Mei 2010

Magnetosfeer*
“De schilden werken slechts voor 30%, commandant!”

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Dit bericht gaat over de zon en wat we de komende tijd kunnen verwachten. De groep vertelde ons dat er een nieuwe cyclus zonnevlammen van start zou gaan. Ik ben me bewust dat we ze nu al hebben, maar ze hebben nog niet de intensiteit en de regelmaat die we de komende drie jaar zullen hebben. Aan het jaar 2012 werd speciale aandacht geschonken. Ze zeiden dat we gedurende dat jaar voorzichtig moeten zijn met blootstelling aan de zon. Het gaat er niet om hoeveel zonlicht je krijgt maar om hoeveel je gewend bent te krijgen. Dit is de tweede of derde channeling in korte tijd waarin ze zwaartekracht gelijkstellen aan magnetisme maar ik wil hierbij opmerken dat onze wetenschap het daar nog niet mee eens is.

Ze spraken over de recente aardbevingen en hoe die de aardas een andere stand gaven die onze beleving van tijd en zwaartekracht heeft veranderd. Ze hadden het over verschillende interessante dingen die naar hun zeggen onze wetenschap voor waar aanneemt en enkele dingen die ze nog niet weten. Het zal ons jaren kosten om alle gebeurtenissen die in die serie aanpassingen plaatsvonden, aan het licht te brengen.

Ze zeiden wel dat de zon zich opmaakt om een lading zonnevlammen over ons uit te storten. De gebeurtenissen die oorspronkelijk waren bedoeld om een definitief einde aan de aarde te maken, staan op het punt te gebeuren, echter op veel kleinere schaal en met een gewijzigde energie. In feite heeft deze komende gebeurtenis alle kenmerken van de perfecte storm in 2012. Alleen schreeuwt Scotty deze keer tegen Captain Kirk dat de schilden het niet zullen houden omdat het beschermende schild van de aarde, bekend als de magnetosfeer, nu grote gaten vertoont die nog vol zitten met plasma van de laatste aanval. Dit betekent dat die zonnevlammen veel meer invloed zullen hebben op onze persoonlijke wereld en op ons lichaam. Ze zeiden dat het emotionele lichaam dat we bezitten magnetisch van aard is en dat dit het meest aan schommelingen onderhevig zal zijn wanneer deze schilden verschuiven. Hoeveel plezier zullen we daaraan beleven, jongens en meisjes? Kan iemand zich herinneren waarom we ons aangemeld hebben voor deze menselijke ervaring?

Een dikke knuffel, Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

Er verandert zoveel op jullie planeet. Jullie evolutie heeft nu een zodanig niveau bereikt dat het zelfs moeilijk is om te voorspellen wat er de komende weken zal gebeuren. We willen jullie vertellen over een situatie die op Aarde plaatsvindt waarvan het heel nuttig is dat jullie je daarvan bewust zijn. Ongeveer drie maanden geleden gaven wij jullie een boodschap onder de titel “Magnetisme in beweging”, en tijdens die boodschap bespraken we enkele sleutelpunten die we nu opnieuw maar dan gedetailleerder willen uitleggen.

Drie jaar magnetische flux (dichtheid van magnetische stroom)
Een van deze sleutelpunten was de veranderende magnetische flux van de aarde, en hoe dat verandering betekent omdat mensen gewend zijn aan een stabiele magnetische basis. Als de magnetische velden op aarde — inclusief zwaartekracht — de komende jaren gaan fluctueren, zal dit een directe invloed hebben op iedereen. Eerlijk gezegd gaan mensen niet zo goed om met verandering. Jullie raken vaak in paniek als jullie voor een verandering komen te staan. In plaats van die te omarmen zijn jullie overstuur en zeggen: ”Oh mijn god, er staat verandering voor de deur! Wacht…”. Als we jullie nu van te voren vertellen over de veranderingen en jullie op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren, zullen jullie die veranderingen wellicht met plezier, passie en opwinding tegemoet zien in plaats van angst te ervaren. Daarom willen wij jullie vandaag iets vertellen over een paar van die veranderingen waar jullie de komende drie jaar allemaal mee te maken zullen krijgen. De komende drie tot vier jaar zullen enorme veranderingen brengen voor iedereen op aarde, ook tijdens en na het magische jaar 2012 waar jullie allemaal zo naar uitkijken. De daarop volgende integratie van al deze nieuwe energieën zal voor jullie ook een ongelooflijke hoeveelheid verandering en aanpassing met zich meebrengen. Het merendeel van waar wij het vandaag over gaan hebben heeft te maken met magnetische energie, want die heeft een directe invloed op je emotionele toestand. Het is vaak zo dat als het magnetisme op aarde stabiel is, jullie emoties ook stabiel kunnen blijven. Jullie hebben een emotionele basisenergie, of een fundering waarop jullie kunnen bouwen. Als dat veld dagelijks gaat veranderen en fluctueren, lijkt jullie emotionele stabiliteit wat instabiel te worden en is het voor jullie moeilijker om je centrum en gronding vast te houden. Vooral in het jaar 2012 zal dat heel duidelijk worden. Laat ons uitleggen waarom.

