December 2011

De derde golf van bekrachtiging
Harmonie

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In het begin van Lightworker vroeg de groep mij om de woorden “Tweede Golf” op de voorpagina van ieder onderdeel te plaatsen. Dit gold ook voor de omslagen van al mijn Engelstalige (en ook Nederlandstalige) boeken. De woorden “tweede golf” zaten altijd ergens verstopt op de omslag. Zij wilden dat wij een idee hadden waar we op dat moment waren in onze evolutie. De groep vertelt dat de eerste golf van menselijke bekrachtiging het volgen van de leider was. Met andere woorden: We leerden hoe wij in groepen moesten samenwerken door een leider aan te stellen of een bepaalde vorm van hiërarchie in te stellen. Het was voor ons een manier om onze scheppende kracht collectief te gebruiken en dat werkte op dat niveau van vibratie. Iedere samenleving is door deze golf ontstaan. Ze zeggen dat toen wij de grenzen van het “volg de leider” tot het uiterste hadden opgerekt, zoals in het geval van Adolf Hitler, wij collectief zijn overgegaan naar de tweede golf van bekrachtiging van “volg jezelf”. Denk er aan, dit is nog maar 60 jaar geleden. In deze golf van “volg jezelf” leren we om eerst in ons innerlijk te luisteren en dat dan in balans te brengen met onze buitenwereld. Dit is oneindig veel moeilijker dan het volgen van de leider, omdat er geen wegwijzers zijn die ons vertellen of we op de goede weg zijn.

Natuurlijk geeft de uitdrukking “tweede golf” aan dat er een derde, een vierde enzovoorts zal zijn. Anderen hebben hun interpretatie van deze golven gegeven, maar de groep heeft hier niets over gezegd tot de channeling op de 11-11-11. Op dat moment gaf de groep hun versie van de derde golf en ze zeiden dat wij dit tijdens ons leven zullen meemaken. We zitten er nog niet in, maar het is vlakbij en komt op dit moment voor ons allemaal heel snel dichterbij. De derde golf is “harmonie”. Als we even teruggaan naar wat zij zeggen over de twee methoden om met licht te werken, kunnen we zien dat dit voor ons een manier is om beide methoden van werken met licht in balans te brengen. In feite is de groep heel duidelijk over de toekomst en dat die zal afhangen van hoe goed wij kunnen opschieten met de andere goden op aarde.

Als samenleving hebben wij het voor elkaar gekregen om te groeien en sterker te worden door polariteit, oppositie en competitie. Nu hangt ons succes in de wereld af van hoe wij elkaar bekrachtigen. Dit is een enorme verschuiving in overtuiging en bewustzijn, maar de groep zegt dat we klaar zijn voor deze taak en dat we de juiste richting opgaan.

Het enige dat mij verwarde was het tijdselement. Het heeft de mensheid meer dan 200.000 jaar gekost om de eerste gemeenschappen te vormen en de eerste golf binnen te gaan. Daarna duurde het nog eens 5.000 jaar om in de tweede golf te komen. De tweede golf is pas 60 jaar oud, dus vroeg ik de groep daarnaar. Ze lachten en zeiden dat dit een exponentiële groei is en dat dit de reden is waarom het hele universum kijkt naar wat er gebeurt op Aarde.

