Juli 2008

Overgangen til Passion
Hvad der ligger forude for/foran Lysarbejdere

Fra Steve:

Dette budskab er et sammendrag af det, der ligger direkte forude. De fortalte, at det at flytte vores oplevelse væk fra tidslinjen er det næste skridt i evolutionen. De startede med ”Kære Skabere” og fortsatte med at fortælle at en Seksuel Energi aktivering ligger forude. Dette er anderledes end den Tilførsel, som de talte om for nylig. De fortalte at Seksuel Energi er det, der sker, når sjælen er sikkert forbundet med kroppen. Dette tillader mere lys gennem jeres kroppe, og dette føles som en seksuel energi. I dette budskab fortalte de for første gang om deres viden i forhold til, hvornår sjælen i virkeligheden kommer ind i kroppen, og hvordan kroppen tillader hjernen at vokse sammen igen, snarere end at være adskilt i de to hjernehalvdele. Gruppen siger, at sløret befinder sig mellem de to hjernehalvdele og at ´gen-installationen´ trækker denne kløft sammen. Ifølge gruppen trækker dette også kløften mellem Himlen og Jorden sammen.

Store Knus og blide puf…

 

Hilsner fra Home

Kære skabere, vi er her for at hjælpe jer med at genspejle jeres energi, for at hjælpe jer med at gen-huske hvem I er, hvorfor I kom her og hvad I havde i tankerne for jer selv som sjæle. Dette slør, som I bærer, har forvirret menneskeheden livstid efter livstid efter livstid. Energien fra Home er inden i hver eneste af jer, og alligevel så svært for jer at gen-huske. I hører musik og gen-husker Home. I ser skønhed og gen-husker Home. I føler kærlighed og gen-husker Home. Dette er at gen-huske Home, men hvordan kan I gå/være i denne følelse hver dag? Hvordan kan dette blive en del af jeres daglige liv, hvor I kan tage disse redskaber og bruge dem på en bevidst måde? Det er i denne retning I bevæger jer. Det er fint at meditere, at forbinde jer med jeres højere selv og at kanalisere. Det er endda fint at åbne døren for jeres spirit/ånd, for at løfte både jeres krop og spirit/ånd. Alligevel eksisterer I som I går på jeres fysiske fødder og som I går gennem jeres daglige liv. Kære skabere, det er jeres egne trossystemer, der fortrænger jeres virkelighed og jeres egne skabelser. De overskygger meget af det, jeres magi i virkeligheden handler om. Dette er begyndt at ændre sig. Det forandrer sig på grund af jeres nyfundne avancement og højere vibration. Jeres hjerter er blevet ´sat i brand´.

Menneskehedens ´Gen-installation´

Lige nu sker der meget med jeres fysiske kroppe. Selve sløret eksisterer mellem de to halvdele af jeres hjerner. Nu sker der en generel gen-installation helt igennem hele menneskeheden. Processen hjælper i virkeligheden med at sammenføre det, der var adskilt, for at kunne skabe illusionen om polaritet på spillebordet. I har ikke længere brug for polaritet. I lærer at se ting i et felt af trialitet, i stedet for dualitet, i stedet for bare lys og mørke eller godt og dårligt. I afbalancerer nu dette med et nyt klarsyn fra det højere selv. I kan nu se sådan en skønhed, for den er ny; det er jeres egne spejlbilleder, som I begynder at se. Lad os dele nogle af de ting, der ligger direkte forude, energierne og ideerne som vil forekomme, efterhånden som I går videre.

Menneskehedens ´gen-installation´ vil udvikle sig over tid. Nye synaptiske stier, som dannes mellem hjernens højre og venstre halvdele, vil i sidste ende få de to halvdele til at vokse sammen. I vil ikke længere have brug for at have én del af hjernen til at være ubegrænset og den anden del til at være begrænset. Den nye forbindelse til jeres eget højere selv vil fremskynde dette, og I vil begynde at bære mere af energien fra Home i jeres fysiske væren. Jeres kroppe bliver ´gen-installeret´, for at gøre det muligt for jer at bære mere Lys. Den udfordring mange af jer har er, at efterhånden som I løfter jeres vibration, ønsker I konstant flere ting som kan hæve jeres vibration. Kæreste, nogle gange er I foran jer selv og I ved ikke, hvor I skal gå hen. Det er lettere end I tror. Jeres hjerter kender vejen, så hav bare tillid til det og følg det. De der iler foran for at være de første, som kommer dertil vil, når de ankommer dertil, finde ud af at det kan være meget ensomt. Jo, I kan være de første der når toppen af stigen, hvis I vælger det, eller I kan være dem ved bunden af stigen, som skubber alle de andre opad. Uanset hvor I er på stigen, så forstå at I er kommet for at hjælpe med at hæve menneskehedens kollektive vibration, og det virker. I ser det ikke altid; de fleste af gangene kommer I ikke til at se jeres resultater. Ligesom de hundrede aber, kommer det ud af ingenting og lige pludselig bruger alle det samme sprog og udtrykker de samme ideer. Mange af de begreber, som vi har introduceret, viser sig endda også i daglige samtaler nu.

