April 2011

Schommeling van de Aarde
De nieuwe vibratiesignatuur van de Aarde

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze boodschap gaat over wat de groep de komende maanden verwacht te zien. Ze vertelden hoe alles aan onze kant van de sluier vibreert en hoe iedereen, net als een sneeuwvlok, een unieke vibratiesignatuur heeft. Ze gingen verder met ons te laten zien hoe die signatuur in iedereen begint te veranderen en de emotionele consequenties die daar vaak mee gepaard gaan. Ze zeiden dat het echte, directe probleem daarvan is dat dit leidt tot zelftwijfel en als een schepper twijfelt aan zichzelf, kan dat het pad belemmeren.

Ze hadden het verder ook over de recente Aardeveranderingen en de tragedies in Japan, Nieuw-Zeeland, Thailand en in ’t algemeen over de Ring van Vuur. Ze vergeleken deze gebeurtenissen met de bevalling van Moeder Aarde. Ze zeiden dat er op dit moment nog twee “grote schokken” te verwachten zijn om de verandering compleet te maken. Ze attendeerden er ons ook op dat de schuine stand van de Aarde opnieuw is verschoven en dat dit in feite de vibratiesignatuur van de Aarde verandert nu ze een nieuwe dimensie binnengaat. Datzelfde geldt voor ons.

Persoonlijke noot: Onze harten gaan uit naar alle deelnemers die deze serie gebeurtenissen in hun persoonlijke leven meemaken nu de Aarde met deze veranderingen bezig is. Wij sturen onze gedachten en onze liefde naar hen die ons dit geschenk hebben gegeven.

Een dikke knuffel, Steve

Van de groep

Groeten van thuis

IHet synchroniseren van ritme
Vandaag zouden wij graag zien dat je nu, op dit moment, even de tijd neemt om je hart te voelen kloppen. Voel je zintuigen terwijl je hart het bloed door je hele lichaam pompt; voel het ritme en de timing van je lichaam. Wij zeggen jullie dat het tempo van je hart niet alleen wordt bepaald door de behoeften van heel het systeem in je lichaam, het stuurt ook je unieke signatuur de wereld in. Die signatuur, die unieke vibratie die jij bent, gaat het universum in en creëert een exact duplicaat die naar je terugbrengt wat je verlangt, creëert, waar je mee werkt en wat je tot uitdrukking brengt. Het moment waarop je iets duidelijk maakt naar het universum, manifesteert het universum het voor je en brengt het gelijk naar je terug. Het grootste probleem dat de meeste mensen hadden was dat ze zich niet bewust waren dat de geest in feite bezig was met een scheppingsproces. Jullie waren je niet bewust van je gedachten en dat je geest elke gedachte manifesteerde.

Wat nu gebeurt, is heel interessant. Ten eerste is de tijd tussen je gedachten en de creatie ervan nu bijna volledig verdwenen. Dit is nieuw voor mensen, want voorheen was er altijd een veiligheidsmarge of tijdvertraging. Je kon negatieve gedachten hebben zonder ze direct in je wereld te creëren, maar dat is niet langer mogelijk, deels vanwege jullie eigen vooruitgang en deels doordat het collectief de vibratie van de mensheid omhoog brengt. Ten tweede gebeurt er nu iets dat nooit eerder op Aarde of met iemand van jullie is gebeurd. En dat is dat jullie unieke signatuur, jullie unieke vibratiepatroon aan het veranderen is. Het evolueert om het jullie mogelijk te maken van de ene dimensie in de andere te stappen. Wat nu staat te gebeuren zal gedurende de komende drie tot vijf jaar plaatsvinden, waardoor iedereen op deze planeet heel snel zal veranderen. Natuurlijk staan jullie, die jezelf een lichtwerker noemen, al te wachten bij de deur tot hij open zal gaan. Jullie zijn gewoonlijk de eersten om je naar binnen te haasten en jullie zijn nu aan het leren hoe je dat moet doen.

