Oktober 2006

Gen-installationen
Menneskelig “Gen-installation”

Fra Steve:

Idet jeg satte mig ned for at præsentere dette budskab i Virtual Light radioudsendelsen, fortalte jeg alle, at dette ville blive et meget specielt budskab. Det er sjældent at jeg nøjagtigt ved, hvad budskabet vil handle om, men denne gang vidste jeg nøjagtigt, hvor vi var på vej hen. Sandheden er, at jeg har vidst det i nogen tid, at menneskeheden er i gang med at blive ´gen-installeret´. Gennem de sidste 6 måneder har jeg fortalt dette til adskillige mennesker i private sessioner, for at forklare noget af det, der sker med dem. Nu, da jeg satte mig ned, vidste jeg at det var tid til at dele dette budskab med alle.

Vi har alle sammen i nogen tid vidst, at alle mennesker alle steder udvikler sig med en enestående hastighed. Dette næste skridt vil indvie alle i hemmeligheden!

Store knus og blide puf

Steve Rother
Gruppens talsmand

 

Hilsner fra Home

Kæreste, I er her på en meget magisk planet. I er her i en meget speciel tid, og I stod i rækker for at være her nøjagtigt på denne tid, for at kunne gøre en forskel. I bad om at blive anbragt i nogle meget svære situationer, så I kunne gå gennem de processer, som I havde brug for, for at kunne samle oplysningerne og opnå jeres kvalifikationer som healere, lærere eller hvilken som helst rolle, I planlagde at spille. Nu bliver disse hellige kontrakter vedtaget/opført. Nogle er gået i gang, og nogle er først på vej til at folde sig ud, men I er på vejen.

Tidsaldre: Menneskehedens Cykluser

Vi fortæller jer, at der er mange gange gennem menneskehedens historie, hvor I er gået gennem evolutionære perioder… cykluser om I vil. Disse cykluser startede i de meget tidlige tider. De går langt forbi den historie I kender til, for meget den historie I tror på går ca. 2 millioner år tilbage, og vi fortæller jer, at som sjæle på denne planet går I meget længere tilbage end det.

I den allerførste start, da planeten var varm, gasagtig og ikke havde den fysiske form den har nu, boede I på planeten som spirituelle væsner, som æteriske væsner uden kroppe. Det var ikke før milliarder af år senere at I påtog jer fysisk form, og begyndte jeres rejse i en fysisk boble af biologi på denne planet. Denne evolution, fra æteriske væsner til fysiske kroppe, var et umådeligt skifte. Jeres egne historiebøger vil fortælle jer om mange af de andre cykluser, de mindre cykluser fra aberne til Homo erectus, Homo sapiens og Cro-Magnonmanden, men det handler om så meget mere end disse cykluser. Så, hvad skete der i slutningen af disse tidscykluser? Det er det største spørgsmål. Hvad skete der? Det er det, I er i gang med at opdage, for I er i afslutningen af en af disse tidscykluser nu.

Gen-insatallationen – DNA´ets 12 Strenge

Som sådan sker der noget på denne planet med hver og én af jer, som I vil forstå om meget kort tid. Menneskeheden bliver gen-installeret. I gør det selv. Det er en del af jeres naturlige, evolutionære proces. Nej, det er ikke noget I skal frygte. Det betyder ikke, at der kommer rumskibe ned og anbringer implantater i jer. Hvad der sker, er at I udvikler jer til et punkt, hvor I kan gå i gang med at gen-forbinde alle DNA´ets 12 strenge. Det er på et punkt, hvor I kan gå i gang med at aktivere nogle af de andre chakraer, som I ikke engang ved er der. Jeres energetiske struktur er i gang med at forandre sig. Det er jeres planet også.