Heb een geweldige maand! Een dikke knuffel en zachte duwtjes! Steve

Van de groep

Groeten van Thuis

Jullie koolstofbasis is aan het veranderen
Wij zeggen jullie dat Thuis of de hemel, welke woorden jullie ook willen gebruiken om te beschrijven waar jullie oorspronkelijk vandaan komen, is veranderd. Het is veranderd vooruitlopend op jullie ontwikkeling op Aarde. Jullie zijn stuk voor stuk dichter bij Thuis gekomen door je eigen evolutionaire proces. Daar beginnen zich nu zoveel dingen van voor te doen. Enkele daarvan zullen wij vandaag met jullie delen, zodat jullie een glimpje kunnen krijgen van waar dit heengaat en hoe het er uitziet. Wij zeggen jullie dat jullie in de laatste zes maanden meer vooruit zijn gegaan dan in de laatste zes levens. Het gaat zelfs nog sneller en velen van jullie beginnen te voelen dat er geen controle is over je tijdslimieten. Met andere woorden, jullie perceptie van wat een dag is en wat je wel of niet in een dag voor elkaar zou moeten krijgen is aan het verschuiven. Er zit nu een grote uitdaging in dat hele scenario, want de tijd zelf begint te veranderen. Jullie zullen ontdekken dat veel meer dingen zich in een vloeiende beweging van gestage verandering ontwikkelen, dan dat je gewoon wakker wordt en merkt dat je een grote sprong hebt gemaakt van het ene niveau naar het volgende. Het is nog maar een paar maanden geleden dat wij jullie vertelden dat ook het koolstofatoom zal veranderen. Jullie perceptie op Aarde is dat alles is gebaseerd op koolstof. Als het koolstofatoom maar een heel klein beetje verandert, zal ieder stukje van de mensheid moeten worden aangepast. Dit is slechts een van de vele wonderen die nu ophanden zijn.

Het is nog maar enkele weken geleden dat jullie wetenschappers heel het periodieke systeem (een tabel met daarin een systematische weergave van alle scheikundige elementen) opnieuw evalueerde, er verscheidene nieuwe elementen aan toevoegden en het belang van veel elementen, waaronder koolstof, opnieuw bepaalden. Dit is nog maar het begin van de veranderingen die zich uiteindelijk zullen voordoen. Ook al is er lange tijd niets veranderd, zullen jullie je op je gemak gaan voelen bij dit proces van verandering en de soepelheid ervan. Het was jullie eigen weerstand die jullie ervan weerhield om vooruit te gaan. Wanneer je de druk opvoert van het niet vooruit kunnen gaan, doet zich plotseling een kans voor om naar het volgende niveau te springen. Vaak zijn het deze snelle bewegingen die ontkenning, moeilijkheden en energetische uitdagingen veroorzaken bij mensen die in je omgeving werken. De veranderingen zorgen voor uitdagingen in relaties en werk en in communicatie op ieder niveau. Dit is niet goed of slecht, het is eenvoudigweg de manier waarop mensen zich in de loop der tijden hebben ontwikkeld. Maar wij zeggen jullie: dit zal nu gaan veranderen. Het zal overgaan in een meer vloeiende beweging, zodat jullie niet meer de enorme veranderingen zullen ervaren zoals in de vorige eeuw. Vanaf dit moment zullen jullie in deze hele evolutie lichte, vloeiende bewegingen zien, want het is niet nodig om net zulke enorme evolutionaire sprongen te maken als voorheen.

Veranderingen in de bel van biologie
We zeggen jullie ook dat deze beweging evenwichtbrengende energieën heeft gecreëerd in het hele universum, want uiteindelijk zoeken alle energievelden evenwicht. In het allereerste begin werd er een grote onevenwichtigheid in jullie wereld geplaatst omdat het belangrijk was om net te doen alsof jullie van elkaar gescheiden waren. De illusie van gescheidenheid begon en jullie begonnen jezelf te zien als individuele aspecten van licht in plaats van een gemeenschappelijk licht. Dit heeft enorm geholpen bij jullie evolutie, want jullie hebben geleerd meer in je eigen kracht te staan doordat jullie in staat zijn je energie in jezelf te centreren en je eigen licht te zien. Hoe ongelofelijk dat ook is geweest, ook dat is niet langer nodig. Het gaat nu op dezelfde manier als bij jullie evolutie, want het is een vloeiende beweging aan het worden. “Hoe kan ik een zo groot mogelijk licht zijn in deze fractie van een seconde?” Dat is precies zoals het er in de toekomst uit zal zien. Hierin ligt de sleutel voor jullie comfort als mens, als spirit die net doet alsof hij mens is op Aarde.

