Augustus 2011

Ritmemethode – Een nieuw levensritme

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De energie in de zaal was erg hoog vandaag, alsof iedereen voelde dat er iets bijzonders zou gebeuren. De verwachtingen waren hoog gespannen toen ik aan de channeling begon en de groep bracht ons in deze boodschap een aantal belangrijke onderwerpen. De voornaamste focus was dat wij bezig zijn ons vibratiepatroon te veranderen. Zij vergeleken het met het vibratiepatroon van de Aarde dat nog niet zo lang geleden tweemaal is veranderd. De rotatie van de Aarde veranderde als eerste door de aardbeving in Chili en daarna door die in Japan, zodat onze planeet een soort draaitol werd. Door dat snelle draaien slingerde de Aarde in feite een nieuwe vibratie om haar heen het Universum in en dat creëert een nieuwe werkelijkheid.

Het veranderen naar een nieuw vibratiepatroon is iets waar we allemaal bewust van willen worden, want ieder van ons zal dit op een of ander moment in de nabije toekomst ervaren. Onze eigen kleine wereldjes zullen door een verandering van ritmepatroon gaan. In deze boodschap zegt de groep dat ons Circadiaanse ritme, wat ons dagelijkse ritme is dat invloed heeft op alle andere ritmes, aan het veranderen is. Het is meer dan alleen ons besef van dag en nacht, want het grijpt heel diep in ons leven in. De groep herinnerde ons aan de slaaptriade waardoor wij drie uur zullen slapen, twee uur wakker zijn en daarna weer drie uur slapen. Zij legden ook uit dat velen van ons vreemde dingen zullen meemaken in onze slaap en dat als gevolg daarvan nieuwe mogelijkheden zich zullen openbaren; de pijnappelklier en diens recente veranderingen zijn verantwoordelijk voor deze verandering.

Het lijkt allemaal een kwestie van balans te zijn. Dikke knuffel, Steve.

Van de groep

Groeten van thuis


Er is verandering gekomen in jullie vibratiestaat, lieverds. Wij hebben dit eerder gezegd en wij hebben toegekeken terwijl de mensheid naar een nieuw niveau steeg, vervolgens hard werkte om aan dat niveau te wennen, zich toen even op haar gemak voelde om daarna een volgende stap te zetten. Wij hebben de worstelingen, de uitdagingen en de emoties gezien waar velen van jullie doorheen zijn gegaan toen jullie je aan deze nieuwe energieën aanpasten. We willen jullie laten weten wat jullie kunnen verwachten, zeker gedurende de rest van dit jaar, want veel energie staat nu op het punt om te veranderen.

Als je een lang touw neemt, er een zweep van maakt en ermee in de lucht slaat, creëert dat een golf die op zijn beurt weer een grotere golf creëert die het universum ingaat. In die golf zitten toppen en dalen, maar dat is nodig om de nieuwe energie binnen te brengen. Jullie voelen je vaak verloren hier op Aarde. Wanneer jullie van Thuis uit op Aarde komen, kunnen jullie je niet herinneren wie je bent, omdat het lijkt alsof alles je ontnomen is. Jullie moeten gaan kijken naar wie je werkelijk bent in plaats van wie je pretendeert te zijn. Bijna iedereen die op deze planeet leeft, heeft een niveau van integriteit waaraan men zich tijdens het spel vastgehouden heeft. Soms houden jullie teveel vast aan je integriteit, omdat je voortdurend probeert dezelfde persoon te zijn die je was. We zeggen jullie, lieverds dat dit jullie verandering stopt en belemmert, want dat weerhoudt je ervan om buiten de norm te treden of flexibel en veranderbaar te zijn.

