April 2012

Evolutie – Het jaar 2222


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze boodschap had de groep het over de reset (herstart) die op dit moment voor velen aan de gang is. Uiteindelijk is het een integratie van spirit, maar het voelt meer als een tweede donkere nacht van de ziel. Ze spraken over het jaar 2222 dat de fysieke evolutiecyclus die nu net is begonnen, zal voltooien.

Geniet en heb een geweldige maand.

Steve
Van de groep

Groeten van thuis

Er vindt op dit moment een wonder plaats. We hebben drie woordjes gezegd Groeten van Thuis en in diezelfde tijd hebben jullie onze energie volledig geïntegreerd. We zeggen jullie dat dit proces aan het versnellen is. Het inzicht van de mensheid op Aarde begint op veel manieren toe te nemen. Daarom willen wij vandaag enkele veranderingen die voor jullie liggen met jullie doornemen. Tegelijkertijd zullen we jullie ook een groter beeld geven waarom deze veranderingen plaatsvinden en waarom ze op dit moment nodig zijn. Laat ons het uitleggen.

Een eindig wezen, dansend in densiteit/dichtheid
Jullie noemen alles aan jullie kant van de sluier eindig. Met andere woorden, het bestaat binnen een veld van polariteit en de illusie van tijd en ruimte. Daarom moet alles een begin hebben, inclusief de planeet zelf. Toen jullie voor het eerst op aarde incarneerden hadden jullie geen fysiek lichaam. Toch waren jullie vanaf het allereerste begin, vanaf haar geboorte, bij haar. Velen van jullie hadden een niet-fysiek lichaam, vergelijkbaar met wat jullie engelen noemen of wezens met een etherisch lichaam. Naderhand ontwikkelden jullie deze dichtere lichamen omdat de aarde afkoelde en in die tijd dichter werd. Om je verbinding met haar in stand te houden begonnen jullie in de densiteit te dansen en een nieuw fysiek lichaam te ontwikkelen dat door veel evolutionaire fasen is gegaan in de korte tijd dat jullie hier zijn geweest. Jullie medische wetenschap denkt momenteel dat het menselijke dier niet evolueert. Wij vragen jullie echter: Wat bracht jullie ertoe om te denken dat het ophield? Het is geëvolueerd vanaf het moment dat het op de planeet was. Jullie zullen begrijpen dat deze evoluties meer op een fysiek niveau plaatsvonden, omdat de planeet eindig was. Met andere woorden, er was een moment dat jullie de Oerknal noemen, die het begin van deze tijdlijn markeerde en er zou een tijd zijn tussen het jaar 2000 en 2012 waarop het einde van de planeet was gepland. Er zou grofweg 12 jaar voor nodig zijn geweest om deze planeet volledig te ontmantelen, zoals oorspronkelijk het plan was.

Veranderingen door een hoger wordende vibratie
Nu hebben jullie alles veranderd door te besluiten hier te blijven. Te elfder ure begonnen jullie te ontwaken uit de droom, je ogen open te doen en je kracht terug te nemen. Wij waren zo ongelofelijk verbaasd; zo ongelofelijk en blij verbaasd. Nu gebruiken jullie die kracht op collectieve basis om je omgeving te veranderen, om je werkelijkheid te veranderen, om dat wat jullie de vibratie op aarde noemen te verhogen. En jullie hebben daar succes mee. Het is gebeurd. Jullie kijken om je heen in je wereld, kijken naar jullie systemen en jullie zien hoe ze uit elkaar beginnen te vallen. Jullie zien een aantal uitdagingen in jullie economische systemen, jullie nemen nota van de moeilijkheden die enkele religieuze en andere organisaties beginnen te krijgen als gevolg van de verandering in vibratie. Als er ergens disharmonie is en je verhoogt de vibratie, komt deze disharmonie naar boven en naar de oppervlakte. Dus, veel van de verschuivingen en veranderingen die jullie op de planeet zien, zijn een natuurlijke reactie op wat jullie hier op aarde hebben gecreëerd.