De herpositionering van de Aarde
Ieder mens is anders, net als een persoonlijkheid, een lichaam of een sneeuwvlok. Elk afzonderlijk stukje is nodig om Thuis te creëren. Jullie bezitten allemaal een van de unieke stukjes die heel belangrijk zijn voor de puzzel die jullie nu in elkaar aan het zetten zijn op de nieuwe Aarde. Het is zo mooi om te zien hoe de Aarde zich aanpast voor deze stap van jullie. Laat ons dit uitleggen op een paar andere niveaus, zodat jullie het kunnen begrijpen. De Aarde verandert en evolueert letterlijk naar het volgende niveau met de aardbevingen, de tsunami’s, de vulkanische activiteit en de seismische activiteit. Niets hiervan is nieuw voor jullie, want jullie hebben dit de laatste acht jaar al zien gebeuren. De Aarde verschuift nu naar een andere positie, deels vanwege haar herpositionering. Zoals we met jullie deelden in de laatste sessie, zullen velen van jullie dit jaar ook van plaats of positie veranderen. Sommigen maken mee dat hun werk afloopt terwijl anderen plotseling moeten verhuizen. Wellicht dachten sommigen van jullie dat je op een andere plek moest zijn en dan, plotseling, zonder planning of er veel over na te denken, ben je aan het verhuizen. Die verhuizing is een herpositionering om je in het hoogste potentieel te plaatsen voor wat er komen gaat in deze volgende stap naar de volgende dimensie. Heel wat mensen bieden weerstand tegen deze veranderingen en sommigen van jullie denken zelfs dat het gebeurde omdat je iets verkeerds hebt gedaan. Wij vinden jullie menselijkheid zo prachtig. Jullie brengen altijd alles in de polariteit, of het is goed of het is verkeerd, een grijs gebied bestaat niet. De werkelijkheid is dat het niet alleen met jullie gebeurt, maar ook met de Aarde. Daarom zien jullie de geboortepijnen van de Moeder erger en intenser worden. Het geboorteproces is begonnen. Ze is nu aan het bevallen. Dat is waar jullie getuige van zijn in de evolutie van wat jullie de Ring van Vuur noemen. De Ring van Vuur staat in feite in brand; dat lijdt geen twijfel. Het zijn de longen van de planeet, want zonder de Ring van Vuur en alle energie die van de Pacific of Grote Oceaan komt, zou er op Aarde geen kooldioxide zijn en die is nodig om je leven op deze planeet tot een succes te maken. Dit is de plek waar het ontstaat en die past zich nu aan om energie vrij te maken voor het opengaan van portalen om een nieuwe Aarde te creëren voor mensen die in hun kracht staan.

Jullie eigen fysiologie begint te veranderen zoals jullie hebben ervaren. Jullie eigen effect in de wereld begint te veranderen en wij waarschuwen jullie hiervoor want het zal met iedereen op een bepaald moment gebeuren. Wij waarschuwen jullie omdat jullie soms zullen denken dat je iets verkeerds doet. In dit geval zal er vaak iets zijn dat jullie al heel lang doen, iets waar jullie heel goed in zijn en precies weten hoe het werkt. Jullie hebben het al miljoenen keren gedaan, en dan plotseling werkt het niet meer en jullie begrijpen niet waarom. Je doet alles op precies dezelfde manier, maar het geeft niet hetzelfde resultaat of dezelfde verbinding komt niet tot stand. Er kan een probleem ontstaan als je twijfelt aan jezelf, daarom vragen wij jullie om in deze tijd van overgang jezelf alsjeblieft niet te veroordelen want dat belemmert sterk het proces. Zelftwijfel brengt alle energie die er voor jullie is om van het ene niveau naar het volgende te gaan, op een zijspoor; de energie is verdwenen op hetzelfde moment dat je aan jezelf twijfelt. Vertrouw niet op de buitenwereld voor inzicht in jezelf, want de buitenwereld is net zo snel aan het veranderen als jij.

