. De magnetische verbinding geeft je de mogelijkheid te spelen op een vlak speelveld. Tot nu toe was het gebruik ervan grotendeels onbewust of hoogstens halfbewust, maar het is een van jullie grootste kwaliteiten en de basis van jullie scheppingsvermogens.

Magnetisme in beweging
Velen van jullie zijn zich bewust dat de magnetische velden van de Aarde constant in beweging zijn. Gelukkig hebben jullie jaren geleden al veel technologie ontdekt die jullie nu gebruiken voor navigatie, en die niet langer steunt op de magnetische velden van de Aarde. Jullie hebben geleerd radiogolven terug te laten kaatsen door satellieten en je positie goniometrisch (via driehoeksmeting) te berekenen; jullie noemen dit GPS. De realiteit is dat jullie hebben geleerd hoe je dingen op een andere manier kunt doen. Opnieuw heeft de mensheid zich op het perfecte moment aangepast en staat het magnetisme van de Aarde op het punt door een grote verandering te gaan.

Zwangere Aarde – Verlies van de aantrekkingskracht
We hebben al eerder gezegd dat de Aarde niet ziek is; ze is zwanger. Ze staat op het punt te bevallen en vlak voor die geboorte zullen er in de moeder heel wat veranderingen plaatsvinden. Grote energetische, emotionele en fysieke veranderingen moeten een lichaam drastisch veranderen om dit prachtige wonder dat geboorte heet tot stand te brengen. Nog geen 100 jaar geleden was er 10% meer magnetisme op deze planeet dan nu. Het gravitatie- of magnetische veld van de Aarde is gedurende lange tijd langzaam afgenomen en gedurende de laatste 100 jaar drastisch. 10% van het magnetisme dat aan jullie trok is er niet meer. Deze verandering in de Aarde heeft sterk bijgedragen aan het menselijke verlichtingsproces, meer dan jullie denken. De Aarde is een deel van jullie en reageert op het Universele Energieveld van het collectief van de mensheid. Daarom beginnen zoveel mensen over de hele planeet te ontwaken en zeggen: “Dit was een fantastisch spel, maar wat is nu de volgende stap?” De mensheid begint belangrijkere vragen te stellen en dit zette de volgende evolutionaire stap in beweging. Mensen beginnen nu meer waarheden te accepteren en beginnen meer nieuwe mogelijkheden te zien dan ooit tevoren, deels omdat ze niet beperkt zijn door het magnetisme dat ze tot op dit moment stevig op de grond hield. Hoewel mensen zich verzetten tegen het loslaten van polarisatie, nemen ook die magnetische velden af.

Dit is ook de reden dat we aan het begin van onze communicaties al hebben gezegd dat de Universele Energie samensmelting stimuleert en weerstand biedt tegen afscheiding, en dat dit sterker en steeds belangrijker zou worden naarmate de mensheid evolueerde. Voorstanders van afscheiding en hun idealen mogen dan luid brullend met een banier van angst vertrekken, maar vertrekken zullen ze. Die idealen waren het gevolg van het zware veld van dualiteit dat werd veroorzaakt door de sterke magnetische aantrekkingskracht van de Aarde. Het is tijd om alle mensen overal in de wereld in hun kracht te zetten. De Aarde heeft jullie de vrijheid gegeven om te evolueren, want dit is de enige manier waarop de nieuwe energie jullie zal ondersteunen.

Op dit moment zou het nuttig kunnen zijn om te weten dat de kracht niet zit in grote aantallen mensen, maar meer in het aantal samenwerkingsverbanden van de mensheid. Dit zal op alle niveaus mogelijk zijn, zowel persoonlijk als collectief. Bijvoorbeeld: de regeringen op Aarde zijn alleen sterk geworden toen ze zich vermengden met anderen. In de lagere vibraties van de mensheid gebeurde dit door anderen met geweld onder de voet te lopen, en later toen de collectieve vibratie steeg, door verdragen en samenwerkingsverbanden. Beperk of maak een eind aan die samenwerkende handelingen en zelfs de sterkste economie zal wankelen. Juist degenen onder jullie die het op zich nemen om samenwerkingsverbanden en gemeenschappen van gelijkgestemden vorm te geven voor persoonlijke groei of plezier, zullen steeds grote vorderingen maken in de evolutie, communicatie en educatie van de gehele mensheid. Wij hebben al eerder opgeroepen om groepen te vormen die in hun eigen kracht staan (Empowerment Groups). Dit is vergelijkbaar met het uitzaaien van de beste zaden in de meest vruchtbare grond op precies het juiste moment van het jaar.

