Juli 2010

Een akte van geloof
God bezoekt de Virtual Light uitzending

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze maand gaf de groep ons, gezien vanuit hun perspectief, een kijk op onszelf op het punt van geloof. Zij zeggen dat wij in het verleden in ’t algemeen geloof en overtuiging op velerlei manieren hebben gebruikt inclusief voor controle, misleiding en ontwijking. Maar ongeacht hoe het is gebruikt, geloof is altijd een spiegel geweest voor onze eigen kracht. Daarom hebben we zo veel religies op Aarde. Een mens kan zijn hele leven op zoek zijn naar een antwoord en dan op een dag overtuigt iemand hem ervan dat hij het antwoord al heeft als hij het maar wil geloven. Tot barstens toe gefrustreerd geeft hij zich gewonnen en zegt: “Oké, ik geef het op… ik zal het geloven. Ik ben overtuigd!” Dan heeft hij de keus. Hij kan het echt loslaten of proberen om “selectief te geloven” en het dan een beetje los kan laten. In alle stadia daartussenin is geloof/overtuiging een directe weerspiegeling van de persoonlijke scheppingsvermogens van die persoon. De scheppingen komen voort uit de persoon die de ruimte creëert waarin dit kan gebeuren door het te geloven.

Dit is een interessant patroon dat vaak voorkomt. Laten we zeggen dat iemand het echt los laat en sereniteit en opluchting vindt door aan iets geloof te hechten. Later besteden ze dan vaak veel tijd van hun leven om te proberen dat succes te herhalen door andere dingen op te zoeken waarin ze kunnen geloven. Soms was het een goede weerspiegeling die leidde tot een betere, evenwichtige levensstijl. Andere keren was het niet in harmonie en was het wellicht moeilijk. Hoe dan ook het is een directe spiegel die je kunt gebruiken zoals je wilt.

Als menselijke wezens bezitten wij een sluier die ons er effectief van weerhoudt ons te herinneren wie we werkelijk zijn. Het is de enige manier waarop zo’n spel kan worden gespeeld. Vanwege die blinde vlek zijn we altijd op zoek naar iets dat onze kracht weerspiegelt. De vraag rijst nu: Wat is de beste plaats waar we geloof op een positieve manier kunnen gebruiken.

In deze channeling vertelde de groep ons een kort verhaal om op die vraag antwoord te geven. Ze zeiden ons voor te stellen dat we daar in de studio van de Virtual Light uitzending waren op de dag van de channeling, gezellig pratend en plezier hebbend. Juist op dat moment kwam god de trap af en de zaal binnen. Iedereen werd stil toen hij terloops aankondigde dat hij alleen maar kwam om in deze belangrijke tijd in de geschiedenis van de mensheid te zien of we iets nodig hadden voor de volgende etappe van onze reis. Zie maar wat hij heeft te zeggen in onderstaande boodschap.

Een dikke knuffel, Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

De planeet van de vrije keuze komt te voorschijn
Deze dag kenmerkt een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de Aarde, want specifiek deze dag is het begin van de rest van het nieuwe spel. Jullie hebben een heel spel van vrije keuze afgerond. Jullie waren de enige in het hele universum die geen inmenging hebben gehad, geen gezaghebbende leiding op je schouders zoals anderen dat hebben. In het hele universum zijn veel plaatsen die ondersteuning hebben om de evolutie van hun bewoners in het gareel te houden, maar voor de mensheid bestaat dit soort ondersteuning niet. Jullie hebben nu een niveau in het spel bereikt dat nooit voor mogelijk werd gehouden. Het begint menens te worden nu overal mensen het volgende niveau ingaan.

Jullie lichaam is veranderd en al begonnen aan het evolutionaire proces om ruimte te maken voor de kracht en de energie die jullie in je fysieke lichaam kunnen bevatten. Jullie zien veranderingen in de economische structuren, in jullie maatschappij, in de sociale en collectieve structuren om ruimte te maken voor jullie evolutie, en nu zullen jullie ook verandering gaan zien in de cycli van de Aarde zelf. Jullie leven op een nieuwe, levendige planeet en de vele lagen die jarenlang voor jullie verborgen zijn geweest beginnen in beweging te komen.