Maar, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat zou er gebeuren als je op een ochtend wakker werd, een boek opensloeg en tot de ontdekking kwam dat je door het lezen van één kleine paragraaf inzicht kreeg in je hele leven? Als deze woorden je een sleutel gaven die je opeens de kennis verschafte om te weten waar je was, en je in dat ene moment alles begreep over de Aarde, wat zou er dan gebeuren als je de straat op ging? Mensen die je kennen en je elke dag zien zouden direct opmerken dat er iets aan je veranderd was, want met dat ene “aha” moment veranderde je oorspronkelijke vibratiesignatuur. Het veranderde alles met betrekking tot wie je bent. Op die manier ervaren jullie typische evolutionaire stappen, maar nu komt dat ook nog eens in de Aarde tot uitdrukking. Dat is wat er nu gebeurt. Deze aansluitingen en aanpassingen van de energie van de Aarde zullen doorgaan. Er zullen nog minstens twee “grote gebeurtenissen” plaatsvinden om deze aanpassing te completeren. Het is duidelijk waar dit zal gebeuren op Aarde, want de meeste activiteit vindt plaats rondom dit portaal van de tektonische Pacific plaat. Maar, wat gebeurt er nu eigenlijk? Laat het ons vanuit een ander perspectief uitleggen, buiten de Ring van Vuur, door jullie te vertellen wat er met de Aarde is gebeurd tijdens deze meest recente aardbevingen.

De nieuwe schommeling van de Aarde
De Aarde heeft opnieuw de schuine stand van haar as veranderd door een andere aardbeving, en de Aarde wordt op dezelfde manier opnieuw gepositioneerd als jullie. Wat is nu het effect dat de Aarde opnieuw is gepositioneerd? Het is duidelijk dat jullie planeet om haar as draait, maar jullie hebben er geen flauw idee van dat jullie aan het oppervlak ervan nu in feite per uur ongeveer 1600 kilometer afleggen. Niet alleen draait de oppervlakte om de as maar de Aarde draait ook nog eens in een elliptische baan om de zon; ze draait in een schommelende baan en die schommeling is net voor de tweede keer veranderd. De eerste keer vond plaats tijdens de aardbeving in Chili en de tweede tijdens de aardbeving van Japan. Er zal een aanpassingsproces nodig zijn om dit geschenk te ontvangen en te gebruiken. De Aarde heeft haar vibratiesignatuur veranderd om ruimte te maken voor de mensheid. Dit is het proces dat nu gaande is en het maakt deel uit van de aanpassing.

Jullie wisten allemaal dat het eraan kwam, aangezien wij al vele jaren over deze gebeurtenissen hebben gesproken. Jullie wisten niet dat jullie er zo direct mee geconfronteerd zouden worden, maar hier is het dan. Is er iets om je zorgen over te maken? Nee. Het is in feite iets om te vieren, hoewel wij begrijpen dat het heel moeilijk is wanneer de tragedie toeslaat. Wij weten dat het zelfs voor degenen die niet betrokken zijn bij de tragedie moeilijk is om naar het gebeuren te kijken, omdat jullie zo graag willen helpen. Vanuit een groter perspectief was dit een geschenk dat werd gegeven door de mensen die hun leven, hun huis en hun manier van leven verloren. Het was een geschenk aan de wereld om een nieuwe vibratiesignatuur te beginnen, een nieuwe schommeling in de rotatie van de Aarde. Alles wat aan deze kant van de sluier bestaat is in beweging. Energie houdt op te bestaan als het stopt met bewegen. Jullie zijn allemaal energie, in feite is alles wat jullie waarnemen energie en bestaat alleen in jullie wereld omdat de energie in beweging is.