Van dualiteit naar trialiteit in een fysiek lichaam
Wij willen het hebben over het fysieke menselijke lichaam. Het werd voor jullie ontwikkeld binnen een veld van polariteit. Veel organen in jullie fysieke lichamen zijn op een of andere manier gepolariseerd. En daarbij komt nog dat hun polariteit een negatieve en een positieve kant heeft die elkaar tegenwerken, wat, zoals jullie het noemen, het veld van dualiteit heeft gecreëerd om in te leven. Mensen zijn heel succesvol geweest in dit veld. Nu is dit aan het veranderen en jullie eigen evolutie brengt jullie in een veld dat wij een veld van trialiteit noemen. Een manier om dit te begrijpen is je voor te stellen dat je de twee armen die je hebt, hebt gebruikt om je leven in balans te houden. Wat zou er nu gebeuren als je een derde arm had? Hoe uit balans zou je onmiddellijk zijn als niet alles was voorbereid om die derde arm te kunnen gebruiken? Het zou enorme aanpassingen vergen. Nee, dit is niet een van de fysieke veranderingen die staan te gebeuren. Wij weten dat sommigen van jullie snel je pen en papier hebben gepakt om het op te schrijven. Nee, nee, nee. We noemden dit bij wijze van illustratie.

De volgende stap in de evolutie
Laat ons jullie iets vertellen over de fysieke veranderingen die plaatsvinden. Een groot deel van de hersenen begint anders te werken, iets wat de medische wetenschap al in het begin zal gaan zien. De mensheid staat op het punt om aan een evolutionair proces te beginnen dat grofweg 210 jaar nodig heeft om te voltooien. Gezien vanuit het grotere perspectief van de tijdlijn van de mensheid, zou je kunnen zeggen dat dit evolutie is in een mum van tijd. Maar voor jullie die er doorheen gaan, zal het in het gunstigste geval een uitdaging zijn, want jullie kunnen het einde ervan niet zien. Het jaar 2222 zal een magische tijd zijn want het zal de voltooiing van een gigantische evolutionaire cyclus markeren, die ondertussen veel van jullie energie zal vergen.

Wat betekent dat nu precies? Krijgt jullie lichaam er een derde arm bij? Gaan jullie er anders uitzien? Wel, het is erg moeilijk voor ons om te voorspellen waar jullie zullen op uit zullen komen, want alles daarover ligt besloten in jullie hart. Ah, jullie hadden verwacht dat wij naar het hoofd zouden wijzen. Laat ons het uitleggen. Jullie zullen een evenwicht vinden tussen het hoofd en het hart waardoor jullie met een goed gevoel dit evolutionaire proces kunnen ingaan. Dit evenwicht maakt het jullie mogelijk in je lichaam te groeien en de nieuwe delen ervan te ontdekken, zelfs voordat ze volledig zijn ontwikkeld. Je eigen ideeën en je eigen hartenergie beginnen te creëren en deuren te openen voordat je binnenloopt. Het zal de uitkomst beïnvloeden van het telefoongesprek dat je gaat hebben, nog voordat je de telefoon oppakt. Jullie zullen nu bewust gaan beseffen dat je hartenergie voor je uit gaat bij alles wat je doet. We zullen uitleggen hoe jullie met energie zullen omgaan omdat je spirit een fysiek lichaam heeft gebruikt. Een prachtige mix van spirit, wezen en lichamelijkheid stelt jullie in staat net te doen alsof je een mens bent. Jullie doen dat heel erg goed.

De nieuwe wereld binnengaan
Nu deze verandering begint te gebeuren zullen jullie eerst veranderingen zien in je eigen emotionele lichaam. Er is een golf van energie door en over de aarde gegaan die alles heeft veranderd, en, zoals wij al eerder hebben gezegd, hebben jullie aan het creëren daarvan meegeholpen. Jullie hebben al die magische data gevierd die nu naar een hoogtepunt gaan in de 12-12-12. Jullie hebben letterlijk meegeholpen om niet alleen je eigen veranderingen in beweging te zetten, maar tegelijk een nieuwe wereld om je heen te creëren. Jullie volgende stap is nu om deze nieuwe wereld gewoon binnen te gaan, hem voor jezelf op te eisen, hem in eigendom te nemen en je licht erin tot uitdrukking te brengen. We zeggen jullie dat er bepaalde uitdagingen mee gepaard zullen gaan, want jullie zijn gevoelig geworden voor andere energieniveaus die jullie niet kennen. Daarom hebben wij jullie gevraagd om deze zomer voorzichtig te zijn met je bloot te stellen aan de zon. De X-klasse zonnevlammen die nu binnenkomen hebben het vermogen om jullie stelsels te overbelasten. Normaliter hebben jullie gewoon je eigen magnetische veld waarmee jullie de schadelijke stralen en golven kunnen afweren. Door de fysieke en energetische veranderingen die gaande zijn, zijn sommige van deze afweermiddelen verdwenen. Daarom vragen we jullie om deze zomer gewoon je gezonde verstand te gebruiken bij blootstelling aan de zon. De volgende zomer zal het geen probleem zijn, maar nu, met alle magnetische energie die van de zon komt, bestaat de mogelijkheid om dingen te ervaren die je liever niet ervaart.