De situatie
Tussen 2001 en 2006 werd er tijdens een normale zonnecyclus een groot aantal zonnevlammen waargenomen. De vlammen zijn in feite lichtenergie in de vorm van magnetisch plasma dat door heel het universum wordt verspreid. Geen van deze uitbarstingen op de zon was rechtstreeks op de Aarde gericht. Maar als ze dat wel waren geweest, hadden ze enorme delen van jullie elektriciteitsnetwerken uitgeschakeld. Hoewel in veel grote elektriciteitsnetwerken nu beveiligingssystemen zijn aangebracht, kunnen sommige nog steeds overweldigd worden door de fotonenergie die via de zonnevlammen binnenkomt. Dit is een vorm van fotomagnetisch plasma dat kan opbouwen in het buitenste magnetische schild van de aarde dat de magnetosfeer wordt genoemd. Wat er in feite aan de hand is, is dat de schilden van de aarde verzwakt zijn en nog niet voldoende hersteld van de laatste aanval. Hoewel er in die jaren talloze extreem geclassificeerde zonnevlammen zijn geweest, hebben jullie geen directe treffers gehad. Dat gaat veranderen want de zonnevlammen gaan weer beginnen; ze zitten momenteel in een normale cyclus waarin ze ongeveer elke 11 of 12 jaar weer geactiveerd worden. Specifiek deze cyclus was oorspronkelijk bedoeld om een eind te maken aan de Aarde. Hoewel de energie wordt afgeleid, zal ze nog altijd een enorme uitwerking hebben, omdat ze na nadat ze de Aarde is binnengegaan in de tektonische platen van de planeet zal worden vastgehouden.

Kernpunten
Zelfs nu kunnen jullie zonnevlekken zien verschijnen, alsook alle andere activiteiten die zich voordoen ter voorbereiding op de volgende instroming. Is het niet belangwekkend dat jullie wetenschappers net een nieuwe satelliet hebben gelanceerd om deze buitengewone gebeurtenissen die zich de komende jaren ontvouwen nauwlettend te volgen? Ze zijn er erg opgewonden over. En wij ook, want het toont aan dat er enkele belangrijke veranderingen plaatsvinden. Laat ons uitleggen wat er op grotere schaal zal gebeuren.

Wat gebeurt er als jullie een eruptie op de zon zien? Wij zeggen jullie dat de zon niet is wat jullie denken. Er wordt aangenomen dat ze een vaste kern heeft met gasachtige buitenranden die zich in cirkels en gordels bewegen zoals roterende stormen (wervelstormen). Maar wij zeggen jullie dat de zon een energiepoort is die energie vanuit een multidimensionale plaats in een andere richting doorstuurt. We noemen die plaats de centrale zon, wat de plaats van eerste oorsprong in het universum is. Met andere woorden: als je uit de oneindigheid komt, is de eerste plaats waar je aankomt de centrale zon. Als je daardoorheen reist, zorgt het prisma ervoor dat je opgesplitst wordt in die prachtige 11 verschillende lichtstralen die je ervaart als je 11 verschillende zielen op de planeet die doen alsof ze mens zijn. Dit is het stuk dat met jullie werkt. Van 2001 tot 2006 waren er zoveel zonnevlammen en werden er zo ontzettend veel plasmarestanten de ruimte in geslingerd dat een simpele berekening jullie zou laten zien dat er niet voldoende energie in de zon overgebleven is voor nieuwe erupties. Toch staat dit op het punt om weer te gebeuren.

