April 2007

Positivt Drama
Frigive tilknytningen til drama

 

Hilsner fra Home

Den ´plads´, som I har skabt her på denne smukke planet, bliver hver dag mere som Home. Når det ses fra vores side af sløret, skaber jeres spil som sjæle/spirits, der lader som om de er mennesker, ret meget opstandelse. Alles øjne hviler på jer, imens I går gennem jeres daglige liv. Kærligheden og energien fra Home er jeres ´vind i ryggen´, og den er med jer hver dag.

Opgraderingen af Menneskeheden

Vi har talt om den opgradering, som hele menneskeheden nu oplever. Denne udvikling er meget større end I først har forestillet jer. Det menneskelige dyr udvikler sig, og denne evolution vil gøre det muligt for jer at rumme mere af jeres egen sjæl/spirit inden i strukturen af jeres fysiske boble af biologi. I dag vil vi uddybe det lidt mere så I kan se, hvor dette er på vej hen.

Kæreste, hvis I kunne se det vi ser, når vi kigger på jer og siger “Hilsner fra Home”, ville I forstå jeres egen storslåethed. I ville forstå, hvorfor I er kommet ind for at spille Spillet med sløret  solidt på plads og derfor afholder jer fra at se hvem I i virkeligheden er. Nogle gange ser I på jer selv, dømmer jer selv og tænker ”Jeg må være dum, siden jeg gentager de samme mønstre om og om igen”. Vi priser jer, for vi ved hvem I er, og vi vil fastholde denne vision indtil I kan se jer selv på samme måde som vi ser jer.

Gud Levendegjort/Inkarneret

På et meget dybt plan ved I, at I spiller et Spil, der handler om ikke at være i stand til at huske, hvem I er; I indser at I spiller et vidunderligt, smukt spil, for at kunne se/forstå Gud. Vi fortæller jer, at det er så enkelt. I virkeligheden er I ´det hele´ i Gud. I er en uadskillelig del af Gud – ikke blot et stykke af Gud, som armen, benet eller fingerneglen. I stedet rummer hver eneste af jer hele kernen/essensen og alle Guds evner inden i jer. Hver eneste af jer bærer Lyset inden i hver eneste celle af jeres væren. At finde dette Lys og udstråle det klart, så andre kan se det, er det I kom her for at gøre. Det er dette Spil I spiller. Det er Gud, der skjuler sig for ham selv, og som søger efter hende selv. At balancere denne maskuline/feminine energi vil blive en af de største dele af Spillet. I dag vil vi vise jer endnu et synspunkt, som kan hjælpe jer med at se jer selv fra en anden vinkel. Gen-husk at der ikke er nogen rigtig vinkel, heller ikke nogen forkert vinkel, ikke nogen god vinkel og heller ikke en dårlig vinkel; modsætninger eksisterer ikke på den måde, som I tror de gør. Modsætninger er blot dele af det samme stykke, set fra en anderledes vinkel.

