September 2010

Het verankeren van licht
Magnetische emoties

Printversie is niet meer beschikbaar, advies kopieer deze tekst en plak het in een document dat u kunt printen.

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep gaf ons deze maand een heel duidelijk en sterk signaal dat het veilig was om vooruit te gaan. De channeling had een andere energie, heel direct en zelfs een beetje dwingend. Ze zeiden dat we onze gedachten in alle dingen en zaken moesten uitspreken en onze stem moesten laten horen. Het is voor eenieder van ons tijd om onze vibratie het universum in te laten gaan. Het voorbeeld dat ze mij lieten zien was dat we niet alleen moeten klagen wanneer iets niet goed is, maar dat we onze gedachten ook moeten uitspreken wanneer iets goed is.

Hebben we er ooit aan gedacht om onderaan de energierekening iets te schrijven in de trant van “Dank u wel voor het goede werk dat deze maand is gedaan!” Mijn eerste gedachte was dat geen enkele belangrijke employé die aantekening ooit zou zien. Maar de groep wees mij er snel op dat het helemaal niet belangrijk was of iemand het zou lezen, alleen dat ik het zou schrijven. In feite zeiden ze dat in deze tijd al onze vibraties meer gevoeld zullen worden.

Ze hadden het ook over een invloed die wij jarenlang zullen voelen. In deze channeling spraken ze in het bijzonder over vormen van emotionele instabiliteit die getriggerd kunnen worden door de magnetische fluctuaties die worden veroorzaakt door de zonnevlammen. Ze hebben dat al eerder gezegd in de channeling “Magnetisme in beweging”, maar deze keer gaven ze ons het schema van 76 uur na de zonnevlam. De SpaceWeather.com site vertelt ons dat het na de zonnevlam niet zolang duurt voordat de magnetische golf de Aarde bereikt. Maar ik denk dat ze met 76 uur de tijd bedoelden die nodig is om ons interne systeem te destabiliseren en daar de effecten van voelen. Het gebeurt niet bij iedereen, maar het is nu een tijd op Aarde waarop een nieuwe vibratie begint en alles wat niet synchroon is met die vibratie zal naar de oppervlakte komen. Daarom ondervinden relaties meer dan ooit spanningen. Dit is een tijd om in het reine te komen met jezelf en je stem te laten horen.

Een goede maand gewenst!

Heb een goede maand! Steve
Van de groep

Groeten van Thuis

Ruimte maken voor mensen die in hun kracht staan
Lieverds, jullie hebben deze dag aangepakt en elk deel ervan veranderd. Toen deze speciale dag in gang werd gezet door de zon die boven de horizon verscheen, hadden jullie alleen maar mogelijkheden. Jullie hebben alles waarmee je geconfronteerd werd veranderd om ruimte te maken voor je spirit zodat zij een menselijke ervaring kon hebben. Nu beginnen jullie het hele universum te veranderen om ruimte te maken voor de mensen op deze planeet die in hun kracht staan.

Wij hebben het gehad over het enorme respect en de eerbied die wij voor jullie hebben, maar ook over de manier waarop andere wezens in het universum naar jullie kijken. Zij zien dat wat er op Aarde gebeurt als een van de grootste mogelijkheden om van te leren en te proberen het op vele manieren na te streven. Ja, jullie lezen de krant en zien oorlogen, uitdagingen, problemen, tsunami’s, aardbevingen en nog vele andere dingen. Maar wij zeggen jullie dat het jullie evolutie en expansie is naar je eigen plaats in het universum die de mogelijkheden voor jullie openen om elke dag op zich te veranderen. Dat is het mooie wat nu voor jullie ligt en de mogelijkheid die jullie zelfs gisteren nog niet hadden. Elke dag beginnen zich mogelijkheden voor jullie op te bouwen en wij vragen jullie om je daar gewoon van bewust te worden. Jullie hoeven niets anders te doen dan deze informatie en de hogere vermogens die jullie zolang voor jezelf verborgen hebben gehouden te gaan gebruiken. Je voortdurende inspanning om je energieveld onder controle te houden was nodig om energie in je op te nemen en bij je te houden, om zo jezelf af te bakenen als mens. Dat was een beperking die jullie nu beginnen los te laten en daardoor gaan bepaalde mogelijkheden zich nu voordoen. Jullie zullen nu vermogens hebben die jullie nooit eerder hebben gehad. Laat ons jullie daarom een overzicht geven van wat jullie kunnen verwachten en hoe jullie daarmee kunnen werken.

