Juli 2011

Wacht niet
lichtgronding

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Dit was een gepassioneerde boodschap van de groep over waar we op dit moment zijn en wat we met die kennis kunnen doen. Heb je het gevoel vast te zitten, maak je klaar om in beweging te komen. Ze zeggen in deze boodschap dat wij nieuwe energetische gewoonten kunnen ontwikkelen die dit evolutionaire proces voor ieder van ons een stuk gemakkelijker zullen maken.

Eenvoudig en sterk.
Heb een geweldige maand en wees aanwezig.

Stevige knuffels, Steve

Van de groep

Groeten van thuis


Het is een heel interessante situatie aan het worden op planeet Aarde. Jullie zijn bezig jullie planeet, jullie levens en de vibrationele dimensie waarin jullie leven te veranderen. En jullie doen dit zó snel, dat zelfs wij niet waren voorbereid op een dergelijke ontwikkeling. Het is voor ons erg opwindend om jullie snelle evolutie te zien, maar voor jullie zal dit op individueel niveau vaak tot uitdagingen leiden. Je bereikt een bepaald niveau en dan lijkt het alsof je vast zit, alsof je niet verder kunt. Je kunt dezelfde energie die je op dat punt heeft gebracht wel opnieuw creëren, maar het lijkt alsof je tegen een muur oploopt waardoor je niet verder kunt.

De illusie van het pad
We houden er niet van om de woorden “regels” of “wetten” te gebruiken, want zodra wij proberen jullie een universele wet duidelijk te maken, zullen jullie een manier vinden om hem te breken. Wij vinden jullie zo vindingrijk! Er is absoluut niets op deze planeet dat niet kan worden veranderd, maar jullie vinden het prettig om de zekerheid te hebben van wetten, regels of richtlijnen die jullie op geregelde basis kunnen volgen. Laat ons een illusie met jullie delen die jullie in je eigen wereld kunnen gaan toepassen.

Die illusie is dat jullie op een pad lopen en omdat jullie altijd hebben gemeend dat dit pad recht is, staan al jullie sensoren gericht in één richting. Het probleem ontstaat wanneer je je in beweging zet in die ene richting en het gezichtspunt dat je ertoe heeft gebracht om dat bepaalde pad te kiezen uit het oog verliest. Met een beperkt gezichtsvermogen kun je gemakkelijk een bocht van 90 graden missen. De uitdagingen of problemen ontstaan vaak doordat je pad een bocht van 90 graden neemt maar je hele systeem er zo op is gericht om rechtdoor te gaan, dat je de bocht mist. Dit is heel gewoon. Het is geen zonde, of een probleem, het betekent alleen dat je het pad opeens niet meer onder je voeten voelt. Je hebt dan niet meer dezelfde zekerheid van de richting die je op moet of het gevoel waar jouw plek is in het universum. Dit gaat heel gewoon worden bij lichtwerkers, diegenen onder jullie die bewust de keuze hebben gemaakt om licht te verspreiden op Aarde en die hebben meegeholpen om deze stap naar het volgende dimensionale niveau te zetten. Dit is zo’n mooi probleem en wij kijken ernaar met onze ogen wijd open! Lieverds, wij zeggen jullie dat het niet zo’n serieus probleem is of iets om je druk over te maken. De grootste uitdaging met dit alles is dat jullie scheppen met iedere gedachte die jullie in je hart vasthouden. Wanneer je een gedachte in je hoofd hebt, houd die dan vast in je hart, ga er met je volledige energie achterstaan en het wordt je schepping. Dat zal je nu naar een ander vibratieniveau brengen wat resulteert in een andere reactie dan voorheen.

Wacht niet!
Jullie hebben gereikt naar verschillende vibratieniveaus die jullie nooit eerder hebben ervaren en wij zeggen jullie dat jullie daar in feite nú instappen. Gedacht werd dat dit pas in 2012 zou gebeuren. Jullie hebben echter alles zo snel naar voren gehaald dat wij hopen dat 2012 geen teleurstelling wordt, want jullie hebben daar zoveel verwachtingen van. Alles wat jullie hebben verwacht, op de laatste stukken van de kosmische uitlijning na, wordt op dit moment ervaren. Wacht niet! Dat is onze boodschap aan jullie. Als je je niet prettig voelt waar je bent: verander van richting. Wacht niet! Als je je zorgen maakt of het wel de goede richting is, maak er geen punt van want er bestaat geen goede of verkeerde richting. Er is een voortgaande beweging, of er is een gebrek aan beweging. Maar wanneer je vooruit gaat, kun je zonder problemen van richting veranderen of koers zetten in de richting van je passie. Maar stil blijven staan en wachten tot je de juiste dimensie of richting ziet, dat is de oorzaak voor veel van deze uitdagingen en problemen. Tot op dit moment heeft dit voor de meesten van jullie heel goed gewerkt. Om zogezegd te wachten tot alle kaarten op tafel liggen en dan je beste keuze te maken of je gewenste richting te kiezen. Maar in de hogere vibraties beginnen deze regels te veranderen. Lieverds, wij vinden dat woord “regels” nog steeds niet prettig.