Vanwege de beweging heeft de Aarde nu een nieuwe vibratiesignatuur. Jullie bezitten een stukje van het tapijt dat een unieke vibratiesignatuur heeft, zelfs ten opzichte van de rest van het tapijt dat slechts een paar centimeter is verwijderd. Wat er aan het gebeuren is met de mensheid, is dat jullie allemaal beginnen te veranderen net zoals de planeet. Als de planeet haar nieuwe schommeling uitzendt, verandert ze in feite van dimensie omdat die schommeling uitgezonden wordt en interactief is met de universele energie om de illusie te creëren van de fysieke planeet. Dit is hoe het hele proces is begonnen. Het idee was een gedachte van god, die werd gecreëerd als een hologram van wat jullie nu ervaren als de Aarde en jullie eigen bestaan. Elk deel hiervan zet nu een stap vooruit. Hoe gebeurt dat, hoe ziet dat eruit en hoe kunnen wij het pad voor jullie gemakkelijker maken? Die vragen moeten nog beantwoord worden, want jullie hebben ze nog niet gesteld?

Het harmoniseren van vibratiesignaturen
Wij vragen jullie om manieren te vinden om het voor elk mens in je omgeving gemakkelijker te maken zijn vibratiesignatuur te veranderen. Wanneer je iemand ziet die heel bekend is, zeg je: “Ik ken jou. Kom mee, laten we iets leuks gaan doen, iets wat we altijd deden.” Wij vragen je om in plaats daarvan op een nieuwe manier naar iedereen te gaan kijken. Denk na over de potentie van wie ze door te evolueren gaan worden, in plaats van gewoon te denken aan wie ze voorheen waren. Jullie zullen nu de mensheid net zo snel zien veranderen als de Aarde dat heeft gedaan. Als je het nieuws aanzet, kun je kijken naar de veranderingen die op Aarde plaatsvinden. Hoewel het niet direct zo gemakkelijk is om in de spiegel te kijken en te kijken naar de veranderingen die in jou plaatsvinden, maar wij zeggen je dat dit wel het geval is. Jullie zenden een unieke signatuur uit die jullie nooit eerder hebben uitgezonden. Daarom krijgen jullie vaak ongebruikelijke reacties. Soms bedoelen jullie een bepaald signaal uit te zenden maar de ontvanger ervaart dat als iets heel anders. Jullie passen je aan je eigen magnetisme en de nieuwe energie hier aan, en de gemakkelijkste manier om dat te doen is je mond open te doen en je woorden te delen met de mensen om je heen. Vertel ze over je angsten, je zorgen of gewoon de moeilijkheden die je hebt met je aanpassing hieraan. Als je een techniek hebt ontdekt die echt goed werkt, deel die dan. Jullie zullen merken dat vanaf dit moment geregeld nieuwe helers naar voren komen en nieuwe methoden om te helen ontstaan. Waarom? Is de Aarde echt ziek? Zijn alle mensen echt zo ziek dat jullie al deze helers nodig hebben? Nee, daarom zijn jullie niet hier. Jullie zijn hier, lieverds, omdat jullie degenen zijn die het mogelijk hebben gemaakt zover te komen. Keer op keer hebben jullie geworsteld met het feit dat er niet naar je geluisterd werd of dat je niet in staat was je boodschap over te brengen. Dit kwam doordat de vibratie van mensen niet hoog genoeg was om er zelfs maar naar te luisteren laat staan het te begrijpen. Nu zijn jullie hier en sommigen zeggen: “Wel, ik ben geen heler. Ik doe niets.” Denk nog eens na, lieverds. Kijk eens naar wat je hebt gedaan en niet alleen in dit leven maar in verschillende andere levens die achter je liggen. Velen van jullie zijn hier alleen om het wonder te zien gebeuren, want jullie hebben in het verleden meegeholpen dit alles bijeen te brengen.