Veldtheorie

Wij hebben al eerder gezegd dat het jaar 2012 een blootstelling zal onthullen aan een soort straling waarmee jullie al op vele manieren bekend zijn. Jullie hebben echter nooit een definitie aan deze straling gegeven, want zelfs jullie wetenschappers begrijpen niet goed wat er met een fysiek lichaam gebeurt in een magnetisch veld. Wat gebeurt er wanneer je met heel eenvoudige technieken een magnetisch veld rondom je lichaam creëert? In feite doet een mens dat telkens wanneer hij een gedachte heeft. De energie van elke gedachte vermengt zich met de energie van alle andere gedachten die jouw waarheid betreffen. Als de nieuwe gedachte zich met succes vermengt met je bestaande veld, dan begint het fysieke aantrekkingsproces. Op dezelfde manier creëerde je je ervaring vanochtend toen je wakker werd en het zonlicht als de eerste mogelijkheid van deze dag zag. Wanneer kosmische gebeurtenissen het magnetisme van jullie planeet veranderen, voelen jullie allemaal die verandering maar jullie weten niet precies wat je ermee moet doen. De komende blootstelling waar wij het nu over hebben kan dit proces voor sommigen van jullie in de war brengen of onderbreken, vooral bij degenen die al een natuurlijk richtingsgevoel lijken te hebben.

Deze blootstelling aan magnetische straling vindt plaats bij wat jullie zonnevlammen of CME’s (Coronal Mass Ejections) noemen. Jullie zon begint weer aan een cyclus van uitbarstingen. Jullie wetenschappers kennen dit, want het gebeurt regelmatig — de zon gaat ongeveer elke 12 jaar door zo’n cyclus. Nu evolueert de Aarde en de zon helpt haar daarbij. Jullie krijgen aldoor magnetische straling van de zon, maar wanneer jullie zo’n grote toevloed van de zonnevlammen krijgen, kunnen jullie op vele manieren beïnvloed worden. Ze veranderen de grond waarop je loopt en daarom kun je je, hoewel je op hetzelfde pad loopt, ineens onpasselijk en onzeker voelen en het gevoel hebben hier niet thuis te horen. Dit komt doordat de hele omgeving onder je voeten begint te veranderen. Ook al evolueren jullie, je fysieke en emotionele lichamen hebben hier problemen mee. Wij vertellen jullie dit omdat jullie de healers en de leraren op Aarde zijn. Hoewel eenieder van jullie enkele van deze dingen zullen ervaren, zijn jullie ook degenen die andere mensen kunnen helpen hier doorheen te komen. Jullie hebben ermee ingestemd om de eersten te zijn zodat jullie de deur kunnen openhouden voor andere mensen.