Hvis I betragter planeten, vil I se at den bliver varmere. I kalder det global opvarmning, men det er meget mere end det. Forstå venligst, at selv om frigørelsen af drivhusgasserne dramatisk har fremskyndet processen, er dette en naturlig, evolutionær cyklus. I starten var planeten meget varm og gasagtig, og den vibrerede med en meget høj hastighed. Da den blev afkølet, blev den mere kompakt, og I måtte også påtage jer en mere kompakt form i menneskelige, fysiske kroppe. I har været i denne ´rolle´ i lang tid nu, og nu begynder I igen at gå bedre tider i møde. Det begynder at blive mere intenst. Åh ja. Vi kan fortælle jer om alle de sjove ting. Vi kan give jer viden, som I kan blive bange for hvis I vælger det, men forstå venligst, at frygt ikke er nødvendig i denne situation. Vi kan fortælle jer, at I er i starten af en ny istid på Planeten Jorden, vi har sagt det før, og det er absolut sandt, alligevel vil I som sjæle bevæge jer smukt igennem dette. Det betyder ikke, at alt liv vil forlade denne planet. Det betyder, at I vil udvikle jer. Jeres tanker omkring en istid er langt væk fra resultaterne forude. Hvad det i virkeligheden er, er en afkøling af planeten. Det er en naturlig evolutionær cyklus, hvor energien vil blive omlagt. Det er nærmest lige som at sige at Moder Jord bliver gen-installeret. På den samme måde er I (ved at blive gen-installeret).

Begge sider af hjernen vil blive gen-installeret som “Én”

Der er gen-installationen af menneskeheden, som starter i dag. De to halvdele af hjernen, der var adskilte for at give jer illusionen af området af dualitet, begynder at forene sig. I stedet for at have små ´synapse´ veje, som bevæger sig frem og tilbage imellem de to halvdele efterhånden som I udvikler jer som mennesker, vil de to halvdele blive til én. Illusionen og sløret findes faktisk imellem de to halvdele af jeres hjerne, for venstre side af hjernen er ”tidens markør”. Den giver jer illusionen om at leve i et felt af dualitet, og den giver jer en illusion omkring lineær tid, som giver jer en vej I kan følge. Den giver spirit/sjælen et spil at spille som menneske. Jeres højre hjernehalvdel er den rent kreative hjerne, men den har intet begreb om tid. Den har intet begreb om kasser, som tingene passer ind i. Det er den anden side af hjernen. Disse to begynder at blive stærkere med denne gen-installation. Det er ikke udelukkende en sag med nye eller forbedrede ´synapse´ veje mellem de to halvdele; det vil blive en blanding af de to, efterhånden som det menneskelige dyr udvikles til at rumme en højere vibration af spirit/sjælen… for det er ikke mennesket, der udvikles. Det er spirit/sjælen, der udvikles, hvilket forårsager, at den menneskelige skal, boblen af biologi, forandres for at tilpasse sig den (spirit/sjælen). Dette sker nu, med stor forventning fra vores side af sløret.

At holde balance – at skænke balance

I vil se ting, som er direkte resultat af dette. Et resultat er, at der vil blive bragt flere præmature (for tidligt fødte) børn til denne Jord end nogen sinde før i de næste 5 år, fordi der er en stærk efterspørgsel efter at komme hertil, for at opleve præcis denne proces. Hold øje med det. Vi vil også fortælle jer, at der vil ske mange ting imens jeres globale forandringer sker, og dog kan I forandre alt dette. I kan gøre dette til en let overgang, eller I kan gøre dette til en svær overgang. Den interessante del er, at det ikke er hvordan I går igennem den; det er hvordan I hjælper andre mennesker med at gå igennem overgangen, idet dette vil rumme svaret på jeres ´placering´ og jeres hellige kontrakt. I er ikke de eneste, der går igennem dette. Blandingen af de to dele af hjernen og gen-installationen vil i sig selv hjælpe jer med at blive opmærksomme på, at I er en del af hver og én på denne planet, og at ingen nogensinde er alene. Alligevel, for at komme ”derhen”, må I gå igennem polariteten. I må udvide den. Vi vil fortælle jer, at når I ser jer omkring, kan I faktisk sige, at der er mere depression end nogen sinde før på Planeten Jorden. Det er på grund af stress fra denne gen-installationsproces, så hjælp hinanden med dette. Hjælp hinanden med at være der på det rigtige tidspunkt, for den største ting nogen kan gøre for at fjerne bekymringerne fra sig selv… er at være til nytte/gavn.

Der var en stor penge- og valutasystems troldmand på jeres planet, som engang sagde, ”Hvis I ønsker at tjene penge, er det at hjælpe andre mennesker med at tjene penge, den letteste måde at gøre det på”. Vi vil fortælle jer det samme. Hvis I ønsker at have en vidunderlig oplevelse på denne planet, så find ud af en måde at hjælpe andre mennesker med at have en vidunderlig oplevelse på denne planet, for det opfylder forbindelsen/sammenhængen imellem alting. Det opfylder gen-installationsprocessen, som ikke kun sker for jer, men som også sker for Planeten Jorden/Moder Jord.