Het veranderen van vibratiesignatuur
Welnu, wat ga je doen en waar ga je vanaf dit moment naartoe? Vier de nieuwe signatuur. De volgende keer dat je naar een prachtige zonsopgang kijkt, let dan op de nieuwe vibratie. Zie de nieuwe kleuren die nu ontstaan en er voorheen niet waren. Je zult zoveel informatie doorkrijgen en die zal rechtstreeks via je hart komen en niet via je hoofd. Je zult het op die manier veel beter filteren en je zult je niet hoeven afvragen of iets goed of verkeerd is. Je zult het gewoon opnemen in je wezen, en dat wat in harmonie is opnemen en wat niet in harmonie is loslaten. Het is gewoon geen vraag van goed/slecht, juist/verkeerd. Het is een vraag van het vinden van de stukjes in het hele universum die je zullen voeden. Liefde is het belangrijkste stukje.

Alle energie moet bewegen om te bestaan. Wij zeggen jullie dat er een universele energie bestaat die de basis is van alle energieën en alle vormen van wat jullie energie noemen, en die wordt in het menselijk lichaam gevoeld als liefde. Dat is wat wij jullie vragen om te doen: Beoefen die liefde. Houd van alles. Als je bang bent, heb het lief. Als je iemands huis door de straat ziet drijven, heb het lief. Stuur de liefde en laat je hart groter en kleiner worden en zodanig werken dat de hele mensheid die verbinding kan voelen. Dit is dat ene stukje dat de nieuwe vibratiesignatuur in elk mens zal verankeren. Het moment waarop jij je nieuwe expressie van liefde vindt, zul je begrijpen waar dit omgaat. Wij zeggen jullie niet dat je al je oude ideeën of connecties gaat loslaten, maar wij vertellen jullie wel dat je er op een nieuwe manier naar zult kijken. Alles zal een beetje nieuw voor jullie zijn.

Wees er niet bang voor. Ga er trots in en bovenal, wees niet bang om fouten te maken zoals jullie dat noemen. Fouten bestaan niet en er bestaan geen foute keerpunten. Dit is niet eerder beschreven. Wij zijn gewoon hier om naar jullie te kijken, om van jullie te houden en jullie aan te moedigen telkens wanneer jullie een nieuwe weg inslaan. De nieuwe Aarde staat voor de deur, lieverds. Jullie hebben haar gecreëerd en jullie zullen haar nu naar het volgende niveau brengen door je eigen signatuur tot uitdrukking te brengen binnen de nieuwe signatuur van de Aarde. Geniet van de rit en geniet van elk deel van wat je op het punt staat te ervaren, want dit is nooit eerder gebeurd, nergens. Espavo, lieverds. Goed gedaan. Geniet van deze reis.

Het is met het grootste respect dat wij jullie verlaten met drie geheugensteuntjes. Benhandel elkaar met het grootste respect want jullie kijken in de ogen van god. Zorg voor elkaar en help elkaar verder op het pad bij elke kans die je krijgt want je helpt jezelf wanneer je dat doet. En denk eraan dat het een prachtig spel is en speel het goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

Tob niet over kleine dingen
Hoe vaak maken we onze problemen niet groter dan ze werkelijk zijn? Ik weet dat ik dat doe. Je zorgen maken over een probleem kan een berg narigheid brengen in ons leven. Dit zijn de lessen die ons in het leven vooruit helpen. Als we dag in dag uit in een vreedzaam bestaan zouden leven, zouden we ons al snel te veel op ons gemak gaan voelen. Onze zogenaamde worstelingen nodigen ons uit om te groeien, zowel spiritueel en als persoon. Ik kijk terug op mijn leven en op herinneringen die in die tijd overweldigend waren. Ik kan nu nadenken over de manier waarop ik door deze uitdagingen ben gegaan en ik kan zien hoeveel ik ben gegroeid.