De verzwakte magnetosfeer
Deze specifieke zonnestorm hoeft niet zo moeilijk te zijn als de vorige. Hij wordt op dit moment een beetje afgezwakt omdat de Aarde zo’n grote magnetische duw niet nodig heeft om het volgende niveau te bereiken. Tijdens elke eruptie stuurt de zon een magnetische energiestoot uit. De Aarde heeft een magnetisch veld en jullie weten al dat er magnetische leylijnen bestaan en hoe die werken. Jullie hebben echter nog niet het verband tussen magnetisme en zwaartekracht ontdekt, maar wij vertrouwen er gewoon op dat jullie mensen dat zullen ontdekken zodra de tijd er rijp voor is. Wat we jullie nu willen uitleggen is dat wanneer deze energie van de centrale zon via de zon binnenkomt en het magnetisch veld van de Aarde raakt, de wisselwerking in staat is om de Aarde effectief op te laden en tegelijk het plasma af te buigen. Dit beschermende veld staat bekend als de magnetosfeer. Het is in feite een magnetisch veld rondom de Aarde dat veel deeltjes afkomstig van de zon heeft afgebogen. In feite is het een soort vangnet dat al veel deeltjes heeft onderschept. Zelfs tot op de dag van vandaag is dit net zwaar van deze deeltjes.

Het versnelde tempo
Jullie wetenschappers beginnen net te ontdekken dat er in dit magnetische veld gaten en openingen zitten waardoor veel meer energie van de volgende ronde zonnevlammen rechtstreeks naar de Aarde kan komen. Wij willen dat jullie beseffen dat je relatie met de zon aan het veranderen in. Besef alsjeblieft dat, ook al is het een heerlijk gevoel om in de zon te zijn, de zonnestralen op je lichaam een ander effect zullen hebben dan voorheen — speciaal in het jaar 2012 wanneer deze zonnevlammen actief zijn.

Maar de zonnevlammen zullen waarschijnlijk al eerder beginnen, misschien zelfs al dit jaar. De specifieke zonnevlammen die nodig zijn om de koers van de Aarde te corrigeren en haar naar het volgende niveau te brengen, zullen plaatsvinden in 2012. Wij raden jullie aan om je blootstelling aan de zon in de gaten te houden, zeker in die tijd. Een van de gevolgen van te lange blootstelling zal minder controle over je emoties zijn, maar er zijn er nog veel meer. Het tempo wordt hoger. Alles begint steeds sneller te gaan.

Laatste oproep voor levenslessen
Door al deze dingen die gebeuren is het nu voor iedereen tijd om naar binnen te gaan en al die oude kwesties die steeds maar weer terugkwamen in je leven op te ruimen en los te laten. Tot op heden was het prima om die kwesties vast te houden en ze zelfs te koesteren zoals sommigen van jullie doen omdat ze nu eenmaal deel uitmaken van wie je bent. Zodra deze magnetische golven echter de Aarde zullen binnendringen en de grondvesten van je emoties gaan opschudden, zullen die dingen heel snel in de weg staan. Het is nu tijd om te gaan werken aan het loslaten van de oude systemen. Het is nu tijd om je beperkende gedachten over het menszijn los te laten. Het is nu tijd om op elke mogelijke manier in je eigen kracht te gaan staan. Zelfs op kleine schaal kun je de energie van wie je werkelijk bent door je heen gaan laten stromen en meer van je eigen licht in je fysieke lichaam opnemen. Dit kan heel eenvoudig worden gedaan via je ogen. Het kan ook worden gedaan via de seksuele energie die je door je fysieke lichaam laat stromen, want dat is het tot uitdrukking brengen van je ziel die uit je fysieke lichaam naar buiten straalt. Een deel van wat jullie dus gaan doen is inzien dat je plaats op Aarde aan het veranderen is.