Det er vigtigt at hjælpe jer med at gen-huske, at I kom her for at have en menneskelig oplevelse, ikke for at ascendere (stige op). At ascendere er nemt. I dør bare, hvilket ikke er noget problem, og ganske enkelt at gøre. Jo, menneskene er bange for døden, men I forstår at sjælen ikke desto mindre byder den velkommen. Sjælen frygter ikke at dø; sjælen har den største frygt omkring fødselen, og alligevel frygter menneskene ikke fødslen. De mener det er vidunderligt og fejrer det på samme måde som vi fejrer, når I kommer Hjem/Home og vi endnu engang har jer i vores arme. Vi vil pakke jer ind i englevinger og sige ”Velkommen Hjem/Home!” Dette sker nu, imens I stadigvæk er på Jorden. Velkommen Hjem/Home, kæreste.

Seksuel Energi Aktivering

For at kunne fastholde jeres jordforbindelse, fortalte vi jer at der ville være en seksuel energi tilførsel til den fysiske krop. Dette er livs-kraft energien – lys, som kommer ind i kroppen. Den måde vi definerer seksuel energi på er enkel: når spirit/ånden er fuldstændigt forbundet med den fysiske krop, udstråler I mere lys gennem kroppen, og dette ser vi som seksuel energi. Der har været en tilførsel af seksuel energi, hvilken fortsætter på denne planet. Dette er den seksuelle energi tilførsel. Der vil også komme en seksuel energi aktivering, som snart vil gå i gang. Dette er ikke noget I skal frygte, for det ganske enkelt er jeres lys, der går gennem kroppen. Dette sker gennem jeres hjerter ved blot at forbinde jer med andre mennesker. Vi er her ikke for at undervise jer i at være engle, kæreste, eftersom I allerede ved, hvordan I er det. Vi er her for at prøve på at hjælp jer med at gøre noget, som ingen andre nogen sinde før har gjort – nogen sinde – i noget som helst Spil. I begynder at bære en stor mængde af energi fra Home i jeres fysiske kroppe, samtidig med I går omkring hver eneste dag. Det er af denne grund vi foreslår jer, at I bliver trygge ved seksuel energi og renser hvilke som helst begrænsninger eller blokeringer I har i disse områder.

At Fjerne Jeres Oplevelser fra Tidslinjen

Lad os dele nogle af de enkle ting og de ideer, som menneskene kæmper med. I forstår at I leger med illusionen om en tidslinje. I tror at der er en fortid, en nutid og en fremtid, skønt der i virkeligheden kun er en af dem, der er virkelig; de to andre er illusioner. Fortiden er intet andet en erindring og fremtiden er kun et potentiale. Der er kun dette øjeblik. Det er det, I lærer og er begyndt at være. Efterhånden som I begynder at fjerne alt det I oplever fra illusionen om en tidslinje, begynder I at tænke anderledes. Jeres venstre hjernehalvdel anbringer alting i illusionen om en tidslinje. Nu begynder dette at aftage, fordi der ikke længere er brug for adskillelsen. Der er ikke brug for at noget som helst bliver defineret gennem disse betingelser. Hvis I ønsker at bringe Home hertil nu, så gør det med jeres smil. Gør det med jeres seksuelle energi, jeres ord eller musik. Vov at være de Menneskelige Engle, der går med en umådelig mængde af jeres egen energi i jeres fysiske kroppe, imens I deler med andre. Dette er Home, lige nu. Det er dette, I bevæger jer hen imod.

Vi, som engle på den anden side af sløret, hopper op og ned i begejstring over dette! Efterhånden som I forsøger på at regne jer selv ud, ønsker I at forstå alle ting i forholdet til en tidslinje. I ønsker endda at vide nøjagtigt hvornår spirit/ånden træder ind i den fysiske krop, hvilket er et stort diskussionsemne på planeten Jorden. Det er interessant, at ingen nogen sinde har stillet os dette spørgsmål. Vi vil svare på det i dag.