Poolverschuiving – Eindtijden?
De magnetische velden van de Aarde zijn al heel lang aan het verschuiven en gedurende de laatste tien jaar hebben ze dat nog sneller gedaan. Ongeveer eens in de 500.000 jaar verandert het magnetisme volledig van noord naar zuid. Dit hebben we al eerder vermeld en we hebben jullie gezegd dat dit in de geschiedenis van de Aarde al vijf keer eerder is gebeurd. De voortekenen van een poolverschuiving zijn heel eenvoudig, maar toch specifiek. Elke poolverschuiving wordt voorafgegaan door een zwakker worden van het magnetische veld van de Aarde. Studies van de aardlagen tonen een substantiële afzwakking van het magnetische veld vlak voor een poolverschuiving. Dit was in voorbereiding, want dit zou het einde van de Aarde zijn. De Aarde is al lang over tijd voor een poolverschuiving en alle voortekenen treden nu op.

Laat het ons uitleggen. Oorspronkelijk was gepland dat aan het spel op Aarde tussen de jaren 2000 en 2012 een einde zou komen. Het zou ongeveer 12 jaar duren om deze prachtige planeet van jullie te vernietigen, maar op het allerlaatste moment van het spel veranderden jullie de afloop. Jullie wreven de slaap uit je ogen en begonnen te vragen: waarom en hoe. Jullie begonnen de verantwoording te nemen voor jezelf en vergrootten zo drastisch je kracht. De mensheid begon de voortekenen van de eindtijd te passeren die door zo velen waren voorspeld, met als laatste 2012. Eerst heel langzaam maar toen sneller, begonnen mensen over de hele wereld de slaap uit hun ogen te wrijven en te ontwaken uit de droom. Daarom zullen op een magische ochtend alle mensen ontwaken en de dingen vanuit een hoger perspectief gaan bekijken. Het is magisch om te zien hoe dat proces zich op dit moment op Aarde ontvouwt.

Maar hoe gebeurt dit nu? De Aarde vermindert heel snel haar magnetisme en haar zwaartekracht. Jullie zullen echter GEEN poolverschuiving meemaken omdat de mensheid in dit stadium niet langer de sterke aantrekkingskracht in densiteit en de zware gravitationele magnetische velden nodig heeft om te evolueren. In plaats van een snelle poolverschuiving zal er een langzamere en veel geleidelijkere stabilisatie van een bepaald niveau plaatsvinden, samen met een lichte terugkeer van wat aardmagnetisme. Het volledige magnetische veld van de Aarde zal na verloop van tijd terugkeren, maar dan zal de mensheid geëvolueerd zijn en de fysieke lichamen zullen deze velden gemakkelijk kunnen transformeren om verlichte en bekrachtigde samenlevingen te creëren. Dit is aangekondigd als de grootste vooruitgang in heel het Universum. Daar zijn veel aanpassingen voor nodig en die beginnen nu. Gedurende de tijd dat het magnetisme op de planeet het laagst is, hebben jullie de grootste kansen op individuele groei op elk gebied. Beschouw het als een lanceerplatform van de nieuwe mensheid. Het laagste niveau van het magnetische veld is grofweg drie jaar voor en drie jaar na het jaar 2012.

De gebeurtenissen die nu beginnen, zouden oorspronkelijk de laatste dingen zijn die de Aarde zouden vernietigen. Het was gepland dat de Aarde een zesde en laatste poolomkering in zou gaan. Alle weerpatronen zouden veranderen, 95% van al het leven op Aarde zou verdwijnen, óf om herboren te worden op lagere niveaus óf om te veranderen in een planeet vergelijkbaar met Mars. Niets van dit alles zal gebeuren omdat jullie hebben gezegd: “Ik ontwaak uit de droom en ik accepteer mijn kracht”. Wij zijn zo verschrikkelijk trots op jullie. Het was onze grootste hoop dat er ook maar een sprankje her-innering te zien zou zijn op Aarde. Wij moesten eeuwenlang wachten voordat de vonken zich begonnen te vertonen, maar nu zijn jullie over de hele planeet aan het ontvlammen.

