Juni 2012

De Trialitatie van Liefde
De volgende evolutie

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze channeling bevatte verschillende met elkaar verstrengelde boodschappen. Aan de basis van deze channeling lag de boodschap van liefde. De groep zei dat alles op Aarde op een of andere manier imperfect moet zijn om te kunnen bestaan. Zij gebruikten ter illustratie de liefde, omdat Thuis alle liefde perfect en onvoorwaardelijk is. Hier op Aarde is de liefde meestal voorwaardelijk, want zelfs huwelijksbeloften zijn een vorm van voorwaarden. Het is niet goed of fout, het is gewoon zo dat er in een veld van dualiteit meestal voorwaardelijke liefde zal bestaan, maar zodra we de trialiteit ingaan, zal ze veranderen in onvoorwaardelijk. Zij gaven ons in overweging om in een relatie zoveel mogelijk onvoorwaardelijk lief te geven,zodat deze relaties zich net zo kunnen ontwikkelen als wij.

Op een bepaald moment tijdens de channeling zei de groep dat de zaal vol zou lopen met wezens. Enkele minuten later vloog de deur van de hoofdingang naar de zaal plotseling open en iedereen in de zaal snakte naar adem. Ik moest een innerlijke schaterlach binnenhouden toen de groep mompelde: “We zeiden toch dat ze eraan kwamen.” Dit waren de wezens die een stap opzij hadden gedaan, zodat wij op dit moment hier op Aarde konden zijn. Zij waren hier om ons te bemoedigen en ons te vervullen met de liefde van Thuis. De liefde in de zaal was een prachtige expressie van totale, onvoorwaardelijke liefde. Voel dat nu, draag haar met je mee en geef haar door met elke glimlach. Weet dat je nooit alleen bent en dat er heel veel van je gehouden wordt.

 

Heb een geweldige maand! Stevige knuffels en zachte duwtjes.Steve
Van de groep

Groeten van thuis

Het pad van de Ziel
Telkens wanneer wij deze woorden “Groeten van Thuis” uitspreken, komt er een energie door de sluier heen. Jullie denken dat wij jullie die onvoorstelbare liefde sturen die jullie voelen zodra wij beginnen te spreken. We zeggen jullie echter, lieverds, dat dit iets is wat in jullie zelf zit. Jullie gebruiken ons als reflector. Wij zijn degenen die jullie kunnen helpen met het her-inneren van je ware grootsheid en je ware aard. Toch is dat een uitdaging, want jullie hebben een sluier ontworpen die jullie ervan weerhoudt om je geschiedenis te herinneren. Niet alleen je vorige levens, maar ook je ware afkomst – wie je bent en waar je vandaan komt. We hebben jullie al vele malen verteld dat jullie in feite de zonen en dochters van de koning zijn. Jullie zijn degenen, van de koninklijke familie, die hier zijn om alle spirits van Thuis een anker te bieden. Dit is een ongelofelijke taak waar een ieder van jullie om heeft gevraagd. Jullie brengen je grootste verlangens en passies van Thuis mee om hier op Aarde een verschil te maken. Jullie proberen deze energie op Aarde vast te houden en soms met groot succes, wanneer jullie met de hartenergie werken. Maar andere keren werkt het niet zo goed vanwege de verbinding met de Aarde en de sluier die jullie voor jezelf hebben opgebouwd om deze ervaring te kunnen hebben.