Magnetische emoties

Wat gebeurt er nu precies? Deze magnetische straling zal mensen emotioneel heel hard raken. Dit is al eerder gebeurd maar jullie beginnen dat nu te voelen. Jullie kunnen het gevoel hebben alsof je tot het uiterste gedreven bent, emotioneel prikkelbaar en spiritueel uitgeput. Houd in de gaten wat er met je emoties gebeurt 76 uur na de uitbarsting van een zonnevlam. Wij geven jullie gewoon het getal: 76 uur na een zonne-uitbarsting… Deze tussenpauze heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat je je losgekoppeld voelt, maar elk mens op Aarde zal waarschijnlijk een roetsjbaan van emoties voelen wanneer deze magnetische straling bezig is in harmonie te komen. Daar is niets mis mee, niets waar je je zorgen om hoeft te maken of wat je moet herstellen. Wees je er gewoon van bewust. Schenk aandacht aan wat er in je omgeving gebeurt, want jij hebt er veel meer controle over dan je ooit hebt gedacht. Juist wanneer je onbewust bent van dingen die je kunnen overvallen, kun je er heel vaak niet mee omgaan. Wees je bewust van het feit dat wanneer je buiten loopt en de zon voelt, dit veel meer is dan de warmte, de gammastralen en de röntgenstralen die de zon afgeeft. Het is een aaneenschakeling van magnetische lichtenergie en de komende anderhalf jaar kan je blootstelling daaraan een directe invloed hebben op je emoties.

De vraag is nu: wat kun je eraan doen? Wat zijn de instrumenten die je kunnen steunen terwijl je door deze veranderende omgeving gaat? Hoewel de grond onder je voeten aan het veranderen is, kun jij in evenwicht blijven en zonder veel problemen van A naar B gaan. Dit is iets wat we al eerder hebben behandeld en waar we het vandaag weer over willen hebben. Het wordt genoemd lichtverankering, wat gewoon een manier is om lichtenergie te verankeren in je fysieke lichaam. Het is iets waar jullie stuk voor stuk mee hebben gewerkt en wat jullie op kleine automatisch schaal doen, net zoals jullie nooit hebben geleerd hoe je bewust adem moet halen. Wij zullen jullie leren hoe je deze specifieke reflex uit het automatische gebied moet halen en het een bewuste handeling te maken, wat het voor jullie veel gemakkelijker zal maken om boven de komende veranderingen uit te groeien. Jullie kunnen letterlijk behoorlijk snel een energieveld creëren, een neutraal veld waarin jullie je kunnen ontspannen gedurende deze intense perioden.

Lichtverankering
Stel je voor dat je een filter om je heen hebt die je beschermt tegen deze magnetische verandering. Die verandering is nodig om invloed uit te oefenen op de Aarde. Hoewel deze energie nog wel invloed op je zal hebben terwijl je haar filtert, zou dit de eerste vorm van lichtverankering kunnen zijn die wij jullie leren. Denk eraan dat wat wij ‘licht’ noemen iets anders is dan wat jullie licht noemen. Jullie beschouwen licht als een heel klein deel van het elektromagnetische spectrum. Wij noemen het hele spectrum plus een groot deel van wat mensen nog niet zien als het ‘licht’. Dit is veel groter dan wat jullie licht noemen, want magnetisme is een deel van licht en een van de delen die jullie nooit hebben geleerd te verankeren. Er bestaan veel circuits, technieken en apparaten die jullie zullen beschermen tegen magnetische velden en EMF straling(EMF = elektromotive force = elektromotorische kracht). Ook al hebben deze benaderingen in het verleden goed gewerkt, zullen er weinig zijn die op dit niveau effectief zijn omdat jullie op Aarde bijna niets hebben wat jullie zal beschermen tegen wat er komen gaat. Liever dan jezelf te beschermen, vragen wij je om de energie te leren gronden en te gebruiken. Pas je aan en breng haar in harmonie in plaats van er weerstand tegen te bieden.

Jullie hoeven ook niet op zoek te gaan naar bescherming, want jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie zijn de kleine goden die pretenderen mens te zijn. Daarom kunnen jullie dit alles zonder problemen doen, maar wij willen jullie ook vertellen wat er komen gaat, wat de potentiële kwaliteiten zijn en waarom jullie die in gang zetten. Waarom zendt de Aarde straling uit? Waarom is het belangrijk om het magnetisme van de Aarde nog verder te veranderen dan wat oorspronkelijk nodig werd geacht? Dat komt door jullie. Jullie zijn verder gegroeid dan wat jullie vijf jaar geleden als het hoogste potentieel zagen.