Ik heb het gevoel dat het veel lijkt op wat de groep en Steve zeggen: “Het is zó eenvoudig dat wij het net voldoende complex willen maken om het te begrijpen.” Juist wanneer we middenin een vervelende situatie zitten, kunnen wij de test die voor ons ligt sterk overdrijven. Frustratie kan binnenkomen samen met het gevoel geen controle te hebben over je leven. Ik heb de neiging om het probleem in gedachte groter te maken dan het in feite is. Door het probleem rustig aan te pakken en op een positieve manier de uitkomst te zien kunnen wij groot vertrouwen opbouwen. Ik voel in mijn hart dat ik alles wat op mijn pad komt aan kan.

In deze wereld waarin zo veel mensen met leven en dood situaties te maken hebben, moet ik mijzelf er steeds aan herinneren dat alles wat mij tijdelijk dwars zit niets is in vergelijking met waar anderen voor komen te staan. Het helpt me als ik voor een probleem kom te staan om uit mijn kleine wereldje te stappen en met een frisse kijk mijn werkelijkheid te veranderen. Ik heb geleerd dat uit mijn gedachten stappen helpt om een juister beeld te krijgen van wat er werkelijk gaande is. Praat met ondersteunende vrienden en familie over de dingen waar je doorheen gaat. Dit kan de eerste stap zijn om op een positieve manier vooruit te gaan.

Ik wil een recente ervaring met jullie delen. Onze zoon leende mijn auto. Hij belde op dat de auto was stilgevallen en niet meer wilde starten. Ik ging naar hem toe en na de auto te hebben aangeduwd deed hij het weer. Ik probeerde me er geen zorgen over te maken, maar inwendig had ik dat zeurende gevoel dat er iets niet goed was met mijn auto. Ik heb een bijna nieuwe auto waarvan de accu nog maar een paar maanden geleden is vervangen. Ik ging automatisch in de zorgmode en dacht dat mijn auto een groot elektrisch gebrek had en dat ik de auto hoogstwaarschijnlijk naar de garage moest brengen voor een grondige en dure inspectie van het probleem. Ik maakte me zorgen dat ik niet de tijd en het geld had om dat te laten doen. Ik maakte de zorgenketting nog langer door te zeuren over hoe de dagen voorbij vlogen en ik zoveel te doen had. Dit soort gedachten maakt me om 3 uur ’s nachts wakker! Ik weet dat als je dit soort reactie geeft op problemen het op een destructieve manier kan opbouwen. Ons voorstellingsvermogen kan het overnemen en dan creëren we op de een of andere manier het ergste scenario.

Die avond controleerde Steve de auto. Hij opende de automatische achterdeur van de SUV en ontdekte een stukje plastik van een band dat zich had vastgezet in een ruimte die het sluiten van de deur blokkeerde wat een constant leeglopen van de accu tot gevolg had. We hoefden alleen het stukje plastik maar te verwijderen om de auto weer normaal te laten functioneren. De oplossing was zo eenvoudig. Op dat moment keek Steve mij aan en zei: “Fleur op. Je neemt het leven veel te serieus.” Op dat moment waardeerde ik zijn accurate bewering niet. Maar toen moest ik om mijzelf lachen en besefte dat wat hij zei waar was. Hij wees ook op het feit dat de auto nog onder de garantie viel en als er iets ernstig verkeerd was geweest de autodealer dat zou hebben gerepareerd zonder kosten voor ons. Het geschenk in dit verhaal is dat ik besefte dat ik de laatste tijd het leven te serieus neem. Zoals de meesten van jullie heb ik de neiging om de problemen van de mensen om me heen en de wereld te veel aan te trekken. Dit was een oproep tot ontwaken om weer mijn optimistische zelf te worden.

Tob niet over kleine dingen. Het is de manier waarop je met deze triviale dingen omgaat die ons voorbereiden op elke belangrijke gebeurtenis die op onze weg kan komen. Een van mijn favoriete gezegden is dat onze gedachten onze werkelijkheid creëren. Wij hebben de kracht om elke situatie om te keren.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.