De bel van biologie zal veranderen, maar hij zal dat niet doen om ruimte voor jullie te maken. In plaats daarvan zijn jullie het die zullen veranderen, jullie zullen dit fysieke voertuig ontwikkelen. Daarom is het soms zo frustrerend voor jullie. Jullie lijken vooruit te gaan in het volle besef van waar je naartoe gaat, maar dan ineens loop je tegen een muur op. Die muur zegt dat je op de verkeerde weg zit of dat je iets verkeerd doet. In werkelijkheid is het echter zo dat je een muur nodig hebt om vanuit een andere invalshoek te kijken naar dingen die je blokkeren, zodat je ze niet langer als blokkade ziet en verder kunt gaan. Veel stukjes hiervan beginnen zich te ontvouwen en jullie zullen veel van deze nieuwe gereedschappen en manieren leren gebruiken. Het zijn geen langdurige of saaie manieren – het zijn bliksemsnelle manieren om het licht te gronden en dingen snel naar de Aarde te brengen. Zodra ze op Aarde gegrond zijn, kunnen jullie ermee werken. Maar wanneer je een idee in je hoofd vasthoudt zonder het op te schrijven of met iemand te delen, zal het zich alleen in je hoofd ontwikkelen zonder dat het gegrond wordt. Je zult dan nooit alle stukjes ervan vinden. Dus, breng het op aarde. Schrijf het op ook al bezit je niet alle stukjes van waar het naartoe gaat. Veranker dat wat je op dat moment hebt, want op het moment dat je licht verankert, maak je ruimte voor nog meer licht. Het werkt net zoals het op zoek zijn naar nieuwe kleding, je ruimt eerst je kast op. Het is gewoonweg verbazingwekkend hoe je het vacuüm kunt creëren dat meer licht aantrekt en dat wordt gedaan door jouw gronding, en door jouw verankering van licht.

Twee manieren om met Licht te werken
Er zijn allerlei waarnemingshorde’s die hier in de weg staan. Velen van jullie denken dat je niet goed genoeg bent om licht te gronden of jullie vragen:”Wat kan ik zeggen dat al niet eerder is gezegd? Hoe kan ik een ander resultaat krijgen? Ik heb alle antwoorden die er zijn al gehoord, dus wat geeft mij het recht om te denken dat ik iets bijzonders heb?” Oh, lieverds, Thuis lachen wij ons hier suf om. Wij hebben eeuwenlang levens met jullie doorgebracht om jullie te ontwikkelen voor het brengen van een specifieke boodschap. Dan komen jullie eindelijk hier en zeggen: “Wat geeft mij het recht te denken dat ik dit mag doen?” Die houding zullen jullie snel veranderen, want jullie beginnen in te zien wie je werkelijk bent. Jullie hebben van Thuis iets heel specifieks meegebracht om met anderen te delen. De volledige energie van de hemel kan hier op Aarde niet opnieuw gecreëerd worden voordat een ieder van jullie zijn eigen rol speelt, zijn lichtstraal naar de aarde brengt en die zijn werk laat doen.