Hvornår Kommer Spirit/Ånden Ind I Kroppen?

Kæreste, selv efter fødslen kan sjælen forvandles. Dette sker faktisk hele tiden. En sjæl træder ind i kroppen 27 måneder før den fysiske krop overhovedet er dannet. I sidder på jeres moders eller faders skulder – den forælder I har jeres primære kontrakt med – i 27 måneder, så I kan se, hvordan alting vil sætte sig i forbindelse med hinanden, og hvordan jeres energier vil udvikle sig sammen. Så hopper I ind, og de sidste ni måneder danner I en fysisk væren. Er jeres spirit/ånd i denne fysiske væren? Ja, delvist. Men denne lille krop, så utroligt tæt på Home, kan ganske enkelt ikke bære så meget lys. Det tager tid at tilpasse den fysiske krop til at være i stand til at bære energien fra Home. Selv med al den uskyld, som I ser i spædbarnet, med al skønheden og klarheden, kan spirit/ånden ikke i adskillige år fastgøres fuldstændigt, og den siver ind over en periode af tid. Dette sker faktisk ikke før barnet begynder at forbinde sig med sin egen seksuelle energi, at den fysiske væren begynder at blive holderen af al den spirituelle energi, som den vil bære igennem denne livstid. Det er faktisk ikke før starten af puberteten, at sjælen træder fuldstændigt ind i kroppen. Det er på dette tidspunkt I ser lyset fra Home; det er derfor den bærer den seksuelle energi fra Home. Den bærer livets begejstring. Det er på dette tidspunkt I begynder at bringe mennesker med jer og begynder at forbinde jer på mange forskellige måder. Det er på dette tidspunkt de venskaber, som I bringer med jer resten af jeres liv, dannes. Det er på dette tidspunkt jeres viden virkelig begynder at forankres. Dette er tidspunkterne, hvor I begynder at udvikle jer som spirit/ånder, der lader som om I er mennesker.

Dette er en særlig tid på Jorden, kæreste. Det er aldrig før sket. I har allerede bragt Spillet langt forbi det højeste potentiale, som I komponerede for jer selv i den allerførste start. I vil snart passere endnu et mærke… et som var bestemt til at ende Spillet og markere netop denne afslutning. Det er imidlertid ikke en afslutning, men snarere en fødsel af lys i den fysiske krop. Er det vigtigt for jer at hæve jeres vibrationer? Ja. Vi håber at I også går ud og ´leger´. Vi håber at I skraber jeres knæ. Vi håber at I får smilerynker af at le så meget, fordi det er disse menneskelige oplevelser, I ønskede at have. Selv smerte vil være velkommen, som en unik menneskelig oplevelse. Det er dette, der bringer Home til Jorden.

Ikke Flere Skabs Lysarbejdere!

Der er en masse på vej, kæreste. I er i stand til at gøre alt dette og meget mere. Magien inden i hver eneste af jer er så mægtig! Hvis vi bare viste jer en brik af det, ville I blive bange og sige ”Åh, nej. Det er ikke mig…” Hvis vi bare kunne vise et lille glimt, ville det give jer modet til og tilliden til at gå videre og bare være jer selv, tillade jer selv at lave ”fejltagelser” – som I kalder dem. Træd frem og anbring det i en fremadgående drift. I kan senere finde ud af vejen, for det er den fremadgående drift, der starter bevægelsens bølge effekt. Dette er tiden, kæreste. Ær den. Lysarbejdere går gennem udfordringer. Der vil være et fællesskab hos mange af jer, der leder vejen vibrationelt. Der vil være mennesker som flytter, ændrer arbejde, ændrer forhold, omdefinerer forhold, danner nye forsamlinger, får nye venner. Nu er det tid for jer, som healere på planeten Jorden, tid til at danne jeres infrastrukturer, som nu vil begynde at understøtte jer, idet I træder ind i det, som I i virkeligheden kom her for at gøre. Det kan ikke vente længere; der vil ikke længere være skabs Lysarbejdere. Tiden er inde nu. Vi ser jeres lys, og vi vil ikke længere lade jer skjule det.