Gronden van Licht
Laat ons jullie iets vertellen van wat er gaat gebeuren, want dat zou jullie kunnen helpen wanneer jullie dit laagste niveau bereiken. De Aarde zelf zal anomalieën (onregelmatigheden) ervaren in de globale energiebalans en het magnetisme van de Aarde. Wat er zal gebeuren is, dat daar waar jullie altijd constante magnetische velden hebben gehad, jullie nu fluctuerende magnetische velden zullen hebben. Dit is een deel van wat jullie voelen. Het is slechts een tijdelijke situatie en zal waarschijnlijk slechts een paar jaar aanhouden, maar het zal hoogstwaarschijnlijk heel wat van jullie elektronica in het honderd sturen totdat jullie leren hoe jullie je apparatuur op een andere manier kunnen gronden. Jullie zullen heel snel leren want alle mensen passen zich aan. Dat doen jullie echt goed. Want zelfs als het magnetisme op Aarde weer zal toenemen, zal de densiteit niet terugkeren, want wanneer je eenmaal iets weet, kun je dat niet bewust weer vergeten. Wanneer jullie eenmaal uitgestegen zijn boven het hebben van deze zwakke densiteit en aantrekkingskracht, zullen jullie nooit meer teruggaan naar die zware densiteit. Het maakt deel uit van de menselijke herbedrading die aan de gang is nu jullie fysieke lichamen veranderen om meer Licht vast te houden.

Let op de zon
Let ook op de zon, want die speelt een nieuwe rol. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de zon tegelijk met de Aarde haar polen zou verschuiven. Dit zou de Aarde de magnetisch harmonische duw geven die nodig was om haar polen te roteren en snel naar een volledig nieuwe startpositie te verschuiven. Zonder deze kosmische assistentie van de zon, zou de poolverschuiving van de Aarde te lang hebben geduurd wat haar rotatiepatronen blijvend zou hebben verstoord. Met deze magnetische harmoniserende acties zijn deze verschuivingen in het verleden tot stand gebracht. Nu zullen de polen op Aarde niet verschuiven ook al is de tijdlijn vooruit getrokken. De zon die gepland stond om eind 2012 haar eigen polen te verschuiven, zit nog steeds dicht op zijn oorspronkelijke schema. Maar dit is de nieuwe rol van de zon: Wanneer de zon van ons zonnestelsel de volgende keer zijn magnetische polen verschuift, zal dat samenvallen met het laagste niveau van magnetisme op Aarde. Dit is een magische tijd om mens te zijn. Lieverds, jullie hebben verdiend wat er staat te gebeuren. Er staat een wonder te gebeuren.

Geniet van deze reis, lieverds. Ja, natuurlijk zullen er veranderingen zijn. Ja, natuurlijk zullen jullie vreemde, ongewone emoties gaan voelen. Je zou je zomaar, zonder een bepaalde reden, als een driejarig kind kunnen gedragen en dat is prachtig. We vragen jullie alleen om jezelf niet te veroordelen. Weet dat dit met elk mens op de planeet gebeurt. En als je merkt dat je zonder enige reden emotioneel of bang bent of negatieve gedachten hebt, weet dan dat dit gewoon deze veranderde magnetische velden zijn die je niet de comfortabele basis verschaffen die je had tijdens de overgang van dit geboorteproces. Losse, negatieve gedachten creëren heel weinig, maar jezelf veroordelen omdat je ze hebt is heel destructief.