Velen van jullie zeggen: “Wel, laten we de sluier dan verwijderen. Hij is toch al dunner aan het worden. Laat ons de sluier gewoon afdoen en het spel verder zonder spelen, met een volledige herinnering van wie we zijn.” Dat klinkt goed, nietwaar? Het probleem is echter, dat zodra jullie de sluier afdoen, het spel over is. Jullie gaan dan allemaal naar Huis. Want zonder sluier bestaat er geen reden meer om op Aarde te blijven omdat jullie je dan herinneren wie je bent. Maar jullie zijn hier om dat door ervaring te leren. En hoe zit het dan met die ervaringen? “Ik heb alleen maar goede ervaringen verzameld,” zul je zeggen. “Ik heb prachtige ervaringen gehad op Aarde.” Maar in werkelijkheid ben je hier om een brede verscheidenheid aan ervaringen op te doen. Sommige zou je goed, wonderbaarlijk of zelfs vol aan passie noemen. Andere noem je middelmatig, pijnlijk of gewoon overleven. Al deze ervaringen zijn ontzettend waardevol voor de ziel. Ze zijn niet alleen waardevol voor de ziel, maar ook voor het collectief van de mensheid zelf. Je kunt jezelf beschouwen als zijnde op een missie om ervaringen te verzamelen. Vorige maand hebben we het gehad over het verzamelen van fouten, wat in veel opzichten hetzelfde is als ervaringen. Fouten bepalen soms wie je bent en helpen je om kracht te vinden in je ware aard.

Trialitatie: Uit de dualiteit stappen
Vandaag willen we jullie iets meer vertellen over de sluier en in het bijzonder over de energie die zich heel snel van de ene kant van de sluier naar de andere kant verplaatst. Binnen een veld van dualiteit zijn er positieve en negatieve energieën. Jullie gaan van een veld van dualiteit naar een veld van trialiteit waar je geen polariteit meer hebt van goed en fout, juist en verkeerd, boven en beneden of liefde en angst. Jullie zullen meer opties hebben om mee te werken en jullie beginnen nu te kijken vanuit een veel groter perspectief. Het is heel eenvoudig te begrijpen. Stel je een lijn (polariteit) voor met negatief aan de ene kant en positief aan de andere kant. Wanneer trialiteit begint, zul je een nieuwe verbinding met je hoger zelf hebben, of in feite een derde punt van waaruit je alles veel duidelijker kunt zien. Als je werkelijk op deze lijn zou zitten, kon je niet zien waar deze lijn eindigt of een andere begint, want je kon de lijn alleen maar voelen. Zodra je waarnemingsvermogen verandert en jij je sterk verbindt met je hoger zelf, zie je een ander beeld. Dat gebeurt nu met de hele mensheid en niet alleen met spirituele mensen. Iedereen leert om vanuit een nieuw perspectief te kijken buiten de beperkingen van dualiteit en dit hebben wij trialitatie genoemd.

Er is nog iets anders waarover wij het vandaag willen hebben en laten we ter illustratie dit (Steve wijst naar boven) hemel noemen en dat (Steve wijst naar beneden) Aarde. Het is interessant om te zien dat jullie naar boven wijzen voor de hemel. Dit heeft te maken met het feit dat toen je nog een baby was en voor het eerst de energieën van de Aarde voelde, je meeste ervaringen en je verzorging van boven kwamen. Je ouders tilden je op. Iemand hield je vast en gaf je liefde van bovenaf, dus als je op zoek bent naar verzorging, denk je nog steeds dat de hemel boven is. Wij vinden dat zo leuk en wij spelen daar soms mee. Omdat jullie in een veld van polariteit leven, hebben jullie zelfs de hel uitgevonden en die direct beneden gesitueerd, het tegenovergestelde van de hemel. Oh, wij hadden dat nooit bedacht. Jullie hebben zoveel fantasie! Het is zo leuk om te zien hoe jullie het spel steeds opnieuw veranderen. Noem dit Thuis en noem dat Aarde. Alles op deze lijn is heel en perfect, terwijl alles op die lijn op de een of andere manier imperfect moet zijn. Een voorbeeld hiervan is jullie muziek, die een representatie is van de energie waarin jullie altijd leven als jullie Thuis zijn. Geloof ons wanneer we zeggen dat jullie nooit echt muziek hebben gehoord totdat jullie weer Thuis zijn. Jullie zullen daar muziek op een nieuwe manier ervaren, want het zal je hele spirit vullen. Er zijn ook allerlei soorten muziek. Ja, Thuis kunnen jullie zelfs genieten van rapmuziek, want ook dat is gewoon een representatie van Thuis; het moet nu eenmaal imperfect zijn om op Aarde te kunnen bestaan. Zelfs jullie chromatische toonschaal is niet perfect. Wanneer je die noten neemt en je deelt ze precies door midden, is dat niet aangenaam voor het menselijk oor, want het is te perfect. Er moet een lichte zweem van imperfectie zijn, waardoor de schoonheid tot uitdrukking kan komen. Laat ons jullie tonen waar jullie met dit hele proces naartoe gaan.