Aanpassen aan de nieuwe vibratie van de Aarde
We vragen jullie om nu samen met ons adem te halen. Adem in door je neus en blaas uit door je mond. Dit noemen wij een aarde-ademhaling, want je ademt hiermee de Aarde in je fysieke lichaam en ademt haar daarna uit. Toen wij jullie dit zojuist lieten doen, kwamen jullie in harmonie met ons. Jullie merkten dat wij ons spreektempo al hadden veranderd en jullie hebben nu het tempo van je ontvangst veranderd. Jullie hebben je eigen cadans en ritme veranderd en dit gebeurt bij de gehele mensheid, meer dan jullie je ooit bewust zijn geweest. Een tijdje geleden hebben wij gewezen op twee belangrijke triggers op deze planeet. Een daarvan was de aardbeving die plaatsvond in Chili en de andere was de aardbeving die plaatsvond in Japan. Beide hebben de rotatie of de draaiing van deze Aarde veranderd. Dat betekent op grotere schaal dat er nog niet zo lang geleden een nieuwe vibratiepatroon van de Aarde is ontstaan. Met andere woorden: de Aarde creëert nu een nieuwe cadans, een nieuw ritme in alles wat is en vindt tegelijk ook haar plaats in deze nieuwe energie. Wanneer jullie nadenken over jullie evolutie, kunnen jullie naar je eigen verleden kijken – voor de meesten van jullie de laatste drie of vier jaar – en grote ontwikkeling en evolutie zien. Wanneer jullie naar de Aarde kijken, denken jullie aan haar alsof ze praktisch dezelfde is. Maar we zeggen jullie dat zij zich net zo snel aan het ontwikkelen is als jullie, want het is in feite allemaal één evolutie die zich in razend tempo afspeelt.

Door het nieuwe ritmepatroon van de Aarde evalueren mensen ook hun eigen ritmepatronen. Ja, we weten dat velen van jullie denken dat jullie geen ritme hebben en dat jullie niet eens de maat kunnen houden, maar dat is niet het soort ritme waar wij het over hebben. Wij willen diep naar jullie innerlijke niveaus van het mens-zijn gaan en het hebben over wat jullie circadiaanse ritmes noemen, een woord dat hier vandaag al eerder is gebruikt.

De innerlijke ritmes veranderen nu
Evolutionaire delen van jullie fysieke lichaam beginnen zich te ontwikkelen en te verbinden met de hogere niveaus van de nieuwe vibratie. Vanaf het eerste moment verandert de pijnappelklier het meest. Het is het orgaan dat kristallijn van aard wordt, waardoor jullie verbindingen kunnen hebben waarvan jullie eerder dachten dat die nooit mogelijk waren. De pijnappelklier is ook verantwoordelijk geweest voor wat jullie de circadiaanse ritmes noemen. Circadiaanse ritmes zijn meer dan alleen maar slaappatronen. Ook al staan ze op Aarde algemeen bekend als slaappatronen, zij omvatten ook jullie geslachtsdrift. Aha! Hiermee hebben wij jullie aandacht gekregen. Ze omvatten ook je besef van je positie in het universum, je slaappatronen, je fysieke evolutie en je emotionele patronen die normaliter op en neer gaan. De uitdaging voor jullie is de verandering. Omdat de Aarde de basis van haar ritmepatroon heeft veranderd, zal de mensheid zich aanpassen aan dit nieuwe patroon. Dit is deels de reden waarom jullie nu een griezelige stilte ervaren, als een stilte voor de storm. Velen van jullie voelden de veranderingen van de nieuwe energie binnenkomen waardoor jullie in een nieuw leven werden geplaatst dat zich volledig voor jullie kon openstellen. Anderen hebben zich volkomen verloren gevoeld, want ook al hadden jullie de ene voet voor de andere gezet, de bestemming waar jullie naar op weg waren was er plotseling niet meer. Het is bijna alsof jullie een bocht van 90 graden misten en op zoek zijn naar iets wat weer doel kan brengen in je ritme en je pas.