Dit is dus de manier waarop jullie het spel hebben gespeeld. Wat er nu aan het gebeuren is, is dat de noodzaak ontstaat om het licht te gronden op het moment dat het binnenkomt. Ook hier zijn jullie niet aan gewend, maar dit is wat wij jullie dit jaar brengen. Dit is een stuk waar wij met jullie aan willen werken vanuit veel verschillende niveaus. Voorheen hebben wij dit “gronding van licht” genoemd. Er bestaat een techniek die wij aan de Hoeder hebben gegeven en hij zal jullie die laten zien. Maar denk eraan dat het niet om de techniek gaat. Het gaat om het hele idee van wat er aan het gebeuren is. Laat ons dit uitleggen, want dit is een stuk dat jullie vandaag allemaal kunnen oppakken en in je leven kunnen gaan gebruiken.

Je loskoppelen van de universele onderbewuste mind (de geest of het denken)
Jullie lopen de hele dag rond en ervaren licht. Wij zeggen jullie dit omdat het niet mogelijk is om bewust te zijn zonder ideeën te hebben. Laten we stellen, alleen om het geheel duidelijk te maken, dat je ideeën vlak boven je hoofd hangen. Ze horen daar niet echt thuis, want ze zijn overal. Maar laten we zeggen dat er een universele onderbewuste mind bestaat waar jullie allemaal deel van uitmaken. Vele malen raken jullie de weg kwijt en maken jullie je los van deze onderbewuste mind. Waarom maken jullie je los van het onderbewuste, van het universele deel dat jullie allemaal met elkaar verbindt? Omdat velen van jullie zich niet prettig voelen wanneer er vreemde gedachten door je hoofd gaan. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat jullie te vergelijken zijn met een radiostation. Jullie pikken voortdurend de gedachten van andere mensen op. Het gaat niet over het voorkomen dat negatieve gedachten je mind binnenkomen, want dat is op zich al een valkuil. Je probeert negatieve gedachten uit je mind te weren en alleen positieve gedachten te denken. Maar door dat te doen, zul je zo’n vacuüm opbouwen dat je alle negativiteit in één keer zult ervaren om de zo noodzakelijke balans te bewaren van het net doen alsof je in een wereld van dualiteit leeft. Die wereld van dualiteit stappen jullie nu uit. Jullie stappen uit de wereld van zwart en wit en in een wereld van trialiteit, waar jullie een nieuwe verbinding hebben. Jullie hebben altijd het zwart aan het ene eind en het wit aan het andere eind van de lijn gezien. Nu is er een derde punt dat wij het hogere zelf noemen wat jullie een nieuwe kijk op de lijn geeft. Jullie kunnen nu gaan zien dat hij toch niet zwart en wit is, en dat het alleen de uiteinden zijn die dikwijls ook het meest duidelijk zijn. Het nieuwe punt is in feite waar alle verschillen samensmelten; de waarheid ligt in werkelijkheid in het midden en niet per definitie aan de uiteinden wat jullie altijd hebben geloofd.

Lichtgronding
Dit is nu de situatie. Zelfs in een veld van trialiteit ervaar je verbindingen en voel je de emoties en gedachten van andere mensen. Die kun je echter naar een niveau brengen waar ze gewoon over je hoofd heen gaan en zich niet aan je hechten. Het zijn namelijk niet de negatieve gedachten die je uitputten, maar het is hun hechting aan je die dat doet. Je steekt je hand uit, grijpt de gedachten die een toegevoegde waarde voor je hebben en die grondt je dan. Dit is heel gewoon want jullie hebben dit al gedaan sinds het allereerste begin van jullie bestaan hier op Aarde. Maar jullie hebben gewacht, want dat is wat er gebeurt. Je probeert een idee uit. Je pakt het op en als het werkt, maak je plannen om er iets mee te doen. Het voegt iets aan je toe, het helpt je om je eigen vibratie te verhogen en na verloop van tijd denk je er misschien over om het met iemand anders te delen. Dat zal na een paar maanden gebeuren en na een paar jaar schrijf je misschien een boek over de dingen waar jij mee werkt. Je zou zelfs andere mensen les kunnen gaan geven over een geheim van het leven. Nu begint echter alles te veranderen door je eigen verbinding met de planeet, die voor het grootste deel uit water bestaat. Ja, op dat water zullen we nog terugkomen. Dit is het element dat iedereen heel snel met elkaar verbindt. Wat er nu gebeurt, is dat er een directe noodzaak is voor het gronden van deze lichtdeeltjes zodra je ze gewaar wordt.