Stærk efterspørgsel efter at være de første

Ja, der vil være virvar. Der vil altid være virvar, når mennesker bliver konfronteret med forandring. Det er derfor I er her. I kan blive kaldt til handling med den viden, der kan bringe ro til en planet i forandring. Vi ønsker også at nævne, at det vi taler om i dag er som en streg i sandet. Der er mange af jer, som i årevis er gået gennem denne gen-installationsproces, specielt de af jer, som kalder jer selv for Lysarbejdere. Nogle af jer er stolte af at være foran i spillet. Der er næsten en frygt for spirituel konkurrence hos nogle af jer, fordi I ønsker at ”være der” først. Det er meget frustrerende for jer at ”være der” og ikke have nogen som helst omkring jer, som forstår jer. Vi fortæller jer, at mange af jer er gået igennem dette i de sidste 5 år. Hvad vil der ske, når I når den anden side? Det er det, I ønsker at vide: hvordan ser bestemmelsesstedet ud, specielt eftersom det billede vi beskriver af rejsen ikke altid er så kønt. Vi vil fortælle jer, at det alt sammen er rejsen. Der er ikke noget bestemmelsessted.

De 12 af “jer” (Yous)

Vi har forberedt en af de forandringer for jer, som I snart vil opleve. Multidimensionalitet er en interessant brik I vil begynde at bruge i jeres daglige liv, som en del af jeres praktiske magi. Vi fortæller jer, at der er meget magi her. Hvis I mener, at I er på denne planet som et individ, så tror I på, at det er alt hvad I er, men faktisk fortæller videnskaben jer, at I eksisterer i 11 andre dimensioner af tid og rum. Vi fortæller jer, at det er 12, fordi der er faktisk et opfattelsespunkt, som vi tæller som én dimension. Så der er 12 forskellige ”af dig” (You´s) på denne planet, som har let forskellige oplevelser som én sjæl. Hvis I tager denne række af stole og siger, ”Dette er én af jer”, og I tager denne række af stole her og denne anden række af stole der, har I en anderledes fremstilling af den samme sjæl på denne planet i disse forskellige tidslinier. De finder alle sammen sted samtidigt, fordi lineær tid er en illusion; det er et produkt af den venstre del af hjernen, og det giver jer Spillebordet til at spille på. Hvordan ville det være for en sjæl, som lever i denne dimension, at hoppe over ”der” og gribe et synspunkt, en ide, løsningen på et problem og bringe det tilbage hertil? Det er multidimensionalitet, og I er på vej til at opleve det mere end nogen sinde før. Ville det ikke være vidunderligt for jer, at finde et meget svært punkt i jeres liv hvor I ikke havde nogen svar, at fritage jer selv fra hele dette liv og få et anderledes synspunkt fra jeres egen sjæl og så komme tilbage til det med et fornyet, forfrisket, energisk og multidimensionalt synspunkt? Dette er ved at ske for mennesker. Den interessante del er, at meget af det, som I opfatter som menneskelige vanskeligheder, ikke er vanskeligheder. De er baner/veje, som I har lagt ud til jer selv. Det er processer, hvor I har skubbet jer selv gennem sidedøren. Meget af det er en tilpasning af jeres tankemønstre.

Indigoer og Krystaller

Vi fortæller jer, at det er tæt på at blive meget mere behageligt end nogen sinde før. Krystalbørnene bliver født på denne planet, fordi I udvikler jer meget hurtigt i jeres vibration. Men børnene, som kommer ind, bliver født med en højere vibrationel hastighed, og Indigoer og Krystalbørn vil sam-eksistere på denne planet i meget lang tid, og de vil hjælpe med at tilpasse en højere vibration. De vil undervise jer i, hvordan I kan bruge multidimensionalitet. Der er så mange ting, som I kan opleve. Under alle omstændigheder, hvad er jeres virkelighed? Det er ikke andet end opfattelse. Hvis I har et kamera i jeres hjerne, og dette kamera pegede ”her over”, så er det jeres virkelighed. Hvis I ønsker at forandre jeres virkelighed, er den letteste måde at ændre jeres opfattelsespunkt (point of perception). Se bare på det fra en anderledes synsvinkel. Dette er meget lettere at gøre, når I er i en tilstand af multidimensionalitet. I kommer snart til at se dette som en virkelighed. Jeres trossystemer holder jer konstant fra at bruge mange af disse værktøjer på jer selv, så brug dem på andre mennesker. Hjælp andre mennesker, som kommer ind i disse vanskeligheder. Hjælp dem med at se sig selv fra et anderledes perspektiv. Det er dette, der vil rumme nøglen til at lukke hele menneskeheden op for gen-installationsprocessen.