We zeggen jullie dat dit gemakkelijker is dan jullie dachten, dus laat het ons uitleggen. Toen de 10-10-10 energiegolf de planeet bereikte, waren jullie het die deze creëerden. Jullie zijn degenen die een grotere golf hebben gecreëerd dan veel mensen verwachtten; jullie hebben een golf van verandering gecreëerd. Dat touw ging heel, heel erg hoog en jullie genoten en dansten in het licht en waren klaar om erin te gaan, maar jullie waren niet klaar voor het volgende niveau dat helemaal naar beneden ging. Door de hele geschiedenis heen tot op dit moment is er nog nooit zo’n tijd geweest op Aarde; die is pas mogelijk tijdens de laatste acht maanden omdat dit touw het voor jullie als scheppers mogelijk maakte. Wat gebeurt er als god aan zichzelf twijfelt? Wat gebeurt er als scheppers aan zichzelf twijfelen? Ze scheppen twijfel. Dat is wat er een tijd lang aan de hand was op deze planeet. Dat is de reden waarom jullie zulke overdreven reacties zien in de politiek en over de hele wereld economische problemen ervaren, want alles begint zich aan te passen aan het nieuwe ritme van de Aarde.

Jullie ontwikkelen je ook en dat is iets waar we hier over willen praten. De pijnappelklier begint te veranderen en zich aan te passen aan de grotere, nieuwe cycli en ritmes van de Aarde. Dat brengt jullie in harmonie op dezelfde manier als toen wij zojuist samen ademden en we allemaal in harmonie kwamen. Jullie zullen heel eenvoudige technieken gebruiken om in harmonie te komen, maar nu zullen jullie het in je eigen leven waarnemen op verschillende manieren. Veel dingen die heel belangrijk voor jullie waren, voelen misschien niet belangrijk meer, daarom vragen wij jullie om je leven dagelijks opnieuw te evalueren. Zet de ene voet voor de andere, in de wetenschap dat dit het vertrouwde pad was, maar dat het in de toekomst misschien niet meer voldoet of je niet meer het plezier geeft om alle puzzelstukjes bij elkaar te brengen. We zullen jullie een paar eenvoudige stukjes geven om verder te gaan en ook een paar instrumenten om tijdens dat voortgaan mee te werken.

Slaaptriade
Terwijl jullie hier doorheen gaan zullen jullie onder andere een verandering in je slaappatroon ondervinden. Dat alleen al is voldoende om een schepper aan zichzelf te laten twijfelen, omdat het je hele energieveld en fysiologie verandert als je niet verjongt tijdens de slaapperiode. Het slapen op Aarde is hoe dan ook aan het veranderen. Jullie gaan naar een slaaptriade toe: drie delen in plaats van een. Jullie waren gewend om ’s avonds te gaan slapen en in de ochtend wakker te worden en dat was vrij eenvoudig. Nu worden jullie midden in de nacht wakker. Velen van jullie dachten dat het zenuwen waren, maar we zeggen jullie dat het een evolutionair proces is dat zich bij ieder mens begint voor te doen. Niet dat jullie moeten opstaan en iets moeten doen, maar jullie gaan naar een slaaptriade waarin jullie beginnen met grofweg drie uur slapen, daarna twee uur wakker zijn en dan weer drie uur slapen. Op dit moment ondervinden veel mensen dat op de planeet en zodra het nieuwe ritme in evenwicht is met jullie fysiologie, zullen jullie veel meer doen dan dat. We willen jullie waarschuwen voor de twee uren in het midden van de nacht, want jullie zijn dan in een hypercreatieve staat. Iedere gedachte die je tijdens die periode hebt, zal zich op een of andere manier in je leven manifesteren. Wat is de eerste gedachte die je nu hebt? Je denkt: ”O, wat zal ik morgen moe zijn.” Wanneer je wakker wordt, ben je uitgeput en denkt dat het komt doordat je midden in de nacht twee uur slaap hebt gemist. Daar komt het niet door. Het komt doordat je jezelf verteld hebt dat je morgen moe zou zijn. Wij moeten jullie fysiologie opnieuw beoordelen, want die is zeer snel aan het veranderen. Jullie verbinding met de planeet wordt hechter en intenser en daardoor wordt het in harmonie komen met de nieuwe ritmes van de Aarde cruciaal voor iedere persoon nu jullie op weg zijn naar de hogere energieën van de nieuwe vibraties.