Het grotere beeld
Hoe zit het met het grotere beeld? Zijn er manieren om op een gemakkelijke manier door enkele van deze fysieke veranderingen te gaan? Hoe moedig je je lichaam aan om door deze veranderingen te gaan? Wel, het gebeurt al. Velen van jullie hebben dat wat er met jullie gebeurt niet gezien als een fysieke verandering in je lichaam. Laat ons het uitleggen.

Veel van de energie kwam binnen in een golf. De gemakkelijkste manier om de golf te begrijpen is die te zien als een grote golvende beweging die veroorzaakt wordt wanneer je het tapijt omhoog trekt, waardoor iedere stoel die erop staat naar één kant van de kamer schuift. Terwijl de golvende beweging weer terug komt, zet ze alle stoelen op een andere plaats. Dat is wat er op dit moment emotioneel met velen van jullie gebeurt. De buitenste beschermlaag is al veranderd en als gevolg daarvan gaat er een enorme energiegolf door de hele mensheid die alles verandert. Velen van jullie zijn prachtige leraren, healers en kanalen van licht die deze planeet hebben geholpen te evolueren en jullie hebben je de laatste zes maanden afgesneden gevoeld. Sommigen hebben dit gevoel verborgen omdat jullie niet willen praten over dit afgesneden zijn, omdat het voelt alsof je op de een of andere manier je magie hebt verloren. Toch is het een algemeen gebeuren op de hele planeet. Wat er gebeurde is dat er een energiegolf binnenkwam die zo sterk was dat hij een deel verwijderde van de sluier die jullie hebben geleerd te gebruiken om je eigen plaats te vinden en je van jezelf bewust te zijn. Als de sluier begint weg te trekken, verliezen jullie een stukje van je eigen identiteit. Tegelijkertijd krijgen jullie echter de harmonische verbinding met alle andere wezens om je heen. Dat is het belangrijkste wat jullie zullen ervaren tijdens je evolutie, zelfs fysiek, want de nieuwe fysieke eigenschappen zullen je je verbinding met andere mensen laten zien en er bewust gebruik van te maken.

Dit gevoel van afgesneden zijn, wat een tweede donkere nacht van de ziel genoemd zou kunnen worden, is het laatste stuk voor veel leraren en healers. Het gebeurde op wereldwijde schaal. Het interessante hiervan is dat in dit proces alles opnieuw met elkaar werd verbonden op een nieuwe en sterkere manier. Wanneer jullie stuk voor stuk deze tweede donkere nacht van de ziel ervaren, zullen jullie geneigd zijn te denken dat er iets fout is gegaan of dat er iets ontbreekt, want de innerlijke vrede, het innerlijke besef van jezelf dat in je aanwezig was, verliest iets van zijn geloofwaardigheid. Zodra jullie leren jezelf door de ogen van de mensen om je heen te zien, verlies je niets.

Lieverds, er ligt een glimlach op je gezicht wanneer je gelukkig bent. Hebben jullie er ooit aan gedacht om die glimlach energetisch te schenken aan iedereen die je kent? Hebben jullie er ooit aan gedacht om de vreugde en je passie, of wat je ook doet glimlachen, vast te houden en het aan te durven je hele leven te focussen op die hartenergie in plaats van wat je denkt te moeten doen? Dat is wat er gebeurt. Jullie gaan van het hoofd naar het hart en jullie leren om op vele manieren je leven weer aan te passen. Er zal een groot feest zijn in het jaar 2222. Wat jullie niet weten is dat velen van jullie er wellicht bij zullen zijn.