Tijdens de opening van de magnetosfeer in 2012 zullen zonnevlammen de kern van de Aarde weer opladen. In principe heeft de vorige cyclus zonnevlammen de kern van de planeet al opgewarmd en deze volgende cyclus zal hem opladen en activeren naar een hogere staat die elke levende cel van elk levend wezen zal doordringen. De planeet zelf is opgebouwd rondom een ijzeren kern; rondom die ijzeren kern bestaat een flux die energetisch gelijk is aan vloeibaar ijzer of vloeibaar metaal. Dat is letterlijk wat jullie uit de vulkanen van de Aarde zien komen als ze uitbarsten. De energie van de zonnevlammen is tot diep in de kern doorgedrongen en heeft meegeholpen die op te warmen waardoor ze sneller draait dan voorheen. De kern van de Aarde heeft altijd in een ander tempo gedraaid dan de buitenkant die volledig onafhankelijk is. Maar omdat de snelheid van die buitenkant van de Aarde is toegenomen begint een steeds groter deel van de Aarde in omvang toe te nemen naar buiten. Wat jullie zullen zien is dat het vloeibare gedeelte naar buiten toe zal gaan uitzetten en zodra die vloeibare massa bepaalde holten raakt zal het in vulkaanuitbarstingen te voorschijn komen. Er zullen meer uitbarstingen zijn wanneer de Aarde door deze overgang gaat. Jullie zullen ook leren hoe je erdoorheen kunt vliegen, zodat ze niet zoveel problemen veroorzaken als voorheen. Jullie zullen ook nog steeds herschikkingen zien van enkele tektonische platen, vooral in de Stille of Grote Oceaan waar een uitbarsting onderwater een kosmische deur en vele poorten zal openen om de Aarde te helpen. Jullie zullen dat de komende jaren zien gebeuren.

Jullie hebben allemaal een emotionele structuur die jullie graag stabiel houden, maar die structuur kan gaan fluctueren. Iets anders waaraan wij jullie willen herinneren is dat wij jullie enkele jaren geleden al hebben verteld dat er een enorme golf seksuele energie op deze planeet zou ontstaan, zo sterk zelfs dat de jaren 60 er tam bij zouden lijken. Dat staat er nog steeds aan te komen en wel op een heel grootse manier. Wat er gebeurt, is dat op plaatsen waar mensen zich er goed bij voelden, ze gepast is gebruikt. Maar op plaatsen waar mensen zich ongemakkelijk voelen wanneer deze energie door hun wezen stroomt, zal ze vast gaan zitten en voor problemen zorgen. Dat is deels de reden dat jullie bijna dagelijks iemand in het nieuws zien die een affaire heeft gehad, ontrouw was of een seksuele ervaring had die buiten hun normen lag. Heel wat van dit soort dingen gebeuren op Aarde nu deze golf gevoeld wordt door mensen die onbewust zijn. Jullie gevoeligheid voor seksuele energie zal nu over het algemeen groter worden en diezelfde energieën zullen worden gevoeld.

Je licht van Thuis
Wij zeggen jullie om je in de eerste plaats bewust te zijn van de energie, want dat wat je begrijpt kan je niet verrassen. Dat wat je verwacht brengt je in een positie waar je het licht kunt zijn en de deur voor anderen kunt openhouden. Angst is het enige probleem dat jullie op Aarde zullen hebben, en jullie hebben de neiging om altijd bang te zijn voor nieuwe dingen. Dat ligt in de menselijke aard en dat zal de norm zijn, vooral wanneer de multidimensionale poorten beginnen open te gaan. Wanneer ze opengaan en je naar een muur kijkt waar iemand doorheen loopt omdat daar voor hem of haar geen muur staat, zul je zeggen: “Oh, dit is gaaf! Ik moet mijn vrienden bellen om dit te komen zien.” Maar als andere mensen het zien, zullen er angst en problemen ondervonden worden. Houd daarom deze deuren open en vertel erover. Laat je eigen energie en licht van Thuis naar buiten komen bij elke kans die je krijgt.