De 11-11-11
We zullen jullie ook zeggen dat jullie klaar zijn om een nieuwe golf te starten. Ja, de 11-11-11 is een golf van bewuste energie die doelbewust door mensen is gemaakt om een volgend bestaansniveau te creëren, om als mensen die in hun kracht staan op deze planeet te leven. Jullie hebben ervan geproefd, jullie hebben kleine stukjes ervan ontdekt en nu staat het op het punt werkelijkheid te worden. We zeggen jullie dat het in de komende twee à drie jaar zonder problemen voor iedere persoon afzonderlijk zal gebeuren, toch zijn er mensen onder jullie die vooraan in de golf willen zijn om mee te helpen deze golf te creëren. We willen jullie vertellen wat er in petto is en wat er gaat gebeuren.

Jullie zijn nu in een periode waarin het touw van de 10-10-10 en de golf daarvan tot rust gekomen zijn. Dat is gedeeltelijk de reden waarom jullie je nu een beetje griezelig op je gemak voelen. Het is een soort comfortabel gevoel, maar jullie weten niet of je het wel kunt vertrouwen, want jullie weten niet of het zal voortduren. Daarom zeggen wij jullie dat wanneer dit verder gaat, er enkele veel voorkomende dingen zullen gebeuren met iedereen. Probeer je het voor te stellen alsof er een grote golf binnenkomt en dat het nu het moment tijd van de terugtrekking is. Dat is het moment waarop het water zich terugtrekt en alles rustig wordt; dat is het moment waarop buiten alles griezelig grijs wordt en je de elektriciteit in de lucht kunt ruiken, maar er gebeurt nog niets. Dit is de perfecte tijd om je nieuwe harmonie te vinden, want zodra de golf binnenkomt is het veel moeilijker om in harmonie te komen met iets wat je lijkt over te nemen. Telkens wanneer je iemand aankijkt en glimlacht, is er een spiegel die jouw energie naar je terugspiegelt. Kijk naar die spiegels. Begin je bewust te worden waar je bent en wat je grootste dromen zijn. Dit is de tijd van dromen. Jullie hebben gevraagd om volledig in je kracht te komen en dat wordt jullie nu gegeven. Jullie keren terug naar je eigen vermogens die je als spirit in de hemel hebt, maar dan terwijl je hier op Aarde bent. Wij zeggen jullie dat jullie daar nog niet helemaal zijn. Jullie hebben het punt nog niet bereikt waarop de gehele mensheid die sprong kan maken, maar jullie komen er elk moment dichter bij. Met elke tragische gebeurtenis zien jullie ook een hartverbinding die jullie in harmonie brengt, die het jullie mogelijk maakt om energetisch met alles en iedereen op de planeet in harmonie te komen. Dat brengt een niveau van liefde en vertrouwen op Aarde zoals er nooit eerder is geweest.

Jullie gaan grote dagen tegemoet, lieverds. Jullie hebben het verdiend, erom gevraagd en altijd geweten dat deze dagen zouden komen. En nu is het zover. Jullie waren niet echt voorbereid op de manier waarop ze zich presenteerden, maar het is effectief geweest. Er zijn nog een paar meer golven onderweg, maar we zullen er een tegelijk nemen. In plaats van er op het laatste moment door overweldigd te worden, kunnen jullie in feite bovenop de energie gaan zitten en de golf binnenbrengen.