Spillets Drama

Vi vil begynde med et enkelt ord, for at give dette nye synspunkt til jer. Mange af jer vil vige tilbage fra ordet når I hører det, fordi det hovedsageligt har en negativ betydning. Ordet er ”drama”. Åh, I ønsker virkelig ikke at have dramaer i jeres liv. Hvis der er dramaer i jeres liv siger I “Kom ikke i nærheden af mig med dette drama. Jeg vil ikke have noget med det at gøre!”. Men realiteten er, at mennesker spiller et prægtigt drama. Det er det I foretager jer. I er tiltrukket af dramaer. I er ubønhørligt tiltrukket af dramaer. Det er derfor I elsker at se fjernsyn og film. Det er meget forfriskende at se dramaer udspille sig i de menneskers liv, som I ikke har nogen tilknytning til. Det er derfor I er så ivrige efter at se et skuespil/drama, hvor én eller anden spiller en rolle. Tag nu for en kort stund denne skuespiller og anbring jer selv i hans/hendes sko… hvad sker der med skuespilleren på scenen? Skuespilleren tænker ”Åh, publikum græder, så gør jeg et godt stykke arbejde”. Jeres største ønske, som skuespillere, er at lede publikum fra tårer til latter imens de følger hele dramaet omkring den figur, som I repræsenterer. Ligesom en skuespiller på scenen, udtrykker I et drama i jeres eget liv. I udtrykker en ide, et budskab og en historie på næsten samme måde som en skuespiller på en scene. I er en sjæl/spirit der udlever det vanskelige drama med at foregive at være et menneske. Som alle skuespillere studerede I jeres replikker godt og forberedte jer på stykket, før tæppet gik op. I lavede endda et manuskript over spillets retning i planlægningsstadiet for jeres liv, før I blev født. Den eneste forskel er, at I udspiller dette drama på ´scenen med fri vilje´, så I er ikke begrænset af at blive indenfor rammerne af det manuskript, som I skrev. Hele stykket/spillet kan være improvisation. Alligevel, selv når I anvender jeres evne til at improvisere, spekulerer I altid på om I virkelig er ”på jeres vej” eller ”følger jeres manuskript”. I bliver naturligt draget til at vende tilbage til det manuskript, som I skrev til jer selv. I er alle skuespillere. I spiller alle sammen et individuelt drama. Så lad os fjerne nogle af de negative forestillinger omkring ordet ”drama” og se på ordets positive effekt.

Regler for Drama

Vi fortæller jer at der ikke er nogen regler for livets drama. Alligevel er der ideer og begreber, som kan hjælpe jer med at forstå den måde, det i virkeligheden fungerer på. I virkeligheden er dette ligesom at trække sløret til side, for at vise jer hvad der er bagved gardinet på den scene, som I spiller på. Vi trækker nu gardinet til side for at vise jer nogle enkle ideer, der måske kan hjælpe jer med at nå frem til dette nye perspektiv. Den første ide er så enkel at de fleste mennesker har svært ved at acceptere den, og alligevel er det den allermest grundlæggende retningslinie i livets spil. ”Livet er en selvopfyldende profeti (forudsigelse).” Se, for virkeligt at forstå og rumme denne erklæring, må man påtage sig en stor mængde ansvarlighed. Sandheden er, at de fleste mennesker generelt ikke er rede til at acceptere så meget ansvar. I stedet godkender de forestillingen om, at der er udefra kommende påvirkninger, der kontrollerer livets drama. ”Det her er jeg født med. Det er min skæbne. Det her er, hvad jeg er nød til at kæmpe med. Det er ikke min fejl”. Men, hvis livet virkelig er en selvopfyldende profeti (forudsigelse) – hvilket det er – så har I et valg i hvert eneste sekund, hver eneste dag. Hvert eneste sekund af hver eneste dag forsyner jer med en mulighed for at ændre jeres liv… Ikke nødvendigvis i retning af det gode eller i retning af det dårlige, men ganske enkelt til at ændre det.

Nu giver vi jer et andet begreb, der kan hjælpe jer på scenen med jeres drama. ”Enhver forandring i livet fører til noget bedre”. Skuespillet/dramaet ville blive meget kedeligt, hvis intet på scenen nogen sinde ændrede sig. Faktisk er hele manuskriptet afhængig af konstant forandring; det er forandringer der gør dramaet interessant. Selvfølgelig ser det ikke altid sådan ud, lige når I har mistet jeres arbejde, når et forhold går i stykker, når I er deprimerede eller ser indad og tilsyneladende ikke kan finde jer selv. Alligevel fortæller vi jer, at én ting på lang sigt er konstant  – enhver forandring fører til noget bedre. Når I er i stand til at erkende at I har valgmuligheder og at enhver forandring fører til noget bedre, så kan I herefter finde måder at lede jeres drama på.