De meeste mensen zullen een nieuw idee oppakken en er dan mee worstelen en vechten om het zich eigen te maken. Als ze er uiteindelijk de juistheid van kunnen aantonen, zullen ze het opschrijven en gronden. Wij vragen jullie om dingen snel te gaan gronden. Stop met wachten en doe het nu! Vind een manier om iets op te schrijven. “O, ik kan niet schrijven! Ik heb niets te zeggen dat al niet eerder is gezegd,” denk je. Ja, we hebben al die argumenten al gehoord. Maar lieverds, wij zeggen jullie: Jullie hebben een boodschap van Thuis die niemand anders kan overbrengen. Dat is de reden waarom je hier bent. Of die boodschap nu de vorm aanneemt van een schilderij, een boek of een muziekstuk, of zelfs een glimlach die je iemand schenkt of vriendelijke woorden die je tegen iemand spreekt. Elke vorm kan je trigger zijn, maar we vragen jullie om de energie nu te gaan gronden. Zoek een manier, of het nu iets is wat je hoort, een gedachte, een idee of muziek, het doet er niet toe. Op welke manier kun jij het verankeren in jouw leven? Meestal vragen we je om het gewoon op te schrijven en het in je eigen woorden uit te drukken. Grond het opschrijven dan de energie? Ja, omdat het uit de ether is gehaald en voor jou naar beneden is gebracht om dat stuk van Thuis tot uitdrukking te brengen. Dat is het stuk waarvoor jullie allemaal zijn teruggedeinsd, want jullie wilden eerst jezelf perfectioneren. Nee, het licht komt nu zo snel binnen, dat het belangrijk is om elk stukje zo goed en zo snel je maar kunt door je heen te laten stromen en te gronden.

Soms, wanneer de Hoeder tegen iemand praat, in wat hij een channeling noemt, en hij op het punt staat iets te zeggen, voegen wij ongemerkt een ideetje toe. Zo af en toe stopt hij dan om na te denken over wat we met hem delen en hij kan zelfs gaan stotteren, de draad van zijn verhaal kwijt zijn of stoppen. Dat komt doordat hij dat idee oppakt en er teveel over gaat nadenken. Hij wil graag duidelijk over het idee kunnen spreken maar als hij zich daar zorgen over maakt, kan hij gewoon zeggen: “Ik weet niet wat ik nu doorkrijg, maar er wordt van mij verwacht dat ik je dit vertel. Accepteer het, wat het ook mag betekenen.” Dat is de energie gronden. Dat is iets uit de ether halen en het op Aarde brengen en het op een of andere manier verankeren in je leven.

Jullie doen dit voortdurend met alles waar je enthousiast voor bent. Wij zeggen jullie om niet te wachten tot je het grote overzicht hebt. Wacht niet totdat je een auteur bent, of totdat je boek op de bestsellerlijst staat. Veranker de energie met kleinere en regelmatiger tussenpozen. Wanneer je iets vindt waar je enthousiast over bent, breng het Thuis. Veranker het op een of andere manier om het tot een driedimensionale werkelijkheid te maken en alle vijf de dimensies zullen zich heel snel overeenkomstig gaan gedragen. Het gaat om het vinden van praktische toepassingen voor alles wat je ervaart en het verankeren van de energie. Het is niet nodig dat je dat ene stukje gaat ontwikkelen. Want je zult zoveel lichtpunten verankeren dat je veel meer keuzes zult hebben over welk punt je ontwikkelt en met welk punt je besluit verder te gaan.