Laten we het heel even hebben over licht, want het is voor ons heel belangrijk dat jullie dat concept begrijpen. Er zijn twee manieren om met licht te werken: de ene manier is om het licht te reflecteren en de andere is om het licht te zijn. Gezien vanuit de gedachte van succes zoals jullie dat noemen, zijn beide ontzettend bruikbare gereedschappen en jullie zullen ze altijd allebei gebruiken. Sommigen van jullie zullen een leraar zijn die op een podium staat en het licht is. Anderen zullen datzelfde licht oppakken en het op hun eigen manier reflecteren. Ze zullen het door hun prisma’s of kleurenfilters laten gaan, het laten dansen met hun eigen karakteristiek en het dan op een nieuwe manier reflecteren. Dit zijn mensen die wij vaak op Aarde hebben gezien. Het is heel gemakkelijk om naar jullie geschiedenis te kijken en de helderste lichten aan te wijzen die jullie wereld hebben veranderd en belangrijk zijn geweest voor richting waarin de mensheid is gegaan. Ook al hebben jullie je vaak niet gerealiseerd hoeveel van die reflecties er nodig waren om die richting te veranderen. Laat daarom alsjeblieft je ideeën over polariteit los en gooi je ideeën over goed en slecht even overboord, want het een is niet beter dan het ander. Beide zijn ongelofelijk belangrijk op Aarde.

Ga de derde golf van bekrachtiging binnen

Dit is het punt waarop jullie nu zijn: óf jullie zijn al overgegaan naar de derde golf van bekrachtiging óf jullie zijn ermee bezig. De eerste golf was heel eenvoudig: jullie moesten die stukjes van jezelf vinden die je kracht gaven, daarom kwamen jullie in groepen bij elkaar. Dat gaf jullie vertrouwen en het vermogen om je licht te zijn en het licht van vele anderen te reflecteren om vervolgens te komen tot een gemeenschappelijke overeenstemming van wie jullie waren. Dit was zeer, zeer nuttig in de vroege stadia van de mensheid, maar toen waagden jullie het om een volgende stap te zetten. Het was een ongelofelijke stap, want jullie waagden het om te leren hoe jullie je eigen licht konden zien. Dat is heel verwarrend, want nu gaat het niet meer om volg de leider; het gaat om volg jezelf, wat een hele uitdaging is omdat al jullie systemen zijn opgezet met een leider. Al jullie systemen zijn opgezet voor een groep die dezelfde richting in moet gaan. Nu zijn jullie bezig veel van deze dingen te herevalueren en opnieuw te creëren om het licht op andere manieren te gronden. Wanneer jullie de derde golf van bekrachtiging — harmonie — binnengaan, worden de harmonische meestertonen bereikt zodat jullie in staat zijn om een toon te horen en die te reflecteren. Dat is hetzelfde als het in staat zijn om een glimlach op iemands gezicht te zien en de schoonheid ervan dan te reflecteren. Het vermogen om een energie van Thuis, of een gedachte, een idee of een uiting van liefde te kunnen hebben en die dan te laten zien aan anderen is een enorme reflectie van licht. Wanneer jullie verder gaan, zullen jullie dat licht moeten zijn. Jullie zullen het licht ook moeten reflecteren en in harmonie moeten leven, en dat is nu het meest interessante.

Eén mind (gedachte) en verspreiding van licht
Er wordt momenteel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bepaalde vogels die zich als één lijken te bewegen. Jullie hebben dit waarschijnlijk al eens gezien. Een zwerm van 1000 vogels vliegt in een bepaalde richting en dan ineens gaat de hele zwerm een andere kant op, alsof zij één mind waren (alsof ze allemaal tegelijk hetzelfde dachten). Onderzoekers proberen te berekenen hoe snel de laatste vogel de verandering moet begrijpen, wanneer de eerste vogel van richting is veranderd. Ze ontdekken dat het niet mogelijk is dat informatie zo snel wordt overgedragen, en toch gebeurt het. Deze vogels hebben harmonie geleerd; ze hebben geleerd niet alleen het licht te zijn, maar ook het licht van elkaar tot het hoogste potentieel te reflecteren. Als gevolg daarvan kunnen zij zich bewegen als één. Hetzelfde geldt voor bijen, want die hebben gemeenschappelijkheid en hebben geleerd om dat licht heel sterk te reflecteren. Zij ondervinden nu uitdagingen uit een andere richting, want de bijen hebben problemen met het licht te zijn – wat eigenlijk heel grappig is! Het interessante hieraan is het stuk “harmonie”, waar jullie hier nu aan werken.

