Mei 2012

Omhoog leren kijken
Goede fouten maken

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

IIn deze boodschap laat de groep ons een aantal aanpassingen zien die wij nog moeten maken bij het opbouwen van een nieuwe wereld. Zij spraken over een nieuw paradigma waarbij we leren niet meer naar beneden te kijken om een overzicht te krijgen, maar naar boven naar wat er direct op ons af komt. Het belangrijkste vermogen dat mensen hebben is het vermogen om zich aan te passen. In deze channeling zeiden ze dat er een tijd komt waarin wij onze kinderen niet meer leren wat goed en fout is en zelfs geen materiaal meer gebruiken met goede en verkeerde antwoorden. In feite zullen we onze kinderen leren om goede fouten te maken.

Heb een geweldige maand en weet dat jullie geliefd zijn.

Grote knuffels, Steve
Van de groep

Groeten van thuis

Lieverds, de vibratie die in deze ruimte is terwijl wij deze woorden uitspreken, is de vibratie van Thuis. Wanneer jullie deze woorden horen, anticiperen jullie op wat er komen gaat en verwachten dan een wonder. En zodra scheppers een wonder verwachten, creëren zij een wonder. Vanaf dit moment hoeven jullie er alleen nog maar in te stappen. Wij vinden het heel interessant om deze uiteenzetting te beginnen met een geboorte, want beide kanten van de sluier en beide transities (overgangen) – geboorte en sterven – zijn enorm belangrijk. Op Aarde zijn jullie bang voor de transitie van het sterven maar jullie vieren de transitie van de geboorte. Daar is niets mis mee, lieverds, begrijp alleen dat wij aan de andere kant van de sluier precies het tegenovergestelde doen. Voor ons is de geboorte de moeilijkste transitie, omdat het betekent dat een ziel gaat doen alsof ze is afgescheiden. Maar denk eens aan de vreugde die jullie voelen wanneer jullie een nieuwe geboorte vieren, want dat is precies dezelfde vreugde die wij voelen wanneer wij een ziel Thuis verwelkomen in het proces dat jullie sterven noemen. Wanneer ze naar ons terugkeren en wij hun thuiskomst vieren, laden wij hen weer op en sturen hen weer op reis om meer informatie te verzamelen.

Theorie van een deeltjesstroom (deeltje = energie of ervaring)
Lieverds, vandaag willen wij het hebben over iets dat voor ons erg belangrijk is, want het gaat om een reële verandering in jullie eigen waarneming/inzicht. Die verandering gaat erg langzaam maar wij hopen dat proces vandaag een zetje te geven door het onder jullie aandacht te brengen. We zullen jullie laten zien hoe het past in jullie wereld en hoe jullie het in het verleden hebben gebruikt. Nu jullie in de nieuwe energie stappen is de gehele mensheid aan het veranderen. De nieuwe wereld die jullie bezig zijn op te bouwen, is een wereld waarin mensen in hun eigen kracht staan; dit is het tijdperk van bekrachtiging. Dat betekent tegelijk een nieuw niveau van verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je energie en om je gaven op Aarde naar buiten te brengen.

Laat ons jullie een illustratie geven van de dingen waar we het vandaag over gaan hebben, want dat kan jullie helpen om een eenvoudige deeltjesstroom te begrijpen. Denk eens na over de prachtige analogie van sneeuwvlokjes. We gebruiken die illustratie omdat het nog niet zolang geleden is dat de Hoeder en de Hoeders hoeder in Amsterdam in een van de zwaarste sneeuwstormen reden die zij ooit hebben meegemaakt. Wanneer jullie jezelf eventjes verplaatsen in die auto, rijdend door de sneeuwstorm, zullen jullie een anomalie (een tegenstrijdigheid) zien die wij onder jullie aandacht willen brengen. De sneeuw valt van boven naar beneden, maar omdat je in een rijdende auto zit die vooruit gaat, lijkt ze recht op je af te komen. Jullie zouden je kunnen voorstellen dat je door een deeltjesstroom van sneeuw rijdt die voortdurend op je af komt. Wij willen deze analogie gebruiken met betrekking tot jullie leven, zodat wij jullie verschillende kanten van deze analogie kunnen laten zien nu deze deeltjesstroom binnenkomt.

Wanneer je heel, heel jong bent is je energieveld klein en pak je maar weinig deeltjes op uit de deeltjesstroom. Je pakt er slechts af en toe een op. Naarmate je ouder wordt, wordt je bewuste vibratie hoger wat tot gevolg heeft dat je energieveld groter wordt in diameter en je steeds meer deeltjes oppakt. Van nature brengen mensen dit in verband met tijd; het geeft mensen vaak het gevoel dat de tijd sneller gaat naarmate ze ouder worden.

Nog niet zo heel lang geleden, begonnen jullie je creaties tot manifestatie te brengen. Jullie begonnen te ontwaken uit de droom en waren in staat om een deel van deze binnenkomende deeltjes (energie) een bepaalde richting op te sturen. Jullie noemden dat co-creatie, omdat de energie binnenkwam en jullie haar eenvoudigweg een bepaalde richting op stuurden. Jullie hoefden de energie niet te creëren, maar als scheppers stuurden jullie de energie in een bepaalde richting. Jullie hebben geleerd om dit op verschillende gebieden in je leven te doen, soms bewust maar soms ook niet.