Veel mensen gaan door psychologische en emotionele veranderingen heen. Jullie beginnen op veel verschillende gebieden nieuwe patronen te zien. En we vertellen jullie ook dat er healingsmethoden zijn die tegengehouden werden op deze planeet. Veel van die methoden die werden voortgebracht, werken in deze energie niet op dezelfde manier. Jullie zijn er allemaal van uitgegaan dat de verhoging van de vibratie in de mensheid en de evolutie van de mensheid de oorzaak waren van de verandering en we zeggen jullie dat sommigen daarvan bewust door jullie zijn tegengehouden. Veel informatie die oorspronkelijk werd geïntroduceerd door Nicolai Tesla, werd tegengehouden — zo simpel is het. Veel van waar hij mee bezig was toen hij stierf werd verhinderd en die dingen komen nu allemaal terug. Het is niet alleen het werk van Tesla, er worden in deze tijd enorme evolutionaire “technologiedroppings” geïntegreerd in het werk van velen op deze planeet en die staan op het punt om door te breken. Jullie gaan zien dat veel van jullie grotere problemen, zoals vervuiling, zullen worden opgelost grotendeels op dezelfde manieren waardoor ze zijn gecreëerd. Veel technologie die een deel van de milieuvervuiling heeft gecreëerd zal die ook gaan opruimen en zal jullie in staat stellen meer controle over jullie planeet te krijgen. Dit zal jullie meer het vermogen geven om de verzorgers van de Aarde te zijn. Want de langste tijd dat jullie op Aarde waren, hadden jullie niet genoeg zelfvertrouwen om de hoeders te zijn. En nu hebben de walvisachtigen, de walvissen en de dolfijnen, die deze rol zo lang op zich hebben genomen, die kracht aan jullie teruggegeven. Houd die kracht vast.

Bekrachtiging = vrije keuze
Er bestaan geen vooraf genomen besluiten waar jullie naartoe gaan en daarin ligt voor velen van jullie de uitdaging. Jullie zijn het gewend om naar het pad te zoeken, maar nu wordt het pad niet eerder gecreëerd dan dat je voet bijna de grond raakt. Je eigen verwachtingen gaan nu nieuwe mogelijkheden voor je scheppen. Het enige wat wij van jullie vragen is om te spelen. Stap erin. Speel ermee. Kom ermee in harmonie. Zoek naar een manier om je passie ermee tot uitdrukking te brengen. Je zult zien dat de kleine stukjes waar je in het verleden gek van werd, op één lijn komen. Je zult voelen dat de deuren op een magische manier opengaan omdat de tijd rijp is.

Zelfs al zou Nicolai Tesla’s werk verder ontwikkeld zijn vanaf de dag dat hij vertrok, zou het door de mensheid niet geaccepteerd zijn. Het zijn niet de technologische leiders die dit uitmaken, het is een ieder van jullie en jullie doen dat met je eigen hart. Jullie openen de mogelijkheden en wij zijn niet hier om jullie de weg te wijzen, maar om jullie te helpen herinneren wie je bent en om de kans te grijpen om een groot verschil te maken in je leven. Elke dag opnieuw zullen jullie nieuwe kansen krijgen om harmonie te creëren. Omarm ze en weet dat als gevolg ervan je ritme zal veranderen.

We hebben al eerder gezegd dat wanneer je je lichaamstemplate loslaat dat in het begin het tegenovergestelde effect kan hebben op je lichaamsgewicht. Dat is een natuurlijke fysiologische reactie op iedere energieverandering. Hetzelfde geldt voor de slaappatronen en ook al zul je in het begin minder slapen, zou je kunnen ontdekken dat het tegenovergestelde gebeurt. Dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke evolutie waar jullie als mensen doorheen gaan. Ook al hebben we veel over deze zaken gesproken alsof ze in de verre toekomst zouden plaatsvinden, ze gebeuren nu. Dit is wat er gebeurt. Al die dingen die wij jullie de laatste 15 jaar hebben verteld, worden nu getriggerd. Deze planeet wordt erg opwindend. Jullie hebben meer energie in beweging gezet dan jullie ooit zullen weten.