Betekent dit dat jullie allemaal in communes zullen gaan leven en als één gaan werken? Nee, wij denken van niet, want dat heeft op die manier niet gewerkt en jullie zouden uiteindelijk je licht alleen maar verbergen. Het is de bedoeling dat jullie erop uitgaan en onder elkaar zijn. Het is de bedoeling dat jullie deze energie over de hele wereld verspreiden, want jullie bezitten een heel belangrijk licht van Thuis. Jullie bezitten de herinnering wie de persoon tegenover je werkelijk is. Het is belangrijk dat jullie er stuk voor stuk op uitgaan en je rol spelen, waar dat ook toe leidt. Als je denkt dat je de enige Lichtwerker bent, zoals jullie dat noemen, voel je je ontzettend alleen, alsof je niet gesteund wordt en niemand je begrijpt. Maar dan weet je dat je op de juiste plaats bent, want jij bent degene die het licht daar brengt. Jij bent degene die daar nodig is, dus heb niet het gevoel dat je het verkeerd doet wanneer je niet gewaardeerd wordt door al de andere lichten. Het is eenvoudigweg zo dat je het licht daar verankert waar je bent en dit is erg belangrijk wanneer je naar voren komt.

Er gaat voor jullie allemaal een nieuwe energie open. Jullie zijn je daar terdege van bewust, want jullie hebben je erop voorbereid en verwachten het. Jullie hebben het de 12-12-12 genoemd of 21 december; jullie hebben er heel wat namen aan gegeven en eindelijk is het dan zover. Jullie hoeven niet nog een jaar te wachten, want het is er al. Jullie stappen erin en leren hoe het gebruikt kan worden. Kijk er net even anders naar dan jullie de laatste keer deden; dit is namelijk al eerder gebeurd bij de mensheid, alleen in tegenovergestelde richting.

Een excursie naar de dichtheid (stoffelijke massa)
Toen de Aarde pas was geboren, waren jullie hier. Jullie hebben deel uitgemaakt van de Aarde vanaf Haar allereerste begin wat jullie de Oerknal noemen. Jullie hadden geen fysiek lichaam, want de Aarde was erg heet en de atomen pulseerden snel. Jullie hadden op dat moment een etherische vorm, wat jullie beschouwen als een lichtlichaam. Neem even de tijd en breng jezelf daar naar terug en herinner het je. Op een gegeven moment begon de Aarde af te koelen en dichtheid (stoffelijkheid) te krijgen. Jullie begonnen je verbinding met de Aarde te verliezen, dus namen jullie voor de eerste keer een stoffelijk, dicht lichaam aan en veranderden je pad om het volgende niveau te betreden. We zouden jullie daar even willen terugbrengen. Stel je even voor dat je in deze eerste groep mensen zat die naar de Aarde kwam. Je incarneerde in een dicht lichaam en je hoorde je vrienden zeggen: “Hallo, Janie! Kun je me horen? Kun je me zien?” En Janie zou om zich heen kijken en zeggen: “Ik zie helemaal niks.” En jij zei daarop: “Ja, dan hebben we succes gehad.” Jullie grootste idee was om de sluier voor te doen en te vergeten wie je was, om vervolgens volkomen verloren op Aarde rond te lopen. Jullie hadden daar heel veel succes mee. De Aarde is een enorm succes geweest. Velen van jullie lopen nog steeds verloren rond, maar jullie vinden dat niet meer zo erg en dat is goed.