De trialitatie van liefde
Laten we het nu over liefde hebben. Een ieder van jullie vaart wel bij liefde; mensen worden gevoed door liefde. De liefde van Thuis is perfect. Maar om liefde hier op Aarde te ervaren moet ze de sluier passeren en op een of andere manier een vleugje imperfectie vinden. De gemakkelijkste manier waarop wij dit kunnen beschrijven is met jullie eigen woorden. Thuis bestaat alleen maar onvoorwaardelijke liefde; maar voor jullie is voorwaardelijke liefde meestal favoriet. Voor de meeste van jullie klinkt dat negatief, alsof wij jullie op een of andere manier hebben veroordeeld of hebben gezegd dat wat jullie doen verkeerd is. Maar dat is niet het geval, want jullie zijn op het pad om met liefde te werken, dat is zo klaar als een klontje. Jullie werken met wat je hebt en jullie ontwikkelen je terwijl je ermee werkt en dat is prima. Nu jullie je op veel gebieden beginnen te perfectioneren als spirits die pretenderen mens te zijn, ontwikkelen jullie ook de liefde. Laat ons jullie een voorbeeld geven van deze onvoorwaardelijke liefde waarover we het hebben.

Jullie leggen huwelijksbeloften af wanneer jullie een verbintenis aangaan, nietwaar? Deze beloften zijn in feite een verklaring van voorwaardelijke liefde. Ik zal van je houden wanneer…, ik zal van je houden als… Daar is niets mis mee; maar wanneer jullie je verder ontwikkelen, kunnen jullie meer onvoorwaardelijke liefde opnemen in die voorwaardelijke liefde. Door dat te doen zullen jullie uiteindelijk veel voorwaarden loslaten waaraan jullie zo lang hebben vastgehouden. Jullie evolueren in je ware aard om meer te creëren wat echt van Thuis is dan wat van de Aarde is. Liefde is jullie volgende hoofdstuk. Een ander deel van het evolutieproces is wat er op dit moment met het fysieke lichaam gebeurt. Jullie zijn bezig over te gaan naar een nieuw gebied en jullie beseffen al dat het fysieke lichaam aan zijn evolutionaire proces begint. Dat zal heel wat tijd in beslag nemen, helemaal tot aan het jaar 2222 om dat te voltooien. Op het moment dat wij dit zeiden dachten velen van jullie: “Dan zal ik hier niet zijn!” Maar als je dat zou willen, kan dat wel, want dat is een van de condities die begint vrij te komen.

Reik in de toekomst
Jullie hebben overtuigingen over hoelang jullie zullen leven en het is in feite deze overtuiging die je leven beëindigt. Jullie beleven een spel. Jullie beleven je eigen verhaal. Het verhaal dat je geregeld vertelt is dat je maar zo’n 100 jaar kunt worden. Dat verhaal zal veranderen voordat jullie het beseffen, maar het moet veranderen in het collectieve denken. Vooruitlopend op de fysieke veranderingen vragen we jullie om je voor te stellen dat je een levensduur hebt van 150 jaar. Wat ga je doen met die extra tijd? Wat is je voornemen als dat je doel is? Als je zolang hier zult zijn, hoe kun je je leven dan zo inrichten dat je zult bereiken waarvoor je hier kwam? We willen graag dat jullie nu zo gaan denken, want velen van jullie denken dat je op een bepaalde leeftijd met pensioen zult gaan. Waarom zou je dat doen? Wat is daar de zin van? Wordt er van je verwacht dat je met alles stopt en dat je de rest van je leven alleen maar plezier hebt? Daar ga je dood van. Wij denken dat jullie daar nu al beginnen achter te komen. Het is prima om iets anders te gaan doen, maar door te stoppen en voor de rest van je leven niets anders te doen dan te plezier hebben, zul je de planeet heel snel achter je laten want het betekent dat je klaar bent. Wanneer alles is afgemaakt, ga je. Je vertrekt. Dat is niet goed of verkeerd en het betekent niet dat je iets niet goed hebt gedaan. Het betekent gewoon dat je je werk af hebt. Aan dit onderwerp zitten veel facetten die beginnen te veranderen, maar het facet van onvoorwaardelijke liefde willen we vandaag met jullie delen.