Bevæg Jer i Retningen af Jeres Passion 

Energien fra Home, set gennem jeres øjne, jeres smil og jeres knus – det er det, I er kommet her for at gøre. Find ud af en måde at bruge dette på i dag, og I vil skabe Home lige nu. Smil, le og giv hinanden et knus. Selv med al Himlens kraft kan I gøre noget vi ikke kan – I kan give hinanden et knus. Rør hinanden med erindringerne fra Home, med lyset fra den englelige væren, som bor i disse fysiske kroppe. Idet I går videre, begynder miraklerne at udfolde sig. Det vil ske på et stedse hurtigere grundlag på planeten Jorden. Jo, der vil være frygt. Det kan vi garantere for. Jo, der vil være mennesker som ikke ved, hvordan de skal takle det. Og jo, der vil endda være mennesker der prøver på at kontrollere det og manipulere det. Det er uforligneligt menneskeligt, og alligevel er det stadigvæk energien fra Home, og det er stadigvæk Himlen på Jorden. Det vil skinne gennem jer, hvis I vil give lov til det. Nej, I behøver ikke at vide nøjagtigt, hvor jeres passion er. Det eneste I behøver at vide, er retningen. Hvis ikke det er denne vej, så er det måske denne anden vej. Følg jeres hjerter. Det er alt, hvad I behøver at gøre, og I vil begynde at bevæge jer ind i passion, og dette er lige nu i gang på planeten Jorden.

I træder ind i E-tidsalderen, tidsalderen for Bemyndigelse/Egenkraft. Bemyndig jer selv og dem omkring jer, og Himlen vil være her i dag.

Det er med den største ære vi beder jer om at behandle hinanden med respekt. Nær hinanden ved hver mulighed I får. Gen-husk at dette er et smukt Spil som i opfører og Spiller godt sammen.

Espavo

gruppen

Ansigtet mod Solen

Jeg er en født optimist. Jeg har altid været stolt af denne indstilling. Tro ikke, at jeg ikke har haft tider med nedgang. Det har jeg, men jeg springer sædvanligvis tilbage til et godt humør. I de tidlige år af mit liv var jeg så optimistisk, at jeg blokerede for alle slags tanker om negativitet. Jeg var virkelig god til fornægtelse (denial). Hvis jeg kom på tværs af noget som helst, der kunne gøre mig virkeligt ked af det, ville jeg prøve at muntre situationen op. På denne måde kunne det tage tid at bearbejde mine tanker og følelser. Denne måde at leve på indhentede mig tidligt i trediverne. Med Steves opmuntring begyndte jeg at se en rådgiver. Husk på at jeg var en, der fornægtede problemer og var stemplet med en familie, som aldrig diskuterede deres problemer med nogen som helst. Jeg elskede min familie, men de ville ikke have noget med åben kommunikation at gøre.

Det er udbytterigt at se tilbage på mit liv og se, hvordan jeg er vokset på alle områder. Jeg føler mig så heldig da jeg giftede mig med Steve, at jeg også kom ind i hans familie, som var åbne omkring deres følelser og oprigtigt understøttede hinanden. Med deres opmuntring og særligt med Steves, lærte jeg, hvordan jeg kunne træde ind i min egen kraft og at anerkende, hvem jeg i virkeligheden er. Jeg nyder hver dag processen med at forstå de mange forskellige planer i min personlighed. Lige når jeg tror, at jeg har regnet dem ud, går jeg gennem et mægtig spirituelt vækstudbrud. Det er vanskeligt at følge med mig selv!

Nu til dags, når jeg først ser på en situation, ved jeg at jeg har et valg om, hvordan jeg opfatter den. Jeg bærer stadigvæk min positive indstilling, men jeg griber den an med balance. Jeg kan lide beskrivelsen om at livet er som en rutsjebane. Det har sine op- og nedture, snoninger og drejninger og det holder os altid i en hurtig bevægelse. I kan tage fat i gelænderet, som holder jer fast i sædet, skrige af frygt hele vejen og føle jer syge og bange. Eller I kan flette jeres hænder i luften samtidig med at I råber af glæde og latter. Jeg ser livet som et eventyr.

Jeg føler mig meget velsignet i mit liv. Jeg har så meget at være taknemlig for. Husk på, at det er vigtigt at nyde højdepunkterne i jeres liv og at lære af nedturene. Der vil være tider med en lige og behagelig kurs, men det ser ikke ud til at vare ret længe, eftersom forandringer altid præsenterer sig selv. Et af mine yndlings udtryk fra Steve og gruppen er: ”Det handler ikke om målet, det handler om at nyde rejsen, nyd turen”.

Jeg faldt over dette smukke udtryk. Det er et Maori ordsprog:

Vend dit ansigt mod solen
Og skyggerne
Forbliver bagved dig.

Med Lys og Kærlighed,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!