Dit was heel moeilijk voor jullie, aangezien jullie in de overlevingsmodus gegooid werden en jullie wereld erg klein werd. Jullie behoeften werden heel simpel: jullie hadden eten, warmte en bescherming nodig. Jullie hele focus was erop gericht om jullie wereld dicht om je heen te trekken, zodat jullie konden overleven en het verlagen van je vibratie was nodig om dichtheid (massa) te krijgen. Daarna leek er lange tijd geen beweging omhoog of omlaag te zijn, want het ging eenvoudigweg zijwaarts. Nu gaan jullie de tegenovergestelde richting op. Jullie zijn aan de omhooggaande beweging begonnen, maar nu springen jullie wel heel snel in deze opgaande beweging. Jullie zijn erg opgetogen om weer terug te zijn in de andere richting, om je fysieke lichaam weer terug te ontwikkelen in een etherisch lichaam. Terwijl dit gebeurt, brengen jullie een groter deel van je eigen spirit in je lichaam en zijn jullie in staat om ermee samen te werken terwijl jullie naar de volgende evolutionaire verschuiving gaan. Tegenwoordig zijn jullie allemaal opgetogen over het verhogen van je vibratie, maar er was een tijd waarin jullie ontwaakten en zeiden: “Kijk eens hoe dicht/stoffelijk ik vandaag ben! Is dat niet prachtig?” Lange tijd hebben jullie geprobeerd om je vibratie te verlagen.

Een glimp van de schepper
Jullie percepties van polariteit zijn voor ons erg interessant, want zij stellen jullie in staat God daarin te zien, iets wat wij niet kunnen omdat we Thuis geen polariteit hebben. Dit is een illusie van het speelbord waarop jullie spelen. Het stelt jullie in staat om dingen zelf te zien. Veranker dat wat je ziet; veranker het licht waar je van houdt, dat je in jezelf voelt. Reflecteer het op de een of andere manier. Zet anderen in hun kracht en ga dan verder in je eigen kracht, want dit is een nieuwe planeet aan het worden. Jullie hebben hier hard gewerkt. Jullie primaire motivatie is de langste tijd op Aarde overleving geweest. Maar dat is het niet langer en jullie zijn niet langer bang voor de dood. Dat is geweldig. Het is absoluut ongelofelijk om te zien hoe ver en hoe snel jullie de mensheid hebben ontwikkeld. De werking van dit spel is nu aan het veranderen. We hopen dat jullie je herinneren dat het een spel is en dat jullie geacht worden plezier te hebben, want het gaat om de glimlach op je gezicht. Die zal het licht verankeren. Als je dat licht kunt reflecteren, doet het er niet toe of dat nu in de supermarkt is of in een bijeenkomst van lichtwerkers. Jullie zijn hier om dat verschil te maken met iemand anders, om hem of haar alleen met je glimlacht aan Thuis te herinneren. Je kunt deze volgende stap groter maken dan je ooit hebt gedacht en dat hoeft niet moeilijk te zijn. Het kan heel eenvoudig zijn en wij hopen dat jullie je beginnen te herinneren wie je werkelijk bent.

Wees er niet bang voor. Het is inderdaad groots, maar met die grootsheid komt niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook een vreugde en vrijheid om te zijn wie je werkelijk bent. Dit is de tijd van de mens die in zijn kracht staat. Jullie gaan het Tijdperk van Bekrachtiging binnen.

Welkom Thuis. Welkom Thuis. Welkom Thuis.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij iedere kans die je krijgt, want je kijkt in de ogen van god. Herinner je dat het een prachtig nieuw spel is wat jullie spelen en speel goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

Vier de feestdagen op veel manieren

Dit is een schitterende tijd van het jaar om te vieren, hoe je dat ook wilt doen. Waar het werkelijk om gaat is dat je je licht om je heen verspreidt. Wees dat feestelijke licht dat je tijdens deze magische feestdagen ziet.

Steve, Austin en ik delen de liefde die we in ons hart voelen en onze feestelijke wensen met al onze spirituele familieleden overal ter wereld. Het nieuwe jaar 2012 belooft nieuwe mogelijkheden die onze verwachtingen te boven zullen gaan. Maak je klaar, geniet van de rit. Daar gaan we.

Met liefde en licht, Steve, Barbara en Austin.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.