At bladre gennem Kanalerne

Imens I trykker på jeres fjernbetjening, og bladrer gennem tv kanalerne vil I se både dramaer, der resonerer med jer og nogle, der ikke gør. Nogle fjernsynsudsendelser er kedelige og andre er meget spændende  samtidig med at nogle underviser jer og igen andre vil få jer til at græde. Som seere bladrer I gennem kanalerne for at finde dem, der resonerer med jer. Det er vigtigt at forstå at de forskellige kanaler er beregnet på at tiltrække forskellige seere. Det er grunden til, at der er så mange af dem. Vi håber at I altid vælger en kanal der styrker jer som seere. Så, anbring jer selv på den anden side af fjernbetjeningen og vær klar over, at I er den skuespiller, der spiller rollen: I kan vælge at ændre manuskriptet hvert øjeblik. I har muligheden for at se dette drama fra en anden vinkel, hvis I vælger det.

De styrkede/bemyndigede mennesker, der nu bebor planetern Jorden, vil vælge andre kanaler end mennesker gjorde før i tiden. Menneskeheden udvikler sig med en forbløffende hastighed netop nu. Det er nu muligt at gå med fuld (egen)kraft gennem det daglige liv. Med denne (egen)kraft følger der en stor mængde ansvarlighed. Grunden til at de fleste mennesker stadigvæk ikke går i deres fulde (egen)kraft er, at de har modstand mod at tage  det ansvar, der er nødvendigt for at afbalancere denne (egen)kraft.  Påtag jer ansvaret, og I vil have (egen)kraften. Ansvarlighed er ligevægten for (egen)kraft, så tag ansvaret for et hvilket som helst område I ønsker at ændre, og det vil blive sådan. Selv om det bare er et begreb, selv om det bare er ansvaret af at erkende at I er en skuespiller på en scene, der accepterer at I har kontrol over jeres liv.

Tilknytning til Drama

Se, lad os tage fat på de negative aspekter af drama. Hvad med personen der siger ”Jeg ønsker overhovedet ikke at have noget som helst drama i mit liv”? De løber den modsatte vej og gør alt for at undgå dramaer i deres liv. Forestil jer at I ser et kanal, hvor  hovedrolleindehaveren kommer hjem og opdager, at hans kone pludselig har forladt ham. Hvis I ser hans tårer, vrede og krænkelse er det en reel menneskelig oplevelse og et interessant drama; I kan forholde jer til ham og føle hans smerte. Hvis han vender sig mod kameraet og siger:

”Det gør ikke noget, der må være noget bedre på vej til mig”.

K-E-D-E-L-I-G-T. Jeres fjernbetjening har netop skiftet til en anden kanal. Tro os, når vi fortæller jer, at I arbejder med et manuskript, der med lethed udspiller sin rolle igennem drama. I vil få opture og nedture. De fleste stræber efter kun at have opture uden nogen nedture. Ideen er her at elske både jeres opture og jeres nedture som en smuk menneskelig oplevelse for sjælen. Dette er manuskriptet til det drama, som I har skrevet. Dette er de menneskelige oplevelser, som I har bedt om at udspille. Opfat ikke jer selv som negative, når I udforsker drama. Frigør simpelt hen jer selv fra tilknytningen til dramaet, for det er der problemerne kommer ind. Det er der vanskelighederne starter i jeres liv. I er sjæle/spirits der lader som om I er mennesker på en scene, og som sådanne vil I altid udspille dramaer. Det er jeres natur. Udfordringen kommer, når I bliver knyttet til dramaet, når I bliver knyttet til manuskriptet og når I bliver knyttet til den rolle, som I tror I spiller. Denne tilknytning standser effektivt de forandringer, der er nødvendige i jeres liv. Tilknytning anbringer jer i en endeløs sløjfe i det samme drama, som udspilles igen og igen. At frigive tilknytningen til et resultat vil frigive tilknytningen til drama i jeres liv. Det er der friheden til forandringer kommer ind, og det er der I træder ind i jeres fulde egenkraft; når I har evnen til uden tilknytning at ændre hvert aspekt af jer selv og endogså jeres eget manuskript.