Wordt het een meisje of een jongen?
Wat zal de moeder ter wereld brengen? Dat is voor velen een vraag. Betekent dit dat er een nieuwe Aarde zal zijn? Nee, ze baart een nieuw menselijk wezen… en hier zijn jullie dan. Ze is al bezig een nieuw menselijk wezen te baren door haar magnetische veld op een andere manier te verminderen dan ooit daarvoor. Ze creëert zichzelf nu opnieuw zodat de nieuwe mensen, haar kinderen, er kunnen leven. En hier zitten jullie dan en vragen wat je kunt doen. Jullie zijn hier leven na leven geweest om te proberen je te onderscheiden, om te proberen mensen te helpen. Soms waren jullie in een leven ontzettend gefrustreerd omdat je informatie had die je niet met andere mensen kon delen. Maar nu, in dit leven, beginnen ze te luisteren en het werkt. Het komt nu allemaal samen op de manier waarop jullie vanaf het allereerste begin hebben gedroomd en nu is de magie zich aan het ontvouwen. Jullie zullen zien dat de energie van Thuis zich in een andere vorm op Aarde verankert, want jullie evolueren tijdens dit proces en jullie fysieke lichamen beginnen te veranderen. Dit zal de deur openen naar het gebruik van de nieuwe menselijke templates (een soort archetypes) die nu op Aarde zijn. Wij hopen dat jullie niets anders dan een prachtige, menselijke ervaring zullen hebben. Wanneer jullie Thuis komen, hopen wij dat jullie de sporen en littekens op je lichaam en ziel hebben die zijn veroorzaakt door de mooie menselijke ervaringen. Ze zullen als trotse insignes worden gedragen. Lieverds, wij zullen jullie met open armen begroeten. Jullie zijn onze helden. Jullie doen iets waar wij alleen van hebben kunnen dromen. Hier zijn jullie en brengen dit echt elke dag in praktijk. Wij zijn zo trots op jullie. Ook al stoppen wij nu met deze boodschap, wij zullen jullie nooit alleen laten. Wij zijn er altijd en het is voor ons een grote eer dat jullie ons de kans geven om zo rechtstreeks met jullie in verbinding te staan.

Wij vragen jullie elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. En denk eraan dat het een mooi spel is en speel het goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Omarm de onvolkomenheden

Sommige onvolkomenheden in het leven kunnen kleine ergernissen zijn, andere grote irritaties. Het perfecte voorbeeld hiervan gebeurde kort geleden toen Steve voor mijn verjaardag een nieuwe fiets kocht. Ik heb fietsen altijd heerlijk gevonden en keek uit naar een nieuwe fiets. Toen we hem thuiskregen zat er een deukje in en ik moet toegeven dat ik teleurgesteld was. Ja, ik pruilde als een kind. Later probeerde ik wat positiever te worden en besloot een regenboogsticker op de fiets te plakken om hem wat meer karakter te geven en het deukje te verbergen.

Onlangs kochten we een nieuwe auto. Pas toen we thuiskwamen zag ik een paar kleine beschadigingen in de lak. Dit zou anderen niet opvallen. Ik besloot onmiddellijk om naar de hele auto zou kijken en niet naar de beschadigingen. De lak kon hersteld worden.

Toen we onze keuken veranderden, installeerden we een nieuwe vaatwasser. Het zou het allerstilste en nieuwste model moeten zijn. Vanaf het moment dat we hem hadden vertoonde hij mankementen. Hij gaat vanzelf aan als er iemand dichtbij staat. Zelfs nadat een paar reparateurs hadden gezegd dat ze niet wisten wat er mis was, besloot ik toch hem te houden. Per slot van rekening maakte hij het vaatwerk prima schoon. Ik gaf hem persoonlijkheid door hem de “spookvaatwasser” te noemen die een eigen leven leidt.

Iemand gaf me eens een mooi beeldje van een Russische ballerina waar ik weg van was vanaf het moment dat ik het zag. Hoewel het beeldje goed was ingepakt, ontstond er tijdens de reis naar huis een scheurtje in de enkel. Steve zorgde ervoor dat het zo goed mogelijk werd gerepareerd en het zag er weer bijna als nieuw uit. De vage lijn op de enkel doet me er nu aan denken dat in alle schoonheid een kant schuilt die de beproevingen van het leven heeft ervaren. Dit zijn slechts materiële voorwerpen om van te genieten, niet om erdoor belast te worden.

We leven niet in een volmaakte wereld en zou het niet saai zijn als we dat wel deden? Als we ons niet als individu zouden handhaven, zouden we een soort robots zijn die elkaar nadoen. Eenieder van ons heeft zijn eigen stijl en persoonlijkheid. Dat is de aard van wie we zijn. Er doen vele verhalen de ronde over filmsterren die operaties ondergaan om het volmaakte uiterlijk te creëren waardoor ze echter hun eigen stijl kwijtraken die ze in eerste instantie bijzonder maakte. Onze persoonlijkheid, ons wezenlijke zelf, wie we diep in onze ziel zijn, díe is belangrijk.