Gen-installationsforstyrrelser

Lad os desuden forklare dette. Der er tidspunkter, hvor den fysiske krop har brug for jordforbindelse. Den har brug for konstant opfriskning/reparation af fysiske egenskaber, for kroppen eksisterer kun i den fysiske verden. Den har bug for vand. Den har brug for mad. Den har brug for sollys. Den har brug for knus. Den har brug for intimitet, sex, pleje og andres berøring. Den har brug for jordforbindelse for at fastholde jer i Jordens fysiske begrænsninger. Nogle gange, hvis en sjæl ikke har ordentlig jordforbindelse eller ikke har jordforbindelse nok til at gå gennem gen-installationsprocessen, kan processen overbelaste kroppen, og den kan blive forstyrret. Forstyrrelser kan, på et kritisk stade i denne proces, fremkalde begyndelsen af en cyklus hvor hypothalamus (i mellemhjernen – hypofysen) begynde at overproducere. Kroppen, med den manglende jordforbindelse, begynder så en cyklus, som fremkalder energisygdomme, sådanne sygdomme som I har kaldt fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis/ ME (poliolignende sygdom uden lammelser) og andre lignende energiforstyrrelser. Dette er blevet mere almindeligt blandt mennesker som stræber efter at lede vejen vibrationelt, eftersom de vibrationelt ofte lever tættere på kanten end de fleste andre mennesker gør. Udbredelsen af disse energiforstyrrelser vil sandsynligvis stige, som tiden går. Jeres første oplevelser med multidimensionalitet kan få jer til at miste jordforbindelsen og dermed sidde fast mellem energetiske dimensioner og sætte disse cykluser i gang. Mange gange er der en grund til, hvorfor det højere selv vælger at påtage sig disse tilstande. I så fald kan de ikke bevæge sig fremad og blive healet, før de fuldt ud har modtaget gaven fra denne sygdom. I kan derpå, med passende jordforbindelse og energetiske teknikker, hjælpe disse mennesker med at finde jordforbindelse og igen gå i gang med gen-installationsprocessen.

God jordforbindelse (Grounding)

Der er jordforbindelsesteknikker, som mange af jer vil erfare, for det er vigtigt at ære kroppen. Hvis I bruger alle jeres tanker på at befri jer selv fra kroppen i en opstigningsproces, så er det ret almindeligt at kroppen energetisk ”stempler ud” under en gen-installation. Tro ikke, at I vil få vinger og vokse til engle lige med det samme. Kroppen tjener et vidunderligt formål, og efterhånden som denne gen-installeringsproces sker, vil I komme til at forstå flere af de evner, som jeres fysiske kroppe kan udrette med spirit/sjælen. Med spirit/sjælen ved roret af den fysiske boble af biologi, er den også i nogen grad begrænset af denne fysiske boble af biologi. I har skabt sløret så tykt, at I ikke engang husker, at I er spirits/sjæle. Det er absolut forbløffende for os at betragte jer, hvordan I bumper ind i hinanden. Jeres største ønske var at komme ”her ind” og blive blandet sammen. I har været meget succesfulde, og alligevel vil vi fortælle jer, at dette er ved at ændre sig. Hele processen går i gang med at forandre sig for jer nu, eftersom denne gen-installation går i gang for alle.