Wij weten dat de meesten van jullie twijfels hebben over jezelf en je afvragen of je wel op de juiste weg bent. Als we toch eens die sluier voor heel even aan de kant konden schuiven, dan konden we jullie laten zien wat een grootse wezens jullie zijn. Jullie zouden niet in een fysieke vorm zijn wanneer je niet een van de hoogst vibrerende wezens was die voor deze planeet beschikbaar waren. Dat betekent dat jullie van al die wezens die op dit moment proberen naar de Aarde te komen, de grootste mogelijkheden hebben. Veel van jullie wilden hier zijn op precies het juiste moment om het wonder te zien gebeuren. Het is aan het gebeuren. Het vindt op dit moment plaats. Wacht zelfs niet op de 12-12-12. Open die deur en zie hoe de evolutie plaatsvindt. Maak het je eigen evolutie. Creëer het op jouw manier. Pas je ritme aan op iets wat voor jou comfortabel is. Bepaal jouw tempo en als je op enig moment niet gelukkig bent met dat ritme en dat tempo, durf het dan te veranderen.

SEKS en het doen alsof je een mens bent.
Jullie rekken je uit als wezens die net doen alsof ze mens zijn. Dat fysieke lichaam zal je nu in staat stellen om geweldige dingen te doen die voorheen voor je verhinderd werden. Toen wij zojuist het woord ‘verhinderd of tegengehouden” gebruikten, waren er wat angsten. Laten we die even bespreken. Jullie waren degenen die informatie hebben tegengehouden voor de planeet – niemand anders. Jullie zijn degenen die hebben besloten hoe ver jullie willen gaan. Jullie zijn degenen die de grootste verandering in gang hebben gezet die ooit op welke planeet dan ook heeft plaatsgevonden. Wij slaan jullie gade terwijl jullie de ene voet voor de andere zetten en het laten gebeuren. Vind de passie. Vind dat stukje, dat puzzelstukje dat jij van thuis hebt meegebracht en dat niemand anders kan overbrengen. Niemand kan het vorm geven zoals jij dat kunt. Maak het je eigen. Vergeet niet om plezier te hebben. Dat is een groot deel van het doen alsof je een mens bent.

Tot slot willen wij jullie nog één ding vertellen. Wanneer veel ritmes die in je fysieke lichaam veranderen, zullen jullie merken dat ook je geslachtsdrift van ritme verandert. We hebben het vaak gehad over seksuele energie, er zelfs een cursus over gegeven omdat de meeste mensen bang zijn voor hun eigen seksuele energie. De geschiedenis van de Aarde in het verborgen houden van de betekenis van seks heeft veel problemen veroorzaakt. Het is nu de tijd om het te kanaliseren en het te gebruiken op de prachtige manier waarop het bedoeld was. Jullie zien een verandering in je eigen fysieke geslachtsdrift. Sommigen hebben om diverse redenen de knop omgedraaid. Jullie zullen merken dat het helemaal vanzelf terug kan komen. Het is een natuurlijke menselijke reactie om te denken dat seksualiteit een basisenergie is van de dierlijke aard. Wij zeggen jullie dat dit niet zo is. Seksuele energie is licht dat van thuis komt en gedeeld wordt via een lichaam. Terwijl jullie door deze evoluties gaan, zullen je eigen seksuele verbindingen tot leven komen. Het is eenvoudigweg meer spirit die in je lichaam komt. Dat is de basis van seksuele energie. Kijk uit naar deze dingen. Speel ermee. Vind een manier waarop je die energie bewust kunt gebruiken in plaats van erdoor overweldigd te worden. Weet dat iedere stap die je zet een nieuwe weg is en dat jullie worden gadegeslagen vanuit het gehele universum. Zelfs veel van de rassen die hier oorspronkelijk kwamen om jullie te helpen met het vormen van deze fysieke lichamen kijken hier met de grootste verwondering naar. Jullie doen het. Goed werk. Goed gedaan.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met het grootste respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt. Denk eraan dat het een prachtig spel is speel het goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