Harmonische tonen zijn de trigger
Het is nu mogelijk om met harmonische tonen te gaan werken. Harmonische tonen zijn heel eenvoudig. Als je een willekeurige toets op een piano aanslaat en kijkt naar de snaren binnenin de piano, zul je zien dat ze allemaal vibreren. Wij hebben dat al eerder met jullie gedeeld. Nu leren jullie hoe je de vibratiegolf kunt rechtmaken. Jullie leren hoe je harmonische tonen kunt aanpassen om vibratieniveaus te bereiken die jullie eerder niet konden bereiken en tussenruimten groter te maken wat jullie nooit voor mogelijk hielden. Die mogelijkheden lagen altijd net even buiten jullie bereik. Nu kunnen jullie via harmonische tonen gemakkelijker dan ooit verandering tot stand brengen in je eigen energie. Het is iets wat jullie niet gewend zijn om te gebruiken. Hoewel het dus al lange tijd in jullie wereld aanwezig was, wisten jullie niet dat je het kon beheersen, maar jullie kunnen de hoeveelheid magnetisme die van invloed is op je fysieke lichaam onder controle houden.

Vergelijkbaar hiermee is het feit dat jullie weten dat de zon schade kan berokkenen en waarom jullie zonnebrandolie of –crème op je huid gebruiken die slechts een bepaald deel van de zonnestralen doorlaat. Op dezelfde manier werkt de magnetische filter die je om je heen zet. Voordat we jullie het abc geven hoe je dat precies moet doen, kunnen jullie ermee spelen en het zelf uitvinden. Zelfs al geven wij jullie een receptuur die precies laat zien hoe jullie dit moeten doen, zal het niet zo effectief zijn als wanneer jullie het zelf ontdekken. Luister naar je innerlijke stem; die zal je vertellen hoe je dit magnetisme in harmonie kunt brengen en door je heen kunt trekken. Dat is het stuk waar wij mee werken niet alleen hier in deze zaal, maar in elke boodschap die wij jullie geven.

Jullie hebben op deze planeet geleefd en net gedaan alsof jullie van elkaar gescheiden zijn, en dat loopt ten einde. Dat begint al te gebeuren want wanneer jullie gaan expanderen is er geen plaats meer voor gescheidenheid. Dat is magisch. Jullie beginnen je verbinding en de harmonie met een ander mens of een groep mensen te begrijpen. Het is magisch en eenvoudig, maar er zijn altijd mensen nodig die dat het eerst doen. Er zullen altijd mensen nodig zijn die voorop lopen en de fouten durven maken, zoals jullie dat noemen, die durven doorduwen, iets nieuws willen proberen en ermee werken. Dit is het begin van iets dat wij “lichtverankering of lichtgronding” noemen en daar zal nog veel meer uit voortkomen. Veel van jullie ervaring hier op deze planeet had te maken met hoe te evolueren en te ascenderen. Wij zijn de eersten die jullie zeggen hier op Aarde te blijven.

Veranker dat (fysieke) deel van je stevig aan de planeet, dan kun je zonder problemen expanderen. Want er zullen allerlei uitdagingen en/of problemen zijn wanneer je met die expansie begint en je je in een groter energieveld gaat bewegen zonder een duidelijke afbakening of gronding. Het grondingsdeel is dat wat het je mogelijk maakt te doen alsof je mens bent. Dat wat het je mogelijk maakt om de schoonheid van Thuis uit je ogen te laten stralen wanneer je glimlacht, en wat zichtbaar wordt in alles dat je doet. Daarom ben je naar de Aarde gekomen. Welkom Thuis. Nu weet je dat dit een hele reis zal worden. Jullie gaan stuk voor stuk net even andere antwoorden vinden en wanneer jullie die antwoorden dan bij elkaar brengen zullen jullie het grotere beeld krijgen. Dat is de manier waarop de mensheid altijd heeft gewerkt. Laten we ons eventjes terugtrekken. Wij zullen persoonlijk met jullie werken aan lichtverankering en jullie in de loop der tijd nog veel meer informatie geven.