Ja, I som ser med, lytter til eller læser dette, spørg: ”Hvad vil dette betyde for mig i dag?”. Find jeres rolle, kæreste, for mange af jer har aktiveret en Hellig Kontrakt, som I ikke ved noget som helst om. I kan føle den trække i jer, men I ved ikke hvilken vej den går. Det er almindeligt. Det er den normale tilstand for menneskeheden på dette tidspunkt. Meget få mennesker ved, hvad deres Hellige Kontrakt er, men trækket, denne lille smule viden er alt, hvad I har brug for i dette øjeblik, for den vil lede jer godt, hvis ikke I tænker det hele ihjel. Tag den (viden) ud af tankerne og flyt den ind i følelserne i stedet for. Bland de to sammen, for I kommer ikke til at flytte jer fuldstændig ind i den højre hjernehalvdel og eksistere der. I kommer til at blande de to sammen, der hvor I kan angive gud. Forestil jer det på denne måde: gud er det uendelige og eksisterer i den højre del af jeres hjerne, for I er gud, og den venstre del af hjernen er den del, der lader som om I er et menneske, den del der angiver alting og regner alting ud ved at putte det i nydelige små kasser, for at give dem til jeres børn, så de kan give dem til deres børn og så videre. I har gjort sådan et godt stykke arbejde at I faktisk tror at I er mennesker. Det er så morsomt på vores side af sløret. I underviser alle og enhver i at I er mennesker, når I i virkeligheden er spirits/sjæle, som spiller et spil. I har glemt sløret. Dette er en bekræftelse på jeres kreative evner. I har gjort det meget godt, kæreste.

At definere uendelighed

Se, sløret er ved at blive tyndere. Vi beder jer om ikke at stoppe op med at putte ting i kasser, for dette er definitionen på gud. Hvorfor er I her? I er her for at definere gud. I spiller dette spil, så I kan opleve gud, fordi i en uendelig tilstand kan gud ikke studere ham eller hende selv. Der er ikke nogen definition. Der er ingen begyndelse eller slutning. Ved at blive disse bobler af biologi er I i virkeligheden en definition af gud. Det er smukt. Udfordringen er, at I ikke tror på det. Selvfølgelig, når vi taler med jer om at være gud, er dette den første ting I tænker på ”Jeg er gud. Jeg kan gøre hvad som helst.” Husk at koncentrere jer om, at I ikke er den eneste gud. Der er mange af jer her på denne planet, som er gnister af gud, gnister af skaberen, som har evnen til at bære al skaberens kraft inde i denne lille gnist. I har påtaget jer en begrænset form, så denne gnist, meget som en gnist på et slibehjul, der kun er tændt i en kort tid før den igen falder tilbage til helhedens energicyklus. Dette er ved at ændre sig, for med denne gen-installeringsproces er gnisten begyndt at bære mere af den energi af, hvem I i virkeligheden er.

Nye metoder (Modalities)

Er der metoder, som kan undervise i dette? Ja, de gode nyheder er, at der er nye metoder, som hver dag popper op på planeten. De dårlige nyheder er, at I er nødt til at finde ud af, hvilke der virker for jer. Er der måder som I kan hjælpe på i denne gen-installeringsproces? Den vigtigste er jeres hensigt. Det vigtigste er jeres skridt ind i jeres Hellige Kontrakt, lige meget hvad den går ud på. Hvor end jeres hjerte leder jer, hvor end jeres passion er, tillader den jer at vibrere på en anden måde, og som I vibrerer anderledes, begynder alle omkring jer at vibrere med den samme fart, og I løfter alting omkring jer op til at matche jeres vibration. Frygt det ikke. Vid at der vil blive fortalt mere omkring gen-installationen af menneskeheden, men at jeres gen-installering er begyndt, at den sker på en verdensomspændende basis, og at I vil forstå mere af processen, når I begynder at opleve flere af jeres evner. De to halvdele begynder at genforenes.

Vi vil fortælle jer, at på hvilket som helst tidspunkt disse evner viser sig på Planeten Jorden, har der altid været frygt. Omfavn det bare og vid, at frygt ikke er andet end en skygge. Er det ikke interessant, at det kun er muligt at være bange for det ukendte? Lige så snart I fylder dette tomrum op med de manglende informationer kan I ikke længere være bange for det. I kan måske ikke lide det, men I kan ikke længere være bange for det. Fyld informationerne på. Omfavn den kendsgerning at mennesker udvikler sig. Det er en spændende tid. Dette er grunden til at I valgte at være her lige nu. Vi fortæller jer, at der er flere sjæle der forsøger på at komme ind på Planeten Jorden end der er plads til. Mange af dem trådte til side for at lade de udvalgte komme ind, og her sidder I. Vid at de, der trådte til side for jer, opmuntrer/hepper på jer fra den anden side af sløret.