De herverdeling van water
We willen het in het bijzonder nog even hebben over water op de planeet en de herverdeling ervan die heeft plaatsgevonden. Er is niets mis met de Aarde, begrijp dat alsjeblieft. Zij is een zichzelf corrigerende eenheid en jullie proberen haar zichzelf te laten corrigeren zonder dar de Aarde voor de mensen verloren gaat. De Aarde zal zonder problemen overleven en zij is hier om voor een veilige leefwereld te zorgen, niet alleen voor mensen, maar voor ieder dimensioneel levensniveau dat een deel van haar is. Zij verandert heel snel van energie en gaat momenteel door een, wat jullie zouden noemen, emotionele opschudding. Het heeft te maken met water en de herverdeling ervan op deze planeet. Een eenvoudige manier om hier naar te kijken is als volgt. Jullie hebben de laatste jaren twee grote aardbevingen gehad die de Aarde voorgoed hebben veranderd. Ze hebben de planeet niet alleen veranderd en uitgerekt, ze hebben ook de bestaande rotatie met enkele milliseconden versneld. Hoewel het maar enkele milliseconden waren, toch is ze veranderd; de vorm van de Aarde is veranderd. Belangrijker nog, er is een nieuwe schommeling ontstaan in haar rotatie rondom de zon en die schommeling veroorzaakt de herverdeling van water op de planeet.

We hebben het hier een paar maanden geleden al over gehad en jullie verteld dat het zou gebeuren. We kunnen jullie niet precies zeggen hoe dit duidelijk wordt, want dit is jullie wereld, jullie werkelijkheid. Maar we kunnen jullie wel vertellen dat de Aarde door emotionele veranderingen van zichzelf gaat, want zo ervaren jullie de wereld. Als jullie de emoties die jullie ondervinden niet hadden, zouden jullie veel dichter bij dieren staan dan bij mensen. Je emoties stellen je in staat je te verbinden met Thuis.

Ja, we weten dat het er vaak op lijkt dat emoties je in de weg staan of je blokkeren. Maar dat is nu precies het stuk dat jullie liefde laat voelen, het stuk dat jullie de energie van Thuis laat interpreteren als liefde in je eigen hart en in je dagelijkse ervaring. Dat wordt in het lichaam opgevangen en versterkt door water. Ja, het watergehalte van je lichaam is circa 80%, wat een enorm groot deel is. Met water samenhangende veranderingen in de omgeving zullen ook invloed hebben op je emotionele lichaam. Aangezien de meesten van jullie daarmee grote emotionele ontreddering hebben ondervonden, is er een soort afzwakkend proces gaande. Velen van jullie interpreteren dat afzwakkende proces nu als vastzitten, als lusteloosheid, als het verlies van levensenergie en van de sprankeling in je ogen. Sommigen van jullie voelen zich hierdoor zelfs een beetje verloren. We zeggen jullie, lieverds: raak er niet aan gewend om vast te zitten, want het zal niet lang duren. Het zal heel snel veranderen om jullie erop voor te bereiden vooruit te gaan. Je bereidt je voor om een bepaalde richting op te gaan, maar misschien ga je in werkelijkheid een andere richting op. Daarom vragen wij jullie heel specifiek om de universele energie op dit moment te respecteren en te eren. De universele energie is de energie die alle harten met elkaar verbindt. Ze is datgene wat ons in staat stelt om in het hogere aspect gedachten te delen; deze energie stelt jullie in staat om elkaars emoties en je verbinding met elkaar en de planeet te voelen. Dat is de manier om hierover te denken. Ook al is het een vijfdimensionaal stuk, we vragen jullie om eraan te denken in tweedimensionale platte vierkanten. Het is een heel stuk dat bestaat uit afzonderlijke bochten van 90 graden. De bochten van 90 graden zijn een veelbetekenend deel van de Aarde. Als er geheimen van het universum zouden bestaan, zou dit er één van zijn.

Wij hebben jullie eerder iets verteld over het begrip tijd op jullie planeet en dat wat jullie als tijd ervaren in feite een illusie is. Tijd bestaat hier Thuis niet. Het bestaat in jullie wereld omdat het jullie in staat stelt om net te doen alsof jullie iets anders zijn dan een spirit. Het stelt jullie in staat om te ervaren wat het is om te doen alsof je een mens bent en zo alles te leren over je ziel. Is dat niet interessant? Wel, dat is wat jullie hier doen op dit moment. Er beginnen nu veel verbindingen te ontstaan om deze energie voor jullie te verankeren en om jullie in staat te stellen de energie vooruit te brengen. Als je een ontwikkeling voelt in een bepaalde richting, sla die richting dan in. Dit betekent niet dat je later niet van richting kunt veranderen of een andere kant op kunt gaan. Wat het betekent is dat niets in beweging komt voordat jullie dat doen. Bewust een stap in een andere richting zetten is absoluut goed, ook als je nergens naartoe gaat, want dat zet de boel weer in beweging. Zodra de ontwikkeling een richting op gaat, is het gemakkelijker om in de richting te sturen van je ware passie en van wat jij hebt meegebracht van Thuis.