Er zit verschil in de manier waarop jullie de dingen tegenwoordig waarnemen. We willen nog even terug naar het idee van de deeltjesstroom van sneeuw, maar eerst willen we zeggen dat jullie erg goed zijn geworden in het co-creëren of het richting geven aan de energiestroom. De auto stopt nu echter zijn voorwaarte beweging en dat verandert je wereld. Toen je aan het rijden was, ontstond de illusie dat de sneeuwdeeltjes recht op je af kwamen, terwijl ze in feite steeds van boven naar beneden vielen. Die illusie ontstond door de voorwaartse beweging van de auto waardoor het leek alsof de deeltjesstroom van sneeuw recht op je afkwam.

Wat gebeurt er nu? Laten we één sneeuwvlok beschouwen als een bepaalde ervaring. Is ervaren niet dat wat jullie op Aarde kwamen doen? Was dat niet waarom jullie hier zijn? Zijn jullie hier niet om ervaringen te verzamelen en om je verzameling van de zinvolste, diepste ervaringen op Aarde naar Huis te brengen? Ja!

Sub-stromen
Jullie hebben dus deze ervaringen en iedere ervaring zou je kunnen beschouwen als een sneeuwvlok. Soms zijn het grote sneeuwvlokken en soms zijn het kleine. De kleine integreren jullie heel gemakkelijk. Neem nu even aan dat er om je lichaam een energiebel zit van 3 meter die we voor het gemak je wereld zullen noemen. Wat gebeurt er wanneer een deeltje jouw energieveld, jouw wereld binnenkomt? Dan verandert zelfs het kleinste deeltje je energieveld, je wereld. Zodra het in je veld zit, moet je je veld veranderen. Zo eenvoudig is het. Je moet nu iets integreren dat er voorheen niet was, dus moet je op een natuurlijke manier in harmonie komen met dit deeltje (deze energie/gebeurtenis) om het te integreren. Het eerste wat jullie dan doen is je levensgeschiedenis herschrijven om haar aan te passen aan de huidige omstandigheden. Wij hadden daar nooit aan gedacht, maar jullie deden het. We vinden jullie zo interessant en fascinerend. In principe veranderen jullie je levensgeschiedenis om de nieuwe deeltjes erin op te nemen.

Iedere dag dat jullie ouder worden, gaan jullie steeds meer deeltjes (ervaringen) krijgen en vinden jullie voor al deze deeltjes een toepassingsmogelijkheid om ze op een bepaalde manier in je wereld te verankeren. Er ontstaat echter een uitdaging omdat de hele mensheid nu heel snel vooruit gaat. Jullie nemen niet langer kleine stapjes. De hele mensheid is nu in ijltempo op weg naar die prachtige data waarop aan de wereld een einde zou moeten komen. Maar nu veranderen jullie de dingen met jullie eigen gedachten nog voordat die data worden bereikt en dat is magisch.

Overzicht denken
Maar wat gebeurt er nu met deze deeltjesstroom en hoe kunnen jullie hem gebruiken? Wij vertellen jullie het volgende. Momenteel doen jullie iets met ieder deeltje (energie/ervaring) dat je energieveld binnenkomt. Jullie hebben er alleen nooit aan gedacht om het vanuit een ander perspectief te bekijken, om te bepalen waar het vandaan komt en om vooruit te lopen op wat er gaat gebeuren. Laat ons dit een klein beetje anders uitleggen. De auto is nu gestopt en al die sneeuwvlokken komen recht naar beneden. Wat doen jullie wanneer al deze deeltjes (ervaringen/energieën) je veld binnenkomen? Als eerste proberen jullie het grotere beeld te zien door een stap achteruit te zetten. In werkelijkheid doen jullie echter een stap omhoog en kijken naar beneden om het geheel te overzien. Dit was de kenmerkende manier waarop mensen zich hebben ontwikkeld. Iedere keer dat jullie het grote beeld zien en er iets niet past, creëren jullie een nog groter beeld en ontwikkelen jullie je werkelijkheid om die in overeenstemming te brengen met je omstandigheden. Nu willen we jullie vragen om dit om te draaien, in ieder geval in zekere mate, want een volledige verandering zal je leven absoluut op zijn kop zetten. Maar het van te voren gaan spelen met het leggen van zaadjes kan geweldig zijn. Hoe doe je nu zoiets? Je moet in feite behoorlijk veranderen, want het betekent dat je een boel dingen waarover je voorheen op een bepaalde manier hebt gedacht, moet heroverwegen. Als je in het tijdperk bent waar mensen in eigen kracht staan, kun je je kinderen op school niet meer leren dat iets goed of fout is. Jullie moeten beginnen om kinderen te leren hoe zij hun eigen antwoorden moeten vinden in plaats van ze te vertellen informatie te verzamelen buiten hun geheugen. Om dat te doen zullen veel van jullie systemen moeten veranderen.