Denne gen-installationsproces vil aktivere healere på jorden som aldrig før. Det er tiden til det, og vi har brug for jer nu. Vær opmærksomme på kaldet, kæreste, og træd ind i jeres Hellige Kontrakter. I kan hjælpe hinanden, for I er de Menneskelige Engle. Når I kommer Hjem vil I endelig se jer selv på den måde, som vi ser jer. I vil forstå, at selv om I bruger størstedelen af tiden med at tænke på, at I ikke foretager jer noget som helst, og at I ser ind i spejlet og ikke kan huske hvem I er, eller I tror at I er alene, vil I begynde at forstå hvor storartede I i virkeligheden er. I vil begynde at se jer selv fra vores perspektiv. Vi håber, efterhånden som I bliver multidimensionale, at I griber muligheden for at forandrer jer til at se jer selv med vores øjne, for vi ser det største af det største. Kun dem med den højeste vibration kom til jorden på dette tidspunkt for at gøre en forskel, og her er I. Nyd turen, kæreste.

Vi forlader jer med tre enkle påmindelser. Behandl hinanden med den største respekt. Nær hinanden ved enhver mulighed, for I nærer jer selv. Husk, at dette er et smukt spil. Og spil godt sammen.

Espavo.

Gruppen

Forbindelse med hjertet
At nyde hver dag

Af Barbara Rother

Livet bevæger sig med så hurtige en fart. Hver dag, når jeg er hjemme, ser jeg på min kalender hvor jeg har oplistet detaljer om hvad dagen vil bringe og planlægger min dag derefter. Når jeg rejser bevæger livet sig i en hurtigere fart, og jeg kan næsten ikke finde et øjeblik tilovers. Tro ikke, at jeg beklager mig, jeg nyder mit travle liv. Hver dag siger jeg til mig selv ”jeg vil få det bedste ud af denne dag ved at skabe min egen virkelighed”. Selv om der er lagt planer og skemaer er fastsat, er det op til mig, hvordan min dag falder ud.

Steve og jeg er netop vendt tilbage fra ti dage i Minneapolis, Minnesota. Vi talte først ved tjenesten på ´Unity of the Valley Spiritual Center´, derefter præsenterede vi et eftermiddags arrangement på ´The 144 Points of Light´. Vi blev budt velkommen med åbne arme af de vidunderlige mennesker, der var der. Nita og Larry Wolf grundlagde Lightworker, og de besluttede, at de gerne ville have at resten af deres fællesskab skulle dele lyset sammen med os. Det var en særlig dag, som indledte en magisk uge.

Kort tid efter startede vi vores tredages trænings kursus for Inverse Wave Therapy (Omvendt Bølge Terapi). I det øjeblik folk begyndte at ankomme, følte vi den intense energi af, hvad der ville ske i de næste få dage. Der var begejstring i luften. Vi nød at se nogle velkendte ansigter, og som altid bød vi nye Lysarbejdere velkommen i familien. Det er dejligt at se, hvordan mennesker i løbet af kort tid bliver så sammenbundet i kærlighed. Alle tog imod de informationer, der blev præsenteret. Jeg er sikker på, at de vil tage denne metode (modality) og bruge den i deres eget arbejde, igennem deres individuelle healinger. Sherry Cleveland var vores vært ved dette specielle arrangement. Hun er en smuk sjæl, som har gennemgået al træningen/oplæringen og nu er en Metafysisk Lysarbejder. Hun planlægger at flytte til Las Vegas i den nærmeste fremtid. Vi tog hende til os som en adopteret datter i det øjeblik vi mødte hende for nogle år siden.

I aften vil jeg pakke ud, og i morgen vil jeg igen pakke min kuffert, så jeg kan besøge min bror i St. Louis, Missouri. Jeg forstår vigtigheden af balancen mellem vores arbejde og vores personlige liv. Steve skal faktisk præsentere en endags introduktion til Invers Wave Therapy seminaret i Seattle, Washington mens jeg er væk. Jeg er ikke glad for at gå glip af et seminar, men Lysarbejderne der, vil tage sig godt af ham.

Dage glider over i uger, måneder og derefter år. Dette er alt sammen endnu mere grund til at nyde nuet. Få ethvert øjeblik til at betyde noget ved at være i jeres glæde og passion. Mit ønske for alle er, at I i slutningen af hver dag kan sige til jer selv ”I dag var det en rigtig god dag, og i morgen vil blive endda endnu bedre!”.

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!