Het weer in evenwicht brengen van de twee hersenen
Er zitten twee hersenen in je lichaam. De hersenen in je hoofd verbruiken de meeste energie van je lichaam. Tot voor kort werd gedacht dat ze het belangrijkste orgaan van je lichaam waren. De wetenschappelijke wereld heeft recentelijk echter ontdekt dat het caloriegebruik van de hersenen veel minder is dan dat van het hart. Het magnetische veld van het hart is veel groter, omdat het hart in feite zijn eigen hersenen heeft. Op Aarde zijn veel van jullie problemen het gevolg van de strijd tussen de hersenen van je hoofd en die van je hart. Je hart zegt: “Dit is wat ik wil. Dit leven wil ik leiden. Deze persoon wil ik zijn.” Maar dan zegt je hoofd: “Nee, dat kan niet. Je moet naar school. Je moet dit doen. Je moet dat leren en je moet dat werk doen: A, B, C.” Je werkt hard om te bereiken wat het hoofd zegt dat je moet doen, om er vervolgens achter te komen dat je, ondanks alles wat je hebt bereikt, niet gelukkig bent, omdat het hart nooit werd bevredigd. Dit gebeurt bij mensen over de hele wereld, want jullie gaan bewust je plan B-contracten in om het verlangen van je hart te bevredigen.

Hier is een voorbeeld van hoe dit werkt. 50 jaar is voor mensen een sleutelleeftijd. Heel simpel, als je 100 jaar te leven hebt, ben je met 50 jaar op de helft. Vanaf je geboorte tot je 50e ruim je alle troep uit de weg. Betekent dit dat je daarna ophoudt met ploeteren, gaat genieten van je leven en vanuit je hart gaat leven? Lieverds, jullie zijn op Aarde. We zouden jullie niets liever zeggen dan altijd je hart te volgen, maar jullie moeten het wel steeds in evenwicht brengen met je bewuste brein. Jullie leven hier en er zijn bepaalde verantwoordelijkheden die je moet aanvaarden. Wat wij jullie vragen is om er meer aandacht aan te schenken wanneer je deze strijd tussen je beide hersenen ervaart.

Nu gaan we boven en beneden omkeren, want de Aarde wordt gesymboliseerd door het hoofd en Thuis door het hart. Zo simpel is het. Waar zouden jullie je richtlijnen vandaan willen krijgen? Van wat je hebt geleerd of van al die wezens die nog steeds Thuis zijn en die je onvoorwaardelijke liefde sturen en op veel manieren met je werken? Onvoorwaardelijke liefde wordt op jullie planeet op veel verschillende manieren getoond. Honden, die jullie vaak de beste vriend van de mens noemen, zijn er specifiek om jullie te herinneren aan onvoorwaardelijke liefde. Je kunt tegen een hond tekeer gaan of hem schoppen, gemeen en lelijk tegen hem doen, toch komen ze altijd kwispelend terug en geven je een lik in je gezicht. Waarom? Omdat hun liefdesbetuiging niet afhankelijk is van wat je met ze doet; het is een expressie van hun liefde. Niet meer en niet minder. Door de onvoorwaardelijke liefde die ze tot uitdrukking brengen laten ze jullie zien hoe jullie de verantwoordelijkheid kunnen nemen om de zuivere energie van Thuis op Aarde te brengen. Betekent dit nu dat wanneer je genoeg van iemand houdt, je hem/haar kunt laten gaan? Soms is dat zo. Onvoorwaardelijk liefhebben betekent dat je de energie van Thuis begint voort te brengen.