Sterkere verbindingen

Jullie zullen gaan begrijpen dat de Aarde een deel van jullie is. Het is hetzelfde alsof je twee handen niet wisten dat ze een deel uitmaakten van hetzelfde lichaam. Wij zien deze gesteldheid als twee mensen die doen alsof ze van elkaar gescheiden zijn en zich niet her-inneren dat ze een deel van elkaar zijn. De Aarde zelf is een fysiek lichaam en het verbindingspunt. Nu zullen jullie het voelen omdat je eigen verbinding met de Aarde sterker is geworden als direct gevolg van de fysieke evolutie die de mensen nu ondervinden. Wanneer het collectief van de mensheid blijft stijgen, zullen jullie je meer bewust worden van deze verbinding met de Aarde als een bron van kracht, harmonie en evenwicht. Nu zullen jullie je bewust gaan worden van je verbinding en hierin zitten veel factoren die wij met jullie willen delen.

Er zijn veel momenten waarop wij jullie wat leiding zouden willen geven of een duw in de een of andere richting, vergelijkbaar met de structuur van leiding die bestaat op andere planeten. Wij waren echter bezorgd dat het menselijk ras in een eindeloze cyclus van bestaan zonder evolutie terecht zou komen omdat er geen ingebouwde richting bestond waarop gesteund kon worden. Dit is eerder gebeurd, maar deze keer is het anders.

T-vormige conjunctie brengt nieuw licht

Lieverds, er bestaat heel weinig dat jullie ooit van buitenaf nodig zullen hebben als jullie leren je informatie van binnenuit te krijgen. De Aarde begint nu aan een nieuw patroon en dat begint vandaag, in wat genoemd wordt de T-vormige conjunctie. (Er was bovendien een T-vormige conjunctie tussen Saturnus, Pluto en Uranus op de dag dat deze channeling plaatsvond. Zoals Jim Self al had opgemerkt aan het begin van de Virtual Light uitzending, wordt de T-vormige conjunctie traditioneel gevolgd door een tijd van sociaal-economische en politieke destabilisatie, spanningen en bespoedigt vaak enorme golven van verandering.) Deze dag staat voor een portaal in tijd en jullie hebben de keus: Je kunt dit patroon binnenleiden met je eigen energie en er iets positiefs van maken in plaats van de negativiteit die het voorheen met zich meebracht. Het is een tijd voor mensen om in hun kracht te gaan staan, die stevig vast te houden, ermee te spelen en te gebruiken.

Velen van jullie zijn zo gevoelig dat jullie bang zijn om je kracht op verschillende terreinen te gebruiken vanwege de uitwerking die dat heeft op andere mensen. Wij zeggen jullie dat je god bent en beschikt over alle kracht die je ziet in dit wezen dat god genoemd wordt. Hoewel dit voorheen in jullie wereld niet leek te passen, zal dat nu wel het geval zijn. Veel van wat we jullie hierover eerder hebben verteld zal spoedig heel duidelijk worden, want het is voor jullie als mens moeilijk om te begrijpen dat je de schepper bent. Het in evenwicht brengende punt is eenvoudig: Elke schepper moet begrijpen dat hij/zij niet de enige is die kracht bezit. De manier waarop jij in je leven voor andere scheppers ruimte maakt om in hun kracht te gaan staan zal ontzettend veel te maken hebben met de snelheid waarmee jij evolueert. Het is nu tijd om niet alleen zelf in je kracht te staan, maar om mee te helpen dat tot stand te brengen bij elke persoon waarmee je in aanraking komt. Telkens wanneer je iemand op straat ontmoet, telkens wanneer je hallo zegt, iemand een hand of een knuffel geeft, is het daar het moment voor lieverds. Dit is geen oefening. Dit is werkelijkheid en het gebeurt precies op de manier waarop jullie het hebben voorspeld.