Dødbringende Træghed (at holde fast ved det gamle)

Mennesker er ´vanedyr´. Hvis I foretager en handling og opfatter den som en succes, så gentager I den for igen at skabe denne succes. Det er en almindelig menneskelig påvirkning. Når I gentager denne handling igen og igen, er den succes som I forventer for det meste forsvundet, fordi forandringsdelen er forsvundet. Alligevel fortsætter I med det samme mønster fordi det er velkendt, og frygten for det ukendte er meget stærkere end resultatløse gentagelser. Denne velkendte handling skaber træghed. Træghed er en tendens til, for en krop i hviletilstand, at vedblive med at være i hviletilstand, eller en krop der bevæger sig på ´en lige linie´ til at blive ved med at bevæge sig på ´en lige linie´, medmindre der er en påvirkning fra en udefrakommende kraft. I ser ofte træghed som en vedholdende kraft, der hjælper jer med at forblive på den kurs I har valgt. Vi fortæller jer nu at træghedens kraft i jeres livs drama har slået flere mennesker ihjel end I på nogen måde kunne have forestillet jer. Den har kvalt den fremadgående bevægelse i mange sjæles livsdramaer. Den langsomme død, ved at leve et liv i træghed, har slået mange mennesker ihjel.

At have modet til at ændre trægheden er et kæmpe skridt ind i egenkraft og meget skræmmende for de fleste. At skrive jeres eget manuskript kan opnås ved at være villig til at træde ud af træghed. Jeres ´menneskeværen´ ønsker selvfølgelig at sige ”Hvilken vej er den bedste vej? Hvilken vej er den hurtigste vej? Hvilken vej har det bedst mulige manuskript?”. Vi fortæller jer, at der ikke findes forkerte veje. Dette er vanskeligt at forstå for mennesker. Fordi, selv hvis I tager den lange vej rundt, for at nå jeres bestemmelsessted, vil det være fordi I kommer til at lære noget I ville have manglet, hvis jeres vej havde været direkte. Al forandring leder til noget bedre, så ´sjælens oplevelse´ kan endda foretrække den person, der var nødt til at gå gennem alle disse vanskelige situationer.

Tranebærsovs

Vi spørger jer om, hvad ønsker I i jeres liv? Hvad er I villige til at acceptere? Er I villige til at skabe vejen, lige før jeres fod rammer jorden? Hvad vil det kræve at gøre dette? Det vil kræve at I er villige til at spørge jer selv om, hvad I kan gøre for at træde ud af spillet – at stå bag fjernkontrollen og trykke pauseknappen imens I evaluerer alle temaerne i jeres eget drama. Vi har før talt om drama. Der var en tid hvor vi sammenlignede drama med den største buffet på Jorden. Når mennesker går langs buffeten tager de en lille smule passion og en portion kærlighed, og de elsker kærlighed, så de lægger en stor portion kærlighed på deres tallerken. Så lægger de også en lille smule frygt på deres tallerken, for uden frygt ville I ikke virkelig kunne smage kærligheden – så I går gennem hele rækken og  kommer til sidst til tranebærsovsen. Vi sammenligner drama med tranebærsovs fordi den er vidunderlig og giver smag til alting men, hvis I putter for meget på så overtager den hele jeres tallerken. Mange af jer har spurgt om hvordan I kan øge jeres levetid, så I kan leve i al evighed. Vi håber ikke at I gør dette. Vi håber at, på den tid hvor I overrækker denne krop, at den er godt brugt og forslået, og at I har store smil på jeres ansigter som et resultat af den vidunderlige nytte I har haft af denne krop. Denne krop er til for blive nydt, ikke for at blive forlænget. Nyd livets krydderier. Nyd dramaerne. Få jer selv til at se objektivt på jeres egne dramaer, og derefter kan I frigive tilknytningen til dem. Så kan I sige ”Dette er bare et drama, der udspiller sig. Er det ikke sjovt? Måske har jeg det ikke længere sjovt med dette drama, så jeg vil ændre dramaet”. Giv jer selv lov til at spille.