Laten we het hebben over de emotionele veranderingen die zullen plaatsvinden op Aarde. Jullie kennen een kwaal die jullie depressiviteit noemen, en die heeft een tijd lang de neiging snel om zich heen te grijpen op Aarde. De kans is groot dat magnetisme mensen in die emotie brengt en wanneer ze daarin vast komen te zitten, zal het moeilijk zijn om eruit te komen, want depressiviteit is een van de energieën die zichzelf voedt en is eigenlijk heel veel licht dat zich verankert. Velen van jullie hebben hier een groot deel van je leven mee te maken gehad. Jullie noemen het vaak klinische of oorzakelijke depressiviteit. Het is een energie die hier al bestond en die te vergelijken is met wat jullie donkere energie in het universum noemen. Het is niet slecht. Noem het niet slecht want op het moment dat je dat doet plaats je jezelf in de dualiteit of polariteit. Begrijp in plaats daarvan wat je hebt en leer het te gebruiken. Er zijn altijd manieren om het te gebruiken en je kunt jezelf tegen de oorzaak ervan beschermen.

Houd de zon in de gaten en schenk in het bijzonder aandacht aan de 76 uur na een uitbarsting hoewel de magnetische golven al voor die tijd beginnen binnen te komen. Jullie zullen het Noorderlicht kunnen zien op onwaarschijnlijke plaatsen zoals Arkansas en Texas, of in verschillende plaatsen in het universum die deze verschijnselen nooit hebben meegemaakt. Het gebeurt ook in je lichaam wanneer je lichaam zich begint af te stemmen en te veranderen. De gemakkelijkste manier om er mee om te gaan is je hand uit te steken en de hand van iemand anders vast te houden, want jullie gaan hier allemaal samen doorheen. En wanneer jullie er doorheen gaan, is toch het eerste wat jullie doen je hand terugtrekken en denken dat het allemaal om jezelf gaat. Dat maakt deel uit van de natuurlijke samentrekking van een energieveld tijdens die momenten. Lieverds, wij zeggen jullie dat je de keuze hebt, net zoals de cliënten dat hebben waarmee jullie gaan werken. Er bestaan technieken die dit allemaal een stuk gemakkelijker maken wanneer jullie vooruit gaan.

Fysieke veranderingen
De mensheid is aan het veranderen. Jullie lijken wel niet meer te passen in je fysieke lichaam. Jullie lichaam begint zich te ontwikkelen om ruimte te maken voor de nieuwe en in zijn kracht staande mens, maar dat geldt ook voor heel veel andere dingen inclusief veel sociale en economische structuren die jullie op Aarde hebben. Hierin ligt de uitdaging. Voor jullie betekent succes dat je in staat bent om iets steeds maar weer te herhalen. Daardoor gaan jullie je heel prettig voelen in jullie kleine vastgeroeste gewoontes. Mens zijn is typisch het vinden van je eigen routine, want daarin ligt je comfortabele of veilige gebied. Maar dat zal nu gaan veranderen.

Velen zullen uit hun comfortabele gebied gaan komen maar nog niet weten waar ze naartoe gaan, want dat is de schoonheid van deze expansie. Iedereen begint te expanderen omdat jullie je energieveld al die tijd inhielden. Nu keren jullie terug naar een expansief veld dat natuurlijker is voor je ziel. De sociale en economische structuren zullen proberen om de oude manieren vast te houden en kunnen zelfs problemen veroorzaken voordat ze zich uiteindelijk aanpassen. Het probleem is dat sommige ervan denken dat zij de leiding hebben en jullie toekomst kunnen bepalen.