God bezoekt de Virtual Light uitzending

Wij zijn zo opgewonden bij het kijken naar deze hoogste uitkomst van een planeet zonder voorbestemming. Niet alleen hebben jullie je verder ontwikkeld dan je hoogste vermogens, maar jullie openen nu de deur zodat anderen kunnen volgen. Er zijn daar buiten miljarden en nog eens miljarden wezens die alles wat jullie doen gadeslaan. Als trotse ouders kijken wij hiernaar en zeggen: “Ja, ze hebben het gemaakt. Ja, het is gebeurd!” Stel je dus voor dat we allemaal in een zaal bij elkaar zijn, elkaar omhelzen en de prachtige aardse ervaring vieren die jullie konden hebben. Dan gaat plotseling de deur open en god komt binnen. Onmiddellijk wordt iedereen stil en god zegt heel gewoon: “Hoe gaat het met jullie? Jullie zien er goed uit. Het is goed om jullie hier te zien. Het is een tijdje geleden. Jullie waren niet in staat om mij te zien, maar ik heb jullie wel nauwlettend gevolgd. Ik wilde alleen maar even langskomen om jullie te vertellen dat jullie fantastisch werk hebben verricht.

Ik wil iets met jullie delen omdat er op jullie planeet sinds het begin van de tijd een deel van jullie werd weerspiegeld dat “geloof” wordt genoemd. Geloof is over de hele Aarde vele malen gebruikt. Het werd gebruikt voor controle, ontwijking, motivering en angst. Het werd op vele gebieden gebruikt, daarom wil ik uitleggen hoe dat er voor mij uitziet. Nu heeft god iedereens aandacht en hij begint het verhaal van geloof te vertellen. Geloof is een spiegel die vaak is gebruikt om kracht te weerspiegelen. Door de jaren heen hebben mensen veel dingen gevonden om in te geloven en met al deze dingen zagen ze gevolgen. Jullie is wellicht steeds weer verteld dat “je het gewoon moet geloven”. Wat bedoelden ze daar nu precies mee? Ze zeiden dat wanneer je gelooft, je je eigen godzelf kunt zien. Je kijkt dan naar dat deel van mij dat aanwezig is in jou. Jullie hebben allemaal een deel van mij in jezelf. Wanneer je stil en rustig bent en wanneer je je los kunt maken van de drama’s van de dag, dan kun je dat deel van mij voelen en dan kun je daarin opgaan. Dat zijn de grootste kansen die je met geloof zult hebben in je hele geschiedenis. Ik zeg jullie dat alle religies zijn begonnen als een poging om je eigen kracht te weerspiegelen.

Hebben jullie wel eens gekeken naar elke religie die jullie op Aarde hebben? Ze hebben allemaal enkele heel gemeenschappelijke elementen. Ze zijn allemaal een weerspiegeling om je te helpen her-inneren wie je bent. De weerspiegeling is bedoel om je te helpen begrijpen wat het is om rond te lopen in deze fysieke bel van biologie en je bewust te worden waarom je je meestal zo alleen voelt. Dit zijn de instrumenten die je vaak hebt gebruikt en gecreëerd om het jezelf mogelijk te maken je eigen kracht te zien. Nu gaan jullie deze nieuwe tijd binnen waarin de Aarde begint te veranderen. Zelfs haar eigen elliptische patronen zullen veranderen omdat de basis waarop mensen leven die in hun kracht staan jullie bekrachtiging nu nog meer zal ondersteunen. De tijd waarin jullie nu leven, is de tijd die jullie probeerden aan te treffen toen jullie aan dit leven begonnen. Velen van jullie hebben een volledige generatie gewacht om hier op de juiste tijd te zijn. Jullie hebben het gemaakt, en wat gaan jullie daar nu mee doen? Er is een reden waarom jullie hier zijn en jullie voelen dat diep van binnen. Dat is het en dat is de beste plek om je geloof en vertrouwen in te stellen.

En daarmee zegt god gedag en omarmt iedereen. Hij loopt naar de deur en iedereen is in tranen. Ze vragen: “God, kom je weer terug? Zul je ons helpen bij het zetten van onze eerste stappen in deze nieuwe wereld?” God draait zich om en zegt: “Ik hoef niet terug te komen, want ik geloof in jullie.”

Dat is de weerspiegeling die jullie stuk voor stuk hebben geprobeerd in jezelf te zien. Laat god in je geloven. Wees die weerspiegeling. Toon je kracht en je schoonheid hier op Aarde. Het is tijd. En bovenal, geniet van deze rit. Die is bedoeld om plezier te hebben. Het is een spel dat jullie spelen. Jullie hebben het spel al gewonnen en nu beginnen jullie opnieuw. Wij zijn zo blij en wij houden zo veel van jullie! Jullie komen steeds dichter bij Thuis, jullie stuk voor stuk. Wij zijn hier om jullie met een glimlach te begroeten wanneer jullie de slaap uit je ogen wrijven bij het ontwaken uit de droom. Wij zijn hier om jullie te helpen her-inneren wie je werkelijk bent. Leef trots in die energie. Draag die met je mee en weet dat god in je gelooft.