At Indstille Jeres Tone (nuance)

Vi giver jer et andet forslag. I anbringer en vibrationel tone, der starter jeres livs drama. Dette er jeres vibration. Jeres vibration er ganske enkelt en tone. Den er ikke rigtig, og den er ikke forkert. Den er ikke bedre end andre toner. Den er ikke højere eller lavere, den er ganske enkelt jeres tone. Den er jeres unikke harmoniske (overtone) vibration af Gud. Den er jeres egen individuelle del, som giver jer en energi der kan opleves hele vejen igennem ´alt der er´. Vi beder jer om at høre/erfare denne tone og at bruge den frit og ofte. Denne tone er den der sikrer at den universelle energi er til rådighed for naturligt at (til)trække lignende vibrationer ind i jeres liv. Efterhånden som I gror, vil I føje mere til denne tone ved at modtage harmoni/ligheder fra dem, der er omkring jer. Det kan være et kursus, en bog eller ganske enkelt en person, som I beundrer og som I ønsker at efterligne. Disse elementer kan tilføje harmoniske overtoner til jeres egen tone. Det I kan gøre er at tilføje harmoni/lighed til jeres tone for at udvikle og skærpe jeres egen vibration. Efterhånden som jeres tone udvikler sig, så udvikler jeres livs drama sig også. Tillad jer selv at omarbejde energi fra andre for at forvandle jeres egen. Tillad jer selv at gennemse alle kanalerne på tv’et før I vælger de emner I ønsker at optage i jeres drama. Tag de emner op som I elsker, som føjer mere til jeres vibration og som styrker jeres egenkraft. Læg disse toner til jeres egne og kald dem jeres egne.

Alle lærer de første skridt af deres egen dans af andre. Alle lærer hvordan de tager deres fod og anbringer den her, anbringer den der, og så anbringer den her. Snart oplever de musikken og de vil beslutte at føje noget mere til deres egne bevægelser, og inden længe underviser de i deres egen unikke dans. Det er jeres naturlige omarbejdning af energi, jeres omarbejdning af lys og vibration, der vil skabe jeres dramaer. Find de ting som føjer noget til jer, tag dem til jer og kald dem for jeres egne.

Kæreste, vi kommer for at ære jer. Vi kommer for at sidde ved jeres fødder. Mange gange kommer vi for at holde spejlet foran jeres ansigter, så I kan gen-huske hvem I i virkeligheden er. Vi håber I forstår, at I er de udvalgte. I er den del af os der har valgt at anbringe dette slør foran jeres ansigter, så I kunne se/forså Gud.

I har evner som selv vi i himlen ikke har. I kan røre ved hinanden. I kan se Gud langt væk fra. I kan forstå ting, I kan opføre dramaer, I kan nyde livet og I kan endda græde tårer. Kæreste, I er udtrykket af guddommelighed i menneskelig form, og vi håber at I har en vidunderlig menneskelig oplevelse. Vi håber at I spiller dramaet uindskrænket og at, når I er færdige, vil overrække jeres manuskript og sige “Jeg gjorde et godt. Jeg havde en vidunderlig menneskelig oplevelse”.

Kæreste, det har været sådan en glæde at være sammen med jer. Disse tider sammen med jer er meget enestående  for os, fordi de tillader os at komme igennem til jer og dele med jer. The Keeper er ved at blive rigtig dygtig til at tillade os at komme igennem og blande os med hans personlighed, for vi har arbejdet med ham i 12½ år i dette liv og i 12 liv før dette. Hver eneste af jer har den samme forbindelse. Lær at stole på denne forbindelse. Lær at bringe den igennem. I har en særlig vibration i dette liv, som er jeres, som er betroet jer –  givet til jer fra den allerførste begyndelse af jeres inkarnation her. Find en måde at forstærke dette på. Find en måde at bringe dette frem, og bring jer i samklang med dette. Find en måde at lade dette stråle gennem jeres smil og jeres øjne, og I vil se Gud i enhver I møder.