Her-inner je…
Jullie waren degene die koste wat kost op dit moment hier wilden zijn. Om het even hoeveel levens jullie dit hebben geprobeerd, jullie zijn nu hier omdat jullie de grootste kans hebben om op Aarde voor verandering te zorgen. Jullie hebben een gigantische hoeveelheid hulptroepen achter je staan om je op elke mogelijke manier en bij elke kans die je krijgt te helpen. Wanneer in deze tijd deze magnetische opening opengaat en al deze magnetische energie de aarde binnenstroomt, kan het de fundering van veel mensen aan het wankelen brengen omdat de emotionele structuur magnetisch gekoppeld is aan die van de Aarde. Dit is voor jullie een tijd om op je plaats te zijn met een stabiel licht en een glimlach op je gezicht, omdat je weet wat er komen gaat. Je beseft wat er gebeurt en je kunt een van de mensen zijn die de energie vasthoudt, of soms gewoon iemand die glimlacht te midden van alle opschudding. Jullie kunnen helpen met het verankeren van een goed inzicht in deze energie en je rechtmatige plaats op Aarde innemen als de leraar of healer die je in werkelijkheid bent. Daarvoor kwam je in dit leven hiernaartoe en je bent precies op de goede weg anders zou je deze woorden niet lezen. Je bent precies in de juiste positie geplaatst om dienstbaar te kunnen zijn op precies de manier waarop je dat wilt en dat gebeurt nu.

Angst is een woord van 5 letters
Er zullen veranderingen zijn op alle niveaus, niet alleen gedurende deze drie jaren, hoewel de meeste drastische veranderingen dan wel zullen plaatsvinden. Begrijp dat verschillende vibratieniveaus deze deiningen die door jullie werkelijkheid gaan op verschillende momenten zullen ervaren. Als gevolg daarvan zullen er na die periode veel aanpassingen zijn in bedrijven, ondernemingen, organisaties en collectieve vibraties. De meeste van deze groepen zullen moeite hebben met het vinden van een basisenergie om op voort te bouwen omdat al jullie emotionele energieën afwisselend heel hoog en heel laag zullen zijn. Het is nu tijd om naar binnen te gaan en die stukjes te vinden die je hebt achtergehouden, omdat ze simpelweg zullen worden versterkt als deze deining door elk stuk ervan zal gaan. Het is nu tijd om serieus te kijken naar de dingen die je jezelf hebt ontzegd, of dingen die je diep in je hart al wist maar niet hebt uitgesproken. Het is nu tijd om je waarheid te vinden en te ontdekken wie je werkelijk bent. Want zodra op Aarde veel van deze veranderingen gaan gebeuren — en natuurlijk zal er angst zijn — is dat de reden waarom je hebt gevraagd om op dit moment hier te zijn. Het is jouw voorrecht, je grootste geschenk, om hier te zijn en het werk te kunnen doen wat je gehoopt had te doen.

Lieverds, wij rekenen op jullie
Telkens wanneer er verandering plaatsvindt zal er veel angst zijn. Ook al gaan jullie deze hele ervaring van 2012 met veel opwinding en verwachting tegemoet in plaats van met angst, er zullen altijd veranderingen zijn. Als deze veranderingen plaatsvinden, denk er dan aan dat angst de verhoging van de collectieve vibratie van de hele mensheid in de weg kan staan. Dat is de tijd om die glimlach vast te houden. Dat is de tijd om dat licht vast te houden. Wanneer deze emoties op hun hoogte– of dieptepunt zijn, voel dan de energie bewegen, ben je dan gewoon bewust van de energie en van wat er gebeurt. Houd je informatie vast en je zult de Aarde en de mensen een grote dienst bewijzen tijdens deze grote overgang.