Er gebeuren nog steeds veel dingen op Aarde nu deze herverdeling van water plaatsvindt. Velen van jullie zullen dat aan de oppervlakte van jullie planeet zien. Maar meer dan het dubbele ervan zal plaatsvinden onder de oppervlakte en dat zal spanningen veroorzaken in de planeet die velen van jullie zullen voelen in je emotionele lichaam.

Wij willen jullie daar alleen maar bewust van maken, want zodra god zich bewust is van god, nemen jullie het heft in handen. Jullie begrijpen je eigen positie in het universum. Ook al zullen jullie alles in zekere zin voelen, het is het door jullie aangenomen fysieke lichaam dat jullie in staat stelt om de energie te voelen. Weet dat dit een evolutionaire verschuiving is die nooit eerder heeft plaatsgevonden in welk spel, waar dan ook. Vibrationeel gezien lopen jullie wederom voorop en wij zijn daarom heel trots op jullie. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om net te doen alsof je een mens bent, maar jullie doen het geweldig! Iedere kans die wij krijgen, zijn wij bij jullie en proberen jullie te helpen je ware natuur te herinneren. Jullie brengen je eigen overtuigingen, je eigen gedachten en je eigen ervaringen in overeenstemming met wie je aan het worden bent. Hoewel we jullie vertellen dat het veel groter is dan jullie je kunnen voorstellen en veel moeilijkheden met zich mee brengt, zoals jullie wellicht zelfs op dit moment ondervinden, weet dat er aan de andere kant op zijn minst een tienvoudige versterking is. Verwelkom het. Verwacht het.

Ga er doorheen. Deel met anderen hoe jij ermee omgaat. Deel met anderen je gevoelens en verbindingen, maar ook je twijfels, want dat maakt je menselijk. Dat stelt je in staat om iets te doen wat in veel andere spelen in het universum niet gedaan kan worden; het stelt je in staat om kracht te krijgen van de andere goden. Geniet daarom van de rit. Later komt hierover nog veel meer, maar voor nu, weet dat jullie op het punt staan om een paar heel grote deuren open te maken.

De technologiedropping staat voor de deur
Een paar jaar geleden hebben we het gehad over een technologiedropping op deze planeet. Wij hebben jullie verteld dat op een bepaalde datum technologieën gedropt zouden worden die hier lange tijd niet zijn geweest. Ook al worden er technologieën verkregen van andere wezens uit andere dimensies of van andere planeten, als de collectieve spirituele vibratie niet hoog genoeg is om ze te ondersteunen, zullen ze niet werken. Deze technologieën zijn erg vreemd, maar alles zal prima werken; zij zullen ze naar de Aarde brengen en ze zullen werken. Dat komt omdat het een samensmelting is. Jullie zijn de scheppers; jullie zijn degenen waarmee ze moeten samensmelten en jullie zijn degenen die ermee moeten werken. Wees nooit bang dat technologie het van jullie zal overnemen, want dat is niet mogelijk. Angst voor technologie is net zoiets als in de spiegel kijken en bang worden voor je spiegelbeeld. Wees je hier dus van bewust, want jullie zullen nu enkele snelle ontwikkelingen in technologie gaan zien. Veel energie die is gedropt op de 22e juli van het vorige jaar, ontwikkelt zich heel erg snel. Hoewel veel ervan nu nog niet naar buiten is gekomen, zijn jullie er veel dichterbij dan jullie denken. Dit zijn de technieken die jullie ook zullen helpen met het schoonmaken van de Aarde en het uitwissen van jullie menselijke spoor van de planeet en het in harmonie met haar werken. Er begint veel meer dan jullie voor mogelijk houden los te komen, omdat jullie naar voren durven te stappen en te zeggen: “Dit is wie ik ben.”

 

Vind in deze tijden van onzekerheid die kracht. Grond elk deel van het licht dat je kunt in je eigen leven. Vind er onmiddellijk een toepassing voor, vind een manier om het binnen te halen en kijk hoe jij de wereld om je heen verandert.