Op dit moment werkt dat nog niet altijd binnen je relaties, want veel overtuigingen met betrekking tot relaties zijn gebaseerd op jullie veld van dualiteit en polariteit. Jullie hebben relaties gebaseerd op wat jullie monogamie noemen, wat gewoon de manier is waarop jullie op Aarde op een gerieflijke manier je liefde en je relatie tot uitdrukking hebben gebracht. Veel daarvan zal in de loop der tijd veranderen. Hoewel op Aarde monogamie waarschijnlijk altijd de voorkeur zal genieten omdat een groot deel van jullie evolutie plaatsgevonden heeft in dualiteit. Daar is niets goeds of verkeerds aan, maar al deze facetten waar wij het over hebben zijn voorwaardelijk. Beschouw elk facet maar als een speciale smaak van de oorspronkelijke onvoorwaardelijke liefde.

Voed jezelf elke dag drie keer
Wat zou het je kosten om vandaag en elke andere dag driemaal onvoorwaardelijke liefde te geven? Geef het aan de persoon die je bedient in het restaurant. Geef het aan de persoon die je auto voor je geparkeerd heeft. Geef het aan de persoon die je tegenkomt in de gang. We hebben het hier niet over het gelegenheidsgezicht dat jullie heel bedreven aan de buitenwereld laten zien. Vind een manier om kwetsbaar te zijn, verbind je met hun ziel en geef onvoorwaardelijk, ook al is het maar voor even. Vind een manier om drie keer per dag onvoorwaardelijk te geven en je leven zal heel snel veranderen. Je zult je op een nieuwe manier vervuld gaan voelen, want je zult dingen gaan zien die je eerder niet hebt opgemerkt. Je zult de keuze hebben om alle liefde die je kunt bevatten ook te krijgen, want dat is het grootste probleem bij voorwaardelijke liefde. Voorwaardelijke liefde zorgt er namelijk voor dat je de deur dicht gooit voor de liefde van veel mensen. Veel van je eigen overtuigingen en je eigen energie zal veranderen wanneer je verder evolueert. Je zult ook ontdekken dat dit een van de gebieden is die je liefdevol opnieuw wilt ontwikkelen, want de onvoorwaardelijke liefdes op Aarde zijn heel zoet. Hoe meer onvoorwaardelijke stukjes je kunt vinden, hoe meer energie van Thuis je in je eigen leven en relaties zult brengen. Dat is liefde die een ieder van jullie op deze planeet goed doet, de onvoorwaardelijke liefde van Thuis.

Wij weten wie jullie zijn. We hebben alles gezien wat jullie verbergen en onze liefde voor jullie gaat je begrip te boven. Jullie zijn een deel van ons. Er bestaat geen afscheiding. Jullie hebben gewoon gewerkt met dit veld van dualiteit en de sluier ontworpen om te voorkomen dat jullie je dat herinneren. Lieverds, het hart ontwaakt eerder uit de droom dan het hoofd. Je besluitvorming moet nu gebaseerd zijn op input zowel van je hart als van je hoofd. Je moet in ieder geval input hebben vanuit je hart, anders zul je lange tijd blijven doorsudderen. We hebben dit keer op keer zien gebeuren. Je kunt je doelen bereiken, geen probleem, maar kun je de liefde van Thuis ontvangen? Dat is de vraag en we dagen je uit om dat dagelijks in de praktijk te oefenen.

Lieverds, we zouden willen dat we bij jullie konden zijn, jullie aanraken, jullie elke dag leiden en jullie laten zien waar we het over hebben. Maar in feite leren jullie zelf veel beter dan wij jullie ooit zouden kunnen leren. Om met jullie te kunnen praten moeten wij onze vibratie verlagen. Er zitten vibrationele gaten in de sluier en dat is deels de reden dat zelfs onze boodschap die via de Hoeder komt op de een of andere manier imperfect moet zijn om hem te kunnen horen of lezen. Vind de imperfecties en omarm ze. Houd van ze! Accepteer die imperfecties en weet dat het jouw smaak is. Jullie denken dat imperfecties hetzelfde zijn als fouten: “Oh nee, dat doen wij niet. Wij hebben geen imperfecties.” Lieverds, jullie schoonheid zit in je imperfecties.