Een schone lei
Er gebeurt zoveel, lieverds. We zouden willen dat we jullie konden vertellen over alle dingen die gebeuren. We zouden willen dat we jullie precies konden vertellen hoe het zal zijn als jullie 2013, 2014 en 2015 ingaan, maar de waarheid is dat jullie je bestemming nog niet hebben bepaald. Wij zijn niet de scheppers die jullie wereld creëren en erover vertellen. Wij reflecteren alleen wat jullie gecreëerd hebben, want jullie zijn de grootste leraren, healers en engelen die ooit deze planeet bewandelden. Er loopt een verzameling meesters rond in fysieke lichamen en de meesten van jullie hebben er geen flauw idee van. Dat zal echter heel snel duidelijk worden, en als het zover is neem dan je eigen meesterschap in eigendom. Er is een reden waarom deze geschenken je gegeven zijn. Je hebt ze waarschijnlijk in vele levens ontwikkeld en hard aan ze gewerkt. Zodra jullie ze ontdekken, zullen jullie allemaal de neiging hebben ze te ontkennen en te denken dat het om iemand anders gaat, niet om jou. Als je het stukje vindt waarin je heel goed bent, neem het in dan eigendom en maak het uniek. Neem je meesterschap in eigendom want die is nu meer dan ooit nodig.

Wij verlaten jullie nu met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar en zet anderen in hun kracht bij elke gelegenheid die je krijgt. Speel goed samen.

Espavo, de groep

*) Het gebied waarbinnen de kracht van het magnetisch veld van de aarde zich doet gelden door het meeslepen van materie.

De hartverbinding – Barbara Rother

Schoonheid boven afval

Steve en ik zijn net terug uit Nederland. We hebben zo genoten van onze Lichtwerker evenementen in Elspeet. Het was heerlijk om weer bij onze spirituele familie daar te zijn. We zagen mensen die we al jaren kennen en mensen die er voor het eerst waren en iedereen genoot van deze liefdevolle energie. Het was een verzameling menselijke spirits die uit vele delen van de wereld bij elkaar kwamen.

Het is voor ons traditie geworden om elk bezoek aan Nederland of België te beginnen met een verblijf in Amsterdam om te genieten van deze wonderbaarlijke stad en op een plezierige manier over onze jetlag heen te komen. Zoals altijd waren we daar de eerste dagen en tot onze vreugde was het op hetzelfde moment Koninginnedag. Die dag wordt de geboortedag van de moeder van de Nederlandse koningin geëerd. (Het zit een beetje gecompliceerd in elkaar.) Iedereen was in feeststemming en velen droegen iets van oranje wat de koninklijke kleur is. Ik droeg trots een oranje cowboyhoed gedecoreerd met pailletten. Steve had een lange veren boa om zijn hoed gedrapeerd. We hebben niet veel geslapen maar we hadden ook geen moment van de festiviteiten willen missen.

We namen de tijd en deden wat we graag wilden. Het weer was voor het grootste deel perfect. De keren dat het regende, gunde ik mezelf het plezier om arm in arm met Steve in de regen te lopen en doornat te worden. Het was een leuke, verfrissende ervaring.

Eén herinnering zal me altijd bijblijven en dat was toen Steve en ik besloten om op een terras van de zeer gewaardeerde zonneschijn te genieten. We konden naar mensen kijken en genoten van onze tijd samen. Ik keek op en vertelde Steve de schoonheid ik zag. Voor me lag de oude stad Amsterdam met zijn grachten en voor ons langs liep een voortdurende stroom kleurrijke mensen. De achtergrond bestond uit gouden tinten omdat de dag zich opmaakte voor de overgang naar de nacht. Toen liet ik mijn blik omlaag gaan en dat veranderde mijn werkelijkheid. Voor het eerst zag ik de grote berg afval die de hele tijd al vlak voor ons lag. Op dat moment drong het tot me door dat er door de hele stad bergen afval lagen. Ik was erachter gekomen dat er een staking van de vuilophaaldienst aan de gang was en daarom leidde het ongewone beeld mij even af van de schoonheid van dit gebied. Ik keerde me naar Steve en legde hem uit waar ik aan dacht. Ik vertelde hem dat ik had besloten voorbij de afval te kijken en de schoonheid in elke situatie te zien. Op dat moment zei hij tegen mij: “Het klinkt alsof je weet waar je volgende “Hartverbinding” over zal gaan”. Hij had gelijk! (Zoals hij meestal heeft, maar vertel hem dat niet!)

Ik voel dat mijn hoger zelf zich die dag op een heel vredige manier met mij verbond. Het is een reminder aan mezelf en hopelijk aan iedereen die dit leest dat het leven is zoals wij het zien. Kijk er bovenuit en zie de schoonheid.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.