 

Wij voelen ons vereerd om hier te zitten en met jullie te spreken, want wij zeggen jullie, lieverds, wij hebben lange tijd gesproken zonder dat iemand luisterde. Jullie hebben een niveau bereikt waar wij zo ontzettend trots op zijn en wij zeggen jullie dat jullie nu vlak bij een hele grote deur staan en klaar zijn op die te openen. Geniet van ieder moment van deze rit. We zeggen dit doelbewust, niet alleen als een manier om af te sluiten, want het genieten, de vreugde ervan is het stukje dat jullie hebben meegebracht van Thuis. Dat is het stukje wat alleen mensen op deze manier kunnen voelen.

Het is voor ons een grote eer om jullie te vragen elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt en speel goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

De zaligheid van de zomer

We zitten midden in de zomermaanden. In deze tijd verandert de energie van onze omgeving. Het weer is op zijn hoogtepunt en de zon schijnt heel helder, waardoor ik me op een of andere manier heel opgewekt voel.

Dit is de tijd van het jaar dat de natuur ons zegt een pauze te nemen van het gebruikelijke werkschema dat we de rest van het jaar proberen aan te houden. Ik kijk nu om me heen en wil de vele mogelijkheden benutten die voor mij liggen. Er is een reden waarom we ervoor hebben gekozen om in Las Vegas te wonen. In de jaren dat we hier wonen heb ik vele malen getwijfeld waarom we deze plaats als ons thuis hadden gekozen. We voelden ons hier allebei toe aangetrokken, ook al heb ik altijd het gevoel gehad dat San Diego in Californië thuis was. Misschien besluiten we ooit om daar naar terug te keren, maar voor nu geniet ik van dit gekozen thuis en de pracht die het biedt.

De zomer heeft een manier om te zeggen: “langzaam aan en kijk om je heen”. Ik heb zoveel mensen horen zeggen dat zij in een gebied leven dat zoveel te bieden heeft, maar dat zij nooit de tijd nemen om het te verkennen totdat er bezoek komt. Steve en ik hebben vele jaren in St. Louis, Missouri gewoond. We zijn nooit naar de beroemde boog geweest die de Toegangspoort naar het Westen wordt genoemd totdat we uit het gebied verhuisden en terug kwamen voor een bezoek. Het ging precies zo toen wij in Californië woonden. Dat heeft een overvloed aan activiteiten. Vaak, maar niet vaak genoeg ging ik naar de oceaan. Nu, in Las Vegas hebben we niet alleen de wereldberoemde Strip maar ook de schoonheid van de woestijn en de dichtbijgelegen bergen.

We hebben het vaak over Elke gehad. Zij is onze onofficieel geadopteerde dochter uit België. Vanaf het moment dat wij haar een aantal jaren geleden ontmoetten was er een diepe familieband. Ze is als een dochter voor ons. We zien haar wanneer we Nederland of België bezoeken en zij bezoekt ons iedere zomer in Las Vegas.

Elke’s bezoeken zorgen ervoor dat wij het rustiger aan doen. In feite nemen we vrije dagen wanneer zij hier is. Er zijn dagen waarop we ons lichtwerk moeten doen, maar dat brengen we in evenwicht met wat speeltijd. We zien dan een kant van Las Vegas waarvoor we nooit de tijd nemen om te onderzoeken. Vandaag gaan we bowlen. Steve en ik hebben dat in geen jaren gedaan. Gisteren hebben we gevliegerd en we zijn van plan om een trektocht te gaan maken. We hebben tafeltennis gespeeld in onze huiskamer. We spelen volleybal in de tuin en springen dan in het zwembad. Vanavond gaan we picknicken in onze tuin, maken een vuur in onze vuurkorf en roosteren marshmallows. Aan het eind van de avond zetten we tenten op om in te slapen. We gaan een paar dagen een woonboot huren aan Lake Mead. We hebben besloten om van haar bezoek een echte vakantie te maken. Het is fijn om vrije tijd te hebben zonder te hoeven reizen of veel geld uit te geven. Dit zullen wij ons in de toekomst herinneren als kostbare herinneringen.

Steve en ik hebben het volmaakte thuis voor onszelf gecreëerd. Ik ben blij dat we de tijd nemen om ervan te genieten. Het maakt niet uit waar je woont. Wat je ook je thuis noemt, het is jouw speciale plek. Vind de schoonheid ervan door de tijd te nemen om te onderzoeken wat er om je heen is. Misschien word je wel verrast door wat je ziet en ervaart. Ik weet dat ik dat ben.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.