Verander de structuur

Zelfs als jullie een economische recessie hebben zoals onlangs het geval was, de economische en sociale structuren zullen terugkeren om het spel op precies dezelfde manier te spelen als voorheen, want zij beschouwen het succesvol omdat het vroeger werkte. Dus gaan ze terug naar die structuren totdat ze van jullie horen dat die niet langer zullen werken. Als je depressief bent of je afvraagt wie je bent, vragen wij je om op je gemak te raken bij je eigen waarheid want nu is het de tijd om je eigen waarheid onder woorden te brengen en je niet langer in te houden. Als je je ooit hebt afgevraagd wie je werkelijk bent of of één persoon wel verandering kon brengen, dan is het nu de tijd om tot handelen over te gaan. Het is voor eenieder van jullie tijd om boven je routinematige handelingen uit te groeien waarin jullie gemeenschappen, economische structuren, scholen en andere instellingen vastzitten.

Het is nu de tijd om te veranderen, want dat zal jullie kinderen, de volgende generatie, helpen om deze energie binnen te gaan waar jullie zo moeilijk in konden evolueren. Het is tijd om boos te worden en jezelf en je omgeving zat te zijn en nieuwe structuren en systemen te creëren die mensen die in hun kracht staan ondersteunen. De wereld heeft zolang gespeeld met het idee van oorlog, en waarom is het zo moeilijk om van oorlog af te komen? Oorlog werd een lucratieve handel, een gewoonte die lange tijd veel succes opleverde. Nu gaan wij jullie vragen om in plaats daarvan oorlog te voeren met jezelf. Overstelp elkaar met liefde. Deel met vriendelijkheid en doe alles wat je kunt om de tegengestelde richting op te gaan, maar laat je stem horen. Het is hoog tijd.

Je zult niet de hele mensheid gaan vertegenwoordigen, maar je kunt zeker jezelf vertegenwoordigen. Wat werkt voor jou en wat niet? Het is tijd om je behoeften, wensen en verlangens te verankeren, want op het moment dat je dat doet — zelfs als je misschien hier geen verschil maakt — je hebt je wereld duidelijk afgebakend en bent begonnen een nieuwe energie en magnetische structuur op te bouwen rondom deze gedachten. Dat is lichtverankering. Lieverds, wij zeggen jullie dat het tijd is om je gevoelens tot uitdrukking te brengen. Telkens wanneer je je verbindt met die energie, creëer je de hemel hier op aarde. Het is tijd voor een nieuw soort oorlog, het is tijd om elkaar te overstelpen met vriendelijkheid en liefde. Je kunt daar vandaag al mee beginnen.

Lieverds, de veranderingen gaan zo snel en het zijn er zo veel. Wij zouden jullie graag de antwoorden geven zodat jullie op de juiste tijd op de juiste plaats kunnen zijn. Wij weten dat velen van jullie bewust uit de pas zijn gaan lopen zodat jullie iets heel belangrijks konden doen en die kans zullen jullie allemaal hebben. Dus, het doet er niet toe waar je nu en de komende jaren bent, weet dat je geleid wordt. Weet dat als je luistert, je die informatie direct via je eigen hart doorkrijgt. Veranker dat licht in de mooiste energie van de Aarde, want zij zal je al je komende dagen verankeren. Samen kunnen jullie elkaars hand vasthouden en deze komende evolutie binnengaan.

Met de grootste eer groeten wij jullie vandaag en vragen jullie om elkaar gewoon met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt en spel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Dromen komen echt uit
Steve en ik hebben net onze 38ste trouwdag gevierd. We realiseerden ons dat we voordat we trouwden al twee jaar samen waren, dus eigenlijk was dit de 40ste verjaardag van ons samenzijn. Elk jaar is een liefdevolle, leerzame ervaring geweest.

Ik zal jullie zeggen dat zo’n langdurig huwelijk heel veel werk vraagt. En dat is het waard! Elke dag moet een frisse intentie zijn. Je moet die nieuwe dag met elkaar op prijs stellen en de gemeenschappelijke toekomst hernieuwen. Dit is wat Steve en ik graag deden op onze recente trip naar Disneyland. Ik heb vaak gezegd dat het een droom van mij is om Disneyland te huren voor een heel grote privé-party waar alle lichtwerkers bij elkaar komen om samen te zijn met spirituele familie. Dat is nog steeds een fantasie van mij maar deze keer was het gewoon een speelse viering voor ons samen. Wij hebben wel aan jullie allemaal gedacht.