Vi forlader jer med tre enkle påmindelser: behandl hinanden med den største respekt, for I ser ind i Guds øjne. Nær hinanden ved enhver mulighed, for når I styrker/bemyndiger  hinanden, hæver i vibrationen af alting. Gen-husk at det er et smukt Spil, og spil godt sammen.

Espavo

Gruppen

 

Forbindelse med Hjertet
At finde den indre glæde igen

Af Barbara Rother

Imens jeg skriver dette, sidder jeg i vores smukke hotelværelse på den øverste etage af Marmara hotellet i Istanbul, Tyrkiet. Jeg sidder med en følelse af fred imens solen går ned med et gyldent lys der glitrer over hele byen. Sangene fra oldgamle bønner bliver sunget hele vejen igennem byen via højtalere. Cigdem, vores vært, siger at når som helst hun hører disse bønner tager hun et øjeblik for at være i fred. Dette er en vidunderlig tanke, men bønnerne bliver sunget højt fem gange om dagen, og kl. 5.00 om morgenen er det svært at påskønne dem, når vi prøver på at sove! Som dagen bliver til nat, bliver udsigten over Istanbuls storslåede seværdigheder oplyst strålende foran mig. Bosphorus Søen reflekterer byens lys. Jeg finder det fascinerende at Istanbul er en by inden i to kontinenter. Bare ved at krydse en bro bliver Europa forbundet med Asien. Jeg havde glemt hvor dyrebar Tyrkiet er for mig. Det er tre å siden vi sidst var her. Det føles så vidunderligt igen at have forbindelse med vores spirituelle familie her.

Denne tur har hjulpet mig med at forbinde med mig selv igen, og igen finde min indre glæde. Sidste gang handlede min meditation i VirtualLight udsendelsen om at nyde hvert øjeblik. Jeg talte om at jeg følte bekymring over mit travle liv. Jeg udtrykte et ønske om at give slip på den følelse og at genfinde min lyst til eventyr. Nogle gange føles det som om jeg er i en hvirvelvind af aktiviteter, men jeg ved at jeg i sandhed er velsignet med at leve det liv, jeg lever. At rejse, være i forbindelse med spirituel familie er så dejligt, men det er vigtigt at balancere det med livet derhjemme. I stedet for at nyde hvert øjeblik af livet, tænkte jeg altid på, hvad der var det næste på mit program. Jeg vidste at jeg måtte tage tid til at trække vejret og huske, at hvert minut af livet føjer til det liv, som jeg skaber. Min meditation plantede tanker i mit sind, men jeg var endnu ikke klar til at følge mit eget råd.

Selv om jeg så frem til at komme til Tyrkiet og derefter til Holland, måtte jeg forberede mig mentalt på at være væk hjemmefra i tre uger. Det er som at forlade en virkelighed eller dimension og skifte til en anden. Jeg synes ikke at være i stand til at ryste stemningen af mig. Jeg følte mig træt og opbrugt. Det så ud til at jeg havde mistet min appetit for livet og for at rejse. Dette bekymrede mig, og Steve udtrykte også bekymring for mig.