Houden van de imperfecties
Het is nog niet zolang geleden dat mensen leerden hoe ze diamanten konden maken. Op dit moment maken jullie ze in een laboratorium. Die diamanten werken goed en worden meestal gebruikt voor industriële doeleinden. Maar altijd bestond de angst dat deze diamanten gebruikt zouden gaan worden voor jullie sieraden. Daar bestond zoveel ongerustheid over dat nu de meeste natuurlijke diamanten gegraveerd zijn, zodat ze van de immitatiediamanten te onderscheiden zijn. Het interessante is dat deze door de mens gemaakte diamanten het op de markt waarschijnlijk nooit zullen maken, juist omdat ze volmaakt zijn. Er zitten geen insluitingen in, dus het licht schijnt er doorheen als door glas. Ze schitteren niet zoals natuurlijke diamanten, omdat er geen imperfecties in zitten. Hetzelfde geldt voor jullie. Je imperfecties zijn je schoonheid, toch hebben jullie ze tot nog toe beschouwd als iets verkeerds. Neem ze in eigendom, want ze zijn een geschenk. Vind een manier om je imperfecties tot uitdrukking te brengen. Draag ze als een ware onderscheiding van licht dat je op Aarde hebt verdiend.

De keuze is aan jou. Bij voorbeeld: Stel je voor dat je een imagoprobleem hebt omdat je neus een beetje langer is dan die van de meeste mensen. Elke keer dat je in de spiegel kijkt zeg je: “Oh, ik zou meer succes hebben als mijn neus niet zo lang was.” Je haat dat deel van je lichaam en telkens wanneer je ernaar kijkt vraag je je af wat je er aan kunt doen. Je kunt je laten opereren maar je kunt ook besluiten om er trots op te zijn en verder gaan. Wees eerlijk tegen jezelf en je neus en wees niet verbaasd wanneer er al snel mensen zijn die net zo’n neus willen als jij. Dit is al vaak gebeurd met jullie beroemde acteurs. Wanneer een bepaalde acteur beroemd was geworden, veranderden anderen plotseling iets aan hun lichaam om meer op die acteur te lijken. We kunnen jullie ervan verzekeren dat ook deze acteurs dachten dat er iets mis was met hun lichaam, maar zij accepteerden het, ze deden er eer aan. Zij brachten onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking via hun eigen lichaam en opeens resoneerde iedereen daar mee mee. Iedereen kwam op hetzelfde pad, iedereen begreep de samenhang. Hoe prachtig jullie in werkelijkheid zijn ligt besloten in je imperfecties, en als jullie de voorwaarden voor je liefde verwijderen, zullen jullie dat zien. Neem ze in eigendom. Wees er trots op, want jullie stralen het licht van Thuis uit. Wij hebben jullie dat licht niet gegeven; jullie hebben je hart geopend en het in jezelf gebracht. Wees er trots op en weet dat je verschil maakt wanneer je iemand in de ogen kijkt, want je laat een impressie van dat prachtige licht van Thuis in die persoon achter. Doe dit bewust en geniet van iedere stap die je op dit pad zet. Jullie bouwen een nieuwe Aarde op met één stukje tegelijk, met één hart tegelijk. Jullie stappen in een totaal nieuwe leefwereld. Jullie fysieke lichamen en de Aarde passen zich aan om mensen die in hun kracht staan beter te ondersteunen. Jullie maken het en wij zijn onvoorstelbaar trots op jullie. Jullie zijn boven de sluier uitgestegen, boven je eigen besef van jezelf uitgestegen en jullie hebben de moed gehad om de sluier opzij te schuiven om te zien wie je werkelijk bent. Houd dit vast. Wees er trots op en weet dat jullie afkomstig zijn van het licht van Thuis.

Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar en houd de deur voor elkaar open bij iedere kans die zich voordoet. En speel goed samen bij het opbouwen van deze nieuwe wereld.

Espavo, De groep

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.