Als we in de spiegel kijken, zijn wij heel vaak geneigd om onze onvolkomenheden te zien. Onze ogen gaan direct naar de plek die we minder vinden dan we graag zouden willen. Doe er iets aan, zoals lichaamsoefeningen, door op de een of andere manier te veranderen, of beter nog, door te accepteren dat wat je voor je ziet de unieke, prachtige mens is die je bent. Hoe we onszelf zien en hoe we over de buitenkant van onszelf denken, weerspiegelt wat we uitstralen naar de mensen om ons heen. Laat anderen je lichaam, geest en ziel zien door fysiek zelfvertrouwen te tonen. Laat ze alles van je zien, vooral je onvolkomenheden want die vertegenwoordigen je levenservaringen. Houd onvoorwaardelijk van jezelf. Laat je spirituele zelfvertrouwen stralen zodat mensen je licht kunnen zien.

Onlangs las ik een artikel in Ladies Home Journal. Dit is een tijdschrift dat veel artikelen heeft over echte mensen en wat het leven hen gebracht heeft maar, belangrijker nog, hoe ze daarmee omgegaan zijn. Dit is een verhaal over Evan Ducker, 15 jaar oud.

Evan werd geboren met een geboortevlek op zijn gezicht die een wijnvlek wordt genoemd. Als kleine jongen vroeg hij zijn moeder waarom geen van de personages in de boeken die zij hem voorlas geboortevlekken had. Ze wist daar geen antwoord op. Na wat te hebben gezocht in de bibliotheek, vond ze een paar personages met geboortevlekken, maar die werden allemaal als verschoppeling neergezet. Daarom besloten zij en Evan hun eigen verhaal te schrijven: “De geboortevlek van vriendje Domkop”, over een stomme vogel met een wijnvlek op zijn kop. “De boodschap die het boek uitdraagt is dat je voorbij het anders zijn van mensen moet kijken en zien wie ze werkelijk zijn”, zegt Evan. “Anders kom je er misschien nooit achter wat een prachtige mensen het zijn.”

Na jaren te hebben geprobeerd de juiste persoon te vinden om het boek uit te geven, hebben de Duckers toen Evan 12 was het boek zelf uitgegeven. Hun harde werk werd beloond. De reacties van gezinnen met kinderen met geboortevlekken was overweldigend en ze doneerden een deel van de opbrengst aan Vascular Birthmarks Foundation. Evan en zijn moeder reizen nu overal naartoe om over hun boek te vertellen, het voor te lezen op scholen en de gedachte van verdraagzaamheid en gevoeligheid uit te dragen.

“Heel wat kinderen met geboortevlekken hebben problemen met eigenwaarde omdat ze gepest worden”, zegt Evan. “Als ik voorlees, weten sommige kinderen in het begin niet wat ze van me moeten denken. Maar tegen het einde denk ik echt dat ze de boodschap begrijpen.”

www.buddyboobysbirthmark.com/ is de Engelstalige website waar je meer over deze verbazingwekkende jongen kunt vinden. Met de Inverse Wave Therapy zien wij mensen door hun pijn gaan om het geschenk in hun omstandigheden te begrijpen. Evan vond zijn geschenk en is een inspiratie voor ons allemaal. Het gaat allemaal om het omarmen van onze onvolkomenheden.

In plaats van me te focussen op de negatieve dingen in mijn leven, oefen ik nu om het geschenk erin te begrijpen, zoals Evan dat deed. Wees trots op al je onvolkomenheden in je leven, of het nu een breuk in je favoriete kunstwerk is, een deuk in je fiets, je fysieke verschijning of een problematische levensles die op dit moment verre van ideaal lijkt maar ons uiteindelijk de volmaakte les leert. Door op onze eigen manier uniek mooi te zijn, kunnen we uit het oordelen blijven en alles om ons heen waarderen.

Steve en de groep presenteerden een van mijn favoriete boodschappen met de titel “Volmaakte onvolkomenheden”. Deze boodschap was een perfecte reminder.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.