Det er interessant hvordan vi sætter vores lektioner op i livet. Jeg pakkede. ordnede i sidste øjeblik detaljer vedrørende denne rejse og jeg kunne bare ikke befri mig selv for denne følelse af ikke at ønske at forlade vores hjem. Så jeg tager ansvaret for at have skabt den værste tur vi nogen sinde har oplevet i alle de år vi har rejst! Når ens levebrød består af at rejse, gør små ekstra bekvemmeligheder en stor forskel. Vi flyver sædvanligvis på forretnings klassen, men i dette tilfælde sad vi fast på økonomi klassen. Vi kan give mere til mennesker på vores seminarer, når vi har taget os godt af os selv. Så vi rejste på økonomi klassen hele vejen. For at gøre sagen værre, havde vi en toårig hidsigprop siddende lige ved siden af mig, som skreg hele vejen. Jeg manglede forretnings klassens luksus og plads. Jeg er sikker på at denne flyvetur ville have været tålelig, hvis min humør havde været i en bedre tilstand, men jeg var besluttet på at have det elendigt. Da vi landede i Frankfurt, Tyskland blev det kun værre. Sommertiden var startet en uge før, og det fly vi var med i indstillede sig ikke til den korrekte tid. Steve havde stillet sit ur efter den tid de havde oplyst, hvilket faktisk var en time forkert. Vi havde et otte timers ophold der. Frankfurt er en vidunderlig lufthavn med mange forretninger og restauranter. Imens vi nød et måltid med schnitzel og surkål/sauerkraut vidste vi ikke, at vi ikke nåede vores flyforbindelse til Tyrkiet, og fandt så ud af at vi på grund af den travle påskeweekend ikke var i stand til at komme med et andet fly før middag den næste dag. Vi gik gennem hele lufthavnen for at forsøge at arrangere denne flyrejse og tog så en bus for endelig at sove vores udmattelse over jetlagget bort. Det var en ny dag, da vi fløj til Istanbul. Vi var fyldt med forventning og nyt håb lige indtil vi opdagede at  vores bagage ikke var til at finde nogen steder. På dette tidspunkt havde vi rejst i tre dage i det samme tøj. Det betød at vi ikke kunne skifte vores tøj eller  havde det mest vigtige – mine hår curlere og make-up!

Endelig lokaliserede vi vores bagage, hvilket jeg tog som et godt tegn på at ting begyndte at vores vej. Så snart Cigdem, vores tyrkiske vært, mødte os med hendes smukke smil og varme velkomst, besluttede jeg at justere min forfærdelige indstilling. Da jeg gjorde dette bevidst, begyndte min virkelighed at ændre sig til det positive. Vi ankom til det smukkeste hotel i hjertet af det gamle Istanbul, hvilket skulle være vores hjem i to uger. Vi var blevet venner med personalet her og havde endda “adopteret” en datter, som arbejder i hotellets restaurant. Vi har præsenteret et endags arrangement, lavet et par magasin interviews og vi slutter vores fire dages Inverse Wave (Omvendt Bølge) seminar i morgen. Vi har også haft tid til at nyde byen. Steve og jeg elskede at besøge den store basar, hvor vi købte et tyrkisk tæppe og smagte på alle de interessante krydderier og traktementer i den egyptiske basar. Vi oplevede en delikat middag imens vi så på mavedansere og lokale folkedansere. En af de aftener jeg satte mest pris på, var da vi overværede en Sufi musik koncert og så de Snurrende Dervisher.

Efter en sådan negativ begyndelse, endte det med at blive en utrolig magisk rejse. Jeg er igen blevet forbundet med min begejstring over at leve i øjeblikket og nyde hvert minut af dagen, uanset hvor livet bringer mig hen. Jeg ser frem til at tage til Holland om få dage, for at skabe mere magi. Jeg er glad for igen at forbinde med den jeg i virkeligheden er, og med min appetit på livet. Jeg har lært at når jeg føler at jeg er ude af balance, så må jeg stille spørgsmål til min indstilling til livet.

Kærlighed og Lys,

Barbara

 

Copyright Notits:
Copyright 1998 – 2008 Lightworker. www.espavo.org Denne information er tiltænkt cirkulation og kan udbredes frit i sin helhed eller i dele under følgende vilkår: Anvendelse af dette materiale betyder at brugeren indvilger i følgende betingelser: 1. Ordene ”Copyright 2000 – 2007 Lightworker. www.espavo.org skal inkluderes i alt publiceret materiale. 2. Brugere indvilger i at alle rettigheder, inklusiv kopirettigheder for oversat materiale forbliver Lightworkers ejendom. Hvis I oversætter dette materiale, forbeholder vi os retten til at dele oversættelsen med kildeangivelse til jer som oversættere på Lightworkers hjemmeside for at gøre det tilgængeligt for alle. Yderligere information fra Gruppen kan findes på: http://www.espavo.org.  Tak fordi I hjælper med at sprede lyset!