Het is voor ons een grote eer om jullie op deze manier te begroeten. Wij verlaten jullie nu met drie geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt en speel dit nieuwe spel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Neem even rust
Ik vind het heerlijk om met Steve te reizen en contact te maken met Lichtwerkers over deze hele wereld. Maar ik moet jullie eerlijk zeggen hoe veel ik in de zomer geniet van het thuiszijn. Het weer in Las Vegas is in deze maanden op zijn heetst. Ik noem Steve altijd mijn woestijnrat. Hij gedijt in deze hoge temperaturen en droge lucht. Ik houd ook wel van het warme weer zolang ik het gemak van de airconditioning maar heb. De avonden zijn heerlijk. Steve en ik zitten elke avond buiten op onze patio en genieten van deze speciale tijd samen. Wij zijn ons bewust van de schoonheid in de ruimte die we hebben gecreëerd als ons thuis.

We gaan allemaal op in het dagelijkse bestaan van onze persoonlijke wereld. Wij hebben een baan, familie, sociale banden en vele verplichtingen die ons dagelijkse leven beheersen. Ik heb het hier in een van mijn laatste boodschappen over gehad. Ik keek naar mijn agenda voor de rest van het jaar en in het eerste deel van 2011. Daarin stond mijn toekomst gedetailleerd omschreven. Ik voelde me opeens opgesloten zoals mijn leven maand na maand helemaal uitgestippeld was. Soms is het voor je ziel goed om in bepaalde gebieden van het leven spontaan te kunnen zijn hoewel ik het belang van vooruit plannen ken, speciaal met betrekking tot het werk. Ik voelde me in juni zo goed toen ik op het allerlaatste moment besloot om naar Dan Diego te vliegen en een week met onze familie door te brengen. Soms geeft het gewoon een goed gevoel om iets onverwachts te doen want dat is een stimulans voor je hart. Lightworker is een belangrijk deel van wie ik ben, maar het is niet alles.

Als ons leven zo volgens planning verloopt, kun je gemakkelijk de animo verliezen voor de dingen waar het in het leven om gaat. Ik moedig iedereen aan om iets onverwachts te doen. Ik kom graag met leuke, spontane ideeën om samen met Steve te doen. Dat draagt bij tot de genoegens van het leven.

Neem eens afstand van wie je bent in je uitgestippelde dagelijkse leven en zie hoe een heel nieuw deel van jezelf tot ontwikkeling komt. Het is als een vleugje frisse wind die je vooruit stuwt. Het gaat om evenwicht tussen verantwoording en spel. Beide motiveren ons om vooruit te gaan. Steve en ik koesteren deze tijd van thuiszijn omdat we dan wat rustiger aan kunnen doen. Wij kunnen dan wat achterstand inhalen en vrienden en familie bezoeken.

Ons is weleens gevraagd waar we graag naartoe zouden gaan om vakantie te houden. Wij zijn het er altijd over eens dat dit thuis is, in ons heiligdom. Nu we met onze serie on-line seminars zijn begonnen hebben we de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Steve heeft zoveel plezier met alle technologie die hij onderzoekt vanuit de gerieflijkheid van zijn kantoor.

Wat ik het meest voel is dat we door een enorme verandering gaan. Het gebeurt met een lichtsnelheid op alle gebieden van ons leven. Daarom is het zo belangrijk om tijd te nemen voor jezelf. Ik verlang er op dit moment niet naar om ergens anders te zijn dan waar ik nu ben. Deze gedachte zorgt voor ontspanning en helpt me bij het herstellen van mijn energie. Dit weerhoudt mij ervan om overweldigd te raken en maakt het mogelijk een stap terug te doen en waardering te hebben voor alles wat ik ervaar.

Ik kijk uit naar het snelle levenstempo dat er weer aankomt maar voor nu neem ik even tijd voor mijzelf. Dit is een geschenk aan mijzelf. Ik hoop dat ook jij, al is het maar voor een dag, deze vreugde ook zelf kunt ervaren.

Neem tijd voor ontspanning,

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.