Op dit moment worden er veel vorderingen en inzichten verankerd op het gebied van de medische wetenschap en jullie fysiologie. Jullie weten dat jullie slechts een klein deel van je vermogens gebruiken. Dat is aan het veranderen. Jullie stelsels zullen zeer binnenkort op volle kracht zijn, als je erom vraagt. Het is niet iets dat vanzelf naar je toe komt. Het is niet iets dat je zal overbelasten zonder dat je erom hebt gevraagd. Weet dat zodra je dit proces in gang zet, je het tijdperk van bekrachtiging binnengaat, want je bent dan niet langer in een veld van dualiteit waar je alles kunt beoordelen als juist of verkeerd, goed of slecht, zwart of wit, liefde of angst. Een nieuw evenwicht met het hogere zelf zal je in staat stellen om dingen anders te gaan zien. Je zult je gaan verbinden met al jullie dimensies en je zult weer een op zichzelf staande lichtstraal zijn. Het is geen gemakkelijke overgang en we vragen jullie om elkaar te helpen dat proces te laten werken, want de magie is aanwezig op aarde. Jullie hebben deze magie meegebracht. Jullie hebben die in al je levens vastgehouden. Ga haar nu gebruiken. Speel er iedere dag mee. Je hoeft nergens op te wachten. De tijd is nu.

Geniet van deze reis, lieverds en weet dat wij op iedere mogelijke manier achter jullie staan. Niet om jullie te helpen de juiste weg in te slaan, niet om jullie leren wat de beste manier is, maar gewoon van jullie te houden om wie jullie zijn. Jullie brengen het licht van thuis en laten het door je ogen naar buiten stralen. Jullie veranderen deze planeet om een hemel op aarde te creëren en het werkt.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar en houd bij iedere gelegenheid die je krijgt de deur open, want jullie stappen in een heel ander spel. Herinner je alsjeblieft om het goed samen te spelen.

Espavo, De groep

Barbara Rother

De Lightworker familie

Afgelopen zaterdag hadden wij thuis een feest. Het was een feest om de staf van Lightworker te bedanken. Dit zijn de prachtige mensen die wij onze vrienden noemen. Steve en ik zouden dit werk niet kunnen doen zonder de liefde en ondersteuning van iedereen om ons heen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. Ik verleidde Lynn Bradley die onlangs is verhuisd naar Israel om toch maar even te komen. Toen begon ik te beseffen dat wij zo dankbaar zijn voor onze spirituele familie die overal over de wereld verspreid is. Als het aan mij had gelegen, waren jullie allemaal aanwezig geweest. Ik heb altijd gezegd dat er een dag komt dat ik heel Disneyland afhuur en iedere Lichtwerker uitnodig voor een grote reünie.

Voor de dagelijkse hulp hebben we Austin en nu ook Elke. Jon Carl en Charmaine Lee maken ook een wezenlijk deel uit van het doorlopende werk. Maar er zijn er veel die ongenoemd blijven. Dit zijn de mensen die er altijd zijn met de vraag: “Wat kan ik doen om te helpen?” Vanaf de Virtual Light Broadcast tot ieder detail van ons werk zijn zij er. De Ligtworkerfamilie is een groot onderdeel van het proces om het licht te verspreiden. Over de hele wereld zijn er engelen die vrijwillig hun liefde en tijd geven. Becky Hannah en Veronique Kasiser zorgen ervoor dat Steve’s maandelijkse boodschap van de groep wordt geperfectioneerd en Steve stuurt hem dan door zodat iedereen er van kan genieten.

Meg Adamson-Gour, onze eventsmanager, zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Ik streef ernaar om net zo georganiseerd te zijn als zij!

De lijst van mensen die wij dankbaar zijn is oneindig. Iedereen gaat door het leven op zoek naar een manier die werkt in zijn of haar wereld. Familie gaat over onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning. Weet dat Steve en ik die sturen naar een ieder van jullie.

Wij zijn dankbaar dat jullie ons op deze reis vergezellen. Dus weet dat toen wij dit feest afgelopen zaterdag vierden, jullie allemaal in ons hart aanwezig waren toen wij onze Lightworkerfamilie bedankten.

In licht en liefde, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.