Here There and Everywhere (Hier, daar en overal)

Dit is de titel van een van mijn favoriete Beatle songs. Ik leef met liedjes. Ik heb het altijd een uitdaging gevonden om wanneer iemand mij een woord geeft, in mijn geheugen een liedje te vinden waar dat woord in zit. Dat is een dierbare herinnering die ik deel met Steve en onze twee zonen. Toen we in het begin van ons werk eens op bezoek waren in Nederland, zaten we na een seminar in de auto met een lange rit naar huis voor de boeg. Om de tijd te vullen stelde ik voor een spelletje te doen en een liedje te vinden waarin een gekozen woord voorkwam. Ingrid Kramer, onze jarenlange gastvrouw en dierbare vriendin, begon met een liedje nadat Steve een woord had gekozen. Ze vertaalde dat woord in het Nederlands en begon een Nederlands liedje te zingen. Ik plaagde haar dat ze vals speelde, omdat wij de woorden niet begrepen. Uiteindelijk veranderde onze lange rit naar huis in een plezierige en vrolijke reis. Geniet van de rit!

Muziek en teksten zijn vibraties van het leven. Waar zouden we zijn zonder liedjes. Ze helpen ons om ons bestaan te laten stromen. Het is aan ons welk lied, welke vibratie, woorden of ideeën wij in onze werkelijkheid willen brengen.

Muziek heeft altijd deel uitgemaakt van mijn leven. Toen ik 14 jaar was, zat ik met drie meisjes in een meidengroep. We zongen hoofdzakelijk tijdens middelbare schoolfeesten. Toen ik op 16-jarige leeftijd Steve ontmoette, werd ik zangeres in zijn band. Hij was toen de drummer. Steve speelt prachtig gitaar. Hij heeft dit talent doorgegeven aan onze twee zonen. Ik ben nog altijd in mijn passie wanneer ik zing. Het is mijn manier van channelen waarbij ik me helemaal laat gaan en mezelf volledig onderdeel laat worden van het lied. Het maakt me dan niet uit of ik er dwaas uitzie en ik maak me ook geen zorgen als ik vals zing. Wanneer ik met mijn hele hart zing, voel ik dat alles in mij in volledige harmonie is.

Nu hoor ik jullie vragen:”Waarom zingt ze niet tijdens de seminars?” Ik heb, net als iedereen, mijn comfortzone met betrekking tot mijn passie. Ik twijfel niet aan mijn stem, maar het is mijn keuze om er op mijn eigen manier van te genieten. Ik moedig jullie aan om je speciale gaven te delen op een manier die je het gevoel van heel-zijn geeft.

Elke, onze dochter uit België, is onlangs voor drie weken op bezoek geweest. Elke, Steve en Austin speelden gitaar en we zongen allemaal. Steve heeft een opnamestudio in zijn kantoor die we gebruiken voor de on-line evenementen. We hebben onze liedjes opgenomen. Wat is het magisch om naar deze muziek te luisteren als we dat speciale moment nog eens willen ervaren.

Steve en ik hebben onlangs een on-line seminar gegeven over channeling. Dit wil ik met jullie allemaal delen. Het is een boodschap waar ik zelf naar luister. Vind jouw manier om je licht te verspreiden. Laat je hart zingen op welke prachtige vibrationele weg je ook bent.

Ik leef hier, daar en overal. Dat is hoe ik mij verbind met alle verschillende dimensies van wie ik ben. Vind je eigen woorden om te zingen en durf ze hardop te zingen. We wachten er allemaal op om je stem te horen als jij die met ons wilt delen.

In licht en liefde, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.