Velen van jullie hebben muren om zich heen geplaatst ter bescherming. Deze muren zijn niet verkeerd of slecht, maar gewoon een normale menselijke reactie. Nu zullen jullie de muren moeten opheffen en in je authenticiteit/je kracht moeten stappen waar jullie zijn wie je bent, ongeacht wat anderen denken. Jullie zijn dan je ware zelf en kunnen je met deze deeltjes verbinden zonder je er zorgen over te maken. In plaats van omhoog te reiken om het nieuwe overzicht te zien, sta je jezelf toe om goede fouten te maken en daarvan te leren. Jullie rijden allemaal auto. Dachten jullie dat de eerste auto goed werkte toen hij voor het eerst werd gemaakt? Hij had allerlei mankementen, maar mensen waren gek op de auto. Hij werd steeds verder ontwikkeld, het ene leidde tot het andere en vandaag de dag hebben jullie heel betrouwbare auto’s. Jullie hoeven niet na te denken of je zorgen te maken over alle details wanneer jullie de auto starten om ergens heen te gaan, omdat jullie de auto’s in de loop der jaren geperfectioneerd hebben. Dat is wat wij jullie vragen nu te gaan doen. Probeer niet alles uit te puzzelen. Let alleen maar op de energieën die naar je toe komen – echt op ieder deeltje – en integreer ze door jezelf toe te staan kwetsbaar te zijn… door je bescherming te laten zakken en jezelf toe te staan gewoon jezelf te zijn. Ja, wij kunnen gemakkelijk praten, want wij hebben nooit een menselijk lichaam gehad. Wij begrijpen de moeilijkheden die jullie hiermee doormaken en we weten dat ons voorstel niet gemakkelijk is. Iedere keer echter dat jullie jezelf kunnen toestaan om fouten te maken en ervan te leren, gaan jullie vooruit. Zelfs als we het woord ‘fout’ gebruiken, hebben velen er erg veel moeite mee om het te horen. Er wordt niet van jullie verwacht dat jullie perfect zijn, er wordt alleen van jullie verwacht dat jullie naar perfectie streven. Het probleem met het hebben van het volmaakte overzicht is dat jullie eraan gehecht raken. Als jullie in plaats daarvan ieder deeltje dat eraan komt verwelkomen en er de allerbeste plek voor zoeken, staan jullie jezelf toe om in het licht te dansen, zelfs voordat het er is.

De levensgeschiedenis veranderen – Leren om omhoog te kijken!
We vragen jullie, lieverds, om omhoog te kijken in plaats van naar beneden. Leer in te zien dat jullie evoluerende wezens zijn die op een ongelofelijke plek leven. Onderken dat je niet volmaakt hoeft te zijn en dat je niet gehecht hoeft te zijn aan je levensgeschiedenis, want die geschiedenis is je identiteit. Die geschiedenis is voor een ieder van jullie erg belangrijk geweest; jullie hebben er labels aan gehangen; er namen aan gegeven en jullie projecteren die geschiedenis. Maar dat creëert een kloof tussen de werkelijkheid en dat wat je denkt dat je geschiedenis is. Die kloof belemmert veel creaties en belet mensen om vooruit te gaan. Dus, hoe kijk je nu omhoog? Je danst in het licht. Je staat jezelf toe een mens te zijn en wanneer je een fout maakt, lach er dan om. Heb plezier met die fouten en leer je kinderen om erop uit te trekken en veel goede fouten te maken. Wanneer zij terugkomen met dikke tranen, zeg dan: “Dat was een geweldige fout, lieverd. Ga erop uit en maak nog meer fouten. Probeer echter om dezelfde fout niet nog eens te maken, maar verzamel nog meer fouten. Vertel me hoeveel fouten je op Aarde kunt maken.” Nu hebben wij het gezichtspunt van bovenaf naar beneden veranderd naar omhoog kijken. Nu kunnen jullie jezelf toestaan om in je eigen kracht te groeien. Dat is het punt waarop jullie op dit moment in je evolutie zijn.

Dit zijn ongelofelijke tijden op Aarde. Lieverds, jullie zullen veel mensen wakker maken uit de droom. Daarom zijn jullie op dit moment hier. Jullie hebben een stukje meegenomen van Thuis voor iedereen. Als wij jullie in een situatie kunnen brengen waarin jullie je prettig voelen, jullie zelfverzekerd en niet bang zijn, zal dat stukje/die informatie naar buiten komen en zullen jullie een begin maken met het bouwen van de hemel op Aarde. Het begint met slechts één deeltje.

Geniet van de sneeuwvlokken. Dans in het licht. De eerstvolgende keer dat een sneeuwvlok je gezicht raakt en smelt, denk dan aan dit verhaal en denk eraan om omhoog te kijken, want daar zijn jullie allemaal naar op weg. Die verandering in je waarneming zal onmiddellijk je werkelijkheid veranderen.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij iedere kans die zich voordoet en houd de deur voor elkaar open. Weet dat jullie een nieuw spel aan het spelen zijn en speel goed samen.

Espavo, De groep

Barbara Rother

Volgende maand is de hartverbinding er weer.

In licht en liefde, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.