Steve en ik zijn getrouwd in Big Bear, Californië op 09/09/72. Het is interessant dat ons laatste grote evenement van 09/09/09 werd gehouden op dezelfde plaats waarop wij onze beloften aflegden. Het kwam allemaal zo volmaakt bij elkaar dat wij wisten dat het zo de bedoeling was. Hoe zeer we het ook koesterden om weer in dit gebied waar we trouwden te zijn, presenteerden we er toch altijd een seminar omheen. Vele jaren hebben wij evenementen rondom onze huwelijksdag gehouden. Hoewel die allemaal heel apart waren, wilde ik deze keer een evenement alleen voor onszelf en niet rondom een seminar. Hij ging ermee akkoord. Zodoende hebben we deze trouwdag gevierd in Disneyland.

Na onze trouwdag hebben we een aantal dagen doorgebracht in de bergen van Big Bear. Daarna besloten we om nog een aantal dagen door te brengen in Disneyland. Ik was daar nog nooit geweest en was dus als een kind zo opgewonden. Het was een fantastische manier om ons huwelijk te beginnen en we genoten van de vrolijke omgeving. Dat gevoel van plezier hebben we meegenomen en voortgezet in ons huwelijk.

Ik heb veel plezier gehad met het maken van alle plannen voor deze vakantie. Ik maakte afspraken met een leuk hotel vlak naast het park. We werden begroet door medewerkers die echt blij leken te zijn om te werken in deze pretplaats. Al direct zeiden ze “Happy Anniversary” tegen ons. Het leek wel een warme thuiskomst. Toen we op onze kamer kwamen, gaf degene die ons rondleidde ons een pakje met tickets, kleine souvenirs en twee grote buttons die we konden dragen tijdens ons verblijf daar. De traditie is dat wanneer je een speciale badge draagt iedereen in Disneyland je feliciteert. Het enige probleem was dat er in plaats van “Happy Anniversary”, “Just Married” op stond.

Het meisje dat ons hielp verontschuldigde zich dat ze ons niet de goede buttons had gegeven. Ik glimlachte en zei dat deze net zo goed waren. Al die vier dagen voelde ik me als een pasgetrouwde vrouw. Ik kon niet nalaten mijn witte met lovertjes bedekte Minnie Mouse Ears te dragen met de trouwsluier die Steve voor mij had gekocht. Natuurlijk droeg hij zijn hoed. Ik zocht overal naar Mickey Mouse ears om erbij te doen. Mensen zeiden overal gefeliciteerd met jullie trouwdag. Jonge meisjes hadden bijna tranen in hun ogen bij het zien dat liefde zich kan ontwikkelen op elke leeftijd. Ik heb echt het gevoel dat wij hun hoop gaven voor hun eigen relatie.

Aan het eind van ons bezoek gaf een van de medewerkers ons Happy Anniversary buttons. Wij droegen die de laatste dag van onze verblijf in plaats van de pasgetrouwd buttons. Op een bepaalde manier veranderde de energie maar mensen groetten ons nog steeds warm. Na een lange dag vol plezier stonden we bij onze terugkeer naar onze kamer in de lift van het hotel met een paar dat ook een Happy Anniversary button droeg. Natuurlijk begonnen wij een gesprek met hen. Het bleek dat zij hun 40ste huwelijksdag vierden. Twee jonge meisjes die ook in de lift stonden geloofden het bijna niet dat mensen zolang samen konden zijn en nog steeds zoveel liefde voor elkaar hadden.

Disneyland is het land waar dromen echt uitkomen. Of je nu een langdurige of een korte relatie hebt of die grote liefde nog niet hebt gevonden, geniet van de liefde die je hebt voor jezelf. Vier liefde in je leven op je eigen magische manier.

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.